nr 42/ NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 42/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda i innsigelsessaker Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Oppreisning Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 42/13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PEACE TEA Monster Energy Co, 1 Monster Way, US-CA92879 CORONA, USA Klasse 30 Drikkeklar te, iste og tebaserte drikker; drikkeklar smakstilsatt te, iste og tebaserte drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MORCELLEX SIGMA Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Klasse 10 Medisinske og kirurgiske anordninger, nemlig vevsmorcellatorer (tissue morcellators) og endomekaniske instrumenter (endomechanical generators). SOTO DE TORRES SLU, Camino de los Arenales s/n, ES LABASTIDA (ÁLAVA), Spania Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 33 Vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen eco fur Kaneka Corporation, , Nakanoshima, Kita-ku, JP- OSAKA, Japan Klasse 24 Kluter, stoff og tekstiler. 3

4 registrerte varemerker nr 42/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SJ ARKITEKTER AS, Postboks 408 Sentrum, 0103 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 42 Arkitekter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AVINOR Avinor AS, Postboks 150, 2061 GARDERMOEN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdnlngsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. Avinor AS, Postboks 150, 2061 GARDERMOEN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Natura Cosméticos SA, Rodovia Régis Bittencourt, Km 293, Potuverá Itapecerica da Serra, BR- SÃO PAULO, Brasil Klasse 3 Såper, parfymevarer, kroppsoljer, kosmetikk, hårvann, kroppskremer for kosmetisk bruk, kosmetisk lotions, sminke, deodoranter, våtservietter, ansikskremer og lotions for kosmetisk bruk, solkremer. 4

5 registrerte varemerker nr 42/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BravoFly Bravofly SA, Corso San Gottardo, 30, CH-6830 CHIAZZO, Sveits Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 39 Tjenester av reisebyråer og av internetreisebyråer; tilbud, formidling, agenturer og booking av flyreiser, reiser; reisereservasjonstjenester; tilveiebringelse av datastøttede tjenester vedrørende reiser og reisereservasjoner; formidling, agenturer, booking og reservering av leasede kjøretøy; informasjonstjenester vedrørende flyforbindelser, reiser, takster/priser, tidtabeller, flytider og transportmidler. Klasse 42 Tilveiebringelse av søkemotorer for fremskaffelse av reiseinformasjon via globale datanettverk; drift av en webside med en oversikt over hotellinnlosjering og restauranter. Klasse 43 Tjenester vedrørende tilveiebringelse av informasjon angående midlertidig innlosjering; tilbud, formidling, agenturer og booking av hoteller, restauranter, ferier og annen midlertidig innkvartering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GUSTO Kollant SrL, Via Trieste 49/53, IT PADOVA, Italia Klasse 5 Insekticider; sneglekontroll-lokkemat basert på pellets. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av bygningsmaterialer, ventiler, pumper, rør og vvs utstyr, samt deler og utstyr til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FROSTER Froster Holding AS, Håstølen 46, 5918 FREKHAUG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; ventiler; samt deler og utstyr til alle forannevnte varer. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av bygningsmaterialer, ventiler, pumper, rør og vvs utstyr, samt deler og utstyr til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HUSEIERNES LANDSFORBUND, Fred Olsensgt. 5, 0192 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 45 Juridiske tjenester; myndighetskontakt, interesseorganisasjon for huseiere. Froster Holding AS, Håstølen 46, 5918 FREKHAUG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; ventiler; samt deler og utstyr til alle forannevnte varer. 5

6 registrerte varemerker nr 42/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen chillbill TOM RUNE MADSLANGRUD, ROLLSLØKKVEGEN 6, 2318 HAMAR, Klasse 32 Drikke, herunder øl, som inneholder roende ingredienser. Klasse 43 Bevertning og innlosjering av kort varighet ved bruk av hengekøyer og sittesekker. Klasse 45 Rådgivning av juridisk karakter, med hovedvekt på regler som beskytter individet mot inngrep. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dansheim Tone Honningsvåg Erlien, Stuevollveien 16, 6412 MOLDE, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Venue Retail Group AB, P O Box 4011, SE STOCKHOLM, Sverige Per Ågren, c/o Grönberg Gunnard Advokatbyrå, Hitechbuilding 151, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker. sgruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, industripakkede salater, fruktsalater (oppskåret frukt), salater med ost og skinke, salater med kylling, grønnsakssalater, lunsjsalat med skinke, lunsjsalat med kylling; ferdigretter hovedsakelig bestående av egg, nemlig omeletter; industripakkede ferdigretter i form av vegetabilske gratengretter; industripakkede ferdigretter, hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre, vilt, grønnsaker med eller uten saus; serveringstilberedte måltider hovedsakelig bestående av kjøtt eller fisk, eller vilt, eller fjærkre, og/eller med tilsetning av grønnsaker, poteter, pasta eller ris; paella; grønnsaksretter. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ferdigsmurte produkter,hovedsakelig laget av baguetter, baguetter med kjøtt og/eller grønnsaker, med ost og/eller skinke, med egg og/eller grønnsaker, med posteier og/eller grønnsaker; osteflutes med ost og skinke; pakker i form av ferdigsmurte brødskiver med pålegg; ferdigsmurte sandwhich med egg og bacon; club sandwhich; wraps med thaikylling. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; frukt, grønnsaker, bær, poteter. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; juicer og smoothies. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, industripakkede salater, fruktsalater (oppskåret frukt), salater med ost og skinke, salater med kylling, grønnsakssalater, lunsjsalat med skinke, lunsjsalat med kylling, av ferdigretter hovedsakelig bestående av egg, nemlig omeletter, av industripakkede ferdigretter i 6

7 registrerte varemerker nr 42/13 form av vegetabilske gratengretter, av industripakkede ferdigretter, hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre, vilt, grønnsaker med eller uten saus, av serveringstilberedte måltider hovedsakelig bestående av kjøtt eller fisk, eller vilt, eller fjærkre, og/eller med tilsetning av grønnsaker, poteter, pasta eller ris, paella, grønnsaksretter, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, av honning, sirup, av gjær, bakepulver, av salt, sennep, av eddik, sauser, krydderier, is, av ferdigsmurte produkter, hovedsakelig laget av baguetter, baguetter med kjøtt og/eller grønnsaker, med ost og/eller skinke, med egg og/eller grønnsaker, med posteier og/eller grønnsaker, av osteflutes med ost og skinke, av pakker i form av ferdigsmurte brødskiver med pålegg, av ferdigsmurte sandwhich med egg og bacon, av club sandwhich, av wraps med thaikylling, av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, av levende dyr, av friske frukter og grønnsaker, av frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, av frukt, grønnsaker, bær, poteter, av øl, av mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, av saft og andre preparater til fremstilling av drikker, av juicer og smoothies. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen sgruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, industripakkede salater, fruktsalater (oppskåret frukt), salater med ost og skinke, salater med kylling, grønnsakssalater, lunsjsalat med skinke, lunsjsalat med kylling; ferdigretter hovedsakelig bestående av egg, nemlig omeletter; industripakkede ferdigretter i form av vegetabilske gratengretter; industripakkede ferdigretter, hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre, vilt, grønnsaker med eller uten saus; serveringstilberedte måltider hovedsakelig bestående av kjøtt eller fisk, eller vilt, eller fjærkre, og/eller med tilsetning av grønnsaker, poteter, pasta eller ris; paella; grønnsaksretter. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ferdigsmurte produkter,hovedsakelig laget av baguetter, baguetter med kjøtt og/eller grønnsaker, med ost og/eller skinke, med egg og/eller grønnsaker, med posteier og/eller grønnsaker; osteflutes med ost og skinke; pakker i form av ferdigsmurte brødskiver med pålegg; ferdigsmurte sandwhich med egg og bacon; club sandwhich; wraps med thaikylling. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; frukt, grønnsaker, bær, poteter. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; juicer og smoothies. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, industripakkede salater, fruktsalater (oppskåret frukt), salater med ost og skinke, salater med kylling, grønnsakssalater, lunsjsalat med skinke, lunsjsalat med kylling, av ferdigretter hovedsakelig bestående av egg, nemlig omeletter, av industripakkede ferdigretter i form av vegetabilske gratengretter, av industripakkede ferdigretter, hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre, vilt, grønnsaker med eller uten saus, av serveringstilberedte måltider hovedsakelig bestående av kjøtt eller fisk, eller vilt, eller fjærkre, og/eller med tilsetning av grønnsaker, poteter, pasta eller ris, paella, grønnsaksretter, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, av honning, sirup, av gjær, bakepulver, av salt, sennep, av eddik, sauser, krydderier, is, av ferdigsmurte produkter, hovedsakelig laget av baguetter, baguetter med kjøtt og/eller grønnsaker, med ost og/eller skinke, med egg og/eller grønnsaker, med posteier og/eller grønnsaker, av osteflutes med ost og skinke, av pakker i form av ferdigsmurte brødskiver med pålegg, av ferdigsmurte sandwhich med egg og bacon, av club sandwhich, av wraps med thaikylling, av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, av levende dyr, av friske frukter og grønnsaker, av frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, av frukt, grønnsaker, bær, poteter, av øl, av mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, av saft og andre preparater til fremstilling av drikker, av juicer og smoothies. 7

8 registrerte varemerker nr 42/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Weg SA, Av. Prefeito Waldemar Grubba Jaragua do Sul, BR-3300 SANTA CATARINA, Brasil Klasse 7 Elektriske motorer for industrielle maskiner, samt konstruksjons- og reservedeler dertil; permanentmagnetmotorer og elektriske motorer, andre enn for landkjøretøyer; elektriske motorer, unntatt for landkjøretøyer; pumpemotorer for kommersielle og industrielle anvendelser, samt boliganvendelser, og konstruksjons- og reservedeler dertil; likestrøms- og synkronmotorer, samt konstruksjons- og reservedeler dertil; småmotorer (FHP-motorer), nemlig motorer med lave effekter for pumper, ventilasjonssystemer, utvinning av strøm, og unntatt for landkjøretøyer; eksplosjonssikre elektriske motorer, unntatt for landkjøretøyer; høytytende elektriske motorer, unntatt for landkjøretøyer; elektriske motorer for tung drift og til generell bruk, unntatt for landkjøretøyer; elektriske lavspenningsmotorer, unntatt for landkjøretøyer; elektriske mellomspenningsmotorer, unntatt for landkjøretøyer; elektriske høyspenningsmotorer, unntatt for landkjøretøyer; sleperingmotorer, unntatt for landkjøretøyer; induksjonsmotorer, unntatt for landkjøretøyer; maskindeler som er lagrer; aksialmaskiner, statorer som er deler av maskiner; spoler for maskiner, nemlig viklinger for maskiner; spindeldokker, i form av deler av motorer; ringsmøring i form av deler av maskin og motor, nemlig maskin og ring for smøring; vekselstrømsmotorer med integrert ramme for maskiner; elektriske generatorer, turbogeneratorer og hydrogeneratorer; drivverk med variabel frekvens, nemlig regulerbare overføringer, frekvensinvertere for å regulere hastigheten og dreiemomentet til elektriske motorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Disano Hamberger Industriewerke GmbH, Rohrdorfer Strasse 1333, DE STEPHANSKIRCHEN, Tyskland Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 19 Bygningsmaterialer, ikke av metall, nemlig planker, vegg- og takpanel, halvbearbeidet treverk, tre og treverk for bruk til bygging, paller, bjelker, profilpanel, profilplanker, og profil-lister, parkett for gulv og parkettplanker for gulv impregnert med naturlige oljer, voksbehandlede og varmebehandlede gulv, gulv (ikke av metall), gulv og gulvbelegg av tre, kork, plastikk eller erstatninger for disse materialene, gulv for sport og trening, gulv for bruk i idrettshaller, laminatgulv; gulvmaterialer, nemlig gulv og gulvbelegg av tre. Klasse 27 Gulvbeskyttelse, tildekking og/eller bekledning av gulv, nemlig linoleum og annet gulvbelegg for tildekking av eksisterende gulv (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FUEL IT AS, Kringsjå 13 A, 4344 BRYNE, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 8

9 registrerte varemerker nr 42/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PONTI PONTI SpA, Via E. Ferrari 7, IT- GHEMME, Italia Klasse 29 Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Salt; sennep; eddik, sauser, krydderier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Micro Focus IP Development Ltd, The Lawn Old Bath Road, GB-RG141QN NEWBURY, BERKSHIRE, Storbritannia Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Utviklingsverktøy for datamaskinprogrammer; datamaskinprogrammer til bruk i utviklingen og utvidelse av COBOL software applikasjoner; datamaskinprogramverktøy for tilrettelegging av konvertering, browsing, redigering og skapelse av datafiler til bruk i globale og lokale datamaskinnettverk; datamaskinprogrammer for skapelse av Internettapplikasjonsprogrammer basert på strukturen til en eksisterende database; datamaskinprogrammer for skapelse av skjemaer og programmer til bruk for aksessering av databaser via Internett; datamaskinprogrammer for skapelse av programmer for aksessering, browsing og oppdatering av databaser; demodatamaskinprogrammer til bruk for tilrettelegging av konvertering, browsing, redigering og skapelse av datafiler til bruk i globale og lokale datamaskinnettverk; datamaskinprogrammer, nemlig, mainframe migrasjonssoftware; utdaterte applikasjonsutviklingsog anvendelsesdatamaskinprogrammer som fortsatt er i bruk; klient-server datamaskinprogrammer for håndtering av datamaskinnettverk i flere lag; datamaskinprogrammer for håndtering av og forsyning av aksess til databaser og filer over globale og lokale datamaskinnettverk; datamaskinprogrammer til bruk for overføring av data og multimediainformasjon over globale og lokale datanettverk; datamaskinprogrammer for nettverksforvaltning; datamaskinprogrammer for datalevering; datamaskinprogrammer for nettverksutnytting; datamaskinprogrammer for understøttelse av utviklingen og utvidelse av andre datamaskinprogrammer i klient-servers og peer-to-peer arkitektur; datamaskinprogrammer for forvaltning av utdaterte systemer som fortsatt er i bruk; datamaskinprogrammer for bruk i programvareutvikling; datamaskinprogrammer for emulering av ytelsesegenskaper til multiple driftsforhold for datamaskinprogrammer; datamaskinprogrammer, nemlig, assembler, kompilatorer, utviklingsmiljødatamaskinprogrammer, off loading datamaskinprogrammer, kildekodegeneratorer, debuggingdatamaskinprogrammer, datamaskinprogramverktøy for utvikling av grafisk brukergrensesnitt, datamaskinprogrammer for filaksess, overføring og håndtering, datamaskinprogrammer for forvaltning av kildekode, datamaskinprogramverktøy for programvarekodeanalyse, nøkkel- og datakomprimeringsprogramvare, datamaskinprogramverktøy for integrerende utviklingsmiljøer, og datamaskinprogrammer for operativsystemer og runtime; datamaskinprogrammer, nemlig, datamaskinprogrammer for vedlikehold og testing, og instruksjonsmanualer i elektronisk format levert som en del av dette. Klasse 35 Konsulenttjenester til foretak, nemlig rådgivning vedrørende forretningsmuligheter og forretningsstrategier innen elektronisk handel; konsulenttjenester til foretak, nemlig, rådgivning til foretak vedrørende utvikling av forretningsmodeller til bruk i et elektronisk miljø; konsulenttjenester til foretak vedrørende forbedring, transformering, integrering og vedlikehold av forretningsapplikasjoner. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet, nemlig, opplæringskurs, seminarer, konferanser og workshoper vedrørende utviklingen av forretningsmodeller til bruk i et elektronisk miljø, og forretningsmuligheter og forretningsstrategier innen elektronisk handel; datamaskinopplæring i transformering, tilpasning og bruk av eksisterende software applikasjonsprogrammer til bruk på nettsteder og i elektronisk handel og bruk av datamaskinprogrammer, samt bruk, konfigurering and implementering av lokale og andre datamaskinkommunikasjonsnettverk. Klasse 42 Rådgivning vedrørende bruk av datamaskinprogrammer; rådgivning vedrørende konfigurering og implementering av datasystemer; rådgivning vedrørende forbedring, transformering, integrering og vedlikehold av forretningsapplikasjoner; rådgivning vedrørende omstrukturering av datasystemer; rådgivning vedrørende bruk, konfigurering og implementering av lokale og andre datamaskinkommunikasjonsnettverk; programvareteknikk- og kompatibilitetstestetjenester; programvareutviklingstjenester; programvarevedlikeholdstjenester; programmeringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MICRO FOCUS Micro Focus IP Development Ltd, The Lawn Old Bath Road, GB-RG141QN NEWBURY, BERKSHIRE, Storbritannia Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Utviklingsverktøy for datamaskinprogrammer; datamaskinprogrammer til bruk i utviklingen og utvidelse av COBOL software applikasjoner; datamaskinprogramverktøy for tilrettelegging av konvertering, browsing, redigering og skapelse av datafiler til bruk i globale og lokale datamaskinnettverk; 9

10 registrerte varemerker nr 42/13 datamaskinprogrammer for skapelse av Internettapplikasjonsprogrammer basert på strukturen til en eksisterende database; datamaskinprogrammer for skapelse av skjemaer og programmer til bruk for aksessering av databaser via Internett; datamaskinprogrammer for skapelse av programmer for aksessering, browsing og oppdatering av databaser; demodatamaskinprogrammer til bruk for tilrettelegging av konvertering, browsing, redigering og skapelse av datafiler til bruk i globale og lokale datamaskinnettverk; datamaskinprogrammer, nemlig, mainframe migrasjonssoftware; utdateterte applikasjonsutviklingsog anvendelsesdatamaskinprogrammer som fortsatt er i bruk; klient-server datamaskinprogrammer for håndtering av datamaskinnettverk i flere lag; datamaskinprogrammer for håndtering av og forsyning av aksess til databaser og filer over globale og lokale datamaskinnettverk; datamaskinprogrammer til bruk for overføring av data og multimediainformasjon over globale og lokale datanettverk; datamaskinprogrammer for nettverksforvaltning; datamaskinprogrammer for datalevering; datamaskinprogrammer for nettverksutnytting; datamaskinprogrammer for understøttelse av utviklingen og utvidelse av andre datamaskinprogrammer i klient-server og peer-to-peer arkitektur; datamaskinprogrammer for forvaltning av utdaterte systemer som fortsatt er i bruk; datamaskinprogrammer for bruk i programvareutvikling; datamaskinprogrammer for emulering av ytelsesegenskaper til multiple driftsforhold for datamaskinprogrammer; datamaskinprogrammer, nemlig, assembler, kompilatorer, utviklingsmiljødatamaskinprogrammer, off loading datamaskinprogrammer, kildekodegeneratorer, debuggingdatamaskinprogrammer, datamaskinprogramverktøy for utvikling av grafisk brukergrensesnitt, datamaskinprogrammer for filaksess, overføring og håndtering, datamaskinprogrammer for forvaltning av kildekode, datamaskinprogramverktøy for programvarekodeanalyse, nøkkel- og datakomprimeringsprogramvare, datamaskinprogramverktøy for integrerende utviklingsmiljøer, og datamaskinprogrammer for operativsystemer og runtime; datamaskinprogrammer, nemlig, datamaskinprogrammer for vedlikehold og testing, og instruksjonsmanualer i elektronisk format levert som en del av dette. Klasse 35 Konsulenttjenester til foretak, nemlig rådgivning vedrørende forretningsmuligheter og forretningsstrategier innen elektronisk handel; konsulenttjenester til foretak, nemlig, rådgivning til foretak vedrørende utvikling av forretningsmodeller til bruk i et elektronisk miljø; konsulenttjenester til foretak vedrørende forbedring, transformering, integrering og vedlikehold av forretningsapplikasjoner. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet, nemlig, opplæringskurs, seminarer, konferanser og workshoper vedrørende utviklingen av forretningsmodeller til bruk i et elektronisk miljø, og forretningsmuligheter og forretningsstrategier innen elektronisk handel; datamaskinopplæring i transformering, tilpasning og bruk av eksisterende software applikasjonsprogrammer til bruk på nettsteder og i elektronisk handel og bruk av datamaskinprogrammer, samt bruk, konfigurering and implementering av lokale og andre datamaskinkommunikasjonsnettverk. Klasse 42 Rådgivning vedrørende bruk av datamaskinprogrammer; rådgivning vedrørende konfigurering og implementering av datasystemer; rådgivning vedrørende forbedring, transformering, integrering og vedlikehold av forretningsapplikasjoner; rådgivning vedrørende omstrukturering av datasystemer; rådgivning vedrørende bruk, konfigurering og implementering av lokale og andre datamaskinkommunikasjonsnettverk; programvareteknikk- og kompatibilitetstestetjenester; programvareutviklingstjenester; programvarevedlikeholdstjenester; programmeringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STRELICIA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 5 Farmasøytiske preparater, især orale prevensjonsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Robert Half International Inc, 2884 Sand Hill Road, US- CA94025 MENLO PARK, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 35 Tilveiebringe utplassering i ansettelser på midlertidig, permanent og kontraktbasis; konsultasjon og rekrutteringstjenester og tilveiebringe informasjon vedrørende ansettelser, karriere og midlertid bemanning via et globalt computer nettverk. 10

11 registrerte varemerker nr 42/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP CLOUD MAP Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Klasse 16 Publikasjoner. Klasse 42 Tekniske støttetjenester; IT-konsultasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VIZIMPRO Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SELIBRE Hollister Inc, 2000 Hollister Drive, US-IL60089 LIBERTYVILLE, USA Klasse 10 Stomaanordninger, deres deler, beslag og tilbehør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tyco Fire & Security GmbH, Victor von Bruns-Strasse 21, CH-8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits Klasse 9 Tyverialarmer, tastaturer og kontrollpaneler til tyverialarmer; magnetiske og elektromagnetiske gjenstandsdetektorer; transpondere; antenner; kodete mikropartikler, brikker og ID-markører (taggants) av plast, elektronisk vareovervåknings- og deteksjonsutstyr, nemlig radiofrekvensidentifikasjons- (rfid), mikrobølgebaserte, elektromagnetiske, radiofrekvensbaserte og akustomagnetiske brikker, etiketter, lesere, sensorer, sendere, mottakere og elektriske kontrollere; elektroniske overvåknings- og sporingsapparater, nemlig avtakere og deaktivatorer, inklusive, men ikke begrenset til, kroker, til bruk sammen med lagerstyrings- og alarmbrikker og - etiketter; deaktivatorer og avtakere for brikker, herunder kroker; avtakerkroker; og brukerhåndbøker solgt som en enhet med alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen salesforce.com Inc, The One Market St., Suite 300, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Klasse 9 Vitenskapelige, overvåkende, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter for måling, signalisering, kontroll (overvåkning) og undervisning; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske data bærere, plater og disker for innspilling og opptak; regnemaskiner; datamaskiner og databehandlingsapparater; dataprogrammer (lagrede eller nedlastbare); spillprogrammer for datamaskiner; programvare (lagrede eller nedlastbare), særlig for skanning, visning, behandling og utsending av multimediedata på datanettverk, inkludert Internett og på mobile terminaler; maskinlesbare databærere av 11

12 registrerte varemerker nr 42/13 alle slag med informasjon, og lyd- og bildeopptaksbærere (unntatt ueksporiert film), data- og informasjonsbaser registrert på databærere (nedlastbare); elektroniske publikasjoner (nedlastbare); dataprogrammer for legge til rette for kommunisere på Internett og gjennom andre delte nettverk, og for å tilpasse brukergrensesnitt i dataprogram. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen salesforce.com Inc, The One Market St., Suite 300, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Klasse 9 Vitenskapelige, overvåkende, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter for måling, signalisering, kontroll (overvåkning) og undervisning; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske data bærere, plater og disker for innspilling og opptak; regnemaskiner; datamaskiner og databehandlingsapparater; dataprogrammer (lagrede eller nedlastbare); spillprogrammer for datamaskiner; programvare (lagrede eller nedlastbare), særlig for skanning, visning, behandling og utsending av multimediedata på datanettverk, inkludert Internett og på mobile terminaler; maskinlesbare databærere av alle slag med informasjon, og lyd- og bildeopptaksbærere (unntatt ueksporiert film), data- og informasjonsbaser registrert på databærere (nedlastbare); elektroniske publikasjoner (nedlastbare); dataprogrammer for legge til rette for kommunisere på Internett og gjennom andre delte nettverk, og for å tilpasse brukergrensesnitt i dataprogram. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Sound of Well-Being NORSK UNDERHOLDNINGSMEDISINSK INSTITUTT AS, Vestre Havn Namsos Medisinske Sente, 7800 NAMSOS, Klasse 41 HMS-tiltak for bedring av trivsel i form av deltakelse i kor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Carbon14 AS, Smedasundet 98 e-verk, 5525 HAUGESUND, Klasse 35 Salg av klær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/808,674 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LTS General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US- MI DETROIT, USA Klasse 12 Motorkjøretøyer. Fuhu Holdings Inc, 909 N. Sepulveda, Suite 540, US- CA90245 EL SEGUNDO, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Håndholdte mobile digitale enheter, inneholdende en fullverdig tablet PC, elektroniske bok-lesere, digitale lyd- og videospillere, elektroniske personlige organisatorer, personlige digitale assistenter, 12

13 registrerte varemerker nr 42/13 elektroniske kalendere, og enheter for globale posisjoneringssystemer (GPS), og som kan fremskaffe tilgang til internett og sende, motta og lagre beskjeder og andre data, med en spesiell og unik fokus på handel utført av og relatert til barn og deres foreldre, inkludert forhåndslastet tilgang til barnas publikasjoner og områder og nyheter og informasjonfeed relatert til barnas temaer og unike filtre relatert til barnas innhold på internett; hjemme-pc skjerm dedikert til mottak og sending av beskjeder og innhold relatert til barnas temaer; elektronisk lesbare brukermanualer, maskinlesbare eller computer-lesbare skjemaer for bruk til, og solgt som en enhet med de forannevnte varer; computer software og fastprogram, nemlig, operativsystemprogrammer, datasynkroniseringprogrammer, og verktøyprogrammer for applikasjonsutvikling for personlige og håndholdte computere; innregistrerte dataprogrammer for administrering av personopplysninger; software for administrering av databaser innenfor barnas temaer, software for gjenkjennelse av optiske tegn, software for administrering av telefoni, software for elektronisk post og beskjeder, software for personsøkere, software til mobiltelefoner for å muliggjøre overføring av data til mobiltelefoner; software for databasesynkronisering, dataprogrammer for tilgang til, lesing av og søke i online databaser; kameraer, bildetelefoner; halvleder minneapparater, nemlig, dataminne, programmer for data- og elektroniske spill; deler og tilbehør til, og eletroniske testapparater for testing av funksjonaliteten til alle forannevnte varer, deler og tilbehør til, og elektroniske testappareter for testing av funksjonaliteten til mobile digitale enheter, inneholdende en fullverdig tablet PC, elektroniske boklesere; digitale lyd- og videospillere; elektroniske personlige organisatorer, personlige digitale assistenter; elektroniske kalendere, og enheter for globale posisjoneringssystemer (GPS), og som kan fremskaffe tilgang til internett og sende, motta og lagre beskjeder og andre data; elektroniske testapparater for testing av funksjonaliteten av alle forannevnte varer; elektronisk lesbare brukermanualer, maskinlesbare eller computer-lesbare skjemaer for bruk til, og solgt som en enhet med de forannevnte varer; forhåndsinnspilte lyd- og video disker inneholdende lyd, audiovisuell, musikalsk, multimedia og video produkter innenfor barnas temaer; batterier; oppladbare elektriske batterier; batteriladere; ladere for elektriske batterier; hodetelefoner; stereo hodetelefoner; i-øret hodetelefoner; stereo høyttalere; høyttalere; hjemmehøyttalere; digitale musikk og/eller videospillere; radioer; videokameraer; lyd-, video- og digitale lydmiksere; radiooverførere; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; bager og beholdere tilpasset til eller formet til tablet PC; bager og beholdere tilpasset til eller formet til MP3 spillere; håndholdte computere; tablet PC, personlige digitale assistenter, enheter for globale posisjoneringssystemer (GPS), elektroniske organisatorer og elektroniske notatblokker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Per Aarskog AS, Postboks 530, 1411 KOLBOTN, Lynx Advokatfirma DA, H. Heyerdahlsgt 1, 0160 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 13

14 registrerte varemerker nr 42/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CREYENTE Agavera Camichines SA de CV, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, MX- CP45601 JALISCO, Mexico Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), termoser. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. Klasse 32 Kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Forretningsdrift; salg av varer i klasse 9, 14,16,18,21,24,25,28 og 32. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av løpsarrangementer og sportskonkurranser; underholdning i forbindelse med løpsarrangement og sportskonkurranser; organisering og ledelse av konferanser, kongresser og seminarer; tidtagingstjenester ved sportsbegivenheter; tilveiebringelse av fasiliteter til rekreasjon, sport og fritid; tilveiebringelse av idrettsanlegg. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringelse og drift av en webside inneholdende treningsprogrammer i tilknytning til sportslige aktiviteter; tilveiebringelse og drift av en webside for lagring/registrering av data i forbindelse med trening; tilveiebringelse og drift av en webside hvor det kan etableres løpegrupper og hvor brukerne kan dele informasjon i tilknytning til løping. Nidelv Idrettslag, Postboks Nidarvoll, 7480 TRONDHEIM, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; mekanismer for myntstyrte apparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; tidtagingsapparater; dataprogrammer og softwareapplikasjoner, herunder inneholdende treningsprogrammer; elektronisk utstyr for observering og visning av data fremskaffet under trening; elektronisk utstyr for tilveiebringelse av treningsinstruksjoner under trening. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPÅTIND SPORT AS, Spåtind Høyfjellshotell, 2880 NORD-TORPA, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, drift av sportsinstallasjoner, herunder ulike aktiviteter, skianlegg, naturpark, opplevelsesbaserte aktiviteter. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering, hytter, restauranter, hytter, overnatting, servering. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 14

15 registrerte varemerker nr 42/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, , US, , US, , US, , US, 85/702,618 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , LC, TM/2012/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAVEN QUEEN Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, US-CA EL SEGUNDO, USA Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Monster Inc, 455 Valley Drive, US-CA94005 BRISBANE, USA Klasse 9 Hodetelefoner og deler for disse, lydhøytalere, elektroniske dockingstasjoner, og elektriske og elektromagnetiske innretninger for overføring, forsterking, mottak og konvertering av signaler, nemlig kabler, ledninger, koplinger/konnektorer. Klasse 14 Armbåndsur; klokker; smykker og juveler, samt imiterte smykker og juveler. Klasse 18 Ryggsekker; skuldervesker; treningsbager; bager og vesker for håndbagasje; reisevesker, skipssekker; rumpetasker; håndvesker; nøkkeletuier; bagasjeartikler; overnattingsbager; punger, portemonéer; toalettvesker og -mapper solgt uten innhold; lommebøker. Klasse 25 T-skjorter; treningsgensere; strikkeskjorter og -trøyer; topper; gensere; strikkegensere; vester; shorts; bukser; blazere; jakker; kåper og frakker; skjerf; mansjetter og svettebånd; nattøy; morgenkåper; sokker; undertøy; leggvarmere; trikoter; joggedresser; belter; badetøy; coverup (kjoler, tunika, jakker, bluser, skjorter og skjørt); regntøy; capser, skyggeluer; luer og hatter; beanie (hodeplagg); pannebånd; fottøy. Klasse 42 Tjenester omfattende produkttilpasninger etter kundespesifikasjoner, nemlig kundetilpasset design av lydelektronikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AQUA SOFT Thetford Corp, 7101 Jackson Road, US-MI48103 ANN ARBOR, USA Klasse 16 Toalettpapir. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLGATE 360 INTERDENTAL Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, US-NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 21 Tannbørster. 15

16 registrerte varemerker nr 42/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CLEARFIL UNIVERSAL BOND KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, JP- KURASHIKI CITY, OKAYAMA PREFECTURE, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Tannmaterialer, materialer til tannplombering og til tannavtrykk samt dentalvoks, levert til tannleger og ikke for salg i detaljhandelsutsalg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IGLOOFEST QUÉBEC INC, 473 St.Joseph Boulevard East, CA-QCH2J1J8 MONTREAL, Canada Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 41 Organisering, produksjon og arrangering av lysshow, musikaler og danseforestillinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/809,606 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GIVE PEACE A CHANCE Monster Energy Co, 1 Monster Way, US-CA92879 CORONA, USA Klasse 30 Drikkeklar te, iste og tebaserte drikker; drikkeklar smakstilsatt te, iste og tebaserte drikker; drikkeklar kaffe, iskaffe og kaffebaserte drikker; drikkeklar smakstilsatt kaffe, iskaffe og kaffebaserte drikker. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SITECOM WELL ADVISOR Kongsberg Oil & Gas Technologies AS, Postboks 306, 1301 SANDVIKA, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer, databehandlingsutstyr, datamaskiner, visualiseringsapparater og -systemer i forbindelse med utforskning, boring, produksjon og distribusjon av olje og gass for olje- og gass-, offshoreog marinindustrien. Klasse 42 Design, utvikling, vedlikehold og utleie av dataprogrammer, databehandlingsutstyr, datamaskiner, visualiseringsapparater og -systemer i forbindelse med utforskning, boring, produksjon og distribusjon av olje og gass for olje- og gass-, offshore- og marinindustrien (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SITECOM Kongsberg Oil & Gas Technologies AS, Postboks 306, 1301 SANDVIKA, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 42 Design, utvikling, vedlikehold og utleie av dataprogrammer, databehandlingsutstyr, datamaskiner, visualiseringsapparater og -systemer i forbindelse med utforskning, boring, produksjon og distribusjon av olje og gass for olje- og gass-, offshore- og marinindustrien (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PIPERLIME GAP (ITM) Inc, 2 Folsom Street, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 16

17 registrerte varemerker nr 42/13 undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kataloger, tidsskrifter, magasiner, skrivesaker herunder penner, adressebøker, oppskriftsbøker, innpakningspapir, pappesker, fotografialbumer og rammer av papp, bordduker av papir og dekkeservietter av papir. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PIPERLIME GAP (ITM) Inc, 2 Folsom Street, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle kredittjenester; kredittkorttjenester; personlige finansielle bankvirksomhetstjenester; pensjonsfondstjenester; arrangere kredittavbetaling av varer; leasingfinansiering; tjenester vedrørende veldedighetsinnsamlinger; garantitjenester; informasjons- og rådgivningstjenester relatert til det forannevnte. GAP (ITM) Inc, 2 Folsom Street, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; fremskaffelse av online detaljhandelstjenester, online bestillingstjenester, computer online bestillingstjenester, postordrekatalogtjenester og detaljhandelstjenester på et vidt spekter av varer av generell interesse, nemlig bagger, vesker, sengeutstyr, klær, tilbehør til klær, kosmetikk, fottøy, matprodukter, drikkeprodukter, parfymevarer, glassvarer, håraccessoirer, gaveartikler, hodeplagg, husholdningsartikler, møbler, inventar, juvelervarer, bijouterie, produkter for personlig pleie, skrivesaker og papirvarer, solbriller, toalettartikler, spill og leker; drift av forbruker lojalitetsprogrammer; reklametjenester på et vidt spekter av varer av generell interesse; utleie av reklameplass på Internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Smith DA, Bentsrudveien 11, 3083 HOLMESTRAND, Klasse 14 Smykker, bijouterivarer. Klasse 18 Bager, vesker, håndvesker, selskapsvesker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, belter. Klasse 35 Detalj- og engroshandel med alle ovennevnte varer i klasse 14, 18 og 25. sgruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, industripakkede salater, fruktsalater (oppskåret frukt), salater med ost og skinke, salater med kylling, grønnsakssalater, lunsjsalat med skinke, lunsjsalat med kylling; ferdigretter hovedsakelig bestående av egg, nemlig omeletter; industripakkede ferdigretter i form av vegetabilske gratengretter; industripakkede ferdigretter, hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre, vilt, grønnsaker med eller uten saus; serveringstilberedte måltider hovedsakelig bestående av kjøtt eller fisk, eller vilt, eller fjærkre, og/eller med tilsetning av grønnsaker, poteter, pasta eller ris; paella; 17

18 registrerte varemerker nr 42/13 grønnsaksretter. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ferdigsmurte produkter,hovedsakelig laget av baguetter, baguetter med kjøtt og/eller grønnsaker, med ost og/eller skinke, med egg og/eller grønnsaker, med posteier og/eller grønnsaker; osteflutes med ost og skinke; pakker i form av ferdigsmurte brødskiver med pålegg; ferdigsmurte sandwhich med egg og bacon; club sandwhich; wraps med thaikylling. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; frukt, grønnsaker, bær, poteter. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; juicer og smoothies. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, industripakkede salater, fruktsalater (oppskåret frukt), salater med ost og skinke, salater med kylling, grønnsakssalater, lunsjsalat med skinke, lunsjsalat med kylling, av ferdigretter hovedsakelig bestående av egg, nemlig omeletter, av industripakkede ferdigretter i form av vegetabilske gratengretter, av industripakkede ferdigretter, hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre, vilt, grønnsaker med eller uten saus, av serveringstilberedte måltider hovedsakelig bestående av kjøtt eller fisk, eller vilt, eller fjærkre, og/eller med tilsetning av grønnsaker, poteter, pasta eller ris, paella, grønnsaksretter, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, av honning, sirup, av gjær, bakepulver, av salt, sennep, av eddik, sauser, krydderier, is, av ferdigsmurte produkter, hovedsakelig laget av baguetter, baguetter med kjøtt og/eller grønnsaker, med ost og/eller skinke, med egg og/eller grønnsaker, med posteier og/eller grønnsaker, av osteflutes med ost og skinke, av pakker i form av ferdigsmurte brødskiver med pålegg, av ferdigsmurte sandwhich med egg og bacon, av club sandwhich, av wraps med thaikylling, av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, av levende dyr, av friske frukter og grønnsaker, av frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, av frukt, grønnsaker, bær, poteter, av øl, av mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, av saft og andre preparater til fremstilling av drikker, av juicer og smoothies. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ingman Ice Cream Oy AB, Örnvägen 34, FI SÖDERKULLA, Finland Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kunstig kaffe; mel og blandinger laget av kornprodukter, brød, bakverk og konditorvarer, søtsaker, iskrem; vannis, fruktis; frossen konfekt, frosne søtsaker; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger); krydder; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ingman Ice Cream Oy AB, Örnvägen 34, FI SÖDERKULLA, Finland Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kunstig kaffe; mel og blandinger laget av kornprodukter, brød, bakverk og konditorvarer, søtsaker, iskrem; vannis, fruktis; frossen konfekt, frosne søtsaker; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger); krydder; is. 18

19 registrerte varemerker nr 42/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Eggyplay Hedegaard Foods A/S, Glerupvej 5, DK-9560 HADSUND, Danmark Niels Harding, Julius Posselts Vej 12, 3.th, DK-9400 NØRRESUNDBY, Danmark Klasse 29 Egg til konsum; fjærkre [kjøtt]; kjøtt; fisk, fjærkre og vilt; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; kjøttekstrakter; kompotter; meieriprodukter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OY Wikholm Food Trade Ltd, Jäspilänkatu 27, FI KERAVA, Finland Joe Gummerus / Ernst & Young AB, Storalånggatan 55, FI VASA, Finland Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROUTEX BV, Strawinskylaan 1725, NL-1077XX AMSTERDAM, Nederland Klasse 9 Kredittkort; debetkort; kodede kort; smartkort (integrerte kretskort); kontaktfrie smartkort; kodede identitetskort; kodede kort for bruk ved transaksjoner på utsalgssteder; digitale datakart. Klasse 35 Regnskapstjenester; dataadministrasjonstjenester; tilveiebringelse av saldooppgaver, kontoutdrag og regnskapsoppgjør; forretningskontoadministrasjon. Klasse 36 Kredittkorttjenester; debetkorttjenester; betalingskorttjenester; betalingsadministrasjonstjenester; betalingsprosessering; finansielle clearingtjenester; elektronisk betalings- og pengeoverføring; elektroniske kredittransaksjoner; elektroniske debettransaksjoner; monetære transaksjoner; tilveiebringelse av informasjon relatert til betalinger og monetære transaksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TAC SALMON DA, Fureneset, 6967 HELLEVIK I FJALER, Klasse 22 Fiskegarn; fiskenett; nett [garn]; tau; taustiger; trosser, ikke av metall; tråd for nett. Klasse 28 Fiskeagn, kunstige; fiskehansker; fiskehåver; fiskekroker; fiskeredskaper; fiskeruser; fiskesneller; fiskesnører; fiskestenger; flottører for fiske; fortom for fisking; lokkemat for jakt eller fiske; luktagn for jakt og fiske; åte for jakt og fiske. Klasse 31 Dyrefôr; fisk, levende; fiskeagn [levende]; fiskemel som dyrefôr; fiskerogn; foringsstoffer [fetende] for dyr; fôrmel; forstoffer, styrkende; gjær som dyrefôr; kraftfôr for dyr; levende dyr; muslinger [levende]; næringsmidler for dyr; oppdrettsprodukter; sjøpølser [levende]; skalldyr [levende]; østers [levende]. 19

20 registrerte varemerker nr 42/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MudMat Install IT AS, Frognerstranda 4, 0250 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse 27 Tapeter (ikke av tekstilmateriale). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AXT AXT Sport AS, Norheimvegen 336, 3825 LUNDE, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av produkter i klasse 25 og 28 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STATECHASER Daniel Larsson, Matrandveien 614, 2235 MATRAND, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse og reklame. Klasse 39 Organisering av reiser, reisetips og tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Baby Brother JAN ODDVAR HENRIKSEN, JEBEVEIEN 13, 7043 TRONDHEIM, Klasse 9 Programvare til smarttelefoner i form av en applikasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAMSAYA Sampda "Samsaya" Sharma, Trondheimsveien 199 A, 0570 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; lyd-, video-, optiske-, fjernsyns-, radio- og kinematografiske apparater og instrumenter; videoog/eller lydopptak; musikkopptak, lyd- og videoopptak skaffet tilveie ved hjelp av nedlasting og/eller streaming fra data- og telekommunikasjonsnettverk; grammofonplater; kompaktdisker; lydtape, kassetter; magnetisk tape, disker og ledninger for lyd eller videoopptak; optiske disker for lyd eller videoopptak; computer software; computer software og publikasjoner i elektronisk form levert on-line fra databaser eller fra internett; CD-ROM; DVD; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra internett; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra MP3 internett websteder; MP3 spillere; mobiltelefoner, mobiltelefonfutteraler; mobiltelefondeksler, ringetoner, operatørlogoer; apparater for opptak, overføring, manipulering, behandling og reproduksjon av lyd, bilder, film, filmsnutter, videospill, apparater for spill for bruk med fjernsynsmottakere og computere; videospill; myntopererte apparater og instrumenter; briller, solbriller, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Underholdningstjenester; lydopptak, videoopptak og video underholdningstjenester; konserter, musikaler og videofremføringer; fjernsyns- og radiounderholdningstjenester; underholdningstjenester ved sceneproduksjon og kabareter; produksjon av video og/eller lydopptak; presentasjon, produksjon og fremføring av show, musikalske show, konserter, videoer, multimedia videoer og radio- og fjernsynsprogrammer; opptaks-, film-, video- og fjernsynsstudiotjenester; lyd-, film-, video- og fjernsynsopptakstjenester; forlagsvirksomhet; musikkforlag; fjernsyns- og radiosendinger; lydopptak, film- og videoproduksjons- og distribusjonstjenester, arrangering og ledelse av seminarer, konferanser og utstillinger; utgivelse av bøker, magasiner og andre tekster. 20

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer