nr 08/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 08/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Resultat etter krav om administrativ overprøving Sammenslåing av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HIBIPREP (541) ordmerke i standard font Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C, GÖTEBORG, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater og substanser; antiseptiske midler, desinfeksjonsmidler; rensemidler; bakterielle og bakteriostatiske preparater; antiseptiske, antumikrobielle hudrensemidler; preparater og substanser for infeksjonskontroll; sprayer, våtservietter og oppløsninger for infeksjonskontroll; våtservietter, kluter, "pads" og vattpinner som har antiseptiske og/eller desinfiserende egenskaper, for medisinsk eller kirurgisk bruk; kirurgiske skrubber, vaskemidler og rensemidler. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Odd Arild Olsen, Rektor Sælands veg 8, 4340 BRYNE Klasse:26 Brodert merke, jakkemerke. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , LV, M (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BENU (541) ordmerke i standard font Gleiss Lutz Hirsch Partnerschaftsgesellschaft, Bleichstrasse 8-10, DÜSSELDORF, Tyskland (DE) Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:35 Klasse:44 Varehandel knyttet til såper, parfyme, eteriske oljer, kosmetikk, hårprodukter, tannpleiemidler, bomull til kosmetiske formål, farmasøytiske preparater, sanitære preparater til medisinske formål, dietetiske stoffer tilpasset for medisinsk bruk, mat for spedbarn, ernæringsmessige tilsetningsstoffer for medisinske formål, vitaminpreparater, mineraltilskudd, vatt til medisinske formål, plaster, materialer knyttet til bandasjering, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr, fungicider, kirurgisk, medisinsk og dentale apparater og instrumenter, ortopediske artikler, suturmaterialer. Medisinske tjenester; farmasøyttjenester i forbindelse med resepter, farmasøytisk rådgivning, hygienisk- og skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke COLOR SPECIAL Adil Mohammed Ali, Arbeidergata 32, 3050 MJØNDALEN Klasse:30 Kebab, kylling kebab, hamburgerer, pizza. Klasse:43 Bevertning. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JP, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SURECOLOR (541) ordmerke i standard font Seiko Epson Kabushiki Kaisha, 4-1 Nishishinjuku 2- chrome, Shinjuku-ku TOKYO, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:2 Klasse:9 Blekk til blekkskrivere, blekkpatroner (fulle) for blekkskrivere, blekk til dataskrivere, blekkpatroner (fulle) til dataskrivere, farge (toner) til dataskrivere, fargekassetter (fulle) til dataskrivere, fargestoffer, trykkeriblekk, vannfarger, oljemaling. Spektrofotometre; spektrometre; instrumenter og apparater for måling og testing; kompaktfremvisere; LCD-projektorer; digitale kameraer; telekommunikasjonsinnretninger og - apparater; bildeskannere; blekkskrivere; storformat-blekkskrivere; dataskrivere; personlige datamaskiner, dataprogramvare for konfigurering og/eller kontrollering av dataskrivere; dataprogramvare, herunder nedlastbare datamaskinprogrammer; elektroniske maskiner og apparater og deler dertil; fotograviske instrumenter og apparater; kinematografiske instrumenter og apparater, optiske apparater og instrumenter; nedlastbare bildefiler; elektroniske publikasjoner, herunder nedlastbare elektroniske publikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/282,752 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LADY GAGA FAME (541) ordmerke i standard font Ate My Heart Inc, c/o Gelfand, Rennert and Feldman, LLP, 1880 Century Park East, Suite 1600, CA90067 LOS ANGELES, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:3 Kosmetikk; kosmetiske preparater; sminke og sminkefjernere; lebestift; lip gloss; lebepommade; lebestiftholdere; ikke-medisinske leppepleiepreparater; leppekremer; dufter; parfymer; parfymeoljer; parfymevarer, eau du cologne; eau du toilette; eau du parfum; eau du cologne; ansikts- og kroppsglitter; ansiktslotion, -kremer, -fuktighetskremer, -rengjørere, -vasker, -skrubber, -peelingkremer - og tonere; ansiktsmelk; ikke-medisinske ansiktsbehandlinger i form av ansiktsemulsjoner og ansiktsmasker; hudlotion, hudkremer, hudbalsam, fuktighetskremer, fuktighetsmasker for huden, og hudhighlightere; fuktighetskremer -kremer og -lotion for hendene; ikke-medisinske lotion og kremer for føttene; hudpleiepreparater som fjerner rynker; kunstige øyenvipper; ikkemedisinske toalettprodukter; bodyvask; bodygel; bodybutter; bodyspray; bodyolje og -spray; bodyskrubb; bodypudder; bodyfuktighetskrem; bodylotion; bodykremer; bodyskrubb; bodypeelingkremer; bodydufter; bodybutter; oppstrammingsgel og -lotions for kroppen; bodymasker;badegel; badeoljer; badepudder; badekrystaller; badeskum, badeperler; badesalt; dusjgel; kosmetiske preparater til badet; parfymert pudder; såper; parfymerte såper; flytende såper; såpepulver; toalettsåper; eau de toilette; barberingspreparater, barberingsbalsam, barberingskrem, barberingsgel, etterbarberingslotion, skrubbekremer for huden, ikke-medisinske hudkremer, og hudlotion til lindring av svie etter barbering; solbeskyttelsespreparater, solbruningspreparater, sololjer, ettersollotion, selvbruningspreparater, og kosmetiske solbeskyttelsespreparater; solbeskyttelseskrem; ikke-medisinske salver til behandling av solbrenthet; aromaterapikremer, aromaterapikremer, -lotions og -oljer; pynteklistremerker til kosmetiske formål; preparater til pleie og kondisjonering av kroppen, huden, hodebunnen og håret; eteriske oljer til personlig bruk; adstringerende hudvann til kosmetiske formål; massasjeoljer; talkumpudder, badeskum; deodoranter til personlig bruk og til kroppspleie; tannpussemidler; tannkrem; parfymert papir; sminkeapplikatorer i form av bomullspinner til kosmetiske formål; universale bomullspinner til personlig bruk og til kosmetiske formål; kosmetiske puter; ferdigfuktede kosmetiske servietter, ferdigfuktede kosmetiske ansiktsservietter og tørkeservietter; tørkeservietter for spedbarn; neglepleiepreparater; neglelakk, underlagslakk for negler, overlagslakk for negler, negleforsterkere, negleherdere, neglelakk, neglelakkfjernere, neglekremer, neglebåndsfjernere, negletupper, og neglepoleringspreparater; hårpleiepreparater; 5

6 registrerte varemerker /12 hårpleieprodukter i form av sjampo, balsam, renseprodukter, mousse, gel, kremer, lotions og sprayer; hårfarge, onduleringslotion, permanentonduleringspreparater, hårtonere, hårfarger, bløtgjøringsmidler til håret, hårmaskara, hårpomade, hårfargefjernere, mykgjøringsmidler til håret, hårstylingpreparater; potpourri; aromaterapiputer bestående av potpourri i stoffposer; duftdåser som inneholder parfymerte preparater og blandinger; duftposer;øyenputer som inneholder duftpreparater; parfymerte keramikk steiner; parfymerte sprayer til lintøy og rom; parfymerte oljer brukt til å produsere duft når de er oppvarmet; parfymerte furukongler; incense; duftprodukter for rommet; parfymerte veker for duftprodukter for rommet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEIBARIX (541) ordmerke i standard font GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'institut 89, 1330 RIXENSART, Belgia (BE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:5 Vaksiner til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke IHLEBÆK MEDIA, Steenstrups gate 3 B, 0554 OSLO Forretningsadvokatene DA, Kirkegata 1-3, 0171 OSLO Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Mil Sec International AB, Box 15027, BROMMA, Sverige (SE) Erik B Blomberg, Box 15027, BROMMA, Sverige (SE) Klasse:35 Assistanse i bedriftsledelse. Klasse:37 Oppføring av bygninger; installasjon av sikkerhetsutstyr. Klasse:42 Rådgivning i sikkerhetsspørsmål. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HERSHEY'S SPECIAL DARK (541) ordmerke i standard font The Hershey Company, 100 Crystal A Drive, PA17033 HERSHEY, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:30 Sjokolade; sjokoladeprodukter; godteri, godteribarer; konfekt; kakao; kakaoprodukter; småkaker, kjeks; kokesjokolade; konfektyrer og sjokolade i biter, flak og chips for bakverk; instant sjokolademiks (for kalde og varme drikker); sjokoladetrekk; ikke-alkoholholdige sjokolade likører; nøtter med sjokoladetrekk; smaksatte siruper, nemlig sjokoladesiruper, jordbærsiruper, karamelsiruper, fløtekaramellsiruper, siruper med smak av peanutsmør; pynt og konfektyrer for is og desserter; kaker, bakverk, iskrem, iskremkonfektyrer; frosne konfektyrer; ikkealkoholholdige sjokoladebaserte drikker uten melkeprodukter; kornbarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GYLDENDAL NORSK FORLAG (541) ordmerke i standard font Gyldendal ASA, Postboks 6860 St. Olavs Plass, 0130 OSLO Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:41 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GYLDENDAL (541) ordmerke i standard font Gyldendal ASA, Postboks 6860 St. Olavs Plass, 0130 OSLO Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MAINCOTE (541) ordmerke i standard font Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, PA PHILADELPHIA, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:1 Kjemikalier til bruk ved fremstilling av maling, bestrykningsmidler og overflatebehandlingsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Gyldendal ASA, Postboks 6860 St. Olavs Plass, 0130 OSLO Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner. Klasse:16 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tornado (541) ordmerke i standard font Syse Data AS, Møllegaten 12, 3111 TØNSBERG Klasse:9 Klasse:35 Klasse:42 Dataprogrammer. Administrasjon av data-arkiver og presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for detaljsalg. EDB-programmering; datatjenester; besørgelse av online informasjon innenfor feltet av forretningsdrift, teknologi, datamaskiner, internettrelaterte produkter og tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Rodamco Sverige AB, Box 7846, STOCKHOLM, Sverige (SE) Albihns.Zacco AB, Box 5581, STOCKHOLM, Sverige (SE) Klasse:16 Aviser, tidsskrifter, trykksaker; fotografier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:39 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, eiendomsvurderinger, taksering av eiendom, utleie av eiendom, kontor, forretningslokaler og leiligheter; informasjon om bosteder og kontor i forbindelse med utleie og formidling. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Fremskaffe parkeringsplasser og garasjer, lagring, utleie av lagerlokaler. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Rodamco Sverige AB, Box 7846, STOCKHOLM, Sverige (SE) Albihns.Zacco AB, Box 5581, STOCKHOLM, Sverige (SE) Klasse:16 Aviser, tidsskrifter, trykksaker; fotografier. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet, kulturvirksomhet, informasjon om utstillinger for kulturelle- og utdanningsformål. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:41 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, eiendomsvurderinger, taksering av eiendom, utleie av eiendom, kontor, forretningslokaler og leiligheter; informasjon om bosteder og kontor i forbindelse med utleie og formidling. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Fremskaffe parkeringsplasser og garasjer, lagring, utleie av lagerlokaler. Underholdningsvirksomhet, kulturvirksomhet, informasjon om utstillinger for kulturelle- og utdanningsformål. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Rodamco Sverige AB, Box 7846, STOCKHOLM, Sverige (SE) Albihns.Zacco AB, Box 5581, STOCKHOLM, Sverige (SE) Klasse:16 Aviser, tidsskrifter, trykksaker; fotografier. Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:41 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, eiendomsvurderinger, taksering av eiendom, utleie av eiendom, kontor, forretningslokaler og leiligheter; informasjon om bosteder og kontor i forbindelse med utleie og formidling. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Fremskaffe parkeringsplasser og garasjer, lagring, utleie av lagerlokaler. Underholdningsvirksomhet, kulturvirksomhet, informasjon om utstillinger for kulturelle- og utdanningsformål. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Rodamco Sverige AB, Box 7846, STOCKHOLM, Sverige (SE) Albihns.Zacco AB, Box 5581, STOCKHOLM, Sverige (SE) Klasse:16 Aviser, tidsskrifter, trykksaker; fotografier. Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:39 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, eiendomsvurderinger, taksering av eiendom, utleie av eiendom, kontor, forretningslokaler og leiligheter; informasjon om bosteder og kontor i forbindelse med utleie og formidling. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Fremskaffe parkeringsplasser og garasjer, lagring, utleie av lagerlokaler. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet, kulturvirksomhet, informasjon om utstillinger for kulturelle- og utdanningsformål. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TEXEFFECT (541) ordmerke i standard font The Dow Chemical Co, MI48674 MIDLAND, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Kjemiske produkter til fremstilling av farmasøytiske preparater, kosmetikk, næringsmidler og drikkevarer. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Gyldendal ASA, Postboks 6860 St. Olavs Plass, 0130 OSLO Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WELLENCE (541) ordmerke i standard font The Dow Chemical Co, MI48674 MIDLAND, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Kjemiske produkter til fremstilling av farmasøytiske preparater, kosmetikk, næringsmidler og drikkevarer. Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HAPPY CLOTHES FOR HAPPY PEOPLE (541) ordmerke i standard font Moods of Norway AS, Tinggata 22, 6783 STRYN Klasse:9 Klasse:14 Klasse:18 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; hodetelefoner, magnetiske databærere; briller og solbriller samt tilbehør til disse. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, belter av lær; seletøy og salmakervarer Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene), slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe briller og solbriller, samt tilbehør til disse, klær, fottøy og hodeplagg, øl, mineralvann, kullsyreholdig drikker og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: B&CO (541) ordmerke i standard font SHOE-D-VISION AMBA, Grenåvej 637, 8541 SKØDSTRUP, Danmark (DK) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Klær, fottøy, hodeplagg. Detaljhandel eller arrangement, til nytte for andre, av et utvalg av klær, fottøy, hodeplagg, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer (unntatt transport av disse) for å muliggjøre at kunder bekvemt kan besiktige og kjøpe disse varene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DESIGNERSMARKET (541) ordmerke i standard font Jens Poulsen Holding APS, Søbjergvej 56, 7430 IKAST, Danmark (DK) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klær, fottøy, hodeplagg. Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke OZELOT SPORTS EIRIK SKÅRDALSMO, Månevegen 10, 7500 STJØRDAL Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KAN (541) ordmerke i standard font Asplan Viak AS, Postboks 24, 1301 SANDVIKA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:35 Klasse:37 Klasse:41 Klasse:42 Bistand ved utarbeidelse av forretningsplaner samt utvikling av informasjonsmateriell på området energi og miljø. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, herunder utredning, planlegging, prosjektering, utvikling, prosjektledelse og rådgivning knyttet til fornybar energi og energieffektivisering samt tekniske og industrielle miljøanalyser samt Co2 analyser; utarbeidelse av energi- og miljøstrategier samt analyser og rådgivning knyttet til politikk og virkemiddelbruk på energiområdet; utarbeidelse av markedsoversikter, markeds- og konkurrentvurderinger innen området fornybar energi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LOVE X. DUREX (541) ordmerke i standard font LRC Products Ltd, Bath Road, SL13UH SLOUGH, BERKSHIRE, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:5 Klasse:10 Klasse:41 Befruktningshindrende preparater og midler; sæddrepende geleer, lotion og kremer; hygieniske smøremidler og desinfeksjonsmidler til bruk i området vagina, penis og anus; smøremidler til personlig bruk; smøremidler, geleer, lotion, væsker og kremer for seksuell helse og/eller forbedring av seksuell ytelse; kosttilskudd for seksuell helse og/eller forbedring av seksuell ytelse; farmasøytiske preparater og substanser, alle relatert til seksuell helse og/eller seksuell ytelse; diagnostiske preparater og substanser, alle for gynekologiske testformål eller for diagnostisering av seksuelt overførbare sykdommer. Kondomer; prevensjonsmidler, hygieniske eller profylaktiske innretninger; innretninger, instrumenter og apparater for diagnostikk og testing; innretninger, instrumenter og apparater for testing av graviditet; innretninger, instrumenter og apparater for testing av eggløsning; massasjeapparater, -instrumenter og -innretninger; massasjeapparater for kroppen; massasjeapparater for intime områder; massasjeapparater for seksuell stimulering; batteri-opererte massasjeapparater, -instrumenter og - innretninger; batteriopererte massasjeapparater for kroppen; batteriopererte massasjeapparater for intime områder; batteri-opererte massasjeapparater for seksuell stimulering; vibratorer for personlig bruk; penisringer; ringer for genetial stimulering; ekteskapelige hjelpemidler; sexhjelpemidler; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet og opplysningsvirksomhet relatert til sex og seksuell helse; redigering, posting, utstilling, tagging, blogging, deling og på annen måte fremskaffelse av data inkludert bilder, grafikk, lyd, tekst eller audio-visuell informasjon via Internet eller andre kommunikasjonsnettverk for utdannelses- og underholdningsformål; produksjon, presentasjon og distribusjon av audio, video, stillbilder og bevegelige bilder og data; publiseringstjenester; tilveiebringe ikkenedlastbare elekroniske publikasjoner; organisering, produksjon og presentasjon av show, konkurranser, leker, konserter, utstillinger og stevner; tilveiebringe informasjon, konsultasjon og rådgivning relatert til alle forannnevnte varer. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Barnevernkompetanse AS, Postboks 131, 0411 OSLO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:35 Arbeidsformidling, bemanningstjenester; vikarbyrå; utleie av personell. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Himalaya Global Holdings Ltd, Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box DUBAI, De forente arabiske emiratene (AE) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Urter for medisinsk bruk, fra Himalaya-regionen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TARMAX (541) ordmerke i standard font SHOE-D-VISION AMBA, Grenåvej 637, 8541 SKØDSTRUP, Danmark (DK) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Klær, fottøy, hodeplagg. Detaljhandel eller arrangement, til nytte for andre, av et utvalg av klær, fottøy, hodeplagg, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer (unntatt transport av disse) for å muliggjøre at kunder bekvemt kan besiktige og kjøpe disse varene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACCUSPRAY (541) ordmerke i standard font 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, MN55144 SAINT PAUL, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:2 Klasse:7 Maling. Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); håndverktøy, ikke håndrevne, inkludert sprøytepistoler. Klasse:19 Kabinetter for sprøytemaling, ikke av metall. 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Lifestyle Brands Corp, 1959 Upper Water Street Suite 900, NSB3J3N2 HALIFAX, Canada (CA) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Beskyttelsesklær, nemlig sportshjelmer, beskyttelseshjelmer og sikkerhetshjelmer for sport, herunder sykling, terrengsykling, skateboarding, kjøring av ikke-motoriserte scootere og sparkesykler, skikjøring og skigåing, snowboarding, skøytegåing samt vannsport, albuebeskyttere og knebeskyttere, beskyttende briller, solbriller, sportsbriller, solbrilleetuier; øretelefoner, hodetelefoner, trådløse øretelefoner, sports-øretelefoner. Klasse:12 Sykler, motoriserte scootere og sparkesykler, ikke-motoriserte scootere og sparkesykler, BMX-sykler, bærebager for scootere og sparkesykler. Klasse:28 Sportsvarer, nemlig snowboard og tilbehør til snowboard, nemlig brett, bindinger, remmer og bånd, skateboard og tilbehør til skateboard, nemlig brett, hjul og kulelager, bærebager for bæring av sportsartikler, body boards, surfebrett, inline rulleskøyter og tilbehør til inline rulleskøyter; leketøy, nemlig fingerskateboard. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISION STREET WEAR (541) ordmerke i standard font Lifestyle Brands Corp, 1959 Upper Water Street Suite 900, NSB3J3N2 HALIFAX, Canada (CA) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Klasse:12 Klasse:28 Beskyttelsesklær, nemlig sportshjelmer, beskyttelseshjelmer og sikkerhetshjelmer for sport, herunder sykling, terrengsykling, skateboarding, kjøring av ikke-motoriserte scootere og sparkesykler, skikjøring og skigåing, snowboarding, skøytegåing samt vannsport, albuebeskyttere og knebeskyttere, beskyttende briller, solbriller, sportsbriller, solbrilleetuier; øretelefoner, hodetelefoner, trådløse øretelefoner, sports-øretelefoner. Sykler, motoriserte scootere og sparkesykler, ikke-motoriserte scootere og sparkesykler, BMX-sykler, bærebager for scootere og sparkesykler. Sportsvarer, nemlig snowboard og tilbehør til snowboard, nemlig brett, bindinger, remmer og bånd, skateboard og tilbehør til skateboard, nemlig brett, hjul og kulelager, bærebager for bæring av sportsartikler, body boards, surfebrett, inline rulleskøyter og tilbehør til inline rulleskøyter; leketøy, nemlig fingerskateboard. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke SHOE-D-VISION AMBA, Grenåvej 637, 8541 SKØDSTRUP, Danmark (DK) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Detaljhandel eller arrangement, til nytte for andre, av et utvalg av klær, fottøy, hodeplagg, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer (unntatt transport av disse) for å muliggjøre at kunder bekvemt kan besiktige og kjøpe disse varene. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke SHOE-D-VISION AMBA, Grenåvej 637, 8541 SKØDSTRUP, Danmark (DK) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Detaljhandel eller arrangement, til nytte for andre, av et utvalg av klær, fottøy, hodeplagg, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer (unntatt transport av disse) for å muliggjøre at kunder bekvemt kan besiktige og kjøpe disse varene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEXPEDITION (541) ordmerke i standard font Cyclone Productions AS, Østre Akervei 90, 0596 OSLO Klasse:9 Klasse:15 Klasse:25 Klasse:41 Videobånd; kompaktdisker. Musikkbånd. Klær; hodeplagg; bukser; badebukser; jakker; gensere; skjorter; T-skjorter; underskjorter. Fjernsynsunderholdning; radiounderholdning; videofilming; underholdningsvirksomhet; filmproduksjon på videobånd; redigering av videobånd; utleie av videobånd. 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Socks Nordic AS, Industrigata 32, 0357 OSLO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg Klasse:28 Gymnastikk og sportsartikler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Coalision Inc, 619, rue Le Breton, QCJ4G1R9 LONGUEUIL, Canada (CA) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:18 Paraplyer, bager og vesker, nemlig skulderbager, reversible (tosidige) vesker og nett, reisevesker, skuldervesker, vesker, hoftevesker og rumpetasker. Klasse:25 Klær og bekledningstilbehør for kvinner, nemlig topper, pologensere, hettegensere, singleter, ermeløse topper, gensere, tunikaer, høyhalsede gensere og jakker, t-skjorter, bukser, capribukser, knebukser, skjorter, skjørt, vester, hetteponchoer, lange vester, cardigans, kjoler, shorts, fritidsshorts, bluser, kåper, frakker, dresser, pleddjakker, jakker, parkaser, badedrakter, omslagssjal, sokker, leggings, gamasjer, pyjamas, nattkjoler, belter, hatter, luer, beanies (luer), bereter, toques (luer), capser, lueskygger, solskjermer, skjerf, pannebånd, tubes, muffer, hansker og votter; ski- og snowboardklær, nemlig skidresser, skibukser, skioverdeler, finlandshetter, skiluer, skihansker, termoundertøy, undertøy; flipfloper. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke AS WILFA, Industriveien 25, 1481 HAGAN ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Linstows gate 6, 0166 OSLO Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; maskiner til pisking, miksing og blanding av næringsmidler samt tilbehør til sånne maskiner, solgt samlet eller separat, til hakking, skjæring, kutting, utskjæring, sikting og filtrering av næringsmidler, for juiceekstrahering og for elting; elektriske husholdningsapparater, nemlig blendere, kaffekverner, boksåpnere, miksere, visper, elektriske kniver, elektriske vispere, miksmastere, håndmiksere, blandemaskiner, food prosessorer, pastamaskiner, brødskjæremaskiner, saftpressere, håndmiksere og stavmiksere, elektriske støvsugere, støvsugeslanger, støvsugeposer, vakumpumper. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner; hårklippere til personlig bruk (elektriske eller ikke elektriske), neglklippere (ikke elektriske), neglpolerere og neglefiler (elektriske eller ikke elektriske), neglepoleringsfiler (elektriske og ikke elektriske), hårfjerningspinsetter, barbermaskiner (elektriske eller ikke elektriske). Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; applikasjoner egnet for nettlesere, personlige datamaskiner eller mobiltelefoner; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; elektriske strykejern, badevekter, utendørs og innendørs termometere. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, frysing tørking, ventilasjon, luftkondisjonering, luftrensing, luftkjøling, lufttørring, vanntilførsel og sanitære formål; ovner, hårtørrere, ventilatorer (for anbringelse i tak, på gulv og i vinduer), skotørkere, fotvarmere, 17

18 registrerte varemerker /12 fotbadeapparater, elektriske varmeputer (ikke til medisinsk bruk), elektriske varmetepper (ikke til medisinsk bruk), bakemaskiner, brødbakemaskiner, elektriske toastovner, elektriske toastere, elektriske sandwichgrillapparater, elektriske maskiner til fremstilling av varme drikker, elektriske kaffemaskiner, kaffebrenningsapparater, elektriske kaffeperkulatorer, elektriske kaffefiltre, elektriske vaffeljern, elektriske bakeplater, frityrgryter, elektriske gryter, panner, kjeler og stekepanner, elektriske kjøkkenredskaper, trykkokere, dampkokeapparater, elektriske woker, elektriske iskremmaskiner, maskiner til oppvarming av næringsmidler, varmeskap til næringsmidler, maskiner til tørking av tøy, elektriske komfyrer og ovner, gasskomfyrer og gassovner, avtrekkshetter, røykavtrekk, kokeplater, mikroovner, grillapparater til innendørs bruk, kjøleskap, frysere, kjøle- og fryseskap, isterningsmaskiner, temperaturkontrollerte vinkabinetter, elektrisk kjøkkenutstyr, doseringsapparater til varmtvann, vannforsyningsapparater for dosering av kaldtvann og is fra kjøleskap og filtrert vann fra husholdningsfiltreringsapparater, deler og tilbehør til samtlige av de forannevnte varer. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edle metaller eller overtrukket hermed), elektriske tannbørster, ikke elektriske kaffefiltreringsapparater, kaffemaskiner, kaffeperkulatorer og kaffekverner; ikke elektriske kokeutstyr og - redskaper, ikke elektriske støvfjerningsinnretninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Picpac (541) ordmerke i standard font Picpac as, Jacob Aalls gate 48, 0364 OSLO Klasse:18 Reisevesker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: nrf31 (541) ordmerke i standard font NORDIC SEMICONDUCTOR ASA, Postboks 2336, 7004 TRONDHEIM Klasse:9 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; halvledere, elektroniske kretser, radiomottakere- og sendere. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: nrf51 (541) ordmerke i standard font NORDIC SEMICONDUCTOR ASA, Postboks 2336, 7004 TRONDHEIM Klasse:9 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; halvledere, elektroniske kretser, radiomottakere- og sendere. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DK, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DREAM ON THE GAME (541) ordmerke i standard font Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 KØBENHAVN K, Danmark (DK) Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lagret dataprogramvare til bruk i bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, eiendomsmegler-, pensjons-, leasing- og finansiell virksomhet, herunder til online adgang via datamaskiner, modem, internet og andre globale datamaskinnettverkssystemer. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; trykksaker vedrørende bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, eiendomsmegler-, pensjons-, leasing og finansiell virksomhet. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsledere, virksomhetsdrift og forretningsadministrasjon, bistand ved ivaretakelse av kontoroppgaver; annonse- og reklamevirksomhet vedrørende bank-, valuta-, investerings-, forsikrings-, eiendomsmegler-, pensjons-, leasing- og finansiell virksomhet; organisering av utstillinger med kommersielle eller reklamemessige formål; omkostningsanalyser; datasøking for andre i dataregistre og databaser; innhenting, sortering, redigering, systematisering, kompilering og innføring av informasjon i databaser og registre; utarbeidelse av kontoutdrag, lønningslister, selvangivelser, kostnads- og oversiktsanalyser, statistiske opplysninger og økonomiske rapporter og prognoser; vurdering av forretningsanliggender; kommersiell konsulentbistand vedrørende virksomhetsoverdragelser; fusjoner og omlegging av ervervsvirksomheter; regnskapsføring; revisjon; bokføring; regnskapsrevisjon; reklamevirksomhet og markedsføring; markedsføringsbistand; onlineannonsering på internett og datanettverk; auksjonssalg; auksjonsvirksomhet; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, og Klasse:36 Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 formidlingsvirksomhet vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser. Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, valutarisk virksomhet, eiendomsmeglervirksomhet; bankvirksomhet; sparekassevirksomhet; pensjonskassevirksomhet; investeringsvirksomhet; homebanking; låne-, kredit- og finansieringsvirksomhet; kredittgivning; formidling av lån; realkredittlån; kredit og finansiering; kreditkontrakter; kjøpsfinansiering; lånefinansiering; finansiering av lån mot sikkerhet, herunder i form av pant, eiendomsforbehold, garanti, kausjon og sikkerhet i aktiva; finansiell leasing, operasjonell leasing av fast eiendom; factoring; investering av kapital; finansiell risk management; investeringsfond- og foreninger; pantelånsvirksomhet; inkassobyråvirksomhet; finansiell rådgivning; finansiell analyse; tilveiebringelse av finansiell informasjon; administrasjon, kontroll og behandling av betalinger; fondsbørsmeglere; fondsbørsvirksomhet; forvaltning av fast eiendom, formuer og kapital; utleie av fast eiendom; leasing av fast eiendom; aktuarvirksomhet; taksering av fast eiendom; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, megler-, og formidlingsvirksomhet vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser; alle forannevnte ytelser også ytt via Internett og intranett. Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjon vedrørende bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, eiendomsmegler-, pensjons-, leasing- og finansiell virksomhet; tilveiebringelse av adgang til elektronisk informasjon om bank-, valuta-, investerings-, realkreditt-, forsikrings-, eiendomsmegler-, pensjons-, leasing- og finansiell virksomhet. Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forretningsmessig undervisning og utdannelse; praktisk undervisning (demonstrasjoner); tjenesteytelser og konsulentvirksomhet vedrørende utdannelse, undervisning og opplæring av ledelse og personale; undervisning, utdannelse og opplæring innenfor bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, eiendomsmegler-, pensjons-, leasing- og finansiell virksomhet; utdannelse og undervisning i forbindelse med forretning, industri, forretningsadministrasjon, personalforhold, markedsføring, salgsteknikk, forretningsledere og virksomhetsdrift; undervisning og opplæring innen edb, informasjonsteknologi og bruk av kommunikasjons- og computernettverk; undervisning og opplæring i bruk og håndtering av dataprogramvare; utdannelse og undervisning i administrasjons-, fakturerings-, bestillings-, betalings- og salgssystemer; utdannelses- og kursvirksomhet vedrørende interiørarkitektsvirksomhet, boliginnredning og byggevirksomhet; arrangering, ledelse og organisering av seminarer, kurs, undervisning, konvensjoner, konferanser, kongresser, utstillinger og demonstrasjoner vedrørende finansiering, markedsføring, salgsteknikk, forretningsledere, virksomhetsdrift og forretningsadministrasjon. Vitenskapelige og teknologiske tjenesteytelser samt forskning og design i den forbindelse; industriell analyse og forskning; design og 19

20 registrerte varemerker /12 utvikling av computer hardware og computer software; utleie av computer hardware, computer software, utstyr til elektronisk databehandlingsutstyr og databehandlingsanlegg; computerprogrammering; design og utvikling av computer hardware og computer software, herunder til bruk for bank-, valuta-, investerings-, realkreditt-, forsikrings-, eiendomsmegler-, pensjons-, leasing- og finansiell virksomhet; vedlikehold av computer software til bruk for bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, eiendomsmegler-, pensjons-, leasing- og finansiell virksomhet; arkitektvirksomhet; ingeniørvirksomhet; interiørarkitektvirksomhet; utvikling, vedlikehold, overvåking og administrasjon av hjemmesider for andre; webhosting for andre; rådgivnings- og konsulentvirksomhet vedrørende alle de forannevnte ytelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PFAFF (541) ordmerke i standard font KSIN Luxembourg II Sarl, 1, rue des Glacis, 1628 LUXEMBOURG, Luxembourg (LU) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:9 Klasse:35 Klasse:37 Elektroniske kontrollapparater for symaskiner; målestokker; målebånd; elektriske kabler; CDer; datamaskinprogramvare; innspilte dataprogrammer; skreddermål; nedlastbare elektroniske publikasjoner; elektriske strykejern; elektriske dampstrykejern; elektriske strykepresser; markeringsanordning for søm. Engros- og detaljsalg relatert til håndarbeidsprodukter (sewing products) og produkter til pleie av bekledning. Reparasjon og vedlikehold av håndarbeidsprodukter (sewing products) og produkter til pleie av bekledning. Klasse:41 Undervisningsvirksomhet, nemlig sykurs. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Yale University, 105 Wall Street, CT06520 NEW HAVEN, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:25 Klær, nemlig skjorter, collegegensere, treningsgensere, gensere, halstøy (snipper, slips, halstørkler), hodeplagg, skjerf, skjorter med krage, ytterklær (jakker, kåper og frakker), treningsbukser, joggebukser, bukser og shorts. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Snappit AS, Kronprinsensgate 17, 0251 OSLO SVEN NICOLAI EPPELAND, DALSBERGSTIEN 22 F, 0170 OSLO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:38 Klasse:39 Telekommunikasjonsvirksomhet. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 26/07-2007.06.25 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 28/11-2011.07.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer