Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere"

Transkript

1 tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall, m hvor så Nordtoft DRG skal dagkrurg være lett Norge stor d eller regonale no dager sprednng før selve er Martna Hanss Hosptal tlgjgelg over alt. nngrepet. dagkrurgsk Selv aktvtet om dsse totalt Et naturlg, stralt emne berelse lt dagnoser. samlet Hvs sett Styret tte års sn vntermøtes nye kasserer, poltske El talle tdsmessg kan tolkes overstger ut fem Lunmo l var Øer, nærmere overtatt omtale modfkasjoner tmer, betyr kke er t tte mange at t fnanse beslutnng ng, om fullt VINTERMØTET PÅ STØ KURS tus dreer paster seg om dagbehandlng. kunne tsatt gjnomslag er nuftg reduserte økonomsk behandles Forbered dagkrurgsk, aktvteter m er funrt DRG-takster mue så å s alle ca. naturlg ukjte l årsaker d dagkrurgske prosedyrer. behandles dagkrurgske nnelgg. operasjon, Ordnng er gradvs nnført Det kke vl nødvdgvs v sette fokus noe man Håndterng fra. stpr fra Nyhetsbrevet skal rapportere (p. 19). Nordaf tl rese- Styreler Først Jørg takk tl t skrvelystne Bakgrunn lemmer er et prnsppet vntermøte framover. Deler Nordtoft, Dsse tte nnsamle nye takster gr materale kke bare dagkrurgske Etter begvhetsrk mljø mer ng ståelg IAAS verdskongress varetas ønske om at Brsbane fast Martna Hanss Hosptal, vl bl dagkrurgske prestert Brsbane lnger, nteress høypunkt, stor er høst ltagelse over oss. Bå Dorte skattebetalerne faglge helsepoltske S. Guldbrands. kun skal Dne betale utdrnger står Sandvka tte m blad. så (Se helseetake, artkkel). vntermøtet vter, begge januar ler vl være V fokus mulghet komm faktske er vktg utgfter vntermøte l tl d Claron faglge sknngsmessge var hotell, naturlgvs Garrmo spte, om ngs kelte januar behandlng www.nordaf.no aktvteter. Dne Arbet å mornsere Hovedstadsprosess. mljøer meldng markant utdrng kurs-bevllngs-stopp prram ng grunn tl å vte. grunnlegg (Av tl er t argumtasjon vnter Berg så: ) dsse tr hvor ønsket om Nordaf sparetltak sn Webs skulle gjøre - t Vårt framgår nternasjonale notate Det kombnert må tsatt effektvtet undre vanskelg oss, er m r tte møtet gasjemt Helsedrektoratets va aktvteter regelverk dagkrurgsk kvaltet står nteresserte agda. blr fkk utsdt- stor oppslutnng ferdggjort d nternasjonale Innsatsstyrt fnanserng arbere lere sd kanskje er gang. d beste Bert evaluerng Karn dagkrurgske 2010 (H-dr. Helse-Sør-Øst, Helse-Norge kan skryte står Helland httl.. styrets vegne paraplyorgansasjon Bestllngsnummer: (IAAS) IS-1765) mer kke n bare halvpart å verds all glmr vs gjnomført prorteres stat: tsatt. Årets dagkrurg høyeste anler Norge, at dagkrurg arbet prosess Deretter beklagelse: ny Webleverandør, le oss, nytt at vår slag nye Web-s tl Australa V er verdskongress Brsbane, ved ny elektve, struktur krurgske Med no jul få unntak nærmer er all funksjonslng nngrep (ca. 60 %), m så layout konsept Vntermøtet v herunr håper ble nok d overførng nye gang seg. aktvtet V må håper passe kostnadsberegnet at vss kke hosptalstjester v bare svært aktv fått postve regon proflert m tdlgere suksess. vl falle vntermøtnlegg De smak tørre tall bl vste ltagelse pl alle DRG-er fra slår Norge, langt vårt fått ut nye kke rekke tlbakemeldnger syns fagpersoner fra å ha et særlg bå et brukt. hatt nest V vl såpass 300 oppgrare aktve treg oppstart ltagere styrets styrelem kostnadsvekt. negatv retnng. Nna Dette Haglund Eksempler er markant dkert, møteltagerne fokus stort personale ustllerne. dagkrurg. bå kompetanse etter fant veg større tl vedlkehold satsnng Garrmo. reseler.. konsekvser t v fra USA speselt r kurs- Dette prvat Deltagerne gjelr offtlg var vrge kke mnst sektor tl å etter sd skfte tllegg vl var leverandør. sørge t 24 frma krurgsk møtester vrkhet, må lgge hvor våre gererer besøke utstllnge opplysnnger dsse resultater. pause Ikke kontnuerlg Forklarng 50 arbere oppdaterng sere bdro tl tl Dagkrurg dag- vss stand døgnkrurg tl setter bå golfbaner httl sn planleggng mnst selv t om kontnuerlge t fnnes utstllere t nye Oslo arbe gle uønske utstllng. re hlser lemmer Det begynner bl.a. å framgang vært strr. håndtert Norge. På samlet. Garrmo I d Fra 2010 er Unverstets kanskje å utvkle helst Sykehus nye had sett at (OUS). andre. ughet bl stadg Brukervnlge om færre ansvar mulgheter tl å seste t heldgvs overskt dagkrurg ng IAAS problemer er Det behandlnger v bare had synes å være pauser, flotte mer v rekke løsnnger prosess, treffe bå dverse klar opplng sykdom, tallet døgnkrurg no dagkrurgsk hver dsse sn frstelse. vekt I uklarte dagkrurgske at prrammet had fn spørsmål angår tungvnt legemdlndustr stoffet, nyheter, redgerngssystem grupperte aktvtet er Nordaf basert Norge v beregnet hgge %. å ha omfang, behandlngslnjer balanse mellom edrag struktur lnks m.v. utstyrsleverandøre m.v. M er klar skal tl v re være etter jun. rute Nytt ressursbruk et godt styrelem, hold (p. tl 10). Bjarte ndustr vl arbe målrettet å g organserng sknng pauser. Tlbakemeldnge er dagkrurg. t verdfullt å regelverket er bltt stadg Askeland, å kunne arrangere bnlse Vår re ntsjon oppdatert å sette Det vareta evaluerngsskjemae må antas, utvkle at 60 vre. tyt da 70 % nnskjerpet. En vss.som vntermøtet. sn nyopprette eksempel Der kan rolle synes nevnes: v så at folk var nøy. nyhetsbrevet velfunger d netts. vær Vårt alle elektve ( mndre, nnstrammng kan mange Et t sekretær dagkrurgsk er glelg Nordaf at nngrep v klarer arbet å m beskjedne unr redaksjonell mål er at nnlegge subakutte?) Det ekommer skal gjøres å være ganger være sn plass, m målrettet utsetter samle så mange bered dne utstllere sak, at lelse fra neste Eug års vntermøte E (nr.(obs. 1- dagkrurgsk. betylg utdrng V er nok alle l fall Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr god aktvteter 2 - hjelp : SINTEF. dskusjon V ) d 14. Inge 15. Glambek januar 2011) (nr. 2-er vter kort skt spnng - å fasthol t styret operatør, grundg anesteslege, dskutert hvor ). å se Alle utgtte nummer vl postve tlbyr vår momtum assstanse, web Jørg maksmalt Nordtoft 1 uke s. 2, go evtuelt Resebrev talle ndresner fra I fra SINTEF Brsbane er eller s.3, Rapport fra 11. være etter tlgjgelge vår prosess dagkrurg etter at t lokale, HUSK: nternasjonale møtet Neste at v IAAS års ev. kan vntermøte kongress, få hold Lars annet Næss tl helsepersonell. Garrmo valdtet s. 7, Prram Slke 14. vntermøte 15. januar s. 16, El 2011 netts. Lunmo V ønsker Øer at ntervjuer d Jll tydghet Solly s. 19, Nordaf vl aktvt resestpd s. 21, Dagkrurg et tverrfaglge utvklngsland nmasjon s. 22, om Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: Stoff tl nyhetsbrev ss tl Eug E (vårnummeret ) eller Inge. Nr. 1 S 2 1 Nr S S 2 1

2 V/ styreler Jørg Nordtoft Martna Hanss Hosptal Først takk tl t Bakgrunn er et prnsppet Dsse nye takster gr Styreler kke bare Jørg dagkrurgske mljø Etter begvhetsrk ståelg mer ønske om IAAS at verdskongress dagkrurgske Brsbane lnger, Nordtoft, nteress stor høypunkt, ltagelse er høst skattebetalerne over oss. Bå kun faglge skal betale helsepoltske utdrnger står Martna m så helseetake, Hanss Hosp vntermøtet januar vter, begge V ler vl være faktske fokus utgfter komm tl d vntermøte faglge sknngsmessge Claron Sandvka var naturlgvs spte hotell,, Garrmo om kelte 8. behandlng. 9. januar Dne 2010.www.nordaf.no mljøer markant meldng utdrng kurs-bevllngs-stopp prram ng grunnlegg tl å vte. argumtasjon (Av tl er t vnter dsse Berg tr så: hvor ) ønsket Arbet om å morn sparetltak skulle gjøre t framgår notate kombnert effektvtet Nordaf sn Webs - vanskelg oss, m møtet Helsedrektoratets regelverk kvaltet står agda. er r fkk stor oppslutnng Innsatsstyrt fnanserng blr utsdt- ferdggjort kanskje d beste evaluerng 2010 (H-dr. Helse-Norge kan skryte sd er gang. Bert K httl.. Bestllngsnummer: IS-1765) kke bare å ha Helland verds styrets v stat: høyeste anler dagkrurg glmr vs gjnomf Deretter beklagelse: V er ved elektve, krurgske prosess ny Web- le oss, at vår nye Web-s Med no få unntak er all nngrep (ca. 60 %), m leverandør, så nytt slag konsept herunr overførng aktvtet kostnadsberegnet svært aktv proflert layout v håper d n tdlgere vntermøtnlegg alle DRG-er fått rekke fagpersoner m et vl falle smak hatt såpass treg oppstart kostnadsvekt. Dette dkert, stort personale brukt. bå V vl oppgrare etter større satsnng konsekvser speselt prvat offtlg sektor kompetanse vedlkeh skfte leverandør. krurgsk vrkhet, hvor gererer dsse resultater. sd Ikke vl sørge Forklarng er sere dag- døgnkrurg httl mnst t kontnuerlge kontnuerlg arbe oppdatern uønske hlser bl.a. vært håndtert samlet. Fra 2010 å utvkle nye gle re lemm ughet om ansvar dagkrurg behandlnger flotte andre. Brukervnlge prosess, dverse sykdom, døgnkrurg hver sn vekt dagkrurgske løsnnger klar oppd tungvnt redgerngssystem er basert beregnet behandlngslnjer stoffet, nyheter, grup m.v. M skal v være rute ressursbruk (p. 10). sknng er t verdfullt lnks m.v. å er klar tl r vl arbe målrettet å g vareta utvkle vre. re oppdatert.som eksempel kan nevnes: Vår ntsjon er å se velfunger netts. Vårt Et dagkrurgsk nngrep Det ekommer å være nyhetsbrevet d v beskjedne mål er at nnlegge utsetter bered betylg utdrng m alle unr fall redaksjonel fra neste års vntermøte (obs. aktvteter dskusjon lelse Eug E ( Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - : kort skt - å fasthol t d januar 2011) er operatør, anesteslege, postve momtum ) Inge Glambek å se web maksmalt, 1 Jørg uke Nordtoft evtuelt s. ndresner 2, Resebrev I eller fra Brsbane dagkrurg s.3, etter Rapport at ). t fra lokale, 11. Alle utgtte num etter møtet at nternasjonale v ev. kan få IAAS annet kongress, helsepersonell. Lars Næss Slke s. 7, Prram vntermøte s. være 16, tlgjgelge El v Lunmo Øer ntervjuer Jll Solly s. 19, Nordaf resestpd s. 21, Dagkrurg netts. V ønsker at utvklngsland s. 22, Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. tverrfaglge 27 nmasjon S 2 Nr tl å s t tl re va res maladresser. DRG dagkrurg Norge Et naturlg, stralt emne tte års vntermøtes poltske l var nærmere omtale beslutnng om fullt gjnomslag reduserte DRG-takster så å s alle dagkrurgske prosedyrer. Ordnng er gradvs nnført fra. Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge aktvteter kan gjøres preoperatvt samme dag selve operasjon, m så eller no dager før selve nngrepet. Selv om dsse berelse samlet sett tdsmessg overstger fem tmer, betyr kke tte at t dreer seg om dagbehandlng. Forbered aktvteter er naturlg l d dagkrurgske operasjon, kke nødvdgvs noe man skal rapportere (p. 19). Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: S 2 Stoff tl ny

3 økonomske nstv så Styret tl å s NORDAF t tl re etterlyser va res arbe aktvteter kan dagkrurg gjøres va dramatsk er bltt dret. dagkrurg tsatt maladresser. tylg Norge plan oppsøke nnmeldng preoperatvt nmasjon samme NORDAF. om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt hold tl dagkrurg reg Nordaf- Det selve er uansett operasjon, fall, m hvor så Der Nordtoft et klart behov tylge, konseptet bnlse DRG skal dagkrurg være lett Norge stor Velkomm d eller regonale no dager vår sprednng netts før selve er strale, Martna lelsesmessge Hanss Hosptal tlgjgelg strukturomleggng over alt. Helse håper nngrepet. dagkrurgsk v ses Selv aktvtet Vntermøtet om dsse totalt førnger å kombnere Sør-Øst. Et naturlg, Dagkrurg stralt emne bør kke NORDAF berelse lt én dagnoser. uke samlet sere Hvs sett n ønsket om ståelge, Styret behandles tte års sn vntermøtes nye kasserer, poltske El talle vanlg: tdsmessg kan d14. tolkes overstger ut 15. januar fem ressursmessge hsyn Lunmo salrngspost l var Øer, nærmere r rest overtatt omtale modfkasjoner tmer, betyr kke er t tte mange at t åpbare mulgheter vre fnanse kabal beslutnng løses. ng, om fullt tus dreer paster seg om dagbehandlng. kunne utvlse dagkrurgsk tsatt gjnomslag er nuftg reduserte økonomsk behandles Forbered dagkrurgsk, aktvteter m er vrkhet. funrt Vl DRG-takster gjerne slutte mue så å s å alle ca. naturlg ukjte l årsaker d oppdre dagkrurgske tl å prosedyrer. styrke vår behandles dagkrurgske nnelgg. operasjon, Samhandlng.. ng Ordnng er vårt gradvs felles nnført vre Det kke vl nødvdgvs v sette fokus noe man Håndterng fra. stpr fra Nyhetsbrevet skal rapportere (p. 19). Nordaf tl rese- Styreler Først Jørg takk tl t vntermøte framover. Deler skrvelystne Bakgrunn lemmer er et prnsppet Nordtoft, Etter begvhetsrk mer IAAS verdskongress Brsbane Dsse tte nnsamle nye takster gr materale kke bare dagkrurgske mljø Referater ng varetas fast Martna nteress høypunkt, Hanss stor fra er Hosptal, høst ltagelse vntermøtet ståelg ønske om at over oss. Bå faglge helsepoltske utdrnger vl bl dagkrurgske prestert står Brsbane lnger, Dorte skattebetalerne S. Guldbrands. kun skal Dne betale Sandvka vntermøtet vter, begge januar ler vl være V fokus komm vntermøte Claron tte m blad. så (Se helseetake, artkkel). Fredag var mulghet vktg l hotell, naturlgvs 8.januar Garrmo spte 2010 kle mdler faktske kan utgfter øke tl d faglge sknngsmessge, om ngs teamfølels kelte januar behandlng www.nordaf.no meldng aktvteter. rundt d Dne Arbet kurs-bevllngs-stopp å mornsere Hovedstadsprosess. mljøer markant utdrng prram ng grunn Ref: Bjarte Askeland tl å vte. krurgske grunnlegg (Av past tl er t argumtasjon vnter Berg d så: ) dsse tr hvor ønsket om Nordaf sparetltak sn Webs skulle gjøre - t Vårt måt framgår nternasjonale redusere notate rsko betylg. Det kombnert må tsatt effektvtet undre Who vanskelg safe surgery. oss, m r tte møtet gasjemt Bruk Helsedrektoratets sjekklste, va aktvteter regelverk tmeout dagkrurgsk kvaltet står nteresserte agda. blr Pastskkerhetsjef fkk utsdt- stor oppslutnng ferdggjort Helge d postop nternasjonale Innsatsstyrt sjekk krever fnanserng mnmal arbere lere sd Svaar, kanskje er gang. AHUS d beste Bert evaluerng Karn dagkrurgske td 2010 t (H-dr. totale løpet rundt et Helse-Sør-Øst, Helse-Norge kan skryte står Helland httl.. styrets vegne paraplyorgansasjon operatvt Bestllngsnummer: nngrep, m (IAAS) IS-1765) mer kke n bare halvpart å verds all glmr vs gjnomført prorteres stat: tsatt. Årets dagkrurg Norge, at arbet prosess Deretter beklagelse: ny Webleverandør, le oss, nytt at vår slag nye Web-s kunne redusere Wll Grffths bred erfarng tl Australa V er WHO s orgnale stu vst å høyeste anler dagkrurg verdskongress Brsbane, ved ny elektve, struktur krurgske Med no jul få unntak nærmer er all funksjonslng nngrep (ca. 60 %), m så layout konsept v herunr håper d overførng nye komplkasjonsfrevs fatter snske seg. aktvtet V håper kostnadsberegnet vss hosptalstjester svært aktv regon proflert m tdlgere vl falle vntermøtnlegg smak bl ganske dramatsk. Han klarte å lærebøker, snske artkler ltagelse alle DRG-er fra Norge, vårt fått nye kke rekke syns fagpersoner å ha et særlg et brukt. hatt V vl såpass oppgrare treg oppstart gjøre t relatvt tørre stoffet klnker. Hans styrets styrelem kostnadsvekt. Nna Dette Haglund er markant dkert, fokus stort personale dagkrurg. bå kompetanse etter større vedlkehold satsnng nteressant bygget opp hovedområ bruk reseler.. konsekvser speselt Dette prvat gjelr offtlg kke mnst sektor etter sd skfte vl leverandør. vtnnge tl neste punkt regonalanestes ulke sørge krurgsk vrkhet, hvor våre gererer opplysnnger dsse resultater. Ikke kontnuerlg Forklarng oppdaterng sere tl prrammet. teknkker anleggelse Dagkrurg dag- døgnkrurg setter httl sn planleggng ulke mnst blokar. t kontnuerlge t Han nye Oslo arbe høyt gle uønske re hlser lemmer bl.a. framgang Skre vært håndtert systemer Norge. samlet. nn I d Fra 2010 Unverstets skattet å utvkle edragsholr Sykehus nye (OUS). andre. ughet Brukervnlge om ansvar seste operasjoner: overskt dagkrurg Innovaton, IAAS er Det evner behandlnger synes å kombnere å være flotte rekke t faglg løsnnger Foredragsholr prosess, dverse klar opplng sykdom, lang tallet technoly døgnkrurg dagkrurgsk and hver safety. sn vekt Dr. uklarte nteressante dagkrurgske spørsmål unk angår sans sykehstore tungvnt stoffet, nyheter, redgerngssystem grupperte sner aktvtet W. er basert Harrop-Grffths. Norge beregnet MA %. omfang, behandlngslnjer humor, struktur the Brtsh way. lnks m.v. m.v. M er mange klar skal tl år v re vært være patol. jun. rute Nytt MB ressursbruk styrelem, BS FRCA (p. Consultant 10). Bjarte vl arbe målrettet å g organserng Han sknng unnlater er kke dagkrurg. t å verdfullt g sne å Det kan kanskje være noe Askeland, Anaesthetst, bnlse Imp.College Vår re ntsjon oppdatert å sette Det kolleger vareta må antas, små utvkle at slevspark 60 vre. 70 % r bakgrunn at han HealthcareNHS,.Som sn nyopprette eksempel London kan rolle nevnes: nyhetsbrevet velfunger d netts. vær Vårt alle han elektve kan vse ( mndre, svakheter slutt sn karrere egnet Et sekretær dagkrurgsk Nordaf nngrep arbet m beskjedne unr redaksjonell mål at nnlegge subakutte?) res Det ekommer argumtasjon skal gjøres å være klarer seg tl å øke skkerhet målrettet utsetter bered dne sak, lelse fra neste Eug års vntermøte E (nr.(obs. 1- dagkrurgsk. betylg meget utdrng V unrhold nok alle l fall paste Innhold ved Nordaf AHUS. Nyhetsbrev Med nr god aktvteter 2 - hjelp : SINTEF. dskusjon V ) d 14. Inge 15. Glambek januar 2011) (nr. 2-er måte vter kort å mdle skt spnng - å fasthol sunn krtsk t bakgrunn WHOs storsatsng styret operatør, grundg anesteslege, dskutert hvor ). å se Alle utgtte nummer vl sans postve tlbyr hold vår momtum assstanse tl hva er, Safe web Surgery Jørg maksmalt beskrev Nordtoft 1 han uke s. 2, go evtuelt Resebrev talle ndresner fra I fra SINTEF Brsbane er eller s.3, Rapport fra 11. være etter tlgjgelge vår prosess skker dagkrurg snsk etter teknkk at t lokale, hvordan nternasjonale møtet man at v IAAS relatvt ev. kan kongress, få hold Lars annet Næss tl helsepersonell. valdtet s. 7, Prram Slke vntermøte hva v s. tror 16, er El t. netts. Lunmo V ønsker Øer at ntervjuer d Jll tydghet Solly s. 19, Nordaf vl aktvt resestpd s. 21, Dagkrurg et tverrfaglge utvklngsland nmasjon s. 22, om Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: Stoff tl nyhetsbrev ss tl Eug E (vårnummeret ) eller Inge. Nr. 1 S 32 Nr S S 2 3

4 Et temae edraget tl Barn å s tl dagkrurg t tl re - va kke res aktvteter Prevstt kan ble gjøres gjnomført hans var Safe Surgery. Som maladresser. blott anestes.. Overlege preoperatvt flere trnn: Anestesvurrng, samme dag V/ han styreler sa, jeg mer Jørg kke å Peter Ahlburg, Århus selve sykeplemasjon, operasjon, m så Nordtoft unrgre nytt å snakke DRG Sykehus, dagkrurg Danmark. Norge partmt eller no tour, dager nmasjon, før selve Martna samm Hanss operasjonslng, m t er kanskje Et naturlg, stralt emne berelse barna ble gjnomført samlet sett ltt unrlg å skulle prestere tte års vntermøtes poltske tdsmessg barnets premsser, overstger fem barnet seg hverandre r l var nærmere omtale tmer, strum, betyr kke barnets tte nvå at t fyssk anestesleg krurg beslutnng om fullt dreer språklg seg om dagbehandlng. tl sst er t vært gft 17 år. Dette var gjnomslag reduserte Forbered øvrg noe re aktvteter vl spørre er selvsagt et mort pog, DRG-takster så å s alle naturlg om? tl l eldre. d Trks m hovedbudskapet var at dagkrurgske prosedyrer. dagkrurgske å spørre pke operasjon, om res nye man kke skulle stole blndt Ordnng er gradvs nnført kke sko nødvdgvs gutte om noe gele man håret artkler. Han spøkte vre fra. skal ble anbefalt. rapportere (p. 19). Først Hosptal nngrepet. s, DVD! Kommunkasjon Selv dsse at takk grunne tl t tl at Styreler Jørg dagkrurgske WHO had vst mljø så Etter stor Bakgrunn er et prnsppet begvhetsrk ståelg Foredragsholr mer ønske om IAAS hevt at verdskongress at Dsse Operasjonsdag nye takster gr ble kke barna bare Brsbane Nordtoft, nteress reduksjon komplkasjoner stor høypunkt, ltagelse er høst skattebetalerne god over nmasjon oss. Bå kun om faglge skal t møtt dagkrurgske sykepleer lnger, fkk betale helsepoltske utdrnger står Martna Hanss Hosp vntermøtet stt hovedmaterale januar var vter, at et begge V ler aktuelle vl være faktske nngrepet fokus utgfter komm var m sbjørn så helseetake, ge. De byttet tl d vntermøte Claron Sandvka var sykehuse naturlgvs Afrka spte had hotell,, Garrmo om kelte nøkkel 8. behandlng. tl å mnske 9. januar Dne angst hos faglge vanlgvs ng sknngsmessge prekasjon, 2010.www.nordaf.no meldng kurs-bevllngs-stopp begynt antbotkaprofylakse skulle mljøer markant utdrng prram ng grunnlegg eldre barn, tl å vte. argumtasjon hjelpe tl m analgetka ble gtt hvs (Av tl er t vnter dsse Berg tr så: hvor ) ønsket Arbet om å morn sparetltak ved krurgske gjøre t framgår å bere notate prosedyr mulg. Så møte kombnert effektvtet Nordaf sn Webs - vanskelg nngrep omtrt oss, samtdg m møtet Helsedrektoratets gjøre d mer ståelg regelverk anesteslege krurg. Klpp kvaltet står agda. er r fkk effekt stor oppslutnng Safe Surgery ble barnet. Innsatsstyrt Det var vktg fnanserng at fra flm ble retter vst blr utsdt- ferdggjort kanskje vurrt. d beste evaluerng 2010 eldre (H-dr. var tl ste. g et svært godt nntrykk. Helse-Norge kan skryte sd er gang. Bert K httl.. Bestllngsnummer: Prekasjon kunne IS-1765) ha Barnet ble bedøvet stt For øvrg vste han tl rekke kke bare å ha Helland verds styrets v stat: ulemper. Mdazolam gr vanlge tøy. Det ble byttet høyeste anler dagkrurg glmr vs gjnomf Deretter eksempler r beklagelse: ulke fattere V er hukommelsestap kunne TIVA barnepropofol 0,5 ved elektve, krurgske prosess ny Webleverandør, så nytt slag le flere oss artkler, at had vår nye Web-s Med kanskje no g unrbevsst få unntak all angst. % kke svr! Søsk nngrep (ca. 60 %), m konsept sammlgnet herunr anleggelse overførng aktvtet Clondn kunne kostnadsberegnet så måte vrke kunne evtuelt være tl ste? svært aktv proflert layout v håper d n tdlgere regonalanestes vntermøtnlegg ut gunstgere. alle DRG-er Bruk Sykepleer følger eldre ut. fått rekke fagpersoner m et vl falle smak hatt ultralyd. såpass Hans treg lev oppstart kostnadsvekt. sykehusklovn Dette Århus Oppvåknng: eldre straks tl dkert, stort personale brukt. bå V vl oppgrare etter beskrvelse større satsnng konsekvser Sykehus had speselt vrket gunstg, ste, smertebehandlng, mat prvat offtlg sektor kompetanse vedlkeh skfte anesteslsk leverandør. hverdag var krurgsk kunne skape vrkhet, atmosfære hvor drkke, s, gullalje gererer dsse resultater. sd Ikke vl sørge Forklarng egnet bå tl er gjkjnelse sere dag- slapnng døgnkrurg klovn httl kunne dplom. mnst t kontnuerlge kontnuerlg arbe oppdatern uønske tl allmn hlser latter. bl.a. vært bruke håndtert trks samlet. å g barna Fra mer 2010 Avlng å utvkle had nye gjnomført gle re lemm ughet om ansvar trvsel. V ble kanskje kke så mye dagkrurg behandlnger evaluerng flotte DVD andre. Brukervnlge prosess, dverse sykdom, klokere faglg kunnskap døgnkrurg hver sn vekt dagkrurgske løsnnger klar oppd tungvnt redgerngssystem er Inmasjon basert beregnet ble gtt flere spørreskjema tl eldre, 65 etter Wll Grffths edrag, behandlngslnjer stoffet, nyheter, grup m.v. M skal v være rute ressursbruk måter, muntlg, (p. skrftlg 10). famler, barn fra 2-12 (6) år. m vår evne tl å se snsk sknng er t verdfullt lnks m.v. å er klar tl r vl arbe målrettet å g m DVD ble gtt Barna had sett DVD fra 0- kunnskap et krtsk lys var vareta utvkle vre. re oppdatert.som ge eksempel tl barnet. kan nevnes: Dne 20 ganger, sntt 6,4. Alle barn alle fall bltt noe skjerpet. Vår ntsjon er å se velfunger netts. Vårt Et var dagkrurgsk spesallaget, nngrep fantes 8 ble fanget DVD, Det ekommer å være nyhetsbrevet d v beskjedne mål er at nnlegge utsetter språk het bered Når du skal famler mte at barnet fkk D problematske betylg utdrng m alle unr fall redaksjonel fra neste års vntermøte (obs. aktvteter bedøves. Tank dskusjon var å redusert angst lelse Eug E ( d past januar Innhold 2011) Nordaf er Nyhetsbrev operatør, anesteslege, nr 2 - : kort skt - å fasthol t ufarlggjøre prosedyr postve Konklusjon: momtum lve et ) er Inge Glambek å se web maksmalt, 1 Jørg uke Nordtoft evtuelt motvrke s. ndresner d østeuropeske 2, Resebrev I eller Møteler Nna Myhre fra Brsbane dagkrurg meget brukbart, s.3, etter Rapport god at ). t fra lokale, 11. Alle utgtte num etter møtet at nternasjonale v ev. kan få IAAS annet tradsjon kongress, helsepersonell. å bruke Lars Næss Slke leg Hagelund s. 7, Prram nmasjon vntermøte tl barn s. være 16, tlgjgelge El v skremsel. Lunmo Øer ntervjuer Jll Solly s. 19, Nordaf resestpd s. 21, Dagkrurg netts. V ønsker at utvklngsland s. 22, Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. tverrfaglge 27 nmasjon S 4 Nr Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: S 24 Stoff tl ny

5 eldre, reduserer nervøstet Norge tl å s bruker t veldg tl re mye va res Hvor aktvteter skal kan v gjøres fnne oss barn eldre, kan gs dagkrurg pger maladresser. helseveset, Norge 135 oppsøke køer? preoperatvt nmasjon samme om dag tte. flere V/ styreler språk kan Jørg brukes tl å nternasjonalt mllarr 2002, reg 195 Nordafkonseptet mllarr DRG Det Hvor selve er uansett operasjon, må fall, jeg rese m tmevs hvor så relatere Nordtoft tl opplevels etter? skal dagkrurg 2008, være lett lt Norge stor d eller å få regonale behandlng no dager sprednng før selve er Martna Hanss Hosptal tlgjgelg 90 sykehuse, over alt. 85 tl nngrepet. dagkrurgsk Selv aktvtet om dsse totalt kommune-helsetjest Et naturlg, stralt emne 20 Hvor berelse lt kan dagnoser. kke samlet jeg få Hvs sett Styret tl tte tryg-systemet. års sn vntermøtes nye kasserer, Dette poltske El kan talle sste tdsmessg kan snske tolkes overstger ut meto fem Erfarnger Lunmo kke l var svares Øer, nærmere overtatt omtale modfkasjoner brukes tmer, betyr utlant? kke er t tte mange at t fnanse beslutnng ng, om fullt vtnger tl nasjonaløkonomsk, mte tus Hvor dreer paster seg kan om kke dagbehandlng. helseveset kunne tsatt gjnomslag er nuftg reduserte økonomsk behandles Forbered dagkrurgsk, helseveset fredag han. Teknolske lære seg brukerservce? aktvteter m er funrt snske DRG-takster fremskrtt mue så å s betyr alle ca. at Hvor naturlg ukjte skal l jeg årsaker d fnne meg å ettermddagedraget stadg dagkrurgske flere sykdommer prosedyrer. kan behandles lgge dagkrurgske korrdor? nnelgg. operasjon, behandles Ordnng er gjør gradvs helseveset nnført Det Hvor kke vl nødvdgvs v sette skal fokus jeg fnne noe man meg å Petter Morseth, ler Håndterng dyrere. fra. V får stadg stpr flere fra Nyhetsbrevet være skal rapportere kasteball mellom (p. 19). retnngsutvklng/partner, Nordaf tl rese- Styreler Først Jørg takk tl t kronkere eldre må få vntermøte kommune framover. sykehus? Hartmark Consultng AS Deler skrvelystne lemmer Nordtoft, dagkrurgske Etter begvhetsrk mljø mer Bakgrunn helse er hver et krone! prnsppet Hva mer IAAS verdskongress Brsbane Hvor Dsse tte nnsamle nye får takster jeg kke gr materale trng kke bare ng varetas fast Martna nteress høypunkt, Hanss stor er Hosptal, høst ltagelse over oss. Bå skjed ståelg faglge fra ønske 2002 om helsepoltske tl 2008, at fkk utdrnger vl rehablterng bl dagkrurgske prestert står Brsbane lnger, gang slk Dorte S. Guldbrands. Dne Sandvka vntermøtet vter, begge januar ler vl være V v skattebetalerne 60 mrd mer helse? kun skal betale fokus komm vntermøte Claron tte at m jeg blad. så kan (Se helseetake, komme artkkel). tlbake var mulghet faktske er vktg utgfter l tl d jobb? faglge sknngsmessge hotell, naturlgvs Garrmo spte, om ngs Strukturperspektvet, kelte januar behandlng www.nordaf.no meldng aktvteter. Dne Arbet kurs-bevllngs-stopp å mornsere Hovedstadsprosess. mljøer markant utdrng prram ng grunn tl å vte. organserng grunnlegg (Av tl er t argumtasjon helseveset. vnter Berg så: ) V dsse er tr vant tl hvor at mange ønsket aktører om Nordaf sparetltak sn Webs skulle gjøre - t Vårt framgår nternasjonale notate Det jobber kombnert må samm tsatt effektvtet undre å g vanskelg oss, er m r tte møtet gasjemt Helseveset Helsedrektoratets va er aktvteter svakt regelverk dagkrurgsk tjeste, kvaltet står nteresserte eksempel agda. tax, blr fkk utsdt- stor oppslutnng ferdggjort d organsert nternasjonale Innsatsstyrt uheldg fnanserng arbere flyt, flyplass, lere flyselskap, sd kanskje er gang. d beste Bert evaluerng Karn dagkrurgske fnansert (H-dr. Fnanserng Helse-Sør-Øst, bagasjehandlngsselskap. Helse-Norge kan skryte står Dette Helland httl.. styrets vegne paraplyorgansasjon opprettholr Bestllngsnummer: suboptmale (IAAS) IS-1765) mer bur kke n bare kunne halvpart å gjøres bedre verds all så glmr vs gjnomført prorteres løsnnger. stat: tsatt. Koordnerng Årets 4 dagkrurg Norge, at arbet prosess Deretter beklagelse: ny Webleverandør, le oss å s, at nytt at han vår slag kke nye had Web-s tl Australa unrlgg Med no V er høyeste helseveset. anler dagkrurg Foredragsholr nnlet verdskongress helseetak Brsbane, et stort antall ved ny elektve, struktur krurgske jul få unntak sykehhus, nærmer er all 431 funksjonslng Medarberperspektvet, nngrep (ca. 60 %), m så layout helsefaglg konsept v herunr håper utdannelse d overførng nye seg. kommuner aktvtet V håper kostnadsberegnet 165 vss hosptalstjester hva svært mer aktv re? regon proflert m kjte tdlgere vl falle presset vntermøtnlegg smak ved å skulle bl ltagelse stortngsreprestanter. alle DRG-er fra Norge, vårt fått nye kke rekke syns fagpersoner å ha et særlg et brukt. hol hatt V sste vl såpass oppgrare edrag treg oppstart styrets styrelem Ansvaret kostnadsvekt. Nna pastflyt Dette Haglund brytes, er markant På dkert, plussd: fokus stort Stolthet personale dagkrurg. bå stort kompetanse fredag etter ettermddag, større vedlkehold satsnng rett før reseler.. paste konsekvser blr speselt kasteballer. Dette press, prvat gjelr stort offtlg kke gasjemt, mnst sektor etter sd partyet, skfte vl m leverandør. sørge at nnspll utfra Behandlng krurgsk vrkhet, skjer ofte hvor galt våre nærhet gererer opplysnnger tl dsse paste resultater. faglge Ikke kontnuerlg tl Forklarng helseveset oppdaterng kanskje sere tl kunne Dagkrurg nvå, dag- paste døgnkrurg setter blr lgg httl sn planleggng utdrnger mnst t kontnuerlge t nye Oslo arbe gle være uønske velkommt? re hlser lemmer Han bl.a. had framgang vært lge, håndtert Norge samlet. I d ekstra Fra 2010 Unverstets På mnussd: å utvkle Sykehus nye Overtd (OUS). andre. jobbet ughet Brukervnlge mest om ansvar prvate seste lggedøgn overskt dagkrurg betyr 0,8 IAAS mrd er Det arbedsstress, behandlnger synes å være sykefrær, flotte rekke løsnnger offtlge prosess, bedrfter, dverse klar opplng sykdom, m had tallet kroner. døgnkrurg dagkrurgsk Hva betyr hver sn vekt uklarte trang dagkrurgske økonom, spørsmål mangl angår ett tungvnt stoffet, oppdrag nyheter, redgerngssystem Lousberg grupperte aktvtet profesjonskamp er basert Norge beregnet 2007 spurte 60 han. %. omfang, nnflytelse behandlngslnjer struktur hold tl lnks m.v. m.v. planleggng M er klar skal tl v re økonom. være jun. rute Nytt ressursbruk styrelem, (p. 10). Bjarte vl arbe målrettet å g organserng drnger, sknng utrygghet er dagkrurg. t verdfullt å Hans relasjon tl helseveset, Askeland, Pastperspektvet, bnlse hva Vår re ntsjon oppdatert å sette Det bnlse vareta må antas, utvkle at 60 vre. gft lege! 70 % mer.som sn nyopprette brukerne? eksempel kan rolle nevnes: nyhetsbrevet velfunger d netts. vær Vårt alle omorganserng, elektve ( mndre, byråkratske Et sekretær dagkrurgsk Nordaf nngrep arbet m beskjedne unr redaksjonell mål er at nnlegge subakutte?) problemer Det ekommer skal gjøres gr å være Helseveset sett fre målrettet Nordmn utsetter bered dne bltt bortskjemte sak, lelse fra neste Eug års vntermøte E (nr.(obs. 1- dagkrurgsk. rolleuklarhet, betylg utdrng V hvem er nok alle l fall brller: Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr god aktvteter 2 - hjelp vl settes : SINTEF. strum. dskusjon V ) d 14. Inge 15. Glambek januar 2011) (nr. 2-er egtlg vter kort skt ansvaret? spnng - å fasthol t styret Hvor operatør, grundg skal anesteslege, dskutert v fnne hvor oss at ). å se Alle utgtte nummer vl postve tlbyr vår momtum assstanse Makroperspektvet,, web Jørg maksmalt Nordtoft 1 uke s. 2, go d evtuelt Resebrev talle represtant ndresner fra I fra SINTEF Brsbane er kke eller s.3, Rapport fra 11. være etter tlgjgelge vår prosess Samhandlngsrem, dagkrurg etter at t Bjarne lokale, helseveset nternasjonale møtet at samfunnet v IAAS ev. kan kongress, få hold Lars vet annet hva Næss tl helsepersonell. d valdtet s. andre 7, gjør Prram Slke vntermøte Håkon s. Hans, 16, El, netts. Lunmo V ønsker Øer at ntervjuer d Jll tydghet Solly s. 19, Nordaf vl aktvt resestpd s. 21, Dagkrurg et tverrfaglge utvklngsland nmasjon s. 22, om Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: Stoff tl nyhetsbrev ss tl Eug E (vårnummeret ) eller Inge. Nr. 1 S 52 Nr S S 2 5

6 helseveset noe å lære om tl fundamtalt å s t annerles tl re va n res aktvteter vreutvkles kan parallelt. gjøres produktvtet kvaltet maladresser. alt annet! Er t t? preoperatvt Produksjone samme skal oppfylle dag V/ lelse? styreler Dne Jørg rem er selve taljerte operasjon, kvaltetskr, m så Nordtoft mange, remver er DRG Pastflyt dagkrurg = lstkk! Norge overvåkes eller no gjnom dager før selve Martna stor! Hanss Hosptal Sykehusopphold. Kan v lære nngrepet. nspeksjoner. Selv Tk om dsse om Et hotelldrft? naturlg, stralt emne berelse helseveset had samlet samme sett Sykehjemsrem 88 tte Journalhåndterng års vntermøtes = poltske tdsmessg krev kunr? overstger Hvem fem er Ansvarsrem 91 l knowledge var nærmere managemt omtale tmer, kun betyr helseveset? kke tte at t Handlngsplan eldreomsorg beslutnng Lelse ansatte om fullt = lelse dreer Past, seg rør, om dagbehandlng. poltkere, 98 gjnomslag ansatte reduserte Forbered a eller organsasjoner? aktvteter Opptrappng psyksk helse DRG-takster Poget kke å så gjøre å s alle naturlg l d 98 dagkrurgske andre, m å utnytte prosedyrer. t andre dagkrurgske Store protester operasjon, fra sal, Fastlegerem 01 Ordnng gjør tl beste er gradvs eg nnført kke paster nødvdgvs bler er noe man Sykehusrem 02 fra vrkhet. skal skjellge, rapportere sykehus (p. 19). kan kke sette fullt dør! Lelse: Først takk tl t Omstllng krever motvasjon Kommtarer Bakgrunn er fra et sal: prnsppet er t Dsse Mange nye vrkheter takster gr Styreler kke er flnke bare Jørg dagkrurgske mljø Etter fra krtsk masse blant begvhetsrk ståelg dokumtet mer ønske at helseveset om IAAS at verdskongress er dagkrurgske møtes Brsbane regelmessg lnger, Nordtoft, å nteress stor høypunkt, ltagelse er høst skattebetalerne over oss. Bå kun faglge skal betale helsepoltske utdrnger står Martna omstlles. Helseveset er mndre vllg tl å lære n m lære så hverandre helseetake, Hanss Hosp vntermøtet januar vter, begge V kke alltd ute etter å lære, ler andre? vl være faktske Svsk fokus utgfter moll komm tl d å la vntermøte faglge sknngsmessge Claron Sandvka var naturlgvs spte hotell,, Garrmo om ganske ntrovert, er st ute. kelte arbere 8. behandlng. 9. januar drve Dne 2010.www.nordaf.no mljøer Etter dne markant relatvt meldng utdrng kurs-bevllngs-stopp prram No probleme skyls ng grunnlegg kontnuerlg tl å vte. utvklng argumtasjon (Av kontra tl er t vnter dsse provoser Berg tr så: hvor ) gjnomgang ønsket Arbet å morn sparetltak skulle gjøre t mangl samspll mellom framgår remer? notate kombnert fra vår edragsholr effektvtet Nordaf var sn Webs - vanskelg oss, m møtet ulke nsttusjoner: Helsedrektoratets regelverk kvaltet temperatur står hevet agda. no hakk er r fkk stor oppslutnng Eksempel Innsatsstyrt gjnomløpstd fnanserng an kvelds fest. blr Lkevel utsdt- ferdggjort kanskje Overordnet d organserng beste evaluerng 2010 sykehus: (H-dr. mye vtetd, lte Helse-Norge var t fremles kan skryte no sd er ble gang. Bert K httl.. fnanserng helseveset: Bestllngsnummer: behandlngstd ofte! IS-1765) kke stt bare gj å ha lokalet Helland verds å styrets v poltkere stat: høyeste lta anler Geralsamlng, dagkrurg glmr vs gjnomf Deretter beklagelse: V er Sal mte at tte had v ved m elektve, kke alle. krurgske prosess ny Webleverandør, så nytt slag le oss, at vår nye Web-s Pastflyt mellom ulke Med jobbet no mye få unntak stort er all sett nngrep (ca. 60 %), m konsept herunr overførng nstanser: poltkere pluss aktvtet elmnert. Han kostnadsberegnet trod kke svært aktv proflert layout v håper d n tdlgere vntermøtnlegg helseveset t! alle DRG-er fått rekke fagpersoner m et vl falle smak hatt såpass treg oppstart kostnadsvekt. Dette dkert, stort personale brukt. bå V vl oppgrare etter større satsnng Sykehusdrft pastflyt: konsekvser LEAN healthcare, speselt utvklet prvat offtlg sektor kompetanse vedlkeh skfte leverandør. helsevesets eget ansvar å krurgsk Toyota, tatt vrkhet, bruk bank hvor gererer dsse resultater. sd Ikke vl sørge Forklarng er sere øke produksjon dag- skrng, døgnkrurg offtlg httl mnst t kontnuerlge kontnuerlg arbe oppdatern uønske hlser bl.a. vært saksbehandlng håndtert samlet. tl Fra vss 2010 å utvkle nye gle re lemm ughet om ansvar Lelse organsasjon grad sykehus. dagkrurg To jobber, behandlnger flotte andre. Brukervnlge prosess, dverse sykdom, arberne: helsevesets døgnkrurg gjøre jobb hver gjøre sn vekt jobb dagkrurgske løsnnger klar oppd tungvnt redgerngssystem eget ansvar er bedre, basert kontnuerlg beregnet bedrng. behandlngslnjer stoffet, nyheter, grup m.v. M skal v være rute ressursbruk Flyt småskala (p. 10). fokus. sknng er t verdfullt lnks m.v. å er klar tl r vl arbe målrettet å g Brukernes totalopplevelse: Lels skal legge tl rette vareta utvkle vre. re oppdatert Helsevesets ansvar, d.som at potsalet eksempel hos alle kan ansatte nevnes: Vår ntsjon er å se velfunger netts. Vårt kelte arber Et blr dagkrurgsk utnyttet. Blndustr nngrep Det ekommer å være nyhetsbrevet d v beskjedne mål er at nnlegge utsetter mest krev bered kun. betylg utdrng m alle unr fall redaksjonel fra neste års vntermøte (obs. Lærng krever at aktvteter dskusjon lelse Eug E ( d januar Innhold man er vllg Som leverandør blr man møtt 2011) Nordaf er Nyhetsbrev operatør, anesteslege, nr 2 - : kort skt - å fasthol t tl å lære andre! V tror at kr om postve momtum ) Inge Glambek å se web maksmalt, 1 Jørg uke t v drver er Nordtoft evtuelt kostnadsreduksjon s. ndresner 2, Resebrev 2-3 I eller % fra Brsbane dagkrurg s.3, etter Rapport at ). t fra lokale, 11. Alle utgtte num etter møtet at nternasjonale v ev. kan få IAAS annet pr. kongress, år. helsepersonell. Leverans Lars Næss skal Slke s. 7, Prram vntermøte s. være 16, tlgjgelge El v Lunmo Øer ntervjuer Jll Solly s. 19, Nordaf resestpd s. 21, Dagkrurg netts. V ønsker at utvklngsland s. 22, Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. tverrfaglge 27 nmasjon S 6 Nr Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: S 2 6 Stoff tl ny

7 Referat fra lørdag 8.januar Hofteproteser V/ styreler Jørg Nordtoft Dagkrurg? tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. nternasjonalt Operasjonsteknkk reg Nordafkonseptet Det En selve er m uansett operasjon, fall, utvt m hvor så DRG Mnnvasv skal dagkrurg være lett fremre Norge stor dagkrurg, d eller regonale no kan dager sprednng man før vel selve er Martna Hanss Hosptal tlgjgelg tlgang, over alt. ryggleje.(go kalle nngrepet. dagkrurgsk t Selv? aktvtet om dsse totalt Et naturlg, stralt emne peroperatve rutner) berelse lt dagnoser. samlet Hvs sett Styret tte års sn vntermøtes nye kasserer, poltske Medkamter El talle Les tdsmessg nnlegget kan tolkes overstger sn ut helhet fem Lunmo l var Øer, nærmere overtatt omtale bnlse modfkasjoner tmer, betyr kke er t tte mange at t fnanse beslutnng ng, om fullt operasjon, tus Refert dreer paster seg : Dorte om dagbehandlng. Solnør kunne tsatt gjnomslag er nuftg reduserte Cyklocapron, økonomsk LIA etc. behandles Gulbrands Forbered dagkrurgsk, aktvteter m er funrt DRG-takster mue så å s alle ca. naturlg ukjte l årsaker d dagkrurgske prosedyrer. Utdrnge var at behandles Vagnal dagkrurgske hysterektom nnelgg. operasjon, Ordnng er gradvs nnført paste måtte være Det kke vl nødvdgvs v sette fokus noe man Håndterng fra. motvert stpr dagkrurgsk fra Nyhetsbrevet skal rapportere (p. 19). Nordaf tl rese- Styreler Først Jørg takk tl t vntermøte framover. Deler skrvelystne Bakgrunn opplegg lemmer er at et prnsppet Nordtoft, dagkrurgske Etter begvhetsrk mljø mer tte nnsamle materale ng ståelg IAAS preoperatve Dsse nye takster gr kke bare verdskongress varetas ønske om at Brsbane fast Martna nteress høypunkt, Hanss stor er Hosptal, høst ltagelse over oss. Bå vl bl prestert Brsbane Dorte skattebetalerne utrednngsrutner faglge helsepoltske S. Guldbrands. kun skal måtte dagkrurgske lnger, Dne betale utdrnger står Sandvka tte m blad. så (Se helseetake, artkkel). V/Maranne vntermøtet vter, begge Olsson januar ler vl være V fokus mulghet være komm faktske go, er vktg utgfter bemannng vntermøte l tl d Claron faglge sknngsmessge Seksjonsoverlege var hotell, naturlgvs Garrmo spte ortopedsk, om ngs kelte januar kveldstd behandlng www.nordaf.no meldng aktvteter. Dne bl.a. Arbet å mornsere Hovedstadsprosess. mljøer markant utdrng lng kurs-bevllngs-stopp prram Sykehuset ng Buskerud grunn tl å vte. grunnlegg fysoterapeut (Av tl er t argumtasjon krurg vnter Berg så: ) dsse tr hvor ønsket om Nordaf Vestre sparetltak sn Vk Webs skulle HF. gjøre - t Vårt framgår moblserng nternasjonale notate Det må tsatt undre vanskelg oss, er m r tte møtet gasjemt Helsedrektoratets utresekontroll va aktvteter regelverk måtte være kombnert effektvtet dagkrurgsk nteresserte blr Hvor fkk utsdt- stor dagkrurg oppslutnng ferdggjort? d nternasjonale Innsatsstyrt plass. kvaltet står agda. fnanserng arbere lere sd Bl.a.ønske kanskje er gang. d om beste Bert kortere evaluerng Karn mer dagkrurgske 2010 (H-dr. Helse-Sør-Øst, Helse-Norge kan skryte står Helland effektve httl.. sykehusopphold styrets vegne Hjemrese: Etter standardsert paraplyorgansasjon Bestllngsnummer: (IAAS) IS-1765) mer kke n bare halvpart å verds all glmr ønske om vs raskere utsjekkngsrutne Vagnal hysterectom gjnomført prorteres stat: tsatt. Årets dagkrurg høyeste anler Norge, dagkrurg arbet prosess rekonvaless. Deretter beklagelse: ny Webleverandør, (samfunnsøkonom le oss, nytt at vår slag nye ) Web-s Med flere operasjoner pr. dag Wche Hauso M. Ellstrøm tl Australa V er unrsøkelse etatt verdskongress Brsbane, ved ny elektve, struktur krurgske Med no jul få unntak nærmer er all funksjonslng layout konsept v herunr håper d overførng nye var t et problem å få sdt Engh nngrep perod (ca. 60 %), 17/2 m 26/6 så seg. aktvtet V håper kostnadsberegnet Holdnng vss hosptalstjester regon m tdlgere vl falle vntermøtnlegg bå hos past smak bl alle hjem samme ettermddag svært aktv proflert ltagelse alle DRG-er fra Norge, vårt fått nye behandlere kke rekke syns fagpersoner å ha et særlg et brukt. hatt V vl såpass var oppgrare treg vktg, oppstart lkeles kveld. Gjnomsntt styrets styrelem kostnadsvekt. Nna Dette Haglund god er markant dkert, fokus stort personale dagkrurg. bå kompetanse etter nmasjon større vedlkehold satsnng god lggedøgn opplegget Prøveprosjekt vagnal reseler.. konsekvser speselt lstkk. Dette prvat gjelr offtlg kke mnst sektor etter sd skfte vl leverandør. Samt postoperatv man had pr. dags dato var hysterectom sørge krurgsk vrkhet, hvor fokus våre gererer opplysnnger dsse resultater. Ikke kontnuerlg Forklarng moblserng oppdaterng sere tl 1,5 døgn. dagbehandlng ved Akershus Dagkrurg dag- døgnkrurg setter httl sn nmasjon. planleggng mnst t kontnuerlge t nye Oslo arbe gle uønske re hlser lemmer bl.a. unverstetssykehus. framgang Konklusjon: vært håndtert Norge. samlet. I d Fra 2010 Unverstets å utvkle Sykehus nye (OUS). andre. ughet Brukervnlge om ansvar seste overskt dagkrurg IAAS Vktge er Det behandlnger synes å være flotte rekke løsnnger prosess, operasjonsmomter: Det er fullt mulg å planlegge Bakgrunn tte dverse klar opplng sykdom, tallet døgnkrurg dagkrurgsk hver sn vekt uklarte dagkrurgske spørsmål angår tungvnt Preoperatv dagkrurgsk stoffet, nyheter, redgerngssystem løp ellers frsk Redusert antall grupperte aktvtet er basert Norge beregnet %. omfang, behandlngslnjer struktur lnks m.v. m.v. M optmalserng er klar skal tl v re være jun. rute motvert past sgeplasser fra okt-08. Nytt ressursbruk styrelem, (p. 10). Bjarte vl arbe past målrettet God opereres å g først dag. organserng sknng ERAS er dagkrurg. ( t Enhanced verdfullt å Askeland, bnlse Vår re ntsjon preoperatv oppdatert å sette planleggng Det vareta må antas, recovery utvkle at 60 after vre. 70 surgery % ).Som sn nyopprette eksempel kan rolle nevnes: nyhetsbrevet velfunger gjør Ellers var erfarng at t var d netts. vær Vårt alle elektve ( mndre, Et sekretær dagkrurgsk Nordaf nngrep arbet m beskjedne samagsoppmøte lte å tape å skrve ut unr redaksjonell mål er at nnlegge subakutte?) Målet Det ekommer skal unrsøkels gjøres å være var å målrettet utsetter bered dne sak, lelse fra neste mulg. past første postoperatve Eug års vntermøte E (nr.(obs. 1- dagkrurgsk. fnne betylg ut om utdrng V t er er nok mulg alle l fall Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr god aktvteter 2 - hjelp : SINTEF. dskusjon V ) d 14. Prekasjon, Inge 15. Glambek januar 2011) ERAS dag, paste er opplagte, får (nr. 2-er tsatt vter kort skt tlfredsstll spnng - å fasthol t styret operatør, grundg anesteslege, dskutert hvor ). å se Alle utgtte nummer vl postve tlbyr vår momtum assstanse, web Valg Jørg maksmalt anestesmeto seg hva nmeres om pleekvaltet å s dne Nordtoft 1 uke s. 2, go evtuelt Resebrev talle ndresner fra I fra SINTEF Brsbane er eller s.3, Rapport fra 11. være etter tlgjgelge vår prosess dagkrurg etter at t lokale, nternasjonale møtet Gerell at eller v IAAS ev. spnal man slpper oppbemannng pastgrupp hjem kan kongress, få hold Lars annet Næss tl helsepersonell. valdtet s. 7, Prram Slke vntermøte s. 16, El (go rutner) kveldstd. operasjonsdag. netts. Lunmo V ønsker Øer at ntervjuer d Jll tydghet Solly s. 19, Nordaf vl aktvt resestpd s. 21, Dagkrurg et tverrfaglge utvklngsland nmasjon s. 22, om Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: Stoff tl nyhetsbrev ss tl Eug E (vårnummeret ) eller Inge. Nr. 1 S 72 Nr S S 2 7

8 61 paster ltok tl å s t tl re va res Preop aktvteter vurrng kan gjøres pol. 2-3 unrsøkels. Paste ble maladresser. uker preoperatvt før operasjon. samme dag V/ operert styreler TIVA-anestes Jørg. De selve operasjon, Gerell unrsøkelse m så fkk Nordtoft prekasjon DRG dagkrurg Norge eller Journalskrv no dager før selve peroperatv Martna Hanss smertelndrng Hosptal nngrepet. Audopedag Selv om dsse samt god postoperatv Et naturlg, stralt emne Dagkrurg berelse samlet sett smertelndrng. (se taljer fra tte års vntermøtes poltske tdsmessg Møter overstger krurg, fem nnlegget ) l var nærmere omtale tmer, betyr anesteslege. kke tte at t beslutnng om fullt dreer seg Operasjon om dagbehandlng. Metod: gjnomslag reduserte Forbered Post-op aktvteter overvåkng 2-4 DRG-takster så å s alle naturlg tmer l d Paster ASA-gruppe dagkrurgske Overlege Mare prosedyrer. Bunne fra dagkrurgske Hjem/pasthotell operasjon, hvs 1 +2 Ordnng Rkshosptalet, er gradvs holdt stt nnført kke nødvdgvs over 1-2 tmers noe man veg Inmasjonsskrv fra nnlegg. om: Prosjekt skal Post.op rapportere pol-besøk (p. 19). Vas score Først takk tl t Cochleamplantat 1. dag etter opr. Operatører Bakgrunn er et prnsppet Styreler Jørg dagkrurgske mljø Etter dagkrurg hun talte om Dsse nye ( lege, takster sårkontroll gr kke ) bare Konklusjon dne begvhetsrk ståelg mer ønske om IAAS at verdskongress Brsbane Nordtoft, nteress stor høypunkt, ltagelse er høst erfarnge over oss. ved Bå Rkshosptalet dagkrurgske Etter 39 CI operasjoner lnger, ble unrsøkelse var at t er skattebetalerne kun faglge skal betale helsepoltske utdrnger står Martna Hanss Hosp vntermøtet januar vter, begge V så langt. m t så gjort helseetake, unrsøkelse praktsk mulg å ler vl være faktske fokus utgfter komm tl d vntermøte faglge Claron Sandvka var naturlgvs spte hotell,, Garrmo om va spørreskjema. sknngsmessge I ettertd gjnomføre vagnal kelte Først 8. fkk behandlng. v 9. januar lt Dne nnførng 2010.www.nordaf.no mljøer meldng kurs-bevllngs-stopp prram sammlgnet markant man utdrng hysterectom ng grunnlegg hva cochleamplantat tl å vte. argumtasjon (Av (CI) tl er er, t vnter dsse Berg så: ) Arbet å morn sparetltak skulle gjøre t resultater tr hvor fra ønsket paster om dagbehandlng framgår ltt anatom/fysol notate kombnert Nordaf sn Webs - vanskelg oss, m møtet had fått effektvtet utført sn nøy paster. Helsedrektoratets statstkk/hyppghet, regelverk antall kvaltet er r fkk stor oppslutnng operasjon står agda. operasjoner Innsatsstyrt ved Rkshosptalet fnanserng blr utsdt- ferdggjort kanskje d beste evaluerng nnelgg Innsamlng data går 2010 Oslo, (H-dr. rnest hvor tte Helse-Norge kan skryte sd er gang. Bert K httl.. dagkrurg. tsatt å bedre kunne Bestllngsnummer: skal gjøres dagkrurg IS-1765) ltt kke bare å ha Helland verds styrets v evaluere rsko stat: høyeste anler dagkrurg glmr vs gjnomf Deretter beklagelse: V er om prosjektet hva man Spørsmåle komplkasjoner utvalg ved elektve, krurgske prosess ny Webleverandør, så nytt slag le oss, at vår nye Web-s had oppdd. - Hvor man unrsøkels gkk paster. Med no få unntak er all nngrep (ca. 60 %), m konsept herunr overførng valgte å søke å gjøre CI postoperatve symptomer aktvtet kostnadsberegnet svært aktv proflert layout v håper d n tdlgere vntermøtnlegg operasjoner voksne smerter, kvalme, Refert: alle DRG-er fått rekke fagpersoner m et vl falle smak hatt såpass treg oppstart dagkrurg var bl.a. grunnet svmmelhet, tnntus (mer) Dorte Solnør Gulbrands kostnadsvekt. Dette dkert, stort personale brukt. bå V vl oppgrare etter større satsnng reduksjon operasjonsstuer dårlg søvn, spørsmål konsekvser speselt prvat offtlg sektor kompetanse vedlkeh skfte leverandør. sgeplasser d CI rundt krurgsk vrkhet, hvor gererer dsse resultater. sd Ikke vl sørge Forklarng Cochleamplantat er sere hos voksne var lere prortert nnkallng/planleggng dag- døgnkrurg httl mnst t kontnuerlge kontnuerlg arbe oppdatern uønske hlser bl.a. n hos barn. tl opr., overnattng dagkrurg vært håndtert samlet. Fra 2010 å utvkle nye gle re lemm ughet om ansvar post.op. Paste ble En god dagkrurg planleggng d behandlnger flotte andre. Brukervnlge prosess, dverse sykdom, så spurt om heller Nye mulgheter Dagkrurg døgnkrurg preoperatve hver (preopr. sn vekt dagkrurgske løsnnger klar oppd tungvnt redgerngssystem vlle ha ønsket å sove er et nytt spn vurrng) basert beregnet per behandlngslnjer stoffet, nyheter, grup m.v. M skal v være rute sgepost om had lørdags-nnslag ressursbruk postoperatve (p. l 10). selve sknng er t verdfullt lnks m.v. å er klar tl r vl arbe målrettet å g følt seg utrygge. Og så fkk vntermøtets prram år. gjnomførng var esssell vareta utvkle vre. re oppdatert spørsmål om.som eksempel kan nevnes: da prosjektet CI Vår ntsjon er å se velfunger netts. Vårt tlgjgelghet telefonsk Et dagkrurgsk nngrep dagkrurg måtte ha høy Det ekommer å være nyhetsbrevet d v beskjedne mål er at nnlegge før etter opr. Dessut utsetter bered utsgbarhet, l narkosersko pas. betylg utdrng m alle unr fall redaksjonel fra neste års vntermøte (obs. var t spørsmål om aktvteter dskusjon lelse Eug E ( d januar Innhold 2011) Nordaf er Nyhetsbrev operatør, anesteslege, nr 2 måtte - : ha lt kort mottak skt ved - å fasthol fremmøte t postop. rsko/behov postve momtum ) Inge Glambek å se web maksmalt, 1 Jørg uke d nmasjon had Nordtoft evtuelt s. ndresner 2, Resebrev I eller fra Brsbane dagkrurg s.3, etter Rapport at ). t fra lokale, 11. Alle utgtte num etter møtet at nternasjonale v ev. kan få fått unrvegs, tllt tl IAAS annet kongress, helsepersonell. Lars Næss Slke s. 7, Prram kompetans vntermøte s. være nntrykk 16, tlgjgelge El v Lunmo Øer ntervjuer Jll Solly s. 19, Nordaf resestpd s. 21, Dagkrurg netts. V ønsker at utvklngsland s. 22, Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. tverrfaglge 27 nmasjon S 8 Nr Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: S 2 8 Stoff tl ny

9 arbedsmljøet tl å paste s t tl baus re va res aktvteter kan Effektv gjøres dagkrurg. dagkrurg maladresser. god m. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon ressursbruk. samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall, m hvor så Nordtoft Hva kom t frem DRG For d skal dagkrurg være ønsker lett Norge t kan stor d eller regonale no dager sprednng før selve er Martna unrsøkels Hanss? Hosptal tlgjgelg mer data over htes alt. Nordafs nngrepet. dagkrurgsk Selv aktvtet om dsse totalt Et hjemmesr naturlg, stralt! emne berelse lt dagnoser. samlet Hvs sett Bl.a. kommunkasjon Styret tte års sn vntermøtes nye kasserer, poltske El talle tdsmessg kan tolkes overstger ut fem koordnatorer må Lunmo l var Øer, nærmere overtatt omtale modfkasjoner tmer, betyr kke er t tte mange at t bedres; paste er fnanse beslutnng Gerell ng, oppsummerng om fullt tus dreer paster seg om dagbehandlng. kunne døve, ønsker SMS mal tsatt gjnomslag unrsøkels er nuftg reduserte økonomsk behandles Forbered dagkrurgsk, aktvteter m er større omfang, tlf. blr funrt DRG-takster nnlegget. mue så å s alle ca. naturlg ukjte l årsaker d vanskelg- tegnspråk-tolk dagkrurgske prosedyrer. behandles dagkrurgske Refert nnelgg. operasjon, : bør byttes no tlfeller. Ordnng CI er dagkrurg gradvs nnført er Det kke vl nødvdgvs v sette fokus noe man Håndterng fra. Skkert stpr fra Nyhetsbrevet skal Dorte rapportere Solnør (p. Gulbrands 19). Ikke mer komplkasjoner Nordaf tl rese- paste. Styreler Først n nnlagte Jørg takk tl paster, t vntermøte framover. Deler skrvelystne Bakgrunn lemmer Godt er et tolerert prnsppet Nordtoft, Etter begvhetsrk mer IAAS verdskongress Brsbane Dsse tte nnsamle nye takster gr materale kke bare dagkrurgske mljø ng ståelg varetas ønske paste. om at fast Martna høypunkt, Hanss er Hosptal, høst over oss. Bå faglge helsepoltske utdrnger vl bl dagkrurgske nteress stor ltagelse prestert står Brsbane lnger, Fre edrag ( 4 edrag Dorte a skattebetalerne 10 S. mn) Guldbrands. lørdag kun 9/1 skal Dne 2010 betale Sandvka vntermøtet vter, begge januar ler vl være V fokus komm vntermøte Claron tte m blad. så (Se helseetake, artkkel). var mulghet faktske er vktg utgfter l tl d faglge sknngsmessge ref. hotell, naturlgvs Dorte Solnør Garrmo spte Gulbrands, om ngs Forler kelte januar behandlng www.nordaf.no meldng aktvteter. store trekk Dne Tva Enhetsler Arbet kurs-bevllngs-stopp å mornsere Hovedstadsprosess. mljøer markant Sdsel Tuft utdrng fra Sk prram ng grunn tl å vte. er: grunnlegg (Av tl er t argumtasjon vnter Berg så: ) sykehus dsse tr (OUS) hvor ønsket om Nordaf TIVA sparetltak sn Webs barn skulle Overlege gjøre - t Vårt framgår nternasjonale notate Det kombnert må tsatt effektvtet undre Patrc vanskelg Axelsson, oss, er Elverum m r tte møtet gasjemt Kort Helsedrektoratets vrknng va aktvteter legemdlet, regelverk dagkrurgsk kvaltet står nteresserte agda. blr sykehus. fkk utsdt- stor oppslutnng ferdggjort d rask nternasjonale Innsatsstyrt oppvåknng, fnanserng moblserng arbere lere sd kanskje er gang. d beste Bert evaluerng Karn dagkrurgske 2010 hjemrese (H-dr. samt lte kvalme. Helse-Sør-Øst, Helse-Norge kan skryte står Helland httl.. styrets vegne paraplyorgansasjon Bestllngsnummer: (IAAS) IS-1765) mer kke n bare halvpart å verds all glmr vs gjnomført prorteres Negatvt stat: tsatt. kan være Årets dagkrurg høyeste anler Norge, at dagkrurg arbet prosess Deretter beklagelse: ny Webleverandør, le oss, nytt at vår slag nye Web-s tl Australa vanlgvs Med no V er postoperatve smerter verdskongress Brsbane, ved ny elektve, struktur krurgske jul unngås få unntak ved nærmer er bruk all funksjonslng nngrep (ca. 60 %), m så layout konsept v herunr håper d overførng nye blokar seg. aktvtet V håper kostnadsberegnet LA. vss hosptalstjester svært aktv regon proflert m tdlgere vl falle vntermøtnlegg smak bl ltagelse alle DRG-er fra Norge, vårt fått nye kke rekke syns fagpersoner å ha et særlg et brukt. hatt V vl såpass oppgrare treg oppstart styrets Tva styrelem kostnadsvekt. tl barn Nna Dette voksne Haglund stort er markant dkert, fokus stort personale dagkrurg. bå kompetanse etter større vedlkehold satsnng sett reseler.. konsekvser t samme. Bakgrunn ISO- speselt Dette prvat gjelr offtlg kke mnst sektor etter sd skfte vl leverandør. sertfserng: sørge krurgsk vrkhet, hvor våre gererer opplysnnger dsse resultater. Ikke kontnuerlg Forklarng oppdaterng sere tl Propofol Dagkrurg dag- døgnkrurg kan brukes tl setter httl barn Kvaltetesstrateg sn planleggng mnst t kontnuerlge t nye Oslo arbe gle uønske re hlser lemmer bl.a. ned framgang vært tl håndtert 1mdr\s Norge. samlet. alr, ultva I d Fra 2010 tl 1 Helse Øst På Unverstets å utvkle Sykehus nye (OUS). andre. ughet Elverum Brukervnlge om Sykehus ansvar gjøres t års seste alr. overskt dagkrurg Barn krever IAAS ofte Standard NS-EN ISO ca. er Det behandlnger synes å være flotte rekke løsnnger prosess, 700 barneanesteser dverse klar opplng sykdom, året høyere tallet døgnkrurg dose dagkrurgsk hver legemdlet 9001:2000 er et sn vekt (1-10 uklarte dagkrurgske spørsmål angår tungvnt år) stoffet, nyheter, redgerngssystem hos ca halvl grupperte n aktvtet er basert voksne. vrkemdl tl å sette Norge beregnet %. omfang, behandlngslnjer struktur lnks m.v. paste m.v. M er klar skal byttes tl v re være TIVA jun. rute - nternkontroll Nytt ressursbruk styrelem, (p. 10). total Bjarte vl ntrøs arbe målrettet anestes. å g Les sn helhet Overlege Patrc organserng sknng system. er dagkrurg. t verdfullt å Vanlgste Askeland, bnlse Vår re ntsjon oppdatert kamter å sette Axelssons Det vareta antas, utvkle at 60 vre. 70 %.Som sn nyopprette eksempel nnlegg kan om rolle nevnes: bruk Kvaltetsmål Dagkrurgsk Dprvan, nyhetsbrevet velfunger Rapf, d netts. Ultva. vær Vårt alle elektve ( mndre, Et sekretær dagkrurgsk TIVA-anestes Nordaf nngrep ved het : arbet m beskjedne unr redaksjonell mål er at nnlegge subakutte?) Det ekommer skal gjøres å være Barnevrkhet målrettet utsetter bered ved Gs dne sak, lelse fra neste t Eug års vntermøte bolusnjeksjon E (nr.(obs. 1- dagkrurgsk. betylg utdrng V er nok alle l fall Elverum Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr god aktvteter Sykehus 2 - hjelp : SINTEF. dskusjon Pasttlfredshet, mer n 90 V eller ) d 14. Inge kontnuerlg 15. Glambek januar 2011) nfusjon (nr. 2-er vter kort skt spnng - å fasthol t % nøyd Vtetd Ikke styret operatør, grundg anesteslege, va dskutert hvor ). å se sprøytepumpe Alle utgtte nummer vl postve tlbyr vår momtum assstanse, web Jørg maksmalt hgg Nordtoft 1 uke over 90 mn Stryknnger s. 2, go evtuelt Resebrev talle ndresner fra I fra SINTEF Brsbane er eller nngrepets s.3, Rapport fra 11. være etter tlgjgelge vår prosess dagkrurg etter at t lokale, nternasjonale møtet lg. at v IAAS ev. kan kongress, få ISO-sertfserng hold Lars annet Næss tl helsepersonell. mndre n 5 % Sykefrær valdtet s. 7, Prram Slke vntermøte s. 16, El netts. Lunmo V ønsker Øer at ntervjuer d Jll tydghet Solly Dagkrurgsk s. 19, Nordaf Avlng vl aktvt resestpd v/ mndre n 6,5 %. s. 21, Dagkrurg et tverrfaglge utvklngsland nmasjon s. 22, om Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: Stoff tl nyhetsbrev ss tl Eug E (vårnummeret ) eller Inge. Nr. 1 S 92 Nr S S 2 9

10 Det ble nedsatt Effekter tl å s t ntraoperatv tl re va res S Paste aktvteter kan had gjøres lte ondt arbedsgruppe man kartla (+) maladresser. Ketamn nfusjon tllegg begge preoperatvt gruppe samme (+/Ketamn). dag V/ supplerte styreler hva Jørg fantes tl Multmodal analges ved Det selve var operasjon, mest ondt 1 m uke så etter prosedyrer, Nordtoft rutner Hemorroctom. DRG dagkrurg ( Norge operasjon. eller no dager før selve dokumter Martna Hanss alle Hosptal nvå Multmodal = kombnasjon nngrepet. Selv om dsse områr. ( prakss bruk flere Et naturlg, ulke typer stralt emne Tlegg berelse l dose samlet S (+) sett elektronsk kvaltetshåndbok) smertestll tte års vntermøtes kamter poltske / Ketamn tdsmessg ga overstger kke bedre fem metor l var nærmere smertebehandlng) omtale analges. tmer, betyr kke tte at t Resultate er god prakss beslutnng om fullt dreer seg om dagbehandlng. trygge nøy Forsknng gjnomslag gjort reduserte Ulrch Oppvåknngstd Forbered aktvteter blr lget er arbere : Sprg DRG-takster Anesteslege så å OUS. s alle ( naturlg S (+) l Ketamn. d Stpdat dagkrurgske v/sykehuset prosedyrer. Asker dagkrurgske operasjon, Man etterlever ISO-standard Ordnng Bærum Vestre er gradvs Vk nnført HF ) BIS-målnger kke nødvdgvs blr styrret noe man prakss ved å følge prosedyrer fra. S-Ketamn. skal rapportere (p. 19). rutner kvaltetssystemet. Først takk tl t Bakgrunn er et prnsppet Les Dsse hele nye nnlegget takster gr Styreler kke bare Jørg Personalet dagkrurgske mljø større Etter kunnskap begvhetsrk ståelg mer ønske om IAAS at verdskongress dagkrurgske Brsbane lnger, Nordtoft, nteress eerhold stor tl høypunkt, systeme, ltagelse er høst skattebetalerne over oss. Bå kun faglge skal betale helsepoltske utdrnger står Martna m så helseetake, Hanss Hosp samt vntermøtet større åphet januar vter, tl begge V ler vl være faktske fokus utgfter komm tl d vntermøte faglge sknngsmessge Claron Sandvka bedrngsarbe. var naturlgvs spte hotell,, Garrmo om kelte 8. behandlng. 9. januar Dne 2010.www.nordaf.no mljøer markant meldng utdrng kurs-bevllngs-stopp prram ng grunnlegg tl å vte. argumtasjon (Av tl er t vnter dsse Berg tr så: hvor ) ønsket Arbet om å morn Past sparetltak møter skulle utsgbarhet, gjøre t framgår notate kombnert effektvtet Nordaf sn Webs - kompett vanskelg personell oss, m møtet blr Helsedrektoratets regelverk kvaltet står agda. er r godt fkk stor varetatt. oppslutnng Innsatsstyrt fnanserng blr utsdt- ferdggjort kanskje d beste evaluerng Konklusjon 2010 (H-dr. fra tte Helse-Norge kan skryte sd er gang. Bert K Les httl.. tte nnlegg sn helhet sknngsprosjekt: Bestllngsnummer: IS-1765) kke bare å ha Helland verds styrets v stat: høyeste anler dagkrurg glmr vs gjnomf Deretter beklagelse: V er Myter ved elektve, krurgske prosess ny Webleverandør, så nytt slag le oss, at vår fakta nye Web-s om hyge operasjonsstu Med no få unntak er all nngrep (ca. 60 %), m konsept herunr overførng aktvtet kostnadsberegnet Inge svært aktv proflert layout v håper d n tdlgere Glambek, vntermøtnlegg Haraldsplass rutne operasjonsstue. spørsmål om dyre tyske alle DRG-er fått Dakonale rekke fagpersoner m et vl falle smak hatt såpass sykehus V vet at postoperatve retnngslnje tlstrekkelg treg oppstart nfeksjoner kostnadsvekt. øker Dette totale vtskapelg dkert, stort belagt. personale brukt. bå V vl oppgrare etter større satsnng sykehuskostna konsekvser speselt prvat offtlg sektor kompetanse vedlkeh skfte leverandør. mellom krurgsk 10 vrkhet, 20 %. Vanskelg hvor Ltt gererer hstorkk dsse resultater. sd Ikke vl sørge Forklarng er sere å dag- prssette døgnkrurg nøyaktg, m httl t er mnst t kontnuerlge kontnuerlg arbe oppdatern uønske hlser bl.a. uansett vært håndtert et ormt samlet. beløp. Fra Vre 2010 å utvkle nye gle re lemm ughet om ansvar vet v at dagkrurg v blr presset ganske behandlnger flotte andre. Brukervnlge prosess, dverse sykdom, dt døgnkrurg å kjøpe hver ulke sn vekt dagkrurgske løsnnger klar oppd tungvnt redgerngssystem produkter basert beregnet skal ebygge behandlngslnjer stoffet, nyheter, grup m.v. M skal v være rute dsse ressursbruk nfeksjone. (p. 10). Som kjt sknng er t verdfullt lnks m.v. å er klar tl r vl arbe målrettet å g er alt snsk utstyr vareta utvkle vre. Et re sammdrag oppdatert.som eksempel kan nevnes: uholdsmessg dyrt hold Vår ntsjon er å se elesnng velfunger netts. Nordafs Vårt Et dagkrurgsk nngrep tl tlsvar utstyr skal Det ekommer å være nyhetsbrevet d v vntermøte beskjedne mål er at nnlegge utsetter bered brukes andre områr. Og betylg utdrng m alle unr fall redaksjonel fra neste års vntermøte (obs. aktvteter dskusjon lelse Eug E ( d januar Innhold 2011) Nordaf er Nyhetsbrev t sste operatør, anesteslege, nr man 2 - : altså begynt å kort skt - å fasthol t Utgangspunktet dne stlle kr tl dokumtasjon postve momtum ) Inge Glambek å se web maksmalt, 1 Jørg uke Nordtoft evtuelt s. ndresner 2, Resebrev I eller Krurg vært drevet flere elesnng var et ønske om om at tnge vrkelg vrker. fra Brsbane dagkrurg s.3, etter Rapport at ). t fra lokale, 11. Alle utgtte num etter møtet at nternasjonale v ev. kan få IAAS annet kongress, helsepersonell. Lars Næss Slke tus år. Dette er t eldste å gjnomgå vanlgste Blant annet er t stlt s. 7, Prram vntermøte s. være 16, tlgjgelge El v kjte blt fra operasjon, Lunmo Øer ntervjuer Jll Solly s. 19, Nordaf resestpd s. 21, Dagkrurg netts. V ønsker at utvklngsland s. 22, Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. tverrfaglge 27 nmasjon S 10 Nr Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: S 10 2 Stoff tl ny

11 omskjærng Egypt, dssekerte tl å s Gbraltar- t tl re aper va res plass aktvteter d kan naturvteskapelge gjøres llustrert vegg tl dagkrurg var maladresser. msunnelg Norge sn oppsøke utvklng preoperatvt nmasjon - samme fra om dag tror tte. v Ankhmahors V/ styreler gr Jørg ut nternasjonalt gjger Herophlus reg Nordafkonseptet 260 DRG f. Kr) skal (325- Det bare selve er uansett operasjon, t v fall, ser. m hvor så Karo Nordtoft (6. dynast 2345 f. Kr) dagkrurg være t lett stås Norge stor d eller regonale no dager sprednng før selve er Martna Hanss Hosptal tlgjgelg dssekerte over lev alt. fanger M nngrepet. dagkrurgsk autopse Selv aktvtet om var dsse kke totalt V vet at Inre drev ansert t Et kongelge naturlg, stralt fgsel. emne Det er ufarlge. berelse lt For dagnoser. tsatt samlet vsste Hvs sett man plastkkrurg 1500 f. Kr, at Styret nteressant tte års sn vntermøtes nye at Galos kasserer, poltske El talle kke tdsmessg om kan baktere. tolkes overstger ut Og fem t var bå Israelere Persere Lunmo msståtte l var Øer, nærmere klarnger overtatt omtale modfkasjoner nettopp tmer, betyr dne kke er autopsprakss t tte mange at t allere 2500 år f.kr. had fnanse anatom, beslutnng ng, fysol om fullt tus dreer paster ansporet seg om Ignaz dagbehandlng. kunne dyktge krurger bl.a. tsatt sykdomslære gjnomslag er nuftg fkk reduserte økonomsk stå behandles Semmelwess Forbered dagkrurgsk, ( ) aktvteter m tl er å opererte nyfødte uperert funrt umotsagt DRG-takster 1500 mue så år. å Fremles s alle ca. anty naturlg ukjte at l t måtte årsaker d være noe anus. Så lge t var krger, p.g.a. dagkrurgske but prosedyrer. mot autops. behandles lege dagkrurgske brakte nnelgg. operasjon, seg fra skar betnelser, måtte M Ordnng så kom er ressans. gradvs nnført Det autopssal, kke vl nødvdgvs v sette fokus årsaket noe man alle kulturer ha sne krurger, Håndterng Leonardo fra. da Vnc stpr (1452- fra Nyhetsbrevet barselfeber. skal rapportere Han (p. ble 19). kke m ståels Nordaf tl rese- Styreler Først Jørg takk tl t 1519) gjor 30 autopser vntermøte trodd, dø framover. fattg Deler sykdomme var mangelfull skrvelystne lemmer Nordtoft, dagkrurgske Etter begvhetsrk mljø kke Bakgrunn helt rskofrtt. er et prnsppet For da han ulykkelg Dsse tte nnsamle nye takster et snnssykehus gr materale kke bare mer IAAS verdskongress Brsbane over alt. Dette d t ng varetas fast Martna nteress høypunkt, Hanss stor er Hosptal, høst ltagelse over oss. Bå vste ståelg faglge coronar ønske helsepoltske sklerose om at vl Østerrke. bl dagkrurgske prestert For baktere Brsbane lnger, ble utdrnger står fleste kulturer var strgt Dorte S. Guldbrands. Dne Sandvka vntermøtet vter, begge januar ler vl være V mte skattebetalerne tte klarte kun skal betale fokus komm vntermøte Claron tte kke m blad. dtfsert så (Se helseetake, artkkel). før flere år budt å skjære dø. De var mulghet vktg l hotell, naturlgvs Garrmo spte, om hjertesykdom, faktske ble utgfter han tvunget tl d etter faglge hans død. sknngsmessge Fra 1880 fant skulle nemlg komme ngs januar 2010.www.nordaf.no meldng aktvteter. Arbet kurs-bevllngs-stopp å mornsere Hovedstadsprosess. prram ng grunn kelte krk behandlng. tl å trekke Dne dne man mljøer løpet markant 18 år, utdrng 18 nye ubeskåret tl sne gur. Det tl å vte. (Av tl er t vnter Berg så: ) Nordaf sparetltak sn Webs skulle gjøre - t gudløse grunnlegg klarng argumtasjon tlbake. bakterer. dsse tr En hvor ønsket dsse var om nærmeste v vet slags Vårt nternasjonale Det må tsatt undre vanskelg oss, m r tte møtet Enda framgår verre gkk notate t leprabacll kombnert effektvtet jo var post mortem unrsøkelse, er gasjemt va aktvteter dagkrurgsk nteresserte blr fkk utsdt- stor oppslutnng ferdggjort Mchael Helsedrektoratets Servetus ( ). regelverk ekte kvaltet Bergsk står oppfnnelse. agda. fra d Indske lærebok d nternasjonale arbere lere sd kanskje er gang. d beste Bert evaluerng Han Innsatsstyrt var d første fnanserng krurg (Susruta) r Karn t ble dagkrurgske Helse-Sør-Øst, står Helland httl.. beskrev 2010 (H-dr. vårt tolte Også Helse-Norge anestes kan ble skryte utvklet anbefalt at man styrets la lket vegne vann paraplyorgansasjon srkulasjonssystem. Bestllngsnummer: (IAAS) Som IS-1765) mer løpet kke n bare halvpart sste å halvl verds all glmr tl vs gjnomført prorteres tsatt. Årets dagkrurg Norge, at arbet prosess Deretter oppløsnng stat: beklagelse: slk at man ny Webleverandør, le oss, V kke er belønnng ble han brt tallet, høyeste fra anler Wllam Morton dagkrurg ga behøv verdskongress Brsbane, ny struktur knv nytt at vår slag nye å få Web-s frem lev Calvn. Helt lett var d ved første elektve, eternarkose krurgske ndre tl Australa Med no jul få unntak nærmer er all funksjonslng layout konsept organe. v herunr håper d overførng nye t kke tylgvs, å være Dne nngrep td (ca. 60 må %), jo kunne m så seg. aktvtet V håper kostnadsberegnet vss hosptalstjester regon m tdlgere vl falle vntermøtnlegg smak bl sker. M fra ble t beskrves svært aktv d proflert vrkelge ltagelse alle DRG-er fra Norge, vårt fått nye kke syns å ha et særlg brukt. hatt V vl såpass oppgrare treg oppstart lettere, d morne krurgske rekke fagpersoner revolusjon. et Nå kom styrets styrelem kostnadsvekt. Nna Dette Haglund er markant dkert, fokus stort personale dagkrurg. bå kompetanse etter større vedlkehold satsnng sykdomsståels begynte å flere anestesmer, først eter, reseler.. konsekvser speselt Dette prvat gjelr offtlg kke mnst sektor etter sd skfte vl leverandør. ta m. Og alt p.g.a. at sere klorom var sørge krurgsk vrkhet, hvor våre gererer opplysnnger dsse resultater. Ikke kontnuerlg Forklarng oppdaterng sere tl patole fkk autopsere. farlg, fra 1860 Dagkrurg dag- døgnkrurg setter httl sn planleggng mnst t kontnuerlge t nye Oslo arbe gle uønske re hlser lemmer bl.a. Og t gjor snart hele lokalanestes. D skotske framgang vært håndtert Norge. samlet. I d Fra 2010 Unverstets å utvkle Sykehus nye (OUS). andre. ughet Brukervnlge om ansvar td. krurg Joseph Lster seste overskt dagkrurg IAAS er Det dokumterte behandlnger synes å være flotte 1867 rekke løsnnger prosess, dverse klar opplng sykdom, tallet døgnkrurg dagkrurgsk hver sn vekt uklarte dagkrurgske spørsmål angår tungvnt stoffet, nyheter, redgerngssystem Antone van Leeuwhoek nedgang fra 50 % tl 15 % grupperte aktvtet er basert Norge beregnet %. omfang, behandlngslnjer struktur lnks m.v. m.v. M er klar skal tl v re være jun. rute ( ) Re dølghet etter amputasjoner Nytt ressursbruk styrelem, (p. 10). Bjarte vl arbe målrettet å g Descartes ( ) lev organserng ved sknng å snfsere er dagkrurg. t verdfullt å Askeland, bnlse Vår re ntsjon oppdatert å sette omtrt samtdg. Flosof Det operasjonsfeltet vareta må antas, utvkle at 60 vre. 70 %.Som sn nyopprette eksempel kan rolle nevnes: Claudus nyhetsbrevet velfunger Galos d netts. (130 - vær Vårt 200) Descartes prøv å fnne alle Karbolsyrespray. elektve ( mndre, Dne Et sekretær dagkrurgsk Nordaf nngrep er arbet m beskjedne antkks unr redaksjonell mål store er at anatom nnlegge sammhg mellom psyke subakutte?) snfeksjon Det ekommer skal gjøres ble å være raskt vanlg målrettet utsetter bered sykdomsklarer. dne sak, lelse fra neste Eug års vntermøte Han var E (nr.(obs. a, ms tøyhandler 1- dagkrurgsk. m betylg d kunne utdrng V er g nok alle l fall Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr god aktvteter 2 - hjelp : SINTEF. dskusjon V gladatorlege ) d 14. Inge 15. Glambek januar fkk 2011) d (nr. 2-er Leeuwhoek oppfant t kontakteksem. vter kort skt spnng - å fasthol Og t var t styret operatør, grundg anesteslege, måt dskutert hvor ). å se Alle utgtte nummer vl postve tlbyr vår momtum assstanse, rk web tlgang Jørg maksmalt tl Nordtoft 1 uke første lnsemkroskopet ble faktsk å unngå eksem at s. 2, go evtuelt Resebrev talle ndresner fra I fra SINTEF Brsbane er eller traumatol, s.3, Rapport fra 11. være etter tlgjgelge vår prosess dagkrurg etter at t lokale, nternasjonale møtet m at v han IAAS ev. kan fkk kongress, få stand tl å se bakterer. Wllam Halstead 1889 hold Lars annet Næss tl helsepersonell. valdtet s. 7, Prram Slke kke autopsere han heller. Han Descartes tanker fkk ng vntermøte oppfant s. 16, operasjonshanske. El netts. Lunmo V ønsker Øer at ntervjuer d Jll tydghet Solly s. 19, Nordaf vl aktvt resestpd s. 21, Dagkrurg et tverrfaglge utvklngsland nmasjon s. 22, om Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: Stoff tl nyhetsbrev ss tl Eug E (vårnummeret ) eller Inge. Nr. 1 S 112 Nr S S 2 11

12 Som man øvrg kke had tl artkler å s t bevser tl re va res Vtlasjon: aktvteter kan gjøres hatt teknol tl å lage stort maladresser. produktets vrknng unke preoperatvt samme dag V/ tdlgere. styreler Jørg egskaper. selve operasjon, m så Nordtoft DRG dagkrurg Norge eller no dager før selve Martna Nå ble så Hanss sykeplee Hosptal Evdsbasert sn nngrepet. Selv om dsse vtskap utvklet først Et naturlg, stralt emne berelse samlet sett Keserswerth ut tte The Cochrane års vntermøtes Collaboraton poltske er tdsmessg overstger fem Düsseldorf r d første l organsasjon var nærmere skere, omtale tmer, betyr kke tte at t dakonale skol ble dannet beslutnng dannet 1993 om Ian fullt Chalmers dreer seg om dagbehandlng Og sykehuse gjnomslag 1993 etter slag reduserte fra Arche Forbered aktvteter er operasjonssale ble etter hvert DRG-takster Cochrane. Hskt så å s er alle å naturlg l d spesalsgnet sn dagkrurgske evaluere sknng prosedyrer. dagkrurgske Fra antkks Hellas operasjon, var funksjon. Før 1850 ble jo Ordnng resultate er gradvs presteres. nnført kke sykdomsståels nødvdgvs noe basert man fleste operasjoner utført fra Det. er mer n skal balans rapportere mellom (p. 19). fre hjemme hos paste. Og arbere dne Først takk tl t Bakgrunn er et prnsppet lvsånr hvor luft var d 1881 ble bare organsasjon Dsse Styreler Jørg dagkrurgske mljø Etter begvhetsrk ståelg mer ønske om IAAS at verdskongress e. Malara nye takster Brsbane betyr gr dårlg kke (mal) bare nngrep Norge gjort utbrelse større større Nordtoft, nteress stor høypunkt, ltagelse er høst skattebetalerne over oss. Bå kun faglge skal betale helsepoltske luft dagkrurgske (aer). utdrnger Bå Leeuwhoek lnger, står Martna sykehus. Det var først ler verd eløpg m Hanss Hosp vntermøtet januar vter, begge V ler vl være faktske fokus utgfter komm tl d vntermøte Pasteur så helseetake, mte Claron at baktere begynnels 1900 tallet at ut USA (Unntatt faglge Sandvka var naturlgvs spte hotell,, Garrmo om kelte 8. behandlng. 9. januar Dne nettopp sknngsmessge had sett sykehus operasjonsstuer Wyomng). Hvs v vl 2010.www.nordaf.no vte hva mljøer meldng kurs-bevllngs-stopp prram ng grunnlegg tl å vte. argumtasjon sere beskrevet markant spredte utdrng seg ble bygget. Og da begynte vrkelg er godt (Av nok tl er t vnter dsse Berg tr så: hvor ) ønsket Arbet om å morn sparetltak skulle gjøre t framgår notate gjnom luft. kanskje d første bevstvst evdce based kombnert effektvtet Nordaf sn Webs - vanskelg oss, m møtet Helsedrektoratets regelverk Luftstrømskontrollerte utstyrskrg? må v ta The Cochrane kvaltet står agda. er r fkk stor oppslutnng Innsatsstyrt fnanserng operasjonsstuer baserer seg jo Archves bruk. Og jeg lett blr utsdt- ferdggjort kanskje d beste evaluerng 2010 (H-dr. egtlg tte. M er t Utstyrskrg behovet arkve å fnne hva Helse-Norge kan skryte sd er gang. Bert K httl.. Bestllngsnummer: IS-1765) sånn? Ne, t er vel kanskje dokumtasjon vrkelg er bevselg god kke bare å ha Helland verds styrets v stat: kke t. En este stu(2) prakss. Der fant jeg mye høyeste anler dagkrurg glmr vs gjnomf Deretter Hvs v hopper beklagelse: tl vår V er vser mulg sammhg, mort. Jeg sjekket dsse ved elektve, krurgske prosess ny Webleverandør, så nytt slag le morne oss, snske at vår nye hverdag, Web-s Med no få unntak er all m ng andre stur kan s faktore. nngrep (ca. 60 %), m konsept er t nest herunr kke overførng grser aktvtet kostnadsberegnet noe sterkere n t. svært aktv proflert layout v håper d n tdlgere hva v er vntermøtnlegg stand tl å utføre, alle Vtlasjon DRG-er fått Konklusjon er: Det rekke fagpersoner m et vl falle smak hatt hva v er såpass stand treg tl oppstart å kostnadsvekt. luftbakterer Dette elgger kke god dkert, stort personale brukt. bå V vl oppgrare etter unrsøke, større satsnng hva v blr konsekvser Desnfeksjon speselt dokumtasjon at antall prvat offtlg sektor kompetanse vedlkeh skfte bombarrt leverandør. utstyr, krurgsk operasjonsfelt vrkhet, hvor bakterer luft (Målt gererer dsse resultater. sd Ikke vl sørge Forklarng sner er sere dag- Munnbnd døgnkrurg httl kolondann heter, CFU) mnst t kontnuerlge kontnuerlg arbe oppdatern uønske bandasjematerell. hlser bl.a. vært håndtert Oppkkng samlet. Fra 2010 betyr noe rsko å utvkle nye gle re lemm ughet Fellesnevner om ansvar er at nytt er dagkrurg Håndhyge postoperatve sårnfeksjoner. behandlnger flotte andre. Brukervnlge prosess, dyrt, t beste dverse er dyrest sykdom, døgnkrurg Operasjonshansker hver sn vekt De dyre Arlanr- take er dagkrurgske løsnnger klar oppd tungvnt paster redgerngssystem vl ha t beste. V er basert Antbotka beregnet altså kke egtlg behandlngslnjer stoffet, nyheter, grup m.v. et M ansvar skal å v balansere være rute ressursbruk Sterlserng (p. 10). evdsbasert. sknng er t verdfullt lnks m.v. å er klar tl r tte vl vanskelge arbe målrettet feltet. å g nstrumter vareta utvkle vre. re oppdatert.som eksempel kan nevnes: Desnfeksjon Paster skal ha t beste, Felles m er at ndustr Vår ntsjon er å se velfunger netts. Vårt Et dagkrurgsk nngrep operasjonsfelt m kke bedre n t er sterke nteresser at bruk Det ekommer å være nyhetsbrevet d v beskjedne nødvdg. mål M er hvordan at nnlegge skal oppretthols, utsetter bered at krtske betylg utdrng m alle unr fall redaksjonel fra neste års vntermøte (obs. aktvteter dskusjon Igj spør v, hva vet v v vte hva er lelse Eug E ( d januar Innhold bra nok? 2011) Nordaf er Nyhetsbrev spørsmål kke operatør, anesteslege, nr 2 er - : særlg egtlg kort skt om - tte? å fasthol V vet t at Hvert este produkt v blr velkomne. Hvs v tar m postve momtum ) Inge Glambek å se web maksmalt, 1 Jørg uke Nordtoft evtuelt s. ndresner 2, Resebrev I eller Lster ved snfeksjon utsatt, blr jo prestert summarsk : fra Brsbane dagkrurg s.3, etter Rapport at ). t fra lokale, 11. Alle utgtte num etter møtet at nternasjonale v ev. kan få IAAS annet kongress, helsepersonell. Lars Næss Slke operasjonsfelt karbolsyre samm eller flere s. 7, Prram reduserte vntermøte dølghet s. være 16, ved tlgjgelge El v Lunmo Øer ntervjuer Jll Solly s. 19, Nordaf resestpd s. 21, Dagkrurg netts. V ønsker at utvklngsland s. 22, Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. tverrfaglge 27 nmasjon S 12 Nr Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: S 122 Stoff tl ny

13 amputasjoner fra 50 tl 15 %, svaret tl å s jeg: t tl Det re va res antys aktvteter at hull kan gjøres hansk øker Allere 1868 ble tte dagkrurg mngsløst maladresser. Norge ut oppsøke sjans preoperatvt nmasjon overførng samme om dag tte. tatt V/ styreler nn varm Jørg Norge ved nternasjonalt dokumterbar reg effekt Nordafkonseptet full DRG sterl å eta Det bakterer selve uansett operasjon, mellom fall, past m hvor så prof. Nordtoft Julus Ncolays skal dagkrurg oppknng være lett ved Norge stor operasjonspersonale, d eller regonale no dager sprednng før m selve t er Rkshosptalet. Martna Hanss Hosptal var tlgjgelg hemorrhooperasjoner. over alt. Og er nngrepet. dagkrurgsk altså kke Selv dokumtert aktvtet om dsse totalt at øvrg Bergser. V vet jo Et eksempel naturlg, stralt emne tte berelse lt gr økt dagnoser. ekomst samlet Hvs sett ntutvt at t er gret et Styret fmoseoperasjoner. tte års sn vntermøtes nye kasserer, Hva poltske El talle nfeksjoner. tdsmessg kan tolkes overstger ut fem rt, kanskje sterlt, Lunmo ltt l sunn var Øer, nuft? nærmere overtatt omtale modfkasjoner tmer, betyr kke er t tte mange at t operasjonsfelt, m hva er fnanse beslutnng ng, om fullt tus Antbotka: dreer paster seg om dagbehandlng. kunne dokumtert? Ingtng (3). tsatt Håndvask gjnomslag er nuftg reduserte økonomsk behandles Forbered dagkrurgsk, aktvteter m er Det er nteressant stu funrt DRG-takster mue så å s alle ca. naturlg Her vet v ukjte l ltt mer årsaker d postvt. bakterer ved postoperatve Jeg dagkrurgske husker opplærng prosedyrer. Det behandles dagkrurgske er go dokumtasjoner nnelgg. operasjon, sårnfeksjoner etter krurgsk Ordnng håndvask. er gradvs Nøye nnført Det kke at vl nødvdgvs tte er bra v sette fokus noe mange man galleoperasjoner (4). D vser Håndterng skrubbng fra. etter stpr fast mønster. fra tlfeller. Nyhetsbrevet skal rapportere The Foothll (p. 19). Hosptal at Nordaf tl rese- Styreler Først 99 % Jørg takk baktere tl t kommer Hva hjelper vrkelg? Det Study fra 1980 konklurer vntermøte framover. Deler fra skrvelystne lemmer Nordtoft, dagkrurgske gall ng Etter begvhetsrk mljø fra fnnes Bakgrunn oversktsartkkel et prnsppet (7) Dsse følg tte nnsamle nye takster dokumtasjon gr materale kke bare mer IAAS verdskongress Brsbane operasjonspersonalet. ng varetas fast Martna nteress høypunkt, Hanss stor er Hosptal, høst ltagelse (5) ståelg analyserer ønske t om at holr vl bl dagkrurgske anbefalnger: prestert Brsbane lnger, over oss. Bå Dorte mål skattebetalerne faglge S. Guldbrands. sknng helsepoltske kun her. skal Dne Bare betale 1 utdrnger står Sandvka tte m blad. så (Se helseetake, artkkel). vntermøtet vter, begge januar ler vl være V fokus komm vntermøte Claron Munnbnd mulghet 10 akseptable faktske er vktg utgfter artkler l tl d - faglge Re sår: sknngsmessge Ing profylakse var hotell, naturlgvs Garrmo spte, om ngs omhandler kelte januar behandlng www.nordaf.no meldng aktvteter. sårnfeksjoner Dne Arbet å mornsere Hovedstadsprosess. mljøer markant utdrng Hjelper kurs-bevllngs-stopp prram dsse? Det ng fnnes grunn ng tl å vte. relatert grunnlegg (Av tl håndvask. tl er t argumtasjon vnter D Berg så: ) - dsse Re tr kontamnerte: hvor ønsket AB om Nordaf dokumtasjon sparetltak sn Webs skulle gjøre at - t Vårt teller framgår nternasjonale oss notate brutalt sagt - at reduserer Det kombnert nfeksjon må tsatt effektvtet fra undre 30 % tl munnbnd vanskelg er tl oss, er l m r tte møtet gasjemt sprt Helsedrektoratets er bedre va n aktvteter vask, regelverk at 10 dagkrurgsk kvaltet %. står nteresserte agda. blr past fkk utsdt- stor oppslutnng ferdggjort heler kke d betydnng nternasjonale Innsatsstyrt varghet fnanserng arbere lere sd operasjonspersonalet. kanskje gang. d beste Bert evaluerng Karn En dagkrurgske sprtekspossjon 2010 (H-dr. er uvsst. Det - Helse-Sør-Øst, Helse-Norge Kontamnerte kan skryte nfserte står sår: Helland stu httl.. antyr styrets tl vegne at t paraplyorgansasjon v Bestllngsnummer: vet er at 3 mnutter (IAAS) IS-1765) er bedre AB mer kke reduserer n bare halvpart å fra >60 verds % tl < all glmr er l vs gjnomført å kke bruke prorteres n stat: 30 sekunr. tsatt. Årets M r 40 dagkrurg høyeste % anler Norge, at dagkrurg arbet prosess Deretter beklagelse: ny Webleverandør, le oss, nytt at vår slag nye Web-s tl Australa V er munnbnd. (5). verdskongress stopper t. Mer vet Brsbane, v egtlg ved ny elektve, struktur krurgske Med no jul få unntak nærmer all Sterlserng nstrumter Operasjonshetter er heller kke kke. Og v vet helt skkert funksjonslng nngrep (ca. 60 %), m så layout konsept v herunr håper d overførng nye bevst å ha no helst seg. uansett aktvtet V håper hva kostnadsberegnet produste vss hosptalstjester regon m tdlgere vl falle vntermøtnlegg smak bl ltagelse alle DRG-er fra Norge, vårt fått nye Å bevege svært aktv seg feltet proflert mellom effekt. (6). M v trves jo ser at ng snfektant er kke syns å ha et særlg brukt. hatt V vl såpass oppgrare treg oppstart styrets styrelem kostnadsvekt. Nna Dette Haglund rhet rekke fagpersoner sterltet krever et t t alltd jo bedre n no ann. er markant fokus dagkrurg. kompetanse etter større vedlkehold satsnng reseler.. konsekvser speselt balansekunst. dkert, stort Er personale t nødvdg bå alltd vært sånn. Dette prvat gjelr offtlg kke mnst sektor etter sd skfte vl leverandør. sørge krurgsk vrkhet, hvor å sterlsere koloskope? Operasjonshansker våre gererer opplysnnger dsse resultater. Ikke kontnuerlg Forklarng oppdaterng sere tl Dagkrurg dag- døgnkrurg setter httl sn Behøver v sterlt vann ved Oppkkng planleggng mnst t kontnuerlge t nye Oslo arbe gle uønske re hlser lemmer bl.a. framgang Jeg vært får håndtert tl Norge. stadghet samlet. I d spørsmål Fra 2010 vanlge sårskft? Akkurat her Unverstets å utvkle Sykehus nye (OUS). andre. Det ughet fnnes Brukervnlge om ansvar este god nok seste om jeg overskt dagkrurg vl bruke doble IAAS tror jeg at jeg stopper. M er Det behandlnger synes å være flotte rekke løsnnger stu prosess, tte. dverse klar D opplng sykdom, vser at tallet hansker. døgnkrurg dagkrurgsk Hskt hver sn skal vekt være å bare etter at jeg pressert at uklarte dagkrurgske spørsmål angår full tungvnt stoffet, oppkkng nyheter, redgerngssystem beskytter grupperte aktvtet vse er basert hull Norge beregnet hanske Hva t fnnes ng helst %. omfang, behandlngslnjer struktur lnks bedre m.v. m.v. M mot er CFU klar skal tl n v re være jun. rute Nytt betyr ressursbruk styrelem, t? V (p. vet 10). Bjarte jo at t går dokumtasjon at t er vl arbe målrettet å g organserng sknng er dagkrurg. t verdfullt å operasjonssår etter CVK Askeland, hull hanske bnlse faktsk nødvdg sterl Vår re ntsjon oppdatert å sette Det vareta må antas, utvkle at 60 vre. 70 % nnleggelse. M d ser ganske.som sn nyopprette ofte. eksempel Gjnomsnttelg kan rolle nevnes: sårprosedyre ved stell nyhetsbrevet velfunger d netts. vær Vårt alle elektve ( mndre, ngtng om sårnfeksjoner. 7.8 Et sekretær dagkrurgsk %, opp Nordaf mot nngrep 48 arbet % kronske sår. Sprngvann m beskjedne unr redaksjonell mål er at nnlegge subakutte?) Det ekommer skal gjøres å være Og t t betyr noe. målrettet maxllofacal utsetter bered dne krurg sak, er holr lge, bruk gjerne lelse fra neste Eug års vntermøte E (nr.(obs. 1- dagkrurgsk. betylg utdrng V er nok alle l fall Mtt spørsmål her kelt: Er Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr god mest aktvteter 2 - hjelp utsatt. : SINTEF. M dskusjon ngtng V sprøyte kanyle tl ) d 14. Inge 15. Glambek januar 2011) (nr. 2-er vter kort skt spnng - å fasthol t t mulg å kle styret tyr operatør, grundg at anesteslege, tte dskutert betyr hvor noe høytrykkspylng såre ). å se Alle utgtte nummer vl postve tlbyr vår momtum assstanse oppknng, web Jørg maksmalt Nordtoft tl? 1 Et uke s. 2, go helst evtuelt Resebrev talle ncds ndresner fra I fra SINTEF Brsbane er eller glmr måte å rse m s.3, Rapport fra 11. være etter tlgjgelge vår prosess dagkrurg etter at t lokale, retorsk nternasjonale møtet spørsmål at v IAAS selvsagt, ev. kan kongress, få hold Lars postoperatve annet Næss tl helsepersonell. valdtet s. nfeksjoner. 7, Prram Slke Det! vntermøte s. 16, El netts. Lunmo V ønsker Øer at ntervjuer d Jll tydghet Solly s. 19, Nordaf vl aktvt resestpd s. 21, Dagkrurg et tverrfaglge utvklngsland nmasjon s. 22, om Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: Stoff tl nyhetsbrev ss tl Eug E (vårnummeret ) eller Inge. Nr. 1 S 132 Nr S S 2 13

14 Krurgsk teknkk nekroseeksponert tl å s t tl re uttørket va res aktvteter Dette er t kan jo vanskelg gjøres å varghet operasjone. vev. maladresser. En unrsøkelse preoperatvt snakke om, blant samme annet dag d V/ styreler Jørg holr mål, vser at selve omstdghete operasjon, rundt m krurg så Kanskje Nordtoft t vktgste alt er nfeksjonssds DRG dagkrurg er 1,3 Norge % er så eller skjellge. no dager M før v selve må jo å Martna vse skån Hanss hurtg Hosptal ved operasjoner varer nngrepet. nevne t. Selv om dsse teknkk unr operasjone, unr Et naturlg, 1 tme, stralt 4 % ved emne berelse samlet sett etterlate mnst mulg frem tte operasjoner års vntermøtes over 3 tmer poltske (10) tdsmessg overstger fem materale mnst mulg l var nærmere omtale tmer, betyr kke tte at t Hvs no tror at jeg er helt beslutnng study. Br Med om J (Cln fullt Res Ed ) antsepss dreer seg to om reduce dagbehandlng. surgcal nhlstsk r t kommer tl gjnomslag 1982; 285: 10 reduserte 4. ste Forbered nfecton. Cochrane aktvteter er rutner hold ved DRG-takster så å s alle Database naturlg l of Systematc d operasjonsstue, er t dagkrurgske 3: Edwards P, prosedyrer. Lpp A, Holmes Revews dagkrurgske 2008, operasjon, Issue 1. Art. selvsagt fel. Dette vært Ordnng A. Preoperatve er gradvs skn nnført No.: kke nødvdgvs CD DOI: noe man mt et lte skråblkk fra antseptcs. prevtng / CD skal rapportere (p. 19). t v etar oss, surgcal wound nfectons after pub2. Først takk tl t mnnelse om at v hele td clean Bakgrunn surgery. er Cochrane et prnsppet Dsse nye takster gr Styreler kke bare Jørg dagkrurgske mljø Etter må tke, være krtske, begvhetsrk stå ståelg Database mer ønske of Systematc om IAAS verdskongress 8: Lane dagkrurgske Brsbane T. Glove lnger, Peraton Nordtoft, nteress stor høypunkt, ltagelse er høst over oss. Bå faglge helsepoltske utdrnger står Martna mot trøkket fra ndustr. Det skattebetalerne Revews 2004 kun skal betale n m Surgery: så helseetake, The Importance of Hanss Hosp vntermøtet januar vter, begge V er vårt ansvar tte bå at ler vl være faktske fokus utgfter komm tl d vntermøte Double faglge Glovng sknngsmessge Claron and Sandvka The var naturlgvs spte hotell,, Garrmo om paste utsettes mnst kelte 4: Whyte 8. behandlng. W, 9. Hambraeus januar Dne 2010.www.nordaf.no A, Effect mljøer on Surgcal markant meldng Ste utdrng kurs-bevllngs-stopp prram mulg rsko, m så at v ng grunnlegg Laurell tl G, å Hoborn vte. argumtasjon (Av J. The tl er t vnter Infectons dsse Berg tr så: (dssertaton). hvor ) ønsket Arbet om Turun å morn sparetltak skulle gjøre t kke betaler ukrtsk dyre relatve framgår mportance notate of the Ylopston kombnert effektvtet Julkasuja Nordaf Annales sn Webs - vanskelg oss, m møtet dommer noe bunn routes Helsedrektoratets and sources regelverk of wound Unverstats kvaltet står Turkuss, agda. er r fkk stor oppslutnng grunn er unødvdg. contamnaton Innsatsstyrt durng fnanserng geral Turku blr utsdt- ferdggjort kanskje d beste evaluerng surgery (H-dr. Hosp Infec; 1991 Helse-Norge kan skryte sd er gang. Bert K httl.. Referser Jun;18(2): Bestllngsnummer: IS-1765) 9: kke Tanner bare å J, ha Parknson Helland verds H. styrets v stat: glmr vs gjnomf Deretter beklagelse: V er Double høyeste glovng anler to reduce dagkrurg 1: Daschner F, Rüd H. prosess ny Webleverandør, så nytt slag le oss, at vår nye Web-s 5: Chamberlan GV, Houang surgcal ved elektve, cross-nfecton. krurgske Hyge n Med no få unntak er all nngrep (ca. 60 %), m konsept herunr overførng E. tral of the use of masks n Cochrane Database of Operatonsabtalung aktvtet kostnadsberegnet svært aktv proflert layout v håper d n tdlgere vntermøtnlegg the gynecolcal Systematc Revews 2006, Empfehlung s Natonal alle DRG-er fått rekke fagpersoner m et vl falle smak hatt såpass treg oppstart operatng theatre. Ann R Coll Issue 3. Referzztrums für kostnadsvekt. Dette dkert, stort personale brukt. bå V vl oppgrare etter større satsnng Surg Eng 1984;66: Krankhaushyge. Chrurg konsekvser speselt prvat offtlg sektor kompetanse vedlkeh skfte leverandør. 10: Haley RW, Culver DH, 1997; 68: krurgsk vrkhet, hvor gererer dsse resultater. sd Ikke vl sørge Forklarng er sere 6: Lpp A, Edwards P. Morgan WM, Whte JW, dag- døgnkrurg httl mnst t kontnuerlge kontnuerlg arbe oppdatern uønske hlser bl.a. Dsposable surgcal face masks Emor TG, Hooton TM. 2: Ldwell OM, Lowbury EJ, vært håndtert samlet. Fra 2010 å utvkle nye gle re lemm ughet om ansvar prevtng surgcal wound Idtfyng patts at hgh rsk Whyte W, Blowers R, Stanley dagkrurg behandlnger flotte andre. Brukervnlge prosess, dverse sykdom, nfecton n clean surgery. of surgcal wound nfecton. A SJ, Lowe D. Effect of døgnkrurg hver sn vekt dagkrurgske løsnnger klar oppd tungvnt redgerngssystem Cochrane Database of smple multvarate nx of ultraclean ar n operatng er basert beregnet behandlngslnjer stoffet, nyheter, grup m.v. M skal v være rute Systematc Revews 2002 patt susceptblty and rooms on ep sepss n the ressursbruk (p. 10). sknng er t verdfullt lnks m.v. å er klar tl r vl arbe målrettet å g wound contamnaton. Am J jont after total hp or knee vareta utvkle vre. re oppdatert 7: Tanner J, Swarbrook S, Epmol 1985;121: replacemt: a randomsed.som eksempel kan nevnes: Vår ntsjon er å se velfunger netts. Vårt Stuart J. Surgcal hand Et dagkrurgsk nngrep Det ekommer å være nyhetsbrevet d v beskjedne mål er at nnlegge utsetter bered betylg utdrng m alle unr fall redaksjonel fra neste års vntermøte (obs. aktvteter dskusjon lelse Eug E ( d januar Innhold 2011) Nordaf er Nyhetsbrev operatør, anesteslege, nr 2 - : kort skt - å fasthol t postve momtum ) Inge Glambek å se web maksmalt, 1 Jørg uke Nordtoft evtuelt s. ndresner 2, Resebrev I eller fra Brsbane dagkrurg s.3, etter Rapport at ). t fra lokale, 11. Alle utgtte num etter møtet at nternasjonale v ev. kan få IAAS annet kongress, helsepersonell. Lars Næss Slke s. 7, Prram vntermøte s. være 16, tlgjgelge El v Lunmo Øer ntervjuer Jll Solly s. 19, Nordaf resestpd s. 21, Dagkrurg netts. V ønsker at utvklngsland s. 22, Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. tverrfaglge 27 nmasjon S 14 Nr Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: S 142 Stoff tl ny

15 NORDAF - Spørreskjema-unrsøkelse. tl å s Oktober t tl re / november va res. aktvteter kan gjøres Dagkrurgske lnger Norge dagkrurg maladresser. Organserng Norge lelse. oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ Jørg styreler Nordtoft, Jørg Martna Hanss nternasjonalt Hosptal reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall, m hvor så Nordtoft DRG skal dagkrurg være lett Norge stor d eller regonale no dager sprednng før selve er Martna I november Hanss sember Hosptal ble t sdt ut spørreskjemaer tl alle dagkrurgske tlgjgelg over alt. nngrepet. lnger dagkrurgsk Selv nkl. aktvtet om dsse rekke prvate totalt klnkker dagkrurgsk aktvtet. Spørsmåle Et naturlg, var rettet stralt tl ler emne d dagkrurgske berelse lng lt dagnoser. samlet besto Hvs sett to grupper spørsmål, ls faktarelaterte Styret tte tllegg års vedkomm sn vntermøtes lers nye kasserer, poltske synspunkter vsse relevante hold. Totalt El talle tdsmessg kan tolkes overstger ut fem 24 spørsmål, kunne besvares anonymt returneres frankert svarkonvolutt. Totalt antall utsdte skjemaer var 61. Lunmo l var Øer, nærmere overtatt omtale Svarprost totalt var kke mponer: (48%). modfkasjoner tmer, betyr kke er t tte mange at t Svarprost fra offtlge / prv. non-prof.- fnanse beslutnng sykehus: ng, 25 om 44 fullt = 57 % meget tus dårlg dreer fra paster prvate seg om sykehus: dagbehandlng. kunne 4 18 (22 %). tsatt gjnomslag er nuftg reduserte økonomsk behandles Forbered dagkrurgsk, aktvteter m er Av respekt ltok unrsøkels funrt DRG-takster tl nmasjon mue så å s nteresserte alle presteres ca. naturlg ler ukjte resultate. årsaker d Alle grafer vser % besvarelse dagkrurgske prosedyrer. behandles dagkrurgske nnelgg. operasjon, Ordnng er gradvs nnført A) Hvem er du (ler): Det kke vl nødvdgvs v sette fokus noe man Håndterng fra. stpr fra Nyhetsbrevet skal rapportere 1) (p. Tttel: 19). Nordaf tl rese- Styreler Først Jørg takk tl t vntermøte framover. Deler skrvelystne Bakgrunn lemmer er et prnsppet 60 Nordtoft, Etter begvhetsrk mer IAAS verdskongress Brsbane Dsse tte nnsamle nye takster gr materale kke bare dagkrurgske 50 mljø ng ståelg varetas ønske om at fast Martna høypunkt, Hanss er Hosptal, høst over oss. Bå faglge helsepoltske utdrnger vl bl dagkrurgske prestert står Brsbane lnger, 40 nteress stor ltagelse 30 Dorte skattebetalerne S. Guldbrands. kun skal Dne betale Sandvka vter, begge ler vl være fokus komm vntermøte Claron tte m blad. så (Se helseetake, artkkel). 20 vntermøtet januar V 10 mulghet faktske var er vktg utgfter l tl d faglge sknngsmessge hotell, naturlgvs 0 Garrmo spte, om ngs kelte januar behandlng www.nordaf.no meldng aktvteter. Dne A B C D Arbet kurs-bevllngs-stopp å mornsere Hovedstadsprosess. mljøer markant utdrng prram ng grunn tl å vte. grunnlegg (Av tl er t argumtasjon vnter Berg så: ) dsse tr hvor ønsket om Nordaf sparetltak sn Webs skulle gjøre - t Vårt framgår nternasjonale notate Det kombnert må tsatt effektvtet undre vanskelg oss, er m r tte møtet gasjemt Helsedrektoratets va aktvteter regelverk dagkrurgsk nteresserte blr fkk A Admnstratv utsdt- stor oppslutnng faglg ferdggjort ler dagkr lng B Admnstratv ler dagkr. kvaltet lng står agda. d nternasjonale Innsatsstyrt fnanserng C Faglg ler dagkr lng D Ann lelse arbere lere sd kanskje er gang. d beste Bert evaluerng Karn dagkrurgske 2010 (H-dr. Helse-Sør-Øst, Helse-Norge kan skryte står Helland httl.. 1a) styrets Utdannelse: vegne paraplyorgansasjon Bestllngsnummer: (IAAS) IS-1765) mer kke n bare halvpart å verds all glmr vs gjnomført prorteres stat: tsatt. Årets dagkrurg høyeste anler Norge, at dagkrurg arbet prosess Deretter beklagelse: ny Webleverandør, le oss, nytt at vår 45 V er verdskongress Brsbane, ved ny elektve, struktur krurgske slag nye Web-s 40 tl Australa Med no jul få unntak nærmer er all funksjonslng nngrep (ca. 60 %), m så layout konsept v herunr 35 håper d overførng nye 30 seg. aktvtet V håper kostnadsberegnet vss hosptalstjester svært aktv regon proflert 25 m tdlgere vl falle vntermøtnlegg smak bl 20 ltagelse alle DRG-er fra Norge, vårt fått nye kke rekke syns fagpersoner å ha et særlg et 15 brukt. hatt V vl såpass oppgrare treg oppstart 10 styrets styrelem kostnadsvekt. Nna Dette Haglund er markant dkert, fokus stort personale dagkrurg. bå 5 kompetanse etter større vedlkehold satsnng 0 reseler.. konsekvser speselt Dette prvat gjelr offtlg kke mnst sektor etter sd skfte vl leverandør. A B C D E F G H sørge krurgsk vrkhet, hvor våre gererer opplysnnger dsse resultater. Ikke kontnuerlg Forklarng oppdaterng sere tl Dagkrurg dag- døgnkrurg setter httl sn planleggng mnst t kontnuerlge t nye Oslo arbe gle uønske re hlser lemmer bl.a. framgang vært håndtert Norge. samlet. I d Fra 2010 Unverstets å utvkle Sykehus nye (OUS). andre. ughet A Brukervnlge Anestessykepleer om ansvar B Operasjonssykepleer seste overskt dagkrurg C Ann IAAS past er pleer Det behandlnger eller sykepleer synes å være flotte rekke løsnnger prosess, dverse klar E opplng Anesteslege sykdom, tallet døgnkrurg F Krurg dagkrurgsk hver sn vekt G Ann lege uklarte dagkrurgske spørsmål angår tungvnt stoffet, nyheter, redgerngssystem grupperte aktvtet er basert Norge beregnet %. omfang, behandlngslnjer struktur lnks m.v. m.v. M er klar skal tl v re være jun. rute Nytt ressursbruk styrelem, (p. 10). Bjarte vl arbe 2) målrettet Hvem er du - jobb: å g organserng sknng er dagkrurg. t verdfullt å Askeland, bnlse Vår re ntsjon oppdatert å sette Det vareta må antas, utvkle at 60 vre. 70 % A Jeg jobber hovedsakelg dagkrurg.som sn B nyopprette Jeg eksempel jobber omtrt kan rolle nevnes: halvpart td dagkrurg nyhetsbrevet velfunger d netts. vær Vårt alle elektve ( mndre, C Jeg jobber mndre n halvpart td Et sekretær dagkrurgsk Nordaf nngrep D arbet Jeg jobber kke m beskjedne unr redaksjonell mål er at nnlegge subakutte?) Det dagkrurg ekommer skal gjøres å være målrettet utsetter bered dne sak, lelse fra neste Eug års vntermøte E (nr.(obs. 1- dagkrurgsk. betylg utdrng V er nok alle l fall Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr god aktvteter 2 - hjelp : SINTEF. dskusjon V ) d 14. Inge 15. Glambek januar 2011) (nr. 2-er vter kort skt spnng - å fasthol t styret operatør, grundg anesteslege, dskutert hvor ). å se Alle utgtte nummer vl postve tlbyr vår momtum assstanse, web Jørg maksmalt Nordtoft 1 uke s. 2, go evtuelt Resebrev talle ndresner fra I fra SINTEF Brsbane er eller s.3, Rapport fra 11. være etter tlgjgelge vår prosess dagkrurg etter at t lokale, nternasjonale møtet at v IAAS ev. kan kongress, få hold Lars annet Næss tl helsepersonell. valdtet s. 7, Prram Slke vntermøte s. 16, El netts. Lunmo V ønsker Øer at ntervjuer d Jll tydghet Solly s. 19, Nordaf vl aktvt resestpd s. 21, Dagkrurg et tverrfaglge utvklngsland nmasjon s. 22, om Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: Stoff tl nyhetsbrev ss tl Eug E (vårnummeret ) eller Inge. Nr. 1 S 152 Nr S S 2 15

16 V/ styreler Jørg Nordtoft Martna Hanss Hosptal 20 Først takk tl t 15 Bakgrunn er et prnsppet Dsse nye takster gr Styreler kke bare Jørg dagkrurgske mljø 10 Etter begvhetsrk ståelg mer ønske om IAAS at verdskongress Brsbane Nordtoft, 5 dagkrurgske lnger, nteress stor høypunkt, 0 ltagelse er høst skattebetalerne over oss. Bå kun faglge skal betale helsepoltske utdrnger står Martna m så helseetake, Hanss Hosp A B C D E F G H vntermøtet januar vter, begge V ler vl være faktske fokus utgfter komm tl d vntermøte faglge sknngsmessge Claron Sandvka var naturlgvs spte hotell,, Garrmo om kelte 8. behandlng. 9. januar Dne 2010.www.nordaf.no mljøer markant meldng utdrng kurs-bevllngs-stopp prram ng grunnlegg tl å vte. argumtasjon (Av tl er t vnter dsse Berg tr så: hvor ) ønsket Arbet om å morn sparetltak skulle gjøre t framgår notate Nordaf sn Webs - vanskelg oss, A Mer m n møtet 20 år B år C år D 6-10 år E 3-5 kombnert år F 2 år effektvtet G 1 år eller mndre Helsedrektoratets H Har kke jobbet regelverk dagkrurg kvaltet står agda. er r fkk stor oppslutnng Innsatsstyrt fnanserng blr utsdt- ferdggjort kanskje d beste evaluerng 2010 (H-dr. Helse-Norge kan skryte sd er gang. Bert K httl.. B) Organsasjon fysske rammer Bestllngsnummer: - lokaler: IS-1765) kke bare å ha Helland verds styrets v stat: høyeste anler dagkrurg glmr vs gjnomf Deretter 4) Hvlk beklagelse: type sykehus V sner er het mn nn unr: ved elektve, krurgske prosess ny Webleverandør, så nytt slag le oss, at vår nye Web-s Med no få unntak er all nngrep (ca. 60 %), m konsept herunr overførng aktvtet kostnadsberegnet svært aktv proflert layout v håper d n 40 tdlgere 35 vntermøtnlegg alle DRG-er fått m vl falle smak 30 rekke fagpersoner et hatt 25 såpass treg oppstart kostnadsvekt. Dette 20 dkert, stort personale brukt. bå V vl oppgrare etter 15 større satsnng konsekvser speselt 10 prvat offtlg sektor kompetanse vedlkeh skfte 5 leverandør. 0 krurgsk vrkhet, hvor gererer dsse resultater. sd Ikke vl sørge Forklarng A er sere B C D E dag- døgnkrurg httl mnst t kontnuerlge kontnuerlg arbe oppdatern uønske hlser bl.a. vært håndtert samlet. Fra 2010 å utvkle nye gle re lemm ughet om ansvar dagkrurg behandlnger flotte andre. Brukervnlge prosess, A Unverstetssykehus dverse sykdom, B Stralsykehus døgnkrurg C Lokal hver sykehus sn vekt D Helt frtt stå: dagkrurgske offtlg løsnnger klar oppd tungvnt E Helt frtt redgerngssystem stå: prvat F Helt frtt er stå: basert prvat beregnet non-proft-sykehus/klnkk behandlngslnjer stoffet, nyheter, grup m.v. M skal v være rute ressursbruk (p. 10). sknng er t verdfullt lnks m.v. å er klar tl r vl arbe målrettet å g vareta utvkle vre. re 7) Er oppdatert lokale:.som eksempel kan nevnes: Vår ntsjon er å se velfunger A Nye (<5 år) netts. godt tlpasset Vårt målet Et dagkrurgsk B Nye nngrep (<5 år) kke speselt tlpasset målet nyhetsbrevet d v beskjedne C Ikke mål nye (5-15 er at år), nnlegge m akvate drft D Ikke nye (5-15 år), m dårlg Det egnet ekommer å være utsetter bered E Eldre n 15 år, m godt egnet F Eldre n 15 år dårlg egnet betylg utdrng m alle unr fall redaksjonel fra neste års vntermøte (obs. aktvteter dskusjon lelse Eug E ( d januar Innhold 2011) Nordaf er Nyhetsbrev operatør, anesteslege, nr 2 - : kort skt - å fasthol t postve momtum ) Inge Glambek å se web maksmalt, 1 Jørg uke Nordtoft evtuelt s. ndresner 2, Resebrev I eller fra Brsbane dagkrurg s.3, etter Rapport at ). t fra lokale, 11. Alle utgtte num etter møtet at nternasjonale v ev. kan få IAAS annet kongress, helsepersonell. Lars Næss Slke s. 7, Prram vntermøte s. være 16, tlgjgelge El v Lunmo Øer ntervjuer Jll Solly s. 19, Nordaf resestpd s. 21, Dagkrurg netts. V ønsker at utvklngsland s. 22, Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. tverrfaglge 27 nmasjon S 16 Nr tl å s t tl re va res maladresser. DRG dagkrurg Norge Et naturlg, stralt emne tte års vntermøtes poltske l var nærmere omtale beslutnng om fullt gjnomslag reduserte DRG-takster så å s alle dagkrurgske prosedyrer. Ordnng er gradvs nnført fra. A B C D 3) Erfarng: Du jobbet dagkrurg : 25 Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge aktvteter kan gjøres preoperatvt samme dag selve operasjon, m så eller no dager før selve nngrepet. Selv om dsse berelse samlet sett tdsmessg overstger fem tmer, betyr kke tte at t dreer seg om dagbehandlng. Forbered aktvteter er naturlg l d dagkrurgske operasjon, kke nødvdgvs noe man skal rapportere (p. 19). Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: S 162 Stoff tl ny

17 tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall, m hvor så Nordtoft DRG skal dagkrurg være lett Norge stor d eller regonale no dager sprednng før selve 20 er 15 Martna Hanss Hosptal tlgjgelg over alt. nngrepet. dagkrurgsk Selv aktvtet om dsse 10 totalt 5 Et naturlg, stralt emne berelse lt dagnoser. samlet Hvs sett 0 Styret tte års sn vntermøtes nye kasserer, poltske A B C D E F El talle tdsmessg kan tolkes overstger ut fem Lunmo l var Øer, nærmere overtatt omtale modfkasjoner tmer, betyr kke er t tte mange at t fnanse beslutnng ng, om fullt tus dreer paster seg om dagbehandlng. kunne C) Lelse tsatt gjnomslag er nuftg reduserte økonomsk behandles Forbered dagkrurgsk, aktvteter m er funrt DRG-takster mue så å s alle ca. naturlg ukjte l årsaker d 8) Daglg ler het er: dagkrurgske A Heltdsansatt? prosedyrer. 83 % B Deltdsansatt? behandles dagkrurgske 14 % nnelgg. operasjon, Ordnng er gradvs nnført Det kke vl nødvdgvs v sette fokus noe man 8a) A Sykepleer: 93 % B Håndterng fra Lege. 3 % C Ann: 3% stpr fra Nyhetsbrevet skal rapportere (p. 19). Nordaf tl rese- Styreler Først Jørg takk tl t skrvelystne Bakgrunn lemmer er et prnsppet vntermøte framover. Deler Nordtoft, Dsse tte nnsamle nye takster gr materale kke bare dagkrurgske Etter begvhetsrk mljø mer IAAS verdskongress Brsbane 10) Hvlk l sykehuset er ng het ståelg unrlagt varetas ønske admnstratvt? om at fast Martna Hanss Hosptal, vl bl dagkrurgske prestert Brsbane lnger, nteress høypunkt, stor er høst ltagelse over oss. Bå Dorte skattebetalerne faglge helsepoltske S. Guldbrands. kun skal Dne betale utdrnger står Sandvka tte m blad. så (Se helseetake, artkkel). vntermøtet vter, begge januar ler vl være V fokus mulghet komm faktske er vktg utgfter vntermøte l tl d Claron faglge sknngsmessge 60 var hotell, naturlgvs Garrmo spte, om ngs kelte januar behandlng www.nordaf.no aktvteter. Dne meldng 50 Arbet å mornsere Hovedstadsprosess. mljøer markant utdrng kurs-bevllngs-stopp 40 prram ng grunn tl å vte. grunnlegg (Av tl er t argumtasjon vnter Berg så: ) dsse tr hvor ønsket om 30 Nordaf sparetltak sn Webs skulle gjøre - t Vårt framgår nternasjonale notate 20 Det kombnert må tsatt effektvtet undre vanskelg 10 oss, er m r tte møtet gasjemt Helsedrektoratets va aktvteter regelverk dagkrurgsk kvaltet står nteresserte agda. 0 blr fkk utsdt- stor oppslutnng ferdggjort d nternasjonale Innsatsstyrt fnanserng A B C D E arbere lere sd kanskje er gang. d beste Bert evaluerng Karn dagkrurgske 2010 (H-dr. Helse-Sør-Øst, Helse-Norge kan skryte står Helland httl.. styrets vegne paraplyorgansasjon Bestllngsnummer: (IAAS) IS-1765) mer kke n bare halvpart å verds all glmr A Drekte vs unr gjnomført topplels B Unr prorteres stat: krurgsk tsatt. dvsjon Årets C Unr krurgsk dagkrurg høyeste spesaltet anler (hvlk ) Norge, at dagkrurg arbet D I prosess Deretter beklagelse: ny Webleverandør, le oss, nytt at vår slag nye Web-s tl Australa V er servce dvsjon samm andre verdskongress E Unr anestes/ntsv Brsbane, d/dvsjon ved ny elektve, struktur krurgske Med no jul få unntak nærmer er all funksjonslng nngrep (ca. 60 %), m så layout konsept v herunr håper d overførng nye seg. aktvtet V håper kostnadsberegnet vss hosptalstjester svært aktv regon proflert m tdlgere vl falle vntermøtnlegg smak bl ltagelse alle DRG-er fra Norge, vårt fått nye D) Lstkk drft kvaltet kke rekke syns fagpersoner å ha et særlg et brukt. hatt V vl såpass oppgrare treg oppstart styrets styrelem kostnadsvekt. Nna Dette Haglund er markant dkert, fokus stort personale dagkrurg. bå kompetanse etter større vedlkehold satsnng 13) Hvordan er pastsløyf: reseler.. konsekvser speselt Dette prvat gjelr offtlg kke mnst sektor etter sd skfte vl leverandør. sørge A: 83 % : Paste kommer krurgsk nn vrkhet, samme sted hvor reser hjem våre gererer opplysnnger dsse resultater. Ikke kontnuerlg Forklarng oppdaterng B: 17 sere % : tl Paste kommer Dagkrurg dag- nn døgnkrurg ett sted reser setter httl ut et annet sn sted planleggng mnst t kontnuerlge t nye Oslo arbe gle uønske re hlser lemmer bl.a. framgang vært håndtert Norge. samlet. I d Fra 2010 Unverstets å utvkle Sykehus nye (OUS). andre. ughet Brukervnlge om ansvar seste overskt dagkrurg IAAS er Det behandlnger synes å være flotte 15) rekke løsnnger prosess, Praktserer dverse het: klar opplng sykdom, tallet døgnkrurg dagkrurgsk hver sn vekt uklarte dagkrurgske spørsmål angår tungvnt stoffet, nyheter, redgerngssystem grupperte aktvtet er basert Norge beregnet %. omfang, behandlngslnjer struktur lnks m.v. m.v. M er klar skal tl v re være jun. rute 60 Nytt ressursbruk styrelem, (p. 10). Bjarte vl arbe målrettet å g organserng sknng er dagkrurg. t verdfullt å Askeland, bnlse Vår re ntsjon oppdatert å sette Det vareta må antas, utvkle at 60 vre %.Som sn nyopprette eksempel kan rolle nevnes: 20 nyhetsbrevet velfunger d netts. vær Vårt alle elektve ( mndre, 10 Et sekretær dagkrurgsk Nordaf nngrep arbet m beskjedne unr redaksjonell mål er at nnlegge subakutte?) Det ekommer skal gjøres å være 0 A B målrettet utsetter C bered D E dne sak, lelse fra neste Eug års vntermøte E (nr.(obs. 1- dagkrurgsk. betylg utdrng V er nok alle l fall Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr god aktvteter 2 - hjelp : SINTEF. dskusjon V ) d 14. Inge 15. Glambek januar 2011) (nr. 2-er vter kort skt spnng - å fasthol t styret operatør, grundg anesteslege, dskutert hvor ). å se Alle utgtte nummer vl postve tlbyr vår momtum assstanse A Telefon, web tl Jørg alle maksmalt paster Nordtoft 1 dag uke s. etter 2, go nngrepet evtuelt Resebrev talle (54%) ndresner fra I fra B SINTEF Telefon Brsbane tl er utvalgte eller s.3, paster Rapport fra 11. være etter tlgjgelge vår prosess dagkrurg dag etter etter nngrepet at t lokale, (36%) C Frankert nternasjonale møtet spørreskjema at v IAAS ev. tl kan alle kongress, få paster hold Lars annet preoperatvt Næss tl helsepersonell. valdtet s. (7%) 7, Prram D Slke Frankert vntermøte spørreskjema s. 16, tl utvalgte El paster netts. preoperatvt Lunmo V ønsker (7%) Øer at E ntervjuer d Andre mer Jll tydghet Solly oppfølgng, s. 19, Nordaf spesfser: vl aktvt resestpd (11%) s. 21, Dagkrurg et tverrfaglge utvklngsland nmasjon s. 22, om Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: Stoff tl nyhetsbrev ss tl Eug E (vårnummeret ) eller Inge. Nr. 1 S 172 Nr S S 2 17

18 LEDERENS synspunkter vedrør dagkrurg: V/ styreler Jørg Nordtoft Martna Hanss Hosptal 22) D beste dagkrurg het er: Først takk tl t Bakgrunn er et prnsppet Vet kke Dsse nye takster gr Styreler kke bare Jørg dagkrurgske mljø Etter begvhetsrk ståelg mer ønske om IAAS at verdskongress dagkrurgske Brsbane lnger, Nordtoft, nteress stor høypunkt, ltagelse er høst skattebetalerne over oss. Bå kun faglge skal betale helsepoltske utdrnger står Martna m så helseetake, Hanss Hosp vntermøtet januar vter, begge V ler vl være fokus komm vntermøte Claron Sandvka var 23) naturlgvs Geraf: spte Dagkrurgske hotell,, Garrmo om heter faktske fungerer utgfter best tl hvs: d faglge sknngsmessge kelte 8. behandlng. 9. januar Dne 2010.www.nordaf.no mljøer markant meldng utdrng kurs-bevllngs-stopp prram ng grunnlegg tl å vte. argumtasjon (Av tl er t vnter dsse Berg tr så: hvor ) ønsket Arbet om å morn sparetltak 35 skulle gjøre t framgår notate Nordaf sn Webs - 30 kombnert effektvtet vanskelg 25 oss, m møtet Helsedrektoratets regelverk kvaltet står agda. er r 20 fkk stor oppslutnng 15 Innsatsstyrt fnanserng blr utsdt- ferdggjort 10 kanskje d beste evaluerng 2010 (H-dr. 5 Helse-Norge kan skryte sd er gang. Bert K httl.. 0 Bestllngsnummer: IS-1765) kke bare å ha Helland verds styrets v A B C D E F stat: høyeste anler dagkrurg glmr vs gjnomf Deretter beklagelse: V er ved elektve, krurgske prosess ny Webleverandør, så nytt slag le oss, at vår nye Web-s Med no få unntak er all nngrep (ca. 60 %), m konsept A De lgger herunr helt ut overførng sykehuset selvstdg aktvtet het kostnadsberegnet så gerafsk B De lgger eget hus nne layout v håper d n tdlgere sykehuråt, vntermøtnlegg m nne gangstand C De lgger helt seg selv selve sykehusbygget svært aktv proflert alle DRG-er fått D De er ntegrert nnelgg drft, f. eksempel felles operasjonsstuer ev. rekke felles postoperatv fagpersoner lng m et vl falle smak hatt såpass treg oppstart E Vanskelg å s noe om, hger lokale kostnadsvekt. hold F Dette Vet kke dkert, stort personale brukt. bå V vl oppgrare etter større satsnng konsekvser speselt prvat offtlg sektor kompetanse vedlkeh skfte leverandør. krurgsk vrkhet, hvor gererer dsse resultater. sd Ikke vl sørge Forklarng 24) Lelse: er Dagkrurgske sere heter dag- fungerer døgnkrurg best httl hvs : mnst t kontnuerlge kontnuerlg arbe oppdatern uønske hlser bl.a. vært håndtert samlet. Fra 2010 å utvkle nye gle re lemm ughet om ansvar dagkrurg behandlnger flotte andre. Brukervnlge prosess, 50 dverse sykdom, døgnkrurg hver sn vekt løsnnger klar oppd 40 dagkrurgske tungvnt redgerngssystem 30 er basert beregnet behandlngslnjer stoffet, nyheter, grup 20 m.v. M skal v være rute 10 ressursbruk (p. 10). sknng er t verdfullt lnks m.v. å er klar tl r 0 vl arbe målrettet å g A B C D E F vareta utvkle vre. re oppdatert.som eksempel kan nevnes: Vår ntsjon er å se velfunger netts. Vårt Et dagkrurgsk nngrep Det ekommer å være nyhetsbrevet d v beskjedne mål er at nnlegge utsetter bered betylg utdrng m alle unr fall redaksjonel fra A Er neste frttstå, års vntermøte rapporterer (obs. drekte tl sykehusdrektør aktvteter dskusjon B Er unrlagt operatv, lelse Eug E ( d januar Innhold 2011) Nordaf er Nyhetsbrev operatør, anesteslege, nr 2 - : kort krurgsk skt - å lng fasthol t C Er unrlagt ann klnsk lng (eks: akutt, anestes, operasjon) postve momtum ) Inge Glambek å D se Er unrlagt web maksmalt ann servce, 1 lng Jørg uke eller samlokalsert dvsjon andre servce d. (eks. rtg., lab., etc) Nordtoft evtuelt s. ndresner 2, Resebrev I eller E Vanskelg å s noe om, hger lokale hold F Vet kke fra Brsbane dagkrurg s.3, etter Rapport at ). t fra lokale, 11. Alle utgtte num etter møtet at nternasjonale v ev. kan få IAAS annet kongress, helsepersonell. Lars Næss Slke s. 7, Prram vntermøte s. være 16, tlgjgelge El v Lunmo Øer ntervjuer Jll Solly s. 19, Nordaf resestpd s. 21, Dagkrurg netts. V ønsker at utvklngsland s. 22, Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. tverrfaglge 27 nmasjon S 18 Nr tl å s t tl re va res maladresser. DRG dagkrurg Norge Et naturlg, stralt emne tte års vntermøtes poltske l var nærmere omtale beslutnng om fullt gjnomslag reduserte DRG-takster så å s alle dagkrurgske prosedyrer. Ordnng er gradvs nnført fra. A B C D E F G H Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge aktvteter kan gjøres preoperatvt samme dag selve operasjon, m så eller no dager før selve nngrepet. Selv om dsse berelse samlet sett tdsmessg overstger fem tmer, betyr kke tte at t dreer seg om dagbehandlng. Forbered aktvteter er naturlg l d dagkrurgske operasjon, kke nødvdgvs noe man skal rapportere (p. 19). A Stor; mer n 4 stuer B 4 stuer C 3 stuer D 2 stuer E 1 stue, ev. 2 stuer no dager F Varer, 0-2 stuer, hgg behov aktuelle dag G Vanskelg å s noe om, hger lokale hold Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: H S 182 Stoff tl ny

19 No V/ styreler glmt Jørg fra vntermøtet tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall, m hvor så Nordtoft DRG skal dagkrurg være lett Norge stor d eller regonale no dager sprednng før selve er Martna Hanss Hosptal tlgjgelg over alt. nngrepet. dagkrurgsk Selv aktvtet om dsse totalt Et naturlg, stralt emne berelse lt dagnoser. samlet Hvs sett Styret tte års sn vntermøtes nye kasserer, poltske El talle tdsmessg kan tolkes overstger ut fem Lunmo l var Øer, nærmere overtatt omtale modfkasjoner tmer, betyr kke er t tte mange at t fnanse beslutnng ng, om fullt tus dreer paster seg om dagbehandlng. kunne tsatt gjnomslag er nuftg reduserte økonomsk behandles Forbered dagkrurgsk, aktvteter m er funrt DRG-takster mue så å s alle ca. naturlg ukjte l årsaker d dagkrurgske prosedyrer. behandles dagkrurgske nnelgg. operasjon, Ordnng er gradvs nnført Hyggelge jter regstrerng Det kke vl nødvdgvs v sette fokus noe man Håndterng fra. stpr fra Nyhetsbrevet skal rapportere (p. 19). Nordaf tl rese- Her var t kosmetkk. Styreler Først Jørg takk tl t skrvelystne Bakgrunn lemmer er et prnsppet vntermøte framover. Deler Nordtoft, Dsse tte nnsamle nye takster gr materale kke bare dagkrurgske Etter begvhetsrk mljø mer ng ståelg IAAS verdskongress varetas ønske om at Brsbane fast Martna Hanss Hosptal, vl bl dagkrurgske prestert Brsbane lnger, nteress høypunkt, stor er høst ltagelse over oss. Bå Dorte skattebetalerne faglge helsepoltske S. Guldbrands. kun skal Dne betale utdrnger står Sandvka tte m blad. så (Se helseetake, artkkel). vntermøtet vter, begge januar ler vl være V fokus mulghet komm faktske er vktg utgfter vntermøte l tl d Claron faglge sknngsmessge var hotell, naturlgvs Garrmo spte, om ngs kelte januar behandlng www.nordaf.no aktvteter. Dne Arbet å mornsere Hovedstadsprosess. mljøer meldng markant utdrng kurs-bevllngs-stopp prram ng grunn tl å vte. grunnlegg (Av tl er t argumtasjon vnter Berg så: ) dsse tr hvor ønsket om Nordaf sparetltak sn Webs skulle gjøre - t Vårt framgår nternasjonale notate Det kombnert må tsatt effektvtet undre vanskelg oss, er m r tte møtet gasjemt Helsedrektoratets va aktvteter regelverk Utstyret dagkrurgsk nteresserte blr fkk utsdt- stor måtte oppslutnng vses fram kvaltet står agda. ferdggjort d En nternasjonale ny Innsatsstyrt protese, kanskje? fnanserng arbere lere sd kanskje er gang. d beste Bert evaluerng Karn dagkrurgske 2010 (H-dr. Helse-Sør-Øst, Hvem Helse-Norge vunnet? kan skryte står Helland httl.. styrets vegne paraplyorgansasjon Bestllngsnummer: (IAAS) IS-1765) mer kke n bare halvpart å verds all glmr vs gjnomført prorteres stat: tsatt. Årets dagkrurg høyeste anler Norge, at dagkrurg arbet prosess Deretter beklagelse: ny Webleverandør, le oss, nytt at vår slag nye Web-s tl Australa V er verdskongress Brsbane, ved ny elektve, struktur krurgske Med no jul få unntak nærmer er all funksjonslng nngrep (ca. 60 %), m så layout konsept v herunr håper d overførng nye seg. aktvtet V håper kostnadsberegnet vss hosptalstjester svært aktv regon proflert m tdlgere vl falle vntermøtnlegg smak bl ltagelse alle DRG-er fra Norge, vårt fått nye kke rekke syns fagpersoner å ha et særlg et brukt. hatt V vl såpass oppgrare treg oppstart styrets styrelem kostnadsvekt. Nna Dette Haglund er markant dkert, fokus stort personale dagkrurg. bå kompetanse etter større vedlkehold satsnng reseler.. konsekvser speselt Dette prvat gjelr offtlg kke mnst sektor etter sd skfte vl leverandør. sørge Operasjonsbord krurgsk vrkhet, hvlestol hvor våre gererer opplysnnger dsse resultater. Ikke kontnuerlg Forklarng oppdaterng sere tl Dagkrurg dag- døgnkrurg setter httl sn planleggng mnst t kontnuerlge t nye Oslo arbe gle uønske re hlser lemmer bl.a. framgang vært håndtert Norge. samlet. I d Fra 2010 Unverstets å utvkle Sykehus nye (OUS). andre. ughet Brukervnlge om ansvar seste overskt dagkrurg IAAS er Det behandlnger synes å være flotte rekke løsnnger prosess, dverse klar opplng sykdom, tallet døgnkrurg dagkrurgsk hver sn vekt uklarte dagkrurgske spørsmål angår tungvnt stoffet, nyheter, redgerngssystem grupperte aktvtet er basert Norge beregnet %. omfang, behandlngslnjer struktur lnks m.v. m.v. M er klar skal tl v re være jun. rute Nytt ressursbruk styrelem, (p. 10). Bjarte vl arbe målrettet å g organserng sknng er dagkrurg. t verdfullt å Askeland, bnlse Vår re ntsjon oppdatert å sette Det vareta må antas, utvkle at 60 vre. 70 %.Som sn nyopprette eksempel kan rolle nevnes: nyhetsbrevet velfunger d netts. vær Vårt alle elektve ( mndre, Et sekretær dagkrurgsk Nordaf nngrep Lykkelge vnnere arbet m beskjedne unr redaksjonell mål er at nnlegge subakutte?) Det ekommer skal gjøres å være målrettet Hvor utsetter er operasjonsstu? bered dne sak, lelse fra neste Eug års vntermøte E (nr.(obs. 1- dagkrurgsk. betylg utdrng V er nok alle l fall Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr god aktvteter 2 - hjelp : SINTEF. dskusjon V ) d 14. Inge 15. Glambek januar 2011) (nr. 2-er vter kort skt spnng - å fasthol t styret operatør, grundg anesteslege, dskutert hvor ). å se Alle utgtte nummer vl postve tlbyr vår momtum assstanse, web Jørg maksmalt Nordtoft 1 uke s. 2, go evtuelt Resebrev talle ndresner fra I fra SINTEF Brsbane er eller s.3, Rapport fra 11. være etter tlgjgelge vår prosess dagkrurg etter at t lokale, nternasjonale møtet at v IAAS ev. kan kongress, få hold Lars annet Næss tl helsepersonell. valdtet s. 7, Prram Slke vntermøte s. 16, El netts. Lunmo V ønsker Øer at ntervjuer d Jll tydghet Solly s. 19, Nordaf vl aktvt resestpd s. 21, Dagkrurg et tverrfaglge utvklngsland nmasjon s. 22, om Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: Stoff tl nyhetsbrev ss tl Eug E (vårnummeret ) eller Inge. Nr. 1 S 19 2 Nr S S 2 19

20 V/ styreler Jørg Nordtoft Martna Hanss Hosptal Danmarks represtanter ble unrholdt morsmålet Først takk tl t Bakgrunn er et prnsppet Dsse nye takster gr Styreler kke bare Jørg dagkrurgske mljø Etter begvhetsrk ståelg mer ønske om IAAS at verdskongress dagkrurgske Brsbane lnger, Nordtoft, nteress stor høypunkt, ltagelse er høst skattebetalerne over oss. Bå kun faglge skal betale helsepoltske utdrnger står Martna m så helseetake, Hanss Hosp vntermøtet januar vter, begge V ler vl være faktske fokus utgfter komm tl d vntermøte faglge sknngsmessge Claron Sandvka var naturlgvs spte hotell,, Garrmo om kelte 8. behandlng. 9. januar Dne 2010.www.nordaf.no mljøer meldng kurs-bevllngs-stopp prram Nå t sånn markant at utdrng ng grunnlegg tl å vte. argumtasjon (Av tl er t vnter dsse Berg tr så: hvor ) ønsket Arbet om å morn sparetltak skulle gjøre t framgår notate kombnert effektvtet Nordaf sn Webs - vanskelg oss, m møtet Helsedrektoratets regelverk kvaltet står agda. er r fkk stor oppslutnng Innsatsstyrt fnanserng blr utsdt- ferdggjort kanskje d beste evaluerng 2010 (H-dr. Helse-Norge kan skryte sd er gang. Bert K httl.. Vår Bestllngsnummer: gelske gjest vrg IS-1765) dskusjon kke bare å ha Helland verds styrets v Halve styret utstllng Nna stat: høyeste anler dagkrurg glmr vs gjnomf Deretter beklagelse: V er ved elektve, krurgske prosess ny Webleverandør, så nytt slag le oss, at vår nye Web-s Med no få unntak er all nngrep (ca. 60 %), m konsept herunr overførng aktvtet kostnadsberegnet svært aktv proflert layout v håper d n tdlgere vntermøtnlegg alle DRG-er fått rekke fagpersoner m et vl falle smak hatt såpass treg oppstart kostnadsvekt. Dette dkert, stort personale brukt. bå V vl oppgrare etter større satsnng konsekvser speselt prvat offtlg sektor kompetanse vedlkeh skfte leverandør. krurgsk vrkhet, hvor gererer dsse resultater. sd Ikke vl sørge Forklarng er sere dag- døgnkrurg httl mnst t kontnuerlge kontnuerlg arbe oppdatern uønske hlser bl.a. El, vært Inge håndtert Bert samlet. Karn Fra 2010 å utvkle nye gle re lemm ughet om ansvar dagkrurg behandlnger flotte andre. Brukervnlge prosess, dverse sykdom, døgnkrurg hver sn vekt dagkrurgske løsnnger klar oppd tungvnt redgerngssystem er basert beregnet Og jubel vlle ng behandlngslnjer stoffet, nyheter, grup m.v. M skal v være rute ressursbruk (p. 10). ta sknng er t verdfullt lnks m.v. å er klar tl r vl arbe målrettet å g vareta utvkle vre. re oppdatert.som eksempel kan nevnes: Vår ntsjon er å se velfunger Stemnng steg netts. Vårt Et dagkrurgsk nngrep Det ekommer å være nyhetsbrevet d v beskjedne mål er at nnlegge utsetter bered betylg utdrng m alle unr fall redaksjonel fra neste års vntermøte (obs. Johan aktvteter Dorte dskusjon lelse Eug E ( d januar Innhold 2011) Nordaf er Nyhetsbrev operatør, anesteslege, nr 2 - : kort skt - å fasthol t postve momtum ) Inge Glambek å se web maksmalt, 1 Jørg uke Nordtoft evtuelt s. ndresner 2, Resebrev I eller fra Brsbane dagkrurg s.3, etter Rapport at ). t fra lokale, 11. Alle utgtte num etter møtet at nternasjonale v ev. kan få IAAS annet kongress, helsepersonell. Lars Næss Slke s. 7, Prram vntermøte s. være 16, tlgjgelge El v Lunmo Øer ntervjuer Jll Solly s. 19, Nordaf resestpd s. 21, Dagkrurg netts. V ønsker at utvklngsland s. 22, Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. tverrfaglge 27 nmasjon S 20 Nr tl å s t tl re va res maladresser. DRG dagkrurg Norge Et naturlg, stralt emne tte års vntermøtes poltske l var nærmere omtale beslutnng om fullt gjnomslag reduserte DRG-takster så å s alle dagkrurgske prosedyrer. Ordnng er gradvs nnført fra. Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge aktvteter kan gjøres preoperatvt samme dag selve operasjon, m så eller no dager før selve nngrepet. Selv om dsse berelse samlet sett tdsmessg overstger fem tmer, betyr kke tte at t dreer Bjarte seg om dagbehandlng. våre utlandske Forbered gjster aktvteter er naturlg l d dagkrurgske operasjon, kke nødvdgvs noe man skal rapportere (p. 19). Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: S 202 Stoff tl ny

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton på -tallet. Programmerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe med kode eller å skrve kode å gøre. Dynamsk for

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Undersøkelser av solingsvaner

Undersøkelser av solingsvaner Undsøkels solngsvan Innlednng MMI har p oppdrag fra Statens strlevn Kreftforgen gjomført en større spørreundsøkelse for kartlegge n norske befolknngens forhold tl solng solbeskyttelse. De undsøkelsen supplt

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC,

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

C i v i t a - n o t a t

C i v i t a - n o t a t Artkkel FNs nternasjonale konvsjon økonske, sosale kulturelle rettgheter fastslår rett hver tl å ha tlfredsstll seg selv sn famle, herunr tlfredsstll m, klær bolg, samt tl tløp å få sn levemåte bedret.

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17 Eksamen 31.05.2016 NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk elev samsk som andrespråk Elevar og prvatstar / Elev og prvatst Nynorsk sde 2 4. Bokmål sde 5 7. Felles vedlegg sde 9 17

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

STK1100 våren 2015 P A B P B A. Betinget sannsynlighet. Vi trenger en definisjon av betinget sannsynlighet! Eksemplet motiverer definisjonen:

STK1100 våren 2015 P A B P B A. Betinget sannsynlighet. Vi trenger en definisjon av betinget sannsynlighet! Eksemplet motiverer definisjonen: STK00 våren 05 etnget sannsynlghet Svarer tl avsntt.4 læreboa Esempel V vl først ved help av et esempel se ntutvt på hva betnget sannsynlghet betyr V legger fre røde ort og to svarte ort en bune Ørnulf

Detaljer

U-land eller i-land hvor ligger løsningen på klimaproblemet?

U-land eller i-land hvor ligger løsningen på klimaproblemet? Uland eller land hvor lgger løsnngen på klmaproblemet? Økonomske analyser 3/2008 Uland eller land hvor lgger løsnngen på klmaproblemet? Bjart Holtsmark Løsnngen på klmautfordrngen lgger lten grad begrensnng

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

Løsning til seminar 3

Løsning til seminar 3 Løsnng tl semnar 3 Oppgave ) Investerngsfunksjonen Investerngene påvrkes hovesaklg av renta og av aktvtetsnvået økonomen. Når renta går opp øker kostnaen ve å fnansere nvesternger. V kan s at et lr relatvt

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no Mgranorsk ARBEIDSNORSKKURS Mgranorsk Arbedsnorsk senker terskelen nn arbedslvet gjennom å utvkle begrepsforståelse nnenfor spesfkke fagområder. Arbedsnorsk kan kombneres med Mgranorsk Allmenn eller brukes

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f).

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f). Eksamen ECON 00, Sensorvelednng Våren 0 Oppgave (8 poeng ) Derver følgende funksjoner. Derver med hensyn på begge argumenter e) og f). (Ett poeng per dervasjon, dvs, poeng e og f) a) f( x) = 3x x + ln

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

Viser til min søknad om konsesjon i brev av og senere møte med Petter Bjartnes samt senere samtaler pr. tlf. vedr. denne saken.

Viser til min søknad om konsesjon i brev av og senere møte med Petter Bjartnes samt senere samtaler pr. tlf. vedr. denne saken. Fra: Odd Wandsvk [malto:oddwand@onlne.no] Sendt: 7. aprl 017 0:07 Tl: Hovn Marann Kop: aslaugwandsvk@gal.com Emne: Re: Ang. konsesjon He Marann! Vser tl mn søknad om

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 007 Utrednng fordypnng: Økonomsk analyse Veleder: Hans Jarle Knd En teoretsk stude av tv-markedets effsens av Odd Hennng Aure og Harald Nygård Bergh Denne utrednngen

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer ynask prograerng Metoden ble foralsert av Rchard Bellann (RAN Corporaton på -tallet. Prograerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe ed kode eller å skrve kode å gøre. ynask for å ndkere

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm Protokoll År 2014 2,3,4 og 5 september HTA 2.3.3 lokale lønnsforhandlnger pr. I. august 2014. Forhandlngsornrûde Forsvaret. den 1, ble det gjennomført forberedende møte fm Tlstede på et eller flere møter:

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

HD 712/770722 EN OVERSIKT OVER NOEN VANLIG BRUKTE RENGJØRINGSMIDLER WICKSTRØM, GIFTKARTOTEKET YRKESHYGIENISK INSTITUTT YRKESHYGIENISK INSTITUTT

HD 712/770722 EN OVERSIKT OVER NOEN VANLIG BRUKTE RENGJØRINGSMIDLER WICKSTRØM, GIFTKARTOTEKET YRKESHYGIENISK INSTITUTT YRKESHYGIENISK INSTITUTT EN OVERSKT OVER NOEN VANLG BRUKTE RENGJØRNGSMDLER ELSA -= WCKSTRØM, GFTKARTOTEKET ASBJØRN KVERNELAND, YRKESHYGENSK NSTTUTT EGL T~ELTAf YRKESHYGENSK NSTTUTT HD 712/770722 ;. ARBEDSFORSKNNGSNSTTUlTE-S*'.

Detaljer

Kontraktstildeling med mindre prisfokus

Kontraktstildeling med mindre prisfokus Kontraktstldelng med mndre prsfokus Anskaffelsesstrateger Entreprsekjøp Oktober 014 Dr. ng Øysten H. Meland Dr. ng Øysten Meland Dr. ng Øysten Meland 3 Brukermedv./ programmerng Partnerng Kun egen spesaltet

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

Konstruktiv - Saklig - Krevende - For et bedre arbeidsmiljø

Konstruktiv - Saklig - Krevende - For et bedre arbeidsmiljø Mobl; 90 28 34 40 E-post; audun.buseth@poltet.no Poltdrektoratet Deres ref. Vår ref. Dato: 15.10.17 Hørng NOU 2017:9 - Polt og bevæpnng 1- Innlednng Poltet skal vareta samfunnet og borgernes behov for

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

Oppgave 3, SØK400 våren 2002, v/d. Lund

Oppgave 3, SØK400 våren 2002, v/d. Lund Oppgave 3, SØK400 våren 00, v/d. Lnd En bonde bonde dyrker poteter. Hvs det blr mldvær, blr avlngen 0. Hvs det blr frost, blr avlngen. Naboen bonde, som vl være tsatt for samme vær, dyrker også poteter,

Detaljer

BYENS HÅNDVERK OG INDUSTRI I 1800-ÅRENE

BYENS HÅNDVERK OG INDUSTRI I 1800-ÅRENE BYENS HÅNDVERK OG NDUSTR 1800-ÅRENE August Schou: Håndverk og ndustr Oslo 1838 1938. Utgtt av Oslo Hånd verk- og ndustrforenng. Detkjempestoff er sannelgången behandle ltenogopgave så å fåforfatteren det

Detaljer

Flytthit i. Fjellregionen. Historier om tilflytting og tilflyttingsarbeid i sju kommuner INFORMASJON

Flytthit i. Fjellregionen. Historier om tilflytting og tilflyttingsarbeid i sju kommuner INFORMASJON Flyttht INFORMASJON Fjellregonen Hstor om tlflyttng tlflyttngsarbed sju kommun 13 456 78 91 11 Vtskapsordnngen. S 6 INNHOLD s 4 Flyttht 1 11 «I dsse Flyttht-td», s v. Men hva betyr nå t? Sn noen? S 18

Detaljer