nr 06/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 06/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 06/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Adyton Hi-Fi Center AS, Dronning Mauds gate 1-3, 0250 OSLO, Klasse 9 Apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Adyton Audio Hi-Fi Center AS, Dronning Mauds gate 1-3, 0250 OSLO, Klasse 9 Apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RISBRØD Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601 FREDRIKSTAD, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 29 Snacks, herunder potetchips, risbasert snacks, chips av tørkede grønnsaker, maisbasert snacks; tørkede frukter; nøtter; saltede og sukrede nøtter. Klasse 30 Nøtter; sjokolade; frukter, rosiner og nøtter trukket med yoghurt og/eller sjokolade; kjeks; sukkervarer; pastiller; drops; tyggegummi. Klasse 35 Salg av snacks, tørkede frukter, nøtter, saltede og sukrede nøtter, sjokolade, frukter, rosiner og nøtter trukket med yoghurt og/eller sjokolade, kjeks, sukkervarer, pastiller, drops, tyggegummi; import- og eksportagenturer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen fishcomfort Sofia Zenkova, Holbergs gate 3, 0166 OSLO, Klasse 16 Emballasje for næringsmidler. Patentstyret, Postboks 8160 Dep, 0033 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner. Klasse 16 Trykksaker; brosjyrer; undervisningsmateriell. Klasse 35 Forretnings- og forbruksinformasjon og rådgivning; markedsundersøkelser; organisering av messer og stands; tilveiebringelse av forretnings- og kommersiell rådgivning og informasjon via Internett; kommersiell informasjon og rådgivning til forbrukere; tilveiebringelse 3

4 registrerte varemerker nr 06/15 av forbrukerinformasjon relatert til varer og tjenester; tilveiebringelse av forbrukerproduktsinformasjon. Klasse 38 Fremskaffe tilgang til Internett. Klasse 41 Undervisningstjenester, kurs- og seminarvirksomhet; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare). Klasse 45 Tilveiebringelse av vitenskapelig informasjon om immaterielle rettigheter; juridiske tjenester; overvåkning av immaterielle rettigheter; rådgivning tilknyttet immaterielle rettigheter; tilveiebringelse av vitenskapelig informasjon om immaterielle rettigheter. tekstilvarer, magasiner og bøker, fotografier, papir- og kontorrekvisita, møbler og innredning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MINDE BANAN Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601 FREDRIKSTAD, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 29 Snacks, herunder potetchips, risbasert snacks, chips av tørkede grønnsaker, maisbasert snacks; tørkede frukter; nøtter; saltede og sukrede nøtter. Klasse 30 Nøtter; sjokolade; frukter, rosiner og nøtter trukket med yoghurt og/eller sjokolade; kjeks; sukkervarer; pastiller; drops; tyggegummi. Klasse 35 Salg av snacks, tørkede frukter, nøtter, saltede og sukrede nøtter, sjokolade, frukter, rosiner og nøtter trukket med yoghurt og/eller sjokolade, kjeks, sukkervarer, pastiller, drops, tyggegummi; import- og eksportagenturer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOCË Bege Muriq, Parkveien 79, 0253 OSLO, Klasse 18 Bager, håndvesker, sportsbager, håndvesker til damer, reisebager, kofferter, ryggsekker, dokumentmapper, dokumentholdere, lommebøker, punger, nøkkelholdere (av lær), nøkkelringer (av lær). Klasse 25 Klær, cashmere klær for dame og herre, fottøy, hodeplagg, hansker (av lær), sjal, hodetørkler, tørkler, slips, belter, belter av lær, skjørt, kjoler, poncho, shorts, t-shorte, skjorter, cardigan, vester, kåper, ytterjakker, genser, skjerf. Klasse 35 Detaljhandeltjenester, inkludert online detaljhandeltjenester, hvor det utstilles klær, fottøy, hodeplagg, hansker, sjal, hodetørkler, tørkler,slips, belter, bager, håndvesker, sportsbager, håndvesker til damer,reisebager, kofferter, ryggsekker, dokumentmapper, dokumentholdere, lommebøker, punger, nøkkelholdere (av lær), nøkkelringer (av lær), belter (av lær), smykker, tilbehør til klær, briller og solbriller, klokker og ur, parfyme og kosmetikk, Netfonds Bank AS, Stenersgata 2, 0184 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Apparater for innspilling, opptak, sending eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; innspillingsbare minneskiver; CD'er, DVD'er og andre digitale innspillingsbare media; datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HASSELBRØD Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601 FREDRIKSTAD, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 29 Snacks, herunder potetchips, risbasert snacks, chips av tørkede grønnsaker, maisbasert snacks; tørkede frukter; nøtter; saltede og sukrede nøtter. Klasse 30 Nøtter; sjokolade; frukter, rosiner og nøtter trukket med yoghurt og/eller sjokolade; kjeks; sukkervarer; pastiller; drops; tyggegummi. Klasse 35 Salg av snacks, tørkede frukter, nøtter, saltede og sukrede nøtter, sjokolade, frukter, rosiner og nøtter trukket med yoghurt og/eller sjokolade, kjeks, sukkervarer, pastiller, drops, tyggegummi; import- og eksportagenturer. 4

5 registrerte varemerker nr 06/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bjerke & Luther Harvey Nash AS, Tordenskiolds gate 6, 0160 OSLO, Klasse 35 Rekruttering og personellutvelgelse; personellevaluering; personellrekruttering; personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter; rekruttering; styreevaluering og - rekruttering, tjenester i forbindelse med nyansettelser; analytiske tester, personlighetstrekk evalueringer, midlertidige lederansettelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ILU3 ANDERSEN'S WEB-PORTAL SMÅFLY.NO, Gamle Sørlandske 152, 3070 SANDE I VESTFOLD, Isak Andersen, Gamle Sørlandske 152, 3070 SANDE I VESTFOLD, Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ESPRIT Ultradent Products Inc, 505 West South, US- UT84095 SOUTH JORDAN, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 10 Kjeveortopediske apparater og innretninger, bittkorreksjoner for behandling av malokklusjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TURTLENECK Sokkpåtrå AS, Solsvingen 1, 3034 DRAMMEN, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Beskyttende og flokefrie (anti-tangling) deksler (covers), rør, hylser (tubes), kapper, mantler (sheaths) og etuier (cases) for elektriske kabler og ledninger; beskyttende og flokefrie deksler, rør, hylser, kapper, mantler og etuier, alle av tekstil, for elektriske kabler og ledninger; beskyttende og flokefrie deksler, rør, hylser, kapper, mantler og etuier for øretelefonkabler, laderkabler og USB-kabler; beskyttende og flokefrie deksler, rør, hylser, kapper, mantler og etuier, alle av tekstil, for øretelefonkabler, laderkabler og USB-kabler; beskyttende og flokefrie deksler, rør, hylser, kapper, mantler og etuier for smarttelefoner, nettbrett og PCmus; beskyttende og flokefrie deksler, rør, hylser, kapper, mantler og etuier, alle av tekstil, for smarttelefoner, nettbrett og PC-mus; beskyttende og flokefrie deksler, rør, hylser, kapper, mantler og etuier for skjøteledninger og strømforsyninger; beskyttende og flokefrie deksler, rør, hylser, kapper, mantler og etuier, alle av tekstil, for skjøteledninger og strømforsyninger; beskyttende og flokefrie deksler, rør, hylser, kapper, mantler og etuier for bruk ved håndtering av kabler (cable management); beskyttende og flokefrie deksler, rør, hylser, kapper, mantler og etuier, alle av tekstil, for bruk ved håndtering av kabler (cable management); beskyttende og flokefrie deksler, rør, hylser, kapper, mantler og etuier for lampeledninger, skjøteledninger (extension sockets) og forgrenere (multiple extension sockets); beskyttende og flokefrie deksler, rør, hylser, kapper, mantler og etuier, alle av tekstil, for lampeledninger, skjøteledninger (extension sockets) og forgrenere (multiple extension sockets); beskyttende og flokefrie deksler, rør, hylser, kapper, mantler og etuier for HDMI-kabler, internettkabler og TV-kabler; beskyttende og flokefrie deksler, rør, hylser, kapper, mantler og etuier, alle av tekstil, for HDMI-kabler, internettkabler og TV-kabler; etuier (cases), hylser (sleeves), og deksler (covers) for smarttelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett, lesebrett, digitale mediespillere, bærbare eller mobile datamaskiner; etuier (cases), hylser (sleeves), og deksler (covers), alle av tekstil, for smarttelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett, lesebrett, digitale mediespillere, bærbare eller mobile datamaskiner. 5

6 registrerte varemerker nr 06/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OXER MANAGEMENT AS, Postboks 420, 1373 ASKER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; utleie av fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Den 25. timen i døgnet 24ONOFF AS, Industriveien 5, 7080 HEIMDAL, Klasse 9 Programvarer [innregistrerte EDB programmer, software]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Den 25. timen 24ONOFF AS, Industriveien 5, 7080 HEIMDAL, Klasse 9 Programvarer [innregistrerte EDB programmer, software]. BERIT NORDSTRAND HOLDING AS, Schives gate 9, 7030 TRONDHEIM, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av Klasse 9 skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 6

7 registrerte varemerker nr 06/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AziDrill AZIWELL AS, Drammensv 64, 7224 MELHUS, Klasse 7 Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre Klasse 9 enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/274,955 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYSIMBA Orexigen Therapeutics, Inc., 3344 N. Torrey Pines Court, Suite 200, US-CA92037 LA JOLLA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk i behandlingen av fedme og overvekt og indusere vekttap. Klasse 16 Trykt materiale, nemlig brosjyrer, nyhetsbrev og bulletiner om emnet vektkontroll og behandling av fedme og overvekt. Klasse 44 Tilveiebringe medisinsk informasjon innen området vektkontroll og behandling av fedme og overvekt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SENSIVA Idun Industri AS, Postboks 144, 2026 SKJETTEN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OREO Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest Avenue, US-NJ07936 EAST HANOVER, USA Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse 29 Meieriprodukter, herunder meieribaserte desserter og nedkjølte desserter, inkludert mousse, krem og yoghurtprodukter. Klasse 30 Iskrem, frosne og nedkjølte konfektyrer og desserter; bakeblandinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Øyo ØYO BRØDRENE AS, Postboks 98, 3581 GEILO, Klasse 8 Kniver, Bestikk, Økser, Brekkjern. 7

8 registrerte varemerker nr 06/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pulse Network LLC, 1301 McKinney Suite 2500, US- TX77010 HOUSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansielle tjenester, nemlig, elektroniske pengeoverføringer og - betalinger; banktjenester, nemlig, tilveiebringelse av pengeautomattjenester; dataprosesseringstjenester i fagområdet elektroniske pengeoverføringstjenester (Electronic funds transfer, EFT). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, US- NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Tannpasta. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ETNESTAD OLAV, Øvre Veg 183, 2836 BIRI, Klasse 29 Gele, spiselig; syltetøy. Klasse 32 Saft til drikker; fruktjuice. INTEMPO AS, Postboks 56, 6821 SANDANE, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Harvey Nash Harvey Nash AS, Tordenskiolds gate 6, 0160 OSLO, Klasse 35 Rekruttering og personellutvelgelse; personellevaluering; personellrekruttering; personellutvelgelse ved psykotekniske 8

9 registrerte varemerker nr 06/15 fremgangsmåter; rekruttering; styreevaluering og rekruttering; tjenester i forbindelse med nyansettelser; analytiske tester, personlighetstrekk evalueringer, midlertidige lederansettelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRILLE FEELGOOD SCENE FILM OG TV AS, Gjerdrums vei 10 A, 0484 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; dataprogrammer, nedlastbar programvare, tegnefilmer; lysbilder; lydfilmer; eksponerte filmer; kinematografiske filmer; cd-plater; optiske plater; programvarer; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; optiske databærere; elektroniske dagbøker; notisbok i form av datamaskin; mobiltelefondeksler, mobiltelefonomslag, elektroniske oppslagstavler; videokassetter; videospillkassetter; elektroniske publikasjoner; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare billedfiler; usb-minnepinner; megafoner; redningsvester; temperaturmålere. Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper, klisjeer; aviser; brosjyrer; bøker; flygeblad; grafiske trykk; hefter; håndbøker; innbundne bøker; instruksjonsmateriell; magasiner; pamflett; plakater; postkort; skolemateriell; tidsskrifter; trykte publikasjoner. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; apparater for fysiske øvelser; apparater for kroppsoppbygging ; baller for spill; baseball-hansker; biljardbord; biljardkuler; biljardkøer; bokseball; boksehansker; bord for fotballspill; bord for tennisspill; brettspill; byggesett, byggeklosser, dukkehus; dukkeklær; dukker; enarmet banditt; skjeneplate; gymnastikkapparater; gynger; husker; karnevalsmasker; kinaputtbonbonger; kjeglespill; konfetti; kosedyr; kuler for spill; lekeballer; lekeballonger; lekekjøretøy; leker med ringer; liggesurfebrett; narreleker; papirdraker; papirhatter; piñatas;racketer; radiostyrte lekebiler; roulettehjul; rulleskøyter; sjetonger for spill ; skrapelodd; skyteskiver; snurrebasser; snøglobus; spillkort; spretterter; stylter; suspensorium for menn; svømmebassenger; teatermasker; teddybjørner; tivoliapparater; trampoliner; utstyr for bueskyting. Klasse 35 Konsulenttjenester i ledelse og administrasjon innen TV, digitale media, film og reklamevirksomhet; prosjektledelse av produksjon og annen programvirksomhet innen fjernsynsbransjen og digitale media; konsulent- og rådgivningstjenester innen mediebransjen; publisering av reklametekster; produksjon av radioreklameinnslag; produksjon av TVreklameinnslag; TV-reklamevirksomhet; produksjon av filmreklameinnslag; produksjon av reklameinnslag for digitale media; organisering av messer og utstillinger for handels- eller reklameformål; organisering av kommersielle arrangementer. Klasse 38 Overføring av lyd og bilder via Internett/digitale media og datanettverk; fjernsynssendinger; kabelfjernsynssendinger: radiosendinger; satellittoverføringer, telefontjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; elektronisk setting; filmfremvisning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografering; fotografireportasjer; innspillingsstudioer; layout tjenester; nyhetsreportasjetjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; radiounderholdning; redigering av videobånd; skriving av tekster; tekstforfattervirksomhet; teksting; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av videobånd; videobåndredigering; videofilming. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Prism Art & Design Ltd, Maple House149 Tottenham Court Road, GB-W1T7NF LONDON, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, nemlig bøker, esker og bokser for fotografier, esker og bokser for papir, hyllepapir, notatkort, almanakker, noteringskalendere, avtalebøker, planleggere (kalendere og bøker), papirposer til festbruk, bokomslag, bokmerker, adressebøker, ringpermer og løsbladpermer, esker og 9

10 registrerte varemerker nr 06/15 bokser til brevpapir, kalendere, postkort, samle- og byttekort, spørsmålskort, papirduker, komposisjons- og kunstbøker, konfetti, kunstpapir og papir til kunsthåndverk, kreppapir, papirdekorasjoner til festbruk, serier med eventyrkort, gavekort, gaveinnpakningspapir, papirservietter, notatblokker, festhatter av papir, postere, plakater, brevpapir, klistremerker, klistremerkebøker, mapper og permer, lunsjposer, gaveposer av papir, invitasjoner, journaler, snakkende barnebøker, spillbøker, papirbannere, glassbrikker laget av papir, notisblokker, hilsningskort, ansiktsservietter, autografbøker, dagbøker, notisbøker, minnebøker og utklippsalbum, fargeleggingsbøker, aktivitetsbøker, magasiner og tidsskrifter, datapapir og skriverpapir, skrivebøker, fotografier, klistremerker til å sette på støtfangere, dokumentomslag, visittkort, blanke sjekker, adresseetiketter, konvolutter, matter og spisebrikker av papir, papirposer, lunsjposer av papir, menyer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DOMINO'S Domino's IP Holder LLC, 24 Frank Lloyd Wright Drive, P.O. Box 485, US-MI48106 ANN ARBOR, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Ferdig tilberedt pizza, varme og kalde sandwicher, brødpinner (breadsticks), ferskbakte melbollelignende deigballer, og ferdig tilberedte pastaretter laget på bestilling for konsum på stedet eller andre steder; kjeks, småkaker, kaker, ostekake og bakeridesserter; tørket pepper og paprika for bruk som krydder og smakstilsetninger. Klasse 35 Online bestillingstjeneste innen området takeout og levering fra restauranter; franchise-tjenester, nemlig å tilby bedriftsledelsesassistanse ved etableringen og driften av restauranter, takeout-restauranter og restauranter med hjemlevering. Klasse 43 Restauranttjenester, nemlig tilveiebringelse av pizza, annen mat og drikke for konsum på stedet eller andre steder; takeout restauranttjenester; og restauranter med hjemlevering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Domino's IP Holder LLC, 24 Frank Lloyd Wright Drive, P.O. Box 485, US-MI48106 ANN ARBOR, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Ferdig tilberedt pizza, varme og kalde sandwicher, brødpinner (breadsticks), ferskbakte melbollelignende deigballer, og ferdig tilberedte pastaretter laget på bestilling for konsum på stedet eller andre steder; kjeks, småkaker, kaker, ostekake og bakeridesserter; tørket pepper og paprika for bruk som krydder og smakstilsetninger. Klasse 35 Online bestillingstjeneste innen området takeout og levering fra restauranter; franchise-tjenester, nemlig å tilby bedriftsledelsesassistanse ved etableringen og driften av restauranter, takeout-restauranter og restauranter med hjemlevering. Klasse 43 Restauranttjenester, nemlig tilveiebringelse av pizza, annen mat og drikke for konsum på stedet eller andre steder; takeout restauranttjenester; og restauranter med hjemlevering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vklass vklass Handelsbolag, Ringvägen 100, SE STOCKHOLM, Sverige Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 9 Datasystemer, nemlig programvare som driftes på servere og som gjør det muligfor brukere over internett å benytte tjenesten, ukentlige publikasjoner nedlastbare i elektronisk form fra Internett. Klasse 38 Dataoverføringstjenester mellom nettilknyttede datasystemer; chatterom (tilveiebringelse av internett - ); datakommunikasjon og internett-tilgang. Klasse 41 Undervisning/opplæring i anvendelse av datasystemer; undervisning/opplæring i datasystemer; opplæring i datasystemer. Klasse 42 Design av datasystemer; datasystemer (design av -); informasjonstjenester knyttet til anvendelse av datasystemer; informasjonstjenester knyttet til utvikling av datasystemer; integrering av datasystemer og datanettverk; konsulenttjenester knyttet til datasystemer; overvåking av datasystemer; rådgivning knyttet til utforming av datasystemer; rådgivning knyttet til utvikling av datasystemer; tekniske tjenester knyttet til applikasjoner i store og mellomstore datasystemer; tjenester knyttet til integrering av datasystemer; utforming av datasystemer; utvikling av datasystemer; hostingtjenester; skytjenester (SaaS) og utleie av programvare; skytjenester [SaaS]; grafisk design for 10

11 registrerte varemerker nr 06/15 utarbeidelse av websider på internett; grafisk utforming, tegning og oppdragsskriving for utarbeidelse av websider på internett; installering av websider på Internett for tredjeparts regning; programmeringstjenester for begrenset tilgang av brukere på internett-innhold; opprettelse av nettsteder på internett; søkemotorer (tilveiebringelse av -) for internett; tjenester knyttet til utforming av nettsteder på Internett; vedlikehold av programvare og internetttilgang; oppbygging av en internett-plattform for elektronisk handel; tilveiebringelse av søkemotorer for internett; tilveiebringelse av plass på internett for weblogger; utforming og utvikling av websider på internett; utvikling av programvareløsninger for internett-leverandører og internett-brukere; vertskap knyttet til digital konvertering på internett; webhosting (internett). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRONTMEN Fashionisland Sverige AB, Lövdalsvägen 56, SE SALTSJÖ-BOO, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Etuier for telefoner; solbriller; solbrilleetuier; clip-on solbriller; linser for solbriller; solbrilleinnfatninger; stropper for solbriller. Klasse 18 Vesker til dresser, skjorter, og kjoler; vesker; vesker (sports-); vesker til klær; små vesker for menn; vesker av skinn; vesker laget av lær; fleksible vesker for klær; paraplyer; lommebøker. Klasse 25 Dresser; dress-skjorter, selskapsdresser; herredresser; skjorter; skjorter med krage; kortermede skjorter; skjorter med snipp; skjorter med åpen krage; golfbukser, - skjorter og -skjørt; bærbar undertøy og klær i form av skjorter; bukser; gensere; kortermede gensere; poloskjorter; ermløse trøyer; kort- eller langermede t-skjorter; jeans; dongerijakker; dongeriklær; sko; belter [bekledning]; jakker; frakker; undertøy; hansker; bukseseler; seler for klær; sløyfer; slips; [klær]; slips; luer [hodeplagg]; sportscaps og - luer; hatter; skjerf; lommetørklær [skjerf]; skjerf [klær]. Klasse 35 Tjenester vedrørende annonsering; tjenester vedrørende distribusjon (utsendelse) av annonser og reklamemateriell; foretaksadministrasjon for behandling av salg via internett; presentasjon av varer på kommersielle medier for salgsformål; markedsføring ved salg av tjenester gjennom annonsering [for andre]; elektronisk handel, nemlig tilrådighetsstillelse av produktinformasjon via telekommunikasjonsnett for reklame- og salgsformål; forhandlertjenester tilgjengelig på varehus ved salg av skjønnhetsprodukter, toalettartikler, apparater for husholdningsformål, håndverktøy, optiske artikler, hjemmeelektronisk og elektronisk utstyr; markedsføring av salg av varer og tjenester for andre gjennom formidling av trykket materiale og salgsfremmende konkurranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIGHTS BY TENA SCA Hygiene Products AB, SE GÖTEBORG, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Klasse 5 Hudpleieprodukter, nemlig vaskekrem, perineal vaskekrem og balsam, rensekrem, fuktighetskremer, hudkremer, vernekrem, sinkkrem, flytende såpe, hudpleieolje; sjampo og balsam; servietter impregnert med kosmetisk og hygienisk lotion (ikke medisinsk); engangs forhåndsfuktet vaskeklut impregnert med rensekjemikalier eller midler for personlig hygiene til bruk for personer som lider av inkontinens (ikke medisinsk). Sanitetsbind; sanitetstruser; sanitetsunderbukser; truseinnlegg; bind for inkontinens; absorberende bukser og underbukser for inkontinens; servietter impregnert med farmasøytisk lotion (for medisinske formål); bleier for inkontinens (for medisinske formål); fikseringsbukser til bruk for personer som lider av inkontinens (for medisinske formål); engangsbleier og - bleiebukser laget av papir og/eller cellulose; sårvask/- rengjøringssett sammensatt av medisinske rensemiddel for sår og sårforbindinger. Klasse 16 Kluter (laget av papir) for vasking av kroppen, tørkehåndklær laget av papir, vaskehansker laget av papir; trykksaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja AURLANDSKOEN Aurland Skofabrikk AS, 5745 AURLAND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandelstjenester i tilknytning til varer av lær og lærimitasjoner, kofferter, reisevesker, paraplyer, salmakervarer, klær, fottøy og hodeplagg; salg av varer av lær og lærimitasjoner, kofferter, reisevesker, paraplyer, salmakervarer, klær, fottøy og hodeplagg. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; museumsdrift. 11

12 registrerte varemerker nr 06/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nicklaus Companies LLC, US Highway One, Suite 500, US-FL33408 NORTH PALM BEACH, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. s Trafikkskole Senter El Hafedi, Grinivien 10, 0756 OSLO, Klasse 41 Trafikkskole, kjøreskole. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Yard Intel PARTHIAN SOLUTIONS AS, Kirkegata 14, 6004 ÅLESUND, Klasse 35 Analyse av kostnadspriser; bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; bistand ved forretningsledelse; byråer for handelsinformasjon; datasøk i datafiler, for andre ; forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; forretningsevaluering; forretningsinformasjoner; forretningsundersøkelser; fremskaffelse av forretningsinformasjon via en webside; fremskaffelse av kommersiell og forretnings kontaktinformasjon; innsamling av informasjon for bruk i databaser; kommersielle formidlingstjenester; markedsstudier; markedsundersøkelser; oppdatering og vedlikehold av data i databaser; prissammenligningstjenester; sammenstilling av statisitkk; systematisering av informasjon for bruk i databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHOP STICKS AS, Tunga vei 34, 7047 TRONDHEIM, Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. Nasjonalballetten, PB 785, Sentrum, 0106 OSLO, Nasjonaloperaen, PB 785, Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 41 Underholdningsvirksomhet, kulturelle aktiviteter, arrangement og ledelse av konserter, arrangering og ledelse av praktiske seminarer, utdannelsesvirksomhet 12

13 registrerte varemerker nr 06/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen T-Lab No Stock APS, A.P. Møllers Alle 9 C, DK-2791 DRAGØR, Danmark NEMadvokat, Gammel Vartov Vej 2, DK-2900 HELLERUP, Danmark Klasse 24 Skjorte stoff; Etiketter (tekstil-) for merking av klær Klasse 25 T-skjorter; Kortermet eller langermet t-skjorter; jakker (klær) Klasse 42 Design av logoer for t-skjorter; klær design tjenester; Designtjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SoulCandy Oda Tollefsen SC, Holmenkollveien 114, 0784 OSLO, Klasse 14 Smykker: kjeder, ringer, øredobber, hårsmykker, armebånd, nåler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jan-Egil Pettersen, Stibakken 5, 7562 HUNDHAMAREN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; båter og kajakker; tilhengere til kjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OUTDOOR ONLINE AS, c/o Kristian Løksa, Husjordløkka 90, 1555 SON, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DisHac SOFTOX SOLUTIONS AS, Ankerveien 28, 0785 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; Klasse 5 tannpussemidler. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk 13

14 registrerte varemerker nr 06/15 behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NICHE NORWAY AS, Åshaugveien 186, 3157 BARKÅKER, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; malmer. Klasse 7 Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 20 Møbler, speil og billedrammer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 37 Byggevirksomhet. NATHALIE BEENIE NATHALIE NILSEN, Viggo Ullmannsvei 5, 4886 GRIMSTAD, Klasse 14 Smykker. Klasse 25 Klær, fottøy og hodeplagg. Klasse 43 Catering, servering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIMAVIAN Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. 14

15 registrerte varemerker nr 06/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen datanettverk og trådløse nettverk; dataoperativsystemprogramvare for tilrettelegging av kommersielle transaksjoner gjennom elektroniske midler via trådløst nettverk, globalt datanettverk og mobilt telekommunikasjonsutstyr; dataprogramvareapplikasjoner som tillater kontaktløse betalinger via mobilt telekommunikasjonsutstyr. Lundhs AS, Postboks 2051 Stubberød, 3255 LARVIK, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); naturlig stein, herunder granitt, marmor, syenitt, skifer og skiferstein; kunstig stein; produkter av naturlig og kunstig stein; fliser (ikke av metall); ildfast stein, bygningssteiner, gravsteiner, slaggsteiner; steinhuggerarbeid; sement, kalk, mørtel, gips og grus. Klasse 35 Fremvisning og salg av de forannevnte varer i klasse 19. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CFLOW CFLOW AS, Holsneset 25, 6030 LANGEVÅG, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 7 Apparater for lasting og lossing av skip og fiskebåter; pumper, nemlig vakuumpumper, lossepumper og Klasse 9 merdpumper. Overvåkingsapparater; mengde- og flowmålingsapparater; signalerings- og kontrollapparater og instrumenter. Klasse 11 Apparater og installasjoner for ozondesinfisering; filtrerings-, rensings- og desinfiseringsapparaterog - instrumenter for vann, gasser og avfall; apparater for vannforsyning og sanitære formål; vannrensingsapparater og maskiner; apparater og instrumenter for kjøling og kverning av fisk; styresystemer og utstyr for handtering og transport av fisk. Klasse 37 Installasjon og vedlikehold av utstyr til fiske- og brønnbåter. Klasse 42 Design, engineering, automasjon og produksjon av nøkkelferdige totalløsninger for fiskehåndtering i brønnbåter og fiskefartøy, samt akvakultur og prosessanlegg på land. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Nedlastbar programvare i form av en mobil applikasjon for sikre finansielle transaksjoner og betalinger; nedlastbar programvare i form av en mobil applikasjon som tilrettelegger flere typer av betaling og debet transaksjoner i en integrert mobiltelefon, PDA (personlige digitale assistenter), og web-baserte miljøer; programvare-applikasjoner som muliggjør elektronisk overføring av betalinger via et globalt Lundhs AS, Postboks 2051 Stubberød, 3255 LARVIK, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); naturlig stein, herunder granitt, marmor, syenitt, skifer og skiferstein; kunstig stein; produkter av naturlig og kunstig stein; fliser (ikke av metall); ildfast stein, bygningssteiner, gravsteiner, slaggsteiner; steinhuggerarbeid; sement, kalk, mørtel, gips og grus. 15

16 registrerte varemerker nr 06/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lundhs AS, Postboks 2051 Stubberød, 3255 LARVIK, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); naturlig stein, herunder granitt, marmor, syenitt, skifer og skiferstein; kunstig stein; produkter av naturlig og kunstig stein; fliser (ikke av metall); ildfast stein, bygningssteiner, gravsteiner, slaggsteiner; steinhuggerarbeid; sement, kalk, mørtel, gips og grus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CFLOW AS, Holsneset 25, 6030 LANGEVÅG, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 7 Apparater for lasting og lossing av skip og fiskebåter; pumper, nemlig vakuumpumper, lossepumper og Klasse 9 merdpumper. Overvåkingsapparater; mengde- og flowmålingsapparater; signalerings- og kontrollapparater og instrumenter. Klasse 11 Apparater og installasjoner for ozondesinfisering; filtrerings-, rensings- og desinfiseringsapparater og - instrumenter for vann, gasser og avfall; apparater for vannforsyning og sanitære formål; vannrensingsapparater og maskiner; apparater og instrumenter for kjøling og kverning av fisk; styresystemer og utstyr for handtering og transport av fisk. Klasse 37 Installasjon og vedlikehold av utstyr til fiske- og brønnbåter. Klasse 42 Design, engineering, automasjon og produksjon av nøkkelferdige totalløsninger for fiskehåndtering i brønnbåter og fiskefartøy, samt akvakultur og prosessanlegg på land. ME INNOVATION AS, Kjerulfsgate 1 C, 2000 LILLESTRØM, Klasse 37 Service av mobiltelefoner Klasse 42 IT-tjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TINY MESH AS, Løkkegate 15, 1532 MOSS, Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/432,406 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELIZABETH ARDEN ALWAYS RED FD Management, Inc., 200 First Stamford Place, US- CT STAMFORD, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Parfyme, eau de toilette, eau de parfume; parfymerte kroppskremer, badegele, dusjgele; kroppsskrubber og kroppskremer; kropps-dufter og -sprayer; samt kroppspudder. 16

17 registrerte varemerker nr 06/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOLVEIG SMITH, SKJERKHOLTVEIEN 104, 4900 TVEDESTRAND, Klasse 41 Kursvirksomhet og opplæringsvirksomhet Klasse 44 Massasje (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Plusset PLUSS HELSE ONLINE AS, Ringshaugveien 68 B, 3150 TOLVSRØD, Klasse 9 Dataprogramvare Klasse 35 Salg av selvutviklingsprogram, håndfast og på internett Klasse 41 Kurs og undervisningsvirksomhet Klasse 44 Psykologtjenester og helsetjenester klær, fottøy, hodeplagg, undertøy, nattøy, strømpevarer, smykker, vesker, belter, klokker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAMP VILLMARK s Varemesse, Messeveien 8, 2004 LILLESTRØM, Advokat Lars Trygve Jenssen, c/o Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 5 Kosttilskudd for mennesker og dyr; kosttilskudd som supplement til normal diett med helsebringende effekt; måltidserstatning, dietetisk mat og drikke, for medisinsk og veterinærisk bruk. Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, materialer til bokbinding; skrivesaker; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MARINKA Marinka Gruppen AS, Postboks 27, 1333 KOLSÅS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; undertøy; nattøy; strømper; strømpevarer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av midler for klesvask, såper, parfymevarer, kroppspleieprodukter, klær, fottøy, hodeplagg, undertøy, nattøy, strømpevarer, smykker, vesker, belter, klokker; drift av nettbutikker for salg av midler for klesvask, såper, parfymevarer, kroppspleieprodukter, s Varemesse, Messeveien 8, 2004 LILLESTRØM, Advokat Lars Trygve Jenssen, c/o Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 4 Fett for lær; fett for skotøy; konserveringsmidler for lær [oljer og fett]; lampeveker; belysningsgass; forbrenningsgass; gass i fast form [brennstoffer]. Klasse 5 Kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingssaker; kosttilskudd som supplement til normal diett med helsebringende effekt; måltidserstatning, dietetisk mat og drikke, for medisinsk og veterinærisk bruk. Klasse 8 Apparater og instrumenter for flåing av dyr; jaktredskaper; jaktkniver; kniver; lommekniver; stemjern; økser; håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 9 Avstandsmåleapparater; beskyttelseshjelm for sport; 17

18 registrerte varemerker nr 06/15 kikkertsikter for skytevåpen; laserpekere; radiotelefonapparater; satellittnavigatorer; walkietalkies; GPS. Klasse 13 Fylleapparater for patroner; luftpistoler (våpen); skytevåpen for jakt. Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 20 Soveposer for camping; liggeunderlag; luftmadrasser for rekreasjonsformål. Klasse 22 Fiskegarn; fjellduk (vanntett stoff med glidelås rundt kantene); kamuflasjenett; telt, presenninger; tau; nett; seil; sekker (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg. Klasse 28 Lokkemat for jakt eller fiske; luktagn for jakt og fiske; åte for jakt og fiske; fiskeutstyr; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; ammunisjon for paintball; buer for bueskyting; nappindikator (fiskeutstyr); nappsensor (fiskeutstyr); paintballgeværer (sportsutstyr); skyteskiver. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP ELITEDISPLAY Hewlett-Packard Development Company, L.P., Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datamonitorer; dataskjermer og displayer. Klasse 45 Juridisk virksomhet; arrangering, organisering og ledelse av sosiale treff. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Selius, Hausmanns gate 19, 0182 OSLO, Advokatfirmaet Halvorsen & Co, C.S. Hansens vei 13, 2007 KJELLER, Klasse 36 Informasjonsvirksomhet og rådgivningsvirksomhet innen trygderettigheter og personskade. Klasse 41 Organisering og ledelse av kurs og seminarer. Klasse 45 Juridisk virksomhet, organisering og ledelse av sosiale treff. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KOSIDINA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 5 Farmasøytiske preparater, nemlig prevensjonsmidler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PERSONSKADEFORBUNDET LTN, Hausmanns gate 19, 0182 OSLO, ADVOKATFIRMAET HALVORSEN & CO, v/beate G. Tande, C.J. Hansens vei 13, 2007 KJELLER, Klasse 36 Informasjonsvirksomhet og rådgivningsvirksomhet innen trygderettigheter og personskade. Klasse 41 Arrangering, organisering, ledelse av kurs, seminarer. Lundhs AS, Postboks 2051 Stubberød, 3255 LARVIK, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); naturlig stein, herunder granitt, marmor, syenitt, skifer og skiferstein; kunstig stein; produkter av naturlig og kunstig stein; fliser (ikke av metall); ildfast stein, bygningssteiner, gravsteiner, slaggsteiner; steinhuggerarbeid; sement, 18

19 registrerte varemerker nr 06/15 kalk, mørtel, gips og grus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hypoacetic Acid SOFTOX SOLUTIONS AS, Ankerveien 28, 0785 OSLO, Klasse 3 Klasse 5 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hypoeddiksyre SOFTOX SOLUTIONS AS, Ankerveien 28, 0785 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; Klasse 5 tannpussemidler. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JDB Asset Management Limited, Unit , 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen's Road Central, CN- HONG KONG, Kina Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Kinesiske medisiner og urter; farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn. Klasse 29 Konserverte, tørkede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; melk og melkeprodukter. Klasse 30 Te eller produkter relatert til urtete; kaffe, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser og smakstilsetninger; krydderier; is. Klasse 32 Drikker; preparater for fremstilling av drikker; øl; mineralvann, kullsyreholding vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 19

20 registrerte varemerker nr 06/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JDB Asset Management Limited, Unit , 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen's Road Central, CN- HONG KONG, Kina Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Kinesiske medisiner og urter; farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn. Klasse 29 Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; melk og melkeprodukter. Klasse 30 Te eller produkter relatert til urtete; kaffe, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser og smakstilsetninger; krydderier; is. Klasse 32 Drikker; preparater for fremstilling av drikker; øl; mineralvann, kullsyreholding vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , AD, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HARMONY THROUGH HEAT Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, CH NEUCHÂTEL, Sveits Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Ladere, slokkningsapparater og tilbehør. Klasse 34 Tobakk, rå eller tilvirket; tobakksprodukter; sigarer, sigaretter, sigarillos, tobakk for rulling av egne sigaretter, pipetobakk, tyggetobakk (skrå), snustobakk, kretek; snus; tobakkerstatninger (ikke for medisinske formål); artikler for røkere, sigarettpapir, sigarettmunnstykker/sigaretthylser, sigarettfiltre, tobakksesker, sigarettbokser, askebegere, piper, lommeapparater for rulling av sigaretter, lightere, fyrstikker; tobakkspinner, oppvarmede tobakksprodukter, elektroniske enheter som varmer sigaretter; elektroniske røykingsenheter; elektroniske sigaretter; elektroniske sigaretter for bruk som et alternativ til tradisjonelle sigaretter; elektroniske nikotin inhalasjonsenheter; vaporising (fordampnings) enheter for tobakk, tobakksprodukter og tobakkerstatninger; røykeartikler for elektroniske sigaretter; deler og komponenter/koblinger for bruk i forbindelse med elektroniske sigaretter eller apparater for oppvarming av tobakk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/220,011 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UNISTRUT DEFENDER Unistrut International Corp, 4205 Elisabeth Street, US- MI48184 WAYNE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 6 Klasse 9 Tilbehørs- og monteringskomponenter for bygging og oppføring av rammeverk, nemlig muttere, bolter, skruer, underlagsskiver, stifter, hengsler, fjærer, fjærklemmer, rørkoplinger, rørklammere, rørvalser, rørbøyler, skjermkroker, transportør- og vognruller, klemmer, braketter, rørklips, og lednings- og rørstiger; modulære metalliske bygningselementer, samt koplingsanordninger, beslag og forbindelsesstykker dertil, tilpasset for å fungere som rammeverks- og støtteelementer for midlertidig og permanent oppførelse av bygninger og andre strukturer, herunder stativer, stillaser, stiger, støtter og liknende, valsede og ekstruderte metallprofiler, endekapper og stålbånd til lukking av kanal- og rørelementer. Elektriske og elektroniske monteringsprodukter og tilbehørskomponenter, nemlig ledningsrør, kabelbrett og -støtter, kabelkanaler, støtter til strømskinner og samleskinner, kabelbøyler og -støtter, samleskinneklemmer og konnektorer til strømskinner, bryterplater, stikkontakter og stikkontaktplater, beslag 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer