tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Internasjonale registreringer...» 43 Rettelser...» 158 Endringer i varemerkeregisteret 28 og 29...» 159 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 166 Endringer i varemerkeregisteret 24...» 167 Slettelser...» 168 Innsigelser...» 169 Resultat i innsigelsessaker...» 170 Wipo-notifikasjoner...» 171 INID-koder...» 172

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Polcirkeln Lappland AB, Box 124, S Jokkmokk, SE (740,750) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Prosjektet Bondens Favoritt v/lars J Hersleth, Kjuksrød, 1591 Sperrebotn, NO KL. 29: Kjøtt. KL. 39: Arrangering av reiser, transporter og vandringer; organisering av pakkeløsninger for reiser, transporter og vandringer; turistaktiviteter; turistinformasjon; turistbyråtjenester; informasjon om natur- og eventyropplevelser, inklusiv jakt og fiske. KL. 41: Informasjon om og arrangement av utstillinger, konferanser, seminarer, utdannelse, underholdning og konkurranser, rekreasjon, naturopplevelser, fornøyelser og underholdning. KL. 43: Tilveiebringing av mat og drikke; reservering av losji; tilbud og formidling av kortvarig losji. SE, ,

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: teknologi, helse, reiser, historier av menneskelig interesse og energi- og asfaltindustrien; tjenester i forbindelse med elektronisk post. BLOOMBERG PROFESSIONAL US, , 78/169,902 (730) Innehaver: Bloomberg LP, 499 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Tjenester vedrørende forretningsinformasjoner, nemlig selskapsnyheter, selskapsanalyser og - profilinformasjoner, inntektsoversikter, -estimater og - retningslinjer, presentasjoner og anbefalinger fra analytikere; utsendelse av pressemeldinger og innlevering av dokumenter til SEC, etterforskning for forretninger, forretningsledelse, økonomiske prognoser, forretningsundersøkelser og statistiske informasjoner; promotering av varer og tjenester for andre ved spredning av reklame over, via eller gjennom lokale eller wide area computernettverk, trådløse kommunikasjonsnettverk, globale computerinformasjonsnettverk og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk. KL. 36: Finansielle tjenester i form av tilveiebringelse av et verdipapirhandelssystem; elektronisk tilveiebringelse av meglertjenester vedrørende verdipapirhandel; objektiv verdsetting av verdipapirer; tilveiebringelse av analyser av verdipapirmarkedet og modeller som objektivt verdsetter verdipapirer; informasjonstjenester relatert til nyheter, forretninger, finanser, verdipapirer, verdipapirmarkeder og energi- og asfaltindustrien. KL. 38: Tilveiebringelse av flerbrukertilgang til databaser over, via eller gjennom lokale eller wide area computernettverk, trådløse kommunikasjonsnettverk, globale computerinformasjonsnettverk og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk; radio- og fjernsynskringkasting; interaktive elektroniske og audioog visuell kommunikasjon og informasjonskringkasting over, via eller gjennom lokale eller wide area computernettverk, trådløst kommunikasjonsnettverk; globale computerinformasjonsnettverk og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av on-line samtalerom for overføring av meldinger blant computerbrukere på områdene nyheter, forskning, datoriserte databaser og andre informasjonsindekser, jus, statlige og offentlige arkiver, forretninger, finanser, verdipapirer, verdipapirmarkeder, politikk, løpende begivenheter, underholdning, sport, vitenskap og teknologi, helse, reiser, historier av menneskelig interesse og energi- og asfaltindustrien; online tilveiebringelse av elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger blant computerbrukere på områdene nyheter, forskning, datoriserte databaser og andre informasjonsindekser, jus, statlige og offentlige arkiver, forretninger, finanser, verdipapirer, verdipapirmarkeder, politikk, løpende begivenheter, underholdning, sport, vitenskap og 4

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AUDESIUM (730) Innehaver: Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, Creative Resource, Singapore , SG (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: EDB hardware; EDB software; EDB lagringsenheter; EDB grensesnitt; EDB periferiutstyr; software til dataspill; musematter (EDB); mus (EDB), tastaturer til datamaskiner; dataprogrammer registrert på magnetiske plater og bånd; data registrert i datamaskintilgjengelig form; magnetiske datamedia; magnetiske plater; magnetiske databærere; modem; høyttalere; subwoofer-høyttalere; kabinetter for høyttalere; magnetiske kabler; magneter; lydavspillingsapparater; lydoverføringsapparater; transdusere; akustiske høyttalerdrev; mikroprosessorer; mikroprosessorsystemer bestående av tastaturer, monitorer, tilleggsutstyr til datamaskiner, joysticks; diskettstasjoner; stativer designet spesielt for datamaskiner; forsterkere; apparater og instrumenter for mottak, opptak og gjengivelse av lyd og bilder; telefoner; mikrofoner; digitale versatile plater; lydkort; grafikkakkumulatorkort; digitale videokameraer; digitale kameraer, CD-ROM-driv, CD-ROM-spillere; integrerte kretser; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, video eller bilder; apparater og instrumenter for bruk i forbindelse med EDB software; kodede og magnetiske kort; fjernkontroller; disketter og diskettstasjoner; programmerte-data-bærende elektroniske kretser; programmerte-data-bærende elektroniske magnetiske bånd; programmerte-data-bærende elektroniske magnetiske plater; multimedia programvareprodukter; musikksekvensere; musikkredigerere; MIDI grensesnitt; effektorer; digitale lydavspillere; digitale signalprosessorer; reflektorer; equalizers (frekvenskorrigerere); MIDI fotstyreenheter; magnetiske opptaksapparater for digitale data fra elektroniske musikkinstrumenter eller andre MIDIenheter; audiokomprimerings-/ dekomprimeringsalgoritmer; optiske datamedia. (730) Innehaver: Shimano Inc, Osaka, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 28: Fiskeredskaper i form av fiskesneller, fiskestenger, fiskesnører, stangringer for fiskesnører, fiskekroker, sluker, kunstige fiskeagn, fiskeruser, dupper, søkker, fiskehåver, fiskevesker, fiskehansker, etuier for fiskestenger og fiskeredskapskasser. 5

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CREO (730) Innehaver: Creo Inc, 3700 Gilmore Way, Burnaby, BC V5G 4M1, CA (740,750) Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma ANS, Postboks 552 Sentrum, 0105 Oslo (730) Innehaver: Tine BA, Breigt. 10, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter; desserter; yoghurt, yoghurt tilsatt kornblandinger, tørket frukt, nøtter og/eller andre tilsetninger; meieriprodukter; drikker hovedsakelig basert på melk. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; isdrikker; påsmurte baguetter og andre påsmurte bakervarer; ferdigretter; desserter. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; kildevann. KL. 9: Direkte skrivehoder for eksponering av uprosessbare filmer med laser; laserdiodeserier (arrays); apparater og innretninger for opptak av film og bilder, computer-programmer; fotoplottere og deler hertil, elektroniske innretninger som ved bruk av laser kan ta opp bilder på film og annet media; mikroplottere, mikrolitografiutstyr, avbildningsutstyr for trykkeri- og emballasjeindustrien; laserbildesystemer og materialer for den trykte kretskortindustri. KL. 37: Installasjon, vedlikehold og service og reparasjon av trykkeutstyr, mikroplottere og mikrolitografiutstyr, avbildningsystemer for trykking og for den trykte kretskortindustri. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4000 Roskilde, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 28: Spill og leketøy. 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SCREENVISION (730) Innehaver: Technicolor Screen Advertising Inc, 1411 Broadway, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Edwin International (Europe) GmbH, Ernst-Leitz-Strasse 12-14, D Heusenstamm, DE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Annonse-, reklame- og markedsføringstjenester, nemlig promotering av varer og tjenester for andre på kinoer. US, , 76/374,280 7

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ELMAG ONETOUCH FINEPOINT (730) Innehaver: Elkem ASA, Hoffsveien 65 B, 0377 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Magne Vindenes, c/o Elkem ASA, Patentavdelingen, Postboks 8040 Vågsbygd, 4675 Kristiansand S KL. 6: Ferrosilisiumbaserte tilsetningslegeringer for jern og stål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ONETOUCH ULTRA (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 5: Teststrimler for blodsukkerovervåkningsinstrumenter. KL. 10: Blodsukkerovervåkningsinstrumenter. (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Lansetter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BJØRVIKA (730) Innehaver: Den Norske Opera AS, Postboks 8800 Youngstorget, 0028 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker unntatt øl. 8

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: TrønderEnergi Utvikling AS, Postboks 44, 7223 Melhus, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 9: Vitenskapelige, fotografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr, dataprogrammer og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (730) Innehaver: NMD Grossisthandel AS, Sven Oftedalsvei 10, 0950 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma, Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo KL. 3: Midler og hygieniske preparater til toalettbruk. KL. 5: Farmasøytiske preparater, veterinære preparater, preparater for medisinsk bruk. KL. 10: Medisinske artikler. KL. 35: Bistand vedrørende driften eller ledelsen av et handelsforetak, annonse- og reklamevirksomhet. KL. 39: Innpakning, lagring, transport og utbringelse av varer. KL. 44: Medisinske tjenester, veterinære tjenester, apotektjenester. 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KOKKELI MONKE (730) Innehaver: Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, El Segundo, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Håndverkskompaniet Svalbard AS, Postboks 194, 9171 Longyearbyen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; malevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 28: Spill, inkludert ordspill som kan spilles uten brett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THS (730) Innehaver: Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer, motorer for landkjøretøyer. (730) Innehaver: The Yokohama Rubber Company Ltd, 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo , JP (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 12: Bildekk; dekk for landkjøretøyer. 10

11 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SCENT BURST (730) Innehaver: Nelson Technologies Inc, One Nelson Drive, Kingsford, MI 49801, US (730) Innehaver: Sektor Trekanten Drift AS, Knud Askervei 26, 1383 Asker, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester. KL. 42: Utvikling av butikk og kjøpesentre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VIRTUAL BAIT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 28: Duftende væske brukt for å dekke over menneskelig lukt og for å tiltrekke dyr under jakt. US, , 78/179,931 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Nelson Technologies Inc, One Nelson Drive, Kingsford, MI 49801, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 28: Duftende væske brukt for å dekke over menneskelig lukt og for å tiltrekke dyr under jakt. US, , 78/179,929 (730) Innehaver: Nils A Mørk Maskin AS, Bjerke Gård, Solbergveien 4, 1408 Kråkstad, NO KL. 7: Landbruksredskaper. 11

12 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: XANGO (730) Innehaver: DBC LLC, 1016 West 1665 North, Orem, UT 84057, US (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim (730) Innehaver: Karl-Erik Onstad, Travløkka 7, 1614 Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BRÄMHULTS (730) Innehaver: Brämhults Juice AB, Box 71, S Brämhult, SE KL. 3: Hudpleieprodukter, nemlig renseprodukter, hudkremer, geléer, fuktighetskremer, foryngende ansiktskremer, aromatiske blandinger av eteriske oljer for personlig bruk på huden, kremer med solfaktor, hudkremer til bruk etter soling; hårpleieprodukter, nemlig hårsjampoer, hårbalsam, renseprodukter for hår, gjenoppbyggingsprodukter for hår, fuktighetsprodukter for hår og formingsprodukter for hår; badeprodukter, nemlig badesåper og oljer; blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 32: Kullsyreholdig vann, fruktjuice, mineralvann, kullsyreholdig fruktjuice, leskedrikker, konsentrert fruktjuice, grønnsaksjuice, juice av blandet frukt, fruktjuicepulver, sportsdrikker, ekstrakter for å lage fruktdrikker; øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. US, , (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier; is. KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 12

13 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: US, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Karl-Erik Onstad, Travløkka 7, 1614 Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo (730) Innehaver: DBC LLC, 1016 West 1665 North, Orem, UT 84057, US (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 19: Bygningsmaterialer. KL. 3: Hudpleieprodukter, nemlig renseprodukter, hudkremer, geléer, fuktighetskremer, foryngende ansiktskremer, aromatiske blandinger av eteriske oljer for personlig bruk på huden, kremer med solfaktor, hudkremer til bruk etter soling; hårpleieprodukter, nemlig hårsjampoer, hårbalsam, renseprodukter for hår, gjenoppbyggingsprodukter for hår, fuktighetsprodukter for hår og formingsprodukter for hår; badeprodukter, nemlig badesåper og oljer; blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Vitaminer, mineraler, diett- og ernæringstillegg, ernæringsprodukter med proteininnhold, ernæringsprodukter med fiberinnhold, og medisinske hudkremer; farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicides, herbicider. KL. 32: Kullsyreholdig vann, fruktjuice, mineralvann, kullsyreholdig fruktjuice, leskedrikker, konsentrert fruktjuice, grønnsaksjuice, juice av blandet frukt, fruktjuicepulver, sportsdrikker, ekstrakter for å lage fruktdrikker; øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 13

14 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STAAL REKLAMEBYRÅ (730) Innehaver: Clarion Imp AS v/kristian Bye, Postboks 405 Skøyen, 0213 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Inspira, c/o Hanne Roaldsen, Kveldroveien 14, 9007 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Elise Karlsen - Advokatene Rekve, Pleym & Co, Postboks 520, 9255 Tromsø KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av konferanser; kulturelle aktiviteter. KL. 45: Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av enkeltmennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CRISTAL (730) Innehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg, DK (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 34: Tobakk, sigaretter, artikler for røkere, fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HJALT (730) Innehaver: Hjalt Holding AS, c/o Vibran, Holmenkollveien 124, 0787 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 14

15 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DIGIFAKT (730) Innehaver: Telenor Business Solutions AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1330 Fornebu KL. 9: Elektronisk faktura. KL. 35: Utsendelse/utskrivelse av elektronisk faktura. KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk for å betjene elektronisk faktura. KL. 42: Edb-programmering og utarbeidelse av dataprogrammer og software for elektronisk faktura. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 Slemmestad, NO (740,750) Fullmektig: Haavind Vislie DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo KL. 1: Gjødsel for jord; jordforbedringsmiddel. KL. 40: Rensing av avløp. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HJALT (730) Innehaver: Hjalt Holding AS, c/o Vibran, Holmenkollveien 124, 0787 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forretninger med fast eiendom. KL. 39: Innpakning og lagring av varer; tilveiebringelse av lagringslokaler. (730) Innehaver: Skjønnhet og Helse Klinikken v/sidsel Hoem Thomsen, Pilestredet 15 B, 0164 Oslo, NO KL. 3: Kosmetiske produkter og renseprodukter. KL. 5: Farmasøytiske produkter. 15

16 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NONAKINE (730) Innehaver: Gryphon Therapeutics Inc, 600 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 94080, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Kvinnherad Sparebank, Postboks 115, 5486 Rosendal, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Magnetiske databærere; kort med integrerte kretser [smartkort]; elektroniske betalings- og kredittkort; databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; reagensmidler og kjemiske forbindelser for vitenskapelig og laboratoriebruk. KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; farmasøytiske og biofarmasøytiske produkter; reagensmidler og kjemiske forbindelser for medisinsk bruk og forskning. US, , 78/202,948 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Jordan AS, Haavard Martinsens vei 30, 0978 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 21: Tannstikkere, tanntråd og tannbørster. 16

17 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: demontering av utstyr brukt i bygge- og anleggsindustrien; konsultasjon, rådgivning og informasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. EM, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VARIETÉ MOLÉS (730) Innehaver: Ringnes AS, 0307 Oslo, NO (591) Merket er i farger (730) Innehaver: SGB Group Ltd, 299 Kingston Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SG, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 6: Stillaser; forskaling; støpeformer; buestillaser; forskalingsunderstøttelser; plattformer; stillastårn; plattformoppstillinger til bruk med stillaser; stiger; tilgangs- og arbeidsplattformer; rekkverk/gelendere til gangveier; spenndekk; stillasapparater; bommer; grøftebelegnings- og grøftedekkingspaneler; grøfteforskalingspaneler og -spuntvegger; grøfteavstivere; gjerder; avsperringsapparater; paneler og former; plankeverkspaneler; bygninger; tak og taktekning; midlertidige tak og taktekning; takstøtter; verktøykasser og redskapskister; midlertidige veilegemer; midlertidig gulv; avstivere; forstøtningsstolper; skilter; dekkplater; kumlokk, mannlokk; kjeder; bukker og sokler; tripoder; bygningsmaterialer av metall; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. KL. 19: Stillaser; forskaling; støpeformer; buestillaser; forskalingsunderstøttelser; plattformer; stillastårn; plattformoppstillinger til bruk med stillaser; gulv og bordkledning; stillasbord og -lemmer; tilgangs- og arbeidsplattformer; stillasapparater; bommer; grøftebelegnings- og grøftedekkingspaneler; grøfteforskalingspaneler og -spuntvegger; grøfteavstivere; gjerder; avsperringsapparater; paneler og former; bygninger; tak og taktekning; midlertidige tak og taktekning; takbekledning; verktøykasser og redskapskister; midlertidige veilegemer; midlertidig gulv; avstivere; forstøtningsstolper; renner og styrtsjakter; kumlokk, mannlokk; bygningsmaterialer, ikke av metall; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. KL. 37: Utleie av varer til bruk i bygge- og anleggsindustrien; utleie av bygge- og anleggsapparater; stillasapparater og -redskaper; installasjon, montering og (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NUMÉRO 167 (730) Innehaver: Ringnes AS, 0307 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 17

18 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AQUA NOUVEAU NUPO (730) Innehaver: Ringnes AS, 0307 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (730) Innehaver: Kruse & Co s Eftf A/S, Telegrafvej 6, DK-2750 Ballerup, DK (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater; kosttilskudd; et næringspreparat bestående av proteiner, vitaminer, mineraler og sporstoffer til dietetisk bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LEKOLOGIST ANGELO (730) Innehaver: Geoffrey Inc, 2002 West 14th Street, Wilmington, DE 19806, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 28: Leker, spill og leketøy. KL. 35: Detaljhandel i relasjon til salg av klær, leker, spill og leketøy. (730) Innehaver: Einar A Engelstad AS, Aslakveien 20 H, Port 6, 0753 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 18

19 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EZFLOW (730) Innehaver: The Ryzman Family Partnership, 2220 Gaspar Avenue, Los Angeles, CA 90040, US (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 Oslo KL. 3: Fag- og detaljhandel av skjønnhetsprodukter i form av kosmetikk, nemlig hånd- og kroppslotion, kroppsvaskemidler, negleprimer, akrylpudder for negler, håndrensemidler, essensielle oljer for personlig bruk, neglelakk, kunstige negler, preparater for behandling av negler, neglekrem, negleglitter, negletipper [kunstige]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMIRNOFF GREEN APPLE TWIST (730) Innehaver: Diageo North America Inc, 6 Landmark Square, Stamford, CT 06901, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMIRNOFF CITRUS TWIST (730) Innehaver: Diageo North America Inc, 6 Landmark Square, Stamford, CT 06901, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker. (730) Innehaver: Scios Inc, 749 North Mary Avenue, Sunnyvale, CA 94086, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 5: Medisinske og farmasøytiske preparater. US, , 76/477,217 19

20 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMIRNOFF ORANGE TWIST (730) Innehaver: Diageo North America Inc, 6 Landmark Square, Stamford, CT 06901, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMIRNOFF VANILLA TWIST (730) Innehaver: Diageo North America Inc, 6 Landmark Square, Stamford, CT 06901, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMIRNOFF RASPBERRY TWIST (730) Innehaver: Diageo North America Inc, 6 Landmark Square, Stamford, CT 06901, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker. 20

21 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KLISTERHJERNE (730) Innehaver: TV 2 AS, Postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, dataperiferiutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper; klisjéer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; bager, vesker og ryggsekker; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 28: Spill og leketøy, spillkort; gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder. KL. 40: Fotosettingstjenester (trykk). KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av sportsutstyr; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av radioer og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utleie av videospillere; utlån av bøker; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer og lydopptak; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; impresariovirksomhet; filminnregistrering på videobånd; fotografering; fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester. KL. 42: Forvaltning av forfatterrettigheter; meteorologisk informasjonstjeneste; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 21

22 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Brynildsen AS, Wernersholmvei 81, 5232 Paradis, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is; pizzaer. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RIKS RENT (730) Innehaver: Riks Rent Franchise AS, Postboks 5583 Voiebyen, 4677 Kristiansand S, NO KL. 37: Tekstilrenhold, vaskeri- og renseritjenester, reparasjon av tekstiler. KL. 39: Transport av tekstiler. KL. 40: Bearbeiding av tekstiler. (730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc, 245 Park Avenue, New York, NY 10167, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 16: Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort, plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske tatoveringer, overføringsbilder, nemlig leketatoveringer, bilklistremerker, poengbøker og -kort, spilleprogrammer, blader og bøker relatert til baseball, skriveblokker, brevpapir, notisblokker, permer, mapper, konvoluttmapper, skrivesett, papirvarer, nemlig aktivitetssett for barn, trykte notisbøker, utklippsbøker, autografbøker, baseballkortalbumer, bokomslag, kalendere, kort, postkort, banksjekker, sjekkhefteomslag, kredittkort som ikke er elektronisk lesbare, frimerker til frimerkesamlere, gavepapir, vesker, festdekorasjoner, brikker, flagg, servietter og bordduker til festbruk, innrammede og uinnrammede fotografier, fotoalbumer, litografier, trykte papirskilt, baseballkortholdere og samleetuier laget av plast, visittkortholdere, oppslagstavle laget av metall, papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter, ornamenter og pynt til å feste på blyanter, markeringspenner, bordstativer og -holdere til penner, blyanter og blekk, ikke-elektriske viskelær, blyantspissere, ugraduerte linjaler, billettstativer og billettstativsnorer. KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter, strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave, pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler, bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser, treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts, badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker, ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn, plastbleier, bleiesett bestående av bleier av tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser, babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede babysokker, slips, bukseseler, belter, belter for bekledning, nemlig pengebelter, votter, hansker, håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker, benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter; alle forannevnte varer relatert til eller til bruk i baseball. KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, 22

23 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr plysjleketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer, marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett, sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver, lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er, lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker, oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer, lekefigurer og sportsfløyter, håndopererte video- og elektroniske spill samt deler til slike, nemlig videospillpatroner tilpasset slike spill og spilleprogram for bruk med håndholdte elektroniske spillemaskiner, spillemaskiner, ikke myntopererte, baseballer og stativer for baseballer, baseballer med autografer, basketballer, fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer, golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere, bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke (baseball), balltrær, mottagers masker, sportsutstyr, nemlig tape til balltrær for å bedre håndgrepet, baseballmål, furutjærebager for baseball, harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball, baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere, brystbeskyttere for sport, suspensorier, baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd, juletrepynt, spillkort. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo (NTT DoCoMo, Inc), 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Kommunikasjons- og telekommunikasjonsapparater og instrumenter, elektroniske apparater og instrumenter, mobiltelefoner, PDA (personlige digitale hjelpeapparater, for eksempel personsøkermottakere), datamaskiner, modemer, bilnavigasjonsapparater og -instrumenter, søkeprogramvare, dataprogramvare som er lastet ned fra et globalt datanettverk, fremskaffelse av spill spilt ved å bruke PDA (personlige digitale hjelpeapparater); elektroniske publikasjoner (nedlastbare) fremskaffet online fra databaser eller et globalt datanettverk; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet via et globalt datanettverk; underholdningsapparater og apparater for elektroniske spill, kun tilpasset bruk for TV-mottakere, herunder slike apparater som kan brukes til å kommunisere med hverandre via telekommunikasjonsnettverk; roboter for personlig eller hobbybruk, nemlig roboter som kan kommunisere via et globalt nettverk. KL. 16: Magasiner, aviser, publikasjoner, håndbøker og manualer, alle på området datamaskiner, software, databehandling og telekommunikasjon. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker, andre enn de som kun er tilpasset bruk til TV-mottakere; brettspill; dukker; domino; biljardmarkører; mobiler (leker); selskapsleker; lekeballonger. KL. 35: Fremskaffelse av informasjon relatert til annonsering, til salg av varer, til butikker innenfor en bestemt bransje, og til måloppfyllelse av salgsvolum; forretningsinformasjon herunder fremskaffelse av handelsinformasjon; annonsering for andre; oppstilling til fordel for andre, via et globalt datanettverk, et utvalg av varer og tjenester med en virtuell gågate med butikker som hjelpemiddel for å gi kundene mulighet til å se og kjøpe disse varene/tjenestene; datastyrte bestillingstjenester for andre via telefon- og dataterminaler omfattende et vidt utvalg av varer; ledelse/organisering av utstillinger for annonseringsformål, utleie av utstillingsplass for annonseringsformål; telefonsvarertjenester; sekretærtjenester for mottakelse av telefonsamtaler; markedsundersøkelser via en database; forretningsledelse og -konsultasjon; planlegging av salgsfremmende tiltak og annonsering; ledelse og administrasjon av bedrifter; konsulenttjenester for ledelse av bedrifter, konsulenttjenester for organisering av bedrifter, bistand vedrørende ledelse av bedrifter, vurdering/verdiansettelse av bedrifter; bedriftsforskning; foretaksplanlegging; effisiensekspertise; rådgivningstjenester for ledelse av bedrifter; omplasseringstjenester for bedrifter; annonsering og reklametjenester samt informasjonstjenester relatert dertil; forretningsmessige administrasjonstjenester for behandling av salg utført via et globalt datanettverk; fremskaffelse av auksjonstjenester via et globalt datanettverk. KL. 36: Kredittkorttjenester; fremskaffelse av informasjon relatert til kapital, finans og utenlandske valutamarkedsbetingelser; forretninger med fast eiendom og forsikringsvirksomhet; ledelse av fast eiendom; banktjenester utført via et globalt datanettverk koplet til felles protokoller; elektroniske pengeoverføringer; fremskaffelse av elektroniske handelstjenester; fremskaffelse av informasjon vedrørende gjeld og egenkapital (for andre) via datamaskiner; verdensomspennende faktureringstjenester; elektroniske kapitaloverføringer og -transaksjoner; fremskaffelse av elektroniske banktjenester; informasjonstjenester relatert til finans og forsikring, fremskaffet on-line fra en datamaskindatabase eller et globalt datanettverk; bankvirksomhet utført via et globalt datanettverk. KL. 37: Installasjon av telekommunikasjonsnettverk, installasjon av kommunikasjonsinnretninger, vedlikehold og reparasjon av telekommunikasjonsnettverk, vedlikehold og reparasjon av kommunikasjonsinnretninger; installasjon og reparasjon av telekommunikasjonsapparater; installasjon og reparasjon av datamaskinvare; reparasjon og vedlikehold av telekommunikasjonsapparater og instrumenter; reparasjon og vedlikehold av datamaskiner; installasjon, reparasjon og vedlikehold av undervannskabler, antenneoverføringstråd, kommunikasjonsinnretninger for kontroll i bygninger, 23

24 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr telekommunikasjonssystemer, telekommunikasjonsområder, datakommunikasjonsområder, datasystemer; byggevirksomhet; oppføring av kommunikasjonsanlegg; installasjon og reparasjon av telefonsett og telefonkabler; undergrunnsbyggevirksomhet og anleggsvirksomhet; utleie og leasing av bygg- og anleggsutstyr, anleggsmaskiner, jordflyttingsmaskiner og -utstyr og av gravemaskiner; fremskaffelse av informasjon relatert til bygg- og anleggsvirksomhet; vedlikehold av elektriske anlegg installert i bygninger, og av bygningsanlegg; desinfisering av telefonsett. KL. 38: Telekommunikasjon; kommunikasjon via mobiltelefoner, radio og telefonsidevekslingstjenester; fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk via datamaskiner; fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk med mobiltelefoner; elektronisk post; telekommunikasjon nemlig verdiøkende nettjenester (VAN); kommunikasjon med dataterminaler; utleie av telefonapparater, faksmaskiner og andre telekommunikasjonsapparater og instrumenter; kunngjøring i mobiltelefoner med webleserfunksjoner; levering av digital musikk via telekommunikasjon; driftsrom for prating («chatting»). KL. 39: Transportvirksomhet, pakking og lagring av varer; organisering av reisevirksomhet; organisering av reiser og informasjon derom, alt fremskaffet fra en database eller et globalt datanettverk; tjenester tilknyttet angivelse av posisjon via datamaskiner og/eller mobiltelefoner for flyttbare objekter som automobiler, personer. KL. 40: Bearbeiding av materialer; informasjonstjenester relatert til bearbeiding av materialer, fremskaffet on-line fra en database eller et globalt datanettverk. KL. 41: Produksjon av TV-programmer ved bruk av datagrafikk; utvikling og utbredelse av undervisningsmaterialer for barn ved bruk av datamaskiner; fremskaffelse av informasjon relatert til undervisning og underholdning, filmer, sport, scenevirksomhet, steder av historisk interesse og rekreasjon; teaterbestillingstjenester, opplæring i bruk og drift av et bredt utvalg av utstyr inkludert datamaskiner, kameraer, kommunikasjonsapparater og audio- og videoutstyr; publikasjon av bøker, magasiner; fremskaffelse av dataspill spilt over datamaskinterminaltelekommunikasjon; utleie og leasing av leker i form av TV-spill; utleie av underholdningshaller utstyrt med spillemaskiner; elektroniske biblioteker som fremskaffer elektronisk registrerte nyheter, magasiner, fotografier, bilder, musikk, animerte tegneseriefigurer, dataprogrammer og dokumenter til datamaskiner koplet til et nettverk; utdannelse fremskaffet over telefon innen området salgsteknikk; organisering over telefon seminarer relatert til salgsteknikk; utdannelsestjenester nemlig utføring av seminarer innen informasjonsbehandling; utdannelsesvirksomhet innen området telekommunikasjonsteknikk; organisering og utføring av utdannelsesseminarer, symposier og konferanser; organisering av utstillinger for kulturelle formål og utdannelsesformål; utleie av innspilte magnetiske bånd, kassetter med spill, magnetiske disketter og optiske innspilte media med innspilte spilleprogrammer, videobånd, lydopptak, radioer og TVer; utlånsbibliotek; fremskaffelse av museumsfasiliteter; utleie av utstillingshaller og stadionfasiliteter; informasjon relatert til underholdning eller utdannelse, fremskaffet on-line fra en database eller et globalt datanettverk; elektroniske spilletjenester fremskaffet ved hjelp av et globalt datanettverk; fremskaffelse av on-line elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); publikasjoner av elektroniske bøker og journaler on-line; fremskaffelse av digital musikk (ikke nedlastbar) fra et globalt datanettverk. KL. 42: Databehandling; utleie av datamaskiner; utleie av dataprogramvare; oppdatering av dataprogramvare; utleie/ leasing eller fremskaffelse av tilgangstid til en database, web-områder, hjemmesider og oppslagstavler, meldinger for andre; datakonsulenttjenester; dataprogrammering; design av nettverks- og telekommunikasjonsinstallasjoner; fremskaffelse av dataprogramvare nedlastet fra et globalt datanettverk; datasikkerhetstjenester for identifikasjon av kunder ved elektronisk handel; datatjenester nemlig leasing av tilgangstid til databaser, fremskaffelse av web-områder, hjemmesider og oppslagstavler, meldinger, alle omfattende forskning og referansematerialer innen feltet filmer, underholdning, leker, teater, bilder, nyheter og spill; installasjon og vedlikehold av dataprogramvare; konstruksjonsvirksomhet (ingeniørarbeid), innbefattet konstruksjon av kommunikasjonsanlegg og undergrunnsanlegg samt fremskaffelse av informasjon vedrørende konstruksjonsvirksomhet; konsultasjon og inspeksjon i marken av bygge- og anleggsvirksomhetsarbeider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BETA (730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, CH-1800 Vevey, CH (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 31: Næringsmidler for katter og hunder. 24

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 31 2001.07.30 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 31 2001.07.30 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 31 2001.07.30 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer