nr 08/ NO årgang 102 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 08/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Resultat etter krav om administrativ overprøving Sammenslåing av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HIBIPREP (541) ordmerke i standard font Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C, GÖTEBORG, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater og substanser; antiseptiske midler, desinfeksjonsmidler; rensemidler; bakterielle og bakteriostatiske preparater; antiseptiske, antumikrobielle hudrensemidler; preparater og substanser for infeksjonskontroll; sprayer, våtservietter og oppløsninger for infeksjonskontroll; våtservietter, kluter, "pads" og vattpinner som har antiseptiske og/eller desinfiserende egenskaper, for medisinsk eller kirurgisk bruk; kirurgiske skrubber, vaskemidler og rensemidler. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Odd Arild Olsen, Rektor Sælands veg 8, 4340 BRYNE Klasse:26 Brodert merke, jakkemerke. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , LV, M (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BENU (541) ordmerke i standard font Gleiss Lutz Hirsch Partnerschaftsgesellschaft, Bleichstrasse 8-10, DÜSSELDORF, Tyskland (DE) Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:35 Klasse:44 Varehandel knyttet til såper, parfyme, eteriske oljer, kosmetikk, hårprodukter, tannpleiemidler, bomull til kosmetiske formål, farmasøytiske preparater, sanitære preparater til medisinske formål, dietetiske stoffer tilpasset for medisinsk bruk, mat for spedbarn, ernæringsmessige tilsetningsstoffer for medisinske formål, vitaminpreparater, mineraltilskudd, vatt til medisinske formål, plaster, materialer knyttet til bandasjering, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr, fungicider, kirurgisk, medisinsk og dentale apparater og instrumenter, ortopediske artikler, suturmaterialer. Medisinske tjenester; farmasøyttjenester i forbindelse med resepter, farmasøytisk rådgivning, hygienisk- og skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke COLOR SPECIAL Adil Mohammed Ali, Arbeidergata 32, 3050 MJØNDALEN Klasse:30 Kebab, kylling kebab, hamburgerer, pizza. Klasse:43 Bevertning. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JP, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SURECOLOR (541) ordmerke i standard font Seiko Epson Kabushiki Kaisha, 4-1 Nishishinjuku 2- chrome, Shinjuku-ku TOKYO, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:2 Klasse:9 Blekk til blekkskrivere, blekkpatroner (fulle) for blekkskrivere, blekk til dataskrivere, blekkpatroner (fulle) til dataskrivere, farge (toner) til dataskrivere, fargekassetter (fulle) til dataskrivere, fargestoffer, trykkeriblekk, vannfarger, oljemaling. Spektrofotometre; spektrometre; instrumenter og apparater for måling og testing; kompaktfremvisere; LCD-projektorer; digitale kameraer; telekommunikasjonsinnretninger og - apparater; bildeskannere; blekkskrivere; storformat-blekkskrivere; dataskrivere; personlige datamaskiner, dataprogramvare for konfigurering og/eller kontrollering av dataskrivere; dataprogramvare, herunder nedlastbare datamaskinprogrammer; elektroniske maskiner og apparater og deler dertil; fotograviske instrumenter og apparater; kinematografiske instrumenter og apparater, optiske apparater og instrumenter; nedlastbare bildefiler; elektroniske publikasjoner, herunder nedlastbare elektroniske publikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/282,752 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LADY GAGA FAME (541) ordmerke i standard font Ate My Heart Inc, c/o Gelfand, Rennert and Feldman, LLP, 1880 Century Park East, Suite 1600, CA90067 LOS ANGELES, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:3 Kosmetikk; kosmetiske preparater; sminke og sminkefjernere; lebestift; lip gloss; lebepommade; lebestiftholdere; ikke-medisinske leppepleiepreparater; leppekremer; dufter; parfymer; parfymeoljer; parfymevarer, eau du cologne; eau du toilette; eau du parfum; eau du cologne; ansikts- og kroppsglitter; ansiktslotion, -kremer, -fuktighetskremer, -rengjørere, -vasker, -skrubber, -peelingkremer - og tonere; ansiktsmelk; ikke-medisinske ansiktsbehandlinger i form av ansiktsemulsjoner og ansiktsmasker; hudlotion, hudkremer, hudbalsam, fuktighetskremer, fuktighetsmasker for huden, og hudhighlightere; fuktighetskremer -kremer og -lotion for hendene; ikke-medisinske lotion og kremer for føttene; hudpleiepreparater som fjerner rynker; kunstige øyenvipper; ikkemedisinske toalettprodukter; bodyvask; bodygel; bodybutter; bodyspray; bodyolje og -spray; bodyskrubb; bodypudder; bodyfuktighetskrem; bodylotion; bodykremer; bodyskrubb; bodypeelingkremer; bodydufter; bodybutter; oppstrammingsgel og -lotions for kroppen; bodymasker;badegel; badeoljer; badepudder; badekrystaller; badeskum, badeperler; badesalt; dusjgel; kosmetiske preparater til badet; parfymert pudder; såper; parfymerte såper; flytende såper; såpepulver; toalettsåper; eau de toilette; barberingspreparater, barberingsbalsam, barberingskrem, barberingsgel, etterbarberingslotion, skrubbekremer for huden, ikke-medisinske hudkremer, og hudlotion til lindring av svie etter barbering; solbeskyttelsespreparater, solbruningspreparater, sololjer, ettersollotion, selvbruningspreparater, og kosmetiske solbeskyttelsespreparater; solbeskyttelseskrem; ikke-medisinske salver til behandling av solbrenthet; aromaterapikremer, aromaterapikremer, -lotions og -oljer; pynteklistremerker til kosmetiske formål; preparater til pleie og kondisjonering av kroppen, huden, hodebunnen og håret; eteriske oljer til personlig bruk; adstringerende hudvann til kosmetiske formål; massasjeoljer; talkumpudder, badeskum; deodoranter til personlig bruk og til kroppspleie; tannpussemidler; tannkrem; parfymert papir; sminkeapplikatorer i form av bomullspinner til kosmetiske formål; universale bomullspinner til personlig bruk og til kosmetiske formål; kosmetiske puter; ferdigfuktede kosmetiske servietter, ferdigfuktede kosmetiske ansiktsservietter og tørkeservietter; tørkeservietter for spedbarn; neglepleiepreparater; neglelakk, underlagslakk for negler, overlagslakk for negler, negleforsterkere, negleherdere, neglelakk, neglelakkfjernere, neglekremer, neglebåndsfjernere, negletupper, og neglepoleringspreparater; hårpleiepreparater; 5

6 registrerte varemerker /12 hårpleieprodukter i form av sjampo, balsam, renseprodukter, mousse, gel, kremer, lotions og sprayer; hårfarge, onduleringslotion, permanentonduleringspreparater, hårtonere, hårfarger, bløtgjøringsmidler til håret, hårmaskara, hårpomade, hårfargefjernere, mykgjøringsmidler til håret, hårstylingpreparater; potpourri; aromaterapiputer bestående av potpourri i stoffposer; duftdåser som inneholder parfymerte preparater og blandinger; duftposer;øyenputer som inneholder duftpreparater; parfymerte keramikk steiner; parfymerte sprayer til lintøy og rom; parfymerte oljer brukt til å produsere duft når de er oppvarmet; parfymerte furukongler; incense; duftprodukter for rommet; parfymerte veker for duftprodukter for rommet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEIBARIX (541) ordmerke i standard font GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'institut 89, 1330 RIXENSART, Belgia (BE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:5 Vaksiner til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke IHLEBÆK MEDIA, Steenstrups gate 3 B, 0554 OSLO Forretningsadvokatene DA, Kirkegata 1-3, 0171 OSLO Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Mil Sec International AB, Box 15027, BROMMA, Sverige (SE) Erik B Blomberg, Box 15027, BROMMA, Sverige (SE) Klasse:35 Assistanse i bedriftsledelse. Klasse:37 Oppføring av bygninger; installasjon av sikkerhetsutstyr. Klasse:42 Rådgivning i sikkerhetsspørsmål. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HERSHEY'S SPECIAL DARK (541) ordmerke i standard font The Hershey Company, 100 Crystal A Drive, PA17033 HERSHEY, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:30 Sjokolade; sjokoladeprodukter; godteri, godteribarer; konfekt; kakao; kakaoprodukter; småkaker, kjeks; kokesjokolade; konfektyrer og sjokolade i biter, flak og chips for bakverk; instant sjokolademiks (for kalde og varme drikker); sjokoladetrekk; ikke-alkoholholdige sjokolade likører; nøtter med sjokoladetrekk; smaksatte siruper, nemlig sjokoladesiruper, jordbærsiruper, karamelsiruper, fløtekaramellsiruper, siruper med smak av peanutsmør; pynt og konfektyrer for is og desserter; kaker, bakverk, iskrem, iskremkonfektyrer; frosne konfektyrer; ikkealkoholholdige sjokoladebaserte drikker uten melkeprodukter; kornbarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GYLDENDAL NORSK FORLAG (541) ordmerke i standard font Gyldendal ASA, Postboks 6860 St. Olavs Plass, 0130 OSLO Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:41 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GYLDENDAL (541) ordmerke i standard font Gyldendal ASA, Postboks 6860 St. Olavs Plass, 0130 OSLO Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MAINCOTE (541) ordmerke i standard font Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, PA PHILADELPHIA, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:1 Kjemikalier til bruk ved fremstilling av maling, bestrykningsmidler og overflatebehandlingsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Gyldendal ASA, Postboks 6860 St. Olavs Plass, 0130 OSLO Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner. Klasse:16 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tornado (541) ordmerke i standard font Syse Data AS, Møllegaten 12, 3111 TØNSBERG Klasse:9 Klasse:35 Klasse:42 Dataprogrammer. Administrasjon av data-arkiver og presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for detaljsalg. EDB-programmering; datatjenester; besørgelse av online informasjon innenfor feltet av forretningsdrift, teknologi, datamaskiner, internettrelaterte produkter og tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Rodamco Sverige AB, Box 7846, STOCKHOLM, Sverige (SE) Albihns.Zacco AB, Box 5581, STOCKHOLM, Sverige (SE) Klasse:16 Aviser, tidsskrifter, trykksaker; fotografier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:39 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, eiendomsvurderinger, taksering av eiendom, utleie av eiendom, kontor, forretningslokaler og leiligheter; informasjon om bosteder og kontor i forbindelse med utleie og formidling. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Fremskaffe parkeringsplasser og garasjer, lagring, utleie av lagerlokaler. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Rodamco Sverige AB, Box 7846, STOCKHOLM, Sverige (SE) Albihns.Zacco AB, Box 5581, STOCKHOLM, Sverige (SE) Klasse:16 Aviser, tidsskrifter, trykksaker; fotografier. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet, kulturvirksomhet, informasjon om utstillinger for kulturelle- og utdanningsformål. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:41 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, eiendomsvurderinger, taksering av eiendom, utleie av eiendom, kontor, forretningslokaler og leiligheter; informasjon om bosteder og kontor i forbindelse med utleie og formidling. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Fremskaffe parkeringsplasser og garasjer, lagring, utleie av lagerlokaler. Underholdningsvirksomhet, kulturvirksomhet, informasjon om utstillinger for kulturelle- og utdanningsformål. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Rodamco Sverige AB, Box 7846, STOCKHOLM, Sverige (SE) Albihns.Zacco AB, Box 5581, STOCKHOLM, Sverige (SE) Klasse:16 Aviser, tidsskrifter, trykksaker; fotografier. Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:41 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, eiendomsvurderinger, taksering av eiendom, utleie av eiendom, kontor, forretningslokaler og leiligheter; informasjon om bosteder og kontor i forbindelse med utleie og formidling. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Fremskaffe parkeringsplasser og garasjer, lagring, utleie av lagerlokaler. Underholdningsvirksomhet, kulturvirksomhet, informasjon om utstillinger for kulturelle- og utdanningsformål. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Rodamco Sverige AB, Box 7846, STOCKHOLM, Sverige (SE) Albihns.Zacco AB, Box 5581, STOCKHOLM, Sverige (SE) Klasse:16 Aviser, tidsskrifter, trykksaker; fotografier. Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:39 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, eiendomsvurderinger, taksering av eiendom, utleie av eiendom, kontor, forretningslokaler og leiligheter; informasjon om bosteder og kontor i forbindelse med utleie og formidling. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Fremskaffe parkeringsplasser og garasjer, lagring, utleie av lagerlokaler. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet, kulturvirksomhet, informasjon om utstillinger for kulturelle- og utdanningsformål. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TEXEFFECT (541) ordmerke i standard font The Dow Chemical Co, MI48674 MIDLAND, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Kjemiske produkter til fremstilling av farmasøytiske preparater, kosmetikk, næringsmidler og drikkevarer. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Gyldendal ASA, Postboks 6860 St. Olavs Plass, 0130 OSLO Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WELLENCE (541) ordmerke i standard font The Dow Chemical Co, MI48674 MIDLAND, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Kjemiske produkter til fremstilling av farmasøytiske preparater, kosmetikk, næringsmidler og drikkevarer. Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HAPPY CLOTHES FOR HAPPY PEOPLE (541) ordmerke i standard font Moods of Norway AS, Tinggata 22, 6783 STRYN Klasse:9 Klasse:14 Klasse:18 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; hodetelefoner, magnetiske databærere; briller og solbriller samt tilbehør til disse. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, belter av lær; seletøy og salmakervarer Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene), slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe briller og solbriller, samt tilbehør til disse, klær, fottøy og hodeplagg, øl, mineralvann, kullsyreholdig drikker og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: B&CO (541) ordmerke i standard font SHOE-D-VISION AMBA, Grenåvej 637, 8541 SKØDSTRUP, Danmark (DK) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Klær, fottøy, hodeplagg. Detaljhandel eller arrangement, til nytte for andre, av et utvalg av klær, fottøy, hodeplagg, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer (unntatt transport av disse) for å muliggjøre at kunder bekvemt kan besiktige og kjøpe disse varene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DESIGNERSMARKET (541) ordmerke i standard font Jens Poulsen Holding APS, Søbjergvej 56, 7430 IKAST, Danmark (DK) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klær, fottøy, hodeplagg. Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke OZELOT SPORTS EIRIK SKÅRDALSMO, Månevegen 10, 7500 STJØRDAL Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KAN (541) ordmerke i standard font Asplan Viak AS, Postboks 24, 1301 SANDVIKA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:35 Klasse:37 Klasse:41 Klasse:42 Bistand ved utarbeidelse av forretningsplaner samt utvikling av informasjonsmateriell på området energi og miljø. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, herunder utredning, planlegging, prosjektering, utvikling, prosjektledelse og rådgivning knyttet til fornybar energi og energieffektivisering samt tekniske og industrielle miljøanalyser samt Co2 analyser; utarbeidelse av energi- og miljøstrategier samt analyser og rådgivning knyttet til politikk og virkemiddelbruk på energiområdet; utarbeidelse av markedsoversikter, markeds- og konkurrentvurderinger innen området fornybar energi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LOVE X. DUREX (541) ordmerke i standard font LRC Products Ltd, Bath Road, SL13UH SLOUGH, BERKSHIRE, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:5 Klasse:10 Klasse:41 Befruktningshindrende preparater og midler; sæddrepende geleer, lotion og kremer; hygieniske smøremidler og desinfeksjonsmidler til bruk i området vagina, penis og anus; smøremidler til personlig bruk; smøremidler, geleer, lotion, væsker og kremer for seksuell helse og/eller forbedring av seksuell ytelse; kosttilskudd for seksuell helse og/eller forbedring av seksuell ytelse; farmasøytiske preparater og substanser, alle relatert til seksuell helse og/eller seksuell ytelse; diagnostiske preparater og substanser, alle for gynekologiske testformål eller for diagnostisering av seksuelt overførbare sykdommer. Kondomer; prevensjonsmidler, hygieniske eller profylaktiske innretninger; innretninger, instrumenter og apparater for diagnostikk og testing; innretninger, instrumenter og apparater for testing av graviditet; innretninger, instrumenter og apparater for testing av eggløsning; massasjeapparater, -instrumenter og -innretninger; massasjeapparater for kroppen; massasjeapparater for intime områder; massasjeapparater for seksuell stimulering; batteri-opererte massasjeapparater, -instrumenter og - innretninger; batteriopererte massasjeapparater for kroppen; batteriopererte massasjeapparater for intime områder; batteri-opererte massasjeapparater for seksuell stimulering; vibratorer for personlig bruk; penisringer; ringer for genetial stimulering; ekteskapelige hjelpemidler; sexhjelpemidler; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet og opplysningsvirksomhet relatert til sex og seksuell helse; redigering, posting, utstilling, tagging, blogging, deling og på annen måte fremskaffelse av data inkludert bilder, grafikk, lyd, tekst eller audio-visuell informasjon via Internet eller andre kommunikasjonsnettverk for utdannelses- og underholdningsformål; produksjon, presentasjon og distribusjon av audio, video, stillbilder og bevegelige bilder og data; publiseringstjenester; tilveiebringe ikkenedlastbare elekroniske publikasjoner; organisering, produksjon og presentasjon av show, konkurranser, leker, konserter, utstillinger og stevner; tilveiebringe informasjon, konsultasjon og rådgivning relatert til alle forannnevnte varer. 13

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 41/10-2010.10.11 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 44/09-2009.10.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 28/07-2007.07.09 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 28/07-2007.07.09 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 28/07-2007.07.09 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 20/11-2011.05.16 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer