tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Internasjonale registreringer...» 32 Endringer i varemerkeregisteret 28 og 29...» 61 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 73 Fornyelser...» 75 Slettelser...» 76 Innsigelser...» 77 Resultat i innsigelsessaker...» 78 INID-koder...» 79

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PHILOSOPHY BLUES ORIGINAL (730) Innehaver: Blues ApS, Brunbjergvej 5, DK-8240 Risskov, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester og detaljhandel, alt i forbindelse med lær og lærimitasjoner og varer fremstilt av disse materialer samt klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THE LIVING THEATRE CLUB (730) Innehaver: Living Group, c/o A. Sylte, Huitfeldtsgate 30, 0253 Oslo, NO KL. 41: Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTUITIVT MALERVERKSTED (730) Innehaver: Max A Waldow, Sandvigå 24, 4007 Stavanger, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 3

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IMPULSE TWIST (730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Nydalen, 0401 Oslo, NO KL. 3: Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, eau de cologne, eau de toilette, kosmetiske kroppspleieprodukter i sprayform; hudpleieoljer, -kremer og lotions; barbergel og -skum; førbarberings- og etterbarberingslotions; talkumpudder for toalettbruk; toalettprodukter for bad og dusj; tannpussemidler; munnpleieprodukter ikke for medisinsk bruk, transpirasjonshindrende midler og deodoranter for personlig bruk; toalettartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ACCUVIEW ANTIALIASING (730) Innehaver: Nvidia Corp, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA 95050, US (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Datahardvare, nemlig integrerte kretser, semikonduktorer og sett med databrikker. US, , 76/342,297 4

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRYG VESTA (730) Innehaver: Tryg General Insurance Holding AS, Postboks 7070, 5020 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (730) Innehaver: Kentucky Fried Chicken International Holdings Inc, 1441 Gardiner Lane, Louisville, KY 40213, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; sjømat og sjømatprodukter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter og fruktsauser; salater; egg; melkeprodukter; stekeoljer; pickles; tørkede urter; kjøttprodukter; fjærkreprodukter; potetbaserte småretter og snacks. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer; rundstykker, kjeks, kaker; konfektyrer; spiseis; is; honning; gjær og bakepulver; salt, sennep; eddik; sauser; krydderier; krydder; salatdressinger; småretter og snacks; kokte og frosne retter, alle inneholdende fjærkre; kyllingsandwicher; kyllingpaier. KL. 43: Restauranter, snackbarer, kaféer, kantiner og fastfoodutsalg; cateringtjenester; tilveiebringelse av restauranttjenester via et online computernettverk. 5

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LITTLE CAESARS (730) Innehaver: Little Caesar Enterprises Inc, Detroit, MI, US (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka; sago, kunstig kaffe; mel og kornblandinger, brød, kaker og konditorvarer, spiseis; honning, melasse; gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser; krydder; is, pizza av alle typer, pasta og ferdig tilberedte matretter av pasta og posteier; smørbrød; dessert; iskrem; krydderblandinger. KL. 43: Restaurasjons- og restauranttjenester; tjenester i forbindelse med ferdigmat og catering. (730) Innehaver: Studentsamskipnaden i Trondheim v/ Tove Lill Karlsen, Kolbjørn Hejesveg 4, 7465 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); utstillinger for handels- og reklameformål. KL. 36: Forretninger med fast eiendom; eiendomsforvaltning; boligformidling (leiligheter); utleie av leiligheter. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; snekkervirksomhet og rørleggervirksomhet; malervirksomhet; elektrikervirksomhet og rengjøringsvirksomhet. KL. 40: Trykkerivirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle virksomheter; forlagsvirksomhet; utgivelse og utlån av bøker. KL. 42: Rådgivning, prosjektering og prosjektledelse innen bygg; grafisk formgivning; forvaltning av forfatterrettigheter; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); forskning (teknisk); juridiske tjenester; prosjektstudier (tekniske). KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; kaféer; kafeteriaer; storkiosker; barnehager og -hjem. KL. 44: Medisinske tjenester; psykososiale tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr. 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DELL AXIM (730) Innehaver: Dell Computer Corp, One Dell Way, Round Rock, TX , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskinvare, håndholdte datamaskiner, personlige digitale assistenter (PDA), elektroniske planleggere (datamaskininnretninger), elektroniske notatblokker, periferiutstyr for datamaskiner, nemlig modemer, minnekort, faststoff minnekassetter og - innsatser (cartridge) og datakort og forbedring av datalagringskapasitet; mediakort, batterier, batteriladere, digitale audio opptakere og digitale audio avspillingsinnretninger, mp3 spillere, hodetelefoner, bærevesker, strømadaptere, biladaptere, tastaturer, skannere, synkroniseringsinnretninger for opplading og tilknytning til andre innretninger og periferiutstyr, kabler, ledninger og koblinger for ovennevnte varer; instruksjonsmanualer solgt sammen med forannevnte varer. (730) Innehaver: Morten Setalid, Clarksgt 7, 3970 Langesund, NO KL. 5: Kremer (basert på Aloe Vera) til velvære, behandling og forebyggende formål så som insektstikk, forbrenning, skade og hevelse i ledd og muskler; hudpleiekremer med masserende, kjølende og varmende funksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CUBITAN (730) Innehaver: NV Nutricia, Postbus 1, NL-2700 MA Zoetermeer, NL KL. 5: Enteral klinisk drikke og sondefôring (tilgjengelig på indikasjon fra lege eller dietetiker), ikke innen feltet urologi; diettilskudd for medisinske formål. (730) Innehaver: Morten Setalid, Clarksgt 7, 3970 Langesund, NO KL. 10: Varme- og kjølepakninger til behandling og lindring av stive og ømme muskler og leddsmerter. 7

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Morten Setalid, Clarksgt 7, 3970 Langesund, NO KL. 10: Varme- og kjøleputer for bruk innen behandling og forebygging av muskel- og leddplager. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Morten Setalid, Clarksgt 7, 3970 Langesund, NO KL. 10: Ortopediske puter og madrasser laget i et trykkavlastende materiale. (730) Innehaver: Norske Filmbyråers Forening v/styrets leder, Øvre Slottsgt 12, 0157 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; eksponerte filmer; videobånd. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av videobånd; utleie av kinematografiske filmer. 8

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MALERMESTER IVAR M. FLATLIE AS (730) Innehaver: Arnulf Olsen, Nydalsveien 30 B, 0484 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; malervirksomhet. (730) Innehaver: Nuctech Company Ltd, 5/F Block A Tongfang Building, Tsinghua University, Beijing, CN (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Radiologiske apparater for industrielle formål; apparater og utstyr for frembringelse av røntgenstråler, ikke for medisinske formål; stråleverninnretninger, ikke for medisinske formål; alarmer; mekanismer for datastyrte apparater; elektrisk utstyr for fjernstyring av industrielle operasjoner; akseleratorer; detektorer; databehandlingsapparater; dataprogramvare; registrerte datastyringsprogrammer; dataperiferiutstyr; kort med integrerte kretser (smartkort); kosmografiske instrumenter; atomstråleinstrumenter; kjernefysiske instrumenter. 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OUTBACK (730) Innehaver: Smartlock ANS v/axel Hveding, Tjernvn 11, 1397 Nesøya, NO KL. 6: Ikke-elektriske kabler; tråd av metall; låsesmedarbeider; små gjenstander av metall; sikkerhetskap; låser av metall for kjøretøyer. KL. 9: Apparater og instrumenter til regulering eller/og kontroll av elektrisitet; elektriske og elektroniske låser for kjøretøyer. KL. 20: Låser (ikke av metall) for kjøretøyer; plastvarer. (730) Innehaver: Blu Sky AS, Cecilie Thorsens veg 5, 1153 Oslo, NO KL. 11: Gassgriller, kullgriller og gass-terrassevarmere, dvs grillapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ROXY (730) Innehaver: Na Pali SAS, ZI de Jalday, F St Jean de Luz, FR (730) Innehaver: Smartlock ANS v/axel Hveding, Tjernvn 11, 1397 Nesøya, NO KL. 6: Ikke-elektriske kabler; tråd av metall; låsesmedarbeider; små gjenstander av metall; sikkerhetsskap; låser av metall for kjøretøyer. KL. 9: Apparater og instrumenter til regulering eller/og kontroll av elektrisitet; elektriske og elektroniske låser for kjøretøyer. KL. 20: Låser (ikke av metall) for kjøretøyer; plastvarer. KL. 28: Flipper for kroppsbrett, sikkerhetsliner for kroppsbrett og surfebrett. 10

11 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Telenor Business Solutions AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu KL. 9: Apparater, instrumenter og innretninger for telekommunikasjon; databehandlingsutstyr og datamaskiner, software og hardware. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 37: Installasjon, vedlikehold, drift, oppgradering og reparasjon av hardware, trådløse kommunikasjoner og telekommunikasjonsapparater. KL. 38: Data- og telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjoner via terminaler; globale og lokale datanettverkstjenester, elektronisk netthandelsvirksomhet; bredbåndstjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et globalt og/eller lokalt computernettverk; informasjonsvirksomhet, programmering for datamaskiner. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Telenor Business Solutions AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu KL. 9: Apparater, instrumenter og innretninger for telekommunikasjon; databehandlingsutstyr og datamaskiner, software og hardware. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 37: Installasjon, vedlikehold, drift, oppgradering og reparasjon av hardware, trådløse kommunikasjoner og telekommunikasjonsapparater. KL. 38: Data- og telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjoner via terminaler; globale og lokale datanettverkstjenester, elektronisk netthandelsvirksomhet; bredbåndstjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et globalt og/eller lokalt computernettverk; informasjonsvirksomhet, programmering for datamaskiner. 11

12 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Vindex AS, 6444 Farstad, NO KL. 6: Vindusskodder og sprosser av metall. KL. 19: Vindusskodder og sprosser ikke av metall. KL. 20: Møbler og plastvarer ikke opptatt i andre klasser. (730) Innehaver: SJ AB, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner, periferiutstyr for datamaskinhukommelser, software, registrerte dataprogrammer. KL. 12: Befordringsmidler til bruk på land, i luften eller på vannet; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller på vannet nemlig tog og ferger. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; transport og lagring av varer; persontransport; utstedelse av transport- og tolldokumenter, reiselegitimasjon og billetter for varer og passasjerer samt bestillingstjenester for transport og personbefordring, organisering og bestilling av reiser samt turistinformasjon til reisende. KL. 42: Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; programmering for datamaskiner, utleie av tilgangstid til databaser, gjenoppretting av datainformasjon, utleie av datamaskiner, konsultasjoner innen datamaskinvarer, datasystemanalyser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Raul Campillo Rodriguez, Madrid, ES (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 25: Klær, fottøy (unntatt ortopediske) og hodeplagg. 12

13 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EXECNAV (730) Innehaver: Ford Motor Co, The American Road, Dearborn, MI 48121, US (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Bake-Line AS, Marenlundveien 5, 2020 Skedsmokorset, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer; halvstekte brød, bakverk og konditorvarer; briocher, kakedeiger, deigvarer, kaker, kjeks, kjøttpaier, nudler, paier, pannekaker, pasta, piroger, pizzaer, posteier (bakverk), quiche, rundstykker, smørbrød, surdeiger; konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORA FARAH (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Bilnavigasjonssystem med fargedisplay og pekeskjermmonitor (touch screen monitor). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OOZE (730) Innehaver: Spendrups Bryggeri AB, St. Eriksgatan 113, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (730) Innehaver: Nora Farah, Tordenskioldsgt 12, 0160 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Parfyme og kosmetikk. KL. 25: Skreddersydde klær, klær i målsøm, konfeksjonssydde klær, hodeplagg, skjerf, sjal; alle de forannevnte varer er utelukkende for kvinner. KL. 40: Skreddervirksomhet. 13

14 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OPTICOAT HUSMAN (730) Innehaver: Atofina Chemicals Inc, 2000 Market Street, Philadelphia, PA , US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Kjemikalier i flytende form for industriell bruk for anvendelse på glassflasker. (730) Innehaver: Wasabröd AB, S Stockholm, SE KL. 30: Næringsmidler av korn, brød, kjeks, kaker og hardt brød/skorper (brød). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: UNLEASH IT (730) Innehaver: Kahlua AG, c/o KPMG Fides, Rosslimattstrasse 37, CH-6002 Luzern, CH (591) Merket er i farger (730) Innehaver: OCAS AS, Brobekkv 80, 0582 Oslo, NO KL. 33: Vin, sprit (drikkevarer), likører, cocktailer, alkoholholdige drikker. KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter for varsling av luftfartshindre. 14

15 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STOMPED (730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk med datamaskiner og TV- og videospillmaskiner; dataspill-båndkassetter og -innsatser (cartridges); dataspillkassetter; dataspillbånd; TV-spill-båndkassetter og -innsatser (cartridges) og videospill-båndkassetter og - innsatser (cartridges); TV- og videospillkassetter. KL. 41: Underholdningstjenester, nemlig tilby og tilveiebringe et online dataspill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZERIT XR (730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US (591) Merket er i farger (730) Innehaver: PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft, konsentrater og andre preparater til fremstilling av drikker. (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av hjerte- og karsykdommer, sykdommer i det sentrale nervesystemet, hjerneslag, kreft, betennelser og betennelsessykdommer, sykdommer og infeksjoner i åndedrettssystemet, autoimmune sykdommer. 15

16 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Telemark Kildevann AS, Tåsenveien 26, 0853 Oslo, NO KL. 32: Naturlig mineralvann, kullsyreholdig mineralvann. (730) Innehaver: Pantainorasingh Manufacturer Co Ltd, 920/33-35 Ekachai Road, Samut Sakhon 74000, TH (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; fruktkonserver, tørkede frukter, konserverte grønnsaker, herunder bambusskudd, konservert syltet oliven, konservert mat i denne klassen, herunder kjøtt, fisk og fjærkre, melk og melkeprodukter, syltetøy, fruktsauser, spiselige oljer og fett, behandlede og konserverte peanøtter og peanøttsmør, krabbe- og rekeprodukter, rekepostei, krabbepostei, krabbepostei med soyaolje. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sauser, krydderblandinger, chilisauser, fiskesauser, søte chilisauser til kylling, soyasauser, tofusauser, fiskesauser av typen bu-do, chilipasta, chilipasta med soyabønneolje, kaffepulver og te, sjokolade og sjokoladedrikker. 16

17 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RUBICON NERAWORLD (730) Innehaver: DaimlerChrysler Corp, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, MI , US (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 12: Motorkjøretøyer og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Rune Haugen, Postboks 18, 2637 Øyer, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (730) Innehaver: Nera ASA, Kokstadvegen 23, 5257 Kokstad, NO KL. 9: Antenner, computer periferiutstyr, databehandlingsapparater og -innretninger, datamaskiner, innregistrerte programmer for datamaskiner, elektriske installasjoner for fjernstyring av industrioperasjoner, elektrodynamiske apparater for fjernstyring av signaler, forsterkere, rør- eller radioforsterkere, høyfrekvensapparater, koplingsenheter (databehandlingsutstyr), lesere (databehandlingsutstyr), radiomaster, modemer, monitor som datamaskinvare, audio- og videomottakerapparater, elektriske måleapparater, måleinstrumenter, nautiske apparater og instrumenter, operative programmer, innregistrerte for datamaskiner, optisk fiber (ledetråder for lysstråler), optiske apparater og instrumenter, overvåkningsprogrammer for datamaskiner, printere, programvarer (innregistrerte EDB-programmer), prosessorer, radarer, radioapparater, radioapparater for kjøretøyer, radiotelefonapparater, sendeapparater (telekommunikasjon), sendeapparater for elektroniske signaler, fotoceller, tekstbehandlingsmaskiner, telefonapparater, radiotelefonapparater, høretelefoner, elektriske kabler, telefonsendeapparater, transmitter (telekommunikasjon), trykte kretser; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder, elektronisk postoverføring, kabelfjernsynssendinger, mobiltelefontjenester, personsøkertjenester (radiotelefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon), fjernsynssendinger, radiokringkasting, telefonisk kommunikasjon, telefontjenester, informasjon om telekommunikasjon, utleie av overføringsapparater for beskjeder; telekommunikasjonsvirksomhet; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk. 17

18 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DDB PREZZO (730) Innehaver: Omnicom International Holdings Inc, 720 California Street, San Francisco CA-94108, US KL. 16: Trykksaker; bøker, skrivesaker og papirvarer; magasiner; papir og papirartikler; papp og pappartikler; rapporter; finansielle rapporter og prospekter; reklamemateriell; papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer. KL. 35: Reklamebyråvirksomhet; reklamevirksomhet og markedsføring; utsendelse av reklameannonser; utsendelse av reklamemateriell; PR-virksomhet; mediaplanlegging og mediainnkjøp; publisering av reklametekster; radioannonsering og -reklame; fjernsynsannonsering og - reklame; salgsfremmende tjenester; markedsføringstjenester; reklametjenester; merkerådgivningstjenester; internettbaserte interaktive markeds- og reklamekonsultasjonstjenester, inkludert all global datanettverksbasert markedsføring, design, konsultasjon, mediaplanlegging og mediainnkjøp, reklametjenester og salgsfremmende tjenester; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (730) Innehaver: Löfbergs Lila AB, Box 1501, S Karlstad, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 21: Kaffeglass, kaffekopper og -krus, kaffe-/teskjeer (ikke av edelt metall eller overtrukket hermed); termosflasker. KL. 30: Kaffe, drikker basert på kaffe. SE, , 2002/05415 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sagarani AS, Postboks 1211 Pirsenteret, 7462 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. 18

19 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FEMISAN (730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Drammensvn. 852, 1372 Asker, NO (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Hills Valley Golf Resort SL, Torre-Pacheco, Murcia, ES (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom; administrasjon av finansielle tjenester for fast eiendom og løsøre og for byutvikling, båthavner, fornøyelsesparker og golfbaner; administrasjon av finansielle tjenester for promotering av fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet og vedlikeholdstjenester; vedlikehold av fritidsbåter. KL. 41: Underholdningstjenester; sportslige og kulturelle aktiviteter, inkludert underholdnings- og sportslige tjenester ved turiststeder, feriesteder, utfluktssteder, rekreasjonssteder og eiendomskomplekser, fornøyelsesparker, badesteder og båthavner og vannsportsteder samt golfbanetjenester; tjenester i form av underholdning, sports- og kulturelle aktiviteter for vannsportsteder, fornøyelsesparker og golfbaner; tjenester for golfspillere nemlig underholdning i form av golfturneringer, tilpassing av golfklubber til individuelle brukere, golfcaddytjenester, golfklubbtjenester, golfbaner, tjenester for å tilpasse golfklubber til individuelle brukere på kundens oppholdssted. KL. 42: Juridiske tjenester; design og utvikling av computer hardware og software; tjenester i form av industrielle analyser, undersøkelser og forskning. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. KL. 44: Medisinsk og veterinær behandling; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for personer og dyr; jordbruks- og landbrukstjenester; tjenester vedrørende hagedyrking og hagebruk. KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser; vitaminer og vitaminpreparater; kosttilskudd til medisinsk bruk; dietetiske stoffer for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PREVINOSA (730) Innehaver: Berna Biotech AG (Berna Biotech SA) (Berna Biotech Ltd), 79, Rehhagstrasse, CH-3018 Bern, CH (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Serum og vaksiner; ingen av de forannevnte preparatene for veterinær-medisinsk bruk. EM, ,

20 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HARRYGUIDEN (730) Innehaver: Findexa AS, Postboks 403 Skøyen, 0213 Oslo, NO (730) Innehaver: Findexa AS, Postboks 403 Skøyen, 0213 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 16: Trykksaker og kataloger. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklame og annonser; administrasjon av dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i databaser; oppdatering av reklamedokumentasjon; markedsundersøkelser; publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester (for tredjemann). KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjonsog nyhetsbyråer; dataassistert overføring av beskjeder, bilder, lyd og data; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring. KL. 42: Design og utvikling av dataprogrammer, - systemer og -nettverk; EDB-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, internett, world wide web, intranett og datanettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av og support for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og dataprogramvare; help desk og dataprogram support; utleie av accesstid til computer databaser, individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre. (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 16: Trykksaker og kataloger. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklame og annonser; administrasjon av dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i databaser; oppdatering av reklamedokumentasjon; markedsundersøkelser; publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester (for tredjemann). KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjonsog nyhetsbyråer; dataassistert overføring av beskjeder, bilder, lyd og data; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring. KL. 42: Design og utvikling av dataprogrammer, - systemer og -nettverk; EDB-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, internett, world wide web, intranett og datanettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av og support for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og dataprogramvare; help desk og dataprogram support; utleie av accesstid til computer databaser, individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre. 20

21 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CONVERSA FJORDPUDDING (730) Innehaver: Unitron Industries Ltd, Kitchener, ON, CA KL. 10: Hørselhjelpemidler og deler og tilbehør dertil. CA, , 1,162,389 (730) Innehaver: Fima Norge AS, 6083 Gjerdsvika, NO (740,750) Fullmektig: Lill A Grimstad - Accuro Advokatfirma MNA, Værftsgt 1 C, 1511 Moss KL. 29: Fisk, fiskefileter, fiskehermetikk, fiskemat og andre bearbeidede frosne og ferske fiskeprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: NEAS Norsk Brannconsult AS, Postboks 6090 Postterminalen, 5892 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Faglige konsultasjoner; brannteknisk konsultasjons- og rådgivningsvirksomhet. 21

22 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DET LILLE VÆRKSTED (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fabiola M Olsen, Øvre Måsan 39, 1385 Asker, NO og Eivind Sandvold Olsen, Øvre Måsan 39, 1385 Asker, NO KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Innehaver: British Bata Ltd, Princess Margaret Road, East Tilbury, Grays, Essex RM18 8RL, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Klær og fottøy. 22

23 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DOLOPAIN NETCOM MINSIDE (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: NetCom GSM AS, Postboks 4444 Torshov, 0403 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, dataassistert overføring av beskjeder og bilder, elektronisk postoverføring, tekstmeldinger, informasjon om telekommunikasjon, mobiltelefontjenester, overføring av beskjeder og bilder ved datamaskin. KL. 42: Tilveiebringelse og overføring av informasjon ved hjelp av et globalt computernettverk, informasjonsvirksomhet om faktura, forbruk, samtalespesifikasjon, innbetaling, priser, abonnementstyper og vilkår, konsultasjonsvirksomhet innen data og telekommunikasjon, utarbeidelse av dataprogrammer, vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Cathrine Brandt, Bergervn. 52, 1450 Nesoddtangen, NO KL. 9: Refleksgjenstander som reflekterer lys. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. SECRET (730) Innehaver: Gaute A Hasti, Einerhaugen 9 D, 5141 Fyllingsdalen, NO (740,750) Fullmektig: Simen Strand - Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo KL. 10: Kondomer, massasjeapparater, vibrasjonsapparater for massasje. KL. 28: Dukker, sexleketøy, seksuelle hjelpemidler. 23

24 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: White Label Insurance AS, 0133 Oslo, NO KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Central Renhold AS, Bøgt 19, 0655 Oslo, NO KL. 37: Rengjøringstjenester. (730) Innehaver: Buck-Chemie GmbH, Herrenberg, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 3: Preparater, substanser og artikler, alle for rengjøring, vasking, bleking, skuring, toalettartikler og husholdningsformål, toalettrensemidler. KL. 5: Desinfeksjonsprodukter og anti-bakterielle preparater; deodoranter, luftfriskningspreparater. KL. 21: Svamper, koster (andre enn malekoster); instrumenter og materialer for rengjøringsformål. 24

25 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RIZZELS STÄVAN (730) Innehaver: Cloetta Fazer AB, Box 528, S Solna, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. FI, , T (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE KL. 29: Melk og melkeprodukter, herunder ost. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: GULDGRYTAN (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOFTERS (730) Innehaver: Cloetta Fazer AB, Box 528, S Solna, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE KL. 29: Kjøtt, fjærkre og vilt; produkter laget av de forannevnte varer; pølser; ferdig tilberedte måltider hovedsakelig bestående av de forannevnte varer; alle de forannevnte varer i fersk, konservert eller dypfrossen form. FI, , T

26 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: I-KON (730) Innehaver: Orica Explosives Technology Pty Ltd, 1 Nicholson Street, Melbourne, Vic 3000, AU (730) Innehaver: Sasch SpA, I Prato, IT KL. 25: Klær for kvinner, menn, barn, strikkevarer i form av trøyer, T-skjorter, gensere, pullovere, cardigansett av gensere og jakker, strikkegensere, undertøy, sokker, strømper, hansker, hatter og luer, belter og fottøy. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 13: Eksplosiver, volum- og ferdigpakkede eksplosiver og eksplosiver for bruk relatert til gruvedrift, anleggs- og gravearbeid; elektriske og ikke-elektriske sprengstofftennsatser, detonatorer og utstyr for programmerte eksplosjoner; sprengstofftilbehør innbefattet avledere for sjokkbølge, fenghetter, forbindelsesklemmer, tennladninger og lunter. KL. 37: Tjenester for administrasjon av sprengninger og eksplosjoner; boring av hull for eksplosjoner og ladning; informasjon og assistanse for sprengning, oppbygging, reparasjon og vedlikehold; alle forannevnte tjenester utført av personer eller ved hjelp av et medium for distribusjon av informasjon og alle forannevnte tjenester tilbudt industrier som driver gruvedrift, anleggsvirksomhet og gravearbeider og for brukere av eksplosiver. KL. 42: Tilveiebringelse av rådgivnings-, konsultasjonsog tekniske støttetjenester tilknyttet gruvedrift, anleggsvirksomhet og gravearbeid og til brukere av eksplosiver; utformning, implementering, bedømmelse, overvåking og registrering av eksplosjoner, konstruksjonsog/eller programmering av programvare i forbindelse dermed og forsyning av sprengstoff og sprengstofftilbehør; sprengstoffutforminger; utførelse og analyse av eksplosjonsområder; prosjektledelse; risikoanalyser; alle forannevnte tjenester utført av personer eller ved hjelp av et medium for distribusjon av informasjon og alle forannevnte tjenester tilbudt industrier som driver gruvedrift, anleggsvirksomhet og gravearbeider og for brukere av eksplosiver. AU, ,

27 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Orica Explosives Technology Pty Ltd, 1 Nicholson Street, Melbourne, Vic 3000, AU (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 13: Eksplosiver, volum- og ferdigpakkede eksplosiver og eksplosiver for bruk relatert til gruvedrift, anleggs- og gravearbeid; elektriske og ikke-elektriske sprengstofftennsatser, detonatorer og utstyr for programmerte eksplosjoner; sprengstofftilbehør innbefattet avledere for sjokkbølge, fenghetter, forbindelsesklemmer, tennladninger og lunter. KL. 37: Tjenester for administrasjon av sprengninger og eksplosjoner; boring av hull for eksplosjoner og ladning; informasjon og assistanse for sprengning, oppbygging, reparasjon og vedlikehold; alle forannevnte tjenester utført av personer eller ved hjelp av et medium for distribusjon av informasjon og alle forannevnte tjenester tilbudt industrier som driver gruvedrift, anleggsvirksomhet og gravearbeider og for brukere av eksplosiver. KL. 42: Tilveiebringelse av rådgivnings-, konsultasjonsog tekniske støttetjenester tilknyttet gruvedrift, anleggsvirksomhet og gravearbeid og til brukere av eksplosiver; utformning, implementering, bedømmelse, overvåking og registrering av eksplosjoner, konstruksjonsog/eller programmering av programvare i forbindelse dermed og forsyning av sprengstoff og sprengstofftilbehør; sprengstoffutfonninger; utførelse og analyse av eksplosjonsområder; prosjektledelse; risikoanalyser; alle forannevnte tjenester utført av personer eller ved hjelp av et medium for distribusjon av informasjon og alle forannevnte tjenester tilbudt industrier som driver gruvedrift, anleggsvirksomhet og gravearbeider og for brukere av eksplosiver. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; herunder ernæringsprodukter og dietetiske matprodukter for bruk til vektkontroll og oppfølging av fysisk helse, inkludert måltidserstatning og ernæringsdrikker i flytende form eller pulverform; utstyrsett inneholdende slike produkter. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ernæringsmessig berikede supper i flytende eller pulverform; supper; preparater for tilberedning av supper. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep, eddik, sauser; krydderier; is; ernæringsmessig beriket snacks og sprø stenger; tilberedte matprodukter. KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; preparater til fremstilling av drikker. AU, ,

28 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DEXA.BADGE COOL AIR (730) Innehaver: Schlumberger Omnes Inc, Houston, TX 77056, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 41: Fremskaffe opplæring til drift av sikkerhetssystemer med fysisk tilgang. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester, forskning og design relatert til disse tjenestene; industriell analyse og forskningstjenester; design og utvikling av computer hardware og software; design, installasjon og vedlikehold av logiske og fysiske sikkerhetssystemer; fremskaffe teknisk støtte til drift av sikkerhetssystemer med fysisk tilgang; fremskaffe og sørge for sikkerhetstjenester for interne datamaskinnettverk og bygningssikkerhet drevet av andre; tekniske rådgivningstjenester vedrørende design av, installering av, drift av og vedlikehold av logiske og fysiske sikkerhetssystemer og tjenester tilknyttet dette. US, , 76/302,048 (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Rengjøringsmidler for harde overflater og tekstilstoffer, blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping ikke for personlig hygiene; såper ikke for personlig hygiene. KL. 5: Desinfeksjonsmidler, bakteriedrepende midler, preparater til utryddelse av insekter og deodoranter, alle forannevnte varer til husholdningsformål og andre enn for personlig bruk. KL. 16: Papirprodukter til husholdnings-, institusjonellog sanitære formål, herunder tørkerull til husholdningsbruk og engangstørkepapir. KL. 21: Rengjøringsartikler, kluter, skurekluter, svamper, støvkluter, stålull, mopper, puter, børster og impregnert engangstørkepapir. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FJORDARV (730) Innehaver: Aurland Naturverkstad BA, Postboks 27, 5741 Aurland, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 39: Organisering av reiser. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 28

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer