nr NO årgang 93 ISSN varemerke norsk tidende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: World Kitchen Inc, One Pyrex Place, Elmira, NY , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 8: Knivsmedvarer til kjøkkenbruk, nemlig bagelkuttere, kjeks- og kakekuttere, osteskjærere, ikke-elektriske sitrusskrellere, småkakekuttere, smultringskjærere, eggdelere, pommes frites-kuttere, hånddrevne fruktkuttere, hånddrevne garnityrkuttere, husholdningssakser og -skjærekniver, krabbeklubber; kniver, nemlig utbeningskniver, brødkniver, slaktekniver, forskjærskniver, kokkekniver, muslingkniver, kjøkkenkniver, middagskniver, frukt- og grønnsakkniver, grapefruktkniver, østerskniver, skave- og skrellekniver, smørbrødkniver, stekkniver, nyttekniver og brukskniver; håndverktøy, nemlig tenger til å åpne krukkelokk, knivslipesteiner eller manuelt drevne slipehjul; nøtteknekkere av uedelt metall; ikke-elektriske frukt- og grønnsakskrellere; pizzakuttere; stekskjærere; skalldyrknekkere; hånddrevne skjærere; hånddrevne tomatskjærere; ostefat, spisepinner, dessertskjeer; fonduegafler, gafler, grapefruktskjeer; hånddrevene matkuttere, hånddrevne frukt-, grønnsak- og osterivjern, ishakkere, ikke-elektriske bokseåpnere, ikke-elektriske hakkemaskiner, deigmiksere, salatbestikk, hullsleiver, suppeskjeer, spaghettigafler, spiseskjeer. KL. 9: Kandistermometre, frysetermometre, kjøttermometre, tidsur for egg, tidsur for matlaging, kjøkkenvekter, målekopper, måleskjeer, målesleiver, desilitermål, varmekolber. KL. 20: Sugerør, magnetiske billedrammer, plastlokk for bokser, tallerkenhengere, tallerkenstativ, hummersmekker i plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper, nemlig gryter, kasseroller, stekepanner samt lokk til disse varene; bake- og stekeartikler, nemlig bakeplater, bakekopper, stekebrett og stekeformer, kakebrett og kakeformer, perforerte bake- og stekeformer, -fat og -brett som ventilerer ut damp når en baker/steker for eksempel pizza slik at bunnen blir sprø (crispers); beholdere for å bevare sprøheten i matvarer, grillrister, brødformer, muffinsformer, paiformer, pizzaformer, stekerister, stekekar, stekeformer og stekestativer; kjøkkenartikler og utstyr, nemlig lukkeklips for poser, bagelholdere, dryppere, dryppeskjeer, flaskekorker, flaskeåpnere, helleinnretninger for flasker, innretninger til å lukke flasker, ikke laget av gummi, buljongskjeer, bolle- og plateskrapere, smørskåler, utstyr for pynting av kaker, kakestativ, serveringsbrett og serveringsbestikk for kaker, kakepinner, redskap til gjennomhulling av bokser, tappeutstyr til bokser, bokssett, osteklokker, plastbrikker, trebrikker, cocktailmiksere, kaffemål til husholdningsbruk, dørslag til husholdningsbruk, stativ for ildfaste serveringsfat, kjernehusutstikkere, korketrekkere, maissett, maisspidd, skjærebrett og skjærefjeler, deigblandere, oppvaskstativer, ikke-elektriske eggvispere, eggseparatorer, trakter, hvitløkpresser, rivjern, skyskummere, hamburgervendere, stekespader, iskremøser, iskremskjeer, isbitformer for kjøleskap, skjeer for isavkjølte drikkevarer, innfrysningsposer, flaskeåpnere, ikke-elektriske saftpresser, ketchupdispensere, kjøkkenøser, sitron- og limepressere, grytekluter, griperedskap til lokk, ovnshansker, serveringsbestikk til kjøtt, kjøttklubber, melonkulejern, blandeboller, kopptrær, sennepdispensere, serviettholdere, nøttekjerneplukkere, oppvask- og tørkestativer, snøretråd og -wire til fjærkre, spatler, konditorposer til dekorering, serveringsbestikk til paier, papirhåndkleholdere, bakepensler, cocktailpinner, potetmosere, gjenbrukbare isbiter, kjevler, salatslynger, salt- og pepperbøsser, redskap til å plukke kjøttet ut av skalldyr, serveringsøser, blandere til salatdressing, drammeglass, rekerensere, melsikter, stekespidd, skjærebrett, skjærefjeler, spagettimålere, spatler, krydderhyller, sleivstativer, dampkurver og damprister, ikke av edelt metall, blandesleiver, dørslag, siler, sukker- og fløtesett, teegg, tepressere, tunfiskpressere, veggstativer for kjøkkenutstyr, vertikale stekerister, visper; husholdningsprodukter og beholdere, nemlig flaskebørster, deksler til koketopper, svamper for husholdningsbruk, oppvasksvamper, magnetiske klips, dreneringsbrett av metall eller porselen 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 til komfyrtopper, trimringer i metall til komfyrtopper, oppvaskstativ for vasker og kummer, såpekopper, håndklehengere, pensler og børster, nemlig dryppepensler, bakepensler, grillrensebørster og grønnsakbørster. US, , 76/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRACS (730) Innehaver: Thales Tracs Ltd, Western Road, Bracknell, Berkshire RG12 1RG, England, GB (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Nautiske, navigerings-, geodetiske, geotekniske, posisjonsbestemmende, radio og radioapparater og instrumenter, apparater og instrumenter til bruk i sporing og styring av kjøretøyer og andre mobile enheter til lands, til sjøs og i luften; apparater og instrumenter for telekommunikasjon og datakommunikasjon med kjøretøyer og andre mobile enheter til lands, til sjøs eller i luften; apparater og instrumenter for generering, håndtering og visning av elektroniske kart og plansjer; elektriske og elektroniske sikkerhets- og alarmapparater og -instrumenter, elektriske og elektroniske sensorer, søkemekanismer og identifikasjonsbrikker for kjøretøyer eller andre mobile enheter til lands, til sjøs eller i luften; deler, tilbehør, faste deler og software til alle de forannevnte varer. KL. 12: Alarmer, antityveri-, anti-innbrudds-, sikkerhetsog mobiliseringsapparater og -instrumenter, alle for kjøretøyer. KL. 38: Telekommunikasjons- og datakommunikasjonsvirksomhet for kjøretøyer eller andre mobile enheter til lands, til sjøs eller i luften; overføring av data for bruk i navigasjon, posisjonsbestemmelse, sporing og styring. KL. 42: Geodetiske, geotekniske, posisjonsfastsettelses-, sporings- og styringstjenester; sikkerhets- og alarmovervåkningstjenester; utleie av geodetiske, posisjonsfastsettelses-, sporings-, styrings-, overvåkningsog databehandlingsapparater og -instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COMAGINE (730) Innehaver: Jethro Inc, 607 Fourteenth NW, Colombia, WA 20005, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; dataprogramvare for telekommunikasjonsindustrien; telekommunikasjonsinnretninger og elektroniske kommunikasjonsprodukter; digitale telefoner; trådløse telefoner; mobiltelefoner; personlige kommunikasjonssystemer; globale posisjoneringssatellitter (GPS); håndholdte radioer; personsøkere; telekort, forskuddsbetalte telekort; dataprogramvare for telekommunikasjonsabonnenter og brukermanualer og instruksjonsbøker solgt som en enhet; personlige digitale assistenter; lydopptakere; videoopptakere; brannslukningsapparater. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; elektroniske kommunikasjonstjenester; multimedia telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk, elektrisk og digital overføring av tale, data, bilder, signaler, beskjeder, animasjon og audiovisuelle materialer; fremskaffelsestjenester for globale nett og onlinetjenester; telekommunikasjonstjenester for tilrettelegging for handel over elektroniske nettverk; telekommunikasjonstjenester for tilrettelegging for handel over elektroniske nettverk via mobiltelefon; nettverkstjenester; oppringningstjenester; telekommunikasjonstjenester, trådløs elektronisk overføring via mobiltelefon av tale, data, anrop og faks; trådløs elektronisk talemeldningstjeneste via mobiltelefon; opptak, lagring og senere trådløs overføring av talemeldinger fra og til mobile trådløse telefoner; fremskaffelse av tilgang til Nord-Amerikas mobilnettverk for trådløse telekommunikasjonsbærere beliggende utenfor Nord-Amerika; telekommunikasjonstjenester for tilrettelegging for fakturering over elektroniske nettverk; satellittoverføringstjenester; radiokringkastingstjenester; trådløse kommunikasjonstjenester; anropstjenester; trådløse digitale meldingstjenester; telekorttjenester; forskuddsbetalte telekorttjenester; fakstjenester; digitale meldingstjenester; radiokringkastingstjenester; elektroniske talemeldinger; elektroniske taleposttjenester; konsulenttjenester innen telekommunikasjon, trådløs-, digital- og mobiltelefontjenester og alle typer av trådløse kommunikasjonstjenester; tekniske konsulenttjenester; 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 kringkastingstjenester; tilgangstjenester til et globalt datamaskininformasjonsnettverk, on-linetjenester og meldingstavletjenester; fremskaffelse av og tilgang til en interaktiv database for vær, sport, helse, finansiell informasjon, hobby, nyheter, utdanning, rekreasjon, transport, natur, selvutvikling, statssaker, hjemmeorganisering, litteratur, shopping, internasjonal handel, reisevirksomhet, mote og forretninger og lokal informasjon. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæring; underholding; sport og kulturelle aktiviteter; interaktive spill og underholdningstjenester fremskaffet via verdensomspennende datakommunikasjonsnettverk, opplæring i telekommunikasjon; utdannings- og underholdningstjenester; forberedelse og ledelse av utdannelseskonferanser; dataopplæring; dataopplæringstjenester, undervisningsdemonstrasjoner; underholdningstjenester i form av internettsider med musikalske forestillinger, musikkvideoer, filmklipp, fotografier og annet multimediamateriell; underholdningstjenester, fremskaffelse av et online dataspill; formidling av ferdig innspilt musikk via globale datanettverk; arrangering av sportsbegivenheter; publikasjon av bøker, brosjyrer, flygeblad og magasiner. US, , 78/063,733 US, , 78/063,750 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FORTE (730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, 901 San Antonio Road, Palo Alto, CA 94303, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Nautiske, geodetiske, elektriske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll og livredning; magnetiske databærere, grammofonplater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskinvare, dataprogramvare, periferiutstyr for datamaskiner, deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; design, utvikling og konsultasjon i forbindelse med datamaskinvare, dataprogramvare og internetteknologi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ST210 (730) Innehaver: Ford Motor Company Ltd, The American Road, Dearborn, MI , US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 12: Befordringsmidler til bruk på land, samt deler og utstyr dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ST180 (730) Innehaver: Ford Motor Company Ltd, The American Road, Dearborn, MI , US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 12: Befordringsmidler til bruk på land, samt deler og utstyr dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ST200 (730) Innehaver: Ford Motor Company Ltd, The American Road, Dearborn, MI , US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 12: Befordringsmidler til bruk på land, samt deler og utstyr dertil. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AQUACARE (730) Innehaver: Goodtech ASA, Postboks 174, 3161 Stokke, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 11: Apparater og innretninger for vanntilførsel; apparater og maskiner for vannrensing samt dertilhørende deler; apparater og maskiner som benytter UV-stråler til rensing av vann. (730) Innehaver: Bragd AS, 6022 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 16: Papir; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); utarbeidelse av reklametekster. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; industrielt design. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FLUENT (730) Innehaver: Sony KK (also trading as Sony Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawaku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Elektroniske apparater for lagring, behandling og overføring av audio-, video- og dataopplysninger, dataprogrammer for lagring, behandling og overføring av audio-, video- og dataopplysninger; uinnspilte bånd og disketter for lagring av audio-, video og dataopplysninger. (730) Innehaver: CR Bard Inc, 730 Central Avenue, Murray Hill, NJ 07974, US (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 10: Medisinsk utstyr, hovedsakelig implantable pumper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CELLTECH PHARMACEUTICALS (730) Innehaver: Celltech Pharmaceuticals Ltd, Slough, England, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og sanitære sammensetninger og substanser; farmasøytiske preparater og helseforbruksvarer i form av farmasøytiske preparater; ugressdrepende midler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; kulturer; genterapiprodukter. KL. 10: Kirurgiske, medisinske og dentale apparater, instrumenter og innretninger; deler og utstyr for forannevnte varer. KL. 42: Tjenester vedrørende forskning og utvikling; rådgivning; alle forannevnte tjenester vedrørende biologisk-, medisinsk- og kjemisk vitenskap. EM, ,

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Mari Hjelmtveit- Klar Scene, Drammensveien 91 B, 0271 Oslo, NO KL. 41: Arrangering og organisering av kulturarrangementer for bedrifter i privat og offentlig sektor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til UTEN (730) Innehaver: AS P Ltz Aass, Postboks 1530, 3007 Drammen, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 32: Øl. INCARE INVIEW (730) Innehaver: Hollister Inc, 2000 Hollister Drive, Libertyville, IL 60048, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Produkter for inkontinens, nemlig eksterne katetere og monteringer dertil for menn. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EVEREST (730) Innehaver: Stadium AB, Box 773, S Norrköping, SE (730) Innehaver: Scantion A/S, Kongevejen 195, DK Holte, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for vask og rensing av tøy; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Hotell-, restaurant- og annen cateringvirksomhet, herunder tjenester i forbindelse med avholdelse av kurs, møter og konferanser. EM, , (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Solbriller; datavesker, nemlig vesker tilpasset bærbare datamaskiner. KL. 14: Ur og tidsmålerinstrumenter. KL. 20: Madrasser; luftmadrasser, ikke for medisinske formål; liggeunderlag for camping; soveposer for camping. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Chunghwa Telecom Co Ltd, No. 21-3, Section 1, Hsin-Yi Road, Taipei, TW (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Lundhags Förvaltning AB, Box 29, S Järpen, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 38: Telegramoverføring og - kommunikasjonstjenester; elektronisk overføring av data og dokumenter via dataterminaler; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tjenester i forbindelse med faksoverføring; telekommunikasjonstjenester, nemlig stemmebeskjedtjenester; kommunikasjon ved hjelp av dataterminaler; lokale og fjerntelefonkommunikasjonstjenester; internasjonale telefonkommunikasjonstjenester; elektroniske posttjenester; audiotelekonferansetjenester og videotelekonferansetjenester; online tjenester, nemlig tilveiebringe telekommunikasjonstjenester for globale datanettverk. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Joh. Johannson AS, Postboks 130 Sentrum, 0102 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: Veno AS, Postboks 2006, 3255 Larvik, NO KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DIAMONDBRITE (730) Innehaver: Jewelultra Ltd, 3 Downs Court, Yalding Hill, Maidstone, Kent ME16 6AL, England, GB (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 2: Fernisser, lakker; preparater brukt for beskyttelse av kjøretøyer mot korrosjon og rust; antistatiske beskyttelsesbelegg. KL. 3: Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, voksing, sjamponering og sliping; beskyttelsespreparater for krom-, gummi-, metall- og celluloselakkerte overflater og for utvendig og innvendig plastvinyl; preparater til beskyttelse av stoffer, tepper og lær. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOLAPOTEKET ACRYSERT (730) Innehaver: Sano AS, Kvernbakken 28, 1414 Trollåsen, NO KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; kosttilskudd. (730) Innehaver: Alcon Inc, Case postale 62, CH-6331 Hünenberg, CH (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Oftalmiske, medisinske og kirurgiske instrumenter og apparater; proteseutstyr; intraokulære linser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JIF RADIANCE INNOVIT (730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Torshov, 0401 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; deodoranter for personlig bruk; produkter for håndvask; mykningsmidler for tekstiler, produkter for vasking av finere lintøy. KL. 21: Håndklær og kluter innsatt med rengjørings- og poleringsstoffer. (730) Innehaver: Alcon Inc, Case postale 62, CH-6331 Hünenberg, CH (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Oftalmiske, kirurgiske instrumenter. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INSTRADA (730) Innehaver: Alcon Inc, Case postale 62, CH-6331 Hünenberg, CH (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Oftalmiske, medisinske og kirurgiske instrumenter og apparater; proteseutstyr; intraokulære linser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PARISCO (730) Innehaver: Parisco AS, Karenslyst Allé 8 B, 0278 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Vita AS v/elisabeth From, Postboks 6125 Etterstad, 0602 Oslo, NO KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 36: Forsikringsmegling, forsikringsrådgivning, forsikringsvirksomhet. (730) Innehaver: Revivant Corp, 775 Palomar Avenue, Sunnyvale, CA , US (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 10: Medisinsk utstyr og instrumenter for brystkassekompresjon i forbindelse med behandling av hjertestans. US, , 78/

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: YOUR IMAGE - MY PASSION (730) Innehaver: Hanne Tharaldsen, Bogstadveien 1, 0355 Oslo, NO KL. 16: Fotografier. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 40: Kopiering og fremkalling av film. KL. 41: Fotografering, reportasjer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MEKK (730) Innehaver: Mekk Skandinavia AS, Laksevåg Senter, 5163 Laksevåg, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luft eller i vannet, samt deler og utstyr til forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ketil Hartsang, Ovenbakken 50 E, 1361 Østerås, NO (730) Innehaver: DLA, Princes Exchange, Princes Square, Leeds LS1 4BY, England, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Bedriftsrådgivning; bedriftsøkonomiske konsulenttjenester; lobbyvirksomhet; bedriftsinformasjonstjenester; rekrutteringstjenester; rådgivningstjenester vedrørende sysselsetting. KL. 41: Utdannelses- og opplæringstjenester. KL. 42: Juridiske tjenester; konsulenttjenester relatert til immateriell eiendomsrett, patenter, varemerker, design og copyright; tjenester i forbindelse med ivaretagelse av copyright, lisenstjenester vedrørende immateriell eiendomsrett; profesjonelle konsulenttjenester, alle relaterte til advokattjenester, immateriell eiendomsrett, lisensieringstjenester, undersøkelse og forskningstjenester, etablering, tvangsfullbyrdelse, vedlikehold og utnyttelse av patent og varemerker og annen immateriell eiendomsrett; juridiske informasjonstjenester. (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Datamaskiner og databehandlingsutstyr samt dertilhørende deler og utstyr; dataprogrammer. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORDEA. HVA ER DIN PLAN? (730) Innehaver: Nordea AB (publ), Hamngatan 10, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JONTREVE (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Drop Code 1104, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater som virker på sentralnervesystemet; farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av inkontinens. US, , 76/334,991 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: EAL (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Exxon Mobil Oil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX , US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; væsker til bruk i hydrauliske maskiner og motorer, samt i hydrauliske maskin- og motordeler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning; smørende oljer og smørende fett. (730) Innehaver: Fønix Data AS, Postboks 2091, 9266 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner, samt dataprogrammer. KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner. KL. 42: Teknologiske tjenester; konsulentvirksomhet vedrørende data, utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PERFOAM (730) Innehaver: Champion Technologies Inc, P O Box 27727, Houston, TX , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: Analysevirksomhet tilknyttet gassbrønner. US, , 76/339,985 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOUTHERN TWIST (730) Innehaver: Southern Comfort Properties Inc, 4040 Civic Center Drive, San Rafael, CA 94903, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker, inkludert brennevin. (730) Innehaver: Sibelco Minerals & Chemicals Ltd, Chesire, CW11 4TF, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 1: Mineraler og kjemikalier for bruk i støperiindustrien; mineraler og kjemikalier for bruk til støping av kjerner og former; mineraler og kjemikalier for behandling av støpegods og metall; ildfast belegg; bentonitt; spesialsand; feltspatholdig harpikssand bindemiddel; vermikulitter; klebestoffer; lim; slippmidler; kiselsand for støpeformer og kjerner; harpiksdekket sand; aluminiumspulver; erstatningsmaterialer for kullstøv. KL. 7: Maskineri og utstyr for fremstilling av støpegods konsumvarer; maskineri og utstyr for fremstilling av belegg; pulverinjektorer; roterende avgassingsmaskiner. KL. 21: Filtre laget av keramikk; filtre for bruk i støperiindustrien. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LLONGUERAS (730) Innehaver: Luis Llongueras Batlle Berlin, Entlo, Barcelona 08014, ES (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Hårpleieprodukter; nemlig hårvann, sjampo, balsam, fikseringsspray og hårspray, gels og glansemidler; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk; tannpussemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IMPRA (730) Innehaver: Flügger A/S, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre, DK (740,750) Fullmektig: Flügger AS, Enebakkveien 69, 0192 Oslo KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks. (730) Innehaver: Københavns Fondsbørs A/S, Nikolaj Plads 6, DK-1007 København K, DK (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 16: Trykksaker, trykte publikasjoner, blader, magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev og bøker. KL. 35: Kompilering, systematisering, sortering og redigering og innføring av informasjoner om finansvesen og forretningsopplysninger i computerdatabaser, innhenting av forretningsopplysninger om finansvesen og ervervslivet, markedsanalyser. KL. 36: Bankvirksomhet, finansiell virksomhet, valutarisk virksomhet samt informasjon herom, herunder finansiell informasjonsvirksomhet om omsetning av aksjer samt informasjoner om bankvirksomhet, finansiell virksomhet og valutarisk virksomhet stilt til rådighet via globale kommunikasjonsnettverk. KL. 38: Telekommunikasjon, herunder kommunikasjonsvirksomhet, utsendelse av informasjoner via elektroniske medier, transmisjoner av meddelelser og bilder ved bruk av computere, utsendelse av informasjon via elektroniske medier. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KELVX (730) Innehaver: Eastman Chemical Co, 100 North Eastman Road, Kingsport, TN 37660, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Bibliotek-Systemer AS, Postboks 2093 Stubberød, 3255 Larvik, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 1: Ubearbeidete syntetiske harpikser; ubearbeidet plast. KL. 17: Ekstrudert plast for industriell bruk. KL. 9: Dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Twentieth Century Fox Film Corp, West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; sukkertøy og sukkertøydispensere, puddinger, eggekrem, tyggegummi, sjokolade, smultringer. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ANDREA PUCCI (730) Innehaver: Norsk Interiørbo AS, Kvålkroken 32, 4323 Sandnes, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer herunder duker, håndklær, sengeutstyr; senge- og bordtepper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fujitsu Ltd, 1-1, Kamikodanaka 4- chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa , JP (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: PDA, datamaskiner og periferutstyr. JP, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REVA (730) Innehaver: Tone Finnanger, Hvasserveien 96, 3148 Hvasser, NO KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; artikler til bruk for kunstnere; pensler; bøker; mønstre; oppskrifter. KL. 20: Varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 24: Tekstiler og tekstil varer, ikke opptatt i andre klasser. (730) Innehaver: L&P Swiss Holding Co, Gruntalstrasse 23, CH-9303 Wittenbach, ST. Gallen, CH (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 6: Fjærer, inkludert spiralfjærer. KL. 17: Polstrings- og fyllmaterialer. KL. 20: Møbler, senger, madrasser, fjærmadrasser, hodeputer, puter, deler av de forannevnte varer. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VANLEVAS MISSION (730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Mission AS v/bård Annweiler, Drammensveien 130, 0277 Oslo, NO KL. 35: Bedriftsledelse; bedriftsledelse for utøvende kunstnere; bedriftsundersøkelser; forretningsledelse; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; markedsstudier; organisasjons- og forretningsledelse. KL. 42: Designbyrå. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: VITRO CLEN (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Reckitt Benckiser NV, 2-12, De Fruittuinen, NL-2132 NZ Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); børster; kammer og svamper; rengjøringskluter; poleringskluter; kluter impregnert med rengjøringspreparater, poleringspreparater, vaskemidler eller desinfeksjonsmidler; tørkekluter impregnert med rengjøringspreparater, poleringspreparater, vaskemidler eller desinfeksjonsmidler for rengjøring; tørkekluter for husholdningsbruk; artikler for rengjørings- og poleringsformål; støvkoster og støvkluter; stålull; skurekluter. (730) Innehaver: Mission AS v/bård Annweiler, Drammensveien 130, 0277 Oslo, NO KL. 35: Bedriftsledelse; bedriftsledelse for utøvende kunstnere; bedriftsundersøkelser; forretningsledelse; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; markedsstudier; organisering av messer; organisasjons- og forretningsledelse; reklame; fjernsynsreklame; radioreklame; utsendelse av reklameannonser; reklamebyråer; reklamemateriell; reklameoppslag; utleie av reklameplass; reklametekster; reklamevirksomhet. KL. 42: Designbyrå. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POWERBALL (730) Innehaver: Solem AS, Postboks 115, 1911 Flateby, NO (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller KL. 25: Hansker; klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Osram GmbH, Hellabrunner Strasse 1, D München, DE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 11: Apparater og innretninger for belysning og deres deler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BACKDRAFT (730) Innehaver: Autodesk Inc, 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Datahjelpeprogrammer; dataserviceprogrammer. US, , (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTRA (730) Innehaver: Lifestyles International Holdings Corp, Lauriston House, Suite 103, Lower Collymore Rock, St. Michael, BB (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller KL. 30: Urtedrikker; kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer