nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELZIR ORION (730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer. GB, , (730) Innehaver: Orion Versand GmbH & Co KG, Flensburg, DE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Parfymevarer; kosmetikk; hårvann; såper, medisinske såper. KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater (andre enn til toalettbruk); dietetiske stoffer for medisinsk bruk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål. KL. 10: Hygieniske gummivarer, kondomer, sexhjelpemidler for direkte anvendelse på det menneskelige legeme, især ereksjons- og orgasmefremmende sådanne, herunder deler for feste på legemet så vel som funksjonsriktige etterligninger av menneskelige legemsdeler og kjønnsorganer; vibratorer, massasjeapparater. KL. 14: Juvelérvarer; bijouterivarer, strassmykker. KL. 25: Klær, dameundertøy, herreundertøy, nattskjorter, nattkjoler, pyjamaser, hansker (bekledning) for kvinner, strømper; belter (bekledning); fottøy; hodeplagg. KL. 26: Fjær (klestilbehør); bånd (possement); kunstige blomster. FI, , 3413/94 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZDNN E&Q RATING (730) Innehaver: ZD Inc, 28 East 28th Street, New York, NY , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; fjernsynsprogrammering; produksjon av fjernsynsprogrammer og -serier, produksjon og distribusjon av forhåndsinnspilte videobånd, forhåndsinnspilte videokassetter og forhåndsinnspilte videodisker; produksjon og distribusjon av forhåndsinnspilte audiobånd, forhåndsinnspilte audiokassetter og forhåndsinnspilte audiodisker; fremskaffelse av onlinetjenester og informasjon innen området for underholdning og utdannelse/undervisning relatert til et fjernsynsprogram innen området for datamaskiner, databehandling og beregning, teknologi; utgivelse av informasjon i området for datamaskiner, databehandling, teknologi, kommunikasjonsnyheter, finans, underholdning, dataspill, videospill, elektriske og digitale produkter via et datainformasjonsnettverk. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; fremskaffelse av onlinetjenester og informasjon innen området for underholdning og utdannelse/undervisning relatert til et fjernsynsprogram innen området for datamaskiner, databehandling og beregning, teknologi; fremskaffelse av tilgang til datanettverk; fremskaffelse av tilgang til databaser i området for teknologi, datamaskiner, databehandling og -beregning; fremskaffelse av tilgang til datanettverk i området for datamaskiner, databehandling og - beregning, teknologi, kommunikasjon, nyheter, finans, underholdning, dataspill, videospill, elektriske og digitale produkter via et data-informasjonsnettverk; fremskaffelse av informasjon i området for datamaskiner, databehandling, teknologi, kommunikasjonsnyheter, finans, underholdning, dataspill, videospill, elektriske og digitale produkter via et data-informasjonsnettverk; fremskaffelse av tilgang til datanettverk; fremskaffelse av tilgang til databaser i området for teknologi, datamaskiner, databehandling og -beregning; fremskaffelse av tilgang til datanettverk i området for datamaskiner, databehandling og - beregning, teknologi, kommunikasjon, nyheter, finans, underholdning, dataspill, videospill, elektriske og digitale produkter via et datainformasjonsnettverk. (730) Innehaver: Försäkringsaktiebolaget Skandia, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Bistand ved forretnings- og/eller industriledelse; bistand ved bedriftsledelse; forretningsvurdering/verdsettelse; sammensetning, innmating og systematisering av informasjon i databaser; statistisk informasjon; bedriftsinformasjon; profesjonell bedriftskonsultasjon; bedriftsundersøkelser; bedriftsvurdering; bedriftsutredninger; kommersielle informasjonstjenester; revisjon. KL. 41: Undervisnings- og utdannelsesvirksomhet; tilretteleggelse av veiledning/instruksjon. KL. 42: Drift av bruksrett og adkomsttid til databaser; konsultasjonstjenester vedrørende miljøvern; kvalitetskontrolltjenester; bedømmelsestjenester i henseende miljø, kvalitet, internkontroll, helse og sikkerhet; vurderingstjenester i henseende miljø, kvalitet, internkontroll, helse og sikkerhet; informasjon om vurdering av miljø, kvalitet, internkontroll, helse og sikkerhet; kvalitetsledelsestjenester; miljøledelsestjenester; internkontrolltjenester; konsultasjonstjenester innen helse og sikkerhet. US, , ,335 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: hermetikk; pikkels; chutney og oliven, melkedrikker. KL. 42: Bar, kafé, kafeteria, kantiner, snackbarer, restaurant- og cateringstjenester. JIGSAW GB, , (730) Innehaver: Robinson Webster (Holdings) Ltd, 159 Mortlake Road, Kew, Surrey TW9 4AW, England, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Parfymer, parfymevarer, toalettpreparater og - produkter, kosmetikk; såper, flytende såpe, dusj- og badegelé, dusj- og badeskum; velluktende duftmidler, velduftende toalettvann, eau de cologne og eteriske oljer; hårkremer, hårgeléer, hårvoks, hårserum, hårshampo, hårlotion, hårbalsam og hårpleieprodukter; badesalt og badeoljer; preparater og tilsetningsmidler for bad- og dusjbruk; kremer, lotion, melk, oljer, pudder og salver for pleie og rensing av huden, kroppen, hender og føtter; ansiktsomslag, gytjepakninger og ansiktsmasker; deodoranter og anti-perspiranter; talkumpudder; tannkremer, munnvann og munnspray; servietter impregnert med kosmetisk lotion. KL. 8: Knivsmedvarer, gafler og skjeer; håndverktøy og instrumenter (unntatt sager og snekkerverktøy av enhver art); sakser, klippemaskiner og trimmere unntatt slike varer til bruk på busker og trær eller forhagearbeid; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 9: Solbriller, briller, brilleinnfatninger og tilpassede etuier for briller og solbriller; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller og deres legeringer eller overtrukne hermed; juvelérvarer, smykker, edle stener og halvedelstener, kunstige edelstener; imitasjoner, strass, motesmykker, bijouteri; dekorative artikler for personlig bruk; ur og kronometriske instrumenter; smykkeskrin av edle metaller; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; kofferter, etuier og bager; reisevesker; håndog sportsbager; vesker; lommebøker og smykkeetuier (lærvarer); paraplyer, parasoller og spaserstokker; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer, svamper og børster; kjøkkenrengjøringskluter, impregnerte kluter og servietter med rengjøringsmidler; håndkle- og papirholdere/dispensere; servietter; steintøy og porselensservise; glass, glassvarer, porselen- og keramikkvarer; vaser, planteskåler, potteskjulere og boller; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 24: Tekstil- og tekstilvarer, sengetøy, dekketøy og veggtapeter av tekstil; gardiner; sengetepper og bordduker; servietter og håndklær av tekstil, flanell; kjøkkenhåndklær og oppvaskhåndklær av tekstil; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 29: Matvarer; geléer, syltetøy, marmelader og (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SIMSURGERY (730) Innehaver: SimSurgery AS, 0161 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, elektroniske og optiske apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og undervisning; databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr for datamaskiner og databehandlingsutstyr; dataprogrammer. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. KL. 42: Medisinsk behandling; vitenskapelig og industriell forskning; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og annen software; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av software. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Robert Peter Williams c/o IE Music Ltd, 111, Frithville Gardens, London W 12 7JG, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Parfymevarer; etterbarberingsvann; eau de cologne; eteriske oljer; kosmetikk; toalettsaker; såper; toalettartikler; antiperspiranter; deodoranter for personlig hygiene; preparater for hår, hodebunn, hud og negler; shampo; hårbalsam; skjønnhets- og kroppspleiepreparater; hånd- og kroppslotions; tannpussemidler; barberartikler og -preparater; hårfargemidler; badepreparater; kroppssprayer; etterbarberingspreparater; preparater for bruk før elektrisk barbering. KL. 6: Skilt, skilt for kjøretøyer, nøkler, nøkkelemner, nøkkelringer, nøkkelfutteraler, nøkkellenker; identifikasjonsmerker av metall; låser og ornamenter; plaketter; monumenter, statuer og statuetter; skrin, pengeskrin, verktøyskrin; alle de ovennevnte laget i sin helhet, eller i hovedsak av metall. KL. 9: Lydopptak; videoopptak; bånd; kassetter; CDplater; filmer; videokassetter; videoopptakere; CD- ROM-plater; spill tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere; spillautomater; datamaskinspill; programvare til datamaskiner; videokameraer; kameraer; apparater og instrumenter for fotografi og film; apparater for opptak, formidling og reproduksjon av lyd og/eller bilder; fotografiske transparenter, fotografiske filmer; batterier; kodede magnetkort, magnetiske identifikasjonskort, kredittkort, betalingskort; briller, brilleetuier, solbriller; apparater og spill for bruk i spillehaller; videospill; musematter; skjermbesparere; publikasjoner i elektronisk form, typisk tilveiebrakt on-line fra databaser eller fra innretninger skaffet over internett; hologrammer, kredittkort med hologrammer. KL. 14: Trofeer, ornamenter, kunstgjenstander, statuetter, modeller, skilt, emblemer, kaffekanner, tekanner, pokaler, begere, glass med stett, kopper, tallerkener, serveringsbrett, skåler, vaser, skrin, esker, husholdningsutstyr, beholdere for husholdningsutstyr, håndkleholdere, serviettholdere, alle laget fullstendig eller hovedsakelig av edle metaller og deres legeringer eller overtrukne hermed; urmakerinstrumenter og kronometriske instrumenter; klokker, ur, vekkerklokker; armbåndsur; smykker, edelstener; armbånd, kjeder, mynter, medaljonger, medaljer; nøkkelringer; slipsnåler, slipsklyper, mansjettknapper. KL. 16: Trykksaker, aviser, tidsskrifter, blader, bøker; fotografier, bilder, trykk; plakater; gratulasjonskort; postkort; notatblokker; adressebøker; utklippsbøker; foldere; kataloger; billetter; kalendere; fotografialbum; dagbøker; brosjyrer; frimerker; omslag til frimerker; frimerkealbum; vanlige spillkort; klistremerker; klistremerker for biler; dekalkeringer; kort; pappartikler; kontorartikler, penner, blyanter, viskelær, blyantspissere, pennaler, linjaler, penneesker, bokmerker; tegnematerialer, kunstnermaterialer; instruksjons- og lærematerialer; gaveposer, bæreposer; konvolutter; tavler; høydekart. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker; tasker, ryggsekker, sportsbager, støvelbager, ransler; lommebøker; belter; vesker; kortholdere; sjekkhefter; paraplyer, parasoller; saksmapper. KL. 20: Plaketter, speil, billedrammer; merker til bruk på vesker og bagasje, i sin helhet eller i hovedsak laget av plast; kunstgjenstander; statuetter, modeller, alle laget av tre, voks, gips eller plast; nøkkelemner, nøkkelringer av plast; figurer av plast; senger; skilt; soveposer; ikke-metalliske skåler og serveringsfat; reklameskilt. KL. 21: Pokaler, kopper, trofeer og tallerkener. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; sengetøy, dynetrekk, putevar, lakener, tepper; bordtepper, duker, servietter; lommetørklær; gardiner; persienner; rullegardiner; vimpler; bannere; flagg; håndklær, strandhåndklær; veggtepper av tekstil; tepper, ryer; oppvaskhåndklær, kuvertbrikker; silkestoffer. KL. 25: Ytterklær; undertøy; treningstøy; fottøy; hodeplagg; skjerf og sjal; morgenkåper; boksershorts; sokker; T-skjorter, hatter og skyggeluer, jakker, pyjamaser, tøfler; håndlinninger, pannebånd, slips, klesartikler, fottøy og hodeplagg for spedbarn og småbarn; sportsklær. KL. 26: Emblemer, ornamenter (ikke av edelt metall). KL. 28: Spill; leketøy; lekegjenstander; teddybjørner; kosedyr; puslespill; ballonger; modellbyggesett; små figurer; gymnastikk- og sportsartikler; sportsutstyr; gymnastikkutstyr. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; lydopptaks- og videounderholdningsvirksomhet; konsert-, musikk- og videoopptredener; underholdningstjenester via fjernsyn og radio; underholdningstjenester i form av sceneproduksjoner og kabareter; produksjon av videoog/eller lydopptak; presentasjon, produksjon og 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 fremføring av forestillinger, musikkforestillinger, konserter, videoer, multimediavideoer, radio- og fjernsynsprogrammer; opptaks-, film-, video- og fjernsynsstudiotjenester; lyd-, film-, video- og fjernsynsopptakstjenester; utgivelser; musikkutgivelser; fjernsyns- og radiokringkasting; lydopptaks-, film-, og videoproduksjons- og -distribusjonstjenester; tilretteleggelse for og avholdelse av seminarer, konferanser og utstillinger; publisering av bøker, blader og andre tekster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BATTERYSTORE & MORE (730) Innehaver: +- One Stop Battery Shop Handelsbolag, Grimboåsen 5, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Batterier og programvare. KL. 35: Kundeinformasjon ved salg av batterier. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: ICA AB, S Solna, SE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 4: Lys. KL. 8: Bestikk av plast eller papir. KL. 16: Papir; servietter, duker og håndklær av papir; plastmateriell for emballasje. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); engangstallerkener, kopper og glass av plast eller papir. KL. 24: Vevnader og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MLX ABAXX (730) Innehaver: Merill Lynch & Co Inc, 17th Floor, 222 Broadway, New York, NY 10038, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datasoftware relatert til finansielle tjenester; elektroniske publikasjoner relatert til finansielle tjenester. KL. 36: Finansielle tjenester; bankvirksomhet og investeringstjenester; aksept av finansielt ansvar for kommersielle prosjekter og foretak, overtagelse av nærmere bestemte aksjer og obligasjoner til en nærmere bestemt pris, handel med og megling av industrielle instrumenter nemlig aksjer, obligasjoner, aksjebrev, verdipapirer, futures, valutamegling, råvaremegling og derivater; forsikringstjenester; pantelåntjenester; rådgivning, konsultasjoner og informasjonstjenester for gjensidige fond; monetære vekslingstjenester; finansforvaltning og investeringsrådgivning; kapitalforvaltning; fondsforvaltning; bobehandling; finansiell planlegging; rådgivning, konsultasjoner og informasjonstjenester alt relatert til finansielle tjenester og finansielle instrumenter. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk; tilveiebringelse av brukertilgang til et globalt datanettverk. (730) Innehaver: abaxx Technology AG, Forststrasse 7, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Dataprogrammer; software for datamaskiner; databærere; magnetiske databærere; databehandlingsapparater og -innretninger; computere og ytre enheter for computere for bruk til lagring og bearbeidelse av data så vel som for deler av de forannevnte varer; brukermanualer i digital form, særlig på disketter, CD-ROM og andre lagringsmedia; software til bruk i forbindelse med internettportaler. KL. 35: Behandling av informasjon ved hjelp av innsamling, klargjøring og systematisering. KL. 42: Design av computer software, særlig software for elektronisk handel; oppdatering og oppgradering av computer software; design av computer software; design av internettportaler; utleie av software; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; gjenoppretting av data; systemvedlikehold av computer software; utleie av tilgangstid til databaser; utvikling og planlegging av telekommunikasjonsfasiliteter; tjenester i forbindelse med internettilgang, særlig meklingstjenester og utleie av tid til computere og databaser; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av databehandlingsutstyr og datamaskiner. EM, ,

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Infocom Group AS, Postboks 396, 1323 Høvik, NO KL. 35: Bistand ved ledelse av bedrifter, rådgivningstjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Opplæringsvirksomhet, kurs, lederutvikling. KL. 42: EDB-programmering, utvikling av programvare, ledelse og administrasjon av prosjekter, konsulenttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-2132 NM Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-2132 NM Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (730) Innehaver: McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-2132 NM Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-2132 NM Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-2132 NM Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-2132 NM Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (730) Innehaver: McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-2132 NM Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-2132 NM Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: med forhåndsbetalt porto, frimerkebokomslag; kart; fotografier; foto- og frimerkealbum; annonse- og reklamemateriell, plakater, reklametrykksaker; brosjyrer, billetter; bannere av papir eller papp; klistremerker og klistremerkealbum; dagbøker, kalendere og notisbøker; postanvisninger (blanketter); bevis (blanketter), kvitteringer; instruksjons- og undervisningsmateriell; kontorrekvisita (ikke møbler). KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; elektronisk post tjenester, elektronisk beskjed tjenester; dataoverføring og datanettverkstjenester; datanettverk kommunikasjonstjenester, overføring og mottak av data og informasjon; utleie eller leasing av beskjed sendeapparater; tjenester for samling, lagring, overføring, levering og tilgang av kommunikasjoner, elektronisk post, beskjeder, telegram, informasjon og data; elektronisk beskjed tjenester som involverer manuell innsamling og levering av beskjeder og/eller transformering av beskjeder eller data fra elektronisk til fysisk form eller vice versa; sikker elektronisk beskjedtjeneste inkludert identifikasjon og pålitelighetskontroll av sendere og mottakere av beskjeder og av selve beskjedene; kryptering og dekryptering av elektroniske dokument; informasjon vedrørende forannevnte, inkludert anskaffelse av slike tjenester on-line fra en database eller via Internet eller andre nett. KL. 39: Samling, lagring, transport, arrangering av transport og levering av pakker, kasser, esker, brev, beskjeder, aviser, periodiske tidsskrifter, frakt og av gods; alt via vei, jernbane, luft eller til sjøs; framsending- og omadresseringstjenester; couriertjenester; utleie av postbokser; lossing av last; fraktframsending; bevoktet transport av verdigjenstander; lagring; utleie av lagerhus; poste restante tjenester; busstransport; underretning og bevis for levering tjenester; rådgivningstjenester for lokalisering av artikler under transit; utleie av kjøretøy; flyttebyråer; informasjon vedrørende forannevnte inkludert anskaffelse av slike tjenester online fra en database eller via Internet eller andre nett. (730) Innehaver: Consignia plc, 148 Old Street, London EC1V 9HQ, England, GB (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; emballasje, etiketter, merkelapper, polstrete poser, innpakningspapir, gavepapir, gavelapper, gavebånd; gratulasjonskort, postkort, trykte kort, billetter; trykksaker og publikasjoner; manualer; bøker, hefter; brosjyrer, rundskriv, magasiner, tegneserier og tidsskrift, skrivesaker og brevpapir; konvolutter og skrivepapir; skriveutstyr; fargestifter, tusjer; artikler til bruk for kunstnere; adresseregistre; brevkurver, brosjyreholdere; filatelistprodukter, frimerker; konvolutter og emballasje 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GOOD LUCK (730) Innehaver: NV Sumatra Tobacco Trading Co, Pematang Siantar, Sumatera Utara, ID (730) Innehaver: CityNet Telecommunications Inc, Silver Springs, MD, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder og lydbilder; data hardware og software; magnetiske databærere; fiberoptiske kabler. KL. 37: Installasjon av fiberoptiske kabler for telekommunikasjonsbærere. KL. 38: Leasing/utleie av fiberoptiske kabler for telekommunikasjonsbærere. (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 34: Sigaretter, tobakk, sigarer, kreteksigaretter, hvite sigaretter, sigarettfiltre, sigarettpapir, artikler for røkere, lightere og fyrstikker. US, , 76/086,562 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BACCA-BURGER (730) Innehaver: Leif R. Vervik, Kollåsen 9, 5116 Ulset, NO KL. 29: Fisk, grønnsaker, poteter og spiselige oljer; burger laget av fisk, grønnsaker, poteter og spiselige oljer. KL. 30: Krydder. 12

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer