HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL"

Transkript

1 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

2

3 INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? Kongsberggrppen ASA Corporate Commncatons Manager Johannes Dobson Hvorfor velge BI? Vsste d at BI er en stftelse? Bl kjent med BI og få gode argmenter for hvorfor d bør ta dn tdannng hos oss. 4 Vl d t verden på tvekslng, eller ha prakss? Som stdent på BI har d mange valg nderves. Ønsker d å tlbrnge ett semester en storby tlandet eller ha prakss en bedrft og få relevant erfarng? 6-13 Hva kan d stdere på BI? BI har 12 bachelorstder, svløkonomstdet og fem masterstder. Fnn t hvlket stdm som passer for deg. 14 Hvordan er stdentmljøet på BI? På BI kan d engasjere deg det d måtte ønske. Stdentforenngene har tlbd som passer for de fleste. Som ny stdent blr d godt varetatt fra første stnd. 16 Hvlken BI-skole vl d gå på? BI har skoler de største byene Norge. Velg mellom Oslo, Bergen, Stavanger og Trondhem. Alle skolene er moderne og har topp tstyr. 24 Hvlke jobber kan d få? Utdannng fra BI gr et mangfold av jobbmlgheter. Se eksempler på stllnger som besttes av tdlgere BI-stdenter. 26 Hvordan bl stdent på BI? Praktsk nformasjon som opptakskrav og prser. Fnn t hvordan d søker om stdeplass på BI. 28 Hvordan er stdenthverdagen? Som stdent på BI har d stor frhet, men det er lrt å få gode stdevaner fra dag én. Se stdentenes egne råd for en god stdehverdag. DETTE BETYR IKONENE SOM STÅR UNDER STUDIENE Internshp: Mlghet for arbedserfarng en bedrft mens d stderer. Utvekslng: Mlghet for tenlandsopphold ved en av over 180 skoler 45 land. b.no 1

4 Handelshøyskolen BI har en nk tradsjon med å kombnere faglg tyngde og nærngslvsrelevans. Tom Colbjørnsen, Rektor

5 Hva er BI? Handelshøyskolen BI ble etablert 1943 og er en avhengg vten skapelg høyskole. Skolen er en selveende stftelse og har som formål å drve ndervsnng og forsknng. Å være en stftelse betyr at et eventelt økonomsk overskdd brkes tl å styrke BIs fag- og lærngsmljø, noe som kommer deg som stdent tl gode. Det er ngen eere som tar t tbytte. En av Eropas største Handelshøyskolen BI er en av Eropas største handelshøyskoler. Det er ca heltdsstdenter på BI, og nesten lke mange som tar krs og stder på deltd, eller som vderetdannng. Fre stdesteder BI har stdesteder Oslo, Bergen, Stavanger og Trondhem og tlbyr stder nnen økonom, markedsførng og mer bransjespesfkke retnnger. BI har 12 bachelorstder, svløkonom stdet og fem masterstder på heltd. Mangfold av karrerer Mer enn har en grad fra BI og det mangfold av karrerer som de td lgere stdentene representerer er v stolte av. Undersøkelser vser at 1 av 4 norske toppledere har tatt sn tdannng på BI. Med en grad fra BI blr d en del av et stort nettverk som v kaller BI Almn. HVORFOR VELGE BI? D bør velge et stdm på BI hvs d ønsker en tdannng med nær koblng mot nærngslvet! Mange av våre stdenter trekker frem den tette nærngslvskontakten som et av BIs sterkeste fortrnn. en aktv stdetd med mange mlgheter for engasjement! BIs stdentforennger har alle tenkelge aktvteter, både faglg og sosalt. en grnnleggende kompetanse nnen strateg, metode, økonom og markedsførng. BI mener alle dsse områdene er vktg for vdere karrere. å oppdage verden mens d stderer! BI er også godt anerkjent nternasjonalt og samarbeder med over 180 skoler mer enn 45 land hvor d kan rese på tvekslng. å gå på en skole med et godt støtteapparat rndt deg. BI tlbyr blant annet stdemestrngskrs, eksamenstrenng, samtale partner, lærngsassstenter m.m. en trygg ve t jobb! BI setter foks på karreren dn allerede nder stdetden. Karrereplanleggng står på tmeplanen tllegg tl at BI har jobbsøkerkrs, CV-trenng og drop-n velednng. Et vtnemål fra BI er en døråpner jobbmarkedet. prakss en bedrft mens d stderer. BI tlbyr nternshp som valgkrs. BI har 12 bachelorstder, svløkonomstdet og 5 masterstder Fleksbel stdemodell 3

6 Ut verden med BI Fra New York tl Moskva, fra Sngapore tl Svets BI har tvekslngsavtaler over hele verden! Gjennom BIs tvekslngsprogram får d kke bare språkferdgheter, et verdensomspennende nettverk av venner og en opplevelse for lvet. D får også nternasjonal erfarng som vl g dn tdannng en ekstra dmensjon og forberede deg på en karrere en stadg mer globalsert verden. BI har samarbedsavtaler med over 180 tdannngsnsttsjoner 45 land. D kan brke et semester på å fordype deg det d lker aller best på noen av de mest anerkjente skolene verden over. BI tfordrer deg tl å tenke fremover: Hva vl d jobbe med etter endt stdm? Hvordan kan d tnytte våre tvekslngs avtaler best mlg for å få nke erfarnger som tar deg ett steg nærmere drømmejobben? Hver destnasjon tlbyr lke tfordrnger tl deg som tvekslngsstdent. Vl d lære mer om bsness USA eller Asa? Fnans Svets? Dn tfordrng blr å velge. BI jobber kontnerlg med å fnne de beste skolene verden over. V gr deg hjelp tl å fnne skoler som passer dtt program, samt tps og råd om hvordan d vl få mest mlg t av dtt tenlandsopphold. I 2013 reste over 350 BI-stdenter på tvekslng. Grp sjansen d også! Les mer på: VIL DU DRA PÅ UTVEKSLING? 4

7 Få arbedserfarng mens d stderer velg BI Internshp! Som stdent på BI får d mlghet tl å skaffe deg verdfll arbedserfarng fra nærngslvet mens d stderer velg BI Internshp som krs og få et ben nnenfor. En prakssperode arbedslvet kan g deg verdfll arbedserfarng og mlghet tl å knytte kontakter nærngslvet før d er ferdg tdannet. Prakssperoden som v kaller BI Internshp, gr deg mlghet tl å jobbe med relevante arbedsoppgaver og kjenne på hvordan det er å fngere som en fagperson en bedrft. BI Internshp tlbys som valgkrs på de fleste av våre bachelorstder. I løpet av prakssperoden vl d få mlghet tl å brke det d lærer prakss. Når d senere skal søke jobb, kan det være gll verdt å vse tl den erfarngen d har tlegnet deg gjennom et BI Internshp. BI Karrereservce, et bndeledd mellom stdenter og nærngslv, støtter deg prosessen med å fnne bedrft. D står frtt tl å velge hvlken bedrft d vl ha prakssperode hos så lenge krterene er oppfylt. Kanskje blr dtt nternshp en kommende arbedsplass fremtden? Les mer på VIL DU VELGE INTERNSHIP? Det er postvt at BI-stdenter har god kontakt med nærngslvet. De får både teoretske og praktske knnskaper som er nyttg å ha med seg når man skal t jobb. Therese Kjærnet Konserntranee Posten Norge EKSEMPLER PÅ BEDRIFTER BMW DNB Fnn L Oréal WMP SATS STUDENT Veldg bra med nternshp som valgfag. Har lært trolg mye mn td hos bedrften - mer enn jeg hadde forestlt meg! Nå vet jeg hva jeg vl jobbe med fremtden! Gna Føreland, tdlgere nternshpdeltaker 5

8 SIVILØKONOMSTUDIET ØKONOMI OG LEDELSE / SIVILØKONOM Svløkonomstdet på BI er en tdannng for deg med ambsjoner om å bl attraktv for nærngslvet. Svløkonom er et tradsjonsrkt stdm på BI. I flere tår har BI tdannet personer som dag nnehar toppstllnger rndt om Norge. Hver fjerde toppleder Norge har en grad fra BI, mange av dsse er svløkonomer. Som svløkonomstdent har d også stor valgfrhet gjennom hele stdeløpet. D kan skredder sy dn egen grad etter egne faglge ambsjoner og behov. Svløkonomstdet går over fem år, tre år på bache lor nvå og to år på masternvå. Som svløkonom fra BI vl d være en ettersprt kanddat arbeds markedet. Våre stdenter velger blant de mest poplære jobbene både offentlg forvaltnng og prvat nærngslv. 9av10 går rett jobb etter endt tdannng EKSEMPLER PÅ KURS Fnans Markedsførng Mkro- og makroøkonom Strateg TILBYS VED BI OSLO Jeg valgte svløkonom på BI ford det både er en teoretsk og en praktsk rettet tdannng, hvor v blr testet konkrete sta sjoner som oppstår arbedslvet. Lse Lotte Høye, stdent b.no/svl BACHELORSTUDIER BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (BBA) BBA s a three year programme desgned to gve yo a sold bsness edcaton wth a global perspectve and hands-on real-world learnng. The BBA programme enables stdents to gan sold bsness knowledge, nnovatve thnkng and mlt-dmensonal problem-solvng sklls to nderstand and manage the complextes nherent n today s ncreasngly compettve economy. Crrent stdents from63 dfferent natons COURSE EXAMPLES Bsness Research Methods Intercltral Commncaton Manageral Accontng Internatonal Commercal Law OFFERED AT BI IN OSLO Programme featres Specalse n Internatonal Bsness or Shppng Management Prse a programme at a nversty that has been flly accredted and nternatonally recognzed BI s dverse stdent poplaton offers bsness stdents an enrchng array of aca demc and socal actvtes and the opportnty to establsh a worldwde network of contacts The BBA programme s entrely taght n Englsh Travel abroad and spend one semester at one of BI s nternatonal partners The reason I chose the BBA programme s becase of ts broad crrclm. I feel that ths Bachelor programme gves me fll nsght to the bsness world, preparng me for excellent professonal opportntes pon completon. Rodrgo de Almeda, stdent b.ed/bba 6

9 BACHELORSTUDIER EIENDOMSMEGLING I eendomsbransjen skjer det mye. Alle trenger et sted å bo og som eendomsmegler er d en nøkkelperson alt som foregår rndt kjøp og salg av bolg. I løpet av tdannngen vl d som stdent blant annet møte gjesteforelesere fra bransjen og bl tfordret med praktske og relevante problemstllnger. BI er opptatt av å tdanne personer med høy kompetanse. Derfor vl d som stdent bl ndervst av noen av landets fremste eksperter nnen eendomsmeglng. Som eendomsmegler er det en stor fordel å ha nteresse for eendom. I tllegg må d beherske økonomske, jrdske og etske problemstllnger. Med bachelor eendomsmeglng fra BI får d både en generell økonomsk og admnstratv tdannng og en spesfkk eendomsmeglertdannng. Det betyr at d kan jobbe som eendoms megler, men også ha andre mlgheter nærngslvet. En bachelor eendomsmeglng kan også g mlgheter for vdere stder på masternvå. 86% skret seg jobb før de var ferdge med stdene EKSEMPLER PÅ KURS Js for eendomsmeglere Eendomsmeglng Fnansregnskap Markedsførng og salg av eendom TILBYS VED BI OSLO BERGEN - STAVANGER - TRONDHEIM Det kommer mange fra nærngslvet ht for å prate tl oss stdenter. V får både mlghet tl å lære av dem og knytte verdflle kontakter. Adèle Jäns, stdent b.no/eendom ENTREPRENØRSKAP OG ØKONOMI Entreprenørskap og økonom er for deg som vl ha en sold økonomsk tdannng med foks på kreatvtet, détvklng og nyskapng. Entreprenørskap handler om å legge tl rette for tvklng og vekst og sørge for at gode deer blr tl god forretnng. På bachelorstdet entreprenørskap og økonom får d et sold grnnlag for å være med på å tvkle prodkter, forretnngskonsepter og bedrfter. Etablér Etabler en bedrft som en del av tdannngen! EKSEMPLER PÅ KURS Organserng av ny vrksomhet Vekst, krser og omstllng Økonom og vrksomhetsstyrng Internasjonalt entreprenørskap TILBYS VED BI OSLO I stdet er det mye brk av praktske eksempler, øvelser og forelesnnger med gründere. D jobber blant annet med reelle oppgaver for bedrfter, noe som hjelper deg å se hvordan dn knnskap kan benyttes det vrkelge lv. Utdannngen er relevant for nærngslvet og gr store mlgheter for å knne starte egen vrksomhet eller jobbe som konslent eller rådgver. Tdlgere stdenter har mange lke og spennende jobber nærngslvet. Hvs d ønsker å stdere vdere på masternvå er også mlghetene mange. Det nke med entreprenørskap er at lnjen er veldg praktsk. V starter våre egne bedrfter og lærer av fel og sksess. Nora Mqkrtaj, stdent b.no/entok 7

10 BACHELORSTUDIER FINANS Mye samfnnet handler om fnans. Bachelor fnans gr deg ferdghetene d trenger for å lykkes nærngslvet. I løpet av stdet legges det stor vekt på at d skal tvkle dne analytske evner. D vl lære sentrale fnanselle begreper og analyser. Hele tden fokseres det på å relatere teorene tl den vrkelge verden. Både teoretsk og praktsk forståelse for fnans blr stadg vktgere da globalserngen av nærngslvet skjer et hrtg tempo. Fnans står sentralt denne tvklngen. Målet er at d løpet av tre år skal tlegne deg knnskapen som kreves for at d skal stå gjen toppsjktet av hva som kan forventes av nytdannede bachelorstdenter. Bachelor fnans gr deg mange karreremlgheter forskjellge vrksomheter og bransjer. Ønsker d ytterlgere fordypnng fnans kan BIs mastergrad fnans være noe for deg. En tdannng for deg som ønsker å gå grndg tl verks! EKSEMPLER PÅ KURS Fnancal Markets Corporate Fnance Matematsk analyse Optons and Ftres TILBYS VED BI OSLO Jeg valgte fnans ford jeg synes det er spennende å tfordre meg selv. Nna Olsen Harve, stdent b.no/fnans REGNSKAP OG REVISJON Uansett hva som skjer arbedsmarkedet, vl det alltd være behov for regnskapsførere og revsorer. Med denne graden vl d ha mlghet tl å søke om atorsasjon tl å bl både regstrert revsor og regnskapsfører. Dsse kvalfkasjonene gr deg gode kort på hånden arbedsmarkedet. 2 Utdannngen gr deg kvalfkasjoner! EKSEMPLER PÅ KURS Revsjon Skatterett Verdsettelse Årsregnskap Bachelor regnskap og revsjon er et stdm der d lærer økonomske bassfag som fnans og økonomstyrng, markedsførng, statstkk, matematkk, mkro- og makroøkonom og organsasjon og ledelse. I tllegg får d spesalserng nnen fag som revsjon, regnskap, skatterett og rettslære. Som revsor og regnskapsfører kan d få mange spennende, men også krevende arbedsopp gaver. D kan jobbe revsjonsselskaper eller regn - s kapsbyråer, økonomavdelnger, regnskapsavdelnger, med nternrevsjon, offentlg revsjon, rådgvnng, skatterett, IT eller generell bedrftsrådgvnng. Ønsker d ytterlgere stder kan BIs master regnskap og revsjon være en spennende karrereve. TILBYS VED BI OSLO Regnskap og revsjon er en av de mest stødge lnjene her på BI. Det gr en trygghet at jeg som ferdgtdannet vl ha mange mlgheter nærngs lvet. Krstne Erga Erksen, stdent b.no/rev 8

11 BACHELORSTUDIER ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Bachelor økonom og admnstrasjon er en all sdg tdannng. D får et bredt faglg grnnlag tllegg tl at d kan fordype deg. Utdannngen gjør deg kvalfsert tl mange forskjellge stllnger. I de to første årene får d god nnskt økonomskadmnstratve fag. I det tredje og sste stdeåret kan d velge fordypnng fag d synes er speselt nteressante som for eksempel økonomstyrng, regnskapsførng, prosjektledelse, bedrftstvklng, entreprenørskap og nnovasjon, Hman Resorce Management og logstkkledelse. Mange stdenter velger også å rese på tvekslng eller ha prakssperode en bedrft form av nternshp. Som stdent kan d skreddersy bachelorgraden dn, alt etter hva d nteresserer deg for. Typske jobber våre stdenter har fått, er knderådgver, controller, økonomtranee, skpsmegler, prosjektplanlegger og aksjemegler. Er d nteressert vdere tdannng, kan d søke om opptak ved et av masterstdene ved BI. Velg blant 10 spennende fordypnnger! EKSEMPLER PÅ KURS Organsasjonsatferd og ledelse Økonom og vrksomhetsstyrng Metode og økonometr Kommnkasjon for ledere og organsasjoner TILBYS VED BI OSLO BERGEN TRONDHEIM STAVANGER NETTSTUDIER Økonom og admnstrasjon gr meg en tng og bredspektret kompetanse. Majo Selmovc, stdent b.no/okad ØKONOMI OG FORRETNINGSJUS Økonom og forretnngsjs gr deg kompe tanse nnen både økonom og js. Dette vl g deg en fordel når d arbed slvet blr tfordret for eksempel forhandlnger og ved kontraktsnngåelser. Med dn kompetanse kan d da vrdere både om en avtale er økonomsk forsvarlg og jrdsk skker. Det er 58% jenter som tar stdet! EKSEMPLER PÅ KURS Js I, II og III Skatte- og avgftsrett Arbedsrett Mkro- og makroøkonom Forretnngsjs omfatter blant annet emner som kontraktsrett, selskapsrett, skatterett, markedsrett, børsrett og konkrranserett. I løpet av stdet blr d en spesalst på forretnngsjs, tllegg tl at d får en økonomrettet bachelorgrad. Med denne tdannngen vl d være speselt ettertraktet for små og mellomstore bedrfter som ofte kke har ressrser tl å ansette både økonomer og jrster. D har mange mlgheter fremover, enten d ønsker å stdere vdere eller gå t arbedslvet. TILBYS VED BI OSLO Kombnasjonen av økonom og js gjør at jeg får et bredt kompetansefelt og lærer det beste fra to fagfelt. Unn Anett Brattebø Fenne, stdent b.no/js 9

12 BACHELORSTUDIER MARKEDSFØRINGSLEDELSE Hvorfor fortrekker noen Coca Cola og andre Peps? Et spørsmål om mer enn bare smaken? Markeds førere er trenet å forstå hvorfor knder foretar lke valg. Med god markedsnnskt sørger markeds førere for at bedrfter tvkler lønnsomme varer og tjenester. Markedsførere drver rett og slett med forretnngstvklng. Alle bedrfter trenger knder for å overleve! Stdet markedsførngsledelse gr deg knnskaper nnenfor vdt forskjellge retnnger som psykolog, strateg og analyse. Markedsførngsledelse dreer seg om bsness, og nettopp derfor er stdet også kombnert med grnnleggende økonomfag. Som stdent ved BI bygger d dn egen merkevare gjennom kombnasjon av lke valgkrs og fordypnnger som salgsledelse og personlg salg, forretnngstvklng og teknolog, prosjektledelse og strategsk merkevareledelse. Alle vrksomheter trenger markedsførere, og gode markedsførere kan jobbe overalt. Med bachelor markedsførngsledelse fra BI får d en anerkjent og sold tdannng. Dette gr deg en trygg karrereve. Velg blant 10 spennende fordypnnger og få spsskompetansen d trenger EKSEMPLER PÅ KURS Brandng Salg og forhandlnger Servce nnovaton Sosale meder TILBYS VED BI OSLO BERGEN TRONDHEIM - STAVANGER BI gr meg et konkrransefortrnn ford jeg kan kombnere markedsførngsledelse med økonom. Adeel Malk Wars, stdent b.no/markedsforng RETAIL MANAGEMENT Gjennom dette stdet får d knnskapen d trenger for å drve dn egen btkk, men også kompetanse tl å nneha nøkkelroller de største og mest attraktve bedrftene nnen varehandel. Varehandelen er en av de raskest voksende nærngene både Norge og resten av verden, noe som gjør tdannngen svært aktell. Norsk varehandel består av 40 bransjer og har over ansatte EKSEMPLER PÅ KURS Norsk og nternasjonal varehandel Retal Management Kndemøtet salg og knd e - behandlng Strategsk varehandelsledelse Stdet vderetvkles tett samarbed med nær - ngen for å skre at d som stdent får mest mlg gjen for de tre årene d nvesterer. Som stdent vl d ha mange gjesteforelesere fra for eksempel NorgesGrppen, Frea, Retangrppen, Komplett, Orkla og Jerna. Dette gr deg et godt og realstsk blde av nærngen. TILBYS VED BI OSLO - BERGEN På grnn av mange valgmlgheter kan jeg spsse tdannngen mn på BI mot det jeg ønsker å jobbe med. Carolne Skolem Larsen, stdent I tllegg tl spesalserng varehandel får d et sold grnnlag nnen økonom, psykolog, markedsførng og ledelse som gjør deg tl en attraktv kanddat nærngslvet. b.no/retal 10

13 BACHELORSTUDIER KULTUR OG LEDELSE Mlghetene nnen kltrlvet er mange. Bachelor kltr og ledelse er for deg som ønsker å jobbe med kltr, men som kke selv nødvendgvs har ambsjoner om å være knstner. I løpet av stdet vl d lære om kltrbransjer som: bok, flm, mskk, galler, msem, sceneknst og orkester. I tllegg får d kompetanse nnen kltrsponsng, kltrledelse og opphavsrett. Hvs d har ambsjoner om å jobbe nnen ledelse og organsasjon kltrlvet, er det vktg å ha god økonomsk og admnstratv nnskt. D vl derfor også ha økonomske fag løpet av stdene. D vl møte forelesere som er de fremste nnen fagfeltet tllegg tl at det er spennende gjesteforelesere som jobber kltrbransjene. Kltrnærngen består av 5 bransjer Lær mer om dem på BI EKSEMPLER PÅ KURS Kltr og kaptal Kltrledelse Flmbransjen Opphavs- og kontraktsrett TILBYS VED BI OSLO Jeg har holdt på med mskk, men ønsket heller å jobbe med det bak. Derfor valgte jeg BI for å få den økonomske kompetansen. Haakon Tveter, stdent Med bachelor kltr og ledelse vl d få mange spennende mlgheter vdere, enten d vl t jobb eller søke om opptak ved et masterstdm. b.no/kltr INTERNASJONAL MARKEDSFØRING Har d lyst på et stdeår Barcelona, New York, Sngapore eller Shangha? Eller hva med England, Frankrke eller Tyskland? Knnskap om andre land og kltrer er vktg. Med bachelor nternasjonal markedsførng får d nke erfarnger. Bachelor nternasjonal markedsførng er et all - sdg og varert stdm. For å g deg en for ståelse for hvordan bedrfter opererer en globalsert verden legges det vekt på både markedsførng, språk, kltr og ledelse, tllegg tl nternasjonal økonom og poltkk. I tlandet får d oppleve prakss hva det vl s å bo og stdere en annen kltr. Det gr deg knnskaper, erfarnger og kltrforståelse som kan være gll verdt om d senere skal jobbe et nternasjonalt markedsførngsmljø. I tllegg får d både opplevelser og venner for lvet. 7 Velg blant forskjellge land d ønsker å være et helt år EKSEMPLER PÅ KURS Kltrforståelse Poltsk økonom Interkltrell kommnkasjon Internasjonal markedsførng TILBYS VED BI OSLO BERGEN TRONDHEIM - STAVANGER Et helt år tlandet på en topp kvalfsert skole frstet veldg, derfor valgte jeg Internasjonal markedsførng på BI. Herman Bll, stdent Dette er en mlghet for deg som vrkelg vl gjøre noe speselt t av stdetden. b.no/m 11

14 BACHELORSTUDIER PR OG MARKEDSKOMMUNIKASJON Både nærngslv og offentlg sektor må komm - nsere med sne omgvelser. D påvrkes daglg av PR- og markedskommnkasjon gjennom sosale meder og massemeder. Dette gjør at arbedsmarkedet for kommnkasjonsfolk er rask tvklng. Som stdent får d knnskap som d kan ta med deg rett t jobb. Stdet gr deg både teoretsk kompetanse og erfarng arbed med praktske tfordrnger. D vl møte både feltets fremste forskere som forelesere og kke mnst flnke gjesteforelesere fra nærngslvet. PR og markedskommnkasjon er et stdm for den kreatve med god dømmekraft. Alle som lker å ttrykke seg, fnner seg godt tl rette her. Handelshøyskolen BI gr deg et stort og nkt fortrnn ved at d også stderer økonom og admnstrasjon. Arbedsmarkedet etterspør nettopp en slk dobbel kompetanse. Med en grad fra BI er d dermed godt rstet tl å gjøre deg bemerket arbedslvet fra første seknd. Alle organsasjoner trenger kompetanse PR og kommnkasjon! ÅRSENHETER EKSEMPLER PÅ KURS Introdksjon tl PR Påvrknng og overtalelse Skrvetrenng Strategsk medeplanleggng TILBYS VED BI OSLO BERGEN - TRONDHEIM Foreleserne på PR og markedskommnkasjon er dyktge. De har god ntensvtet og krever at v bdrar og deltar aktvt. Nls Petter Tornes, stdent BEDRIFTSØKONOM 1-årg stdm Bedrftsøkonomstdet gr deg en grnnleggende nnførng fagområdene økonom, markedsførng, admnstrasjon og ledelse. Årsenheten bedrftsøkonom er på 60 stdepoeng og gr en nnførng fag som markedsførng, js, økonom og admnstrasjon. Stdet er det første trnnet på veen tl en økonomorentert bachelorgrad. I stdet lærer d å knne lese, sette opp og forstå et regnskap. D skal knne avdekke målgrpper og lage en enkel markedsplan. Vdere skal d forstå og gjøre enkle statstske ndersøkelser og ha en grnnleggende forståelse for samspllet mellom mennesker en organsasjon. b.no/bedrftok MARKEDSØKONOM 1-årg stdm Markedsøkonomstdet er for deg som ønsker en markedsførngsrettet grnntdannng. Årsenheten markedsøkonom er på 60 stdepoeng og gr en nnførng fag som markedsførng, kommnkasjon, økonom og admnstrasjon. Knnskap om markedsførng blr stadg vktgere, kke bare salgs- og markedsorenterte bedrfter, men også nteresseorgansasjoner og det offentlge. Markedsøkonomstdet gr bassknnskap for deg som ønsker å jobbe med eller stdere markedsførng. I tllegg får d grnnleggende knnskap hvordan nærngslv og bedrfter fngerer. b.no/markedsok EKSEMPLER PÅ KURS Fnans og økonomstyrng Bedrften Forretnngsjs Statstkk TILBYS VED BI OSLO BERGEN STAVANGER TRONDHEIM NETTSTUDIER EKSEMPLER PÅ KURS Markedskommnkasjon Forbrkeratferd Makroøkonom Markedsførngsledelse TILBYS VED BI OSLO BERGEN STAVANGER TRONDHEIM NETTSTUDIER 12

15 MASTER OF SCIENCE VEIEN VIDERE ETTER BACHELOR Med en fllført bachelorgrad fra BI har d mange vdere stdemlgheter, også på BI. Ikke alle ønsker å gå rett t jobb, noen planlegger også å fordype seg ytterlgere med et masterstdm. Det er mange gode grnner tl å ta en mastertdannng på BI. Et av de beste argmentene er at d som nytdannet vl ha en faglg tng og anerkjent grad, klar for å gjøre nntrykk på nærngs lvet fra første stnd. 70% Over av masterstdentene får jobb før endt stdetd STUDIETILBUD MASTER Økonom og ledelse Svløkonom Fnansell økonom Strategsk markedsførngsledelse Ledelse og organsasjonspsykolog Regnskap og revsjon TILBYS VED BI OSLO BI er kjent for å tdanne dyktge masterstdenter. Over 80% av våre masterstdenter er relevant jobb nnen seks måneder etter endt tdannng, over 70% får tlbd om jobb før de er ferdge med tdannngen. Det sterke fag - mljøet og det tfordrende lærngsmljøet er noe av årsaken tl de høye tallene. Internasjonalt stdm Masterstdene gjennomføres sn helhet på engelsk, med nntak av Master regnskap og revsjon. Stdenter fra hele verden kommer for å ta en mastertdannng på BI. Stdenter fra hele 63 land er representert masterprogrammene. D vl med andre ord få mlghet tl å knytte kon - takter fra hele verden. I tllegg vl d selv få mlghet tl å dra på tvekslng tl toppskoler hele verden. Jeg valgte master på BI på grnn av karreremlg hetene jeg ender opp med. Som ferdgtdannet vl jeg være veldg all sdg og knne jobbe med mange typer arbedsoppgaver. Omar Al Malk, masterstdent d q 13

16 Ha en fn stdetd på BI! Stdetden er en vktg perode lvet dtt. D bør gjøre det beste t av den, for lvet er mer enn lesng og eksamen. I stdentforenngene på BI er det stort engasjement og mye å glede seg tl. Det er vktg å gjøre andre tng ved sden av stdene. Stdentforenngene på BI har aktvteter og tlbd som passer de aller fleste. BIS BI Stdentersamfnn er stdentforenngen for stdenter ved BI Bergen, BI Trondhem og BI Stavanger - FADDERUKER - FADDERULLAN SBIO er Stdentforenngen ved Handelshøyskolen BI Oslo Under fadderkene på BI får d den beste starten på stdetden en stdent kan få. Programmet for fadderkene er fllspekket med konserter og arrange menter. Fadderne dne er flnke tl å nkldere og gde deg trygt gjennom den første tden. Gled deg tl magske øyeblkk! NOE FOR ALLE Stdentforenngene tlbyr en rekke aktvteter og har forskjellge tvalg nnen lke nteresseområder som sport, nærngslv og frtdsaktvteter. I løpet av et år kan d blant annet være med på dsse store prosjektene, tllegg tl en rekke andre aktvteter ved dn BI-skole. Fnner d kke noe som passer for deg kan d også starte dtt eget tvalg eller prosjekt. Mlghetene er mange: Fadderker Nærngslvsdager BI Revyen Bergensbaneløpet Karreredager Bergensbaneløpet Bergensbaneløpet er en årlg stafett som tkjempes mellom Norges Handelshøyskole (NHH) og Handels høyskolen BI. Stafetten går enten fra Bergen tl Oslo, eller fra Oslo tl Bergen. Åpen dag 13. mars Torsdag 13. mars er det Åpen dag på BI. Ta tren nnom for spennende foredrag, stdepresentasjoner, velednng og kanskje noen overraskelser? Se 14

17 NÆRINGSLIVS- DAGER Nærngslvsdagene på BI er et årlg arrangement hvor stdenter og nærngslv møtes. Kjente og dagsaktelle personer fra nærngslvet nvteres tl å holde foredrag for stdentene. VELFERDSTJENESTER Velferdstjenestene d har tl gang tl stdetden, er tjenester som gjør det enklere å være stdent. De er tlpasset tl stdentlvet både nnhold og prs. De mest vanlge tjenestene er: Helsetjenester med mlghet for fastlegeordnng Rådgvnngstjenester Stdemestrng, tlrettelagt oppfølgng m.m. Engasjer deg Engasjement ved sden av stdene gr en varert og spennende stdehverdag. Ved å jobbe med andre stdenter mot felles mål, vl d møte stasjoner som senere nntrer arbedslvet, og således ha en god og hensktsmessg erfarng med deg vdere karreren. D møter også venner for lvet og d møter mennesker d skal jobbe med nærngslvet. Undersøkelser vser at stdenter som engasjerer seg skårer høyere på trvsel og stdemestrng. Verv ved sden av stdene vser også potenselle arbedsgvere at d evner å sjonglere flere baller om gangen. Stdentdrett et rmelg alternatv for å holde seg aktvtet Stdentbolg hvor d som førsteårsstdent prorteres (gjelder kke alle skolene) 15

18 Handelshøyskolen BI Oslo Handelshøyskolen BI Oslo er den største av BI-skolene med ca stdenter. Som stdent vl d oppleve et stort mangfold og få mlghet tl å knytte tette bånd med nærngslvet hovedstaden. Med vår sentrale plasserng, noen mntter nna Oslo sentrm, kan v ofte ønske nærngslvstopper og fagpersoner velkommen. De kommer gjerne tl BI for å forelese, stå på stand eller være med på arrangementer. Dette er med på å knytte tette bånd mellom nærngslvet og BI. All verdens mlgheter V vl at d skal bl best mlg. Derfor har v mange tjenester og tlbd som d kan benytte deg av. For eksempel krs stdemestrng, karrerevelednng og eksamenstrenngskrs. På skolen er det også et flott bblotek, fne lesesaler, grpperom, trenngssenter med stdentprser og en helt ny stdentkro. SBIO dn stdentforenng Stdentforenngen SBIO tlbyr en rekke aktvteter nnen sport, nærngslv og frtdsaktvteter. Det er også SBIO som arrangerer de store arrangementene som Fadderllan og Nærngslvsdagene. Både det sosale og det faglge mljøet er over all forventnng. D blr nkldert fra dag en. Vljar Sljen, Bachelor markedsførng STUDENTER På BI er det en vanvttg god atmosfære. Mtt beste mnne er Nærngslvsdagene og Åpen dag! Inga Smth-Kelland Jakobsen, Svløkonomstdent STUDIETILBUD BACHELOR Svløkonom Bachelor of Bsness Admnstraton Eendomsmeglng Entreprenørskap og økonom Fnans Regnskap og revsjon Økonom og admnstrasjon Økonom og forretnngsjs Internasjonal markedsførng Kltr og ledelse Markedsførngsledelse PR og markedskommnkasjon Retal Management 16

19 VIL DU VITE MER? Handelshøyskolen BI Nydalsveen Oslo Postadresse 0442 Oslo Telefon E-post: BI Nettstder Nydalsveen 37 E-post: 17

20 BI Bergen BI Bergen har rndt 1900 stdenter. Størrelsen på skolen gjør det lett for deg å bl kjent med dne medstdenter, forelesere og admnstrasjonen. Godt lærngsmljø På BI Bergen har d gode fortset nnger for å få en god stdenttlværelse, og et godt lærngsmljø. V holder tl nye moderne lokaler på Marneholmen, kn få mntters gange fra Bergen sentrm. Sosal ramme rndt stdet Stdentforenngen BIS, og dens ndergrpper, har en rekke både faglge og sosale arrangementer for enhver nteresse. Nærngslvsrettet På BI Bergen har v tett kontakt med lokalt nærngslv, og d vl møte forelesere med bred erfarng fra lke bransjer. Bedrftspresentasjoner og gjesteforelesnnger åpner dører mellom deg som stdent og potenselle arbedsgvere. Engasjerte forelesere Våre forelesere er engasjerte, oppdaterte og nteressert dn lærng. Både admnstrasjonen og de faglge har en åpen dør for deg som stdent hvs d sklle ha spørsmål eller trenger velednng. Velkommen som stdent tl BI Bergen! STUDENTER STUDIETILBUD BACHELOR Økonom og admnstrasjon Eendomsmeglng Markedsførngsledelse Internasjonal markedsførng PR og markedskommnkasjon Retal Management BI Bergen har en perfekt størrelse. Det er en stor og varert stdegrppe, samtdg er den kke større enn at det er lett å stfte bekjentskap med med stdenter og fore lesere. D får en sosal og lærerk stdetd. Stne Sandvk, Bachelor Økonom og admnstrasjon Jeg valgte Inter nasjonal markedsførng ford verden har bltt mer globalsert, og man er stadg mer avhengg av nternasjonale forbndelser arbeds lvet. Ger Sårhem, Bachelor Internasjonal markedsførng Foto: Trond.J.Hansen 18

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare?

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare? Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Prosjektrapport, Eksperter Team Landsby 27, Gruppe 3 Sten- en mangelvare FRA STEIN TIL STØV Hege Merete Aukrust Lene Krstne Johansen Stne Lberg Sannes

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift 65B/654B Installasjonstest på et IT anlegg drft Utførng av testene Spennngsmålnger Testeren kan brkes som et ac voltmeter hvor spennng og frekvens kan vses samtdg ved å sette rotasjonsbryteren tl V. Alle

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Kontraktstildeling med mindre prisfokus

Kontraktstildeling med mindre prisfokus Kontraktstldelng med mndre prsfokus Anskaffelsesstrateger Entreprsekjøp Oktober 014 Dr. ng Øysten H. Meland Dr. ng Øysten Meland Dr. ng Øysten Meland 3 Brukermedv./ programmerng Partnerng Kun egen spesaltet

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no Mgranorsk ARBEIDSNORSKKURS Mgranorsk Arbedsnorsk senker terskelen nn arbedslvet gjennom å utvkle begrepsforståelse nnenfor spesfkke fagområder. Arbedsnorsk kan kombneres med Mgranorsk Allmenn eller brukes

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5 MEDLEMSMAGASIN ma 2011 www.ohf.no Stem på Årets Handels- Servcebedrft Oslo 2011 sde 8 Ryddg rent Gaterusken sde 6 CALLE Ferner ny styreleder ohf. Flere endrnger etter generalforsamlng sde 4 5 aprl 2011

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008 Norden HISTORISK OMPROFILERING To sterke merkevarer skal samarbed vnne fram Norge og Norden. Sde 2 Fargerk forvandlng Rødt og grønt, hånd hånd. Posten og Brng sne nye logoer spller på lag. Sde 6-7 Nytt

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Vamos a Orihuela! NYTT

Vamos a Orihuela! NYTT SKOLE NYTT SKOLEAVIS FOR DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES, CIUDAD QUESADA 2013/2014 MARS NR. 7 Første del av mars vste seg fra sn beste sde med mye godt vær. I takt med at sola varmer øker uteaktvtetene på

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK O S LO - P R Ø V E N 2003 N AT U R - O G M I L J Ø FA G STILLA MARIDALEN ELVA VÅR NAVN: SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE IDUN GJÆRFABRIKK KLASSE: MARIDALEN ELVA Informasjon STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 007 Utrednng fordypnng: Økonomsk analyse Veleder: Hans Jarle Knd En teoretsk stude av tv-markedets effsens av Odd Hennng Aure og Harald Nygård Bergh Denne utrednngen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 006 Analyse av konkurransen om annonsekronene det norske bladmarkedet Hlde Chrstn Eken Veleder: Førsteamanuenss Øysten Foros Masterutrednng fordypnngsområde strateg

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

i i i i ii i i i i i i TORUNN INGER MARIA TORUNN Organ for Larvik soroptimistklubb nr. 40 - Årgang 21-2015

i i i i ii i i i i i i TORUNN INGER MARIA TORUNN Organ for Larvik soroptimistklubb nr. 40 - Årgang 21-2015 INGER Bjørnstad Jensrud fra Hamar har vært på verdenskongressen Istanbul og har sendt oss sne nntrykk derfra. Får du kke lyst tl å rese på soroptmstevenementer nn og utland, er det alle fall kke Ingers

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu.

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu. r---.--------~-~-------.-~--------~-! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3274 I I Arkv JouralpostID: sakid.: 12/845 I Saksbehandler: Lse Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Plan- og utvklngsutvalget Sak

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Master i diakoni (120 studiepoeng) Studieprogrammet (undervisning, veiledning og praksis) er i samarbeid med Høgskolen Diakonova

Master i diakoni (120 studiepoeng) Studieprogrammet (undervisning, veiledning og praksis) er i samarbeid med Høgskolen Diakonova DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Mastergrad DIAKONI 120 STUDIEPOENG PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG Versjon høst 2006 1 dakon (120 studepoeng) Studeprogrammet (undervsnng, velednng og prakss) er samarbed med

Detaljer

Subsidiering av Forskning og Utvikling

Subsidiering av Forskning og Utvikling Subsderng av Forsknng og Utvklng Av Lala Berg Nlsen Mastergradsoppgave samfunnsøkonom 30 studepoeng Insttutt for økonom Norges fskerhøgskole Unverstetet Tromsø Ma 008 Forord I Forord Valget av tema for

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm Protokoll År 2014 2,3,4 og 5 september HTA 2.3.3 lokale lønnsforhandlnger pr. I. august 2014. Forhandlngsornrûde Forsvaret. den 1, ble det gjennomført forberedende møte fm Tlstede på et eller flere møter:

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012 www.vfk.no Folkehelse Vestfold Årsrapport 2012 Folkehelseåret 2012 Folkehelseloven ett år Første januar 2012 trådte Folkehelseloven kraft. Den markerer et vktg vesklle folkehelsearbedet. Ansvaret for

Detaljer

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí 14.12.21. ldésemnar. «Hva håper v å oppnå?» MQ 9/K/Ma/:-.5~ :mí A- Srategsk kollektvplan dèsemnar 14. des 21' Sam. sje Arld Bøhn / V Hva håper v å oppnå? nnlednng Jeg er utordret tl å g tl kjennenoensynspunkter

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Mastergrad i DIAKONI PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG

Mastergrad i DIAKONI PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Mastergrad DIAKONI 120 STUDIEPOENG PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG Versjon høst 2007 1 dakon (120 studepoeng) Studeprogrammet (undervsnng, velednng og prakss) er samarbed med

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnsk"p Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnskp Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ ' n dlbtor H ELSE TEKNOLOG I SAMFUNN M ILJØ Et forsknngsmagasn fra Kunnsk"p Oslo LIVSVITENSKAP Treffskker Ny teknolog gr forskorne mulgheten tl å treffe akkurat de cellene de skter på. Lvsvtenska psm lj

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2012/2014. Individuell skriftlig eksamen. MAS 402- Statistikk. Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 10.00-12.00

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2012/2014. Individuell skriftlig eksamen. MAS 402- Statistikk. Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 10.00-12.00 MASTER I IDRETTSVITESKAP 0/04 Indvduell skrftlg eksamen MAS 40- Statstkk Trsdag 9. oktober 0 kl. 0.00-.00 Hjelpemdler: kalkulator Eksamensoppgaven består av 9 sder nkludert forsden Sensurfrst: 30. oktober

Detaljer