Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:"

Transkript

1 B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma går ut på følgede: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td Av de tre faktoree er hypotese at v ku ka velge to av dem. Dette åper da for tre mulge scearoer: 1. Fast valutakurs og selvstedg retepoltkk, ute fre kaptalbevegelser. 2. Fast valutakurs og fre kaptalbevegelser, ute e selvstedg retepoltkk. 3. Selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser, ute fast valutakurs. På tdlg 60-tallet hadde de aller fleste lad e fast valutakurs koblet tl de amerkaske dollare. Kaptalflyte på tvers av ladegresee var begreset delvs på gru av statlge regulerger og de fleste økoomer så for seg at dee ordge vlle fortsette å fugere all overskuellg fremtd 1. Jeg vl dee oppgave se på hva som skjer et slkt scearo år kaptale frgjøres for å søke høyest mulg avkastg på tvers av ladegresee. Utgagspuktet vl da være scearo 2, e fast valutakurs med fre kaptalbevelser. I drøftelse vl jeg trekke Mudell-Flemmg modelle 2 for å forklare hvorda ma et slkt scearo mster mulghete tl å føre e selvstedg retepoltkk. Det forutsettes at leser kjeer de setrale begrepee som brukes. Begrep Fast valutakurs betyr at ma fra poltsk hold av bestemt at valutakurse skal holdes fast opp mot e ae bestemt valutakurs eller et veet gjeomstt av flere adre valutakurser. Dette ka gjøres ved at setralbake kjøper og selger s ege valuta på det åpe marked 3. Ved e slk ordg vl da setralbake kke kue ha oe kotroll over pegemegde de stter på. Selvstedg retepoltkk betyr at setralbake har mulghet tl å sette styrgsrete tl det de meer er beste for å å det mål de skulle ha. I orge er det vedtatt at styrgsrete skal brukes tl å styre flasjoe 4. Fre kaptalbevegelser betyr at det kke er restrksjoer mot vekslg mellom ulke valuater, Avedt økoom og ledelse Makroøkoom - B1

2 uasett formål 5. Dette er e forutsetg efor de europeske uo, og EØS som Norge er e del av. Grue tl at dee dee står så sterkt er delvs på gru av at de tlgjegelge ressursere letteres allokeres der de ka avedes best, og mulghete tl å frkoble tekter et lads utgfter fra tekter 6. Ved e massv oppbyggg av e dustr er dette veldg aktuelt (som for eksempel oljedustre Norge). Mudell-Flemmg modelle Dee modelle består av at e deler et lads økoom opp tre markeder; vare- og tjeestemarkedet, pegemarkedet og valutamarkedet. Vdere tar ma utgagspukt at markedee er lkevekt. Faste prser (kort td), fre kapalbevegelser, og ledg kapastet tl å produsere de varer som det er etterspørsel etter, er e forutsetg. Når dette er gtt ka ma beskrve lkevekte vare- og tjeestemarkedet med følgede lkevekts formel: =C + I + G + EX IM Der er BNP, C er kosum, I er vesterger prvat sektor, G er alle offetlge utgfter og EX-IM er dfferase mellom mport og eksport. Ved hjelp av forskjellge lgger for dsse faktoree 6 ka e utlede rete som e fuksjo av BNP, for gtt valutakurs, offetlge utgfter og verdes BNP. = a* + b*r + c*i + d*g + c Resultatet kalles kurve og er vst uder 7 : "" er rete. Ved e økg av valutakurse(r), offetlge utgfter (G) og verdes BNP parallelforskyves lkevektskurve seg opp/mot høyre, og omvedt. Dee kurve kalles -kurve og beskrver lkevekt for vare- og tjeestemarkedet. E økt rete vl g reduserte vesterger og og Avedt økoom og ledelse Makroøkoom - B2

3 dermed redusert BNP ved lkevekt. Sammehege mellom økt rete og redusert BNP kommer frem ved de fallede kurve. Dette er for gtt valutakurs, offetlge utgfter og verdes BNP. Kosum elmeres fra lgge ved å ata at de er proporsjoal med BNP (C=a*). For pegemarkedet går e frem på samme måte 8 med utgagspukt pegeetterspørsele og får rete som e fuksjo av BNP og pegemegde 9. Dette gr LM kurve som beskrver lkevekt mellom pegeetterspørsele og tlbud for forskjellge rete og BNP kombasjoer, vst uder. LM Økt BNP gr økt pegeetterspørsel (økt volum på trasaksjoer) og økt rete gr mdre (dyrere å ha peger). Dette ka utrykkes som følger: L = a* b*. Ved å sette pegeetterspørsel lk tlbud(m), og solere rete får ma =c*-d*m 9. Dette gr kurve over. Økt pegeetterspørsel og tlbud forskyver lje der dsse er lkevekt edover og vce versa (pga. Sste ledd lgge for ). Det er tdlgere atatt fr kaptalmobltet. E rete som lgger ørlte over verdesrete vl da g e eorm tlførsel av kaptal ladet, og omvedt. Dette medfører at lkevektslje for valutatlbud og etterspørsel (FE) blr e varett lje der = verde. Hvorfor e fast valutakurs og fre kaptalbevegelser er uforeelg med e selvstedg retepoltkk Som evt tdlgere var de fleste lad på 60-tallet e ordg med fastkurs-poltkk. Sde de td har mage lad mer e fordoblet s eksport og mport over ladegresee. For Norge utgjorde dsse ca. 40% av BNP I 2006 var valutadele 40 gager så stor som I 2006 tlsvarte omsetge på valutamarkedet på e måed over ett års BNP verde. Verde har bltt globalsert og kaptales mobltet har eksplodert. Jakte på høyere avkastger er terasjoal og kke legre lke buet av ladegresee som før. V tar utgagspukt e økoom lkevekt, som har fast valutakurs og fre kaptalbevegelser. Hva skjer da med retepoltkke? Ka retepoltkke påvrke og lage e y lkevekt for markedee v Avedt økoom og ledelse Makroøkoom - B3

4 har delt ladets økoom? Slår v samme de to kurvee fra Mudell-Flemmd modelle får v følgede oppsett for et lads marked balase: LM verde Der hvor alle grafee krysser hveradre er lkevektspuktet for alle de tre markedee, og dermed for hele markedet som helhet. Å edre pegemegde er ett av setralbake se verktøy. Aveder e Mudell-Flemg modelle så kommer følgede hadlsrekke frem: 1. Pegemegde ka økes ved hjelp av kjøp av statsoblgasjoer. Ved økt pegemegde så forskyves LM kurve mot høyre på gru av adre ledd lgge =c*-d*m. 2. De økte pegemegde gjør at retee går ed og vestorer søker ut av ladet og vekk fra ladets valuta. Da ladet har fast valuta presses setralbake tl å kjøpe stt egets lads valuta. Dermed reduseres pegemegde og LM kurve detter tlbake gje. Uder vses de to skrttee grafsk ved hjelp av kurvee beskrevet modelle LM 0 LM 0 verde verde Pegepoltkke får altså ge flytelse da lkevektspuktet kke edrer seg. Avedt økoom og ledelse Makroøkoom - B4

5 Skulle setralbake utøve samme poltkk et flytede valutakurs system tlser modelle følgede hedelsesforløp: 1. E økt pegemegde forflytter LM kurve mot høyre (forklart tdlgere). 2. Kue e se vekk fra FE lkevektskurve, ka e s at rete vl presses ed, me det vl da strømme peger ut fra utladet. Dette vl føre tl e depresserg av valutae (som gje leder tl bllgere eladsvarer og dermed høyere eksport). Dette gr e forskyvg av kurve mot høyre som evt tdlgere. 3. Et ytt lkevektspukt er etablert. LM 0 verde verde verde Pegepoltkke har altså ført tl et ytt lkevektspukt ved e høyere BNP. Dette er ku oppåelg ved hjelp av pegepoltkke et system med fr valutakurs. Avslutg Avedt økoom og ledelse Makroøkoom - B5

6 1 Paul Krugma, "O Caada, a egelected ato gets ts obel", 2 Macroecoomcs, Mafred Garter 3th edto, 2009, kap Macroecoomcs, Mafred Garter 3th edto, 2009, s Syestvedt, Terje Makroøkoom korte trekk 1.utgave. Zgma Forlag 5 6 Macroecoomcs, Mafred Garter 3th edto, 2009, s Macroecoomcs, Mafred Garter 3th edto, 2009, s Macroecoomcs, Mafred Garter 3th edto, 2009, kap Macroecoomcs, Mafred Garter 3th edto, 2009, lg Macroecoomcs, Mafred Garter 3th edto, 2009, s. 101

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder Norges offselle saskk D 363 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Resulaer og meoder Sassk seralbyrå Sascs Norway Oslo Kogsvger Norges offselle saskk I dee sere publseres hovedsakelg prmærsaskk,

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

STK1100: Kombinatorikk

STK1100: Kombinatorikk 1100: ombiatorikk auar 2009 Ørulf orga Matematisk istitutt Uiversitetet i Oslo 1 Uiform sasylighetsmodell: t stokastisk forsøk har N utfall Det er de mulige utfallee for forsøket i atar at de N utfallee

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012 HMS- og kvalesperm Revder ovember 2012 2012 INNHOLD 1 Lederskap og forplkelse... 3 Asvar og orgaserg... 3 Oppfølggsasvar... 3 2 Polcy og sraegske målseger.... 4 Orgasasjoskar HMS asvarsfordelg.... 4 Vsjo...

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 2007/5 Notater Bente Halvorsen Notater Brukervelednng for SHE-ARmodellen En regnearkmodell for smulerng av usoldnngenes aggregerte elektrstetsetterspørsel Forsknngsavdelng/Seksjon for energ og mljøøkonom

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier Persieemotor: GEGER-GJ56..e med elektroisk edebryter for persieer og sjalusier DE EN CZ NL Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu Origiele motage-

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

MIDLERTIDIG INBERETNING

MIDLERTIDIG INBERETNING Advokatfnnaet Ncolasen & Co ANS 1 Advokat Bjørn Ncolasen Advokat Ole fan Halvorsen Advokat Ger Langbelle Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martnusen Advflm. Hld Larmru Advokat Mads Ole Haugen Advflm.

Detaljer

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1 Eksempel på poengbergegnng fra grunnskolen tl Vg1 Etter skrv: "Førng av vtnemål og kompetansebevs for grunnskolen Kunnskapsløftet" av 09.01.2015. Sde 5 Elever som kke får standpunktkarakter på grunn av

Detaljer

Lek med gangetabellen

Lek med gangetabellen Lek med gangetabellen Det er mange måter å lære gangetabellen. Den må pugges, men dette kan gjøres på forskjellige måter som kan være gøy for elevene. Her har jeg samlet noen av lekene jeg har brukt sammen

Detaljer

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1 IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken Steinar Holden, 9. september 004 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel

Detaljer