nr NO årgang 92 ISSN varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33)

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BECKER (730) Innehaver: Harman International Industries Inc, P.O. Box 2200, Northridge, CA 91329, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Bex of Scandinavia AB, Box 22017, S Helsingborg, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BRAVO (730) Innehaver: Arjo Ltd, St. Catherine Street, Gloucester GL1 2SL, England, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 10: Apparater og utstyr til løfting, håndtering og transport av pasienter; heiser; heiseapparater for invalider; takheiser; hjelpemidler for å holde seg stående; fatler, engangsfatler; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd og/eller bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; databehandlingsutstyr; lære- og instruksjonsutstyr; datamaskiner; dataprogramvare; datamaskinvare; datamaskinens perifere enheter; apparater og instrumenter for opptak, produsering, overføring, redigering eller bearbeidelse av audio og/eller videosignaler; audiobehandlingsmaskiner; hi-fi lyd- og videokvalitetsutstyr; høyttalere, omformere, radioer, navigasjonssystemer og telematikk; bilaudioapparater og instrumenter; bilradioer med telefon, navigasjonssystemer, telematikk (elektroniske ledd mellom motorkjøretøyer og satellitter), CD-spillere, MP3- spillere og/eller internettadgang; signalbehandlingsutstyr; digitalt signalbehandlingsutstyr; digitale stemmesignalprosessorer; lydprosessorer, forsterkere, forforsterkere, kraftforsterkere, mottakere, audiovideomottakere; tunere, hjemmekinoprosessorer, DVD-spillere, CD-spillere, CD- og DVD-transportører, optiske CD-spillere og transportere; MP3-spillere; fjernkontroller, underbasshøyttalere, mikrofoner, hodetelefoner, integrerte lydsystemer, TV, videomonitorer, hjemmeteaterinnretninger; audiomikskonsoller; audiokompressorer og prosessorer; korreksjonsledd; telefoner; kabler; deler og utstyr til alle forannevnte varer. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NONAME SPIR69 (730) Innehaver: Midgard Rune Keiserdalen Invest AS, Postboks 3133, 3501 Hønefoss, NO KL. 3: Sjampo; balsam; pleiende serum; dyptvirkende balsam (herunder også slike som ikke skal skylles ut, dvs. Conditioners og Leave-Ins); hårkur; hårmasker; permanent hårfarge; semipermanent og adderende hårfarge (glansvask); fargeskum; fargesjampo; blekemiddel; hårmascara; permanentolje; nøytraliseringsvæske; hårutrettere (hairstraightener); hårspray (herunder pumpedrevet og luftdrevet); hårskum (mousse); skumspray; gelé, voks; rensemelk, ansiktsvann, rensekrem, øyensminkefjerner, forbehandlingshudemulsjon; fot- og hudkremer med og uten farge; rensende/forfriskende/astringerende hudkremer; korreksjonsprodukter; blyanter; underlagsemulsjon; vannbasert, oljebasert, voksbasert foundations; neglelakk med glitrende/ blanke små partikler i, eller ingredienser som blir fluorescerende i svart-lilla lysstoffrør (Blacklight), matt, blank m/u farge; neglelakkfjerner; negleolje; pudder (kompakt, løst og i vann, m/ u små og store blanke, glitrende partikler); skygger/rouge; eyelinere/leppeblyanter/kajal, herunder også øyebrynsblyanter og kajaler/ eyelinere som kompakt, fast form og ferdigblandet i etui; leppestifter (matte, blanke, med glitrende/blanke små partikler, eller ingredienser som blir fluorescerende i svart-lilla lysstoffrør); leppegloss m/u farge, m/u store/små blanke, glitrende partikler, kroppsmaling, sminke»stener» av strass; falske øyevipper, herunder også implantater, makeup lim, artisteffekter som voks til å bygge opp huden med, kroppskremer og emulsjon- og gelékremer med farge, m/u glitrende/blanke små (skimmer) eller store (glitter) partikler; løst blankt pudder med små (skimmer) og større (glitter) blanke partikler iblandet; formpressede stifter med blanke (små og/eller store) partikler i, (glitter/ skimmerstifter), eyeliner med ingredienser som blir fluorescerendc i svart-lilla lysstoffrør. KL. 35: Salg av skjønnhetspleie-, kosmetikk-, hårpleieprodukter. KL. 42: Frisørsalonger; hudpleiere; parfymerier; makeupstudio/-salong; neglestudio/-salong, fotpleier. (730) Innehaver: ICFuture AS, Forskningsparken, 9291 Tromsø, NO KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet; utarbeiding og gjennomføring av kurs og workshops. KL. 42: Utvikling av IT-programvare for bedriftsrådgivning og for undervisning innenfor områdene verdifastsettelse, strategiutvikling, kompetanseledelse, markedsorientering og innovasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OPERA COMICS (730) Innehaver: Opera Software AS, Waldemar Thranes gt. 98, 0175 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder informasjonsbyråtjenester, portaltjenester på globalt og internt datanettverk, chattjenester på globalt og internt datanettverk; dataassistert overføring av beskjeder, bilder, informasjon og betalingsmidler, elektronisk postoverføring, kommunikasjon ved dataterminaler, kommunikasjon ved optisk fibernettverk, mobiltelefontjenester, satellittoverføringer, telefonisk kommunikasjon; overføring av tekst, bilder og tegneserier for å gjøre brukere i stand til å lese dette på et globalt og internt datanettverk. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; fremvisning av tegneserier på globalt og internt datanettverk. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Maria Försäljnings AB, Västerås, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 16: Kompost- og avfallsposer, søppelsekker. KL. 20: Klesposer, kleshengere, avløpspropper. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); gjenstander til rengjøringsformål, svamper, børster og børsteskaft, feiebrett, feiekoster og feiekostskaft, fluesmekkere, husholdningshansker, rengjøringskluter, vaskekluter, skurekluter, oppvaskkluter, støvfjerningskluter, poleringskluter, vindusnal, mopper og moppeskaft, teppebankere, ikke elektriske, kluter for møbler, bøtter, kurver, tørkestativer, klesklyper, lofjernerrulle, strykebrett og strykebrettovertrekk, såpekopper, såpedispensere, tannbørstefutteraler, kopper, toalettbørstesett, deler til de forannevnte varer. KL. 22: Tørkesnor, vaskeposer til beskyttelse av tøy og klær ved maskinvask. SE, , (730) Innehaver: DaimlerChrysler Services AG, Eichhornstrasse 3, D Berlin, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 38: Telekommunikasjon; innsamling, klargjøring og oversendelse av nyheter og beskjeder, data og informasjon; kommunikasjon via radio, telegrafi og telefon, datastøttet overføring av informasjon, tekster, tegninger og bilder på internett eller via datanettverk, overføring av informasjon, nyheter, beskjeder og telegrammer; beskjed- og nyhetsoverføring via telefon og telematikk; telekommunikasjonstjenester, nemlig trafikkinformasjonstjenester. KL. 39: Utleie av kjøretøyer, organisering og formidling av reiser, formidling av trafikktjenester, trafikkinformasjonstjenester. KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software, drift av regnesentraler; opprettelse og drift av databaser; teknisk rådgivning og konsulentvirksomhet. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: UNIDENT (730) Innehaver: Unident AS, Postboks 362, 3193 Horten, NO (730) Innehaver: Intrapoint AS, Beddingen 8, 7014 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 9: Dataprogramvare. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; utleie av serverplass; tjenester vedrørende elektroniske oppslagstavler; telekommunikasjonsportaltjenester; tilveiebringelse av brukertilgang til globale datanettverk; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler og optiske fibernettverk; utleie av telekommunikasjonsutstyr; konsulenttjenester vedrørende telekommunikasjonsvirksomhet, derunder rådgivning vedrørende elektronisk handel, elektronisk betaling og sikkerhetsanalyser av nettløsninger. KL. 42: Utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av web-sider for andre; utleie av serverplass; vertstjenester vedrørende andres web-sider; installering av dataprogramvare; konsulenttjenester vedrørende dataprogramvare, derunder sikkerhetsanalyser av nettløsninger; rådgivningstjenester vedrørende elektronisk handel og elektronisk betaling, og dataløsninger i tilknytning til dette; brukerstøttetjenester vedrørende dataprogramvare; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; drift av databaser. (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 5: Hygieniske preparater og desinfeksjonsmidler; materialer for tannavtrykk; tannkitt; tannlakk; porselen for tannproteser; tannsement; tannslipemidler; plomberingsmaterialer for tenner; fyllingsmaterialer for tenner av plast og kompositt. KL. 10: Odontologiske apparater og instrumenter; røntgenapparater for medisinsk og odontologisk bruk; stifter for tenner. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Troens Bevis (stiftelse), Sarons Dal, 4480 Kvinesdal, NO KL. 9: Innspilte CD-plater; videokassetter; innregistrerte dataprogrammer. KL. 16: Trykksaker; klebemerker. KL. 25: Klær. KL. 26: Tøymerker. KL. 38: Radio- og telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Opplæringsvirksomhet og andre kulturelle aktiviteter i forbindelse med spredning av evangeliet og misjonsvirksomhet. KL. 45: Organisering av religiøse møter i forbindelse med å spre evangeliet og misjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TEMPUS (730) Innehaver: Vina Francisco De Aguirre SA, Camino a Punitaqui s/n, Km 12, Ovalle, CL (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 33: Viner, musserende viner, forskårede viner og likører og alkoholholdige drikker (unntatt øl). (730) Innehaver: Ergogroup AS, Postboks 4364 Nydalen, 0402 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; smartkort/ betalingskort, datamaskinbrikker/chips; magnetiske kort; elektroniske og magnetiske kjøpekort/kredittkort; datamaskinprogrammer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, drift av datasystemer. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edb-programmering; drift av datasystem. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DETEKTOR (730) Innehaver: Oslo Kommune Deichmanske Bibliotek, Henrik Ibsens gate 1, 0179 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; informasjonsformidling relatert til forannevnte tjenester, basert på lenkesamling til globale datanettverk. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; informasjonsformidling relatert til forannevnte tjenester, basert på lenkesamling til globale datanettverk. KL. 42: Juridiske tjenester, vitenskapelig og industriell forskning, EDB-programmering, informasjonsformidling relatert til forannevnte tjenester basert på lenkesamling til globale datanettverk. KL. 44: Medisinsk og hygienisk behandling; veterinære tjenester; jordbruks- og landbrukstjenester; informasjonsformidling relatert til forannevnte tjenester, basert på lenkesamling til globale datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COOL (730) Innehaver: Nicolas Weiss-Andersen, Rosenkrantzvei 3 B, 1397 Nesøya, NO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ACTIVY MEDIA GATEWAY (730) Innehaver: Fujitsu Siemens Computers GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 35: Innsamling, lagring, gjenfinning av data, informasjon, bilder, video- og audiosekvenser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ACTIVY MEDIA PAD (730) Innehaver: Fujitsu Siemens Computers GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 35: Innsamling, lagring, gjenfinning av data, informasjon, bilder, video- og audiosekvenser. (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KSBEAR (730) Innehaver: Kawasaki Steel Corp, 1-28, Kitahonmachidori 1-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo , JP (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Rørskjøter av metall til bruk ved oljeboring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TENTA (730) Innehaver: Vina Francisco De Aguirre SA, Camino a Punitaqui s/n, Km 12, Ovalle, CL (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 33: Viner, musserende viner, forskårede viner og likører og alkoholholdige drikker (unntatt øl). (730) Innehaver: NorgesGruppen ASA, Parkvn. 61, 0204 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, PR-virksomhet; salgsfremmende tjenester, markedsstudier og -undersøkelser; spredning av reklameannonser; utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av reklamemateriell; flyveblad og vareprøver; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse og om forretningsprofilering; rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer samt sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; salg av matvarer, husholdningsartikler og av parfymeriprodukter; salg av kjøtt, fisk, fjærkre og av vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og av fett; salg av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og av næringsmidler av korn, av brød, bakverk og av konditorvarer, av konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier og av is; salg av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, av levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og av såvarer, naturlige planter og av blomster, av næringsmidler til dyr og av malt; salg av øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, av fruktdrikker og av fruktjuicer, av saft og av andre preparater til fremstilling av drikker; salg av tobakk, av artikler for røkere og av fyrstikker; salg av husholdnings- og av kjøkkenredskaper, av beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), kammer og av svamper, av børster (ikke malepensler), av materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, glassvarer, porselen og av keramikk; salg av blekemidler og av andre midler for klesvask, av midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, av såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann og av tannpussemidler. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CUVECO CAFEDIRECT (730) Innehaver: Cuveco AS, Postboks 218 Lilleaker, 0216 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; regnskapsanalyser, regnskapsførsel, regnskapskontroll; logistikk- og økonomitjenester knyttet til import og distribusjon av varer; økonomisk planlegging, økonomiske beregninger, bokføring; analyse av kostnadspriser; bedriftsundersøkelser; markedsstudier; markedsundersøkelser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; innsamling av informasjon til bruk i databaser; import og eksport agenturer; handelsinformasjon; kontortjenester. KL. 39: Spedisjonstjenester; transportvirksomhet; transportmeglingsvirksomhet; transportreservering; innpakning og lagring av varer; oppbevaring; organisering av reiser. KL. 42: Edb-programmering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utleie av datamaskiner og dataprogrammer; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; faglige konsultasjoner (ikke om forretning); kvalitetskontroll; tekniske prosjektstudier; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. (730) Innehaver: Cafedirect Ltd, City Cloisters Suite B2, 196 Old Street, London EC1V 9FR, England, GB KL. 30: Kaffe. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TEADIRECT (730) Innehaver: Cafedirect Ltd, City Cloisters Suite B2, 196 Old Street, London EC1V 9FR, England, GB KL. 30: Te. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FREDBERGS (730) Innehaver: Fredbergs Innredninger AS, Nordseter Terrasse 30, 1163 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 40: Bearbeiding av materialer herunder tilvirkning av møbler, kontormøbler og ulike innredninger, på bestilling fra andre. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHALLENGE AIR PERCARDIA (730) Innehaver: United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, GA 30328, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 9: Dataprogramvare til bruk i forbindelse med verdensomspennende avhenting, oppsporing og levering av personlige eiendeler ved fly, tog, båt og motorkjøretøyer. KL. 39: Transportering og levering av pakker og personlige eiendeler ved fly, tog, båt og motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NO MORE PORE EXCUSES (730) Innehaver: Revlon (Suisse) SA, CH-8952 Schlieren, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 3: Såper; parfymevarer, toalettpreparater og - produkter, eteriske oljer, kosmetikk og hudpleiepreparater, herunder peelingpreparater, hudmasker, hudrensepreparater, toners, fuktighetskremer og lotions, underlagskrem, ansikts- og kroppspudder, hudrensemidler og sminkefjernere. (730) Innehaver: Percardia Inc, Merrimack, NH, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 10: Medisinske instrumenter og utstyr; medisinske instrumenter for kardiovaskulær og/eller toraksrelatert anvendelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BYGGELEDER NBT (730) Innehaver: NBT Norsk Byggvurdering og Takstinstitutt AS, Ski, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EIENDOMSØKONOM NBT (730) Innehaver: NBT Norsk Byggvurdering og Takstinstitutt AS, Ski, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TAKSTØKONOM NBT (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: NBT Norsk Byggvurdering og Takstinstitutt AS, Ski, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Erling Haug AS, Postboks 240, 7001 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 22: Hyssing, snorer, rep, tau og trosser. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Erling Haug AS, Postboks 240, 7001 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 22: Hyssing, snorer, rep, tau og trosser. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Rustika AS, Storgaten 20, 4340 Bryne, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 4: Lys og veker for belysning; lampeveker; stearinog vokslys; parafin; lampeolje. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjéer; albumer; duker; servietter; brikker; hilsningskort; kort; skrive- og tegneutstyr. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer; parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; dokumentmapper; halsbånd; etuier; garderobeposer; handlenett og -vesker; lommebøker; pelsvarer; portemonéer; pengepunger; ransler; bager; ryggsekker; vesker. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; stativer; bambusforheng; beholdere; blomsterkasser; hyller; brett; byster; sugerør; utstoppede dyr og fugler; puter; persienner; kar; kasser; artikler for dyr; kunstgjenstander; plastdekorasjoner; pidestaller; skjermbrett; smykkeskrin; uroer; vifter; vindharper; voksfigurer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); beholdere; blomsterpotter og -stativer; byster; asjetter; eggeglass; fat; kandelabre; krus; kurver; kunstgjenstander; lysestaker; serviser; skåler; sparegriser; vaser. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper; bordbrikker, -duker, - løpere og -servietter; sengetøy; dekketøy; dyner; gardiner; håndklær; voksduker; vevde stoffer. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster; beltespenner; nålebokser; brosjer; brystnåler; hårbøyler; dusker; kunstige frukter; frynser; hårnett, - nåler og -pynt; knapper; possementartikler; strikkepinner; sysaker; varmehetter for tekanner. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; biljardkøer; bjeller; brettspill; dukkeklær og -hus; dukker; leker for husdyr; juledekorasjoner; juletreføtter; syntetiske juletrær; karnevalsmasker; lekeballonger; holdere for juletrelys; rangler; kunstig snø for juletrær; snøglobus; sommerfuglhåv; teddybjørner; tøyleker; uroer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av gaveartikler og varer omfattet av denne registreringen; eksport- og importagenturer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Cafedirect Ltd, City Cloisters Suite B2, 196 Old Street, London EC1V 9FR, England, GB KL. 30: Kaffe, te, sjokolade. GB, ,

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Frode With, Varheisvingen 12, 4070 Randaberg, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes (730) Innehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, DK-8766 Nørre-Snede, DK KL. 30: Kjeks, tynne kjeks, småkaker og -kjeks, vafler og kaker; snacksprodukter av korn og/eller mel. KL. 11: Bakteriedrepende lamper for luftrensing; beskyttelsesinnretninger mot belysning; bakteriedrepende brennere; desinfeksjonsapparater; destillasjonsapparater; filter for drikkevann; filtre; renseapparater for gass; lamper med ultrafiolette stråler, ikke for medisinsk bruk; installasjoner for luftfiltrering; apparater og maskiner for rensing av luft og vann; vannrensingsinstallasjoner. KL. 21: Beholdere for husholdning, eller kjøkken; drikkebeholdere; filtre for husholdningsbruk; rengjøringsredskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SDC SNOOPP DOGG CLOTHING (730) Innehaver: Uptown Urban Gear AS, Postboks 197 Sentrum, 0102 Oslo, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RR RUFF RYDERS DIRTY DENIM (730) Innehaver: Uptown Urban Gear AS, Postboks 197 Sentrum, 0102 Oslo, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TINE HEVER SMAKEN (730) Innehaver: Tine BA, Postboks 9051 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: Vignoble Le Maine Pertubaud SarL, Le Maine Pertubaud, F Bonneuil, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 43: Bevertning og tilbringning av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ura Smykkedesign v/toril Slokvik, Rognlitangen, 2090 Hurdal, NO (730) Innehaver: Nedar Angha, San Rafael, CA, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 6: Små gjenstander av metall. KL. 8: Håndverktøy og redskaper, knivsmedvarer, gafler og skjeer. KL. 14: Varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelérvarer, smykker, ekte og uekte; mansjettknapper, slipsnåler, edle stener. KL. 16: Publikasjoner, brosjyrer, hefter, bøker og instruksjonshåndbøker vedrørende sufisme og religion. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet vedrørende sufisme og religion; tilveiebringelse av instruksjonskurs, seminarer, forelesninger og arbeidsseminarer vedrørende sufisme og religion. KL. 45: Religiøse og geistlige tjenester vedrørende sufisme; drift av et verdensomspennende nettverk av tilsluttede religiøse og åndelige sentra som tilbyr tjenester vedrørende sufisme, meditasjon og religiøs utøvelse og som fremmer den åndelige, personlige og profesjonelle utvikling hos individer; åndelig og religiøs veiledning og rådgivning. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Diesel SpA, Via dell Industria 7, I Molvena, IT KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, GA 30328, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 39: Tjenester vedrørende transport av brev, dokumenter, meddelelser, trykksaker og andre varer og eiendeler ved diverse transportmidler; tjenester inngående i klasse 39 relatert til det foregående, slik som lagring av varer, lagring, pakking og levering. PERMAX (730) Innehaver: Noveon IP Holdings Corp, 9911 Brecksville Road, Cleveland, OH , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Ubearbeidete polymerer, syntetisk harpiks og plast. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: UPS CAMPUSSHIP SANILUX (730) Innehaver: United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, GA 30328, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 9: Computerprogrammer for utferdigelse og skriving av dokumenter og fakturaer, utferdigelse av informasjon og oppsporing om forsendelser, opplysning om pakker, status for skipninger, oppdateringer via om status, konto-opplysning via Internett, opplysning om ankomstdato og varsling om levering. KL. 35: Annonsevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; tjenester i forbindelse med administrasjon av bedrifter; forretningsundersøkelser; rådgivningstjenester for forretningsledelse; forskningstjenester knyttet til forretning; undersøkelser i databaser (for andre); tjenester i tilknytning til forretningsinformasjon; administrasjon av opplysninger ved hjelp av computere; kontortjenester; tjenester knyttet til oppsporing og ettersøkning av pakker under transport; tjenester knyttet til informasjon om forsendelser, data om pakker, skipningsstatus, oppdateringer via om skipningsstatus, konto-opplysning via Internett, ankomstdato for pakker samt leveringsvarsling; tjenester knyttet til distribusjon av prøver; tjenester knyttet til administrasjon av bistandstjenester; forretningskonsultasjoner. KL. 39: Tjenester knyttet til levering av brev, dokumenter, meldinger, trykksaker samt gods- og løsøre via alle transportformer, innbefattet også lagring, oppbevaring, pakking og levering i tilknytning til forannevnte tjenester. (730) Innehaver: Familiebadet AS, Postboks 122, 1361 Østerås, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 20: Baderomsmøbler; baderomsinnredninger i denne klassen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kelvin AS, Postboks 268, 1301 Sandvika, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 11: Apparater og innretninger for kjøling og frysing og dertilhørende deler og utstyr. KL. 37: Reparasjons- og installasjonsvirksomhet, samt vedlikehold av kjøle- og fryseanlegg. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTERWOVEN (730) Innehaver: Interwoven Inc, th Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogramvare for utvikling, ledelse og anvendelse av web-basert innhold på et datakommunikasjonsnettverk. (730) Innehaver: National Oilwell Norway AS, Postboks 8181, 4069 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Software. KL. 42: Design og utvikling av dataprogrammer; installasjon av software; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av software, teknisk rådgivning vedrørende software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: HED (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRAVOLOL (730) Innehaver: Alcon Inc, Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH KL. 5: Oftalmiske farmasøytiske preparater. (730) Innehaver: National Oilwell Norway AS, Postboks 8181, 4069 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Software. KL. 35: Innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; administrasjon av databaser og dataarkiver; datasøk i datafiler, for andre. KL. 42: Utvikling, ajourføring og vedlikehold av databaser; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av databaser. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: UCO (730) Innehaver: Utleiecompagniet AS, Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; utleie av byggemateriell, bygningsmaskiner, -utstyr og -apparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SANTA MARIA (730) Innehaver: Bent Karlsen Trading Scandinavia AB, Box 36, S Årjäng, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (730) Innehaver: Sykehuset Telemark HF, Ulefossveien, 3710 Skien, NO KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. KL. 44: Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EASY PARK MTV SOURCE (730) Innehaver: Easy Park ASA, Postboks 1569 Vika, 0118 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 36: Finansieringstjenester; finansinformasjon; betalingstjenester for tredjemann; betalingsinformasjon. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telefonisk meddelelse; utsending av beskjeder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515 Broadway, New York, NY, US KL. 41: Underholdningstjenester i form av et pågående fjernsynsprogram med musikkinnslag. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTERWOVEN (730) Innehaver: Interwoven Inc, th Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; konsultasjonstjenester innen området dataprogramvare for utvikling, ledelse og anvendelse av web-basert innhold på et datakommunikasjonsnettverk. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Speak Europe AS, Holmenveien 73, 0376 Oslo, NO KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SHARK MAGIC MARTA (730) Innehaver: Euro-Pro Corp, 4400 Bois-Franc Ville, St. Laurent, QC H4S 1A7, CA KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner; husapparater, nemlig støvsugere og universale damprengjøringsmaskiner for husholdningsformål. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; husholdningsredskaper, nemlig dampstrykejern og elektriske strykejern for husholdningsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BREAK THROUGH (730) Innehaver: General Motors Corp, 300 Renaissance Center, Detroit, MI , US (730) Innehaver: Green House of Scandinavia A/S, Industrivej 4, DK-7430 Ikast, DK KL. 3: Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 18: Kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper. KL. 24: Vevde stoffer og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HIGH SIERRA (730) Innehaver: High Sierra Sport Co, 880 Corporate Woods Parkway, Vernon Hill, IL 60061, US KL. 18: Transportbager, ryggsekker, bagasje og sportsbager til alle formål laget av stoff. KL. 12: Motorkjøretøyer og deler dertil. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VISINE WILO (730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Terapeutiske oftalmiske preparater. (730) Innehaver: WILO GmbH, Nortkirchenstrasse 100, D Dortmund, DE (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Regulerings- og styringsanordninger; reguleringsanordninger inkludert trykkreguleringsanordninger; måleredskaper inkludert trykkmålere; fjernstyringsanordninger; elektriske overvåkningsinnretninger; datamaskiner; databehandlingsutstyr; mikroprosessorer; integrerte koblingskretser; integrerte kretser; lager for databehandlingsanlegg; dataprogrammer inkludert simuleringsdataprogrammer; optiske og magnetiske databærere inkludert CD-ROM, plater og disketter; CD-er for lyd og/eller bilde; magnetbånd; videobånd; innspilte filmer; lydledere; undervisningsapparater; læringsapparater; simuleringsmodeller; lysskilt. KL. 16: Brosjyrer; kataloger; prospekter; tidsskrifter; magasiner; bøker; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); modeller nemlig maskinmodeller. KL. 38: Overføring og oversendelse av nyheter, bilder, informasjon og data inkludert over Internett; telekommunikasjon; datakommunikasjon. KL. 41: Organisering og ledelse av seminarer, instruksjonskurs samt av utdannelses- og videreutdanningsarrangementer; undervisning; fjernundervisning. KL. 42: Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; utarbeidelse, ajourføring, oppdatering, utleie og vedlikehold av dataprogrammer; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); planlegging i forbindelse med bygging; rådgivningsvirksomhet i forbindelse med datamaskiner, dataprogrammer, telekommunikasjon, pumper, elektrisk drivkraft, oppvarmingsanlegg og med sanitæranlegg samt i forbindelse med regulerings- og styringsanordninger. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KFX SATINEDGE (730) Innehaver: Kawasaki Jukogyo KK (also doing business as Kawasaki Heavy Industries Ltd), 1-1 Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-ku, Kobe, JP (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; terrengkjøretøyer; motorsykler; deler, komponenter, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer. (730) Innehaver: Alcon Inc, Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH KL. 10: Oftalmiske medisinske og kirurgiske instrumenter og apparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NANOK (730) Innehaver: Torkil Michelsen, Granveien 15b, 1178 Oslo, NO KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; ryggsekker. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; soveposer. KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; klær for sportsbruk. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HIPPNESS (730) Innehaver: Hipp & Co, CH Sachseln, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 5: Proteinpreparater og -produkter fra plante- og dyreprodukter til menneskeføde; farmasøytiske produkter; dietetiske produkter for barn og syke for medisinske formål; babymat. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; kjøtt-, fiske-, frukt- og grønnsakgeléer; syltetøy og søte geléer; egg, melk; melkeprodukter, nemlig smør, ost, fløte, yoghurt, kvarg, tørrmelk og melkeprotein for ernæringsformål; desserter for barn, herunder søte desserter hovedsakelig bestående av melk, frukt, sukker, kakao, sjokolade og/eller stivelse; desserter og småretter hovedsakelig bestående av melk, sukker og sjokolade, eventuelt med anvendelse av bindemidler av hvilken som helst art; desserter og småretter hovedsakelig bestående av frukt; ferdige og halvferdige retter hovedsakelig fremstilt av kjøtt, fjærkre, vilt, fisk, frukt, grønnsaker, egg, melkeprodukter, belgfrukter, poteter, kornprodukter, ris og/eller deigvarer; supper; kjøtt-, fiske-, fjærkre-, vilt-, grønnsaks-, frukt- og melkekonserver og -hermetikk; spiselige oljer og fett; alle de forannevnte varer også i dypfryst tilstand; alle de forannevnte varer også for dietetiske formål. KL. 30: Te, tedrikker, kakao, sukker, dekstrose, ris, tapioka, sago, mel, semule, kornprodukter og næringsmidler av korn (unntatt dyrefôr), brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, konserverte konfektyrer, snacks, konfektyrer, deigvarer, sjokolade, sukkerprodukter; dekstroseprodukter, honning og propolis; desserter for barn, herunder søte desserter hovedsakelig bestående av melk, frukt, sukker, kakao, sjokolade og/eller stivelse; desserter, småretter og søtsaker hovedsakelig bestående av melk, sukker og sjokolade, eventuelt med anvendelse av bindemidler av hvilken som helst art; desserter, småretter og søtsaker hovedsakelig bestående av frukt; ferdige og halvferdige retter hovedsakelig fremstilt av kjøtt, fjærkre, vilt, fisk, frukt, grønnsaker, egg, melkeprodukter, belgfrukter, poteter, kornprodukter, ris og/eller deigvarer; krydder; müsli hovedsakelig bestående av korn, frukt, nøtter og/ eller sukker; tallerkenferdige kornretter; ferdige og halvferdige næringsmidler bestående av kli, herunder bakervarer; alle de forannevnte varer også i dypfryst tilstand; alle de forannevnte varer også for dietetiske formål. KL. 32: Alkoholfrie drikker, herunder frukt- og grønnsakssaft, -juice, -nektar og fruktdrikker; fruktsaftkonsentrater og andre alkoholfrie fruktpreparater for tilberedning av alkoholfrie drikker; pulver og gryn for fremstilling av alkoholfrie drikker; alle de forannevnte varer også for dietetiske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CELLCOAT (730) Innehaver: Bim Kemi AB, Box 3102, S Stenkullen, SE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 1: Kjemikalier for bruk i papir-, cellulose- og kartongindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VERDIBANKEN (730) Innehaver: Finansprosjektering AS, Vardeveien 27, 1900 Fetsund, NO (740,750) Fullmektig: Erik Jendal - Business to Web AS, Lille Grensen 7, 0159 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 25

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.20-52/04 nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer