nr 05/ NO årgang 95 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 nr 05/ årgang 95 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Ansvarsmerker Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Overdragelser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyelser av internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettelser av internasjonale registreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /05 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: hud og hår klinikken Hud og Hår Klinikken AS Dronning Maudsgt Oslo 0250 Simonsen Føyen Advokatfirma DA Postboks 6641 St Olavs plass 0129 OSLO Klasse 5 Farmasøytiske og hygieniske preparater for medisinske formål, farmasøytiske preparater for hudpleie og hudforbedring. Klasse 44 Medisinsk behandling, hygienisk behandling og skjønnhetspleie, aromaterapitjenester, manikyr, pedikyr, massasje, hårfjerning, hårfjærning med laser, laserbehandlinger, rynke- og hudforbedrende behandling, peeling, tannbleking. Sannhet, Riktig Adferd, Fred, Kjærlighet, Ikke Vold Sathya Sai Baba Organisasjonen i Norge, c/o Torbjørn Lindseth, Engeveien 9, 4050 Sola, Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, 16 Trykksaker; bøker; instruksjon- og undervisningsmateriell. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. 45 Organisering av åndelige/religiøse møter. 3

4 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: panto (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: panto Olav Thons Stiftelsen for Samfunnsnyttige Formål, Stenersgaten 2, 0184 Oslo, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 21 Materialer for børstebinding; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk). 32 ØI; mineralvann, kullsyreholding vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; lotterivirksomhet. panto Olav Thons Stiftelsen for Samfunnsnyttige Formål, Stenersgaten 2, 0184 Oslo, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 21 Materialer for børstebinding; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk). 32 ØI; mineralvann, kullsyreholding vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; lotterivirksomhet. 4

5 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 76/493,832 AVOSENSE AVOSENSE Biogen Idec MA Inc, 14 Cambridge Center, MA02142 CAMBRIDGE, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for behandling av nevrologiske forstyrrelser. 10 Medisinske instrumenter, medisinske sprøyter og automatiske injektorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OTHELLO OTHELLO KK Palbox, 1-3 Motoasakusa 3-Chome Taito-ku, Tokyo, JP Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Dataspill; dataspillprogrammer for spill mot datamaskin; data sjakkspill; dataspillprogramvare; nedlastbar dataspillprogramvare; dataspillkassetter; programvare for spillehallautomater; dataspillprogramvare for bruk ved håndholdte elektroniske spilleapparater med LCD skjermer; TV-spill; datamaskiner; forhåndsinnspilte plater og bånd; nedlastbare videoer; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); publikasjoner i datalesbar form; stropper for mobiltelefoner. 28 Elektroniske spillehallautomater. 41 Elektroniske spilltjenester tilveiebragt via Internett og mobiltelefonkommunikasjon; formidling av tilgang til ikke-nedlastbare Internettspill; tilveiebringelse av informasjon relatert til underholdning, nemlig spill tilveiebragt online fra Internet; tilveiebringelse av audio og audiovisuell underholdning via nettverk (ikke nedlastbare); tjenester i forbindelse med spillehaller og fornøyelseslokaler; utleie av leketøy; utleie av spilleapparater; utleie av fornøyelsesapparater; publikasjon av bøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 788/233,087 TRENNART TRENNART Agouron Pharmaceuticals Inc, Science Center Drive, CA92121 SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for behandling av immunologiske sykdommer, virussykdommer, HIV og AIDS. 5

6 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LYNGSHESTLANDET LYNGSHESTLANDET Birgitt Dorothea Nielsen, Flatvoll, 9151 STORSLETT, 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIFE IS GOOD LIFE IS GOOD Life is Good Inc, 56 A Kendall Pond Road, Derry, NH 03038, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 25 Sportsklær, nemlig, t-skjorter, gensere, skjorter, trøyer, hatter og luer, bukser, shorts. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KITOFLOKK KITOFLOKK Vann, Tunnel og Miljøteknikk AS, Strandveien 1, 2010 Strømmen, 1 Kjemiske produkter i form av biopolymerer (kitosan) for bruk i vann- og avløpsrensing. 5 Kosttilskudd (kostfiber) i form av biopolymerer (kitosan). 29 Kosttilskudd (proteiner) i form av biopolymerer (kitosan). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JET2 JET2 Channel Express (Air Services) Ltd, Building 470 Bournemouth International, BH23 6SE, Dorset, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og av gods med fly eller annen luftfrakt; bagasjehåndteringstjenester og last/frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last/frakttjenester; frakt- og lasttjenester ved luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings- og veiledningstjenester, samt informasjonstjenester, relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; ingen av de forannevnte tjenester omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller bunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Innlosjeringstjenester; cateringtjenester; alle forannevnte tjenester tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. 6

7 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JET2.COM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JET2.COM Channel Express (Air Services) Ltd, Building 470 Bournemouth International, BH23 6SE, Dorset, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og av gods med fly eller annen luftfrakt; bagasjehåndteringstjenester og last/frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last/frakttjenester; frakt- og lasttjenester ved luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings- og veiledningstjenester, samt informasjonstjenester, relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; ingen av de forannevnte tjenester omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller brunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Innlosjeringstjenester; cateringtjenester; alle forannevnte tjenester tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. JET2 Channel Express (Air Services) Ltd, Building 470 Bournemouth International, BH23 6SE, Dorset, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og av gods med fly eller annen luftfrakt; bagasjehåndteringstjenester og last/frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last/frakttjenester; frakt- og lasttjenester ved luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings- og veiledningstjenester, samt informasjonstjenester, relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; ingen av de forannevnte tjenester omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller bunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Innlosjeringstjenester; cateringtjenester; alle forannevnte tjenester tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. 7

8 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JET2.COM Channel Express (Air Services) Ltd, Building 470 Bournemouth International, BH23 6SE, Dorset, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og av gods med fly eller annen luftfrakt; bagasjehåndteringstjenester og last/frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last/frakttjenester; frakt- og lasttjenester ved luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings- og veiledningstjenester, samt informasjonstjenester, relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; ingen av de forannevnte tjenestene omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller bunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Innlosjeringstjenester; cateringtjenester; alle forannevnte tjenester tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. TORO BERGENSK FISKESUPPE Rieber & Søn ASA, Postboks 987, 5808 BERGEN, AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks- bagebruks- og skogbruksprodukter samt kom, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 8

9 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PROVISION (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PROVISION DePuy Inc, IN WARSAW, US J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, 9 Kirurgiske hjelmer. C! Hjemmet Mortensen AS, Gullhaugveien 1, 0483 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Blader, tidsskrifter og magasiner innregistrert på databærere, disse varer tilgjengelige via Internet. 16 Blader, tidsskrifter og magasiner, disse varer tilgjengelige i papirutgaver. 35 Informasjon til trådløse terminaler, herunder til mobiltelefoner. 41 Utgivelse av blader, tidsskrifter og magasiner; underholdning til trådløse terminaler, herunder til mobiltelefoner. 9

10 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 14 Juvelervarer, klokker, ur; edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; nøkkelringer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons-og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 18 Lærvarer inkludert lommebøker; lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; 10 paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 21 Glassartikler, drikkekar og sportsflasker; husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, markiser, presenninger, seil, sekker og bager (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Bekledning, luer, hatter, fottøy, badetøy; klær, fottøy, hodeplagg; belter. 28 Sportsutstyr, leker og spill; spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, konfektyrer, småkaker, kaker, godteri basert på is, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; fruktsauser. 32 Øl, drikker, nemlig drikkevann, smakstilsatt vann, mineralvann og kullsyreholdig vann; og andre ikkealkoholholdige drikker; nemlig alkoholfrie drikker, energidrikker og sportsdrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft, konsentrater og pulver til fremstilling av drikker, nemlig smakstilsatt vann, mineralvann og kullsyreholdig vann, alkoholfrie drikker, energidrikker, sportsdrikker, fruktdrikker og fruktjuicer.

11 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: QOO QOO The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 14 Juvelervarer, klokker, ur; edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter, nøkkelringer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons-og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 18 Lærvarer inkludert lommebøker; lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 21 Glassartikler, drikkekar og sportsflasker; husholdnings- og kjøkkenredskaper samt- beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, markiser, presenninger, seil, sekker og bager (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Bekledning, luer, hatter, fottøy, badetøy; klær, fottøy, hodeplagg, belter. 28 Sportsutstyr, leker og spill; spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, 11 syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, konfektyrer, småkaker, kaker, godteri basert på is, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; fruktsauser. 32 Øl, drikker, nemlig drikkevann, smakstilsatt vann, mineralvann og kullsyreholdig vann; og andre ikkealkoholholdige drikker; nemlig alkoholfrie drikker, energidrikker og sportsdrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft, konsentrater og pulver til fremstilling av drikker, nemlig smakstilsalt vann, mineralvann og kullsyreholdig vann, alkoholfrie drikker, energidrikker, sportsdrikker, fruktdrikker og fruktjuicer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: E-Borger Datakortet AS, Postboks 233, 9915 KIRKENES, 16 Papir med vannmerker og/eller preging for påføring av testdata til bruk som dokumentasjon for enkeltpersoners faktiske kunnskaper/ferdighetsnivå relatert til databehandling og bruk av datamaskiner. 41 Opplæring i vanlig pc-bruksområder. 42 Veiledning i bruk av testapparat, metodikk og kompetanseutviklingsplan, vurdering og utvikling av opplæringsmateriell; forannevnte tjenester bare relatert til databehandling og bruk av datamaskiner. (551) Merket er et fellesmerke. Fellesmerkebestemmelser: 1.Varemerket tilhører Datakortet a.s. 2.Varemerket må kun benyttes av bedrifter/organisasjoner som datakortet a.s har godkjent som testsenter eller som materielleverandør. Eller av bedrifter/organisasjoner som Datakortet a.s skriftlig har gitt tillatelse til å bruke varemerket. 3.Dersom en godkjenning/tillatelse sies opp opphører bruksretten til varemerket pr. samme dato. 4.Varemerket må kun anvendes til produkter som er godkjent av Datakortet a.s, og som oppfyller de kvalitetskrav som Datakortet a.s til enhver tid stiller til de aktuelle produkter. 5.Varemerket må enten brukes i sin originalutgave og originalfarge eller i sort/hvitt. Størrelsen kan forminskes eller forstørres.

12 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALLMET SAFETY TOOLS ALLMET AS Safety Tools Allmet AS, Postboks 69, 5346 Ågotnes, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner; sliperedskaper. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak. overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere og grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyre apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. ALLMET Safety Tools Allmet AS, Postboks 69, 5346 Ågotnes, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner; sliperedskaper. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere og grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyre apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. 12

13 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRANSPORT MAGASINET Hjemmet Mortensen AS, Gullhaugveien 1, 0483 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Blader, tidsskrifter og magasiner innregistrert på databærere, disse varer tilgjengelige via Internet. 16 Blader, tidsskrifter og magasiner, disse varer tilgjengelige i papirutgaver. 35 Informasjon til trådløse terminaler, herunder til mobiltelefoner. 41 Utgivelse av blader, tidsskrifter og magasiner; underholdning til trådløse terminaler, herunder til mobiltelefoner. Rusken Oslo Kommune, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Rådhuset, 0037 Oslo, Kommunikasjonshuset Renommé AS, Postboks 137 Økern, 0509 Oslo, 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. 13

14 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CH 54728/2003 ALWAYS FIX & FLEX hyttami Plasus Technologies AS, Prof. Brochsgate 6, 7030 Trondheim, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 42 Teknologiske tjenester, utvikling, oppdatering og vedlikehold av software og dataprogrammer. ALWAYS FIX & FLEX The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Hygieniske preparater og produkter (andre enn til toalettbruk) for kvinner, herunder truseinnlegg for hygienisk bruk, sanitetsbind og tamponger, menstruasjonstruser, absorberende interlabiale produkter for feminin hygiene; bleier og bind for inkontinente, hygieniske bukser for inkontinente. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PELVILACE PELVILACE C.R. Bard INC, Murray Hill, NJ, US Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 10 Medisinske apparater og instrumenter til behandling av urininkontinens. 14

15 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CONNECTUM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CONNECTUM Connectum Capital Management AS, Dorthes vei 1, 0287 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Trykksaker. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 38 Telekommunikasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TURBOCRON TURBOCRON Cronus Energy AS, Postboks 94 Ellingsrud, 1065 OSLO, 7 Maskiner, motorer, roterende maskineri. Turboladere, kompressorer og turbiner i tilknytning til aluminiumsindustrien og annen metallurgisk industri. 11 Anlegg for kondisjonering og kjøling av produksjonsceller i tilknytning til aluminiumsindustrien og annen metallurgisk industri. VINHO TINTO Vidigal VINHO REGIONAL ESTREMADURA Reserva 2000 Red & White AS, Dølasletta 7, 3408 TRANBY, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TROOP TROOP Innovative Custom Brands International, 1350 Brodway Suite 1912, NY10018 NEW YORK, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 15

16 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OCHO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OCHO Robert Prizelius AS, Postboks 5051 Majorstua, 0301 OSLO, 33 VIN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke Norsk Jazzforlag v/hilde Hefte, Postboks 440, 4664 Kristiansand S, 9 Cd-plater (audio-video) 16 Bilder, papirblokker, skriveblokker, notisblokker, sangbøker, bøker, trykksaker, publikasjoner, hefter, bøker (innbundne), kalendere, skrivepapirvarer. Ablegøyer Ablegøyer Holding Norge AS, Glasskaråsen 34, 5106 ØVRE ERVIK, 25 Klær, fottøy, hodeplagg 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter 16

17 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POSEIDON (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POSEIDON Hallvard Lerøy AS, Postboks 7600, 5020 BERGEN, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogsbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; levende fisk og skalldyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, fiskeforedling; tilberedning av ferdigretter. Merket er et rent figurmerke Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 30 Golden Square, W1F 9LD LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Optiske apparater og instrumenter; kameraer; filmer; solbriller; briller; solbrille- og brilleinnfatninger. 38 Websted portaltjenester; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av internettjenester; elektroniske posttjenester; overføring av video, audio og data via Internettet eller ved hjelp av et computernettverk; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring til og utleietid til Internettet og/eller et computernettverk; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av forbindelser til Internettet og/eller et computernettverk; telekommunikasjon av websider og computer software og data. 41 Tilveiebringelse av on-line-underholdning; tilveiebringelse av computer- og videospill og computer- og videospillprogrammer fra en computer database eller via internett. 17

18 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ILLUMINESCE ILLUMINESCE Herbalife International Inc, 1800 Century Park East, CA LOS ANGELES, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 3 Kosmetiske preparater og kosmetiske preparater for rensing av huden; hudlysing-, hudpolerings- og hudrenseprodukter; kremer, lotioner, vaskeprodukter, masker, ansiktsvann, fargepulver (toners), peelingkremer, dyprensingskremer, skrubbeprodukter, melk, såper og gel (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US BLUE 2 BLUE 2 Universal Blue CV, Case Postale 1106, 1211 GENEVE, CH Bull & Co Advokatfirma ANS, Postboks 552 Sentrum, 0105 OSLO, 25 Klær; herunder belter, blazere, bluser, frakker, kåper, kjoler, fottøy, topper, hodeplagg, jakker, jeans, gensere, overaller, skjorter, skjørt, bukser (korte og lange, anorakker og t-skjorter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE ELLYPTA Når noe skal bygges HI BYGG AS HI Bygg AS, Postboks 8091, 6022 ÅLESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. ELLYPTA DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Interiørutstyrsdeler for motorkjøretøyer. 18

19 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CAMBI WYB0R0WA Agros Holding SA, ul. Chalubinskiego 8, WARSZAWA, PL Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CAMBI Cambi AS, Solbråveien 10, 1383 ASKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; installasjoner, maskiner og apparater for rensing av vann, gass og olje; forbrenningsanlegg. 37 Byggevirksomhet, byggeledelse, bygningsinformasjon, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. 40 Bearbeiding av materialer, herunder bearbeiding av slam fra avløpsrenseanlegg; avfallsbehandling; vannbehandling. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; planlegging og rådgivning vedrørende bygging; produktutvikling; industrielt design; design, utvikling, ajourføring og vedlikehold av datamaskiner og dataprogrammer; landmåling; plantegning i forbindelse med bygging; tekniske prosjektstudier; konsultasjonsvirksomhet vedrørende renseanlegg og forbrenningsanlegg. VARIG Ekstrem Lavpris AS, Postboks 1421, 1602 FREDRIKSTAD, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 7 Maskinverktøy; elektrisk drevet verktøy; elektriske slipemaskiner, elektrisk drill, elektrisk skrutrekker, elektrisk sag, sirkelsag, elektrisk pusse- og poleringsmaskin, elektrisk stiftemaskin, elektrisk stiftepistol og elektrisk spikerpistol. 8 Håndverktøy 9 Elektriske apparater og instrumenter 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UGLEBO UGLEBO Filologisk Forening, Postboks 106 Blindern, 0314 OSLO, 43 Pubdrift. 19

20 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DUFFY DUFFY B&M Design AB, Box 246, VÄRNAMO, SE Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 16 Tidsplanleggere, notisbøker. 18 Reisevesker, vesker som inngår i klassen, mapper, kofferter, lommebøker, kontokort- og visittkortetuier, nøkkeletuier. 25 Sko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RTH WEST RTH WEST Stadium AB, Box 773, RRKÖPING, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; hansker for sportsformål; ski; snøbrett; rullebrett; wakeboard; rulleskøyter (in-lines); beskyttelsesutstyr for sportsformål, ikke opptatt i andre klasser; golfartikler; baller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/318,973 I3 RESEARCH I3 RESEARCH Ingenix Inc, Technology Drive, Eden Prairie, MN 55344, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; ledelses-og administratsjonstjenester av kommersiell karakter for kliniske studier innen feltet utprøvingsmedikamenter, nemlig sørge for steder fo å utføre kliniske studier, besørge import, pakking, transport, merking og distribusjon av medikamenter og annet utprøvingsmateriell til og fra de kliniske forsøksstedene, besørgelse av sentral innsamling av laboratorieprøver fra kliniske forsøkssteder, forestå alle innleveringer foreskrevet av nærings- og legemiddelmyndigheter for nye utprøvingsmedikatmenter, og utarbeide statistiske rapporter basert på kliniske studier. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; opplæring av personell ved kliniske utprøvingssteder i bruk av tester og evalueringssystemer for krav til medikamentprotokoll; og opplæring av personell ved kliniske utprøvingssteder i bruk av medisinsk utstyr og forskningsutstyr påkrevet for medikamentprotokoller. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; ledelses-og administrasjonstjenester av vitenskapelig og teknisk karakter for kliniske studier innen feltet utprøvingsmedikamenter, nemlig gjennomføring av kliniske protokoller og studier for andre; konsultasjonstjenester vedrørende vitenskapelige og tekniske aspekter ved kliniske studier med utprøvingsmedikamenter, nemlig rådgi andre ved gjennomføring av kliniske protokoller og studier, og vedrørende pålegg fra næringsmiddel-og legemiddelmyndigheter; teknisk skriving for andre av tekniske forsøksrapporter; databaseutviklingstjenester for behandling av data innsamlet fra kliniske studier. 20

21 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROBEEZ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROBEEZ Robeez Footware Ltd, 7979 Enterprise Street, V5A1V5 BURNABY, BRITISH COLUMBIA, CA Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 25 Barnesko og tøfler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RDENFJELDSKE Nordenfjeldske AS, Maridalsveien 29, 0175 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og forskning/design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: okamura hotgo K8 industridesign as, Waldemar Thranesgate 75B, 0175 OSLO, 18 Spaserstokker; spaserstokker (håndtak for -); spaserstokkstoler. 25 Klær. 42 Emballasjedesign; industriell design; industriell formgivning, industridesign; teknisk forskning; forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann; grafisk formgivning; ingeniørvirksomhet, nemlig teknisk ekspertise; interiørarkitekter, interiørdekorering, interiørkonsulentvirksomhet; motedesigntjenester, motetegningsvirksomhet; tegning, nemlig industridesign, materialtesting; vedlikehold og opprettelse av websider for andre. okamura Okamura Corp, 7-18 Kitasaiwai 2-Chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 20 Møbler, kontormøbler, stoler, lenestoler, pulter, bord, låsbare skap, kartotekskap, arkivskap, hyiler for arkivskap, reoler/stativer, skjermer, lagringshyller, krakker, sofaer, seler, benker, buffeter/skjenker, kommoder, utstillingsmontere, metallmøbler, andre møbler. 21

22 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CUERVO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CUERVO Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, CP45601 JALISCO, MX Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; tjenester vedrørende forretningsledelse relatert til hoteller, restauranter, snack-barer, kafeer, kafeteriaer, kantiner, barer, nattklubber og diskoteker; salg av alkoholholdige og ikke-alkoholholdige og matdrikker i form av detaljsalg, onlinesalg via internet og via kataloger. 41 Underholdningstjenester for hoteller, restauranter, snack-barer, kafeer, kafeteriaer, kantiner, nattklubber, diskoteker. 43 Hotell- og restauranttjenester; hotellreservasjonstjenester; tjenester vedrørende drift av kafeer, snack-barer, kafeteriaer, kantiner, nattklubber, barer og diskoteker; bevertning og tilbringing av mat og drikke. JGO Johan G.Olsen Shipping AS, Postboks 232, 4663 Kristiansand S, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; skipsbygging. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; informasjonsvirksomhet vedrørende reiser og transport av varer utført av meglere eller reisebyråer; opplysningsvirksomhet vedrørende priser, rutetider og transportmåter; skipsmeglervirksomhet; skipsmeglervirksomhet (agenttjenester) i form av klarering av skip, meldingstjenester til havn, tollere, losvesne og mottakere/avskipere, lossing og lasting. 22

23 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CZ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZENTIVA Zentiva as, PRAHA, CZ Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Medisiner, medikamenter, farmasøytiske produkter for humanmedisin, vitaminer, kjemiske preparater og substanser for farmasøytiske formål, helsepleie og hygieniske preparater, hygieniske produkter for personlig hygiene unntatt toalettartikler, styrkende midler og dietetiske preparater for medisinske formål, medisinsk infusjon, medisinske viner og teer, diagnostiske preparater for medisinske formål, vaksiner, serum og blodprodukter, kulturer av mikroorganismer for medisinske formal, desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk, dermatologiske produkter for kosmetiske formal, kosmetiske produkter for medisinsk formal. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ADVANCER ADVANCER Sanford LP, 29 East Stephenson Street, IL61032 FREEPORT, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Skrivemateriell, nemlig penner og mekaniske blyanter. StepStone JobFeed Stepstone ASA, Parkveien 55, 0256 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; tilveiebringelse av informasjon, også ved hjelp av interaktive hjelpemidler, innen områdene rekruttering, ansettelse, karriereressurser og utarbeidelse av stillingssøknader; arbeidsformidling, arbeidskontorer; spredning av reklame eller annonser for andre via et online elektronisk kommunikasjonsnettverk; oversendelse av stillingssøknader og informasjon mellom eventuelle arbeidstagere og eventuelle arbeidsgivere; psykologisk testing for utvelgelse av personell. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder overføring av data relatert til ansettelse, rekruttering av arbeidstagere, reklame og annonser, utarbeidelse av stillingssøknader og fremsending av svar på slik annonsering, alt via et datamaskinettverk; datatjenester, nemlig å skaffe tilgang til en interaktiv database for ulike typer annonsering, herunder rekrutteringsannonser, rubrikkannonser og stillingsannonser; fremsending av svar på annonser, alt via et datamaskinnettverk. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannelse og opplæring særlig innen områdene for rekruttering, ansettelse, kariereutvikling og utarbeidelse av stillingssøknader; rådgivning vedrørende yrkesvalg, yrkes- og karriereveiledning, karriererådgivning. 23

24 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/291, US 76/541,984 ONSALE ONSALE Onsale Inc, 2555 W 190th Street, Torrance, CA 90504, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; online handelsvirksomhet der selgeren tilbyr salgsvarene til en fast eller avtalt pris, eller alternativt, i form av auksjon hvor man byr elektronisk og der det formidles tilbakemelding og evaluering av selgerens varer og tjenester, verdien og prisen på selgerens varer, kjøpers og selgers prestasjon, leveranse og generelt handelserfaring i denne forbindelse; formidling av kundestøttevirksomhet vedrørende online kontoradministrasjon og bruk av online tjenester. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; formidling av online, interaktiv oppslagstavle for overføring av meldinger blant datamaskinbrukere i forbindelse med hobbyer, samleobjekter, handel og salg av varer via et globalt datanettverk; prateromsvirksomhet; telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig personsøkervirksomhet, og telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig elektronisk overføring av data og informasjon. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; dataprogrammering for andre; vedlikeholdstjenester for dataprogramvare; formidling av tilgang til ikke-nedlastbare dataprogramvare for å gjøre det mulig for selgere til samlelister å konstruere virtuelle varehus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOUTH BEACH DIET SOUTH BEACH DIET SBD Trademark Limited Partnership, c/o Greenberg Traurig, P.A., 5100 Town Center Circle, Suite 400, Boca Raton, FL FLORIDA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Innspilte videobånd, audiobånd, CD-ROMS og DVD-er; computer software. 16 Trykksaker; bøker; kokebøker og brosjyrer; informasjonstrykksaker 41 Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet i form av en webside som inneholder informasjon om vekttap, vektkontroll, diett, oppskrifter og planlegging av måltider, trening og gymnastikk, ernæring, helse og om livsstil, og som også omfatter interaktivt vekttapinnhold nemlig vektoppfølging, innkjøpslistefrembringer og on-line kostplandagbøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STORFURSTE STORFURSTE Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 29 Melk og melkeprodukter, i særdeleshet ost. 24

25 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DU TAR DET FOR GITT VI TAR DET PÅ ALVOR Merket er et rent figurmerke PeaTech AS, 6260 Skodje, 7 Maskiner og verktøymaskiner. DU TAR DET FOR GITT VI TAR DET PÅ ALVOR Sandnes Kommune, Postboks 583, 4305 Sandnes, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 37 Byggevirksomhet; herunder bygging av hus, veier, bruer, demninger og kraftledninger; brolegging og veidekking; inspeksjon av byggeprosjekter; reparasjonsvirksomhet; innstallasjonsvirksomhet. 39 Transportvirksomhet; passasjertransport; redningstjenester; vannforsyning; distribusjon av elektrisk kraft og vann; parkeringsplasstjenester. 40 Avfallsbehandling; avfallsdestruksjon og - forbrenning; resirkulasjon av avfall og skrot; vannbehandling; avløp- og vannrensing; produksjon av elektrisk kraft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MI MI Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 1 Rensemidler. 3 Vaskemidler og rengjøringsmidler. 5 Desinfiserende midler. 25

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer