nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELZIR ORION (730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer. GB, , (730) Innehaver: Orion Versand GmbH & Co KG, Flensburg, DE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Parfymevarer; kosmetikk; hårvann; såper, medisinske såper. KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater (andre enn til toalettbruk); dietetiske stoffer for medisinsk bruk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål. KL. 10: Hygieniske gummivarer, kondomer, sexhjelpemidler for direkte anvendelse på det menneskelige legeme, især ereksjons- og orgasmefremmende sådanne, herunder deler for feste på legemet så vel som funksjonsriktige etterligninger av menneskelige legemsdeler og kjønnsorganer; vibratorer, massasjeapparater. KL. 14: Juvelérvarer; bijouterivarer, strassmykker. KL. 25: Klær, dameundertøy, herreundertøy, nattskjorter, nattkjoler, pyjamaser, hansker (bekledning) for kvinner, strømper; belter (bekledning); fottøy; hodeplagg. KL. 26: Fjær (klestilbehør); bånd (possement); kunstige blomster. FI, , 3413/94 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZDNN E&Q RATING (730) Innehaver: ZD Inc, 28 East 28th Street, New York, NY , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; fjernsynsprogrammering; produksjon av fjernsynsprogrammer og -serier, produksjon og distribusjon av forhåndsinnspilte videobånd, forhåndsinnspilte videokassetter og forhåndsinnspilte videodisker; produksjon og distribusjon av forhåndsinnspilte audiobånd, forhåndsinnspilte audiokassetter og forhåndsinnspilte audiodisker; fremskaffelse av onlinetjenester og informasjon innen området for underholdning og utdannelse/undervisning relatert til et fjernsynsprogram innen området for datamaskiner, databehandling og beregning, teknologi; utgivelse av informasjon i området for datamaskiner, databehandling, teknologi, kommunikasjonsnyheter, finans, underholdning, dataspill, videospill, elektriske og digitale produkter via et datainformasjonsnettverk. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; fremskaffelse av onlinetjenester og informasjon innen området for underholdning og utdannelse/undervisning relatert til et fjernsynsprogram innen området for datamaskiner, databehandling og beregning, teknologi; fremskaffelse av tilgang til datanettverk; fremskaffelse av tilgang til databaser i området for teknologi, datamaskiner, databehandling og -beregning; fremskaffelse av tilgang til datanettverk i området for datamaskiner, databehandling og - beregning, teknologi, kommunikasjon, nyheter, finans, underholdning, dataspill, videospill, elektriske og digitale produkter via et data-informasjonsnettverk; fremskaffelse av informasjon i området for datamaskiner, databehandling, teknologi, kommunikasjonsnyheter, finans, underholdning, dataspill, videospill, elektriske og digitale produkter via et data-informasjonsnettverk; fremskaffelse av tilgang til datanettverk; fremskaffelse av tilgang til databaser i området for teknologi, datamaskiner, databehandling og -beregning; fremskaffelse av tilgang til datanettverk i området for datamaskiner, databehandling og - beregning, teknologi, kommunikasjon, nyheter, finans, underholdning, dataspill, videospill, elektriske og digitale produkter via et datainformasjonsnettverk. (730) Innehaver: Försäkringsaktiebolaget Skandia, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Bistand ved forretnings- og/eller industriledelse; bistand ved bedriftsledelse; forretningsvurdering/verdsettelse; sammensetning, innmating og systematisering av informasjon i databaser; statistisk informasjon; bedriftsinformasjon; profesjonell bedriftskonsultasjon; bedriftsundersøkelser; bedriftsvurdering; bedriftsutredninger; kommersielle informasjonstjenester; revisjon. KL. 41: Undervisnings- og utdannelsesvirksomhet; tilretteleggelse av veiledning/instruksjon. KL. 42: Drift av bruksrett og adkomsttid til databaser; konsultasjonstjenester vedrørende miljøvern; kvalitetskontrolltjenester; bedømmelsestjenester i henseende miljø, kvalitet, internkontroll, helse og sikkerhet; vurderingstjenester i henseende miljø, kvalitet, internkontroll, helse og sikkerhet; informasjon om vurdering av miljø, kvalitet, internkontroll, helse og sikkerhet; kvalitetsledelsestjenester; miljøledelsestjenester; internkontrolltjenester; konsultasjonstjenester innen helse og sikkerhet. US, , ,335 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: hermetikk; pikkels; chutney og oliven, melkedrikker. KL. 42: Bar, kafé, kafeteria, kantiner, snackbarer, restaurant- og cateringstjenester. JIGSAW GB, , (730) Innehaver: Robinson Webster (Holdings) Ltd, 159 Mortlake Road, Kew, Surrey TW9 4AW, England, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Parfymer, parfymevarer, toalettpreparater og - produkter, kosmetikk; såper, flytende såpe, dusj- og badegelé, dusj- og badeskum; velluktende duftmidler, velduftende toalettvann, eau de cologne og eteriske oljer; hårkremer, hårgeléer, hårvoks, hårserum, hårshampo, hårlotion, hårbalsam og hårpleieprodukter; badesalt og badeoljer; preparater og tilsetningsmidler for bad- og dusjbruk; kremer, lotion, melk, oljer, pudder og salver for pleie og rensing av huden, kroppen, hender og føtter; ansiktsomslag, gytjepakninger og ansiktsmasker; deodoranter og anti-perspiranter; talkumpudder; tannkremer, munnvann og munnspray; servietter impregnert med kosmetisk lotion. KL. 8: Knivsmedvarer, gafler og skjeer; håndverktøy og instrumenter (unntatt sager og snekkerverktøy av enhver art); sakser, klippemaskiner og trimmere unntatt slike varer til bruk på busker og trær eller forhagearbeid; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 9: Solbriller, briller, brilleinnfatninger og tilpassede etuier for briller og solbriller; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller og deres legeringer eller overtrukne hermed; juvelérvarer, smykker, edle stener og halvedelstener, kunstige edelstener; imitasjoner, strass, motesmykker, bijouteri; dekorative artikler for personlig bruk; ur og kronometriske instrumenter; smykkeskrin av edle metaller; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; kofferter, etuier og bager; reisevesker; håndog sportsbager; vesker; lommebøker og smykkeetuier (lærvarer); paraplyer, parasoller og spaserstokker; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer, svamper og børster; kjøkkenrengjøringskluter, impregnerte kluter og servietter med rengjøringsmidler; håndkle- og papirholdere/dispensere; servietter; steintøy og porselensservise; glass, glassvarer, porselen- og keramikkvarer; vaser, planteskåler, potteskjulere og boller; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 24: Tekstil- og tekstilvarer, sengetøy, dekketøy og veggtapeter av tekstil; gardiner; sengetepper og bordduker; servietter og håndklær av tekstil, flanell; kjøkkenhåndklær og oppvaskhåndklær av tekstil; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 29: Matvarer; geléer, syltetøy, marmelader og (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SIMSURGERY (730) Innehaver: SimSurgery AS, 0161 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, elektroniske og optiske apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og undervisning; databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr for datamaskiner og databehandlingsutstyr; dataprogrammer. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. KL. 42: Medisinsk behandling; vitenskapelig og industriell forskning; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og annen software; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av software. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Robert Peter Williams c/o IE Music Ltd, 111, Frithville Gardens, London W 12 7JG, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Parfymevarer; etterbarberingsvann; eau de cologne; eteriske oljer; kosmetikk; toalettsaker; såper; toalettartikler; antiperspiranter; deodoranter for personlig hygiene; preparater for hår, hodebunn, hud og negler; shampo; hårbalsam; skjønnhets- og kroppspleiepreparater; hånd- og kroppslotions; tannpussemidler; barberartikler og -preparater; hårfargemidler; badepreparater; kroppssprayer; etterbarberingspreparater; preparater for bruk før elektrisk barbering. KL. 6: Skilt, skilt for kjøretøyer, nøkler, nøkkelemner, nøkkelringer, nøkkelfutteraler, nøkkellenker; identifikasjonsmerker av metall; låser og ornamenter; plaketter; monumenter, statuer og statuetter; skrin, pengeskrin, verktøyskrin; alle de ovennevnte laget i sin helhet, eller i hovedsak av metall. KL. 9: Lydopptak; videoopptak; bånd; kassetter; CDplater; filmer; videokassetter; videoopptakere; CD- ROM-plater; spill tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere; spillautomater; datamaskinspill; programvare til datamaskiner; videokameraer; kameraer; apparater og instrumenter for fotografi og film; apparater for opptak, formidling og reproduksjon av lyd og/eller bilder; fotografiske transparenter, fotografiske filmer; batterier; kodede magnetkort, magnetiske identifikasjonskort, kredittkort, betalingskort; briller, brilleetuier, solbriller; apparater og spill for bruk i spillehaller; videospill; musematter; skjermbesparere; publikasjoner i elektronisk form, typisk tilveiebrakt on-line fra databaser eller fra innretninger skaffet over internett; hologrammer, kredittkort med hologrammer. KL. 14: Trofeer, ornamenter, kunstgjenstander, statuetter, modeller, skilt, emblemer, kaffekanner, tekanner, pokaler, begere, glass med stett, kopper, tallerkener, serveringsbrett, skåler, vaser, skrin, esker, husholdningsutstyr, beholdere for husholdningsutstyr, håndkleholdere, serviettholdere, alle laget fullstendig eller hovedsakelig av edle metaller og deres legeringer eller overtrukne hermed; urmakerinstrumenter og kronometriske instrumenter; klokker, ur, vekkerklokker; armbåndsur; smykker, edelstener; armbånd, kjeder, mynter, medaljonger, medaljer; nøkkelringer; slipsnåler, slipsklyper, mansjettknapper. KL. 16: Trykksaker, aviser, tidsskrifter, blader, bøker; fotografier, bilder, trykk; plakater; gratulasjonskort; postkort; notatblokker; adressebøker; utklippsbøker; foldere; kataloger; billetter; kalendere; fotografialbum; dagbøker; brosjyrer; frimerker; omslag til frimerker; frimerkealbum; vanlige spillkort; klistremerker; klistremerker for biler; dekalkeringer; kort; pappartikler; kontorartikler, penner, blyanter, viskelær, blyantspissere, pennaler, linjaler, penneesker, bokmerker; tegnematerialer, kunstnermaterialer; instruksjons- og lærematerialer; gaveposer, bæreposer; konvolutter; tavler; høydekart. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker; tasker, ryggsekker, sportsbager, støvelbager, ransler; lommebøker; belter; vesker; kortholdere; sjekkhefter; paraplyer, parasoller; saksmapper. KL. 20: Plaketter, speil, billedrammer; merker til bruk på vesker og bagasje, i sin helhet eller i hovedsak laget av plast; kunstgjenstander; statuetter, modeller, alle laget av tre, voks, gips eller plast; nøkkelemner, nøkkelringer av plast; figurer av plast; senger; skilt; soveposer; ikke-metalliske skåler og serveringsfat; reklameskilt. KL. 21: Pokaler, kopper, trofeer og tallerkener. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; sengetøy, dynetrekk, putevar, lakener, tepper; bordtepper, duker, servietter; lommetørklær; gardiner; persienner; rullegardiner; vimpler; bannere; flagg; håndklær, strandhåndklær; veggtepper av tekstil; tepper, ryer; oppvaskhåndklær, kuvertbrikker; silkestoffer. KL. 25: Ytterklær; undertøy; treningstøy; fottøy; hodeplagg; skjerf og sjal; morgenkåper; boksershorts; sokker; T-skjorter, hatter og skyggeluer, jakker, pyjamaser, tøfler; håndlinninger, pannebånd, slips, klesartikler, fottøy og hodeplagg for spedbarn og småbarn; sportsklær. KL. 26: Emblemer, ornamenter (ikke av edelt metall). KL. 28: Spill; leketøy; lekegjenstander; teddybjørner; kosedyr; puslespill; ballonger; modellbyggesett; små figurer; gymnastikk- og sportsartikler; sportsutstyr; gymnastikkutstyr. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; lydopptaks- og videounderholdningsvirksomhet; konsert-, musikk- og videoopptredener; underholdningstjenester via fjernsyn og radio; underholdningstjenester i form av sceneproduksjoner og kabareter; produksjon av videoog/eller lydopptak; presentasjon, produksjon og 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 fremføring av forestillinger, musikkforestillinger, konserter, videoer, multimediavideoer, radio- og fjernsynsprogrammer; opptaks-, film-, video- og fjernsynsstudiotjenester; lyd-, film-, video- og fjernsynsopptakstjenester; utgivelser; musikkutgivelser; fjernsyns- og radiokringkasting; lydopptaks-, film-, og videoproduksjons- og -distribusjonstjenester; tilretteleggelse for og avholdelse av seminarer, konferanser og utstillinger; publisering av bøker, blader og andre tekster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BATTERYSTORE & MORE (730) Innehaver: +- One Stop Battery Shop Handelsbolag, Grimboåsen 5, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Batterier og programvare. KL. 35: Kundeinformasjon ved salg av batterier. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: ICA AB, S Solna, SE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 4: Lys. KL. 8: Bestikk av plast eller papir. KL. 16: Papir; servietter, duker og håndklær av papir; plastmateriell for emballasje. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); engangstallerkener, kopper og glass av plast eller papir. KL. 24: Vevnader og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MLX ABAXX (730) Innehaver: Merill Lynch & Co Inc, 17th Floor, 222 Broadway, New York, NY 10038, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datasoftware relatert til finansielle tjenester; elektroniske publikasjoner relatert til finansielle tjenester. KL. 36: Finansielle tjenester; bankvirksomhet og investeringstjenester; aksept av finansielt ansvar for kommersielle prosjekter og foretak, overtagelse av nærmere bestemte aksjer og obligasjoner til en nærmere bestemt pris, handel med og megling av industrielle instrumenter nemlig aksjer, obligasjoner, aksjebrev, verdipapirer, futures, valutamegling, råvaremegling og derivater; forsikringstjenester; pantelåntjenester; rådgivning, konsultasjoner og informasjonstjenester for gjensidige fond; monetære vekslingstjenester; finansforvaltning og investeringsrådgivning; kapitalforvaltning; fondsforvaltning; bobehandling; finansiell planlegging; rådgivning, konsultasjoner og informasjonstjenester alt relatert til finansielle tjenester og finansielle instrumenter. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk; tilveiebringelse av brukertilgang til et globalt datanettverk. (730) Innehaver: abaxx Technology AG, Forststrasse 7, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Dataprogrammer; software for datamaskiner; databærere; magnetiske databærere; databehandlingsapparater og -innretninger; computere og ytre enheter for computere for bruk til lagring og bearbeidelse av data så vel som for deler av de forannevnte varer; brukermanualer i digital form, særlig på disketter, CD-ROM og andre lagringsmedia; software til bruk i forbindelse med internettportaler. KL. 35: Behandling av informasjon ved hjelp av innsamling, klargjøring og systematisering. KL. 42: Design av computer software, særlig software for elektronisk handel; oppdatering og oppgradering av computer software; design av computer software; design av internettportaler; utleie av software; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; gjenoppretting av data; systemvedlikehold av computer software; utleie av tilgangstid til databaser; utvikling og planlegging av telekommunikasjonsfasiliteter; tjenester i forbindelse med internettilgang, særlig meklingstjenester og utleie av tid til computere og databaser; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av databehandlingsutstyr og datamaskiner. EM, ,

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Infocom Group AS, Postboks 396, 1323 Høvik, NO KL. 35: Bistand ved ledelse av bedrifter, rådgivningstjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Opplæringsvirksomhet, kurs, lederutvikling. KL. 42: EDB-programmering, utvikling av programvare, ledelse og administrasjon av prosjekter, konsulenttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-2132 NM Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-2132 NM Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (730) Innehaver: McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-2132 NM Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-2132 NM Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-2132 NM Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-2132 NM Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (730) Innehaver: McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-2132 NM Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-2132 NM Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: med forhåndsbetalt porto, frimerkebokomslag; kart; fotografier; foto- og frimerkealbum; annonse- og reklamemateriell, plakater, reklametrykksaker; brosjyrer, billetter; bannere av papir eller papp; klistremerker og klistremerkealbum; dagbøker, kalendere og notisbøker; postanvisninger (blanketter); bevis (blanketter), kvitteringer; instruksjons- og undervisningsmateriell; kontorrekvisita (ikke møbler). KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; elektronisk post tjenester, elektronisk beskjed tjenester; dataoverføring og datanettverkstjenester; datanettverk kommunikasjonstjenester, overføring og mottak av data og informasjon; utleie eller leasing av beskjed sendeapparater; tjenester for samling, lagring, overføring, levering og tilgang av kommunikasjoner, elektronisk post, beskjeder, telegram, informasjon og data; elektronisk beskjed tjenester som involverer manuell innsamling og levering av beskjeder og/eller transformering av beskjeder eller data fra elektronisk til fysisk form eller vice versa; sikker elektronisk beskjedtjeneste inkludert identifikasjon og pålitelighetskontroll av sendere og mottakere av beskjeder og av selve beskjedene; kryptering og dekryptering av elektroniske dokument; informasjon vedrørende forannevnte, inkludert anskaffelse av slike tjenester on-line fra en database eller via Internet eller andre nett. KL. 39: Samling, lagring, transport, arrangering av transport og levering av pakker, kasser, esker, brev, beskjeder, aviser, periodiske tidsskrifter, frakt og av gods; alt via vei, jernbane, luft eller til sjøs; framsending- og omadresseringstjenester; couriertjenester; utleie av postbokser; lossing av last; fraktframsending; bevoktet transport av verdigjenstander; lagring; utleie av lagerhus; poste restante tjenester; busstransport; underretning og bevis for levering tjenester; rådgivningstjenester for lokalisering av artikler under transit; utleie av kjøretøy; flyttebyråer; informasjon vedrørende forannevnte inkludert anskaffelse av slike tjenester online fra en database eller via Internet eller andre nett. (730) Innehaver: Consignia plc, 148 Old Street, London EC1V 9HQ, England, GB (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; emballasje, etiketter, merkelapper, polstrete poser, innpakningspapir, gavepapir, gavelapper, gavebånd; gratulasjonskort, postkort, trykte kort, billetter; trykksaker og publikasjoner; manualer; bøker, hefter; brosjyrer, rundskriv, magasiner, tegneserier og tidsskrift, skrivesaker og brevpapir; konvolutter og skrivepapir; skriveutstyr; fargestifter, tusjer; artikler til bruk for kunstnere; adresseregistre; brevkurver, brosjyreholdere; filatelistprodukter, frimerker; konvolutter og emballasje 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GOOD LUCK (730) Innehaver: NV Sumatra Tobacco Trading Co, Pematang Siantar, Sumatera Utara, ID (730) Innehaver: CityNet Telecommunications Inc, Silver Springs, MD, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder og lydbilder; data hardware og software; magnetiske databærere; fiberoptiske kabler. KL. 37: Installasjon av fiberoptiske kabler for telekommunikasjonsbærere. KL. 38: Leasing/utleie av fiberoptiske kabler for telekommunikasjonsbærere. (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 34: Sigaretter, tobakk, sigarer, kreteksigaretter, hvite sigaretter, sigarettfiltre, sigarettpapir, artikler for røkere, lightere og fyrstikker. US, , 76/086,562 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BACCA-BURGER (730) Innehaver: Leif R. Vervik, Kollåsen 9, 5116 Ulset, NO KL. 29: Fisk, grønnsaker, poteter og spiselige oljer; burger laget av fisk, grønnsaker, poteter og spiselige oljer. KL. 30: Krydder. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Harlequin Enterprises Ltd, Don Mills, ON, CA computernettverk, eller andre telekommunikasjonsnettverk; levende underholdning; publikasjonstjenester, inkludert elektroniske publikasjonstjenester. KL. 42: Tilveiebringelse av on-line elektroniske oppslagstavler og on-linesamfunn (communities), inkludert for overføring av beskjeder mellom computerbrukere ved hjelp av et globalt computernettverk; skaffe tilgang til en ekstern computer inneholdende elektroniske publikasjoner, spill, oppslagstavler, samtalerom, databaser og annen informasjon, alle gjort tilgjengelig via computere; informasjon tilbudt on-line fra en computer database ved hjelp av Websider via et globalt computernettverk, eller via computernettverk eller andre kommunikasjonsnettverk; on-linetjenester som gir tilgang til databaser vedrørende elektroniske bøker, magasiner og periodiske publikasjoner. (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Audio og audiovisuelle opptak, inkludert grammofonplater, forhåndsinnspilte magnetiske bånd, videobånd, disker, kassetter og CD-ROM; levende filmer; software for computere; software for video; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av tekster, lyd og/eller bilder, disker, bånd og optiske disker for overføring og gjengivelse av tekster, lyd og/ eller bilder; elektroniske bøker og publikasjoner, elektronisk distribuerte trykksaker, bøker, manualer, publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev. KL. 16: Trykksaker, bøker, manualer, publikasjoner, magasiner, nyhetsbrev, plakater; fotografier, skrivesaker og papirvarer; penner og blyanter; notatbøker, notatblokker; hilsningskort; spillkort. KL. 35: Detaljhandel, inkludert postordresalg av bøker, magasiner, publikasjoner, lyd- og videoopptak, datamaskinprogrammer, klær, vesker, gullsmedvarer, sengetøy og sengetepper og elektroniske organisatorer; annonse- og reklametjenester relatert til drift av en postordreforretning, internettsalgsforretning eller andre salgsforretninger; tjenester relatert til ledelse og administrasjon av postordreforretninger, internettsalgsforretninger eller andre salgsforretninger inkludert salgsinformasjon, forretningsfranchise- og kundeserviceinformasjon; administrativ behandling av bestillinger/ordre, tilveiebringelse av de forannevnte tjenester on-line, eller via et globalt computernettverk, eller gjennom et computernettverk eller andre kommunikasjonsnettverk. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannelses- og underholdningstjenester inkludert de som er tilbudt via fjernsyn, radio, film, computerprogrammer, et globalt computernettverk eller andre kommunikasjonsnettverk, eller andre audio og/ eller visuelle media; utdannelses- og underholdningstjenester inkludert elektroniske flerbrukerspill eller rollespill, samtalerom, eller meldingstavler tilbudt via computere, et globalt 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: oversettelsesvirksomhet, besiktnings- og inspeksjonstjenester, materialtesting, tekniske prosjektstudier; utleie av datamaskiner og dataprogramvarer. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: BIL Sweden, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 7: Transportmidler (maskiner); verktøymaskiner; industriroboter; løfteanordninger, mekanisk drevne håndverktøy, metallbearbeidelsesmaskiner, maskiner for verkstedsindustrien og kjøretøyproduksjon, bulldosere, gravemaskiner, jordbruksmaskiner, selvgående gaterengjøringsmaskiner, motorer (ikke for kjøretøy); maskinkoplings- og transmisjonsdeler (ikke for kjøretøy); avgassrensere, lyddempere og kjølere for motorer, lager (maskindeler), pakninger og ventiler (maskin- og motordeler); vaskeanordninger for kjøretøyer. KL. 12: Kjøretøyer for transport; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler av kjøretøyer slik som chassiser, karosserier, støtdempere, seter, stoppede trekk, dører, vinduer, vindrusruter, vindusviskere, retningsvisere (for kjøretøyer), skvettlapper, innbruddsalarmer; motorer, drivanordninger og transmisjonsdeler for kjøretøy; bremser for kjøretøy, felger og dekk for kjøretøyhjul, pigger for dekk, bilkjettinger, navkapsler; sikkerhetsbelter og kollisjonsputer (sikkerhetsanordninger for biler), sikkerhetsstoler for barn i kjøretøyer. KL. 16: Tidsskrifter, trykte publikasjoner, trykksaker, blanketter, diagram og tabeller; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, meningsmålingsvirksomhet, spredning av bilbransjerelatert nyhetsmateriell, forretningsinformasjon, statistisk informasjon, markedsstudier, økonomisk prognostisering, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; tilretteleggelse av utstillinger og messer for kommersielle formål eller for reklameformål. KL. 37: Reparasjon/vedlikehold av kjøretøyer, rengjøring av kjøretøyer, regummiering av dekk, installasjon og reparasjon av tyverialarmutstyr, installasjon og reparasjon av teleutstyr i kjøretøyer, utleie av grave- og planeringsmaskiner, utleie av gatefeiemaskiner, informasjon vedrørende forannevnte tjenester. KL. 42: Juridiske tjenester, redigering av tekster, (730) Innehaver: Shiseido Company Ltd, Ginza Chuo-ku, Tokyo , JP (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Gate- eller butikkfasadeutbredelse av reklametrykksaker, demonstrasjon av varer, postreklameannonsering, skaffe tilveie handels-/ salgsinformasjon vedrørende helse, skjønnhetspleie og moterelaterte produkter, salgsfremmende tiltak for kosmetiske preparater. KL. 42: Helsepleie, håndpleie, pass og stell av kjæledyr; plastisk kirurgi; skjønnhetssalonger; frisørsalonger; tyrkisk bad, informasjonsmateriell for skjønnhets- og frisørsalonger i hjemmesiden via Internett. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: T. ROWE PRICE (730) Innehaver: T. Rowe Price Group Inc, 100 East Pratt Street, Baltimore, MD 21202, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Medeco AS, Postboks 161, 0903 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 10: Engangshansker for medisinsk og hygienisk bruk, beskyttelsesklær, hetter og overtrekksfottøy for medisinsk og hygienisk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: KL. 16: Trykksaker; publikasjoner og trykksaker som relaterer seg til investeringsvirksomhet, investeringsmegling, formuesforvaltning og finansiell virksomhet. KL. 36: Finansiell virksomhet; kapitalinvesteringer, fondsinvesteringer; tilveiebringelse av investeringsvirksomhet, investeringsmegling, formuesforvaltning og finansiell virksomhet; tilveiebringelse av elektroniske tjenester via Internett som relaterer seg til investeringsvirksomhet, investeringsmegling, formuesforvaltning og finansiell virksomhet. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Øra Trevare AS, Postboks 136, 7361 Røros, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer; dører og vinduer. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: T. Rowe Price Group Inc, 100 East Pratt Street, Baltimore, MD 21202, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Trykksaker; publikasjoner og trykksaker som relaterer seg til investeringsvirksomhet, investeringsmegling, formuesforvaltning og finansiell virksomhet. KL. 36: Finansiell virksomhet; kapitalinvesteringer, fondsinvesteringer; tilveiebringelse av investeringsvirksomhet, investeringsmegling, formuesforvaltning og finansiell virksomhet; tilveiebringelse av elektroniske tjenester via Internett som relaterer seg til investeringsvirksomhet, investeringsmegling, formuesforvaltning og finansiell virksomhet. (730) Innehaver: T. Rowe Price Group Inc, 100 East Pratt Street, Baltimore, MD 21202, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Trykksaker; publikasjoner og trykksaker som relaterer seg til investeringsvirksomhet, investeringsmegling, formuesforvaltning og finansiell virksomhet. KL. 36: Finansiell virksomhet; kapitalinvesteringer, fondsinvesteringer; tilveiebringelse av investeringsvirksomhet, investeringsmegling, formuesforvaltning og finansiell virksomhet; tilveiebringelse av elektroniske tjenester via Internett som relaterer seg til investeringsvirksomhet, investeringsmegling, formuesforvaltning og finansiell virksomhet. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INVEST WITH CONFIDENCE (730) Innehaver: T. Rowe Price Group Inc, 100 East Pratt Street, Baltimore, MD 21202, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Trykksaker; publikasjoner og trykksaker som relaterer seg til investeringsvirksomhet, investeringsmegling, formuesforvaltning og finansiell virksomhet. KL. 36: Finansiell virksomhet; kapitalinvesteringer, fondsinvesteringer; tilveiebringelse av investeringsvirksomhet, investeringsmegling, formuesforvaltning og finansiell virksomhet; tilveiebringelse av elektroniske tjenester via Internett som relaterer seg til investeringsvirksomhet, investeringsmegling, formuesforvaltning og finansiell virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CWM CREATIVE WORKSPACE MANAGEMENT (730) Innehaver: Move Systems AS, Vakåsveien 9, 1395 Hvalstad, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Programvare innregistrert på databærere. KL. 35: Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. KL. 42: Forskning og utvikling av mobile arbeidsformer (til bruk for tredjemann); rådgivning (tekniske konsultasjoner) vedrørende kartlegging av behov og arbeidsmønstre i forbindelse med mobile arbeidsformer, samt dokumentasjon av metoder for innføring av slike mobile arbeidsformer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Mangor Grønnestad, Engelsminnegt. 38, 4008 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Frisørtjenester; frisørsalonger. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: NuSphere Corp, 14 Oak Park, Bedford, MA 01730, US (730) Innehaver: Odense Marcipan A/S, Toldbodgade 9-19, DK-5000 Odense C, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Brød, bakverk, konditorvarer og konfektyrer, råvarer i form av mandelmasse, marsipan, nougat, sjokoladetrøffel og nougattrøffel, sjokoladevarer, konfektyrmasse og bakemasse basert på sukker, mandler, nøtter og aprikoskjerner til baking samt til konditorvarer og konfektyrer; blandinger til fremstilling av brød, bakverk og konditorvarer, krempulver og krem til kaker, bakverk og konditorvarer, spiselige dekorasjoner til kaker og bakverk. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; lydkassetter; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; software (innregistrerte dataprogrammer); brannslukningsapparater. US, , 76/184,

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Prima Villmarksliv AS, Verkseier Furulundsvei 12, 0668 Oslo, NO KL. 28: Spill og leketøy; fiskeredskaper til sportsfiske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EVIVE (730) Innehaver: Galileo Laboratories Inc, 5301, Patrick Henry Drive, Santa Clara, CA 95054, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Dietetiske og ernærende tilsetninger samt næringsmidler for medisinsk bruk. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: NRK Aktivum AS, Ruseløkkvn. 26, 0251 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk rikskringkasting AS, juridisk avdeling v/anne Marie Sejersted, Bjørnstjerne Bjørnsonsplass 1, 0340 Oslo KL. 16: Kalender, kort/postkort, til/fra-kort, skrive-/ tegneblokk, brevark, konvolutter. KL. 21: Porselen, porselenservise, krystall- og glassvarer, krystall- og glassnisser. KL. 24: Sengetøy. KL. 25: Klær; luer, votter, sokker, gensere, ullundertøy (stillongs, trøye). KL. 28: Spill, brettspill, nisser, leketøy. US, , 76/183,043 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 Oslo, NO KL. 16: Trykksaker; nyhetsbrev, papir, papirvarer, brevpapir, brosjyrer, bøker og instruksjons- og undervisningsmateriell. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, økonomisk planlegging, økonomiske beregninger, konsulentbistand i forretningssaker. KL. 36: Konsulent og rådgivningsbistand innen skatt, finans og fast eiendom, bestyrelse av fast eiendom, meglervirksomhet med fast eiendom. KL. 41: Opplæringsvirksomhet, utdanningsvirksomhet, utgivelse av tekster, tidsskrifter og bøker, organisering og ledelse av seminarer, undervisning. KL. 42: Juridiske tjenester, juridisk forskning, rådgivning og lisensiering av immaterielle rettigheter, faglig konsultasjonsvirksomhet innen juss og økonomi, tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et globalt computer nettverk, informasjonsvirksomhet, vergemål. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 Oslo, NO KL. 16: Trykksaker; nyhetsbrev, papir, papirvarer, brevpapir, brosjyrer, bøker og instruksjons- og undervisningsmateriell. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, økonomisk planlegging, økonomiske beregninger, konsulentbistand i forretningssaker. KL. 36: Konsulent- og rådgivningsbistand innen skatt, finans og fast eiendom, bestyrelse av fast eiendom, meglervirksomhet med fast eiendom. KL. 41: Opplæringsvirksomhet, utdanningsvirksomhet, utgivelse av tekster, tidsskrifter og bøker, organisering og ledelse av seminarer, undervisning. KL. 42: Juridiske tjenester, juridisk forskning, rådgivning og lisensiering av immaterielle rettigheter, faglig konsultasjonsvirksomhet innen juss og økonomi, tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et globalt computer nettverk, informasjonsvirksomhet, vergemål. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/06-2006.12.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 49/06-2006.12.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 49/06-2006.12.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer