nr NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Opphør av fullmektigverv Søksmål om ugyldigkjennelse av varemerkeregistrering INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 37 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Premium Wine Brands Pty Ltd, 167 Fullarton Road, AU-SA5065 DULWICH, Australia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.); vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VISUS COTTON DW & W International AS, Kjelsåsveien 29 B, 0488 OSLO, Klasse 23 Garn og tråd for tekstile formål Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 31 Jordbruks- og skogbruksprodukter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CA, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APOBIOLOGIX Apotex Technologies Inc, 150 Signet Drive, CA- ONM9L1T9 TORONTO, Canada Klasse 42 Forskningsbaserte utviklingstjenester for medikamenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLGATE PROCLINICAL Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, US-NY10022 NEW YORK, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 21 Tannbørster (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VINDVEGGEN ARKITEKTER AS, Skedsmogata 7, 2000 LILLESTRØM, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 42 Arkitekter; landskapsarkitektur; industriell- og grafisk formgivning. 3

4 registrerte varemerker nr 37 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PALANTIR Palantir Technologies Inc, 100 Hamilton Avenue, Suite 300, US-CA94301 PALO ALTO, USA Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 9 Dataprogramvare for informasjon og data-integrasjon, analyse, ledelse, samarbeid, algoritmisk og menneskedrevet leting, visning, modellering, eksport, visualisering, organisering, endring, bokmerker, overføring, lagring, utveksling, deling, spørring, revisjon, innsamling, redigering, hosting, sikkerhet og sporing av data og informasjon. Klasse 35 Konsulenttjenester vedrørende bruk av data og informasjon av finansinstitusjoner, helseinstitusjoner, non-profit organisasjoner, juridiske institusjoner, kommersielle enheter, og offentlige etater; data og informasjon konsulenttjenester. Klasse 41 Utdanningsvirksomhet, nemlig tilbydelse av opplæring, konferanser og seminarer innen data og informasjon, datamaskiner, data programvare og informasjonsteknologi. Klasse 42 Dataprogramvare rådgivning og design tjenester for andre; datamaskinvare rådgivning og design tjenester for andre; teknisk støtte, nemlig feilsøking av maskinvare, programvare og datanettverk problemer, vedlikehold av dataprogrammer; programvare levert som tjeneste (SaaS), eller tjenestetilbyder (ASP), nemlig drift av programvare for andre; informasjonsteknologi konsultasjon; datasikkerhet rådgivningstjenester; datatjenester for informasjon og data-integrasjon, analyse, ledelse, samarbeid, algoritmisk og menneske-drevet leting, visning, modellering, eksport, visualisering, organisering, endring, bokmerker, overføring, lagring, utveksling, deling, spørring, revisjon, innsamling, redigering, hosting, sikkerhet og sporing av data og informasjon. Klasse 45 Forskning innen etterretning og sikkerhetsteknologi; konsulenttjenester vedrørende lokal, nasjonal og internasjonal offentlig sikkerhet og sikkerhetsspørsmål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JP, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kabushiki Kaisha Taito, Shinjuku Shinjuku-ku, JP TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Computerspillsoftware for videospillmaskiner for spillehaller; nedlastbar software for bruk som spill i videospillmaskiner for spillehaller; spillprogrammer for videospillmaskiner for spillehaller; nedlastbare spillprogrammer for videospillmaskiner for spillehaller; systemkort for videospillmaskiner for spillehaller; personlige computer og deler og tilbehør dertil; computerspillsoftware for bruk med personlige computere; nedlastbare computerspillsoftware for bruk med personlige computere; spillprogrammer for personlige computere; nedlastbare spillprogrammer for personlige computere; elektroniske kretser; optiske disker, magnetiske disker og tape, ROM kassetter og andre lagerenheter på hvilke spillprogrammer for personlige computere innspilles; computerspillprogrammer; computerspillsoftware; videospillsoftware; musematter; computerspillsoftware for mobiltelefoner; nedlastbar software for bruk som spill på mobiltelefoner; spillprogrammer for mobiltelefoner; nedlastbare spillprogrammer for mobiltelefoner; stropper for mobiltelefoner; computerspillsoftware for personlige digitale assistenter; nedlastbar spillsoftware for personlige digitale assistenter; spillprogrammer for personlige digitale assistenter; nedlastbare spillprogrammer for personlige digitale assistenter; videospillsoftware for hjemmevideospillmaskiner; elektroniske kretser, optiske disker, magnetiske disker og tape, ROM kassetter eller andre lagerenheter på hvilke videospillsoftware innspilles for hjemmevideospillmaskiner; nedlastbar videospillsoftware for hjemmevideospillmaskiner; videospillprogrammer for hjemmevideospillmaskiner; elektroniske kretser, optiske disker, magnetiske disker og tape, ROM kassetter eller andre lagerenheter på hvilke videospillprogrammer innspilles for hjemmevideospillmaskiner; nedlastbare videospillprogrammer for hjemmevideospillmaskiner; videospillsoftware for håndholdte spillmaskiner med flytende krystall; nedlastbare videospillsoftware for håndholdte enheter med flytende krystalldisplay; elektroniske kretser, optiske disker, magnetiske disker og tape, ROM kassetter og andre lagerenheter på hvilke spillsoftware innspilles for håndholdte spillmaskiner med flytende krystalldisplayer; videospillprogrammer for håndholdte spillmaskiner med flytende krystall; nedlastbare videospillprogrammer for 4

5 registrerte varemerker nr 37 håndholdte enheter med flytende krystalldisplay; elektroniske kretser, optiske disker, magnetiske disker og tape, ROM kassetter og andre lagerenheter på hvilke spillprogrammer innspilles for håndholdte spillmaskiner med flytende krystalldisplay; grammofonplater; forhåndsinnspilte compact disker og andre lagerenheter for musikk, nedlastbar lyd og musikkdata fremskaffet via internett; nedlastbar software for bruk for repetisjon av ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner; spillefilmer; videodisker; tape og andre forhåndsinnspilte lagerenheter; nedlastbare elektroniske data for bilder og film. Klasse 18 Punger for å oppbevare makeup, nøkler og andre personlige gjenstander; vesker; spaserstokker; visittkortmapper; nøkkelpunger (lærvarer); parasoller; lommebøker; pengepunger; ryggsekker; paraplyer; reisevesker; kosmetikkofferter. Klasse 24 Tepper, pledd, sengedekker; lommetørklær; sengeutstyr (sengetepper og lintøy); putetrekk; gardiner; trekk til toalettlokk; flagg; putevar; soveposer; bordservietter av tekstil; duker; håndklær av tekstil. Klasse 25 T-skjorter; forklær; bandanas (halstørklær); badekåper; badedrakter; strandklær; strandsko; belter (bekledning); støvler; underliv; luer, hetter; bekledning; øremuffer; fottøy; hansker; hatter; jumpere; babyklær; leggings; gamasjer; slør, skjerf, sjal; slips; pyjamaser; bukser; parkaser; skjerf; sjal; skjorter; sko; skjørt; sandaler; turnsko; sokker, strømper; stolaer (pelsverk); drakter; lueskygger; bukseseler; sweatere; badetrakter; strømpebukser; undertøy; uniformer; slør (bekledning); vester; ermebeskyttere. Klasse 28 Videospillmaskiner for spillehaller og deler og tilbehør dertil; medaljespillmaskiner og deler og tilbehør dertil; kosedyr, leker, dukker og lekefigurer; hjemmevideospillmaskiner og deler og tilbehør dertil; håndholdte enhetsspillmaskiner med flytende krystalldisplay og deler og tilbehør dertil. Klasse 41 Fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner; underholdningstjenester for spillehaller; spilltjenester fremskaffet online fra et computernettverk; fremskaffelse av online computerspill og online videospill via et globalt eller lokalt kommunikasjonsnetteverk og tilhørende informasjon; utleie av videospillmaskiner og spilleautomater og myntautomater for spillehaller. print virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NIFELAT Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, US, 85/853,250 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRAFISK DIGITAL AS, Skjenet 10, 5353 STRAUME, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Pakking, adressering, konvoluttering og utsendelse av reklamemateriell, informasjonsskriv og fakturaer for andre. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; trykkerivirksomhet; digital Nu Mark LLC, 6601 West Broad Street, US-VA23230 RICHMOND, USA Klasse 9 Batterier for elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper, elektroniske piper, og vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; akkumulatorer for elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper, elektroniske piper, og vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; batteriladere, ladere, biladaptere og ledninger for elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, 5

6 registrerte varemerker nr 37 elektroniske sigarilloer, elektriske piper, elektroniske piper, og vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; elektroniske og elektriske deler, komponenter og aksessorier for bruk med elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper, elektroniske piper, og vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter. Klasse 34 Tobakksprodukter; tobakk, bearbeidet eller ubearbeidet; artikler før røkere; tobakk, i særdeleshet røketobakk, røkfri tobakk og skråtobakk; tobakksprodukter, i særdeleshet sigarer, sigaretter og sigarilloer; tobakksprodukter, i særdeleshet tobakksderiverte nikotinskiver for bruk i munnen; piper; snus; tobakkerstatninger, ikke for medisinske eller kurative formål; tobakksubstituttprodukter, i særdeleshet sigarer og sigaretter inneholdende tobakksubstitutter, ikke for medisinske eller kurative formål; elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper og elektroniske piper; væsker, ampuller og innsatser for elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektroniske sigarer, elektroniske sigarilloer og elektriske piper; refillvæsker for bruk i elektroniske sigaretter og elektronisk røkeutstyr; refillinnsatser for bruk i elektroniske sigaretter og elektronisk røkeutstyr; forstøvere samt kombinerte forstøvere og innsatser (cartomizers) for bruk i elektroniske sigaretter og elektronisk røkeutstyr; vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; deler, komponenter og aksessorier av og for elektroniske sigaretter og elektronisk røkeutstyr samt av og for vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; bærevesker, etuier og beholdere spesielt tilpasset for de forannevnte varer; stands spesielt tilpasset for de forannevnte varer; deler og reservedeler av og for de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, US, 85/853,246 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nu Mark LLC, 6601 West Broad Street, US-VA23230 RICHMOND, USA Klasse 9 Batterier for elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper, elektroniske piper, og vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; akkumulatorer for elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper, elektroniske piper, og vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; batteriladere, ladere, biladaptere og ledninger for elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper, elektroniske piper, og vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; elektroniske og elektriske deler, komponenter og aksessorier for bruk med elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper, elektroniske piper, og vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter. Klasse 34 Tobakksprodukter; tobakk, bearbeidet eller ubearbeidet; artikler før røkere; tobakk, i særdeleshet røketobakk, røkfri tobakk og skråtobakk; tobakksprodukter, i særdeleshet sigarer, sigaretter og sigarilloer; tobakksprodukter, i særdeleshet tobakksderiverte nikotinskiver for bruk i munnen; piper; snus; tobakkerstatninger, ikke for medisinske eller kurative formål; tobakksubstituttprodukter, i særdeleshet sigarer og sigaretter inneholdende tobakksubstitutter, ikke for medisinske eller kurative formål; elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper og elektroniske piper; væsker, ampuller og innsatser for elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektroniske sigarer, elektroniske sigarilloer og elektriske piper; refillvæsker for bruk i elektroniske sigaretter og elektronisk røkeutstyr; refillinnsatser for bruk i elektroniske sigaretter og elektronisk røkeutstyr; 6

7 registrerte varemerker nr 37 forstøvere samt kombinerte forstøvere og innsatser (cartomizers) for bruk i elektroniske sigaretter og elektronisk røkeutstyr; vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; deler, komponenter og aksessorier av og for elektroniske sigaretter og elektronisk røkeutstyr samt av og for vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; bærevesker, etuier og beholdere spesielt tilpasset for de forannevnte varer; stands spesielt tilpasset for de forannevnte varer; deler og reservedeler av og for de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, US, 85/883,885 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen tobakksprodukter, i særdeleshet sigarer, sigaretter og sigarilloer; tobakksprodukter, i særdeleshet tobakksderiverte nikotinskiver for bruk i munnen; piper; snus; tobakkerstatninger, ikke for medisinske eller kurative formål; tobakksubstituttprodukter, i særdeleshet sigarer og sigaretter inneholdende tobakksubstitutter, ikke for medisinske eller kurative formål; elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper og elektroniske piper; væsker, ampuller og innsatser for elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektroniske sigarer, elektroniske sigarilloer og elektriske piper; refillvæsker for bruk i elektroniske sigaretter og elektronisk røkeutstyr; refillinnsatser for bruk i elektroniske sigaretter og elektronisk røkeutstyr; forstøvere samt kombinerte forstøvere og innsatser (cartomizers) for bruk i elektroniske sigaretter og elektronisk røkeutstyr; vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; deler, komponenter og aksessorier av og for elektroniske sigaretter og elektronisk røkeutstyr samt av og for vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; bærevesker, etuier og beholdere spesielt tilpasset for de forannevnte varer; stands spesielt tilpasset for de forannevnte varer; deler og reservedeler av og for de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, US, 85/883,960 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nu Mark LLC, 6601 West Broad Street, US-VA23230 RICHMOND, USA Klasse 9 Batterier for elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper, elektroniske piper, og vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; akkumulatorer for elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper, elektroniske piper, og vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; batteriladere, ladere, biladaptere og ledninger for elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper, elektroniske piper, og vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; elektroniske og elektriske deler, komponenter og aksessorier for bruk med elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper, elektroniske piper, og vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter. Klasse 34 Tobakksprodukter; tobakk, bearbeidet eller ubearbeidet; artikler før røkere; tobakk, i særdeleshet røketobakk, røkfri tobakk og skråtobakk; Nu Mark LLC, 6601 West Broad Street, US-VA23230 RICHMOND, USA Klasse 9 Batterier for elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper, elektroniske piper, og vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; akkumulatorer for elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, 7

8 registrerte varemerker nr 37 elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper, elektroniske piper, og vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; batteriladere, ladere, biladaptere og ledninger for elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper, elektroniske piper, og vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; elektroniske og elektriske deler, komponenter og aksessorier for bruk med elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper, elektroniske piper, og vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter. Klasse 34 Tobakksprodukter; tobakk, bearbeidet eller ubearbeidet; artikler før røkere; tobakk, i særdeleshet røketobakk, røkfri tobakk og skråtobakk; tobakksprodukter, i særdeleshet sigarer, sigaretter og sigarilloer; tobakksprodukter, i særdeleshet tobakksderiverte nikotinskiver for bruk i munnen; piper; snus; tobakkerstatninger, ikke for medisinske eller kurative formål; tobakksubstituttprodukter, i særdeleshet sigarer og sigaretter inneholdende tobakksubstitutter, ikke for medisinske eller kurative formål; elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektriske sigarer, elektroniske sigarer, elektriske sigarilloer, elektroniske sigarilloer, elektriske piper og elektroniske piper; væsker, ampuller og innsatser for elektriske sigaretter, elektroniske sigaretter, elektroniske sigarer, elektroniske sigarilloer og elektriske piper; refillvæsker for bruk i elektroniske sigaretter og elektronisk røkeutstyr; refillinnsatser for bruk i elektroniske sigaretter og elektronisk røkeutstyr; forstøvere samt kombinerte forstøvere og innsatser (cartomizers) for bruk i elektroniske sigaretter og elektronisk røkeutstyr; vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; deler, komponenter og aksessorier av og for elektroniske sigaretter og elektronisk røkeutstyr samt av og for vaporiserende innretninger for tobakk, tobakksprodukter og tobakksubstitutter; bærevesker, etuier og beholdere spesielt tilpasset for de forannevnte varer; stands spesielt tilpasset for de forannevnte varer; deler og reservedeler av og for de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIG HERO 6 Marvel Characters Inc, 1600 Rosecrans Avenue, US- CA90266 MANHATTAN BEACH, USA Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Adminel SAMBA NDIAYE, Tidemands gate 2, 0266 OSLO, Klasse 9 Programvare, datamaskiner og deler og tilhørende utstyr. Klasse 35 Markedsføring; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, herunder regnskapsførsel, -kontroll og -analyse. Klasse 42 Dataprogrammering og relaterte tjenester, tilbud om tilgang og utleie av datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POWERDOC Powercare A/S, Sønderhøj 16,1, DK-8260 VIBY J, Danmark Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Bestillingstjenester; annonse- og reklamevirksomhet, 8

9 registrerte varemerker nr 37 herunder annonse- og reklamevirksomhet via internet; bistand ved bedriftsledelse; bistand ved bedriftsadministrasjon; bistand i forbindelse med kontortjenester; vikarbyråvirksomhet, herunder spesielt vikarbyråvirksomhet for leger, jordmødre, sykepleiere og annet helsefaglig personale, samt utleie av sykepleiere, leger, jordmødre og annet helsefaglig personale; rekrutteingstjenester, herunder informasjon vedrørende rekruttering, personalansettelse og - rekruttering, intervjuvirksomhet i forbindelse med rekruttering av personale. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av brukertilgang til internet; tilveiebringelse av online forum til rådighet for brukere; overføring av informasjon online; elektroniske posttjenester. Klasse 41 Utgivelse av nyhetsbrev; utdannelse og undervisningsvirksomhet; arrangement av seminarer med utdannelsesmessige formål; arrangement og ledelse av utdannelsesseminarer; arrangement av foredrag. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; helse- og skjønnhetspleie for mennesker, herunder spesielt sykepleie og helsevirksomhet forøvrig, samt rådgivning i sykepleierfaglige og helsefaglige spørsmål; tjenesteytelser vedrørende sykepleie; sykepleievirksomhet; jordmorvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen informasjonsteknologi. Klasse 42 Dataprogramvare rådgivning og design tjenester for andre; datamaskinvare rådgivning og design tjenester for andre; teknisk støtte, nemlig feilsøking av maskinvare, programvare og datanettverk problemer, vedlikehold av dataprogrammer; programvare levert som tjeneste (SaaS), eller tjenestetilbyder (ASP), nemlig drift av programvare for andre; informasjonsteknologi konsultasjon; datasikkerhet rådgivningstjenester; datatjenester for informasjon og data-integrasjon, analyse, ledelse, samarbeid, algoritmisk og menneske-drevet leting, visning, modellering, eksport, visualisering, organisering, endring, bokmerker, overføring, lagring, utveksling, deling, spørring, revisjon, innsamling, redigering, hosting, sikkerhet og sporing av data og informasjon. Klasse 45 Forskning innen etterretning og sikkerhetsteknologi; konsulenttjenester vedrørende lokal, nasjonal og internasjonal offentlig sikkerhet og sikkerhetsspørsmål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RECON C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, US-NJ07974 MURRAY HILL, USA Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 10 Medisinske instrumenter og apparater, nemlig katetre og styretråder, og deler og tilbehør dertil (ingen av de nevnte varer til ortopedisk bruk). Palantir Technologies Inc, 100 Hamilton Avenue, Suite 300, US-CA94301 PALO ALTO, USA Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 9 Dataprogramvare for informasjon og data-integrasjon, analyse, ledelse, samarbeid, algoritmisk og menneskedrevet leting, visning, modellering, eksport, visualisering, organisering, endring, bokmerker, overføring, lagring, utveksling, deling, spørring, revisjon, innsamling, redigering, hosting, sikkerhet og sporing av data og informasjon. Klasse 35 Konsulenttjenester vedrørende bruk av data og informasjon av finansinstitusjoner, helseinstitusjoner, non-profit organisasjoner, juridiske institusjoner, kommersielle enheter, og offentlige etater; data og informasjon konsulenttjenester. Klasse 41 Utdanningsvirksomhet, nemlig tilbydelse av opplæring, konferanser og seminarer innen data og informasjon, datamaskiner, data programvare og (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AMIPED B Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1, DE MELSUNGEN, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Oppløsninger av aminosyrer for intravenøs infusjon tilpasset kravet til premature spedbarn, babyer, småbarn og barn; infusjon og /eller injeksjonsoppløsninger. 9

10 registrerte varemerker nr 37 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KENT AQUA British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 34 Sigaretter, tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEDMATCH Kingsdown Inc, P.O. Box 388, US-NC27302 MEBANE, USA Klasse 20 Madrasser, rammemadrasser, springfjærmadrasser og madrassrammer. Klasse 35 Detaljhandelstjenester for sengetøy, madrasser og sengeutstyr og -tilbehør; online detaljhandelstjenester for sengetøy, madrasser og sengeutstyr og -tilbehør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PIEMONTE BAR & RESTAURANT AS, Kjonåsveien 7, 1407 VINTERBRO, Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/891,857 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QORUS Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH, Am Unisys-Park 1, DE SULZBACH AM TAUNUS, Tyskland Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 1 Kunstige søtningsstoffer. HØYER FINSETH AS, Engebrets vei 5, 0275 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 37 Byggeledelse. Klasse 42 Teknologiske tjenester; ingeniørvirksomhet; planlegging og rådgivning vedrørende bygging. 10

11 registrerte varemerker nr 37 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TADANO LTD, Ko-34 Shinden-cho, Takamatsu, JP- KAGAWA, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 37 Fremskaffelse av informasjon vedrørende reparasjon eller vedlikehold av motorkjøretøyer og deres deler og tilbehør; fremskaffelse av informasjon vedrørende reparasjon eller vedlikehold av laste-lossemaskiner og apparater; fremskaffelse av informasjon vedrørende reparasjon eller vedlikehold av anleggsmaskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av motorkjøretøyer; reparasjon eller vedlikehold av lastelossemaskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av anleggsmaskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av kraner; fremskaffelse av informasjon vedrørende reparasjon eller vedlikehold av kraner; vedlikeholdsledelse av lastelossemaskiner og apparater; fremskaffelse av informasjon vedrørende vedlikeholdsledelse av laste-lossemaskiner og apparater; vedlikeholdsledelse av anleggsmaskiner og apparater; fremskaffelse av informasjon vedrørende vedlikeholdsledelse av anleggsmaskiner og apparater; vedlikeholdsledelse av kraner; fremskaffelse av informasjon vedrørende vedlikeholdsledelse av kraner; maskininstallasjoner, vedlikehold og reparasjon; fremskaffelse av informasjon av maskininstallasjoner, vedlikehold og reparasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GLENNE Silje og Gry Glenne, Pilestredet 41 B, 0166 OSLO, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av overnevnte varer i kl 14, 16 og 21. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; bryllupsarrangementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Glenne Wedding, Pilestredet 41 B, 0166 OSLO, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av overnevnte varer i kl 14, 16 og 21. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; bryllupsarrangementer. 11

12 registrerte varemerker nr 37 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROM & TONIK Muro Design AS, Borgundvegen 340, 6009 ÅLESUND, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 17 Paknings- og isolasjonsmateriale; lyddempende materialer. Klasse 35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klassene 17 samt interiør, bygnings- og inventarartikler. Klasse 42 Arkitektvirksomhet, interiørarkitektvirksomhet, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , LC, TM/2012/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ASHLYNN ELLA Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, US-CA EL SEGUNDO, USA Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Svensk filmindustri AB, SE STOCKHOLM, Sverige Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 OSLO, Klasse 35 Reklametjenester, fjernsyns- og radioreklame Klasse 41 Undervisning, utdannelse, opplæring, instruksjon, kulturelle aktiviteter, nemlig kinoer, drift av kinosalonger, teater og musikkproduksjoner, utleie av spillefilmer og videobånd, film-, DVD- og videofilmproduksjon, organisering av underholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE AS, Postboks 7057 Majorstuen, 0306 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 42 Arkitekter; industriell- og grafisk formgivning. 12

13 registrerte varemerker nr 37 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Frukthaven AS, Økern Torg 4, 0580 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av kurver med frukt, frukt, grønnsaker og bær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MALERMESTER HARALD ASKAUTRUD MALERMESTER HARALD ASKAUTRUD AS, Ryensvingen 9, 0680 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; malevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MALERMESTER HARALD ASKAUTRUD AS, Ryensvingen 9, 0680 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; malevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SYNBIOTICS ASSURE Synbiotics Corporation, Via Frontera, US- CA92127 SAN DIEGO, USA Klasse 1 Klasse 5 Diagnostiske preparater, andre enn for medisinske eller veterinære formål; kjemiske reagenser, andre enn for medisinske eller veterinære formål. Diagnostiske preparater for medisinske eller veterinære formål; kjemiske reagenser for medisinske eller veterinære formål; veterinære diagnostiske prøvesett bestående av diagnostiske reagenser for diagnostisering av veterinære sykdommer og tilstander. Klasse 10 Diagnostiske apparater og instrumenter for medisinske og veterinære formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AS LTH-BAAS, Solheimsgaten 15 (inngang B), 5058 BERGEN, Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , LC, TM/2012/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CERISE HOOD Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, US-CA EL SEGUNDO, USA Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 13

14 registrerte varemerker nr 37 malmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , LC, TM/2012/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GUS CRUMB Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, US-CA EL SEGUNDO, USA Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , LC, TM/2012/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HILDA CRUMB Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, US-CA EL SEGUNDO, USA Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DAY-system Flügger A/S, Islevdalvej 151, DK-2610 RØDOVRE, Danmark Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , FI, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIBERTA Rautaruukki OYJ, Suolakivenkatu 1, FI HELSINGFORS, Finland Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); TOBIAS BUSÆT FREESTYLE, Åkerøveien 10, 0586 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. - Fotball, spesial laget ball for fotballtriksing 14

15 registrerte varemerker nr 37 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CraftEngine Viking Heat Engines AS, Postboks 22, 4661 KRISTIANSAND S, Klasse 7 Maskin som produserer elektrisk strøm fra alle typer varme kilder med temperatur fra ca 80 C og opp til 215 C. Typisk varme kilder er industriell avfallsvarme (avfallsforbrenning, kjemisk industri, varme i eksos fra ulike maskiner etc), geotermisk varme, varme fra biomasse forbrenning og sol varme. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pink Dolphin Clothing LLC, 3235 San Fernando Road, Unit 7A, US-CA90065 LOS ANGELES, USA Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Coatings Foreign IP Co LLC, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, US-WA20004 WASHINGTON DC, USA Klasse 2 Grunningsmaling, fargestoffer, toppmaling, emaljer, overflatebehandlingsmidler, lakker, maling, pulver og primere brukt i bilindustrien, luftfartsindustrien, bygg- og anleggsindustrien, utstyrsindustrien, sjøfartsindustrien, jernbaneindustrien, verktøyindustrien og campingvognindustrien. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og konsultasjonstjenester relatert til salg og bruk av grunningsmaling, fargestoffer, toppmaling, emaljer, overflatebehandlingsmidler, lakker, maling, pulver og primere; detaljsalg av grunningsmaling, fargestoffer, toppmaling, emaljer, overflatebehandlingsmidler, lakker, maling, pulver og primere; online detaljsalg av grunningsmaling, fargestoffer, toppmaling, emaljer, overflatebehandlingsmidler, lakker, maling, pulver og primere; detaljsalg av grunningsmaling, fargestoffer, toppmaling, emaljer, overflatebehandlingsmidler, lakker, maling, pulver og primere gjennom telefoniske, elektroniske og postordrekatalogtjenester; teknisk konsultasjon og rådgivning relatert til salg av grunningsmaling, fargestoffer, toppmaling, emaljer, overflatebehandlingsmidler, lakker, maling, pulver og primere. Klasse 37 Teknisk konsultasjon og rådgivning relatert til utvelging, fargesammensetninger, påføring, anvendbarhet og bruk av grunningsmaling, fargestoffer, toppmaling, emaljer, overflatebehandlingsmidler, lakker, maling, pulver og primere; tilveiebringe teknisk informasjon vedrørende grunningsmaling, fargestoffer, toppmaling, emaljer, overflatebehandlingsmidler, lakker, maling, pulver og primere; tilveiebringe forbrukerinformasjon vedrørende grunningsmaling, fargestoffer, toppmaling, emaljer, overflatebehandlingsmidler, lakker, maling, pulver og primere; tilveiebringe informasjon om produkter innen områdene grunningsmaling, fargestoffer, toppmaling, emaljer, overflatebehandlingsmidler, lakker, maling, pulver og primere. 15

16 registrerte varemerker nr 37 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , LC, TM/2012/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HOPPER CROAKINGTON II Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, US-CA EL SEGUNDO, USA Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , LC, TM/2012/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KITTY CHESHIRE Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, US-CA EL SEGUNDO, USA Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WORLDVENTURES YOU SHOULD BE HERE WorldVentures Holdings LLC, 5360 Legacy Drive, Building I, Ste 300, US-TX75024 PLANO, USA Klasse 35 Multinivå-marketingforretningstjenester innen området reiseliv. Klasse 39 Reisebyråtjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon og reservasjoner for midlertidig innlosjering, transport, turer, rundreiser, arrangementer, cruise, attraksjoner og reiser ved hjelp av telefon, data og elektroniske kommunikasjonsnettverk; reiseinformasjonstjenester. Klasse 41 Undervisningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Centum Finans AS Centum Finans AS, Øvregaten 25, 5003 BERGEN, Klasse 35 Prissammenligningstjenester. Klasse 36 Bankvirksomhet, brannforsikring, finansiell virksomhet, finansieringstjenester, finansieringsvurdering, finansinformasjon, forbrukslånstjenester, forsikringsinformasjon, forsikringsmegler, forsikringsrådgivning, gjeldsrådgivning, kredittkorttjenester, kjøpekorttjenester, livsforsikring, lån mot sikkerhet, lånefinansiering, meglervirksomhet, pantelån, rådgivning finans, rådgivning forsikring, sykeforsikring, ulykkesforsikring, utlån mot pant i fast eiendom. Klasse 38 Informasjon om telekommunikasjon, mobiltelefontjenester, telefonisk kommunikasjon, telefontjenester, tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , LC, TM/2012/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRINCE DARING CHARMING Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, US-CA EL SEGUNDO, USA Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 16

17 registrerte varemerker nr 37 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sandra Holstad, 64A Spottiswood park Road, SG SINGAPORE, Singapore Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, bijouterivarer, sterlingsølv, edle stener; ur. Klasse 18 Vesker, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Sko, klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ajourføring av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sandra Holstad, 64A Spottiswood park Road, SG SINGAPORE, Singapore Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, bijouterivarer, sterlingsølv, edle stener; ur. Klasse 18 Vesker, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Sko, klær, fottøy, hodeplagg. 24SevenOffice AS, Strandpromenaden 9, 0252 OSLO, Klasse 9 Data hardware, data software for søking, kompilering, indeksering og organisering av informasjon innen individuelle arbeidsstasjoner, PC'er eller datanettverk; data software for elektronisk post og til lettelse av arbeidsgruppekommunikasjon over datanettverk; data software for opprettelse av indekser over informasjon, web-områder og web-sider samt andre ressurser; dataprogrammer; dataprogrammer for økonomistyring; dataprogrammer for prosjektstyring; dataprogrammer for forretnigsdrift, dataprogrammer for ERP, dataprogrammer for kundehåndtering; dataprogrammer for kundebehandling; dataprogrammer for kommunikasjon; dataprogrammer for samhandling. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 42 Datatjenester, nemlig online-informasjonstjenester, også personlig tilrettelagte; tilveiebringelse/forsyning av informasjon og data for andre; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til informasjon og informasjonssamlinger; datatjenester, nemlig opprettelse av indekser over informasjon, web-områder, web-sider og andre informasjonskilder; tilveiebringelse/forsyning av informasjon vedrørende tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafikk og audiovisuell informasjon; tilveiebringelse/forsyning av tjenester relatert til elektronisk post og arbeidsgruppekommunikasjon; utarbeidelse og (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , LC, TM/2012/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRINCE DEXTER CHARMING Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, US-CA EL SEGUNDO, USA Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 17

18 registrerte varemerker nr 37 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Insenti Optimo Prosjekt AS, Akersgata 32, 0180 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon. Bistand ved forretningsmessig eller kommersiell industri. Kontortjenester. Klasse 37 Byggevirksomhet: reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet, prosjektledelse vedrørende bygging, reparasjon og installasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nikon Corp, 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, JP- TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Optiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til måling eller testing; kameraer; digitale kameraer; linser; kikkerter; teleskoper; feltsikter (field scopes); mikroskoper; luper; geværsikter; laser avstandsmålere; okulare øyeglass; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAZZLE DAZZLE Unilever Plc, Port Sunlight, GB- WIRRAL, MERSEYSIDE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hår behandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hår-tonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikke-medisinske toalettpreparater; hudpleie preparater; kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHANNELWORLD International Data Group Inc, 5 Speen Street, US- MA01701 FRAMINGHAM, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Reklame, herunder markedsføring av varer og tjenester og av undervisnings- og konkurransearrangementer; organisering av reklameaktiviteter; on-line annonsering på et datanettverk; utleie av reklametid på kommunikasjonsmedia; nyhetsklipping; rådgivning vedrørende bedriftsorganisering; bistand ved forretningsledelse; konsultasjoner om bedrifts- og forretningsledelse; kontortjenester; organisering av messer, messer, utstillinger og utstillinger for kommersielle- eller reklameformål; online annonsering på et datanettverk; utleie av reklametid på alle medier; publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; formidling av reklamemateriell; PR-virksomhet. Klasse 41 Utdanning; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; informasjon om pedagogiske eller underholdnings-hendelser; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); arrangering og gjennomføring av kollokvier; konferanser eller konvensjoner (møter), internasjonale konferanser; organisering av utstillinger for kulturelle eller pedagogiske formål. Klasse 42 Skaffe tilveie et nettsted av informasjon innenfor områdene datamaskiner, programvare, online datamaskintjenester, informasjonsteknologi, datamaskininformasjonstjenester, høyteknologi og mobilteknologi; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utforming og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/631,577 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GREEN SPEED Isola USA Corp, 3100 W. Ray Road, S. 301, US- AZ85226 CHANDLER, USA Klasse 17 Miljøvennlige filmer og plater (sheets) fremstilt av harpiks med eller uten metallbelegg til bruk ved produksjon av kretskort. 18

19 registrerte varemerker nr 37 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mahindra & Mahindra Ltd, Mahindra Towers G M Bhosale Marg, IN MUMBAI, India Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mahindra & Mahindra Ltd, Mahindra Towers G M Bhosale Marg, IN MUMBAI, India Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); reklamemateriell, brosjyrer, hefter, pamfletter, flygeblader, små bøker, kataloger, magasiner, tidsskrifter, manualer og håndbøker; emballasje laget av papp og papir. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CONDEEP Kværner Concrete Solutions AS, Postboks 74, 1325 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 7 Flytende og ikke flytende offshoreinstallasjoner samt landbaserte installasjoner i form av produksjonsplattformer for olje, gass, LNG (liquefied natural gas) og for LNG regassifisering, brønnhodeplattformer, borerigger, vanninjeksjonsplattformer, boreplattformer, boligplattformer, transformatorplattformer, vindmøller, utility-plattformer og lagerplattformer samt understell og strukturelle deler til alle de foran nevnte. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet; brønnboring for utvinning av olje og gass. Klasse 39 Lagring av olje og gass. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LOMUDAL Fisons L, One Onslow Street, GB-GU14YS GUILDFORD, SURREY, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NRK P20 Norsk rikskringkasting AS, v/juridisk avdeling, Postboks Majorstuen, 0340 OSLO, Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. 19

20 registrerte varemerker nr 37 Klasse 41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignendne til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NRK P30 Norsk rikskringkasting AS, v/juridisk avdeling, Postboks Majorstuen, 0340 OSLO, Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. Klasse 41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignendne til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mahindra & Mahindra Ltd, Mahindra Towers G M Bhosale Marg, IN MUMBAI, India Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); reklamemateriell, brosjyrer, hefter, pamfletter, flygeblader, små bøker, kataloger, magasiner, tidsskrifter, manualer og håndbøker; emballasje laget av papp og papir. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NRK P10 Norsk rikskringkasting AS, v/juridisk avdeling, Postboks Majorstuen, 0340 OSLO, Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. Klasse 41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignendne til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/693,481 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JILLIAN MICHAELS BODYSHRED Empowered Media LLC, 9100 Wilshire Blvd., Suite 520, US-CA90212 EAST BEVERLY HILLS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Nedlastbar applikasjonsoftware for mobile innretninger i form av en database som presenterer informasjon innen områdene kroppsbygging, fitness, trening, vektkontroll og ernæring. Klasse 21 Sportsflasker solgt uten innhold. Klasse 24 Håndklær. Klasse 25 T-skjorter, ermeløse topper, gensere, treningsgensere, collegegensere, treningsbukser, collegebusker, hatter, shorts, kortbuker, sportsbh'er, leggings, tights, collegejakker, treningsjakker. Klasse 41 Tilveiebringe klasser og kurs innen områdene kroppsbygging, fitness, trening og ernæring; tilveiebringe websider inneholdende informasjon om trening, kroppsbygging og fitness; tilveiebringe online utdanning, opplæring og informasjon for trenings-, kroppsbyggings- og fitnessinstruktører innen områdene kroppssbygging, fitness og treningsinstruksjonsmetoder. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/13-2013.03.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 10/13-2013.03.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 10/13-2013.03.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer