nr NO årgang 93 ISSN varemerke norsk tidende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: World Kitchen Inc, One Pyrex Place, Elmira, NY , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 8: Knivsmedvarer til kjøkkenbruk, nemlig bagelkuttere, kjeks- og kakekuttere, osteskjærere, ikke-elektriske sitrusskrellere, småkakekuttere, smultringskjærere, eggdelere, pommes frites-kuttere, hånddrevne fruktkuttere, hånddrevne garnityrkuttere, husholdningssakser og -skjærekniver, krabbeklubber; kniver, nemlig utbeningskniver, brødkniver, slaktekniver, forskjærskniver, kokkekniver, muslingkniver, kjøkkenkniver, middagskniver, frukt- og grønnsakkniver, grapefruktkniver, østerskniver, skave- og skrellekniver, smørbrødkniver, stekkniver, nyttekniver og brukskniver; håndverktøy, nemlig tenger til å åpne krukkelokk, knivslipesteiner eller manuelt drevne slipehjul; nøtteknekkere av uedelt metall; ikke-elektriske frukt- og grønnsakskrellere; pizzakuttere; stekskjærere; skalldyrknekkere; hånddrevne skjærere; hånddrevne tomatskjærere; ostefat, spisepinner, dessertskjeer; fonduegafler, gafler, grapefruktskjeer; hånddrevene matkuttere, hånddrevne frukt-, grønnsak- og osterivjern, ishakkere, ikke-elektriske bokseåpnere, ikke-elektriske hakkemaskiner, deigmiksere, salatbestikk, hullsleiver, suppeskjeer, spaghettigafler, spiseskjeer. KL. 9: Kandistermometre, frysetermometre, kjøttermometre, tidsur for egg, tidsur for matlaging, kjøkkenvekter, målekopper, måleskjeer, målesleiver, desilitermål, varmekolber. KL. 20: Sugerør, magnetiske billedrammer, plastlokk for bokser, tallerkenhengere, tallerkenstativ, hummersmekker i plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper, nemlig gryter, kasseroller, stekepanner samt lokk til disse varene; bake- og stekeartikler, nemlig bakeplater, bakekopper, stekebrett og stekeformer, kakebrett og kakeformer, perforerte bake- og stekeformer, -fat og -brett som ventilerer ut damp når en baker/steker for eksempel pizza slik at bunnen blir sprø (crispers); beholdere for å bevare sprøheten i matvarer, grillrister, brødformer, muffinsformer, paiformer, pizzaformer, stekerister, stekekar, stekeformer og stekestativer; kjøkkenartikler og utstyr, nemlig lukkeklips for poser, bagelholdere, dryppere, dryppeskjeer, flaskekorker, flaskeåpnere, helleinnretninger for flasker, innretninger til å lukke flasker, ikke laget av gummi, buljongskjeer, bolle- og plateskrapere, smørskåler, utstyr for pynting av kaker, kakestativ, serveringsbrett og serveringsbestikk for kaker, kakepinner, redskap til gjennomhulling av bokser, tappeutstyr til bokser, bokssett, osteklokker, plastbrikker, trebrikker, cocktailmiksere, kaffemål til husholdningsbruk, dørslag til husholdningsbruk, stativ for ildfaste serveringsfat, kjernehusutstikkere, korketrekkere, maissett, maisspidd, skjærebrett og skjærefjeler, deigblandere, oppvaskstativer, ikke-elektriske eggvispere, eggseparatorer, trakter, hvitløkpresser, rivjern, skyskummere, hamburgervendere, stekespader, iskremøser, iskremskjeer, isbitformer for kjøleskap, skjeer for isavkjølte drikkevarer, innfrysningsposer, flaskeåpnere, ikke-elektriske saftpresser, ketchupdispensere, kjøkkenøser, sitron- og limepressere, grytekluter, griperedskap til lokk, ovnshansker, serveringsbestikk til kjøtt, kjøttklubber, melonkulejern, blandeboller, kopptrær, sennepdispensere, serviettholdere, nøttekjerneplukkere, oppvask- og tørkestativer, snøretråd og -wire til fjærkre, spatler, konditorposer til dekorering, serveringsbestikk til paier, papirhåndkleholdere, bakepensler, cocktailpinner, potetmosere, gjenbrukbare isbiter, kjevler, salatslynger, salt- og pepperbøsser, redskap til å plukke kjøttet ut av skalldyr, serveringsøser, blandere til salatdressing, drammeglass, rekerensere, melsikter, stekespidd, skjærebrett, skjærefjeler, spagettimålere, spatler, krydderhyller, sleivstativer, dampkurver og damprister, ikke av edelt metall, blandesleiver, dørslag, siler, sukker- og fløtesett, teegg, tepressere, tunfiskpressere, veggstativer for kjøkkenutstyr, vertikale stekerister, visper; husholdningsprodukter og beholdere, nemlig flaskebørster, deksler til koketopper, svamper for husholdningsbruk, oppvasksvamper, magnetiske klips, dreneringsbrett av metall eller porselen 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 til komfyrtopper, trimringer i metall til komfyrtopper, oppvaskstativ for vasker og kummer, såpekopper, håndklehengere, pensler og børster, nemlig dryppepensler, bakepensler, grillrensebørster og grønnsakbørster. US, , 76/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRACS (730) Innehaver: Thales Tracs Ltd, Western Road, Bracknell, Berkshire RG12 1RG, England, GB (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Nautiske, navigerings-, geodetiske, geotekniske, posisjonsbestemmende, radio og radioapparater og instrumenter, apparater og instrumenter til bruk i sporing og styring av kjøretøyer og andre mobile enheter til lands, til sjøs og i luften; apparater og instrumenter for telekommunikasjon og datakommunikasjon med kjøretøyer og andre mobile enheter til lands, til sjøs eller i luften; apparater og instrumenter for generering, håndtering og visning av elektroniske kart og plansjer; elektriske og elektroniske sikkerhets- og alarmapparater og -instrumenter, elektriske og elektroniske sensorer, søkemekanismer og identifikasjonsbrikker for kjøretøyer eller andre mobile enheter til lands, til sjøs eller i luften; deler, tilbehør, faste deler og software til alle de forannevnte varer. KL. 12: Alarmer, antityveri-, anti-innbrudds-, sikkerhetsog mobiliseringsapparater og -instrumenter, alle for kjøretøyer. KL. 38: Telekommunikasjons- og datakommunikasjonsvirksomhet for kjøretøyer eller andre mobile enheter til lands, til sjøs eller i luften; overføring av data for bruk i navigasjon, posisjonsbestemmelse, sporing og styring. KL. 42: Geodetiske, geotekniske, posisjonsfastsettelses-, sporings- og styringstjenester; sikkerhets- og alarmovervåkningstjenester; utleie av geodetiske, posisjonsfastsettelses-, sporings-, styrings-, overvåkningsog databehandlingsapparater og -instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COMAGINE (730) Innehaver: Jethro Inc, 607 Fourteenth NW, Colombia, WA 20005, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; dataprogramvare for telekommunikasjonsindustrien; telekommunikasjonsinnretninger og elektroniske kommunikasjonsprodukter; digitale telefoner; trådløse telefoner; mobiltelefoner; personlige kommunikasjonssystemer; globale posisjoneringssatellitter (GPS); håndholdte radioer; personsøkere; telekort, forskuddsbetalte telekort; dataprogramvare for telekommunikasjonsabonnenter og brukermanualer og instruksjonsbøker solgt som en enhet; personlige digitale assistenter; lydopptakere; videoopptakere; brannslukningsapparater. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; elektroniske kommunikasjonstjenester; multimedia telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk, elektrisk og digital overføring av tale, data, bilder, signaler, beskjeder, animasjon og audiovisuelle materialer; fremskaffelsestjenester for globale nett og onlinetjenester; telekommunikasjonstjenester for tilrettelegging for handel over elektroniske nettverk; telekommunikasjonstjenester for tilrettelegging for handel over elektroniske nettverk via mobiltelefon; nettverkstjenester; oppringningstjenester; telekommunikasjonstjenester, trådløs elektronisk overføring via mobiltelefon av tale, data, anrop og faks; trådløs elektronisk talemeldningstjeneste via mobiltelefon; opptak, lagring og senere trådløs overføring av talemeldinger fra og til mobile trådløse telefoner; fremskaffelse av tilgang til Nord-Amerikas mobilnettverk for trådløse telekommunikasjonsbærere beliggende utenfor Nord-Amerika; telekommunikasjonstjenester for tilrettelegging for fakturering over elektroniske nettverk; satellittoverføringstjenester; radiokringkastingstjenester; trådløse kommunikasjonstjenester; anropstjenester; trådløse digitale meldingstjenester; telekorttjenester; forskuddsbetalte telekorttjenester; fakstjenester; digitale meldingstjenester; radiokringkastingstjenester; elektroniske talemeldinger; elektroniske taleposttjenester; konsulenttjenester innen telekommunikasjon, trådløs-, digital- og mobiltelefontjenester og alle typer av trådløse kommunikasjonstjenester; tekniske konsulenttjenester; 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 kringkastingstjenester; tilgangstjenester til et globalt datamaskininformasjonsnettverk, on-linetjenester og meldingstavletjenester; fremskaffelse av og tilgang til en interaktiv database for vær, sport, helse, finansiell informasjon, hobby, nyheter, utdanning, rekreasjon, transport, natur, selvutvikling, statssaker, hjemmeorganisering, litteratur, shopping, internasjonal handel, reisevirksomhet, mote og forretninger og lokal informasjon. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæring; underholding; sport og kulturelle aktiviteter; interaktive spill og underholdningstjenester fremskaffet via verdensomspennende datakommunikasjonsnettverk, opplæring i telekommunikasjon; utdannings- og underholdningstjenester; forberedelse og ledelse av utdannelseskonferanser; dataopplæring; dataopplæringstjenester, undervisningsdemonstrasjoner; underholdningstjenester i form av internettsider med musikalske forestillinger, musikkvideoer, filmklipp, fotografier og annet multimediamateriell; underholdningstjenester, fremskaffelse av et online dataspill; formidling av ferdig innspilt musikk via globale datanettverk; arrangering av sportsbegivenheter; publikasjon av bøker, brosjyrer, flygeblad og magasiner. US, , 78/063,733 US, , 78/063,750 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FORTE (730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, 901 San Antonio Road, Palo Alto, CA 94303, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Nautiske, geodetiske, elektriske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll og livredning; magnetiske databærere, grammofonplater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskinvare, dataprogramvare, periferiutstyr for datamaskiner, deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; design, utvikling og konsultasjon i forbindelse med datamaskinvare, dataprogramvare og internetteknologi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ST210 (730) Innehaver: Ford Motor Company Ltd, The American Road, Dearborn, MI , US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 12: Befordringsmidler til bruk på land, samt deler og utstyr dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ST180 (730) Innehaver: Ford Motor Company Ltd, The American Road, Dearborn, MI , US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 12: Befordringsmidler til bruk på land, samt deler og utstyr dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ST200 (730) Innehaver: Ford Motor Company Ltd, The American Road, Dearborn, MI , US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 12: Befordringsmidler til bruk på land, samt deler og utstyr dertil. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AQUACARE (730) Innehaver: Goodtech ASA, Postboks 174, 3161 Stokke, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 11: Apparater og innretninger for vanntilførsel; apparater og maskiner for vannrensing samt dertilhørende deler; apparater og maskiner som benytter UV-stråler til rensing av vann. (730) Innehaver: Bragd AS, 6022 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 16: Papir; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); utarbeidelse av reklametekster. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; industrielt design. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FLUENT (730) Innehaver: Sony KK (also trading as Sony Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawaku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Elektroniske apparater for lagring, behandling og overføring av audio-, video- og dataopplysninger, dataprogrammer for lagring, behandling og overføring av audio-, video- og dataopplysninger; uinnspilte bånd og disketter for lagring av audio-, video og dataopplysninger. (730) Innehaver: CR Bard Inc, 730 Central Avenue, Murray Hill, NJ 07974, US (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 10: Medisinsk utstyr, hovedsakelig implantable pumper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CELLTECH PHARMACEUTICALS (730) Innehaver: Celltech Pharmaceuticals Ltd, Slough, England, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og sanitære sammensetninger og substanser; farmasøytiske preparater og helseforbruksvarer i form av farmasøytiske preparater; ugressdrepende midler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; kulturer; genterapiprodukter. KL. 10: Kirurgiske, medisinske og dentale apparater, instrumenter og innretninger; deler og utstyr for forannevnte varer. KL. 42: Tjenester vedrørende forskning og utvikling; rådgivning; alle forannevnte tjenester vedrørende biologisk-, medisinsk- og kjemisk vitenskap. EM, ,

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Mari Hjelmtveit- Klar Scene, Drammensveien 91 B, 0271 Oslo, NO KL. 41: Arrangering og organisering av kulturarrangementer for bedrifter i privat og offentlig sektor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til UTEN (730) Innehaver: AS P Ltz Aass, Postboks 1530, 3007 Drammen, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 32: Øl. INCARE INVIEW (730) Innehaver: Hollister Inc, 2000 Hollister Drive, Libertyville, IL 60048, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Produkter for inkontinens, nemlig eksterne katetere og monteringer dertil for menn. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EVEREST (730) Innehaver: Stadium AB, Box 773, S Norrköping, SE (730) Innehaver: Scantion A/S, Kongevejen 195, DK Holte, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for vask og rensing av tøy; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Hotell-, restaurant- og annen cateringvirksomhet, herunder tjenester i forbindelse med avholdelse av kurs, møter og konferanser. EM, , (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Solbriller; datavesker, nemlig vesker tilpasset bærbare datamaskiner. KL. 14: Ur og tidsmålerinstrumenter. KL. 20: Madrasser; luftmadrasser, ikke for medisinske formål; liggeunderlag for camping; soveposer for camping. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Chunghwa Telecom Co Ltd, No. 21-3, Section 1, Hsin-Yi Road, Taipei, TW (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Lundhags Förvaltning AB, Box 29, S Järpen, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 38: Telegramoverføring og - kommunikasjonstjenester; elektronisk overføring av data og dokumenter via dataterminaler; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tjenester i forbindelse med faksoverføring; telekommunikasjonstjenester, nemlig stemmebeskjedtjenester; kommunikasjon ved hjelp av dataterminaler; lokale og fjerntelefonkommunikasjonstjenester; internasjonale telefonkommunikasjonstjenester; elektroniske posttjenester; audiotelekonferansetjenester og videotelekonferansetjenester; online tjenester, nemlig tilveiebringe telekommunikasjonstjenester for globale datanettverk. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Joh. Johannson AS, Postboks 130 Sentrum, 0102 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: Veno AS, Postboks 2006, 3255 Larvik, NO KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DIAMONDBRITE (730) Innehaver: Jewelultra Ltd, 3 Downs Court, Yalding Hill, Maidstone, Kent ME16 6AL, England, GB (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 2: Fernisser, lakker; preparater brukt for beskyttelse av kjøretøyer mot korrosjon og rust; antistatiske beskyttelsesbelegg. KL. 3: Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, voksing, sjamponering og sliping; beskyttelsespreparater for krom-, gummi-, metall- og celluloselakkerte overflater og for utvendig og innvendig plastvinyl; preparater til beskyttelse av stoffer, tepper og lær. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOLAPOTEKET ACRYSERT (730) Innehaver: Sano AS, Kvernbakken 28, 1414 Trollåsen, NO KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; kosttilskudd. (730) Innehaver: Alcon Inc, Case postale 62, CH-6331 Hünenberg, CH (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Oftalmiske, medisinske og kirurgiske instrumenter og apparater; proteseutstyr; intraokulære linser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JIF RADIANCE INNOVIT (730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Torshov, 0401 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; deodoranter for personlig bruk; produkter for håndvask; mykningsmidler for tekstiler, produkter for vasking av finere lintøy. KL. 21: Håndklær og kluter innsatt med rengjørings- og poleringsstoffer. (730) Innehaver: Alcon Inc, Case postale 62, CH-6331 Hünenberg, CH (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Oftalmiske, kirurgiske instrumenter. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INSTRADA (730) Innehaver: Alcon Inc, Case postale 62, CH-6331 Hünenberg, CH (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Oftalmiske, medisinske og kirurgiske instrumenter og apparater; proteseutstyr; intraokulære linser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PARISCO (730) Innehaver: Parisco AS, Karenslyst Allé 8 B, 0278 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Vita AS v/elisabeth From, Postboks 6125 Etterstad, 0602 Oslo, NO KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 36: Forsikringsmegling, forsikringsrådgivning, forsikringsvirksomhet. (730) Innehaver: Revivant Corp, 775 Palomar Avenue, Sunnyvale, CA , US (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 10: Medisinsk utstyr og instrumenter for brystkassekompresjon i forbindelse med behandling av hjertestans. US, , 78/

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: YOUR IMAGE - MY PASSION (730) Innehaver: Hanne Tharaldsen, Bogstadveien 1, 0355 Oslo, NO KL. 16: Fotografier. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 40: Kopiering og fremkalling av film. KL. 41: Fotografering, reportasjer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MEKK (730) Innehaver: Mekk Skandinavia AS, Laksevåg Senter, 5163 Laksevåg, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luft eller i vannet, samt deler og utstyr til forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ketil Hartsang, Ovenbakken 50 E, 1361 Østerås, NO (730) Innehaver: DLA, Princes Exchange, Princes Square, Leeds LS1 4BY, England, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Bedriftsrådgivning; bedriftsøkonomiske konsulenttjenester; lobbyvirksomhet; bedriftsinformasjonstjenester; rekrutteringstjenester; rådgivningstjenester vedrørende sysselsetting. KL. 41: Utdannelses- og opplæringstjenester. KL. 42: Juridiske tjenester; konsulenttjenester relatert til immateriell eiendomsrett, patenter, varemerker, design og copyright; tjenester i forbindelse med ivaretagelse av copyright, lisenstjenester vedrørende immateriell eiendomsrett; profesjonelle konsulenttjenester, alle relaterte til advokattjenester, immateriell eiendomsrett, lisensieringstjenester, undersøkelse og forskningstjenester, etablering, tvangsfullbyrdelse, vedlikehold og utnyttelse av patent og varemerker og annen immateriell eiendomsrett; juridiske informasjonstjenester. (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Datamaskiner og databehandlingsutstyr samt dertilhørende deler og utstyr; dataprogrammer. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORDEA. HVA ER DIN PLAN? (730) Innehaver: Nordea AB (publ), Hamngatan 10, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JONTREVE (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Drop Code 1104, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater som virker på sentralnervesystemet; farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av inkontinens. US, , 76/334,991 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: EAL (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Exxon Mobil Oil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX , US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; væsker til bruk i hydrauliske maskiner og motorer, samt i hydrauliske maskin- og motordeler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning; smørende oljer og smørende fett. (730) Innehaver: Fønix Data AS, Postboks 2091, 9266 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner, samt dataprogrammer. KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner. KL. 42: Teknologiske tjenester; konsulentvirksomhet vedrørende data, utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer. 14

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer