Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjertelig velkommen til SURSTOFF"

Transkript

1 Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon: V treffes Vadsø torsdag 2. og fredag 3. oktober. Oppstart torsdag klokken 10:30. Samlngen foregår på Rca hotell, hvor v har lagt av rom. Deltakelse på SURSTOFF koster kr. 300,- per person. Inkludert denne prsen er deltakelse begge dager, lunsj begge dager, mddag på torsdag og overnattng fra torsdag tl fredag. Resekostnader må betales av den enkelte. Du melder deg på ved å sende utfylt påmeldngsskjema (se sste sde) på e-post tl oss. Du er endelg påmeldt når deltakeravgften er betalt. Påmeldngsfrst er 25.september. Har du spørsmål kan du nå oss på følgende kontaktnfo: Mette Westle, tlf Mal: Torll Olsen, tlf Mal: Informasjon om SURSTOFF sendes tl deg automatsk når du melder deg, og v legger også ut løpende oppdaternger på Facebook.

2 PROGRAM TORSDAG 2. OKTOBER Konferanser: Mette Westle DETTE ER OSS! Kulturnærngene Fnnmark er et bredt og kreatvt spekter av ulke uttrykk, tjenester og tlbud. En "utstllngspresentasjon" av hvem v er møter deg under regstrerng og mnglng. KLAR FOR SURSTOFFTILFØRSEL? Hva, hvem, hvordan og hvorfor SURSTOFF? Hermetkken kulturnærngshage Vadsø, Klekkeret Alta, Verk Hammerfest og Kulturnærngssatsngen åpner showet! PÅFYLL FRA INNOVASJON NORGES "KULTURSJÆF" Kulturnærngene er vekst og går en lys fremtd møte, så det gjelder å sm mens jernet er varmt, ser Margt Klngen Daams. Hun er ansvarlg for Innovasjon Norges kulturnærngssatsng og gr oss påfyll, retnng og gode råd med utgangspunkt sne egne erfarnger som gründer. Margt Klngen Daams har bakgrunn som sosalantropolog og entreprenør med erfarng fra kunst, kultur og desgn. FRA BURDE-BURDE TIL SMART MARKEDSARBEID Det er mye markedsteor og råd der ute for hvordan v skal bl bedre å markedsføre oss, nå våre kunder og selge oss rk. Men det er passer lksom kke helt for oss småbedrfter v som kke har egen «markedsavdelng» - det gr oss bare en følelse av burde-burde og kke strekke tl. V har fått Krstan Wengen, leder av reklamefrmaet Arc Graff tl å g oss nye tanker om hvordan v som små-bedrfter kan drve markedsarbed. SKRÅBLIKK PÅ MARKEDSARBEID Det er kke alltd lke enkelt å nå ut med det budskapet du ønsker. Men man skal aldr g opp! Tdlgere kåsør NRK, Torll Olsen Formdlngskraft AS, gr deg et humorstsk skråblkk på myten om at "all PR er god PR". - Det er kke sant, ser hun. LUNSJ "Det fns ngen kjærlghet mer opprktg enn kjærlgheten tl mat." George Bernard Shaw FELLES UTSTILLINGSVINDU? Konferanser: Lz Rekve Synlggjørng er alt! Kan v få tl et felles utstllngsvndu for kulturnærngene Fnnmark? Kan v lage noe på nettet, en salgskanal, en møteplass, en nformasjonsplattform, eller... V har bedt fre kulturnærngsaktører om å g oss fre oppspark, fre alternatv, fre deer som v kan dskutere etterpå.

3 SAMJOBBING OG MENINGSUTVEKSLING V tar de fre alternatvene og går dskusjonsgrupper for å komme med nnspll tl om og hvordan v ser for oss at et fremtdg utstllngsvndu kan være. Dne mennger er gull verdt. Denne seansen kulmnerer oppsummerng og debatt ledet av Lz Rekve PØLSER OG POPCORN Bokstavelg talt!! Konferanser: Lnn Henrksen MINI SURSTOFF-BAR Insprasjon og kunnskap får du ved å delta på fre parallellsesjoner der sosale meder, crowfundng, medetrenng og samarbed er tema. Når du går nn dne valgte "rom" får du gode tps og råd om hvordan du kan bruke de ulke tema dn bedrft. Det er lagt opp tl spørsmål fra dere og nteraktve foredrag. Hvert tema er på 40 mnutter, og du kan maksmalt velge to av fre løpet av tden satt av tl denne sesjonen. 16:00 tl 16:40 16:50 tl 17:30 VALG 1: SOSIALE MEDIER VALG 2: CROWDFUNDING SOM FINANSIERINGSMETODE Anja Graven er daglg leder Gravend, en bedrft som desgner og selger trendy ullklær nsprert av samsk tradsjon og kultur. Hun selger Fnnmark tl verden, og bruker sosale meder som en vktg salgskanal og har lyktes stort! Lær av Anja, og hør hvlke erfarnger og tps hun kan dele med andre som ønsker å lykkes med salg og promoterng gjennom sosale meder. Da puben og restauranten RedRum Hammerfest gkk konkurs kastet gründer og VERK-leder Carolne Grener seg rundt og samlet nn penger for å kunne åpne det populære utestedet gjen gjennom crowdfundng. Carolne lyktes, lærte mye og har gode råd tl andre som ønsker å prøve. Crowdfundng er en kjempemulghet for prvat fnanserng som flere bør benytte seg av, ser Carolne. VALG 3: AKTIV BRUK AV MEDIA Mener du at aktv bruk av meda kan styrke dn bedrft, ja, da bør du velge denne sesjonen. Torll Olsen Formdlngskraft AS har 15 år meda bak seg og gr deg råd om hvordan du kan gå frem og hva du kan oppnå. - Det er kke så vanskelg å bryte lydmuren som mange tror, ser hun. VALG 4: SAMARBEID MELLOM KULTURNÆRINGSBEDRIFTER I EN KOMMUNE har satset speselt på samarbed mellom kulturnærngsbedrftene egen kommune og fått kjempegode resultater. Lz Rekve har vært prmus motor et prosjekt som vrkelg har satt på kartet. Få råd og tps om hvordan man kan gå fram og hva de konkret har gjort og oppnådd.

4 20 MILLIONER HVERT ÅR! Sparebanken Nord-Norge har gjennom opprettelsen av Kulturnærngsstftelsen tatt et klart valg - De vl g stt bdrag tl en bærekraftg utvklng av kulturnærngene Nord-Norge! Dette er en unk mulghet for oss kulturnærngsaktører. Stftelsen har snart to-års erfarng og har støttet mange ulke tltak peroden. V får besøk av lederen sjøl: Bjørn Erk Olsen, som både kan g oss førstehånds-nformasjon og gode tps. MIDDAG Bord, dekk deg: Rca Hotel byr opp tl delg Fnnmarksmat! KULTURJAM PÅ KOOPERATIVET 21:00 tl... Td tl, og frtt fram for spontan sceneopptreden for dkt, sangsnutt, appell, framsnakkng eller hva du måtte ha på hjertet. Og vktgst av alt skravlng og god stemnng!! FREDAG 3. OKTOBER Konferanser: Carolne Grener 4 debatt-rom for dskusjon, nsprasjon og nettverksbyggng (09:00-11:15) Her får du mulgheten tl å velge to debattrom som nteresserer deg, og treffe andre kulturnærngsaktører som er nteressert samme tema. Hvert "rom" har debatt-nnledere som også nvterer tl spørsmål, synspunkter og delng av erfarnger. 09:00 tl 10:00 10:15 tl 11:15 FØRSTEROM: V mener at samarbed og salg av kulturnærngsprodukter tl reselvsnærngen er med på å skape bedre reselvsprodukter Fnnmark! Treff Vebjørn Jakobsen som er produktutvklngssjef Hurtgruten og Lnn Henrksen produsent for Paranord Flm som jobber for mer flmproduksjon og økt flmtursme tl Fnnmark. Dsse nnleder tl debatt og menngsytrnger om hvordan v kan styrke samarbedet mellom reselvsnærngen og kulturnærngene. Hva må v bl bedre på hva er utfordrngene og hvor lgger mulghetene? TREDJEROM: Internasjonalserng og nternasjonalt samarbed blr stadg et hetere tema, og stadg flere fnanserngsprogrammer som gangsettes handler om det. Hvlke mulgheter lgger det nternasjonalt samarbed, hvlke dører kan åpne seg, og er dette noe for deg og dn bedrft? Dskuter og fnn ut mer sammen med nnlederne Therese Evensen som er Kulturrådets ansvarlge for programmet Kreatve Europa, og Trne Hamran Trne Hamran meda som har lang erfarng å arbede på tvers av landegrensene. ANDREROM: Sponsorsamarbed med nærngslvet er vktg for mange kulturnærngsaktører. Men hvordan går man frem, hva er lurt å tlby, og hvordan tenker sponsorene? Festvalsjef Varangerfestvalen Mara Uts har arbedet målrettet med sponsorsamarbed over lang td. Og har oppnådd svært gode resultater, langsktge avtaler og modge satsnger! Nå deler hun sne erfarnger med oss og nnleder tl dskusjon og erfarngsdelng. FJERDEROM: Mange kunne tenke seg å selge mer tjenester tl det offentlge, og også levere nn anbud. Hva skal tl for å levere anbud, er det vanskelg og mange krav? Er det mulg å levere nn anbud sammen og kan det være en ve å gå for små bedrfter? I dette rommet møter du daglg leder Fnnut Nkolaj Chrstansen som gjennomfører mange nnkjøp blant annet på vegne av kommunene. Her møter du også Lone Hegg som er daglg leder Kreatv Industr, og som har lang erfarng med anbudsnnlevernger også samarbed med andre kulturnærngsbedrfter.

5 PÅ TIDE MED NY VISJON! V har vokst, utvklet oss og Kulturnærngene Fnnmark vokser mer enn landet for øvrg. Helga Pedersens vktge vsjon om 500 nye kulturarbedsplasser nnen 2014 er stor grad oppnådd og har betydd mye for kulturnærngsutvklngen Fnnmark så hva nå? V vl gjerne ha en ny vsjon, en som slår hardt og som fortsetter å sette kulturnærngene på det poltske kartet! Kan v få det? VEIEN VIDERE - OG LITT LENGER SURSTOFF er bare så vdt gang, og v gleder oss tl fortsettelsen. Noe VET v skal skje, og andre tng må v utvkle dalog med dere. V nformerer. AVSLUTNINGSOVERRASKELSE Som kke en gang v vet hva er LUNSJ PÅ GJENSYN "Mandfolk er forfærdelg hyggelge naar de får god mat. Jeg faar nok for alvor slaa mg på kokkeret." Hulda Garborg. EKSTRAGEVINST! Mange sentrale vrkemddelaktører vl være tlstede på SURSTOFF. Så her har du mulghet tl å dskutere, spørre og få nformasjon om tlbud de har som er nyttg for oss. Noen vl være med på hele konferansen, mens andre kommer på fredagen. Her kan du blant annet treffe: Innovasjon Norge, Fnnmark Fylkeskommune, VRI, Regonalt Forsknngsfond, Inkubator Nord, Kulturnærngsstftelsen Sparebanken Nord-Norge, Barentssekretaratet og Norges Forsknngsråd. SIDEARRANGEMENT PÅFYLL EGGS Desgn (13:00 15:00) Kl. 13:00 kan de som ønsker det, fortsette drekte vdere tl neste happenng. Nordlg Desgn- og arktektursenter nvterer sammen med Hermetkken Nærngshage tl PÅFYLL. Her presenteres årets trppel-prsvnner av Merket for god desgn - nemlg EGGS desgn. Eggs desgn har markert seg som Norges mestvnnende desgnbyrå, og nå kan du treffe dem Vadsø. PÅFYLL er en happenng med et kort foredrag og løselg prat for alle som er nteressert desgn. PÅFYLL varer fra kl. 13:00 tl 15:00, og du må krysse av på påmeldngsskjemaet om du ønsker å delta her. Arrangementet gjennomføres Hermetkken Nærngshage rett ved sden av Rca. 3. OG 4. OKTOBER - Kongekrabbefestvalen Har du lyst tl å oppleve ennå mer mens du først er her, så starter kongekrabbefestvalen på fredagen. Da kan du gå på Stand Up med Dr.Bergland og på lørdag står selveste Kråkesølv på scenen. I tllegg er det Gourmetbuffet, matmarked og folkelv. Blletter er salg på bllettservce.no (søk på kongekrabbefestvalen).

6 Påmeldng Innovasjon Norge og Fnnmark fylkeskommune er nne med støtte SURSTOFF, noe som gjør at det kke blr så dyrt å delta som på ordnære konferanser. Fyll ut påmeldngsskjema og returner tl Navn Bedrftsnavn Adresse Telefon E-post Ønsker lunsj 2.okt Ønsker lunsj 3.okt Ønsker mddag 2.okt Ønsker overnattng på Rca Hotell fra 2. tl 3.okt Ønsker å delta på PÅFYLL med EGGS Desgn fredag kl. 13:00 JA NEI Deltakeravgft på kr. 300,- betales tl konto Merk betalngen med «SURSTOFF og dtt navn»

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012 Fokus nr 3 P SEPTemb P 2012 gs1 the global language of busness Mllardpotensal byggevarebransjen Økt lønnh GS1 Consultng M effektv vdkjede for mat hear real-world case studies from these and oth featured

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

Norge gror igjen. jt!!ib

Norge gror igjen. jt!!ib 17 / g-.7 - f 4..1 form - tl 7 v Leder Norge gror gjen fr P H.,ta he1 âr du ortemærng ftrpåfyll av Snart sommer, vordan er fereplan ene? Tl fjells etter dger ørret? 111cr late dager nede bygda, med sju

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland Godt nytt år, alle sammen! Så skrv

Detaljer

UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE

UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE Tema: F antastske tomtetlbud tl rmelge prs Bredt skoletlbud Ny skole, helsehus svømmehall p gang Mangenfjellet et skeldorado BYGG OG BO BEDRE p UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

TermoRens AS med suksess offshore

TermoRens AS med suksess offshore Rent vann - rene rør - ren energ - en ren kundes TermoRens AS med suksess offshore Les mer på sde: 6 Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodx Les mer på sde: 4 Anodsk oksdasjon Kjemsk rens + = Rene rør!

Detaljer

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012 Fokus nr 4 P desemb P 2012 gs1 the global language of busness M effektv lstkk EPC/ skap store gevnst GS1-system nøkkelen tl suksess 4 6 nnhold led Isonor IT AS EDI Gjort enkelt! M effektv mljøvennlg transport

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Norwex Norge del 1, 2013. En oppsummering av hva som skjer fremover i Norwex Norge de kommende månedene.

Norwex Norge del 1, 2013. En oppsummering av hva som skjer fremover i Norwex Norge de kommende månedene. Norwex Norge del 1, 2013 En oppsummering av hva som skjer fremover i Norwex Norge de kommende månedene. Norwex Norge AS 2013 Jag lever min dröm varje dag... Jag har nu varit i branschen under 13 spännande

Detaljer