nr 25/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 25/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 25/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ACCLARENT Acclarent Inc, 1525-B O'Brien Drive, US-CA94025 MENLO PARK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Medisinske innretninger for behandling av sykdommer og tilstander vedrørende, eller som involverer ørene, nese, sinus paranasales og hals. Klasse 41 Utdanningstjenester vedrørende behandling av sykdommer og tilstander vedrørende, eller som involverer ørene, nese, sinus paranasales og hals. Klasse 44 Tilveiebringe informasjon vedrørende behandling av sykdommer og tilstander vedrørende, eller som involverer ørene, nese, sinus paranasales og hals. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PHOTO OG DESIGN HELENE REMØY, Skogveien 29, 1446 DRØBAK, Klasse 9 Sobriller. Klasse 18 Håndvesker og bager. Klasse 25 Klær, sko, støvler, luer - bekledning. 3

4 registrerte varemerker nr 25/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nature's Sunshine Products Inc, 2500 West Executive Parkway, Suite #100, US-UT84043 LEHI, USA Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 5 Kosttilskudd, nemlig, urter, vitaminer og mineraler; pulverisert ernæringstilskudd i form av drikke blandinger; Kost- og ernæringstilskudd for vekttap; ernæringstilskudd for å fjerne giftstoffer fra kroppen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UNICHARM Uni-Charm Corp, 182 Shimobun, Kinsei-cho, JP- SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME-KEN, Japan Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Våtservietter av papir; fuktede renseservietter av papir; fuktede papirhåndkler; servietter for spedbarn; luktfjerner for bruk i avføringskasser (litter box) for husdyr ; deodorerte rengjøringsservittetter og kluter for rengjøring av avføringskasser ((litter box) )for husdyr; servietter for babyer; steriliserte servietter for babyer; våtservietter for å vaske babyers ansikt eller hender; steriliserte våtservietter for å vaske babyers ansikt eller hender; våtservietter innsatt med alkoholholdig preparat og aloe-ekstrakt for sterilisering; våtservietter innsatt med alkoholholdig preparat for sterilisering; våtservietter for sterilisering (ikke alkoholholdig); våtservietter; våtservietter impregnert med lotion og alkoholholdige preparater for fjerning av svette; puter (pad) for fjerning av svette; kosmetiske puter; kosmetisk bomull; våtservietter for vasking av husdyrs ben og ansikt; våtservietter for intimvask for kvinner; våtservietter for bruk av voksne etter urinering eller avføring; våtservietter for vasking av voksenes kropper; våtservietter for bruk av voksne etter urinering eller avføring for bruk på sykehus; våtservietter for vasking av voksnes kropper for bruk på sykehus. Klasse 5 Bleier for husdyr; hygeniske puter for bruk i kasser for husdyr; våtservietter for vasking av voksenes kropper (medisinsk); våtservietter for vasking av voksenes kropper for bruk på sykehus (medisinsk); farmasøytiske-, veterinære- og hygieniske preparater; sanitetsbind; truseinnlegg for hygienisk bruk; tamponger for menstruasjon; menstruasjonstruser; sanitære truser; bleier; bleiebukser for spedbarn; bleier for spedbarn; bukser for pottetrening; bleier for inkontinente; bleier for inkontinente av papir eller cellulose i form av bukser; bind for inkontinente; innlegg for inkontinente; shorts for inkontinente; ammeinnlegg; bukser for inkontinente; sanitære masker; bandasjer for forbinding; hefteplaster; bomull (vannsugende-); gas [for forbindinger]; oljet papir for medisinske formål; silikonskiver for farmasøytisk bruk; laktose (melkesukker); melkeholdig mel for spedbarn; øyelapper for medisinske formål; ørebandasjer; urinoppsamlende puter (urine pads); absorberende engangslaken for inkotinente; shorts for inkontinente av tekstil; bukser for inkontinente av tekstil; hofteholdere ( girdles)for inkontinente; hofteholdere (girdles) for inkontinente av tekstil; bleier for inkontinente brukt på sykehus; puter for automatiske urinoppsamlere; puter (pads) for hemorridesykdomer. Klasse 16 Engangsbleier av papir eller cellulose for spedbarn; bleier for spedbarn av papir eller cellulose i form av bukser; servietter; skrivesaker og studiemateriell; kjøkkenpapir; papir og papp; støvkluter av papir; magasiner [tidsskrifter]; trykksaker; emballasje og beholdere av papir for industrielle formål; håndkler av papir for hygieniske formål; håndkler av papir; bordservietter av papir;lommetørkler av papir; fotografier; papir og papirposer for husdyrsavfall; håndlær av papir. Klasse 21 Innlegg for avføringskasser (litter box) for husdyr; avføringskasser for dyr (animal litter boxes); avføringsbakker for husdyr; børster for husdyr; bur for husdyr; panner for husdyrsavføring (animal litter pans); håndholdte vaskeredskaper for husholdningsbruk; kjøkken håndkler; vaskekluter. Klasse 31 Mat til husdyr; drikke til husdyr; strø til husdyr (animal litter); tilsetninger til fôr, ikke for medisinsk bruk ; matvarer til dyr; hundekjeks: næringsmidler og fôr til dyr; fôr; spiselige tyggeprodukter for dyr; sandbelagt papir for husdyr; aromatilsatt sand for husdyr; gulvmatter for bakker og kurver til husdy; protein for husdyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ASPECT FILM AS, c/o Habeo AS, Buråsen 20, 4636 KRISTIANSAND S, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 4

5 registrerte varemerker nr 25/14 aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Target Circle Target Circle AS, Storgata 10, 2000 LILLESTRØM, Klasse 35 Markedsføring på internett; markedsføring, distribusjon av annonser. Klasse 42 Teknisk bistand. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Verjus KÁDN & ALDE AS, Syse, 5730 ULVIK, Klasse 30 Eddik produkt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POSEIDON-KLINIKKEN Poseidon Klinikken AS, Hoffsveien 92, 0377 OSLO, Gille advokater DA, Akersgt. 8, 0158 OSLO, Klasse 44 Hårtransplantasjon; hudbehandling; hygienisk behandling og skjønnhetspleie; medisinsk analyse i forbindelse med hårtransplantasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/074,815 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SATISFRIES Burger King Corp, 5505 Blue Lagoon Drive, US- FL33126 MIAMI, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Pommes frites. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Asdaal Group AS, Lille stranden 4, 0252 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Iskrem. Klasse 35 Salg av iskrem; import- og eksportagenturer Klasse 43 Catering, kafeer, snack-barer, restauranter 5

6 registrerte varemerker nr 25/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; potetbasert snacks; potetchips; preparerte nøtter. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; chips (kornprodukter); maisbasert snacks; popcorn. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; lettøl. Eir Organics AS, Postboks 30, 3560 HEMSEDAL, Klasse 30 Sjokolade, kjeks, bakverk, konditorvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DORCAS Masolet Nordic AB, Ågatan 1, SE BURSERYD, Sverige Klasse 3 Massasjekremer ikke for medisinsk bruk. Klasse 5 Massasjekremer for medisinsk bruk. Klasse 16 Pasientunderlagspapir. Klasse 20 Behandlingsbenker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Feelgoodevent ARTE VIDA AS, Universitetsgaten 14, 0164 OSLO, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LITTLE NORWAY Scandza Drikker AS, Postboks 478, 1411 KOLBOTN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TruFlow Aktiebolaget Electrolux, St. Göransgatan 143, SE STOCKHOLM, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 7 Kjøkkenmaskiner (elektriske) for bearbeiding av mat, blandemaskiner, stavmiksere, kaffemaskiner, eltemaskiner, kjøtthakker (maskiner. Klasse 11 Kjeler for matlagning, brødristere; kaffemaskiner. Klasse 21 Håndmiksere. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 6

7 registrerte varemerker nr 25/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KINGS BAY AS, 9173 NY-ÅLESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; utleie av fast eiendom. Klasse 39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; distribusjon av strøm og vann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DENTAL DATA AS, Bakkelidvegen 20, 6104 VOLDA, Klasse 9 Bærbare datamaskiner; datamaskiner; dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; fjernstyringsapparater; kabler, elektriske; overvåkningsprogrammer for datamaskiner. Klasse 42 Analysering av datasystemer; design av computersystemer; digitalisering av dokumenter [skanning]; driftstjenester for servere; elektronisk datalagring; fjernlagring av datasikkerhetskopier; fjernovervåkning av datasystemer; fremskaffelse av søkemoterer for internettet; gjenoppretting av data fra datamaskiner; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; kopiering av dataprogrammer; kvalitetskontroll; leie av webserver; nettskytjenester; oppdatering av dataprogrammer; programmering for datamaskiner; rådgivning ved design av websider; sikkerhetstjenester angående datavirus; softwaretjenester [saas]; utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. Great Wall Motor Co Ltd, 2266 Chaoyang South Street, CN BAODING, HEBEI, Kina Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 3 Klasse 6 Klasse 8 Eteriske oljer, parfyme. Nøkkellenker av uedelt metall; nøkkelringer og ringer for nøkler av uedelt metall, beholdere av metall for papirtørkdispensere. Skjeggtrimmere og -klippere; barberkniver, -høvler og -maskiner, elektriske eller ikke-elektriske, manikyrsett; skrujern og stjernetrekkere (håndverktøy); håndverktøy; nebbtenger; skrutrekkere; plugger og koblinger (håndverktøy); kniver; pennekniver. Klasse 11 Lykter, lommelykter; hårtørkere. Klasse 12 Sykkelpumper, sykler; sykkelvogner; barnevogner. Klasse 14 Brosjer (smykker); charms (smykker); lenker av edelmetall (smykker); mansjettknapper; nøkkelringer (bijouteri); nåler (bijouteri); armbånd (smykker); halskjeder (smykker); stoppeklokker; klokker. Klasse 18 Bager; skoleransler; kortholdere (lommebøker); lommebøker: handlevesker; håndvesker; reisebager; ryggsekker; sportsbager; dokumentmapper; vadesekker; paraplyer og trekk til paraplyer; ridesaler. Klasse 20 Møbler, liggestoler, fluktstoler, stoler (seter); flaskekorker, flaskekapsler, ikke av metall. Klasse 21 Flasker; messingboller; serviser og tallerkener ikke av edelt metall; korketrekkere; mugger; kanner; matbokser; flaskeåpnere; kopper; keramikkprodukter for husholdning; drikkekar; likørsett; drikkeglass; teserviser; varmeisolerende beholdere for drikker; varmeisolerende beholdere; vakuumflasker. Klasse 25 Skjorter, drakter, dresser, singleter, jakker, t-skjorter; strikkevarer (klær); barneklær, babyutstyr (klær); sykkelklær; skiklær; fottøy, sportssko, sko, slippers, tøfler; capser (hodeplagg); skihansker; slips; skjerf; mantiljer; korsetter, korseletter. Klasse 28 Spill og leketøy; modellkjøretøy; lekekjøretøy; lekebiler: lekescootere; sendeplater (leker); frisbees; baller; golfklubber; golfbager med eller uten hjul; ski; golfhansker; knebeskyttere (sportsartikler); sportshansker; flskestenger. 7

8 registrerte varemerker nr 25/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Location Norway AS, Kjøpmannsgata 31, 7011 TRONDHEIM, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 30 Smågodt og andre konfektyrer. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av smågodt og andre konfektyrer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QUANTCAST Quantcast Corp, 201 3rd Street, 2nd Floor, US- CA SAN FRANCISCO, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet, nemlig plassering og spredning av reklame for andre via et online kommunikasjonsnettverk; konsultasjonstjenester vedrørende forretningsmarkedsføring, -promotering og -reklame; tilveiebringe tjenester knyttet til reklamekampanjer, i form av sporing, analysering og rapportering av forbrukerdata, befolkningsstatistikk, og forbrukeradferdsinformasjon, nettverksbruk og brukere for forretningsformål, og forbrukerrespons på reklame og promoteringsmateriale; håndtering og kompilering av datoriserte baser, nemlig utarbeidelse og håndtering av kundelister og kundedata i en database, for andre; administrere og gjennomføre markeds- og konsumentundersøkelser; annonse og reklamevirksomhet; annonsering ved overføring av online reklame for tredjeparter via elektroniske kommunikasjonsnettverk; annonsering via elektroniske media og i særdeleshet via internett; spredning av reklame for andre via internett; formidling av reklame; tjenester for å identifisere kundegrupper påvirket av annonsering. CREATIVE STYLING Tina Johansen, Veimester Kroghs gate 33, 7052 TRONDHEIM, Klasse 20 Møbler, speil og billedrammer. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordmøre Energiverk AS, Postboks 2260, 6504 KRISTIANSUND N, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 9 Elektriske apparater for kontroll og overvåking; strømkoblere; strømmålere;elektriske strømvendere; fjernstyringsapparater; elektriske ledningsnett;telefonikabler; elektriske ledninger og kabler; elektriske ledere; elektroniskepublikasjoner [nedlastbare]; databehandlingsapparater og - innretninger. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon avbedrifter; avregning av strømforbruk. Klasse 37 Byggevirksomhet, herunder oppføring av bygg, oppføring av elektriskeledningsnett, oppføring av dammer; reparasjonsvirksomhet, herunder reparasjonav bygg, reparasjon av elektriske ledningsnett, reparasjon av dammer;installasjonsvirksomhet, herunder installasjon av elektriske ledningsnett;installasjon og reparasjon av elektriske apparater; byggeledelse. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester;tilbud av telekommunikasjonstilgang til et globalt datanettverk; tilbud avtilgangstid til et globalt datanettverk; kommunikasjon ved optisk fibernettverk;kabelfjernsynssendinger; sending av fjernsynsprogram. Klasse 39 Distribusjon av elektrisitet og elektrisk kraft; magasinering av kraft;vanndistribusjon. Klasse 40 Produksjon av elektrisk kraft. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; informasjon om underholdning, herunder informasjonom fjernsynsunderholdning. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester, forskning og utvikling relatert dertil;oppdatering av dataprogrammer; 8

9 registrerte varemerker nr 25/14 installasjon av dataprogrammer, spesieltdataprogrammer for styring og distribusjon av strøm, telefoni og fjernsyn. tennisnet; net for spill; tennisball-kastemaskiner; tape for squash-, badminton- og tennisracket-håndtak; tape for racket- og balltre-grep; bordtennisbord; bordtennisracket; deler og utstyr for alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SYNERGI HELSE AS, Børsemakergt. 4, 3045 DRAMMEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 44 Medisinske tjenester, helsetjenester; klinikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Carlton Sports Co Ltd, Unit A, Brook Park East, GB- NG208RY SHIREBROOK, Storbritannia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; sportsartikler og - apparater for bruk til å spille squash, badminton, tennis og bordtennis; squash-baller; fjærballer; tennisballer; bordtennisballer; squash-, badminton- og tennisracketbager (formet for å inneholde en racket); gripebånd for squash-, badminton- og tennisracketer; trekk for squash-, badminton- og tennisracketer; squashracketer; badmintonracketer; tennisracketer; racketer for ballspill; strengebeskyttere for squash, badminton og tennis; strenger for squash-, badmintonog tennisracketer; strenger for racketer til ballspill; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kråkefoto SIV ING PETTER F SCHMEDLING, Skolemester Solgaards vei 15, 1526 MOSS, Klasse 9 Audio- og videomottakerapparater; minnekort for videospillmaskiner; videokameraer; videoopptakere; videoskjermer; fotografiapparater; fotografiske søkere; fotokopieringsapparater og -maskiner [fotografiske, elektrostatiske og termiske]; fotostativer for fotografiapparater; apparater for fototelegrafi; stativer for fotografiapparater; søkelinser [foto]; fotoutløsere; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Administrasjon av prosjekter; administrativ ordreutførelse/ordregjennomføring; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; auksjonssalg; dekorasjon av butikkvinduer; demonstrasjoner av varer; faglige konsultasjoner om forretninger; fakturering; fjernsynsreklame; forretningsinformasjoner; forretningsundersøkelser; forskning relatert til bedrifter (som research, undersøkelser, markedsundersøkelser); fotokopieringstjenester; innsamling av informasjon for bruk i databaser; markedsføring; modelltjenester for reklame og salg; oppdatering av reklamedokumentasjon; produsering av reklamefilmer; publisering av reklametekster; radioreklame og - annonsering; reklamebyråer; reklameoppslag; reklamevirksomhet; salg av interiørartikler; salg av inventarartikler; salg av motevarer; salg av suvenirer; sponsorsøktjenester; systematisering av informasjon for bruk i databaser; utarbeidelse av reklametekster; utleie av fotokopieringsmaskiner; utleie av kontormaskiner og apparater; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utsendelse av reklameannonser; utsendelse av reklamematriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; utsendelse av vareprøver; varemerkebygging [markedsføringstjeneste]. Klasse 41 Filmfremvisning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografering; fotografireportasjer; fremskaffelse av onlinevideo, ikke nedlastbar; innspillingsstudioer; instruksjon [opplæring]; layouttjenester, andre enn for reklameformål; mikrofilming; modelltjenester for kunstnere; motevisninger som underholdning; museumsdrift [fremvisning, utstilling]; nyhetreportasjetjenester; 9

10 registrerte varemerker nr 25/14 organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; redigering av videobånd; selskapsplanlegging [underholdning]; teksting [for film og fjernsyn]; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; undervisning; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utleie av kinematografiske apparater og tilbehør; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av radioer og fjernsynsapparater; videobåndredigering; videofilming; yrkesfaglig opplæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NISKA HOLDING AS, Nobels gate 27 B, 0268 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk og sminkeprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FWSS MTHLVT AS, Postboks 6841, 0130 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, kosmetiske preparater for hudpleie; hårvann, sjampo, Klasse 9 balsam. Briller; solbriller; etuier for briller og solbriller; etuier/beholdere/hylstre for mobiltelefoner, elektroniske nettbrett og bærbare PDA-enheter. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, nemlig smykker, øreringer, armbånd, kjeder; juvelervarer, edle stener; ur, armbåndsur og kronometriske instrumenter. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, nemlig lommebøker laget av lær eller lærimitasjoner, vesker laget av lær eller lærimitasjoner, håndvesker laget av lær eller lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; luer; belter. Klasse 35 Detaljhandelstjenester av edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, nemlig smykker, øreringer, armbånd, kjeder, juvelervarer, edle stener, ur, armbåndsur og kronometriske instrumenter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig lommebøker laget av lær eller lærimitasjoner, vesker laget av lær eller lærimitasjoner, håndvesker laget av lær eller lærimitasjoner, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, klær, fottøy, hodeplagg, luer, belter, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, kosmetiske preparater for hudpleie, hårvann, sjampo, balsam, briller, solbriller, etuier for briller og solbriller, etuier/beholdere/hylstre for mobiltelefoner, elektroniske nettbrett og bærbare PDAenheter; online detaljhandelstjenester av edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, nemlig smykker, øreringer, armbånd, kjeder, juvelervarer, edle stener, ur, armbåndsur og kronometriske instrumenter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig lommebøker laget av lær eller lærimitasjoner, vesker laget av lær eller lærimitasjoner, håndvesker laget av lær eller lærimitasjoner, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, klær, fottøy, hodeplagg, luer, belter, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, kosmetiske preparater for hudpleie, hårvann, sjampo, balsam, briller, solbriller, etuier for briller og solbriller, etuier/beholdere/hylstre for mobiltelefoner, elektroniske nettbrett og bærbare PDAenheter; ; salg og markedsføring av edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, nemlig smykker, øreringer, armbånd, kjeder, juvelervarer, edle stener, ur, armbåndsur og kronometriske instrumenter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig lommebøker laget av lær eller lærimitasjoner, vesker laget av lær eller lærimitasjoner, håndvesker laget av lær eller lærimitasjoner, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, klær, fottøy, hodeplagg, luer, belter; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, kosmetiske preparater for hudpleie, hårvann, sjampo, balsam, briller, solbriller, etuier for briller og solbriller, etuier/beholdere/hylstre for mobiltelefoner, elektroniske nettbrett og bærbare PDAenheter; annonse- og reklamevirksomhet; organisering av fashion show for salgsformål (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GARANTUM Garantum Fondkommisjon AB, Box 24045, SE STOCKHOLM, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Elektroniske databaser; databaser; dataprogramvare for godkjennelse av tilgang til databaser; programvare for godkjennelse av tilgang til databaser; programvare for skapelse av søkbare databaser med informasjon og data. 10

11 registrerte varemerker nr 25/14 Klasse 35 Annonse- og reklametjenester for å fremme megling vedrørende aksjer og andre verdipapirer; kontortjenester [administrasjon]; kontortjenester for firmaer; kommersiell forretningsinformasjon ved hjelp av databaserte databaser. Klasse 36 Verdipapirmegling; verdipapirutlån; verdipapirgarantier; verdipapirforvaltning; verdipapirinvesteringer; verdipapirhandelstjenester; finansielle verdipapirer; finansiell verdipapirforvaltning; belåning av verdipapir; rådgivningstjenester vedrørende verdipapirer; garantitjenester vedrørende verdipapirer; innregistrering av verdipapirer; informasjonstjenester vedrørende verdipapirer; innsettningstjenester for verdipapirer; investeringstjenester vedrørende verdipapir; agenturtjenester vedrørende verdipapirer; handel med verdipapirer; verdipapirmekling og varemegling; verdivurdering av verdipapirporteføljer; forvaltning av verdipapirporteføljer; kontotjenester vedrørende verdipapirformidling; finansielle tjenester vedrørende verdipapirer; investeringstjenester vedrørende overførbare verdipapirer; registrering av overføringer vedrørende verdipapirer; byråer eller megling for handel med verdipapirer, indeksopsjoner på verdipapirer, opsjoner på verdipapir og verdipapirterminer på utenlandske markeder; sammenligning av resultat for verdipapirporteføljer; tjenester vedrørende opprettelse av verdipapirporteføljer; finansielle informasjonstjenester relatert til finansielle børsmarkeder, finansielle obligasjonsmarkeder, valutaer, verdipapir og til firmaer; emisjon av verdipapir; kapitalforvaltning; fondsplassering; fondsforvaltning; fondinvestering; fondforvaltningstjenester; fondinvesteringsforvaltning; finansiell fondsforvaltning; internasjonell fondinvestering; investering av fond; forvaltning av fond; tjenester vedrørende fondbørshandelsvarer; forvaltning vedrørende fondformuer; håndtering av finansielle fond; forvaltning av finansielle fond; finansiell forvaltning av fond; forvaltning av fond og investeringer; tjenester for opprettelse av fond; tjenester for fondbørsnoteringer og-listinger; investering i fond for unoterte aksjer; overlatelse av finansiell informasjon om fondbørsen; renteriskhåndtering; finansielle transaksjoner relatert til rentenivåer; investeringsanalyser; investeringstjenester; investeringskonsultasjoner; investeringsforretningstjenester; investeringsfondsforvaltning; investeringsforvaltningstjenester; investering (kapital-); finansiell investering; pensjonstjenester; pensjonsfondstjenester; pensjonsoversiktstjenester; pensjonsplanleggingstjenester; pensjonsrådgivningstjenester; pensjonsfond (finansielle); pensjonsplanlegging (finansiell); pensjonskonsultasjoner (finansielle); forsikringsvirksomhet vedrørende pensjonsfond; byråer for megling av verdipapirhandel på utenlandske markeder og av transaksjoner på kommisjon av verdipapirindeksterminer på utenlandske markeder; finansielle databasetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ORACLE Oracle International Corporation, 500 Oracle Parkway, US-CA94065 REDWOOD CITY, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, skjorter, jakker, luer, hatter, sko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Helly Hansen AS, Munkedamsveien 35, 0250 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Optiske apparater, instrumenter og tilbehør; briller; solbriller; etuier, kjeder, snorer og innfatninger for briller og solbriller; vernebriller, beskyttelsesbriller og kikkerter. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn, huder, kofferter, reisebager, -vesker og -kister, vadsekker, sekker, ryggsekker, bager, bager for sport, skuldervesker, ransler, mapper, bæremeis for bæring av barn, varenett for innkjøp, lommebøker, paraplyer og parasoller. Klasse 25 Klær; sportsklær, jakker, kåper, frakker, kapper, anorakker, parkas, kjoler, drakter, sweater, overdeler/topper, regntøy, badeøy, undertøy, bukser, shorts, belter, hansker, votter, pulsvanter, skjerf, sokker; fottøy; støvler, gummistøvler, sko, sandaler; hodeplagg; hetter, caps, (lue)skygger, luer. 11

12 registrerte varemerker nr 25/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LAY'S GOURMET PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, US-NY PURCHASE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdig tilberedt snackmat bestående hovedsakelig av poteter, nøtter nøtteprodukter, frø, frukt eller andre grønnsaker og grønnsaksprodukter eller en kombinasjon derav, inkludert potetchips, potetskiver, fruktchips, fruktbasert snackmat, fruktbasert pålegg, grønnsakschips, grønnsaksbasert snackmat, grønnsaksbasert pålegg; tarochips, svinesnacks, biffsnacks, soyabasert snacks. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is; ferdig tilberedt snacks og snackmat bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, mais, frokostblandinger eller kombinasjoner derav, inkludert maischips, tortillachips, pitachips, rischips, riskaker, riskjeks, kjeks, saltstenger, saltkringler, puffet snacks, poppet popkorn, kandisert popkorn, sukret popkorn, kandiserte peanøtter, sukrede peanøtter, dipsauser til snackmat, salsaer, snackbarrer, -stenger og -plater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LAY'S DELI PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, US-NY PURCHASE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdig tilberedt snackmat bestående hovedsakelig av poteter, nøtter nøtteprodukter, frø, frukt eller andre grønnsaker og grønnsaksprodukter eller en kombinasjon derav, inkludert potetchips, potetskiver, fruktchips, fruktbasert snackmat, fruktbasert pålegg, grønnsakschips, grønnsaksbasert snackmat, grønnsaksbasert pålegg; tarochips, svinesnacks, biffsnacks, soyabasert snacks. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is; ferdig tilberedt snacks og snackmat bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, mais, frokostblandinger eller kombinasjoner derav, inkludert maischips, tortillachips, pitachips, rischips, riskaker, riskjeks, kjeks, saltstenger, saltkringler, puffet snacks, poppet popkorn, kandisert popkorn, sukret popkorn, kandiserte peanøtter, sukrede peanøtter, dipsauser til snackmat, salsaer, snackbarrer, -stenger og -plater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LAY'S RADICAL PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, US-NY PURCHASE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdig tilberedt snackmat bestående hovedsakelig av poteter, nøtter nøtteprodukter, frø, frukt eller andre grønnsaker og grønnsaksprodukter eller en kombinasjon derav, inkludert potetchips, potetskiver, fruktchips, fruktbasert snackmat, fruktbasert pålegg, grønnsakschips, grønnsaksbasert snackmat, grønnsaksbasert pålegg; tarochips, svinesnacks, biffsnacks, soyabasert snacks. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is; ferdig tilberedt snacks og snackmat bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, mais, frokostblandinger eller kombinasjoner derav, inkludert maischips, tortillachips, pitachips, rischips, riskaker, riskjeks, kjeks, saltstenger, saltkringler, puffet snacks, poppet popkorn, kandisert popkorn, sukret popkorn, kandiserte peanøtter, sukrede peanøtter, dipsauser til snackmat, salsaer, snackbarrer, -stenger og -plater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Duellen DESK.NO, Birgitte Hammers vei 8 C, 1167 OSLO, Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 12

13 registrerte varemerker nr 25/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen installasjonsvirksomhet, rørleggervirksomhet innen rørleggerfaget. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WAVEFINDER Miros AS, Postboks 364, 1372 ASKER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner, ovennevnte utstyr for måling av bølge og strøm parametre i vann. Helly Hansen AS, Munkedamsveien 35, 0250 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Optiske apparater, instrumenter og tilbehør; briller; solbriller; etuier, kjeder, snorer og innfatninger for briller og solbriller; vernebriller, beskyttelsesbriller og kikkerter. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn, huder, kofferter, reisebager, -vesker og -kister, vadsekker, sekker, ryggsekker, bager, bager for sport, skuldervesker, ransler, mapper, bæremeis for bæring av barn, varenett for innkjøp, lommebøker, paraplyer og parasoller. Klasse 25 Klær; sportsklær, jakker, kåper, frakker, kapper, anorakker, parkas, kjoler, drakter, sweater, overdeler/topper, regntøy, badeøy, undertøy, bukser, shorts, belter, hansker, votter, pulsvanter, skjerf, sokker; fottøy; støvler, gummistøvler, sko, sandaler; hodeplagg; hetter, caps, (lue)skygger, luer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TANGA VVS OG MILJØ MORTEN SVENDSEN, Karushøgda 31, 1481 HAGAN, Klasse 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEBELLINO TOP-TOY (Hong Kong) Ltd, 11/F Central Plaza 18, Harbour Road, HK- WANCHAI, Hong Kong Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 28 Spill og leketøy; dukker; babydukker; dukketilbehør, herunder bekledningsgjenstander, vugger, barnesenger, aktivitetstepper, stellevesker, bæreslynger, ryggsekker, sengetøysett, smokker, bilseter, sykkelseter, barnevogner, sammenleggbare triller, vippestoler, husker, vugger, høystoler, bæreseler, trehjulssykler, babybadekar, potter, flasker, flaskevarmere, doktorsett, badesett, alle i klasse 28. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Crazyshop Marie Stokkebryn, Skiensveien 28, 3268 LARVIK, Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 13

14 registrerte varemerker nr 25/14 Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MISSION C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, US-NJ07974 MURRAY HILL, USA Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 10 Medisinske instrumenter og apparater, nemlig biopsiinstrumenter, biopsinåler, og deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AESOP Emeis Cosmetics Pty Ltd, 25 Smith Street, AU-Vic3065 FITZROY, Australia Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 3 Såper for hud, parfymevarer, eteriske oljer for personlig bruk, personlige duftoljer for rom, hårvann, tannpasta, renseprodukter for hodebunnen, sjampo for hår, balsam for hår, produkter for styling av hår, oljebaserte produkter og behandlinger for hår, produkter til å forsegle håret og gi det glans, kroppsoljer inkludert hånd- og fotoljer, massasje- og hudpleieoljer, kroppssalver og -kremer, aromatiske kroppssalver og -kremer, badeoljer, bad- og dusjgeleer, badesalt, kremer og renseprodukter for huden, hudeksfolierende kremer og masker for ansiktet, hydrosol til ansikt, ansiktsprayer, ikke-medisinske leppepomader, oljebaserte behandlingsprodukter for lepper, og næringsgivende leiremasker. Klasse 35 Oppstilling av et utvalg varer, nemlig skjønnhetsprodukter, kosmetikk, rengjøringsprodukter for hjemmet, hudpleieprodukter, dufter og relaterte produkter, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene, herunder ytelse av slike tjenester via nettsider; markedsføringstjenester, salgs- og promoteringstjenester, butikkvinduutstillingstjenester spesielt relatert til salg av hudpleie-, kroppspleie- og hårpleieprodukter, kosmetikk og parfymer. URBAN BYGG AS, Longhammervn. 28, 5536 HAUGESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer; prefabrikkerte hus og bygninger. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av ferdig hus. Klasse 36 Forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Festningsbrød Kongsvinger festnings venner, c/o Helge Thomassen, Storgata 66, 2212 KONGSVINGER, Klasse 30 Brød. 14

15 registrerte varemerker nr 25/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Stiftelsen s Varemesse, Messeveien 8, 2004 LILLESTRØM, Lars Trygve Jenssen, c/o Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 5 Kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingssaker; kosttilskudd som supplement til normal diett med helsebringende effekt. Måltidserstatning, dietetisk mat og drikke, for medisinsk og veterinærisk bruk. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter av de forannevnte varer. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 35 Salg av frukt, grønnsaker, og bær og bearbeidede produkter av disse, foredlede melkeprodukter som ost og rømme, kjøtt og foredlede kjøttvarer, fisk og foredlede fiskeprodukter, bakevarer, honning, egg, oljer og marinader. Fremvisning og salg av de forannevnte varer i klasse 29, 30 og 31. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Spesielt oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; slike tjenester kan bli fremskaffet i utsalgssteder, gjennom postordrekataloger eller gjennom elektroniske medier for eksempel på internettsider eller gjennom fjernsynskanaler - tjenester som gjelder registrering, avskriving, oppsetning eller systematisering av skriftlige meddelelser og opptegnelse så vel som sammenstilling av matematiske eller statistiske data; - tjenestene til reklamebyråer og tjenester så som distribusjon av reklameblad, direkte eller ved post eller distribusjon av prøver. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KVANTEL Kvantel AS, Postboks 124 Lilleaker, 0216 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til livredning og undervisning; salgsautomater. Klasse 35 Salg av tele-, data-, og mobilkommunikasjonsabonnement; annonse- og reklamevirksomhet; markedsanalyser; kundeveiledning ved kjøp av tele-, data-, og mobilkommunikasjonsabonnement; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; økonomiske beregninger; informasjonsvirksomhet om priser, abonnementstyper og vilkår; informasjon om fakturaer; de foran nevnte tjenester inkluderer ikke tjenester relatert til bildebehandling. Klasse 38 Tele-, data- og mobilkommunikasjonsvirksomhet; globale og lokale datanettverkstjenester; fremskaffe tilgang til netthandel; bredbåndstjenester; mobiltelefontjenester, telefonsentraltjenester, telefontjenester, telefonkonferanserjenester; dataassistert overføring av beskjeder, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler (telekommunikasjonstjenester); informasjon om tele-, data-,og mobilkommunikasjon; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; utleie av telefoner, mobiltelefoner og telekommunikasjonsutstyr; de foran nevnte tjenester inkluderer ikke tjenester relatert til bildebehandling. Klasse 42 Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et globalt og eller lokalt computernettverk; utvikling og drift av lokale og globale nettverk og videre oppkobling mot globale nettverk og andre tele-, data- og mobilkommunikasjonsnettverk; konsultasjons virksomhet innen tele-, data-, og mobilkommunikasjon og mobile internettjenester; informasjonsvirksomhet; utarbeidelse av dataprogrammer; vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer; de foran nevnte tjenester inkluderer ikke tjenester relatert til bildebehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Scandinavian Photo AB, Tallvägen 34, SE BANKERYD, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 15

16 registrerte varemerker nr 25/14 brannslukningsapparater. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Sportslige aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NEZIDROPZ CCS Healthcare AB, Box 10054, SE BORLÄNGE, Sverige L-O Lundquist Patentbyrå AB, Box 80, SE KARLSTAD, Sverige Klasse 5 Hevelsedempende nesespray; løsninger for medisinsk bruk for skylning av nesekanalene; oppløsende middel for tett nese. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Elit AS, Hellenvegen 9, 2022 GJERDRUM, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 9 Databehandlingsutstyr; måleinstrumenter. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av elektroniske måleinstrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Well BASEMENT BERGEN AS, Hylkjeneset 129, 5109 HYLKJE, Klasse 41 Distribusjon av musikk. Produksjon av musikk. Artistopptredener (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRANE DESIGN Tove Beate Grane, Vikeshovden 9, 5709 VOSS, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. PERRY FRØYSADAL, 7670 INDERØY, Klasse 29 Geleer. Marmelader. Oster. Yoghurt. Klasse 30 Spiseis. 16

17 registrerte varemerker nr 25/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OSLO PLEKTRUM Animal Voice Production AS, Eckersbergsgt. 27, 0266 OSLO, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. ADVOKAT EIVIND ARNTSEN, Orreskogen 5 A, 0788 OSLO, Klasse 41 Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Færder Mikrobryggeri AS, Flekkenveien 81, 3145 TJØME, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gresvig AS, Sagveien 25, 1814 ASKIM, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; butikkdrift vedrørende klær, fottøy, hodeplagg, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SANTEDAME Ruffino SrL, Via Corsica, 12, IT BRESCIA, Italia Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 21 Kjøkken- eller husholdningsredskaper og -beholdere (ikke av edle metaller eller overtrukket dermed); kammer og svamper; børster (ikke malebørster); børstebindemateriale; artikler til rengjøringsformål; stålull; ubearbeidet eller halvveis bearbeidet glass (unntatt bygningsglass); glass, porselen og keramikk (ikke tilhørende andre kalsser); korktrekkere, flaskeåpnere (håndapparat); drikkeglass, brett, krukker, coctail-visper. Klasse 32 Øl; mineralvann og kullsyreholdig vann og ikkealkoholholdige drinker og drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater for fremstilling av drikker; aloe vera drikker (ikke alkoholholdige); aperitifer (ikke-alkoholholdige); ugjæret øl; cider (ikke alkoholholdig); cocktails (ikke-alkoholholdige); essenser 17

18 registrerte varemerker nr 25/14 for fremstilling av drikker; humleekstrakter for fremstilling av øl; fruktnektar (ikke alkoholholdig); ingefærøl; druemost, ugjæret; isotoniske drikker; limonader; litiumholdig vann; maltøl; ugjæret malt; mandelmelk; most; ikke alkoholholdige honningbaserte drikker; mandelmelk (orgeat); peanøttmelk (ikke alkoholholdig); preparater for å lage vann med kullsyre; sarseparilla (alkoholfri drikk); selters (mineralvann); smootheis; soda vann; sorbetdrikke; bordvann; tomatsaft (drikker); grønnsaksaft (drikker); vann (drikker); mysedrikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner; alkoholholdige drikker med frukter; alkoholholdige essenser; alkoholholdige ekstrakter; anislikør; anisette (likør); aperitifer; arak; bitter; brandy; cider; coctailer; curacao; brennevin og likører for fordøyelsen; destillerte drikker; alkoholholdige fruktekstraker; gin; mjød; kirsch; likører; peppermyntelikør; pæremost; priquette; ferdigmiksede alkoholdrikker, andre enn ølbaserte; risbrennevin; rom; sake; sprit; vodka; grappa; whisky. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SERELLE Ruffino SrL, Via Corsica, 12, IT BRESCIA, Italia Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 21 Kjøkken- eller husholdningsredskaper og -beholdere (ikke av edle metaller eller overtrukket dermed); kammer og svamper; børster (ikke malebørster); børstebindemateriale; artikler til rengjøringsformål; stålull; ubearbeidet eller halvveis bearbeidet glass (unntatt bygningsglass); glass, porselen og keramikk (ikke tilhørende andre klasser); korktrekker, flaskeåpnere (håndapparat); drikkeglass, brett, krukker, coctail-visper. Klasse 32 Øl; mineralvann og kullsyreholdig vann og ikkealkoholholdige drinker og drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater for fremstilling av drikker; aloe vera drikker (ikke alkoholholdige); aperitifer (ikke-alkoholholdige); ugjæret øl; cider (ikke alkoholholdig); cocktails (ikke-alkoholholdige); essenser for fremstilling av drikker; humleekstrakter for fremstilling av øl; fruktnektar (ikke alkoholholdig); ingefærøl; druemost, ugjæret; isotoniske drikker; limonader; litiumholdig vann; maltøl; ugjæret malt; mandelmelk; most; ikke alkoholholdige honningbaserte drikker; mandelmelk (orgeat); peanøttmelk (ikke alkoholholdig); preparater for å lage vann med kullsyre; sarseparilla (alkoholfri drikk); selters (mineralvann); smootheis; soda vann; sorbetdrikke; bordvann; tomatsaft (drikker); grønnsaksaft (drikker); vann (drikker); mysedrikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner; alkoholholdige drikker med frukter; alkoholholdige essenser; alkoholholdige ekstrakter; anislikør; anislikør; aperitifer; arak; bitter; brandy; cider; coctailer; curacao; brenneviner og likører for fordøyelsen; destillerte drikker; alkoholholdige fruktekstraker; gin; mjød; kirsch; likører; peppermyntelikør; pæremost; priquette; ferdigmiksede alkoholdrikker, andre enn ølbaserte; risbrennevin; rom; sake; sprit; vodka; grappa; whisky. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Imageware AS, Frognerveien 10, 0257 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Online salg av skjermbeskyttere og beskyttelsesfilmer for mobiltelefoner og nettbrett. Klasse 40 Produksjon av skjermbeskyttere og beskyttelsesfilmer for mobiltelefoner og nettbrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VOLVAT COSMEDICAL Volvat Medisinske Senter AS, Postboks 5280 Majorstuen, 0303 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 3 Skjønnhetsprodukter. Klasse 5 Hygieniske preparater for medisinsk formål. Klasse 10 Kirurgiske og medisinske apparater. Klasse 42 Kosmetologisk forskning. Klasse 44 Medisinske tjenester og skjønnhetspleie. 18

19 registrerte varemerker nr 25/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Alf Hagen, Hamranveien 44A, 4580 LYNGDAL, Else Hagen, Hamranveien 44 B, 4580 LYNGDAL, Kjell Hagen, Bukken Bruses vei 16, 4638 KRISTIANSAND S, Klasse 21 Tannstikkere, tanntråd. Klasse 30 Pastiller (sukkertøy), tyggegummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CARDHU GOLD RESERVE Diageo Scotland Ltd, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, GB-EH129DT EDINBURGH, Storbritannia Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker, men hva gjelder whisky og whiskybaserte alkoholholdige drikker gjelder kun Scotch whisky og Scotch whisky baserte drikkevarer produsert i Skottland. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Flow Insights FLOW INSIGHTS AS, c/o Point Media AS, Sandakerveien 24C, Bygg A 2, 0473 OSLO, Klasse 9 Elektriske apparater for kontroll og overvåkning Klasse 36 Finansiell analyse. Klasse 42 Kundestrømsanalyse. Sensor analyse. System analyse. Handelsanalyse. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Rådgivningstjenester innen IT. Analysering av datasystemer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KULING Lekmer AB, Norrbackagatan 47 B, SE STOCKHOLM, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 25 Refleksjakker; overaller; barneklær; vinterstøvler; strikkede vanter; vanter; luer [hodeplagg]; strikkede luer; sports-capser og -luer; vindjakker; jakker av vindstoff; vindtette jakker; regnsko; regnbukser; regndresser; regnjakker; regntøy; regn-ponchoer; regnstøvler; klær som tåler regn; snøstøvler; snødrakter; snøoveraller; skjerf; halstørkler [skjerf]; skjerf [klær]; støvler; badetøy; UV-klær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen READY PAN Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør- Korea Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 11 Luftkondisjoneringsapparater; luftsteriliseringsapparater; elektriske ovner, elektriske tørketromler; elektriske kjøleskap; LED-lamper; mikrobølgeovner. 19

20 registrerte varemerker nr 25/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen matlaging, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; mikrobølgeovner, tilbehør for mikrobølgeovner som inngår i denne klassen, vifter (deler av aircondition-anlegg), filtre (deler av husholdnings- eller industrianlegg); tilbehør til frysere, kjøleskap, oppvaskmaskiner og vaskemaskiner som omfattes av denne klassen, kaffetraktere (elektrisk), tilbehør for kaffetraktere (elektrisk). Klasse 21 Børster, verktøy og artikler for rengjøring, rengjøringskluter, verktøy og pensler for avspillingseller lagrings- medium, og kassettspillere, spraybeholder for væske for antistatisk behandling av lek eller opptaksmedier, kaffetraktere (ikke-elektriske); tilbehør til kaffetraktere (ikke-elektriske). BØRGE STRAND-BERGESEN, Hvalstadlia 4, 1395 HVALSTAD, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 15 Musikkinstrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Order Nordic AB, Box 22088, SE HELSINGBORG, Sverige Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 4501, SE MALMÖ, Sverige Klasse 7 Støvsugere, tilbehør til støvsugere inkludert i denne klassen, støvsugerposer, filtre (deler av maskiner eller motorer); tilbehør til frysere, kjøleskap og oppvaskmaskiner i denne klassen; drypptrau for frysere, kjøleskap, oppvaskmaskiner og vaskemaskiner; tilbehør (deler) til vaskemaskiner som omfattes av denne klassen; manglekluter. Klasse 9 Radio- og fjernsyn-sett, forsterkere, høyttalere, antenner, antenne-forsterker, antenne-filtre, pick-up trucks og erstatningsnåler dertil, mikrofoner, strømadaptere, hodetelefoner, plate i form av pick-up våpen og utstyr for å rengjøre platene, hodetelefoner, kabler til datamaskiner, TV, telefoni- og lyd- systemer, adaptere for datamaskiner, TV, telefoni- og lydsystemer, apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske databærere; skrivbare minne-disker, CDer, DVDer og andre digitale lagringsmedier, databehandlingsutstyr, datamaskiner, programvare. Klasse 11 Apparat for belysning, oppvarming, dampgenerering, EUROMILJØ AS, Slimeveien 2 B, 1277 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet vedrørende fast eiendom; installasjonsvirksomhet vedrørende fast eiendom; rengjøringsvirksomhet. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer