nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 FORNYET KUNNGJØRING Disse registreringene ble kunngjort første gang i Norsk Varemerketidende nr. 15/01, den 9. april Ved en feil fra Patentstyrets side ble merket publisert med klasse 28, mens det riktige skal være kl. 9. Dette er å anse som en fornyet kunngjøring med ny innsigelsesperiode fra 11. juni. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Electric Visual Evolution LLC, 1062 Calle Negocio, Unit H, San Clemente, CA 92673, US KL. 9: Sportsbriller, nemlig skibriller, snøbrettbriller og briller for billøp. US, , 75/931,121 (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: Electric Visual Evolution LLC, 1062 Calle Negocio, Unit H, San Clemente, CA 92673, US KL. 9: Sportsbriller, nemlig skibriller, snøbrettbriller og briller for billøp. US, , 75/931,615 (450) Kunngjort reg. dato:

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Cross Sourcing Norge AS, Karenslyst Allé 12, 0245 Oslo, NO KL. 9: Dataprogrammer og manualer/håndbøker innregistrerte på databærere eller tilbudt online via et globalt datanettverk; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Håndbøker, manualer og trykksaker; materialer til bokbinding; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; konsulentvirksomhet i forretningssaker; utleie av reklameplass; kontortjenester; oppdatering av reklamemateriale; personellrekruttering; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; rådgivning for rasjonalisering av forretninger; PRvirksomhet; publisering av reklametekster; markedsstudier; alle de foran nevnte tjenester også tilbudt online via et globalt datanettverk. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; rådgivning i finansielle spørsmål; alle de foran nevnte tjenester også tilbudt online via et globalt datanettverk. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon ved dataterminaler; elektronisk postoverføring; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; alle de foran nevnte tjenester også tilbudt online via et globalt datanettverk. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; reservering av reiser; plassreservering (transport); alle de foran nevnte tjenester også tilbudt online via et globalt datanettverk. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av kongresser og konferanser; utgivelse av bøker; alle de foran nevnte tjenester også tilbudt online via et globalt datanettverk. KL. 42: Utvikling av dataprogrammer og applikasjoner; konsulent-tjenester innenfor informasjonsteknologi og Internett samt utarbeidelse av nettsider, intranett og andre nettverksløsninger for bedrifter og organisasjoner; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av software og data-hardware; midlertidig innlosjering; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; hotellreservering; utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer, konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; alle de foran nevnte tjenester også tilbudt online via et globalt datanettverk. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TERRØMME (730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Postboks 9051 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Rømme. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ECA (730) Innehaver: Employment Conditions Abroad Ltd, Anchor House, 15 Britten Street, London SW3 3TY, England, GB (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Dataprogrammer (innregistrerte på databærere), datamaskiner, bånd og plater med elektronisk eller optisk informasjon, data eller signaler. KL. 16: Trykksaker, instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 35: Forretningsoverslag, forretningsundersøkelser, rådgivning for forretningsledelse, bistand ved forretningsledelse, markedsundersøkelser, statistisk informasjon, analyse av kostnadspriser, organisering av handels- og reklameutstillinger, konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse samt personalspørsmål; informasjonstjeneste for forretningsformål. KL. 41: Organisering av konferanser og seminarer for forretningsledelse. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: International Coffee & Tea Inc, 4580 Calle Alto, Camarillo, CA 93012, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 30: Kaffe-, sjokolade- og vaniljeshaker samt pulverblandinger med smakstilsetninger til bruk ved blanding av kaffe-, sjokolade- og vaniljeshaker. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ESNCE (730) Innehaver: Arcadia Group Brands Ltd, Colegrave House, 70 Berners Street, London W1P3AE, England, GB (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 25: Klesartikler; fottøy, inkludert støvler, sko, tøfler, sandaler, treningssko, sokker og strømper; hodeplagg; hatter; luer; alpeluer; skjerf; hansker; votter; belter (klesartikler). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Wasabröd AB, S Filipstad, KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til DANFERIE (730) Innehaver: DanCenter A/S, Søtorvet 5, DK-1371 København, DK KL. 36: Arrangering og utleie av ferieboliger (fast eiendom), utleiebyråer vedrørende fast eiendom, forvaltning av utleieboliger, forvaltning av ferieboliger. KL. 39: Reisereservasjon, turistkontorer (ikke til hotellreservasjon), informasjon vedrørende transport, arrangering av sightseeing, arrangering av utflukter. KL. 42: Byråer til anvisning av midlertidig losji, feriehjem, innlosjering i ferieleire, forsyning av campingplassfasiliteter og leirplassfasiliteter, hotellreservasjon, pensjonater og reservasjon av værelser på pensjonater, reservasjon av værelser til utleie, utleie av værelser. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Thomson SA, 173, Boulevard Haussmann, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: F. Schur & Co A/S, København, DK (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Kosmetiske badepreparater, herunder toalettsåpe, desinfiserende såpe, sjampo, badesalt; preparater til hudpleie; talkumpudder til toalettbruk; oljer til toalettbruk; lotion; tannpasta; vaselin; vatt, vattrondeller, vattkuler og vattpinner til kosmetisk bruk; våtservietter til kosmetisk bruk og toalettbruk; vaskeservietter til toalettbruk. KL. 5: Medisinske badepreparater; farmasøytiske preparater til hudpleie; lotion til farmasøytisk bruk; salver; hefteplaster; servietter impregnert med farmasøytiske kremer; våtservietter til medisinsk bruk; vatt og vattpinner til medisinsk bruk; farmasøytiske preparater mot solforbrenning; preparater til å lette tanngjennombrudd; øyebadevann. KL. 9: Badevannstermometre; svømmevinger, belter og -vester; babyovervåkningsapparater (babyalarmer). KL. 10: Tåteflasker, flasker og smokker til tåteflasker; narresmokker; termometre til medisinsk bruk; biteringer. KL. 16: Toalettpapir; servietter og duker av papir og cellulose; bordskånere av papir; ansiktsservietter av papir; papirlommetørklær; papirhåndklær, engangsbleier av papir og cellulose; engangsbleiebukser av papir og cellullose; hagesmekke av papir; plastposer, herunder avfallsposer. KL. 21: Babybadekar; svamper til toalettbruk; potter; børster og kammer; flaskerensere; bordskånere, ikke av papir eller tekstil; tallerkener, kopper og krus. KL. 28: Leketøy, herunder uroer, rangler, plysjleketøy, spilledåser. DK, , VA KL. 7: Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, vritørke- og strykemaskiner; hastighetsvekslere, pumper (maskin og motordeler), pumper (maskiner), turbiner andre enn for landkjøretøyer, blåsemaskiner; kompressorer (maskiner), kompressorenheter for kjøle- og fryseapparater og -installasjoner; mekaniske og elektromekaniske apparater, innretninger og komponenter for programmering av maskinsykluser og maskinsykluser i vaskemaskiner, knusemaskiner for husholdningsbruk; elektromekaniske deler, komponenter og tilbehør til apparater og innretninger for kjøling, frysing, oppvarming og dampproduksjon. KL. 9: Elektriske, elektromagnetiske, elektrotekniske, elektroniske, optiske og optoelektroniske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for frembringelse, sending, overføring, deteksjon, forsterking, modulasjon, opptak og gjengivelse av lyd og bilder; radio- og fjernsynsmottakere; fjernkontroller; fjernsynskameraer; camcordere (videokamera med innebygget videokassettspiller); krypterings- og dekrypteringsapparater; kodings- og dekodingsapparater; videoopptakere og opptakere for fjernsynssignaler på plater; kassett- og videokassettapparater og -instrumenter; elektroniske komponenter (ikke opptatt i andre klasser); katoderør; avbøyningsspoler; fokuseringskretser; opptakssubstrater, nemlig videobånd, magnetiske disketter, optiske disketter, kompaktdisker (audiovideo), kompaktdisker (optiske), myke disketter, optiske og magnetiske databærere; plater og magnetiske bånd (uinnspilte og innspilte); CD-spillere; HiFi-apparater og instrumenter; høyttalere; hodetelefoner; klokkeradioer; diktafoner; satellitt- og radioelektriske antenner; satellittmottakere og satellittparaboler; innretninger, apparater og utstyr for telefoni og radiotelefoni; telefonapparater, trådløse telefoner; telefonsvarere; deler, komponenter, reservedeler, utstyr og tilbehør til alle de forannevnte varer; alle typer apparater og instrumenter for overføring og mottak uansett om disse er jordbundne, kabel- eller satellittilknyttede og/eller muliggjør interaktiv utveksling; elektroniske, elektriske og signalerende deler, komponenter og tilbehør samt kontrollpaneler til apparater og innretninger for kjøling, frysing, oppvarming og dampproduksjon. KL. 11: Apparater og innretninger for kjøling, frysing, oppvarming og dampproduksjon, deler, komponenter og tilbehør til de forannevnte varer, nemlig justerende og 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 regulerende deler, reservedeler, kjøle- og fryseelementer; kokeapparater og -innretninger, kokeplater, komfyrer, ovner (andre enn for forskning), stekeovner, vaffeljern, griller, brødristere, baksteplater, elektriske frityrkokere; elektriske og elektroniske radiatorer, oppvaskkummer, avtrekkshetter og -vifter for kjøkken, filtere (deler av installasjoner i husholdninger), apparater og innretninger for tørking, ventilasjon, luftkondisjonering, luftfukting og luftrensing, tørkeapparater for tøy. KL. 16: Papir og papirartikler, papp og varer laget av papp; kort og papirbånd for opptak av datamaskinprogrammer, ark for utskrifter fra datamaskiner; trykksaker, aviser, bøker, tidsskrifter, materialer for bokbinding og sortering for anvendelse på radio- og fjernsynsområdet. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; fjernsyns- og radioannonse- og -reklamevirksomhet, dokumentkopieringstjenester; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse samt rasjonalisering ved forretningsdrift i form av installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; formidling av avisabonnementstjenester for tredjemann. KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; informasjonstjenester innenfor de forannevnte tjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; radio- og fjernsynskringkasting; telefontjenester. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; rekreasjonsinformasjon; utleie av radio- og fjernsynsapparater; lydopptakstjenester. KL. 42: Ingeniørvirksomhet (ekspertise); forsknings- og utviklingstjenester; teknisk konsulentvirksomhet; profesjonell rådgivning; alle de forannevnte tjenester for anvendelse innenfor radio- og fjernsynsområdet; teknisk konsulentvirksomhet og profesjonell rådgivning ved installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektriske og elektroniske apparater og instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: E-PORT (730) Innehaver: Avenir ASA, Pilestredet 27, 0130 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; tekniske konsultasjoner og nyhetsreportasjetjenester. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sony KK (also trading as Sony Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JP drikke, helse; fremskaffelse av informasjon via computer onlinelinker relatert til potensielle bryllupsog datingpartnere; computerprogrammering og vedlikehold av computer software; leie eller fremskaffelse av tilgangstid til computerdatabaser/ websteder/hjemmesider for andre via computer onlinelinker; computervirksomhet/-tjenester, nemlig fremskaffelse av onlinetilgang/-fasiliteter for real-time interaksjon med/for andre computerbrukere i forbindelse med emner av generell interesse i form av snakkerom (chat room); oppdatering av computer software. KL. 9: Monitorer/skjermer, tastaturer; (data)mus, diskettstasjoner; elektroniske signalservere/-mottakere; kabler/ledninger; modemer; audio-/videobåndopptakere/ -spillere; audio-/videodiskopptakere/-spillere; diskvekslere; høyttalere; tunere; forsterkere; mikrofoner; hodetelefoner; videokameraer; elektroniske stillkameraer; telefoner; skannere; skrivere; prosjektorer og computer software, nemlig reproduksjon av lyd og bilder/images. KL. 35: Fremskaffelse av informasjon via computer onlinelinker relatert til forretningsledelse, forretningsadministrasjon og kontorfunksjoner; annonse- og reklamebyråvirksomhet gjennom/via computer onlinelinker; fremskaffelse av forretningsmessige salgsinformasjoner. KL. 36: Fremskaffelse av informasjon gjennom/via computer onlinelinker relatert til forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet og forretninger med fast eiendom. KL. 37: Fremskaffelse av informasjon gjennom/via computer onlinelinker relatert til byggevirksomhet, tomter; installasjoner, reparasjoner og vedlikehold av computere og kommunikasjonsapparater; installasjoner, reparasjoner og vedlikehold av computere og kommunikasjonsapparater. KL. 38: Elektrisk -, elektronisk -, terrestrisk (terrestrial) - og satellittkommunikasjonsvirksomhet; elektrisk -, elektronisk - og terrestriske (terrestrial) - og satellittkommunikasjonsvirksomhet via computer onlinelinker; kommunikasjonsvirksomhet ved hjelp av fjernsyn, radio, telefon og verdensomspennende computernettverk; kringkastning via fjernsyn, radio og computer onlinelinker. KL. 39: Fremskaffelse av informasjon relatert til reiser og turisme via computer onlinelinker. KL. 41: Fremskaffelse av informasjon via computer online linker relatert til utdannelse, opplæring, underholdning, sportslige og kulturelle tjenester og aktiviteter; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet via computer onlinelinker; fremskaffelse av underholdnings-/fornøyelsesfasiliteter via computer onlinelinker; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer. KL. 42: Fremskaffelse av informasjon via computer online linker relatert til innkvartering/innlosjering, mat, 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Modern Times Group, MTG AB, Box 2094, S Stockholm, KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; public relation (PR-virksomhet); publisering av reklametekster; radio- og fjernsynsreklame; utleie av annonseplass; utleie av annonse- og reklamemateriell; forretningsvirksomhet relatert til fjernsynsreklame; spredning av forretnings- og kommersiell informasjon; salgsfremmende tjenester; sponsorskap; utleie av annonseplass på globale datanettverk; markedsføring og andre salgsfremmende tjenester på globale datanettverk; markedsundersøkelser; utarbeidelse av audiovisuelt materiell for bruk i markedsføring eller sponsorskap; rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 38: Kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio; telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder; satellittoverføring; telekommunikasjon; informasjon om telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr; tilgang til telekommunikasjon; informasjon vedrørende sending via globale datanettverk; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 41: Fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning; produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger; film-, radioog videofilmproduksjon; informasjon vedrørende underholdningstjenester; filmstudioer; innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester; utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram; publisering/utgivelse av datamedia; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 42: Rådgivningstjenester relatert til kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; rådgivningstjenester relatert til sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio, telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder, satellittoverføring, telekommunikasjon, informasjon om telekommunikasjon, utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr, tilgang til telekommunikasjon, informasjon vedrørende sending via globale datanettverk, fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning, produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger, film-, radio- og videofilmproduksjon, informasjon vedrørende underholdningstjenester, filmstudioer, innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester, utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram, og til publisering og utgivelse av datamedia. FI, , T

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Modern Times Group, MTG AB, Box 2094, S Stockholm, KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; public relation (PR-virksomhet); publisering av reklametekster; radio- og fjernsynsreklame; utleie av annonseplass; utleie av annonse- og reklamemateriell; forretningsvirksomhet relatert til fjernsynsreklame; spredning av forretnings- og kommersiell informasjon; salgsfremmende tjenester; sponsorskap; utleie av annonseplass på globale datanettverk; markedsføring og andre salgsfremmende tjenester på globale datanettverk; markedsundersøkelser; utarbeidelse av audiovisuelt materiell for bruk i markedsføring eller sponsorskap; rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 38: Kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio; telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder; satellittoverføring; telekommunikasjon; informasjon om telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr; tilgang til telekommunikasjon; informasjon vedrørende sending via globale datanettverk; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 41: Fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning; produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger; film-, radioog videofilmproduksjon; informasjon vedrørende underholdningstjenester; filmstudioer; innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester; utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram; publisering/utgivelse av datamedia; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 42: Rådgivningstjenester relatert til kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; rådgivningstjenester relatert til sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio, telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder, satellittoverføring, telekommunikasjon, informasjon om telekommunikasjon, utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr, tilgang til telekommunikasjon, informasjon vedrørende sending via globale datanettverk, fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning, produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger, film-, radio- og videofilmproduksjon, informasjon vedrørende underholdningstjenester, filmstudioer, innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester, utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram, og til publisering og utgivelse av datamedia. FI, , T

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Modern Times Group, MTG AB, Box 2094, S Stockholm, KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; public relation (PR-virksomhet); publisering av reklametekster; radio- og fjernsynsreklame; utleie av annonseplass; utleie av annonse- og reklamemateriell; forretningsvirksomhet relatert til fjernsynsreklame; spredning av forretnings- og kommersiell informasjon; salgsfremmende tjenester; sponsorskap; utleie av annonseplass på globale datanettverk; markedsføring og andre salgsfremmende tjenester på globale datanettverk; markedsundersøkelser; utarbeidelse av audiovisuelt materiell for bruk i markedsføring eller sponsorskap; rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 38: Kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio; telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder; satellittoverføring; telekommunikasjon; informasjon om telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr; tilgang til telekommunikasjon; informasjon vedrørende sending via globale datanettverk; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 41: Fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning; produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger; film-, radioog videofilmproduksjon; informasjon vedrørende underholdningstjenester; filmstudioer; innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester; utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram; publisering/utgivelse av datamedia; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 42: Rådgivningstjenester relatert til kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; rådgivningstjenester relatert til sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio, telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder, satellittoverføring, telekommunikasjon, informasjon om telekommunikasjon, utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr, tilgang til telekommunikasjon, informasjon vedrørende sending via globale datanettverk, fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning, produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger, film-, radio- og videofilmproduksjon, informasjon vedrørende underholdningstjenester, filmstudioer, innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester, utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram, og til publisering og utgivelse av datamedia. FI, , T

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Modern Times Group, MTG AB, Box 2094, S Stockholm, KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; public relation (PR-virksomhet); publisering av reklametekster; radio- og fjernsynsreklame; utleie av annonseplass; utleie av annonse- og reklamemateriell; forretningsvirksomhet relatert til fjernsynsreklame; spredning av forretnings- og kommersiell informasjon; salgsfremmende tjenester; sponsorskap; utleie av annonseplass på globale datanettverk; markedsføring og andre salgsfremmende tjenester på globale datanettverk; markedsundersøkelser; utarbeidelse av audiovisuelt materiell for bruk i markedsføring eller sponsorskap; rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 38: Kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio; telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder; satellittoverføring; telekommunikasjon; informasjon om telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr; tilgang til telekommunikasjon; informasjon vedrørende sending via globale datanettverk; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 41: Fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning; produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger; film-, radioog videofilmproduksjon; informasjon vedrørende underholdningstjenester; filmstudioer; innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester; utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram; publisering/utgivelse av datamedia; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 42: Rådgivningstjenester relatert til kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; rådgivningstjenester relatert til sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio, telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder, satellittoverføring, telekommunikasjon, informasjon om telekommunikasjon, utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr, tilgang til telekommunikasjon, informasjon vedrørende sending via globale datanettverk, fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning, produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger, film-, radio- og videofilmproduksjon, informasjon vedrørende underholdningstjenester, filmstudioer, innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester, utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram, og til publisering og utgivelse av datamedia. FI, , T

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Modern Times Group, MTG AB, Box 2094, S Stockholm, KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; public relation (PR-virksomhet); publisering av reklametekster; radio- og fjernsynsreklame; utleie av annonseplass; utleie av annonse- og reklamemateriell; forretningsvirksomhet relatert til fjernsynsreklame; spredning av forretnings- og kommersiell informasjon; salgsfremmende tjenester; sponsorskap; utleie av annonseplass på globale datanettverk; markedsføring og andre salgsfremmende tjenester på globale datanettverk; markedsundersøkelser; utarbeidelse av audiovisuelt materiell for bruk i markedsføring eller sponsorskap; rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 38: Kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio; telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder; satellittoverføring; telekommunikasjon; informasjon om telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr; tilgang til telekommunikasjon; informasjon vedrørende sending via globale datanettverk; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 41: Fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning; produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger; film-, radioog videofilmproduksjon; informasjon vedrørende underholdningstjenester; filmstudioer; innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester; utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram; publisering/utgivelse av datamedia; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 42: Rådgivningstjenester relatert til kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; rådgivningstjenester relatert til sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio, telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder, satellittoverføring, telekommunikasjon, informasjon om telekommunikasjon, utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr, tilgang til telekommunikasjon, informasjon vedrørende sending via globale datanettverk, fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning, produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger, film-, radio- og videofilmproduksjon, informasjon vedrørende underholdningstjenester, filmstudioer, innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester, utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram, og til publisering og utgivelse av datamedia. FI, , T

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Modern Times Group, MTG AB, Box 2094, S Stockholm, KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; public relation (PR-virksomhet); publisering av reklametekster; radio- og fjernsynsreklame; utleie av annonseplass; utleie av annonse- og reklamemateriell; forretningsvirksomhet relatert til fjernsynsreklame; spredning av forretnings- og kommersiell informasjon; salgsfremmende tjenester; sponsorskap; utleie av annonseplass på globale datanettverk; markedsføring og andre salgsfremmende tjenester på globale datanettverk; markedsundersøkelser; utarbeidelse av audiovisuelt materiell for bruk i markedsføring eller sponsorskap; rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 38: Kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio; telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder; satellittoverføring; telekommunikasjon; informasjon om telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr; tilgang til telekommunikasjon; informasjon vedrørende sending via globale datanettverk; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 41: Fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning; produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger; film-, radioog videofilmproduksjon; informasjon vedrørende underholdningstjenester; filmstudioer; innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester; utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram; publisering /utgivelse av datamedia; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 42: Rådgivningstjenester relatert til kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; rådgivningstjenester relatert til sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio, telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder, satellittoverføring, telekommunikasjon, informasjon om telekommunikasjon, utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr, tilgang til telekommunikasjon, informasjon vedrørende sending via globale datanettverk, fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning, produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger, film-, radio- og videofilmproduksjon, informasjon vedrørende underholdningstjenester, filmstudioer, innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester, utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram, og til publisering og utgivelse av datamedia. FI, , T

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Modern Times Group, MTG AB, Box 2094, S Stockholm, globale datanettverk og radio, telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder, satellittoverføring, telekommunikasjon, informasjon om telekommunikasjon, utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr, tilgang til telekommunikasjon, informasjon vedrørende sending via globale datanettverk, fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning, produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger, film-, radio- og videofilmproduksjon, informasjon vedrørende underholdningstjenester, filmstudioer, innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester, utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram, og til publisering og utgivelse av datamedia. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; public relation (PR-virksomhet); publisering av reklametekster; radio- og fjernsynsreklame; utleie av annonseplass; utleie av annonse- og reklamemateriell; forretningsvirksomhet relatert til fjernsynsreklame; spredning av forretnings- og kommersiell informasjon; salgsfremmende tjenester; sponsorskap; utleie av annonseplass på globale datanettverk; markedsføring og andre salgsfremmende tjenester på globale datanettverk; markedsundersøkelser; utarbeidelse av audiovisuelt materiell for bruk i markedsføring eller sponsorskap; rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 38: Kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio; telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder; satellittoverføring; telekommunikasjon; informasjon om telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr; tilgang til telekommunikasjon; informasjon vedrørende sending via globale datanettverk; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 41: Fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning; produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger; film-, radioog videofilmproduksjon; informasjon vedrørende underholdningstjenester; filmstudioer; innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester; utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram; publisering/utgivelse av datamedia; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 42: Rådgivningstjenester relatert til kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; rådgivningstjenester relatert til sendinger via fjernsyn, 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Modern Times Group, MTG AB, Box 2094, S Stockholm, KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; public relation (PR-virksomhet); publisering av reklametekster; radio- og fjernsynsreklame; utleie av annonseplass; utleie av annonse- og reklamemateriell; forretningsvirksomhet relatert til fjernsynsreklame; spredning av forretnings- og kommersiell informasjon; salgsfremmende tjenester; sponsorskap; utleie av annonseplass på globale datanettverk; markedsføring og andre salgsfremmende tjenester på globale datanettverk; markedsundersøkelser; utarbeidelse av audiovisuelt materiell for bruk i markedsføring eller sponsorskap; rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 38: Kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio; telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder; satellittoverføring; telekommunikasjon; informasjon om telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr; tilgang til telekommunikasjon; informasjon vedrørende sending via globale datanettverk; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 41: Fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning; produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger; film-, radioog videofilmproduksjon; informasjon vedrørende underholdningstjenester; filmstudioer; innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester; utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram; publisering/utgivelse av datamedia; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 42: Rådgivningstjenester relatert til kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; rådgivningstjenester relatert til sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio, telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder, satellittoverføring, telekommunikasjon, informasjon om telekommunikasjon, utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr, tilgang til telekommunikasjon, informasjon vedrørende sending via globale datanettverk, fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning, produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger, film-, radio- og videofilmproduksjon, informasjon vedrørende underholdningstjenester, filmstudioer, innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester, utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram, og til publisering og utgivelse av datamedia. FI, , T

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LOS (730) Innehaver: Pfizer AS, Lysaker, NO (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til DIN SIDE AUKSJON for følgende varer og tjenester: Operative programmer innregistrert for datamaskiner, elektroniske oppslagstavler, programvarer og salgsautomater angitt i kl. 9, og dataassistert overføring av beskjeder og bilder, elektronisk postoverføring, informasjon om telekommunikasjon, kommunikasjon med dataterminaler, overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner, og informasjon om telekommunikasjon angitt i kl. 38 KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter som behandler personer med psykiske lidelser eller depresjoner. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet i forbindelse med psykiske lidelser og depresjoner herunder utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet for riktig behandling og medikamentbruk. (730) Innehaver: Din Side AS, Postboks 54 Grefsen, 0409 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Lindh Stabell DA, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo KL. 9: Fordelingsautomater, grensesnittenheter for datamaskiner, interkommunikasjonsapparater, kalkulatorer, koblingsenheter, magnetisk datamedium, magnetisk databærer, monitor som datamaskinmateriell, monitor som datamaskinvare, mottakerapparater, operative programmer innregistrert for datamaskiner, elektroniske oppslagstavler, programvarer, salgsautomater, skjermer. KL. 38: Informasjonsbyråer, pressebyråer, dataassistert overføring av beskjeder og bilder, elektronisk postoverføring, telegramforsendelse, informasjon om telekommunikasjon, nyhetsinformasjonsbyråer, kommunikasjon med dataterminaler, meldetjenester for post og telegraf, overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner, pressebyråer, telegrafisk kommunikasjon og informasjon om telekommunikasjon. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTERACTIVE COOL DUDE (730) Innehaver: Mul-T-Lock Ltd, Mul-T-Lock Park, Yavne, IL KL. 6: Sikkerhetsprodukter nemlig ikke-elektriske låser av metall, tapphull-låser, dørlåser, sylinderlåser, kamlåser, bryterlåser, arkivskaplåser, kulelåser, skyvelåser, skuffesmekklåser, hamburgerlåser, reilelåser, hengelåser; låsesystemer; transmisjonslåser for kjøretøyer; låssylindere; bolter av metall, inklusive låsebolter, dørbolter, vindusbolter, reiler; metalldører; utblåsingsvinduer av metall; nøkler og nøkkelemner; hengelåshengsler; sikkerhetslenker av metall; nøkkelringer av metall; skodder av metall; ståldører; metalldører, dørpaneler av metall; smekklåser og låsesperrer av metall; metall-pengeskap og -pengeskrin; låsesmedverktøy og aksessorier av metall; skrin av uedelt metall; identifikasjonsplater av metall; avfallsbeholdere av metall; reservedeler og tilbehør til alle ovennevnte varer. KL. 12: Kjøretøy-låser og -låsesystemer av alle slag i denne klassen, inklusive girspaklåser, rattlåser, kingboltlåser, tilkoblingslåser for tilhengere, transportbeholderlåser, sykkelstyrelåser, motorsykkellåser, sykkellåser, deksellåser. (730) Innehaver: One.Tel Ltd, 9 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000, AU (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker og trykte publikasjoner, brosjyrer, nyhetsbrev, informasjonsmanualer, bøker, hefter, pamfletter, tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell inngående i klassen; skrivesaker og papirvarer; kort; papir- og plastikkvarer (ikke opptatt i andre klasser); telefonkort (uten integrerte kretser), kredittkort (uten integrerte kretser), betalingskort (uten integrerte kretser), adgangskort (uten integrerte kretser), alle forannevnte varer inngående i klasse 16. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; kundeveiledning vedrørende engros- og detaljsalg av utstyr vedrørende telekommunikasjon og computerkommunikasjon. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester i forbindelse med telefoni, fax, talepost, personsøking og datatransmisjon; lokal-, fjern-, tilbakering, internasjonale og mobile telefontjenester. CH, , 11372/

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NEUSTAR MSN (730) Innehaver: NeuStar Inc, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; datastyrt databasedrift; rådgivning vedrørende forretningsdrift. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjon i form av elektronisk overføring av data og dokumenter via datamaskiner. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; EDB-tjenester, EDB-tjenester i form av databasedrift for andre og transaksjonsclearingvirksomhet for tjeneste- og nettverksleverandører innen telekommunikasjon, datakommunikasjon og nettverksindustrien (globale datamaskinnettverk). US, , 75/772,929 (730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer for tilgang til datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; datamaskiner og periferiutstyr til datamaskiner; håndholdte og bærbare datamaskiner og kommunikasjonsenheter; personlige digitale assistenter (PDA er); globale kommunikasjonsnettverks-innretninger; TV-apparater; set-top-bokser for TV-apparater; kabel-tvkontrollenheter; fjernkontroll-enheter for TV-apparater; elektronisk utstyr for mottak og behandling av satellittkringkasting; telefonapparater; mobiltelefoner; personsøkere; radioer. KL. 35: Innkjøpstjenester for andre innen områdene kontorutstyr, reiser og forretningsinformasjon. KL. 36: Tilveiebringelse av informasjon vedrørende fast eiendom, eiendomsfinansiering, eiendomsmeglere og kjøp, salg og leie av fast eiendom, alt via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av informasjon via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk vedrørende finansiering, investeringer, penger og bankvirksomhet, pensjonsplanlegging og testamenter, skatter, fast eiendom, familiebudsjettering og innkjøp, samt forsikring; tilveiebringelse av finansielle kalkyler og analysetjenester samt investeringsporteføljeforvaltningsverktøy via globale datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av investeringsinformasjon, finansielle og investeringsnyheter og -råd, samt aksje- og obligasjonsinformasjon og -noteringer, alt via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av tilgang til investeringshandelstjenester over datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk. KL. 38: Telekommunikasjon; telekommunikasjon i form av mottak og levering av meldinger, dokumenter, bilder og andre data via elektronisk overføring; elektroniske posttjenester; tilveiebringelse av flerbrukertilgang til globale datainformasjonsnettverk. KL. 39: Tilveiebringelse av informasjon vedrørende reiserelaterte emner via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av informasjon vedrørende motorkjøretøykartlegging via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk samt elektronisk lagring og gjenfinnelse av dokumenter og data via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av forbrukerinformasjon vedrørende ulike biler, trucker, mini-vans og terrengbiler («sport utility vehicles»), nemlig produktomtaler og informasjon vedrørende 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 24 egenskaper, ytelse, tekniske spesifikasjoner og kjøretøyspesifikasjoner; detaljhandelstjenester vedrørende salg av kjøretøyer via globale kommunikasjonsnettverk; on-line bestillingstjenester for kjøretøy; reisebyråtjenester; reisebyråtjenester i form av reservasjoner og bestillinger for transport, tilveiebringelse av informasjon vedrørende reiser og reiserelaterte emner; tilveiebringelse av guidebøker, reisenyheter, kart, byplaner og lister til bruk for reisende tilgjengelig via globale datanettverk; tilveiebringelse av reiseinformasjon via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; reisebyråvirksomhet, nemlig reservasjons- og bookingtjenester for midlertidig innlosjering. KL. 41: Tilveiebringelse av interaktive on-line dataspill via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av informasjon innen områdene underholdning, filmer, musikk, sport og utdannelse via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; underholdningstjenester; on-line utdannelsestjenester; tilveiebringelse av utdannelsesinformasjon for studenter og lærere via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; on-line informasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av referansedata og encyclopediadata i elektronisk form; tilveiebringelse av informasjon via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk vedrørende byer, bytjenester, begivenheter og forretningsvirksomheter beliggende i eller rundt byer, kart, lister, informasjon og omtaler av sport, underholdning, musikk, utdannelse, kunst, kultur og kommunale begivenheter og attraksjoner, transporttjenester, restauranter og nattklubber. KL. 42: Tilveiebringelse av informasjon innen et bredt spekter av ikke-musikalsk relaterte områder via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av generell referanseinformasjon vedrørende kvinner, emner av interesse for kvinner, barneomsorg og barns helse, ernæring og velvære via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av informasjon vedrørende datamaskiner og programvare via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av tilgang til databaser og andres nettsteder innen diverse områder ved hjelp av globale kommunikasjonsnettverk; data- og informasjonstjenester, nemlig drift av en nettportal og nettstedsdriftstjenester, e-post-drift og sikkerhetstjenester; tilveiebringelse av forretningsinformasjon vedrørende datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; datatjenester, nemlig drift av nettsteder bestående av innhold fra andre vedrørende datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringelse av informasjon via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk vedrørende datamaskiner, datamaskinprogramvare, datakomponenter, dataperiferiutstyr, datamaskin- og programvare support; drift av on-line-fora og snakkerom («chat rooms») vedrørende datamaskiner og dataprogrammer; karriererådgivningstjenester tilbudt via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av informasjon vedrørende karrierer og karriererådgivningsemner via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; datatjenester, nemlig søke- og gjenfinningstjenester, katalogtjenester tilbudt via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk, tilsetting av linker; datatjenester, nemlig assistanse ved formgiving av nettsamfunn og tilveiebringelse av kommunikasjons- og datatjenester til disse samfunn; datatjenester, nemlig assistanse ved formgiving av hjemmesider og personlige nettsider og offentliggjøring av informasjon som kan bli nådd via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; on-line tilveiebringelse av kart og informasjon og direksjon vedrørende kart; elektroniske postkorttjenester; tilveiebringelse av informasjon innen et vidt spekter av områder vedrørende datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av nyheter og værinformasjon via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk. US, , 75/873,669 US, , 75/880,882 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Stiftelsen Max Havelaar Norge, Storgt. 11, 0155 Oslo, NO KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, honning, sjokolade. KL. 31: Bananer, appelsiner. KL. 32: Appelsinjuice. 21

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Melding Elektronikk er billigere enn papir! Ønsker du å være med på å bestemme hvor mye billigere? Ønsker du å være

Detaljer

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 40 2001.10.01 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 40 2001.10.01 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 40 2001.10.01 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no 4 nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16 2002.04.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.04.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.04.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 29 2002.07.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 29 2002.07.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 29 2002.07.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35 2001.08.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 35 2001.08.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 35 2001.08.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 42 2000.10.16 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 42 2000.10.16 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 42 2000.10.16 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer