Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen"

Transkript

1 Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen

2 Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC, 2007 Kjære lærer, Leger Uten Grenser setter stor prs på at dn klasse har vst nteresse for å delta vårt glemte krser-prosjekt, som går av stabelen 14. november. V håper at skoleopplegget og konkurransen om Témognage-prsen vl nsprere og skape bevssthet. Témognage er fransk og uttales [temoanja:sj], og betyr å varsle om overgrep og glemte krser. Témognage er vktg, ford færre dør når flere vet. Hvert år mster mlloner av mennesker lvet humantære krser rundt om verden. Uten medenes søkelys blr noen krser fort glemt. Lærngsopplegget går ut på at elever 9. klasse får mulgheten tl å utvkle sn krtske sans og forståelse av det moderne nformasjonssamfunnet gjennom å drøfte og fordype seg hvorfor noen land og krser får mer oppmerksomhet enn andre. Elevene vl bl utfordret tl å lage et medeprodukt om glemte krser, som for eksempel en avs, radoreportasje eller blogg. Lanserngen av Leger Uten Grensers lste over glemte krser vl skje løpet av sommeren. V vl g detaljert nformasjon om alle krsene på skoleportalen som blr publsert på våre hjemmesder september. For å g dere et lte nnblkk de glemte krsene, kan dere fnne tre krser Den sentralafrkanske republkk, DR Kongo og mangelen på vaksner nformasjonsheftet. Dette heftet nneholder nformasjon og forslag tl noen steg som v mener kan være kloke å ta for å få mest mulg ut av opplegget. V håper at dette vl gjøre det morsomt og lærerkt for både elevene og deg som lærer å gjennomføre prosjektet. V gleder oss tl å se dn klasses bdrag og ønsker dere lykke tl konkurransen. Skulle det være noen spørsmål, ta kontakt på eller rng Med vennlg hlsen, Nls Mørk Informasjonssjef Leger Uten Grenser 2 3

3 Forslag tl medeprosjekt avs Avs er en trykt publkasjon der nnholdet har vekt på nyheter og gs ut regelmessg. Avsen er ofte delt opp ulke temaer som nyheter, kultur, økonom og sport. De fleste avser har dag en versjon på nternett tllegg tl paprutgaven. Hver gruppe lager en avs og skrver artkler og reportasjer fra ulke vnkler (debatt, nnenrks, utenrks, portrettntervju, kronkker, økonom, sport, kultur, nyheter, osv.) om noen eller alle de glemte krsene, eller grunnen tl at de er glemt norske meder. Tlgang tl nternett. For grats nettavs, gå tl: Maler for avs fnnes på Leger Uten Grensers skoleportal. Der fnnes det også tps og råd om hvordan man skrver som journalst. Hva nneholder en avs? Inneholder alle avser det samme? Hvordan er en artkkel og reportasje bygget opp? Hvordan fnner journalsten nformasjon om temaet han/hun vl skrve om? Hvordan fanger en avs oppmerksomheten tl leseren? Hva er Vær Varsom-plakaten? Fnnes det regler for bldebruk? Hva er dsse? Er det gret å overdrve? Hva er nettvett? Blogg En blogg er en nettsde hvor enkeltndvder eller grupper kan publsere nyheter, lenker, egne mennger, blder og vdeoer. I motsetnng tl en nettavs, er en blogg ofte fokusert på et speselt tema som man jevnlg oppdaterer. Følg med på og lær om en av de glemte krsene, skrv jevnlg om hva som har skjedd og hva dere synes om det, eller skrv om hvorfor de glemte krsene har bltt glemt. Tlgang tl nternett og blogg. En grats blogg kan opprettes på ulke sder på nternett. Eksempel på og råd om hvordan man lager blogg på Leger Uten Grensers skoleportal. Hvordan fnner en blogger nformasjon om temaet han/hun vl skrve om? Er det vktg at nformasjonen en blogg er basert på klder? Hvordan fanger en blogg oppmerksomheten tl leseren? Hva kan være problematsk med å skrve en blogg? Hva er postvt med å skrve en blogg? Er det gret å overdrve? Fnnes det regler for bldebruk? Hva er dsse? Hva er nettvett? Vdeoreportasje En vdeoreportasje er en oppsummerng eller fortellng om noe som har skjedd verden på vdeo, som for eksempel nnslagene du ser på nyhetene på tv. Lag en vdeoreportasje om en eller flere av de glemte krsene. Gruppen kan forestlle seg at de er mdt en av krsestuasjonene, eller at de rapporterer Norge om ett eller flere av områdene. Gruppen kan velge å rapportere om selve krsen, eller om hvorfor krsen har bltt glemt. Ta kontakt med lokalmeda og spør om de kan tenke seg å sende flmen på lokal-tv eller på lokalmedenes nettsder. Flmkamera og eventuelt data, overførngskabel tl data, redgerngsprogram (Standardprogrammer for Mac er Move og for PC fnnes Wndows Move Maker). Se eksempel på og råd om en vdeoreportasje og last ned vdeoklpp på Leger Uten Grensers skoleportal. Hvordan fnner man nformasjon om temaet man vl fokusere på? Er det vktg at nformasjonen en vdeoreportasje er basert på klder? Hvordan fanger en vdeoreportasje oppmerksomheten tl leseren? Er det gret å overdrve? Hva er forskjellen på en nettavs og en papravs? Hvorfor tror du noen land og tema får mye mededeknng, mens andre blr glemt? 4 5

4 Reklame Sosale meder Radoreportasje/Podcast Pressestunt Reklame kommer av det latnske ordet reklamare som betyr å rope ut og stadg gjenta. En reklame kan være en annonse eller en flm som har som mål å anbefale en vare, vrksomhet eller sak. Lag en eller flere reklamer for å spre nformasjon om de glemte krsene. Reklamen kan være på både flm og annonse. Ta kontakt med lokalmeda og spør om de kan tenke seg å trykke reklamen om de glemte krsene grats, og dermed bdra tl å spre nformasjon og redde lv. På flm: flmkamera og eventuelt data, overførngskabel tl data, redgerngsprogram (Standardprogrammer for Mac er Move og for PC fnnes Wndows Move Maker). Annonse: plakat og tusj (eller eventuelt data og blderedgerngsprogram). Se eksempel på annonse og reklameflm og råd tl hvordan de kan lages på Leger Uten Grensers skoleportal. Hvordan fnner man nformasjon om temaet man vl lage en reklame om? Er det vktg at nformasjonen en reklame er sann? Hvordan bygger man opp en reklame? Hvordan fanger en reklame oppmerksomheten tl folk? Hva er målgruppen for reklamen? Sosale meder er sder og funksjoner på nternett, som for eksempel Facebook og Twtter. Formålet med sosale meder kan være både å holde kontakten med venner og spre et budskap. Begynn en kampanje på Facebook om en eller flere av de glemte krsene. Dette kan eventuelt gjøres samkjør med et av de andre medeprosjektene for eksempel for å spre nformasjon om pressestuntet, eller for å legge ut vdeo eller radoreportasje. Tlgang tl nternett, konto på Facebook. Se eksempel på hvordan sosale meder kan bdra tl å spre et budskap og råd tl hvordan det gjennomføres på Leger Uten Grensers skoleportal og Facebook-sde. Hva er forskjellen på sosale og tradsjonelle meder? Hvordan fnner man nformasjon om temaet man vl lage en kampanje på? Er det vktg at nformasjonen en kampanje er sann? Hvordan fanger en kampanje oppmerksomheten tl folk? Hva er målgruppen for og formålet med kampanjen? Hva er nettvett? Hva må tl for at nformasjon skal spre seg på sosale meder? Hvorfor sprer det seg? Bør man være forsktg med å legge ut nformasjon på Facebook? Hvordan kan man beskytte nformasjonen man legger ut på Facebook slk at den kke er tlgjengelg for alle? Hva er fordeler og ulemper med sosale meder? En radoreportasje er en oppsummerng, eller fortellng om noe som har skjedd verden på rado. En podcast er en måte å publsere lyd- eller vdeoopptak på Internett som kan abonneres på ved hjelp av RSS (vanlgvs skrevet ut som Really Smple Syndcaton), også kalt «levende bokmerker» eller «nyhetsmatng». Dette er en ordnng der en nettleser på en datamaskn henter nyheter eller annet materale fra Internett fortløpende og automatsk. Sett deg nn, planlegg og lag en radoreportasje/podcast om en av de glemte krsene. Man kan for eksempel snakke om hva som har skjedd, hvorfor krsen har bltt glemt og hva som bør gjøres for å synlggjøre problemet. Ta kontakt med lokalradoen og spør om de kan tenke seg å sende reportasjen på lufta. Dktafon eller annen type lydopptaker. Dere kan laste ned et grats redgerngsprogram på nternett som heter Audacty for å redgere lyden. Se eksempel på og råd om hvordan man gjennomfører en radoreportasje/podcast på Leger Uten Grensers skoleportal. Hvordan fnner man nformasjon om temaet man vl lage en radoreportasje på? Er det vktg at nformasjonen en radoreportasje er sann? Hvordan fanger en radoreportasje oppmerksomheten tl folk? Er det gret å overdrve? Hva er målgruppen for reportasjen? Et pressestunt er noe man gjør det offentlge rom for å skape oppmerksomhet om en sak, hvor meda er nvtert. Eksempler på pressestunt kan være en demonstrasjon eller et gateteater. Sett dere nn, planlegg og gjennomfør et gateteater eller en demonstrasjon hvor dere også er nødt tl å skrve en pressemeldng som kan sendes tl lokalmeda. Fnn en spesfkk hendelse, eller krev økt oppmerksomhet om en krse, som for eksempel forholdene for nterne flyktnnger Den sentralafrkanske republkk. Det kan være lurt å henge opp plakater om pressestuntet nærområdet. Kostymer, plakater, tusjer, rekvstter, kontaktlste over lokalmeda. Se eksempel på et gateteater/demonstrasjon og pressemeldng, og råd om hvordan de lages på Leger Uten Grensers skoleportal. Hva er målet med å ha et pressestunt? Hvordan fnner man nformasjon om temaet man vl lage et pressestunt på? Er det vktg at nformasjonen et pressestunt er sann? Bør pressestuntet være om et stort eller et konkret tema? Hvordan fanger et pressestunt oppmerksomheten tl folk? Hva er målgruppen for pressestuntet? Er pressemeldng den eneste måten å få oppmerksomhet på? Hva er nyhetsverden et pressestunt? 6 7

5 Kompetansemål Foto: Rp Hopkns, Lbera, 1997 V har vurdert prosjektet som særlg relevant for fagene norsk og samfunnsfag, men det kan også gjennomføres naturfag og RLE. Norsk Bruke lesestrateger varert og fleksbelt lesng av (skjønnltteratur og) sakprosa (skrftlge tekster). Orentere seg store tekstmengder for å fnne relevant nformasjon (skrftlge tekster). Bruke ulke meder, klder og estetske uttrykk egne norskfaglge og tverrfaglge tekster (sammensatte tekster). Vurdere estetske vrkemdler sammensatte tekster hentet fra nformasjons- og underholdnngsmeder, reklame og kunst og reflektere over hvordan v påvrkes av lyd, språk og blder (sammensatte tekster). Samfunnsfag Planlegge, gjennomføre og presentere problemorenterte samfunnsfaglge undersøkelser og vurdere arbedsprosessen og resultatene. Forklare hva holdnnger og fordommer er (og drøfte mulgheter og utfordrnger flerkulturelle samfunn). Lokalsere og dokumentere overskt over geografske hovedtrekk verden og sammenlgne ulke land og regoner. Forklare og drøfte varasjoner levekår ulke deler av verden og sammenlgne og vurdere de store skllene mellom fattge og rke. Relgon, Lvssyn og Etkk (RLE) Drøfte etske spørsmål knyttet tl menneskeverd og menneskerettgheter, lkeverd og lkestllng, blant annet ved å ta utgangspunkt kjente forblder. Drøfte verdvalg og aktuelle temaer samfunnet lokalt og globalt: sosalt og økologsk ansvar, teknologske utfordrnger, fredsarbed og demokrat. naturfag Forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdom. Beskrve hvordan man kan forebygge og behandle nfeksjonssykdommer. Forklare hvorfor kultur kke er medfødt, og gjøre rede for og analysere kulturelle varasjoner. 8 9

6 Glemt krse: Den sentralafrkanske republkk Foto: Ton Koene, CAR,2006 Mer enn mennesker lever på flukt stt eget land, avskåret fra sne hjem og avlnger. De lever uten tlgang tl helsetjenester, utdannng og beskyttelse. Hvorfor blr ldelsene tl folket Den sentralafrkanske republkk forbgått stllhet? Sden 2005 har ulke opprørsgrupper krget mot regjerngsstyrkene den nordlge delen av Den sentralafrkanske republkk. Over mennesker har flyktet fra kamphandlngene. Menneskene som har forlatt sne hjem og som lever mdt volden, har kke tlgang tl helsetjenester. De humantære behovene er enorme, men mededeknngen og vestlg nteresse for landet er mnmal. Den sentralafrkanske republkk er et av verdens fattgste land. Landet har noen av verdens verste statstkker når det gjelder forventet levealder, barnedødelghet og antall hv-smttede. Landet er hardt rammet av sykdommer som sovesyke, malara, tuberkulose og hv/ads. Dette er sykdommer som først og fremst rammer den fattge delen av verden og som det forskes lte på. Dagnostserng og behandlng av dsse sykdommene er veldg vanskelg. Behovet for oppmerksomhet for de nterne flyktnngene og resten av befolknngen Den sentralafrkanske republkk er stort. Internt fordrevne mennesker er flyktnnger stt eget land. Land og avlnger blr satt brann og mennesker blr jaget bort fra sne hjem. Ofte er myndghetene landet de bor med på å utøve vold mot svlbefolknngen. For at befolknngen skal få beskyttelse, må det nternasjonale samfunnet ta affære. Uten oppmerksomhet vl de leve et krgsherjet land uten mulghet for beskyttelse. Over 1250 mennesker jobber for Leger Uten Grenser Den sentralafrkanske republkk

7 Glemt krse: Den demokratske republkken Kongo Foto: Espen Rasmussen, DRC, 2008 Mededeknngen av rettsaken mot Moland og French Kongo har vært enorm. Hvorfor hører v da så lte om at befolknngen landet er rammet av kronsk krse? Å ha en kronsk ldelse betyr at man har en sykdom som er langvarg, som utvkles langsomt, eller som kommer tlbake. Slk er det med krsen Kongo. Krsen forsvnner kke og mlloner av mennesker lever under ekstremt vanskelge forhold. For mange mennesker som lever områder med mangel på helsetjenester, er epdemer og underernærng en del av hverdagen. Befolknngen Øst-Kongo lever konstant frykt for vold og overgrep fra forskjellge bevæpnede grupper, som opererer regonen. Mange blr drept og voldtatt, og hundretusener har måttet flykte fra hjemmene sne. I tllegg tl dette behandler Leger Uten Grenser mange sykdommer Kongo blant annet kolera, meslnger og sovesyke. Seksualsert vold har fått mye deknng norske meda, men Kongo rammes også hvert år av blant annet meslnger, hv/ads, vold, væpnet konflkt, kolera, fstler og sovesyke. Den totale mangelen på helsetjenester et konstant krserammet land gjør stuasjonen ekstrem. 12 Når verdens øyne retter seg mot en krse, vl poltkere, organsasjoner og mennesker med makt føler seg presset tl å gjøre noe. Idet verden snur ryggen tl, forblr krsen kronsk og ldelsene fortsetter. Leger Uten Grenser har jobbet Den demokratske republkken Kongo sden

8 Glemt krse: MangelEn på vaksner Foto: Gwenn Dubourthoumeu, DRC, 2011 Du vet skkert at du er vaksnert mot noen barnesykdommer, og du husker kanskje den skumle vaksnen mot meslnger 6. klasse? Men vsste du at over tre mlloner mennesker dør hvert år ford de kke får de vaksnene v tar som en selvfølge? Vaksnerng er et av de mest effektve verktøyene v har for å forebygge sykdommer som meslnger, polo, kusma og hjernehnnebetennelse. Hvert år redder vaksner lvet tl over 2.5 mlloner barn. For å vaksnere alle verdens barn trengs det to tng: 1. Mer penger tl vaksnesatsng. 2. Lavere vaksneprser. Høye prser på vaksner er dag et stort problem. Med dagens prser reduseres tlgangen tl nye vaksner, og fattge land har vanskelg for å fnansere egne vaksnasjonsprogrammer. En stor del av verdens barn er kke vaksnert og dersom prsene kke reduseres vl v kke kunne vaksnere alle. 14 Vaksner er speselt vktg flyktnngstuasjoner og når det bryter ut epdemer av sykdommer som meslnger, gulfeber, hjernehnnebetennelse, stvkrampe, polo, dfter og hepattt. Epdemene oppstår ofte akutte nødstuasjoner hvor mennesker lever tett sammen under elendge santære forhold. V kan få mer penger tl vaksner ved at prvate og offentlge gvere kommer på banen med langsktge nvesternger vaksner tl utvklngsland. Ved å skape oppmerksomhet rundt vaksner, vl v kunne legge press på mennesker med makt, slk at verdens barn får de vaksnene de trenger. I 2009 vaksnerte Leger Uten Grenser nesten 1,5 mlloner mennesker mot meslnger og 7,9 mlloner mot hjernehnnebetennelse, men dette er bare en dråpe havet forhold tl hva som er det egentlge behovet. For at v skal redde lv, og flere mennesker fattge land skal få vaksner, må folk vte hvorfor det er vktg. Når medene snur ryggen tl, og mangelen på mededeknng blr stor, lder fattge mennesker stllhet og krsen forblr kronsk. Kunnskap er en forutsetnng for handlng. 15

9 Praktsk nfo Medeprosjektet I dette nformasjonsheftet fnner du en rekke forslag tl medeprosjekter. Dsse er kun forslag og lærerne og elevene kan selv utvkle deer tl hvordan prosjektet skal gjennomføres. Hvert medeprosjekt har spørsmål som kan dskuteres plenum. V håper at dette kan bdra tl en mer praktsk forståelse av krterene læreplanen og at elevene vl kunne bruke denne forståelsen selve prosjektet. Om du ønsker en muntlg vurderng av elevene, så foreslår v at du ber gruppene drøfte et av spørsmålene, eller resultatet av prosjektet. Grupper Vnneren av Témognage-prsen, som får en drømmedag med Leger Uten Grenser Oslo, vl bestå av fem elever og en lærer. V anbefaler derfor at klassen deles opp grupper på fem. Om en gruppe av praktske grunner består av flere medlemmer, anbefaler v at dere trekker lodd om hvlke fem elever som skal få representere vnnergruppen Oslo. Ressurser Leger Uten Grenser vl under prosjektperoden bdra med en rekke ressurser: Egne feltarbedere, som har jobbet krseområder, vl være tlgjengelge for ntervju. En skoleportal på nternett med nformasjon, fakta, blder og flmer om de glemte krsene. Det vl også fnnes maler tl avsartkler og sjekklster for kldebruk og journalstsk arbed. V vl være tlgjengelge per e-post og telefon før og løpet av prosjektperoden, dersom dere har spørsmål, eller trenger mer materale. Hvordan vnner dere? V er på utkkk etter den gruppen som på den mest kreatve måten klarer å øke synlgheten og oppmerksomheten rundt verdens glemte krser. Alle som vl delta får samme støtte og ressurser, men for at det skal være rettferdg er det kun elever som går 9.klasse skoleåret 2011/2012 som kan være med Témognage-prsen. 19 fylkesvnnere vl bl kåret før den endelge vnneren blr valgt av et ekspertpanel. For at v skal kunne velge en vnner av Témognageprsen, ber v deg som lærer å sørge for at elevene dokumenterer prosjektene. Et eksempel er at man flmer med telefonen eller kamera når man gjennomfører et pressestunt. Tdsplan Konkurransebdragene må sendes tl legerutengrenser.no eller Leger Uten Grenser, Postboks 8813, Youngstorget, 0028 Oslo nnen onsdag 30.november. Leger Uten Grenser vl også komme tl deres fylke tdlg prosjektperoden for å holde presentasjon for elevene om de glemte krsene. Det er mulg å gjennomføre prosjektet på et tdlgere tdspunkt, men Leger Uten Grenser vl først og fremst være tlgjengelge for støtte prosjektperoden. Konkurransedeltakerne må holde av desember for en eventuell rese tl Oslo. Annonserngen av vnnergruppen vl skje den 9.desember. Påmeldng Påmeldng (bndende) kreves for å være med på konkurransen, selv om dere allerede har meldt nteresse for å få denne nformasjonspakken. Send epost tl eller rng for å melde på dn klasse nnen 15.september. Foto: Ton Koene, CAR, 2006 VIKTIGE DATOER 5 september 15 september 14 november 30 november november 5 desember 9 desember desember skoleportal på websden påmeldngsfrst Prosjektstart Innleverngsfrst for konkurransebdrag Besøk av Leger Uten Grenser Kårng av fylkesvnnere Kårng av vnner Tur tl Oslo Foto: Roger Job, Angola, 1997 V oppfordrer derfor også elevene tl å prøve å få sne bdrag publsert lokale meder

10 Dette kommer på websden september de t glemte k r sene aktvteter og oppgaver Hva er kldekrtkk? e t s l k k e j s k s t s l Journa Råd tl bldeb ruk t e t v t k a s g n Idémyldr Ordlste Nyttge lnker 18 Foto: Remco Bohle, Brasl, 1996 Skoleportalen HVEM ER LEGER UTEN GRENSER? Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengg medsnsk hjelpeorgansasjon som redder lv og lndrer nød. V hjelper dem som trenger det mest uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Leger Uten Grenser drver prosjekter mer enn 60 land, og 2009 hjalp v over 16 mlloner mennesker. Leger Uten Grenser gr nødhjelp tl mennesker krg, krser og katastrofer, og andre som kke har tlgang tl grunnleggende helsetjenester. Et av våre mandat er témognage som betyr at v varsler om overgrep og glemte krser ford færre dør når flere vet. 19

11 Foto: Pascale Zntzen, DRC, 2007 KONTAKT OSS Leger Uten grenser: Leger Uten Grenser Postboks 8813, Youngstorget, 0028 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgate 6, 0186 Oslo E-post: Telefon:

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Læreverk: MIDGARD 6 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

Læreverk: MIDGARD 6 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 6. TRINN 2014/2015. Utarbedet av: Espen Larsen Læreverk: MIDGARD 6 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 Vkngtda fortelle om hovedtrekk ved

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte kriser Medieprosjekt for ungdomsskolen Innhold Foto: Leger Uten Grenser, DRC, 2007 4 Forslag på medieprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Kriser 16 Praktisk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte kriser Medieprosjekt for ungdomsskolen Innhold Foto: Leger Uten Grenser, DRC, 2007 4 Forslag på medieprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Kriser 16 Praktisk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no Mgranorsk ARBEIDSNORSKKURS Mgranorsk Arbedsnorsk senker terskelen nn arbedslvet gjennom å utvkle begrepsforståelse nnenfor spesfkke fagområder. Arbedsnorsk kan kombneres med Mgranorsk Allmenn eller brukes

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

Hjelmeland ungdomsskule Fagplan i norsk 10A 2015/2016. Fagplan i norsk. Faglærarar: Morten Hetland og Elisabeth Keilegavlen Stendal Klasse: 10A

Hjelmeland ungdomsskule Fagplan i norsk 10A 2015/2016. Fagplan i norsk. Faglærarar: Morten Hetland og Elisabeth Keilegavlen Stendal Klasse: 10A Fagplan norsk Faglærarar: Morten Hetland og Elsabeth Kelegavlen Stendal Klasse: 10A Veke/ Kompetansemål LK06 Tema og nnhald Lærngsmål Vurderng perode 34 37 o Skrve ulke typer tekster etter mønster av eksempeltekster

Detaljer

kampanje 2 -si hva isen inneholder mottaker Foreldre til barn som ikke spiser grønnsaker

kampanje 2 -si hva isen inneholder mottaker Foreldre til barn som ikke spiser grønnsaker kampanje 1 -snakke over hodene Helene & Helena Egeland bref Hva skal tl for å selge Dplom-s hele året? Første kampanje prater tl voksne på en måte barn kke kan forstå Humor er et vktg grep for å fange

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune Internt notat Fra: Adm. enhet Kommunalavdelng økonom organsasjon Saksbehandler: Therese Evensen Arkvref.: 16/7230 Dato: 15.02.2016 Saksbehandler Bente Hedum Adm. enhet: Kop tl: Are Hammervold Solvang Tale

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Foto: Olivier Bonnet. glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Foto: Olivier Bonnet. glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Foto: Olivier Bonnet glemte kriser Medieprosjekt for ungdomsskolen innhold 3: Brev til lærer 4: Forslag til medieprosjekt 8: Kompetansemål 9: Glemte kriser 2014 10: Tre glemte kriser 13: Praktisk info

Detaljer

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 007 Utrednng fordypnng: Økonomsk analyse Veleder: Hans Jarle Knd En teoretsk stude av tv-markedets effsens av Odd Hennng Aure og Harald Nygård Bergh Denne utrednngen

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Tretak VARIG, MILJØVENNLIG OG TRADISJONELT

Tretak VARIG, MILJØVENNLIG OG TRADISJONELT Tretak VARIG, MILJØVENNLIG OG TRADISJONELT ROYAL FARGER BRUN med UV-beskyttelse Alvdal Royal tretak Et varg og formstablt furu tretak CU-mpregnert klasse AB og Royal behandlet. KLAR uten UV-pgment, vl

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 006 Analyse av konkurransen om annonsekronene det norske bladmarkedet Hlde Chrstn Eken Veleder: Førsteamanuenss Øysten Foros Masterutrednng fordypnngsområde strateg

Detaljer

Løsning til seminar 3

Løsning til seminar 3 Løsnng tl semnar 3 Oppgave ) Investerngsfunksjonen Investerngene påvrkes hovesaklg av renta og av aktvtetsnvået økonomen. Når renta går opp øker kostnaen ve å fnansere nvesternger. V kan s at et lr relatvt

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

GLEMTE KRISER. Medieprosjekt for ungdomsskolen. Foto: Matteo Bianchi Fasani;

GLEMTE KRISER. Medieprosjekt for ungdomsskolen. Foto: Matteo Bianchi Fasani; GLEMTE KRISER Medieprosjekt for ungdomsskolen 2016 Foto: Matteo Bianchi Fasani; INNHOLD 3: Brev til lærer 4: Forslag til medieprosjekt 8: Kompetansemål 9: Tre glemte kriser 11: Feltbrev fra Mari i Pakistan

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Undersøkelser av solingsvaner

Undersøkelser av solingsvaner Undsøkels solngsvan Innlednng MMI har p oppdrag fra Statens strlevn Kreftforgen gjomført en større spørreundsøkelse for kartlegge n norske befolknngens forhold tl solng solbeskyttelse. De undsøkelsen supplt

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare?

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare? Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Prosjektrapport, Eksperter Team Landsby 27, Gruppe 3 Sten- en mangelvare FRA STEIN TIL STØV Hege Merete Aukrust Lene Krstne Johansen Stne Lberg Sannes

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Kledning STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER

Kledning STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Kontraktstildeling med mindre prisfokus

Kontraktstildeling med mindre prisfokus Kontraktstldelng med mndre prsfokus Anskaffelsesstrateger Entreprsekjøp Oktober 014 Dr. ng Øysten H. Meland Dr. ng Øysten Meland Dr. ng Øysten Meland 3 Brukermedv./ programmerng Partnerng Kun egen spesaltet

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

Nordsjørittet 10 års jubileum

Nordsjørittet 10 års jubileum nærbø sykle klubb dalane sykleklubb sandnes sykleklubb Nordsjørttet 10 års jubleum Lørdag 9.jun 2007 www.nordsjorttet.no Ta utfordrngen! De som nå sykler stt tende norsjørtt kan smykke seg med å være jublanter

Detaljer

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1 Eksempel på poengbergegnng fra grunnskolen tl Vg1 Etter skrv: "Førng av vtnemål og kompetansebevs for grunnskolen Kunnskapsløftet" av 09.01.2015. Sde 5 Elever som kke får standpunktkarakter på grunn av

Detaljer

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008 Norden HISTORISK OMPROFILERING To sterke merkevarer skal samarbed vnne fram Norge og Norden. Sde 2 Fargerk forvandlng Rødt og grønt, hånd hånd. Posten og Brng sne nye logoer spller på lag. Sde 6-7 Nytt

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Median og kvartiler for hver gruppe.

De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Median og kvartiler for hver gruppe. STK H-26 Løsnngsforslag Alle deloppgaver teller lkt vurderngen av besvarelsen. Oppgave I et tlfeldg utvalg på normalvektge personer, og overvektge personer, måles konsentrasjonen av 2 ulke protener blodet.

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

EKSAMEN ny og utsatt løsningsforslag

EKSAMEN ny og utsatt løsningsforslag 8.. EKSAMEN n og utsatt løsnngsorslag Emnekode: ITD Dato:. jun Hjelpemdler: - To A-ark med valgrtt nnhold på begge sder. Emnenavn: Matematkk ørste deleksamen Eksamenstd: 9.. Faglærer: Chrstan F Hede -

Detaljer

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17 Eksamen 31.05.2016 NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk elev samsk som andrespråk Elevar og prvatstar / Elev og prvatst Nynorsk sde 2 4. Bokmål sde 5 7. Felles vedlegg sde 9 17

Detaljer

Velkommen til barnehageforlaget. Fra barnehage til skole aktivitet, mestring og glede. Velkommen til vårt barnehageunivers!

Velkommen til barnehageforlaget. Fra barnehage til skole aktivitet, mestring og glede. Velkommen til vårt barnehageunivers! 2013 Barnehage 3 Velkommen tl vårt barnehageunvers! hvor tror du dsse skal? følg veen. Trekant har falt vannet. kan du hjelpe han opp båten? gjør ferdg tegnngen og fargelegg. fnn rktg klstremerke. Velkommen

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Språkløyper OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER. SPRÅKLØYPER hvem, hva, hvordan? gratis nettressurser for lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid

Språkløyper OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER. SPRÅKLØYPER hvem, hva, hvordan? gratis nettressurser for lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER grats nettressurser for lokalt, pedagsk utvklngsarbed Lese- Skrvesenteret har gleden å nvtere tl oppstartsamlng for! Det er grats å delta på samlngen, som har som mål å

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt parallelle kretser Krchhoffs

Detaljer

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i "Ko M I"?-//E Fylkesmannen Hedmark Tl kommunene Hedmark v/rådmann Hedmark fylkeskommune v/fylkesrådet 5. februar 2016 Strategsk plan 2016-2020 for NAV Hedmark Innlednng: Etter ntatv fra NAV Hedmark besluttet

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer 009 04 Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov 30.0.04 INF 4 Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON130 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 15.0.015 Sensur kunngjøres senest: 0.07.015 Td for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Tirsdag 15. mai 2001 Tid: 09:00 14:00

EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Tirsdag 15. mai 2001 Tid: 09:00 14:00 Norges teknsk naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag Sde 1 av 9 Faglg kontakt under eksamen: Enar Rønqust, tlf. 73 59 35 47 EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Trsdag 15. ma 2001 Td:

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer