nr 42/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 42/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 42/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRANK CLEGG Frank Clegg Leatherworks LLC, 1 Ace Street, US- MA02720 FALL RIVER, USA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; ryggsekker; attachemapper; etuier til visittkort; myntpunger; dokumentmapper; duffelbagger; håndvesker; lærvesker og- lommebøker; lærpunger; bagasjemerkelapper; skuldervesker; handlenett/-vesker; lommebøker; toalettmapper. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, belter (klær). Klasse 35 Engros- og detaljhandel i forbindelse med lær og lærimitasjoner samt varer fremstilt av lær og lærimitasjoner, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, ryggsekker, attachemapper, etuier til visittkort, myntpunger, dokumentmapper, duffelbagger, håndvesker, lærvesker og- lommebøker, lærpunger, bagasjemerkelapper, skuldervesker, handlenett/-vesker, lommebøker, toalettmapper, klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen s Svømmeforbund, Ullevål stadion, 0840 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kursmateriale for svømmeopplæring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; svømmeopplæring; svømmekurs. 3

4 registrerte varemerker nr 42/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HVAL s Svømmeforbund, Ullevål stadion, 0840 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kursmateriale for svømmeundervisning. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; svømmeopplæring; svømmekurs. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kursmateriale for svømmeopplæring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; svømmeopplæring; svømmekurs. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKILPADDE s Svømmeforbund, Ullevål stadion, 0840 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kursmateriale for svømmeopplæring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; svømmeopplæring; svømmekurs. s Svømmeforbund, Ullevål stadion, 0840 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 4

5 registrerte varemerker nr 42/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen s Svømmeforbund, Ullevål stadion, 0840 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kursmateriale for svømmeopplæring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; svømmeopplæring; svømmekurs. s Svømmeforbund, Ullevål stadion, 0840 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kursmateriale for svømmeopplæring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; svømmeopplæring; svømmekurs. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ticon TICON AS, Postboks 2113 Strømsø, 3003 DRAMMEN, Klasse 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. 5

6 registrerte varemerker nr 42/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SELUNGE s Svømmeforbund, Ullevål stadion, 0840 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kursmateriale for svømmeopplæring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; svømmeopplæring; svømmekurs. møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kursmateriale for svømmeopplæring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; svømmeopplæring; svømmekurs. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen s Svømmeforbund, Ullevål stadion, 0840 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke s Svømmeforbund, Ullevål stadion, 0840 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kursmateriale for svømmeopplæring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; svømmeopplæring; svømmekurs. 6

7 registrerte varemerker nr 42/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DELFIN s Svømmeforbund, Ullevål stadion, 0840 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kursmateriale for svømmeopplæring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; svømmeopplæring; svømmekurs. møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kursmateriale for svømmeopplæring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; svømmeopplæring; svømmekurs. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen s Svømmeforbund, Ullevål stadion, 0840 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke s Svømmeforbund, Ullevål stadion, 0840 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kursmateriale for svømmeopplæring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; svømmeopplæring; svømmekurs. 7

8 registrerte varemerker nr 42/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SJØLØVE s Svømmeforbund, Ullevål stadion, 0840 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kursmateriale for svømmeopplæring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; svømmeopplæring; svømmekurs. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kursmateriale for svømmeopplæring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; svømmeopplæring; svømmekurs. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dream Unlimited Corp, Suite Adelaide Street East, CA-ONM5C3H1 TORONTO, Canada Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Markedsføring; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, spesielt kapitalforvaltning; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, spesielt overtagelse, utvikling, forvaltning, leasing og finansiering av kommersielle eiendommer, hoteller, selveierleiligheter og boligeiendommer. Klasse 37 Byggevirksomhet i tilknytning til kommersielle eiendommer, hoteller, selveierleiligheter og boligeiendommer samt fornybar kraft- og infrastrukturmidler; reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet alt i tilknytning til kommersielle eiendommer, hoteller, selveierleiligheter og boligeiendommer samt fornybar kraft- og infrastrukturmidler. s Svømmeforbund, Ullevål stadion, 0840 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SHARP Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as Sharp Corp), 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, JP OSAKA, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 7 Elektriske støvsugere; elektriske automatiske støvsugere (selvgående), nemlig roboter for husholdningsvedlikehold; elektriske automatiske støvsugere (selvgående) for kommersiell bruk; elektriske automatiske støvsugere (selvgående), 8

9 registrerte varemerker nr 42/14 Klasse 8 nemlig roboter for å rengjøre solcellemoduler; elektriske vaskemaskiner; elektriske miksere (blandeapparater for husholdningsbruk); elektriske blandemaskiner for husholdningsbruk; juicemaskiner for bruk på lavhastighet for husholdningsbruk; elektriske fruktpresser for husholdningsbruk; blåsemaskiner for luftkondisjoneringsformål; oppvaskmaskiner for husholdningsbruk og for kommersiell virksomhet; elektriske kjøkkenmaskiner for bearbeiding av mat; kjøttkverner (elektriske); kjøtthakkemaskiner (elektriske). Elektriske strykejern; dampstrykejern; krølltenger; krølljern; rettetenger for hår; hårfriseringstenger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FIVE GUYS Five Guys Holdings Inc, Richmond Highway, US-VA22079 LORTON, USA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; skjorter. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fet; stekte poteter; bearbeidede peanøtter; pølser; hamburgere. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeertatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; smørbrød; pølsesmørbrød (hot dog sandwiches); hamburgersmørbrød (hamburger sandwiches); osteburgersmørbrød( cheese burger sandwiches). Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; ikkealkoholholdige drikker, nemlig kullsyreholdige drikker; mineralvann, ikke- alkoholholdige drikker, nemlig flaskevann. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; franchise tjenester. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; restaurant tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FIVE GUYS BURGERS AND FRIES Five Guys Holdings Inc, Richmond Highway, US-VA22079 LORTON, USA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; skjorter. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fet; stekte poteter; bearbeidede peanøtter; pølser; hamburgere. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeertatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; smørbrød; pølsesmørbrød (hot dog sandwiches); hamburgersmørbrød (hamburger sandwiches); osteburgersmørbrød( cheese burger sandwiches). Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; ikkealkoholholdige drikker, nemlig kullsyreholdige drikker; mineralvann, ikke- alkoholholdige drikker, nemlig flaskevann. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; franchise tjenester. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; restaurant tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Soundrop AS, Sandakerveien 24C, 0473 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet blant annet annonsebyråer, utsendelse av reklameannonser, publisering av reklametekster, utleie av reklameplass, systematisering og innsamling av informasjon for bruk i databaser, innsamling av annonser for bruk på websider, detaljhandel og onlinehandel av programvare for datamaskiner og mobiltelefonløsnlnger, detaljhandel og og onlinehandel for innspilte audio- og audiovisuelle verker, tilveiebrakt via Internett og andre data- og elektroniske nettverk; innhenting og systematisering av Informasjon til bruk i databaser; salg av spill, video og film via Internett. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, blant annet kringkasting av audio- og audiovisuelle verker og relaterte handelsvarer, fjernsyn, video og film, 9

10 registrerte varemerker nr 42/14 elektronisk postoverføring, kommunikasjonstjenester, herunder ved bruk av dataterminaler og optisk fibernettverk, digitale blider, betalingsmidler og andre underholdningstjenester på Internett; konsulenttjenester vedrørende mobiltelefoner; utleie av tilgangstid til databaser. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskinprogrammer; profesjonell og teknisk assistanse, utleie av dataprogramvare, konsulenttjenester vedrørende datamaskiner, dataprogrammer; individuell design og utvikling av dataprogrammer,- systemer,- websider og nettverk for andre, webhotell. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bit Papercut AS, Osloveien 23, 7018 TRONDHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, ørepynt, armbånd, brosjer, nåler, pyntenåler, ringer, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; sølvsmed- og plettvarer; pyntegjenstander av edelt metall. Klasse 16 Papirklipp, papirkunst, papir, papp, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; papirlommetørkler; innpakningspapir, papirduker, papirservietter; veggklistermerker (wallstickers). Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; dynetrekk; putetrekk; laken; sengetrekk; matter av tekstil ikke opptatt i andre klasser; bordduker; gardiner; tekstil for veggpynt ikke opptatt i andre klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd, No. 107 Shanghai Road, Economy & Technology Development Zone, Urumqi, CN XINJIANG, Kina Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 7 Vinddrevne motorer for generering av elektrisitet; Vindkraftmaskiner, nemlig generatorer for vindturbiner og strukturtilpasning av disse; Vinddrevne elektrisitetsgeneratorer; Vanndrevne motorer for generering av elektrisitet; Støpemaskiner; Hydrauliske motorer; Hydrauliske turbiner; Dynamoer; Elektriske generatorer. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet; Vitenskapelig forskning; Tekniske prosjektstudier; Teknisk forskning; Programmering for datamaskiner; Utarbeidelse av dataprogrammer; Materialtesting; Kvalitetskontroll; Kvalitetssjekking og testing; Forskning vedrørende mekanikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd, No. 107 Shanghai Road, Economy & Technology Development Zone, Urumqi, CN XINJIANG, Kina Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 7 Vinddrevne motorer for generering av elektrisitet; Vindkraftmaskiner, nemlig generatorer for vindturbiner og strukturtilpasning av disse; Vinddrevne elektrisitetsgeneratorer; Vanndrevne motorer for generering av elektrisitet; Støpemaskiner; Hydrauliske motorer; Hydrauliske turbiner; Dynamoer; Elektriske generatorer. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet; Vitenskapelig forskning; Tekniske prosjektstudier; Teknisk forskning; Programmering for datamaskiner; Utarbeidelse av dataprogrammer; Materialtesting; Kvalitetskontroll; Kvalitetssjekking og testing; Forskning vedrørende mekanikk. 10

11 registrerte varemerker nr 42/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Skaperglede! SKAPERGLEDE AS, Sørveien 16, 1400 SKI, Klasse 23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Roaldnes AS, 6050 VALDERØYA, Klasse 1 Protein (råvarer) Klasse 29 Fisk (ikke levende) Klasse 35 Administrasjon av prosjekter Hansa Borg Bryggerier AS, Postboks 24 Kokstad, 5863 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 11

12 registrerte varemerker nr 42/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hansa Borg Bryggerier AS, Postboks 24 Kokstad, 5863 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; vørterøl. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Psoriasis- og Eksemforbundet Ung, Postboks 6547 Etterstad, 0606 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. Klasse 44 Medisinske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NAFTALI VAN DEN BEEMD VOLLAN, 7252 DOLMØY, Klasse 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Solid People BRAK HOLDING AS, Professor Olav Hanssens vei 7 A, 4021 STAVANGER, Klasse 35 Personellrekruttering og utleie på vegne av kunder NATURVERNFORBUNDET I ØSTFOLD, Postboks 220, 1702 SARPSBORG, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 12

13 registrerte varemerker nr 42/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/133,063 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SCOUT Indian Motorcycle International LLC, 2100 Highway 55, US-MN55340 MEDINA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Motorsykler og strukturelle deler dertil. Klasse 25 Klær, nemlig skjorter, jakker, bukser, hatter, smekker og overstykker, og fottøy; alle de forannevnte varer brukt i promoteringen av søkers motorsykkelvirksomhet eller motorsykkelproduktlinje. Martin Eikeland, Solåsen 31, 3770 KRAGERØ, Klasse 21 Varer av glassvarer. Klasse 25 Klær. Klasse 33 Alkoholholdig drikke. Klasse 41 Klubbvirksomhet; underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MK MARY KAY Mary Kay Inc, Dallas Parkway, US-TX75001 ADDISON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; arrangering og ledelse av opplærings- og underholdningsaktiviteter; tilveiebringe opplæring og workshops (arbeidsgrupper) innen området for hudpleie, skjønnhetspleie, kosmetikk, vitaminer og kosttilskudd, og innen området for direktesalg, og distribusjon av kursmateriell i forbindelse dermed; arrangering og ledelse av forretningsseminarer og konferanser; publiseringsvirksomhet innen området for hudpleie, skjønnhetspleie, kosmetikk og kosttilskudd, og innen området for direktesalg; arrangering og organisering av konkurranser og tevlinger; lotterivirksomhet. Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Meningittvaksiner. 13

14 registrerte varemerker nr 42/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aurland Ressursutvikling AS, Postboks 42, 5742 FLÅM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Postkort; trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); papir- og pappemballasje; trykt informasjonsmateriell; bøker; brosjyrer; billetter. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av suvenirer, rengjøringsmidler, kosmetikk- og parfymevarer, artikler for personlig hygiene, brensel, lys, farmasøytiske preparater, forbindingssaker, bygningsmaterialer, verktøy, apparater for belysning og oppvarming, sanitærutstyr, kjøretøy, våpen, fyrverkeri, ur og smykker, trykksaker, bøker, papirartikler, kontorrekvisita, bager, vesker og andre reiseeffekter, møbler, prydgjenstander, husholdningsredskaper, glassvarer og stentøy, presenninger, tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, tapeter og gulvbelegg, spill, leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, nærings- og nytelsesmidler, drikker. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; jernbanetransport; organisering av rundreiser, dagsturer, fjordturer og sightseeing; bistand ved bestilling og planlegging av reiser; utleie av hester, sykler og kjøretøy; organisering av, og tilrettelegging for båtturer, togturer, fjellturer, vandreturer, sykkelturer og rideturer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; drift av turistattraksjoner; arrangere kurs, konferanser, idrettsarrangement og konkurranser; skisentervirksomhet; rideskoler; opplæring og instruksjon i bruk av sportsutstyr; organisering av, og tilrettelegging for sports- og fritidsaktiviteter; utleie av sportsutstyr. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotellvirksomhet; campingplassvirksomhet; bistand ved bestilling og planlegging av midlertidig innlosjering; tilveiebringe lokaler for kurs og konferanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZnikiZ ZnikiZ ApS, Gødsvangvej 38, DK-6870 ØLGOD, Danmark Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkeri. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GULLFUNN GULL-FUNN AS, Holthes vei 2, 4848 ARENDAL, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 8 Knivsmedvarer, gafler og skjeer, inkludert knivsmedvarer, gafler og skjeer av edelmetall eller overtrukne dermed. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer samt varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ekte og uekte smykker og bijouterivarer; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 35 Detaljsalg av knivsmedvarer, gafler og skjeer, inkludert knivsmedvarer, gafler og skjeer av edelmetall eller overtrukne dermed,samt av edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, av juvelérvarer, smykker, edle stener, ekte og uekte smykker og bijouterivarer, samt av ur og kronometriske instrumenter. 14

15 registrerte varemerker nr 42/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GULL-FUNN AS, Holthes vei 2, 4848 ARENDAL, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 8 Knivsmedvarer, gafler og skjeer, inkludert knivsmedvarer, gafler og skjeer av edelmetall eller overtrukne dermed. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer samt varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ekte og uekte smykker og bijouterivarer; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 35 Detaljsalg av knivsmedvarer, gafler og skjeer, inkludert knivsmedvarer, gafler og skjeer av edelmetall eller overtrukne dermed,samt av edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, av juvelérvarer, smykker, edle stener, ekte og uekte smykker og bijouterivarer, samt av ur og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/021,252 US, 86/021,256 US, 86/021,263 US, 86/021,271 US, 86/021,275 US, 86/021,280 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen California Domain Construction LLC, c/o Stubbs Alderton & Markiles LLP, Ventura Blvd., 20th Floor, US-CA91403 SHERMAN OAKS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare til bruk som API (application programming interface) for kommunikasjonsprogramvare for å muliggjøre talekommunikasjon via internettprotokoll (VOIPsamtaler), telefonsamtaler, videosamtaler, tekstmeldinger, øyeblikksmeldinger (instant messages) og online sosialt nettverkstjenester; dataprogramvare for opplastning, nedlasting, tilgang, posting, visning, tagging, blogging, strømming, lenking, deling eller på annen måte å tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; prgramvareutviklingsverktøy, datamaskinvare og kommunikasjonsprogramvare til bruk for å sammenkople telekommunikasjonsutstyr, telefoner, datamaskiner, kabelbaserte og trådløse nettverk; datatjenere, dekodere (set top boxes), datamaskinbrytere og rutere til bruk for talekommunikasjon via internettprotokoll (VOIP) til hjemmebruk; trådløse, kortdistansetrådløse og UESenheter for kommunikasjon, nemlig telefoner, håndenheter, hodetelefoner, høyttalere, mikrofoner, øretelefoner, webkameraer og videokameraer; nedlastbar dataprogramvare for operasjon av telekommunikasjonsprodukter; nedlastbare dataprogrammer for å spille dataspill og videospill via Internett; magnetisk kodede gavekort. Klasse 35 Tilveiebringelse av onlinedatabaser og søkbare onlinedatabaser innenfor rubrikkannonse-segmentet; betjening av online markedsplasser for selgere av varer og/eller tjenester; detaljhandel med dataprogramvare tilveiebrakt via Internett og andre data- og elektroniske kommunikasjonsnettverk; detaljhandel med digitalt medieinnhold, nemlig musikk, lyd, film, video, bøker, tekst og grafikk, alt i digitalt format; annonse- og informasjonsdistribusjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av annonseplass via et globalt datanettverk; markedsføring av andres varer og tjenester via Internett; tilveiebringelse av en webbasert online portal som gir brukerne tilgang til bruksdata og 15

16 registrerte varemerker nr 42/14 bruksmønster for sin trådløse kommunikasjonskonto med henblikk på kundebehandling (account business management), finansrapportering, regnskapsførselsinformasjon og relatert referanseinformasjon. Klasse 38 Telekommunikasjons- og kringkastingstjenester, nemlig overføring og strømming av lyd, bilde og audiovisuelt innhold via datanettverk, kommunikasjonsnettverk og globale informasjonsnettverk; tilveiebringelse av tilgang til databaser knyttet til sosial nettverksbygging, sosiale treff og dating; elektronisk overføring og strømming av digitalt innhold for andre via datanettverk, kommunikasjonsnettverk og globale informasjonsnettverk i form av ferdiginnspilte digitale lyd- video og dataopptak inneholdende musikk, tekst, video, spill, komedier, drama, action, eventyr eller animasjon via elektroniskoverføring; tilveiebringelse av tale via internettprotokoll (VOIP)-tjenester nemlig elektronisk overføring av lyd, video og andre data og dokumenter mellom datamaskiner og bærbare og håndholdte digitale elektroniske enheter til å ta opp, organisere, overføre, manipulere og gjennomgå tekst, data, bilde og lydfiler; tilveiebringelse av online chatterom, elektroniske oppslagstavler og online forum for kommunikasjon mellom brukere om temaer av generell interesse; e-post og øyeblikksmeldingstjenester; SMS-tjeenster og MMStjenester via telekommunikasjons og datanettverk; tilveiebringelse av høyhastighetstilgang til områdenettverk (area network) og globale datanettverk; teknisk støtte knyttet til bruk av kommunikasjonsutstyr. Klasse 41 Tilveiebringelse av online informasjon innenfor underholdning, tv, filmer, kjendiser, sport, spill, musikk, fitness og aktuelle nyheter; online journaler, nemlig blogger med brukerdefinert innhold innenfor samfunnskritikk, kulturkritikk og politiske nyheter; elektroniske publiseringstjenester, nemlig utgivelse av digitale medier i form av elektroniske magasiner via globale data og kommunikasjonsnettverk innenfor områdene samfunnskritikk, kulturkritikk og politiske nyheter; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare interaktive spill for én eller flere spillere, spilt via globale data og kommunikasjonsnettverk; utdanningstjenester, nemlig opplæring i bruk av datakommunikasjonsprogramvare; online undervisning innenfor kommunikasjonsprogramvare og internettkommunikasjon; webbasert opplæring for kvalifiserte datamaskinbrukere, dataprogramutviklere og kommunikasjonsprogramvare-administratorer knyttet til kommunikasjonsprogramvare; planlegging og gjennomføring av konferanser, kongresser og seminarer i utdanningsøyemed innenfor områdene kommunikasjonsprogramvare og internettkommunikasjon; informasjons- og rådgivingstjenester knyttet til ovennevnte tjenester i denne klassen. Klasse 42 Datatjenester, nemlig SAAS og ASP-tjenester samt cloud computing-tjenester innbefattet programvare for å muliggjøre og administrere samtidige og flertallige kommunikasjonsmåter via datanettverk, kommunikasjonsnettverk og globale informasjonsnettverk, via øyeblikksmeldinger, VOIP, videokonferanser, audiokonferanser, dataskrivebordsdeling, filoverføring, registrering og tilveiebringelse av brukertilstedeværelsesinformasjon og telefoni, samt aksessering av fjerndata for slike applikasjoner; datatjenester, nemlig vertstjenester av online nettfasciliteter for andre for å organisere og gjennomføre møter, evenementer og interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online, ikkenedlastbar programvare og applikasjoner for øyeblikksmeldinger for å muliggjøre og administrere samtidige og flertallige kommunikasjonsmåter via LANnettverk og Internett via øyeblikksmeldinger, VOIP, videokonferanser, audiokonferanser dataskrivebordsdeling, filoverføring, registrering og tilveiebringelse av brukertilstedeværelsesinformasjon og telefoni, tilveiebringelse av en nettside med teknologi som setter online brukere i stand til å skape personlige profiler med sosial nettverksinformasjon og å overføre og dele slik informasjon mellom flertallige nettsider; tilveiebringelse av en vertstjenesteplattform for bruk av ikke-nedlastbar programvare for å muliggjøre, tilveiebringe eller forbedre interaktive spill for én eller flere spillere for andre; tilveiebringelse av teknisk informasjon innenfor dataprogramvare. Klasse 45 Online sosiale nettverkstjenester tilveiebrakt via et samfunnsnettsted (community website); tilveiebringelse av online databaser og søkbare online databaser innenfor sosial nettverksbygging; tilveiebringelse av sosiale tjenester og informasjon innenfor områdene personlig utvikling, nemlig selvutvikling, selvrealisering, veldedige, filantropiske frivillige offentlige og samfunnsnyttige tjenester samt humanitære aktiviteter; sosiale treff- nettverksbyggings- og datingtjenester; identifikasjonsverifiseringstjenester, nemlig tilveiebringelse av autentifserings- og personlig identifikasjonsinformasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MK MARY KAY Mary Kay Inc, Dallas Parkway, US-TX75001 ADDISON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 44 Konsultenttjenester og rådgiving vedrørende glamour og skjønnhet; skjønnhetssalonger; tilveiebringe informasjon innen området for hudpleie, skjønnhetspleie og kosmetikk; informasjon, konsulenttjenester og rådgiving relatert til sunnhet og helse, ernæring og velvære. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Enèrgié Shaké AHC, Tveterveien 52, 1344 HASLUM, Klasse 5 Dietetiske drikker for medisinsk bruk; dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; dietetiske kostfibre; proteinbasert kosttilskudd; medikamenter for humanmedisin. Klasse 32 Smoothies; sportsdrikker. Klasse 44 Helsetjeneste. 16

17 registrerte varemerker nr 42/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROO Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, US-CA91521 BURBANK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; baseballballtre; mottakshansker (catchers mitt); samlefigurer (leker); dukker; klær til dukker; tilbehør til dukker; dukkelekesett; oppblåsbare leker; mekaniske leker; punchballer; dukker, marinonetter; snøbrett; snøglober (snow globes); kosedyr; leke-actionfigurer; vannspruteleker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOTO-MASSAGE Watkins Manufacturing Corp, 1280 Park Center Drive, US-CA92081 VISTA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 10 Oscillerende hydroterapidyser for terapeutiske boblebad og bassenger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ACROSS Suzuki Motor Corp, 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, JP- HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, motorsykler, ATV (all terrain vehicles), og deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CROSSA Suzuki Motor Corp, 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, JP- HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, motorsykler, ATV (all terrain vehicles), og deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XBEE Suzuki Motor Corp, 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, JP- HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, motorsykler, ATV (all terrain vehicles), og deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRONX Suzuki Motor Corp, 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, JP- HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, motorsykler, ATV (all terrain vehicles), og deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 17

18 registrerte varemerker nr 42/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KREFTHUNDER AS, Gamle Drammensvei 13, 3430 SPIKKESTAD, Klasse 41 Dressur av dyr Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ariel Holding AS, Postboks 6386 Etterstad, 0604 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOTHIA TOWERS Svenska Mässan Möten och Hotell AB, Box 5184, SE GÖTEBORG, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker; skrivesaker og papirvarer; klebemidler og lim for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); klisjéer; trykktyper; plakater; dokumentomslag; akvareller; albumer; almanakker; annonseblader; ansiktsservietter av papir; notatbøker; ark av resirkulert cellulose til bruk som omslag; arkitektmodeller; armbånd for skriveinstrumenter; pappartikler; esker av papp eller papir; atlaser; billetter; bindemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; blekk; blekkhus; blekkhorn; blekkstift; blanketter (trykte); blokker (papirvarer); blyantholdere; blyanter; blyantstifter; blyantstiftholdere; bøker; bokbind; bokmerker; bokstøtter; bordduker av papir; bordservietter av papir; brevkurver; brevåpnere (kontorartikler); brevpermer (kontorartikler); brevpresser; brikker for myntsortering og -regning; bobleinnpakningsmaterialer for emballasjeformål; sjekkhefteomslag; dekaler; diagrammer; makuleringsapparater for kontorformål; dokumentholdere (kontorartikler); dokumentlamineringsapparater for kontorbruk; dokumentmapper (kontorartikler); duplikatorer; etiketter, ikke av tekstiler; etuier skriveredskaper; fargebånd; fargebånd for skrivere; fargeskrin (skolemateriell); fargetrykk; figuriner (statuetter) av pappmasjé; filterpapir; fingerhetter (kontorartikler); fiskelim for kontor- og husholdningsbruk; flagg av papir; flaskeemballasje av kartong eller papir; former formodelleringsleire (ustyr for kunstnere); forseglingsmaskiner for kontor; forseglingsmateriell for papirvarer; oppbevaringsesker for papirvarer (kontorartikler); fotografier (trykte); fotografiholdere; frankeringsmaskiner for kontorbruk; frimerker; fuktere for gummierte overflater (kontorrekvisita); fukteapparater for kontor; binderser; gjennomslagspapir (papirvarer); geografiske kart; gluten (lim) for papirvarer og husholdningsbruk; bakepapir; grafiske bilder; grafiske reproduksjoner; grafiske trykk; gratulasjonskort; griffeltavler; grifler; gummiert lerret for kontorbruk; gummierte bånd (kontormateriell); gummibindemidler for kontorbruk og husholdningsformål; gummistrikker for kontorbruk; hefter; heftestifter; smekker av papir; handbøker (manualer); håndskrevne forelegg for reproduksjon; hatteesker av papp; hygienepapir; hyllepapir (parfymert og ikke-parfymert); ikke-elektriske pekestokker; indeksregistre; globuser; kaffefiltre av papir; kalendere; kalkertegninger; rissefjær for tegneformål; kalkerpapir; kalkerlerret; karbonpapir; kartong; kartotekkort (papirvarer); kataloger; klistremerker (papirvarer); klistrebånd for kontor- og husholdningsbruk; kopieringspapir (papirvarer); fargekopper for maling; kort; ikke-elektriske kredittkortlesere; kritt for litografi; krittholdere; kuler for kulepenner; kurvelinjaler; konvolutter; konvoluttforseglingsmaskiner for kontorbruk; trekkpapir; registre (bøker); lim for kontorog husholdningsbruk; litografier; litografiske kunstverk; litografiske steiner; løsbladpermer; periodiske 18

19 registrerte varemerker nr 42/14 magasiner; makuleringsstempler; malerbørster; malerlerret; malerpaletter; malerpensler; malerruller; staffelier for maling; maler (papirvarer); malerier (innrammet eller ikke); markeringskritt; markeringspenner (kontorartikler); marmoreringskammer; beskjedkort (papirvarer); modelleire; modellermasse; modellervoks, ikke for dentale formål; musikalske gratulasjonskort; lommetørkler av papir; nummereringsapparater; nyhetsbrev; oljetrykk; dokumentomslag; omslagspapir; paletter for malere; pamfletter; pappmasjé; papir; papir for innspillingsmaskiner; papir for radiotelegrammer; papirark (kontormateriell); papirhåndklær; papirhylster for blomsterpotter; brevpresser; papirklemmer; papirremser; papirrosetter (pakkedekorasjoner); papirservietter for å fjerne sminke; papirsegl; papirkremmerhus; papirvarer (skrive- og kontormateriell); papphylster; poser for emballasje (av papir eller plast); passere for tegning; passepartouter; passomslag; pastellfargestifter og -kritt; pengeklyper; penneklyper; penneholdere; penner (kontorrekvisita); pennaler; pennesplitter; pennesplitter av gull; pennetørkere; pennespissere (elektriske eller ikkeelektriske); pennespissere (maskiner) (elektriske eller ikke-elektriske); perforeringsapparater (kontorrekvisita); plakater av papir eller kartong; plastilin (modellermasse); plastfilm for emballasje; portretter; prospekter; rosenkranser; viskelær; radergummi; raderkniver; raderingssjablonger; raderinger; fyllepenner; tegneredskaper; tegneblokker; tegnebrett; tegneinstrumenter; tegnelinjaler; tegnematerialer; tegnepenner; ryttere for kartotekkort; samlekort, andre enn for spill; sangbøker; skrin for stempler; seriebøker; stempler (segl); segl (stempler); seglvoks; sølvpapir; selvklebende tape for kontor- og husholdningsformål; selvlysende papir; papirkniver (kontorrekvisita); skolemateriell (papirvarer); skredderkritt; skrive- og tegnebøker; skriveblokker; skrivekritt; skrivemaskiner (elektriske eller ikke-elektriske); fargebånd for skrivemaskiner; tastatur for skrivemaskiner; skrivemateriell; skrivepapir; skrivepensler; skrivemapper (kontorrekvisita); skriveredskaper; skrivetavler; skilter av papir eller kartong; matpapir; søppelposer av papir eller plast; stativer for penner og blyanter; stålpenner; stålbokstaver; stempelputer; stempelhåndtak; stativer for stempler; stempler; stivelsesklister for papirvarer og husholdningsbruk; skrivetavler; T-formede tegnelinjaler; tallerkenunderlag; tavlesvamper; tavler; tape for kontorformål eller husholdningsbruk; tapeholdere (kontorrekvisita); aviser; tidsskrifter; fleksibel plastfilm for emballering av varer på paller; cellulosekartong (papirvarer); papir av tre; trykk (gravyrer); trykningsduker, ikke av tekstil; trykte publikasjoner; trykte tidtabeller; tusj; skriveunderlag av papir; ølbrikker; bokbindingsstoffer; vinkelhaker; vinkellinjaler; viskosefolier for emballasje; prospektkort; Xuan papir (for kinesisk tegning og kalligrafi). Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg; underklær, svetteabsorberende; armbeskyttere; skuldersjal; babybukser (klær); bleiebukser (klær); badebukser; badedrakter; badehetter; badekåper; badesandaler; badetøfler; hælputer for fottøy; belter (bekledning); alpeluer; baretter; bysteholder; benvarmere; blusebeskyttere; kraver; falske kraver; buksestropper; bukseseler; bukser; sykkelklær; flosshatter; gamasjer; enkeslør; brodder for fotballsko; dusjhetter; espadriller og espadrillsandaler; lommer for klær; fiskevester; forklær (klær); fotballsko; fotmuffer, ikke elektrisk oppvarmede; kalosjer; hofteholdere; gymnastikksko; smekker, ikke av papir; hæler for strømper; sklibeskyttere for sko; halvstøvler; hansker (bekledning); hatter; hatteformer; luer (bekledning); innleggssåler for sko; jakker; jernbeslag for fottøy; jerseyklær; jumperklær; jumpere; kalotter; støvler for sport (bekledning); skjørt; skjørteshorts; hæler; klær av lær; klær av lærimitasjoner; klær for bilførere; gymnastikklær; kjoler; knebukser; kombinasjoner (undertøy); konfeksjonsklær; korseletter; korsetter (undertøy); kortermede trøyer; dresser; kravebeskyttere; halstørklær; leggings (bukser); livreer; løskraver; mansjetter; mantiljer (spansk sjal); maskeradekostymer; messehagler; mitraer; morgenkåper; slåbroker; lueskygger; luer (hodeplagg); muffer (klær); øreklaffer (bekledning); overlær for skotøy; overlær for støvler; overaller; overfrakker; pelser (klesplagg); pelskapper; pelsstolaer; pannebånd (bekledning); papirhatter (klær); klær av papir; parkaser; peleriner; pengebelter (bekledning); ponchoer; pyntelommetørklær (del av klesdrakt); pyjamaser; sålekanter for fottøy; regnfrakker; frakker; sandaler; sarier; saronger; skjerf; sjal; skjermer (hodeplagg); skihansker; skibukser; skjortebryst; bærestykker for skjorter; skjorter; sko, slips, slør (bekledning); snørestøvler; snuslommetørklær (halstørklær); sokker; sovemasker; blondenattkjoler; sportssko; sportsgensere; støvler; strandklær; strandsko; strømpebukser; strømpebånd; strømpebåndsholdere; strømpeholdere; strømper; strømpevarer; såler for fottøy); svetteabsorberende strømper; svettelapper for beskyttelse av klær; gensere; t-skjorter; tåhetter for sko; teddies (undertøy); tilskåret fôr (deler av klær); tøfler; togaer; trøyer; truser; votter; turbaner; underbukser; underkjoler (undertøy); undertøy; underskjørt; uniformer; våtdrakter for vannsport; vanntette klær; ulljakker; yttertøy. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier; is; anisfrø; aromatiske preparater for bruk i næringsmidler; bløtkaker; bidronninggele; natron; propolis; bindemidler for spiseis; bindemidler for pølser; bønnemel; boller; sjokolade, sjokoladebaserte drikker; sjokoladedrikker med melk; chow-chow (kryddersaus); chutney (krydder); sikori (kaffesurogater); cornflakes; couscous (semuljegryn); smørbrødkjeks; karri (krydder); deigvarer; essenser for næringsmidler, unntatt eteriske oljer; maisflak; fruktkraft (sauser); fortykningsmidler for matlagning; frokostblandinger (korn); geletopper (sukkertøy); frossen yoghurt (spiseis); fylte sjokoladebiter (konfektyrer); glasurer for bekverk; glykose (matlagning); gluten til matlagningsformål; glutentilsetning til matlagningsformål; gryn (næringsmiddel); gurkemeie for matprodukter (krydder); halvah; næringsmidler basert på havre; havreflak; havremel; havvann for matlagning; infusjoner, ikke-medisinsk; ingefær (krydder); is for avkjøling; iskrem; gjær for paideiger; peanøttkonfekt; juletrekonfekt; kaffebaserte drikker; kaffedrikker med melk; smakstilsetning av kaffe; kaffesurrogater; kakaobaserte drikker; kakaodrikker med melk; kakemiks; kakedeiger; kandissukker; kanel; kapers; karameller; ketchup; kjeks, kokesalt; konfekt; kornmel; kjøttpaier; kjøttkraft; kjøttsky; krydrede sauser; krydderblandinger; nellikspiker (krydder); allehånde; kuvertbrød; mølleprodukter (mel); lakriskonfekt; lakrisstenger (konfektyrer); linfrø for menneskeføde; lys sirup; majones; maisgrøt; maisgryn; maismel; makaroner (bakverk); malt havre; malt korn; malt for ernæringsformål; maltekstrakt (næringsmiddel); maltkjeks; maltose (maltsukker); mandelkjeks; mandelkonfektyrer; mandelmasse; couscous (semuljegryn); marinader; marsipan; melasse; melbaserte matretter; mørningsmidler for kjøtt, for husholdningsbruk; sjokolademousser; dessertmousser; muskatnøtter; mysli; mynte for konditorvarer; naturlig eller kunstig is; nudlebaserte retter; nudler; øleddik; ubrent kaffe; osteburgere; usyret brød; paier; palmesukker; pannekaker; paprika (krydder); pasta; pastasauser; pastiller (sukkertøy); pepper; pepperkaker; peppermyntekarameller; pesto (saus); petits fours (bakverk); piroger; pizzaer; popcorn; potetmel som næringsmiddel; praliner; preparerte kornprodukter; proteinrike kornstenger; puddinger, pulver for spiseis; quiche (ostepai); ravioli; renset bygg (matlagning); risbasert snacks; riskaker; ristet korn; kornbasert snacks; safran (krydder); sagogryn; salatdressinger; salt for konservering av næringsmidler; 19

20 registrerte varemerker nr 42/14 sauser (smakstilsetninger); sellerisalt; sennepspulver; sjøgress (krydder); skrellet korn; skinkeglasur; kavringer; smakstilsetninger (unntatt eteriske oljer); smakstilsetninger for bakverk (unntatt eteriske oljer); smakstilsetninger for drikker (unntatt eteriske oljer); smakstilsetninger (sauser); smørbrød; smørkjeks; soyamel; soyasaus; søtningsmidler, naturlige; soyabønnepasta (smakstilsetning); spagetti; kornkaker; stabiliseringsmidler for vispet krem; stivelse for næringsmidler; stjerneanis; strøkavring; surdeiger; sushi (risrett med fisk); tabbouleh; tacoskjell; tapiokamel for næringsmidler); terter; te-baserte drikker; tomatsauser; tortilla (tynt gjæret brød); konserverte kjøkkenurter (smakstilsetning); tyggegummi; vafler; velling på melkebasis; vanilje (smakstilsetning); vaniljesaus; vanillin (vaniljeerstatning); vårruller; vannbasert spiseis; vegetabilske preparater til erstatning for kaffe; vermiceller; hvetespirer som menneskeføde; hvetemel. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklameannonser; annonsebyråer; annonsering online via datanettverk; annonsering via postordre; organisering av messer for kommersielle eller reklameformål; organisering av utstillinger for kommersielle eller reklameformål; arbeidsformidling; grossist- og detaljhandel for farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater og medisinske varer; auksjonssalg; formidling av avisabonnementer for tredjemann; utarbeidelse av skatteberegninger; direktereklame; utarbeidelse av lønningslister; importog eksportagenturer; innkjøp av varer og tjenester for tredjemanns regning; utarbeidelse av reklametekster; layouttjenester for reklameformål; markedsføringstjenester; markedsprisanalyser; markedsstudier; markedsundersøkelser; modelltjenester ved reklame og salg; organisering av motvisninger i reklameøyemed; nyhetsklipping; relokaliseringstjenester for bedrifter; omflyttingstjenester; markedsundersøkelser; gallupundersøkelser; personellrekruttering; presentasjon av varer i kommersielle medier for salgsformål; psykologisk testing ved personellutvelgelse; Public Relation (PR-virksomhet); publisering av reklametekster; radioreklamevirksomhet; reklamebyråer; reklameoppslag; salgsfremmende reklamemateriell; telemarkedstjenester; fjernsynsreklamevirksomhet; markedsundersøkelser vedrørende bedrifts- og forretningsvirksomhet; oppdatering av annonse og reklamemateriell; utarbeidelse av reklametekster; utdeling av vareprøver; utleie av annonse- og reklamemateriell; utleie av annonseringstid på kommunikasjonsmedier; utleie av annonseplass; utleie av salgsautomater; utleie av fotokopieringsmaskiner; utleie av kontormaskiner og apparater; varedemonstrasjon; særskilt organisering av utstillinger, messer, events, konferanser og seminarer for kommersiell bruk og reklameformål. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; rengjøring og reparasjon av dampkjeler; installasjon og vedlikehold av rørgater; asfaltering; støydemping i elektriske apparater; bensinstasjonstjenester for kjøretøy og befordringsmidler; bilvask; boring av olje- og gassbrønner; brønnboring; bygging av bølgebrytere; desinfisering; fernissering; vinduspussing; assistanse for kjøretøy og befordringsmidler (reparasjon); polering av kjøretøy og befordringsmidler; rengjøring av kjøretøy og befordringsmidler; vask av kjøretøy og befordringsmidler; fortinning; gatebroleggingstjenester; gaterengjøring; gruve-utvinning; informasjon vedrørende konstruksjon, installasjon og byggevirksomhet; informasjon vedrørende reparasjon; innendørs- og utendørsmalevirksomhet; innendørs rengjøring av bygninger; installasjon av dører og vinduer; installasjon kjøkkeninventar; installasjon og reparasjon av vanningsanordninger; installasjon og reparasjon av brannalarmer; installasjon og reparasjon av elektrisk utstyr; installasjon og reparasjon av fryseog kjøleanlegg; installasjon og reparasjon av heiser; installasjon og reparasjon av luftkjølingsapparater; installasjon og reparasjon av tyverialarmer; installasjon og reparasjon av telefoner; installasjon og reparasjon av ovner, ikke i private hjem; installasjon og reparasjon av oppvarmingsutstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og -utstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskinvare; isolering av bygninger; kjemisk rensing; reparasjon av ur og klokker; knivsliping; bygging av havner; konstruksjon og reparasjon av lagerlokaler; konstruksjons-, anleggs- og byggetjenester; konstruksjonsrådgivning; reparasjon og fornyelse av klær; maling og reparasjon av skilter; restaurering av møbler; vedlikehold av møbler; murmestervirksomhet; klinking; tilsyn med bygningskonstruksjoner under oppføring; etterfylling av tonerkassetter; reparasjon av paraplyer; reparasjons av parasoller; pimpestenssliping; pressing av klær; reparasjon av pumper; rotteutryddelse; regummiering av dekk; rengjøring av bygningsfasader; rengjøring og rensing av klær; rengjøring, rensing og reparasjon av pelsverk; utleie av rengjøringsmaskiner; fornyelse av klær; reparasjon av fotografiske apparater; reparasjon av møbelstopping; reparasjon av sikkerhetslåser; reparasjon og vedlikehold av filmprosjektører; gjenoppbygging av motorer (helt eller delvis ødelagt); reparasjons (ombygging av delvis nedslitte eller ødelagte motorer; restaurering av kunstverk; restaurering av musikkinstrumenter; riving av bygninger; rørleggervirksomhet; rustbeskyttelsesbehandling; rustbeskyttelsesbehandling av kjøretøy og befordringsmidler; sliping; skadedyrbekjempelse, andre enn for landbruket; skipsbygging; skoreparasjon; feing av skorsteinspiper; vedlikehold, rengjøring og reparasjon av lær; smøring av kjøretøyer og befordringsmidler; snekkerarbeid (reparasjons) snekkertjenester; steinbruddsvirksomhet; mursteinslegging; stryking av tøy; stukkaturtjenester; taktekkingstjenester; tapetsering; tapetseringstjenester; tetningsarbeid (bygninger); produksjon av kunstig snø; vaskerivirksomhet; vaskerier; vasking av tøy; vasking av tekstilbleier; vedlikehold av kjøretøy og befordringsmidler; vedlikehold av svømmebassenger; vedlikehold og reparasjon av brennere; vedlikehold og reparasjon av fly; vedlikehold og reparasjon av kassaskap; vedlikehold og reparasjon av kassahvelv; vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer; undervannsbygging; undervannsreparasjon; stillasoppsetting; bygging av fabrikker; oppføring av messemontrer og butikker; utleie av gatefeiemaskiner; utleie av gravemaskiner; utleie av konstruksjonsanleggs- og bygningsmaskiner og -utstyr; utleie av byggekraner; utleie av lensepumper; utleie av planeringsmaskiner; vulkanisering (reparasjon) av dekk. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; transportbyråer; organisering av cruisefart; arrangering av turistreiser; berging av skip; båtreiser; båttransport; båtutleie; befraktning; godsbefraktning; pansrede biltransporter; bevoktede verditransporter; billettbestilling for reiser; bilparkeringstjenester; biltransport; bilutleie; sleping; booking av reiser; booking av transporter; busstransporter; sjåførtjenester; utdeling av aviser; distribusjon av energi; distribusjon av elektrisk kraft; emballering av varer og gods; fergetransporter; berging av skip og fartøyer; elvetransport; flottberging av skip; flyttetjenester; assistanse ved kjøretøyuhell (sleping); utleie av kjøretøy og befordringsmidler; bærertjenester (bagasje); fraktmegling; frankering av post; fysisk lagring av elektronisk lagrede data eller dokumenter; utleie av garasjer; godsmagasinering; informasjon vedrørende magasinering; innpakking av varer; isbrytervirksomhet; jernbanetransport; transport på kanalprammer; kjerretransport; kurertjenester (kurerpost eller varer); lagring; levering av blomster; levering av postordrevarer; lossing av last; lostjenester; lufttransport; betjening av sluseporter; møbeltransport; 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-544 Søknadsnr: 201312320 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/15-2015.08.17 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 34/15-2015.08.17 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 34/15-2015.08.17 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 50/11-2011.12.12 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 50/11-2011.12.12 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 50/11-2011.12.12 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/13-2013.09.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 38/13-2013.09.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 38/13-2013.09.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/ NO årgang 95 ISSN

nr 23/ NO årgang 95 ISSN . nr 23/05-2005.06.06 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer