Årbeidsretta tiltak og tjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årbeidsretta tiltak og tjenester"

Transkript

1 skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T Årbedsretta tltak og tjenester

2 INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng Tltaksarrangør for NAV Styrngsverktøy Arbedsretta tltak og tjenester bruer nn arbedslvet Innhold det enkelte tltak/tjeneste 2 Kvalfserng og arbedstrenng trenngs og mestrngsarenaer 5 Oppnådde resultat 6 Formell opplærng/kvalfserng og annen dokumenterbar kompetanse 7 Deltakerne fordelt på kjønn og bostedskommune 7 Andre arbedsretta tjenester 7 Mange ulke mennesker får tlbud Hvem er for? 8 Tlfredshetsundersøkelser APS, VTA, AB, Avklarng 8 Klager 0 I samarbed med andre får v det tl Evaluerng av NAV sn tlfredshet med tjenestene v leverer Evaluerng av arbedsgvere sn tlfredshet med samarbed 2 Ansatte Gjennomført kompetansehevng 3 Evaluerng av ansatte sn tlfredshet med tjenestene v leverer 5 Hndrnger for å kunne tlby helhetlge tjenester 5 Gjennomførte tltak og vdere utvklng Fokusområder og nnovasjonsprosjekt Utadretta aktvtet 7 Tlleggsverder gjennom arbedet 8 Fokusområder og nnovasjonsprosjekt Økonom 8 Organsasjonskart Vedlegg

3 skal være ledende og og framtdsrettet nnen nnen tlrettelagt arbed arbed og og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Innlednng Arbedsevnevurderng Innlednng Innlednng Veen tl arbedslvet (elektronsk motvasjonskurs) Kurs personlg økonom (SMART) Om Avklarng av lese- skrve- og matematkkferdgheter (Rådgver`n) Om Om Avklarng av dgtale ferdgheter (Dgtaltesten) Karrerevelednng et opplærngs, (SCI) kompetanse og ressurssenter for arbed Work Interest bdrar et opplærngs, tl er Explorer, å et skape opplærngs, et nteresseutforsknngsverktøy kompetanse arbedslv kompetanse som og har ressurssenter plass og ressurssenter tl alle for arbed for arbed Truckopplærng, bdrar hjelper tl bdrar folk å både skape nn tl teor å arbedslvet et skape og prakss et arbedslv som har som plass har tl plass alle tl alle 6 Fyssk hjelper aktvtet bdrar tl hjelper folk utvklng nn folk arbedslvet og nn økt arbedslvet lvskvaltet Kostholdsvelednng bdrar bstår og tl bdrar utvklng tlbyr tl kvaltetsskra utvklng og økt lvskvaltet og avklarng, økt lvskvaltet oppfølgng, velednng, utvklng, opplærng, kartleggng bstår og bstår tlretteleggng tlbyr og kvaltetsskra tlbyr kvaltetsskra for mennesker avklarng, avklarng, oppfølgng, og på veg oppfølgng, tl velednng, arbedslvet. velednng, utvklng, utvklng, opplærng, opplærng, kartleggng kartleggng og tlretteleggng og tlretteleggng for mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet. Oppnådde Eerforhold resultat Eerforhold Eerforhold V har AS hatt Hallngdal forholdsvs er jevn ed av og de god 6 kommunene nnsøkng tl tltakene Hallngdal. og tjenestene 205. Året sett under ett, har alle tltak AS Hallngdal bltt AS fullt Hallngdal utnyttet. er ed av er Unntaket de ed 6 av kommunene de er 6 VTA kommunene der Hallngdal. det er Hallngdal. re pågang og en vss utfordrng å fylle antall Ål Kommune årsverk. Både APS (6 og aksjer) AB har hatt gode ventelster. Ål Flå Kommune Ål Kommune (6 ( aksjer) aksje) (6 aksjer) Flå Deltakere Gol Kommune Flå Kommune ( (7 aksje) aksjer) AB ( aksje) APS VTA Avklarng Gol Hemsedal Kommune Gol Kommune (7 ( aksjer) aksje) (7 aksjer) Hemsedal Nes Kommune Hemsedal Kommune Kommune ( (3 aksje) aksjer) ( aksje) Nes Godkjente Hol Kommune Nes plasser Kommune fra NAV (3 (7 aksjer) 2 + (3 6 + aksjer) Ca5 Hol Kommune Hol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Sluttet Totalt 25 aksjer. Status pr Totalt 25 Totalt aksjer. 25 aksjer. Antall hospterngsdeltakere Formdlet Lokalserng tl arbed 6(6 %) 3 (9 %) 9 Lokalserng Andre aktve Lokalserng løsnnger 6 (7 %) (25 %) 8 Med. rehablterng AS Hallngdal holder 2 tl egne 2 lokaler Gol og Hol. Tlbakeført NAV AS Hallngdal AS Hallngdal holder ( %) tl holder egne 3(9 tl lokaler %) egne lokaler Gol og Gol 2 I tllegg leer v lokaler Gol sentrum forbndelse med Hol. Jobbfrukt. og Hol. Uførepensjon 5 3 I tllegg I leer tllegg v lokaler leer v lokaler Gol sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt Sden v betjener hele 2 dalen, nyttegjør v oss også av kontorplasser med Jobbfrukt. ved NAV- kontorene Flyttet Sden rundt v dalen. Sden betjener v betjener hele 0 dalen, hele nyttegjør dalen, nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td fra oppstart rundt tl dalen. rundt prakss dalen. 2 V jobber også mye ute andre bedrfter der v har deltakere. Td fra oppstart tl jobb 6,3 V jobber V også jobber mye også ute mye andre ute bedrfter andre bedrfter der v har der deltakere. v har deltakere. Gj. snttalder på avslutta år 8, år 22,5 år 38,7 år Gj. sntt-td er godkjent som arrangør 0, for NAV 7,5 sne arbedsretta 2 år 3,9 tltak uker og tjenester er godkjent er godkjent som arrangør som arrangør for NAV for sne NAV arbedsretta sne arbedsretta tltak og tltak tjenester og tjenester Varg Tlrettelagt arbed (VTA) Oppfølgng Varg ArbedsPrakss av Tlrettelagt Varg I jobb Tlrettelagt (APS) med arbed (VTA) arbed Fødsel (VTA) Avslutta søker Ikke oppnådd formdla ArbedsPrakss etter 6 ArbedsPrakss samme (APS) eller (APS) uføre kontakt med Bstand (AB) økt % Arbed Avklarng med Arbed Bstand med Bstand (AB) (AB) AB (0) 9 APS (5) Avklarng Avklarng Styrngsverktøy Styrngsverktøy Styrngsverktøy Aksjeloven Aksjeloven Aksjeloven AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

4 skal være ledende og og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og og arbedsrelatert opplærng Hallngdal skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Arbedsevnevurderng Innlednng Innlednng Veen Avtaler tl m/nav; arbedslvet Godkjennng (elektronsk som motvasjonskurs) tltaksarrangør samt årlg avtale Kurs Kvaltetsstandarden personlg økonom EQUASS (SMART) (europesk kvaltetsskrngssystem) Avklarng av lese- skrve- og matematkkferdgheter (Rådgver`n) Kvaltetsstandarden Mljøfyrtårn Om Om Avklarng av dgtale ferdgheter (Dgtaltesten) Kravspesfkasjoner og bransjestandarder for det enkelte tltak Karrerevelednng (SCI) Work Interest et opplærngs, er Explorer, et opplærngs, nteresseutforsknngsverktøy kompetanse kompetanse og ressurssenter og ressurssenter for arbed for arbed Truckopplærng, bdrar tl bdrar å både skape tl teor å et skape arbedslv og prakss et arbedslv som har som plass har tl plass alle tl alle 6 Fyssk hjelper aktvtet hjelper folk nn folk arbedslvet nn arbedslvet 2 Arbedsretta tltak og tjenester - bruer nn arbedslvet Kostholdsvelednng bdrar tl bdrar utvklng tl utvklng og økt lvskvaltet og økt lvskvaltet 2 bstår og bstår tlbyr og kvaltetsskra tlbyr kvaltetsskra avklarng, avklarng, oppfølgng, oppfølgng, velednng, velednng, utvklng, utvklng, opplærng, opplærng, kartleggng kartleggng og tlretteleggng og tlretteleggng for mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet. Oppnådde resultat Eerforhold Eerforhold V har hatt forholdsvs jevn og god nnsøkng tl tltakene og tjenestene 205. Året sett under ett, har alle tltak AS Hallngdal bltt AS fullt Hallngdal utnyttet. er ed av er Unntaket de ed 6 av kommunene de er 6 VTA kommunene der Hallngdal. det er Hallngdal. re pågang og en vss utfordrng å fylle antall årsverk. Både APS og AB har hatt gode ventelster. Ål Kommune Ål Kommune (6 aksjer) (6 aksjer) Flå Deltakere Kommune Flå Kommune ( aksje) AB ( aksje) APS VTA Avklarng Gol Kommune Gol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Hemsedal Hemsedal Kommune Kommune ( aksje) ( aksje) Nes Godkjente Kommune Nes plasser Kommune fra NAV (3 aksjer) 2 + (3 6 + aksjer) Ca5 Hol Kommune Hol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Sluttet Status pr Totalt 25 Totalt aksjer. 25 aksjer. Antall hospterngsdeltakere Formdlet tl arbed 6(6 %) 3 (9 %) 9 Lokalserng Andre aktve Lokalserng løsnnger 6 (7 %) (25 %) 8 Med. APS - rehablterng ArbedsPrakss (5 plasser 2 + ) 2 Tlbakeført NAV AS Hallngdal AS Hallngdal holder ( %) tl holder egne 3(9 tl lokaler %) egne lokaler Gol og Gol 2 Hol. og Hol. Uførepensjon Målgruppe: Personer med nedsatt 5 arbedsevne, særlg uskre 3 yrkesmessge forutsetnnger og med I tllegg I leer tllegg v lokaler leer v lokaler Gol sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt behov for tett og bre oppfølgng. 2 med Jobbfrukt. Flyttet Sden v Sden betjener v betjener hele 0 dalen, hele nyttegjør dalen, nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td Mål fra for oppstart rundt kvaltet tl dalen. rundt prakss attførngsarbedet: dalen. 2 Arbedet skal være ndvduelt tlpasset og størst mulg grad Td følge fra oppstart tl jobb 6,3 den V enkeltes jobber V også jobber nteresser mye også ute og mye andre mål ute henhold bedrfter andre bedrfter tl der avklarngen. v har der deltakere. v har deltakere. Gj. snttalder på avslutta år 8, år 22,5 år 38,7 år Gj. sntt-td 0, 7,5 2 år 3,9 uker Kjennetegn: er godkjent er godkjent som arrangør som arrangør for NAV for sne NAV arbedsretta sne arbedsretta tltak og tltak tjenester og tjenester Oppfølgng Varg Arbedsprakss av Tlrettelagt Varg I jobb Tlrettelagt nntl med arbed 2 (VTA) arbed måneder. Fødsel (VTA) Avslutta søker formdla ArbedsPrakss etter Mulghet 6 ArbedsPrakss for samme ekstern (APS) eller hospterng. (APS) uføre Arbed Praktsk økt % med Arbed arbed Bstand med nnen Bstand (AB) et mangfold (AB) av AB (0) 9 APS (5) Avklarng arbedsoppgaver. Avklarng Undervsnng; ndvduelt og gruppe. Hjelp tl å bl bevsst de Styrngsverktøy Styrngsverktøy utvklngsmulgheter og arbedsevner den enkelte har. Aksjeloven Aksjeloven Ikke oppnådd kontakt AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

5 skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Arbedsevnevurderng Indvduell tlretteleggng. Innlednng Innlednng Veen Et opplegg tl arbedslvet som vektlegger (elektronsk trygghet, motvasjonskurs) Kurs tllt, trvsel personlg og td. økonom (SMART) Avklarng Dataopplærng av lese- skrve- og matematkkferdgheter (Rådgver`n) Om Om Avklarng av dgtale ferdgheter (Dgtaltesten) AB - Arbed Karrerevelednng med Bstand (SCI) (2 plasser + 6 ) Work Interest et opplærngs, er Explorer, et opplærngs, nteresseutforsknngsverktøy kompetanse kompetanse og ressurssenter og ressurssenter for arbed for arbed Målgruppe: Truckopplærng, Personer bdrar tl bdrar med å både skape nedsatt tl teor å et skape arbedslv arbedsevne og prakss et arbedslv som som har som har plass behov har tl plass alle for tlretteleggng alle og oppfølgng for å få eller 6 beholde Fyssk hjelper aktvtet arbed. 3 hjelper folk nn folk arbedslvet nn arbedslvet Kostholdsvelednng bdrar tl bdrar utvklng tl utvklng og økt lvskvaltet og økt lvskvaltet Mål for kvaltet attførngsarbedet: Det skal legges vekt på å skaffe prakssplasser med stor 3 ndvduell tlpasnng bstår og ft bstår tlbyr deltakernes og kvaltetsskra tlbyr ønske, kvaltetsskra økt avklarng, fleksbltet avklarng, oppfølgng, og oppfølgng, ndvduell velednng, tlpasnng velednng, utvklng, av utvklng, tltaket. opplærng, opplærng, kartleggng kartleggng og tlretteleggng og tlretteleggng for mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet. Oppnådde Kjennetegn: resultat Eerforhold Eerforhold V har hatt Hjelp forholdsvs tl å bl bevsst jevn og de god utvklngsmulgheter nnsøkng tl tltakene og arbedsevner og tjenestene den 205. enkelte Året har. sett under ett, har alle tltak AS Hjelp Hallngdal bltt AS tl fullt å Hallngdal skaffe utnyttet. er ed av ordnært er Unntaket de ed 6 av kommunene arbed de er 6 VTA kommunene som der Hallngdal. det er Hallngdal. re pågang og en vss utfordrng å fylle antall årsverk. tlpasset Både søkernes APS og ressurser. AB har hatt gode ventelster. Ål Kommune Ål Indvduell Kommune støtte (6 og aksjer) opplærng (6 aksjer) på arbedsplassen. Flå Deltakere Kommune Flå Hjelp Kommune tl å beholde ( jobben. aksje) AB ( aksje) APS VTA Avklarng Gol Kommune Gol Tlretteleggng Kommune av (7 arbedsplassen. aksjer) (7 aksjer) Hemsedal Hemsedal Råd Kommune og velednng Kommune ( tl aksje) arbedsgver. ( aksje) Nes Godkjente Kommune Nes plasser Kommune fra NAV (3 aksjer) 2 + (3 6 + aksjer) Ca5 Oppfølgng på arbedsplassen nntl 3 år Hol Kommune Hol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Sluttet Status VTA - pr Varg Tlrettelagt Arbed (30 plasser) 3 5 Totalt 25 Totalt aksjer. 25 aksjer. Antall hospterngsdeltakere Formdlet Målgruppe: tl arbed Personer som har, 6(6 eller %) ventes 3 (9 å få %) nnvlget uførepensjon, 9 og har behov for særsklt Lokalserng Andre tlretteleggng aktve Lokalserng løsnnger og oppfølgng. 6 (7 %) (25 %) 8 Med. rehablterng 2 2 Tlbakeført Mål for kvaltet NAV AS Hallngdal attførngsarbedet: AS Hallngdal holder ( %) tl holder Hovedmålet egne 3(9 tl lokaler %) egne er lokaler å Gol opprettholde og Gol 2 Hol. og og Hol. utvkle ressurser hos Uførepensjon arbedstakerne 5 3 I tllegg gjennom I leer tllegg v lokaler leer spesfkt v lokaler Gol tlrettelagt sentrum Gol sentrum arbed forbndelse med forbndelse høy med grad Jobbfrukt. av Avbrutt 2 med ndvduell Jobbfrukt. fleksbltet. Flyttet Sden v Sden betjener v betjener hele 0 dalen, hele nyttegjør dalen, nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td Kjennetegn: fra oppstart rundt tl dalen. rundt prakss dalen. 2 Td fra oppstart tl jobb 6,3 V jobber V også jobber mye også ute mye andre ute bedrfter andre bedrfter der v har der deltakere. v har deltakere. Gj. snttalder Kvalfserng på avslutta og utvklng år av den 8, enkeltes år ressurser 22,5 år gjennom 38,7 år produksjon av varer og tjenester. Gj. sntt-td Egen kvalfserngsplan 0, for alle. 7,5 2 år 3,9 uker er Aktv godkjent deltakelse er godkjent som arrangør for som den arrangør enkelte for NAV utformng sne NAV arbedsretta sne og arbedsretta oppfølgng tltak og av tltak planen. tjenester og tjenester Et trygt og tlrettelagt arbed for de som trenger en fast jobb. Oppfølgng Arbedstlbudet Varg av Tlrettelagt Varg I jobb Tlrettelagt er med arbed kke tdsbegrenset. (VTA) arbed Fødsel (VTA) Avslutta søker Ikke oppnådd formdla ArbedsPrakss etter 6 ArbedsPrakss og opplærngstlbudet samme (APS) eller (APS) gr mulghet uføre for ordnært arbed kontakt på skt. økt % Et Arbed mangfold med Arbed Bstand av med arbedsoppgaver. Bstand (AB) (AB) AB (0) 9 APS (5) Et Avklarng sosalt Avklarng felleskap. Mdlertdg arbed for de som trenger et tlrettelagt arbedstlbud en perode av stt lv. Styrngsverktøy Styrngsverktøy Aksjeloven Aksjeloven AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

6 skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Avklarng Arbedsevnevurderng (Rammeavtale) Innlednng Innlednng Veen tl arbedslvet (elektronsk motvasjonskurs) Målgruppe: Kurs Personer, personlg med økonom og uten (SMART) arbedsforhold, som har behov for bstand tl egenvurderng og avklarng Avklarng av arbedsevne/arbedsmulgheter. av lese- skrve- og matematkkferdgheter (Rådgver`n) Om Om Avklarng av dgtale ferdgheter (Dgtaltesten) Mål for Karrerevelednng kvaltet arbedet: (SCI) Deltaker skal få hjelp tl å utforme e konkret ndvduell plan for vdere tltak eller Work behov Interest et for opplærngs, bstand er Explorer, et opplærngs, for nteresseutforsknngsverktøy kompetanse å nå målet kompetanse og å komme ressurssenter og ressurssenter og/eller for beholde arbed for et arbed arbed. Truckopplærng, bdrar tl bdrar å både skape tl teor å et skape arbedslv og prakss et arbedslv som har som plass har tl plass alle tl alle 6 Kjennetegn: Fyssk hjelper aktvtet hjelper folk nn folk arbedslvet nn arbedslvet Kostholdsvelednng bdrar tl bdrar utvklng tl utvklng og økt lvskvaltet og økt lvskvaltet E ndvduell tjeneste som tlbys personer både med og uten arbedsforhold bstår og bstår tlbyr og kvaltetsskra tlbyr kvaltetsskra avklarng, avklarng, oppfølgng, oppfølgng, velednng, velednng, utvklng, utvklng, opplærng, opplærng, Avklarngen skal bdra tl at deltakerne får økt nnskt og bevssthet rundt mulghetene sne kartleggng kartleggng og tlretteleggng og tlretteleggng for mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. Systematsk kartleggng og vurderng av den enkelte sn arbedsevne veg tl arbedslvet. og eventuelt andre Oppnådde behov resultat for bstand for å kunne få eller beholde arbed Eerforhold Eerforhold Avklarng av motvasjon for valg av yrke som søkeren har reell sjanse tl å jobbe nnenfor V har hatt Aktuelle forholdsvs aktvteter jevn og kan god være nnsøkng kartleggngsverktøy tl tltakene og som tjenestene Karrerevelednng, 205. Året WIE sett og under Rådgver`n ett, har alle tltak AS Deltaker Hallngdal bltt AS fullt Hallngdal får utnyttet. er hjelp ed tl av er Unntaket å de ed utforme 6 av kommunene de er 6 VTA kommunene konkret der Hallngdal. ndvduell det er Hallngdal. re plan pågang for vdere og en tltak vss eller utfordrng behov for å fylle antall årsverk. bstand Både tl å nå APS målet og AB om har å hatt komme gode og/eller ventelster. beholde et arbed Ål Kommune Ål 0 Kommune tmer pr. uke (6 aksjer) (6 aksjer) Flå Deltakere Kommune Flå Varghet Kommune nntl uker, ( aksje) AB med ( aksje) mulghet APS for forlengelse VTA Avklarng (nntl 2 uker totalt) Gol Kommune Gol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Hemsedal Hemsedal Kommune Kommune ( aksje) ( aksje) Nes Godkjente Kommune Nes plasser Kommune fra NAV (3 aksjer) 2 + (3 6 + aksjer) Ca5 Hol I alle Kommune tltak Hol er Kommune det det enkelte (7 aksjer) menneske (7 aksjer) som står sentrum. Tlbudene skal kjennetegnes av respekt, Sluttet Status fleksbltet, pr ndvdrettng og et høyt faglg nvå. Tlbudet 3 skal 5 bdra tl å øke lvskvalteten tl den Totalt 25 Totalt aksjer. 25 aksjer. Antall enkelte.. hospterngsdeltakere Dette krever stor grad 29 av brukermedvrknng. 8 2 Formdlet tl arbed 6(6 %) 3 (9 %) 9 Lokalserng Andre Sammen aktve Lokalserng med løsnnger deltaker legges 6 det (7 planer %) for (25 vekst %) og utvklng. 8 Planene blr underskrevet av begge Med. parter. rehablterng Dette legger grunnlaget 2 for et felles 2 ansvar for utvklngen. Tlbakeført NAV AS Hallngdal AS Hallngdal holder ( %) tl holder egne 3(9 tl lokaler %) egne lokaler Gol og Gol 2 Hol. og Hol. Uførepensjon V samarbeder tett og godt med 5 NAV -kontorene Hallngdal, 3 både det daglge og gjennom I tllegg I leer tllegg v lokaler leer v lokaler Gol sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt 2 med Jobbfrukt. Rådgvende Utvalg (RGU). I 205 hadde v 0 møter. Flyttet Sden v Sden betjener v betjener hele 0 dalen, hele nyttegjør dalen, nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td I fra oppstart samarbeder rundt tl dalen. rundt prakss v på dalen. tvers 2 av alle tltak. Det er behovet tl den enkelte som styrer tlbudet. Noen Td fra oppstart tl jobb 6,3 V jobber V også jobber mye også ute mye andre ute bedrfter andre bedrfter der v har der deltakere. v har deltakere. Gj. mangler snttalder teoretsk på avslutta kunnskap, andre år trenger 8, arbedstrenng år 22,5 år over 38,7 td. år Noen trenger arbedsutprøvng Gj. for sntt-td å fnne nye mulgheter, mens 0, andre må 7,5 ha bstand 2 år for å 3,9 se nye uker mulgheter på ve ut jobb. Det avholdes er godkjent regelmessge er godkjent som samarbedsmøter arrangør som arrangør for NAV for nternt. sne NAV arbedsretta Møtene sne arbedsretta er tltak en del og av tltak tjenester kvaltetsskrnga og tjenester. Oppfølgng EQUASS Varg er av nødvendg Tlrettelagt Varg I jobb Tlrettelagt for med arbed å vse at (VTA) arbed Fødsel v har den (VTA) kvalteten Avslutta som søker skal tl for Ikke å være oppnådd en god leverandør formdla ArbedsPrakss etter 6 ArbedsPrakss samme (APS) eller (APS) uføre kontakt nnen arbedsretta tltak og tjenester. Det vktgste er lkevel selve prosessen som blr gjennomført og økt % Arbed med Arbed Bstand med Bstand (AB) (AB) AB som (0) bdrar tl å forbedre 9 alle rutner og å skape tlhørghet og nødvendg kunnskap for alle ansatte APS nnen (5) dette Avklarng området. Avklarng Kvaltetsarbed handler om «best practce.» Av gjennomførte sosale aktvteter kan nevnes Styrngsverktøy Styrngsverktøy Bedrftslag bowlng, 2 lag Aksjeloven Sommeravslutnng/grllfest Aksjeloven på Torpomoen AS AS Hallngdal Hallngdal Årsrapport Årsrapport AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

7 skal være skal være ledende ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen nnen tlrettelagt tlrettelagt arbed arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Hallngdal Arbedsevnevurderng Julebord/kveld på Hallngdal Hotell Innlednng Innlednng Veen I avd. tl Gol arbedslvet gjennomføres (elektronsk helårstrm; motvasjonskurs) fortrnnsvs ute eller våre nterne lokaler Kurs I avd. personlg Hol avvkles økonom felles påsmørngs (SMART) lunsj som også gr vktge arbedsoppgaver. Avklarng av lese- skrve- og matematkkferdgheter (Rådgver`n) Om Om Avklarng av dgtale ferdgheter (Dgtaltesten) Kvalfserng Karrerevelednng og arbedstrenng (SCI) trenngs- og mestrngsarenaer Work Interest et opplærngs, er Explorer, et opplærngs, nteresseutforsknngsverktøy kompetanse kompetanse og ressurssenter og ressurssenter for arbed for arbed I arbedet har v tre typer hovedarenaer. Truckopplærng, bdrar tl bdrar å både skape tl teor å et skape arbedslv og prakss et arbedslv som har som plass har tl plass alle tl alle 6 Fyssk hjelper aktvtet hjelper folk nn folk arbedslvet nn arbedslvet 5. INTERNE ARENAER Kostholdsvelednng PRODUKSJON bdrar tl bdrar utvklng tl utvklng og økt lvskvaltet og økt lvskvaltet 5 Ved bstår og bstår tlbyr og kvaltetsskra tlbyr kvaltetsskra avklarng, avklarng, oppfølgng, oppfølgng, velednng, velednng, utvklng, utvklng, opplærng, opplærng, Tremøbler kartleggng kartleggng og tlretteleggng og tlretteleggng for mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet. Oppnådde SERVICE resultat Eerforhold Eerforhold Vasker V har hatt Kantne forholdsvs jevn og god nnsøkng tl tltakene og tjenestene 205. Året sett under ett, har alle tltak AS Renhold Hallngdal bltt AS fullt Hallngdal utnyttet. er ed av er Unntaket de ed 6 av kommunene de er 6 VTA kommunene der Hallngdal. det er Hallngdal. re pågang og en vss utfordrng å fylle antall årsverk. Ekspederng/sentralbord/kontoroppgaver Både APS og AB har hatt gode ventelster. Ål Kommune Ål Sjåfør/hjelpemann Kommune (6 på aksjer) bl (6 samband aksjer) med leverng/utkjørng av varer og tjenester tl ulke Flå Deltakere Kommune Flå kunder Kommune ( aksje) AB ( aksje) APS VTA Avklarng Gol Kommune Gol Vaktmestertjeneste Kommune (7 aksjer) nternt/eksternt (7 aksjer) Hemsedal Hemsedal Servcegruppe Kommune Kommune m/eksterne ( aksje) ( oppdrag aksje) (avtaler m/hallngdal Renovasjon, Gol skysstasjon, Gol Nes Godkjente Kommune Nes plasser Kommune fra NAV (3 aksjer) 2 + (3 6 + aksjer) Ca5 kommune) Hol Kommune Hol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Sluttet 205 Pakke og konvolutterngsoppdrag Status pr Jobbfrukt/ pakkng og dstrbusjon av frukt og 3 grønt 5 Totalt 25 Totalt aksjer. 25 aksjer. Antall INTERIØR hospterngsdeltakere Formdlet Søm tl arbed av gardner 6(6 %) 3 (9 %) 9 Lokalserng Andre aktve Lokalserng Søm løsnnger av møbelputer tl 6 sofaer, (7 %) stoler (25 og %) benker 8 Med. rehablterng Omtrekkng av spsestuestoler, 2 kontorstoler, 2 enkle lenestoler og sofaer Tlbakeført Monterng NAV AS Hallngdal av AS nnvendg Hallngdal holder ( solavskjermng %) tl holder egne 3(9 tl lokaler %) egne lokaler Gol og Gol 2 Hol. og Hol. Uførepensjon 5 3 I tllegg I leer tllegg v lokaler leer v lokaler Gol sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt 2 med Jobbfrukt. Flyttet 2. EKSTERNE Sden v Sden betjener ARENAER v betjener hele 0 dalen, hele nyttegjør dalen, nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td fra oppstart rundt tl dalen. rundt prakss dalen. 2 V har totalt nngått 7 ulke samarbedsavtaler med eksterne bedrfter dalen Td fra oppstart tl jobb 6,3 V jobber V også jobber mye også ute mye andre ute bedrfter andre bedrfter der v har der deltakere. v har deltakere. Gj. snttalder Av dsse på avslutta er 8 ntensjonsavtaler år om 8, samarbed år 22,5 og år 9 samarbeds/rekrutterngsavtaler 38,7 år va Gj. sntt-td prosjektet Rnger I Vannet 0, 7,5 2 år 3,9 uker er Dsse godkjent er spenner godkjent som over arrangør som bransjer arrangør for nnen NAV for sne hotell, NAV arbedsretta butkk/lager, sne arbedsretta tltak kommune og tltak tjenester m/ulke og tjenester avdelnger samt ndustrbedrfter. Oppfølgng Varg av Tlrettelagt Varg I jobb Tlrettelagt med arbed (VTA) arbed Fødsel (VTA) Avslutta søker Ikke oppnådd formdla I ArbedsPrakss etter tllegg 6 fnner ArbedsPrakss samme v hospterngs/prakssplasser (APS) eller (APS) uføre tråd med den enkelte kontakt sne behov. økt % Arbed med Arbed Bstand med Bstand (AB) (AB) AB (0) 9 APS (5) 3. KURS Avklarng OG Avklarng VEILEDNING Grunnleggende, skreddersydde datakurs Opplærng tl Datakortet Styrngsverktøy Styrngsverktøy Aksjeloven Aksjeloven AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

8 skal være ledende og og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og og arbedsrelatert opplærng Hallngdal skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Arbedsevnevurderng Innlednng Innlednng Veen tl tl arbedslvet (elektronsk motvasjonskurs) Kurs personlg økonom (SMART) Avklarng av av lese- skrve- og og matematkkferdgheter (Rådgver`n) Om Om Avklarng av av dgtale ferdgheter (Dgtaltesten) Karrerevelednng (SCI) Work Interest et opplærngs, er Explorer, et opplærngs, kompetanse nteresseutforsknngsverktøy kompetanse og ressurssenter og ressurssenter for arbed for arbed Truckopplærng, bdrar tl bdrar å skape både tl å teor et skape arbedslv og og et prakss arbedslv som har som plass har tl plass alle tl alle 66 Fyssk hjelper aktvtet hjelper folk nn folk arbedslvet nn arbedslvet Kostholdsvelednng bdrar tl bdrar utvklng tl utvklng og økt lvskvaltet og økt lvskvaltet 6 bstår og bstår tlbyr og kvaltetsskra tlbyr kvaltetsskra avklarng, avklarng, oppfølgng, oppfølgng, velednng, velednng, utvklng, utvklng, opplærng, opplærng, kartleggng kartleggng og tlretteleggng og tlretteleggng for mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet. Oppnådde resultat Eerforhold Eerforhold V V har har hatt forholdsvs jevn og og god nnsøkng tl tl tltakene og og tjenestene 205. Året sett under ett, har har alle tltak AS Hallngdal bltt AS fullt Hallngdal er utnyttet. ed av er de Unntaket ed 6 av kommunene de er er 6 kommunene VTA der der Hallngdal. det det er er Hallngdal. re pågang og og en en vss utfordrng å å fylle antall årsverk. Både APS og og AB AB har har hatt gode ventelster. Ål Kommune Ål Kommune (6 aksjer) (6 aksjer) Flå Deltakere Kommune Flå Kommune ( aksje) AB AB ( aksje) APS VTA Avklarng Gol Kommune Gol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Hemsedal Hemsedal Kommune Kommune ( aksje) ( aksje) Nes Godkjente Kommune Nes plasser Kommune fra fra NAV (3 aksjer) ( aksjer) Ca5 Ca5 Hol Kommune Hol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Sluttet Status pr pr Totalt 25 Totalt aksjer. 25 aksjer. Antall hospterngsdeltakere Formdlet tl tl arbed 6(6 %) %) 33 (9 (9%) %) 99 Lokalserng Andre aktve Lokalserng løsnnger 66 (7 (7%) %) (25 (25%) %) 8 8 Med. rehablterng Tlbakeført NAV AS Hallngdal AS Hallngdal holder ( (%) tl holder %) egne 3(9 tl lokaler %) %) egne lokaler Gol og Gol 2 Hol. 2 og Hol. Uførepensjon I tllegg I leer tllegg v lokaler leer v lokaler Gol sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt 22 med Jobbfrukt. Flyttet Sden v Sden betjener v betjener hele 00 dalen, hele nyttegjør dalen, nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td Td fra fra oppstart rundt tl dalen. rundt tl prakss dalen. 22 Td Td fra fra oppstart tl tl jobb 6,3 6,3 V jobber V også jobber mye også ute mye andre ute bedrfter andre bedrfter der v har der deltakere. v har deltakere. Gj. Gj. snttalder på på avslutta år år 8, år år 22,5 år år 38,7 år år Gj. Gj. sntt-td 0, 7,5 7,5 22 år år 3,9 3,9 uker er godkjent er godkjent som arrangør som arrangør for NAV for sne NAV arbedsretta sne arbedsretta tltak og tltak tjenester og tjenester Oppfølgng Varg av av Tlrettelagt Varg I I Tlrettelagt jobb arbed med (VTA) arbed Fødsel (VTA) Avslutta søker formdla ArbedsPrakss etter 66 ArbedsPrakss samme (APS) eller (APS) uføre økt økt %% Arbed med Arbed Bstand med Bstand (AB) (AB) AB AB (0) 99 APS (5) (5) Avklarng Avklarng Ikke oppnådd kontakt Styrngsverktøy Styrngsverktøy Aksjeloven Aksjeloven AS AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

9 skal være ledende og og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og og arbedsrelatert opplærng Hallngdal skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Arbedsevnevurderng Innlednng Formell Innlednng Veen opplærng/kvalfserng tl arbedslvet (elektronsk og annen motvasjonskurs) dokumenterbar kompetanse Kurs personlg økonom (SMART) - Avklarng Velednng/oppfølgng av lese- skrve- ft og førerprøve matematkkferdgheter (teor) (2 personer) (Rådgver`n) Om - Om Avklarng Truckopplærng, av dgtale truckførerbevs ferdgheter (Dgtaltesten) (2 personer) - Karrerevelednng Kompetansebevs (SCI) kokkefaget der bdro opplærng med mål fra vaskerfaget ( Work person) Interest et opplærngs, er Explorer, et opplærngs, nteresseutforsknngsverktøy kompetanse kompetanse og ressurssenter og ressurssenter for arbed for arbed - Truckopplærng, Datakortmoduler bdrar tl bdrar å både skape (2 tl personer) teor å et skape arbedslv og prakss et arbedslv som har som plass har tl plass alle tl alle 67 - Fyssk Undervsnng hjelper aktvtet hjelper folk vg skole, nn folk arbedslvet 3 fag nn ( arbedslvet person VTA) Kostholdsvelednng - Masknførerbevs bdrar tl bdrar utvklng gravemaskn/hjullaster tl utvklng og økt lvskvaltet og økt lvskvaltet (2 personer) 7 - Barne bstår og ungdomsarbederfag og bstår tlbyr og kvaltetsskra tlbyr kvaltetsskra ( avklarng, person) avklarng, oppfølgng, oppfølgng, velednng, velednng, utvklng, utvklng, opplærng, opplærng, kartleggng kartleggng og tlretteleggng og tlretteleggng for mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet. Oppnådde resultat Eerforhold Det Eerforhold gjennomført 3 kurs/temasamlnger med arbedstakere VTA V har hatt «Kommunkasjon forholdsvs jevn og samarbed», god nnsøkng ca. tl 2 tltakene personer og tjenestene 205. Året sett under ett, har alle tltak AS Hallngdal «Brukermedvrknng», bltt AS fullt Hallngdal utnyttet. ed av Unntaket de ed ca. 6 av kommunene 2 de personer 6 VTA kommunene der Hallngdal. det er Hallngdal. re pågang og en vss utfordrng å fylle antall årsverk. «Kvaltetsskre Både APS arbedet og AB har v hatt gjør», gode ca. 2 ventelster. personer Ål Kommune Ål Kommune (6 aksjer) (6 aksjer) Flå Deltakere Kommune Flå Kommune ( aksje) AB ( aksje) APS VTA Avklarng Gol Kommune Gol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Personer 205 fordelt på kjønn og bostedskommune Hemsedal Hemsedal Kommune Kommune ( aksje) ( aksje) Nes Godkjente Kommune Nes plasser Kommune fra NAV (3 aksjer) 2 + (3 6 + aksjer) Ca5 Kommune AB APS VTA Avklarng Total Hol Kommune Hol Kommune K (7 M aksjer) (7 aksjer) K M K M K M K M Sluttet Flå Status pr Totalt Nes 25 Totalt aksjer. 25 aksjer Antall hospterngsdeltakere Gol Formdlet tl arbed 6(6 %) 3 (9 %) Lokalserng Ål Lokalserng Andre aktve løsnnger 6 (7 %) (25 %) 8 Hol / Gelo Med. rehablterng 2 2 Hemsedal Tlbakeført NAV AS Hallngdal AS Hallngdal holder ( %) tl holder egne 3(9 tl lokaler %) egne lokaler Gol og Gol 2 Tl sammen Hol. og Hol Uførepensjon 5 3 I tllegg I leer tllegg v lokaler leer v lokaler Gol sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt 2 med Jobbfrukt. Flyttet Sden v Sden betjener v betjener hele 0 dalen, hele nyttegjør dalen, nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td fra oppstart rundt tl dalen. rundt prakss dalen. 2 Td fra oppstart tl jobb 6,3 V jobber V også jobber mye også ute mye andre ute bedrfter andre bedrfter der v har der deltakere. v har deltakere. Gj. Andre snttalder arbedsretta på avslutta tjenester år 8, år 22,5 år 38,7 år Gj. sntt-td 0, 7,5 2 år 3,9 uker K er M godkjent Bestller er godkjent som arrangør som arrangør for NAV Hva for sne NAV arbedsretta sne arbedsretta tltak og tltak tjenester og tjenester Gol vg skule Lærekanddat 2 d/u (avd. Gol) Oppfølgng Varg av Gol Tlrettelagt vg Varg skule I jobb Tlrettelagt med arbed (VTA) arbed Fødsel Lærekanddat (VTA) Avslutta 2 d/u (avd. søker Gol) Ikke oppnådd formdla ArbedsPrakss etter Ål 6 kommune ArbedsPrakss samme (APS) eller (APS) Språkprakss uføre 2 d/u aprl jun kontakt (avd. Hol) økt % Arbed Ål vg med Arbed skole Bstand med Bstand (AB) (AB) Elev utplassert 3 d/u skoleåret 5/6 (avd. Hol) AB (0) 9 APS (5) Avklarng Avklarng Styrngsverktøy Styrngsverktøy har samla gtt et tlbud 205 tl 79 personer. Aksjeloven Aksjeloven AS AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

10 skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og og arbedsrelatert opplærng skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Hallngdal Mange Arbedsevnevurderng ulke mennesker får tlbud Innlednng Innlednng Veen tl arbedslvet (elektronsk motvasjonskurs) Kurs personlg økonom (SMART) Hvem er for? Avklarng av lese- skrve- og matematkkferdgheter (Rådgver`n) Om har Om som formål å legge tl rette for aktv arbedsdeltakelse. Avklarng av dgtale ferdgheter (Dgtaltesten) skal Karrerevelednng drve arbedsrelatert (SCI) velednng og opplærng og bdra tl arbedsnkluderng for personer Hallngdal Work som Interest av et ulke opplærngs, er Explorer, grunner et opplærngs, nteresseutforsknngsverktøy står kompetanse uten kompetanse arbed, og står ressurssenter fare og ressurssenter for å falle for arbed ut av for arbedslvet eller har uskre mulgheter Truckopplærng, bdrar tl arbed tl bdrar å både skape ( 2 tl teor å et Vedtektene skape arbedslv og prakss et arbedslv for som ) har som plass har tl plass alle tl alle 6 Fyssk hjelper aktvtet hjelper folk nn folk arbedslvet nn arbedslvet 8 Dette betyr Kostholdsvelednng at bdrar sne tl bdrar utvklng tjenester tl utvklng og er økt for lvskvaltet og folk økt flest. lvskvaltet 8 Ulke mennesker bstår og bstår tlbyr med og kvaltetsskra ulke tlbyr lvshstorer kvaltetsskra avklarng, og behov avklarng, oppfølgng, oppfølgng, velednng, velednng, utvklng, utvklng, opplærng, opplærng, kartleggng kartleggng og tlretteleggng og tlretteleggng for mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet. Noen har vært sykmeldt over e lengre perode og har behov for støtte Oppnådde resultat Eerforhold Eerforhold Noen har nedsatt arbedsevne og har behov for omskolerng V har hatt Noen forholdsvs har en sykdom jevn og eller god andre nnsøkng begrensnnger tl tltakene og og har tjenestene behov for 205. tlrettelagt Året sett arbed under over ett, lang har alle tltak AS td/alltd Hallngdal bltt AS fullt Hallngdal utnyttet. er ed av er Unntaket de ed 6 av kommunene de er 6 VTA kommunene der Hallngdal. det er Hallngdal. re pågang og en vss utfordrng å fylle antall årsverk. Både APS og AB har hatt gode ventelster. Ål Kommune Ål Kommune (6 aksjer) (6 aksjer) Flå Deltakere Tlfredshetsundersøkelser Kommune Flå Kommune ( aksje) AB ( aksje) APS VTA Avklarng Gol Kommune Gol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Hemsedal Hemsedal Kommune Kommune ( aksje) ( aksje) Nes Godkjente Evaluerng Kommune Nes plasser av Kommune APS-deltakere fra NAV (3 aksjer) 2 sn + (3 tlfredshet 6 + aksjer) Ca5 Hol Kommune Hol Kommune Sluttet 205 (7 aksjer) (7 aksjer) Status pr Totalt 25 Totalt aksjer. 25 aksjer. Antall hospterngsdeltakere Formdlet tl arbed 6(6 %) 3 (9 %) 9 Lokalserng Andre aktve Lokalserng løsnnger 6 (7 %) (25 %) 8 Med. rehablterng 2 2 Tlbakeført NAV AS Hallngdal AS Hallngdal holder ( %) tl holder egne 3(9 tl lokaler %) egne lokaler Gol og Gol 2 Hol. og Hol. Uførepensjon 5 3 I tllegg I leer tllegg v lokaler leer v lokaler Gol sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt 2 med Jobbfrukt. Flyttet Sden v Sden betjener v betjener hele 0 dalen, hele nyttegjør dalen, nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td fra oppstart rundt tl dalen. rundt prakss dalen. 2 Td fra oppstart tl jobb 6,3 V jobber V også jobber mye også ute mye andre ute bedrfter andre bedrfter der v har der deltakere. v har deltakere. Gj. snttalder på avslutta år 8, år 22,5 år 38,7 år Gj. sntt-td 0, 7,5 2 år 3,9 uker er godkjent er godkjent som arrangør som arrangør for NAV for sne NAV arbedsretta sne arbedsretta tltak og tltak tjenester og tjenester Oppfølgng Varg av Tlrettelagt Varg I jobb Tlrettelagt med arbed (VTA) arbed Fødsel (VTA) Avslutta søker formdla ArbedsPrakss etter 6 ArbedsPrakss samme (APS) eller (APS) uføre økt % Arbed med Arbed Bstand med Bstand (AB) (AB) AB (0) 9 APS (5) Avklarng Avklarng Svarprosent 50 % (20:56) Ikke oppnådd kontakt Styrngsverktøy Total gjennomsnttsverd: Styrngsverktøy 5,3 (20: 5,3) Aksjeloven Aksjeloven AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

11 skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og og arbedsrelatert opplærng skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Hallngdal Arbedsevnevurderng Innlednng V ønsker Innlednng Veen å grpe tl arbedslvet tak dsse (elektronsk områdene: motvasjonskurs) Kurs personlg økonom (SMART) Avklarng Sette nn av tltak lese- for skrve- å øke og svarprosenten matematkkferdgheter (Rådgver`n) Om Om Avklarng Bedre muntlg av dgtale og skrftlg ferdgheter nformasjon (Dgtaltesten) om klagebehandlng og tlbakemeldnger Karrerevelednng (SCI) Work Interest et opplærngs, er Explorer, et opplærngs, nteresseutforsknngsverktøy kompetanse kompetanse og ressurssenter og ressurssenter for arbed for arbed Evaluerng av VTA-deltakere sn tlfredshet Truckopplærng, bdrar tl bdrar å både skape tl teor å et skape arbedslv og prakss et arbedslv som har som plass har tl plass alle tl alle 6 Fyssk hjelper aktvtet hjelper folk nn folk arbedslvet nn arbedslvet 9 Kostholdsvelednng bdrar tl bdrar utvklng tl utvklng og økt lvskvaltet og økt lvskvaltet 9 bstår og bstår tlbyr og kvaltetsskra tlbyr kvaltetsskra avklarng, avklarng, oppfølgng, oppfølgng, velednng, velednng, utvklng, utvklng, opplærng, opplærng, kartleggng kartleggng og tlretteleggng og tlretteleggng for mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet. Oppnådde resultat Eerforhold Eerforhold V har hatt forholdsvs jevn og god nnsøkng tl tltakene og tjenestene 205. Året sett under ett, har alle tltak AS Hallngdal bltt AS fullt Hallngdal utnyttet. er ed av er Unntaket de ed 6 av kommunene de er 6 VTA kommunene der Hallngdal. det er Hallngdal. re pågang og en vss utfordrng å fylle antall årsverk. Både APS og AB har hatt gode ventelster. Ål Kommune Ål Kommune (6 aksjer) (6 aksjer) Flå Deltakere Kommune Flå Kommune ( aksje) AB ( aksje) APS VTA Avklarng Gol Kommune Gol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Hemsedal Hemsedal Kommune Kommune ( aksje) ( aksje) Nes Godkjente Kommune Nes plasser Kommune fra NAV (3 aksjer) 2 + (3 6 + aksjer) Ca5 Hol Kommune Hol Kommune Sluttet 205 (7 aksjer) (7 aksjer) Status pr Totalt 25 Totalt aksjer. 25 aksjer. Antall hospterngsdeltakere Formdlet tl arbed 6(6 %) 3 (9 %) 9 Lokalserng Svarprosent: Lokalserng 8 % (20: 87) Andre aktve løsnnger 6 (7 %) (25 %) 8 Med. rehablterng 2 2 Total gjennomsnttsverd:,9 (20:,9) Tlbakeført NAV AS Hallngdal AS Hallngdal holder ( %) tl holder egne 3(9 tl lokaler %) egne lokaler Gol og Gol 2 Hol. og Hol. Uførepensjon 5 3 I tllegg I leer tllegg v lokaler leer v lokaler Gol sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt V ønsker å grpe tak dsse 2 områdene: med Jobbfrukt. Flyttet Sden v Sden betjener v betjener hele 0 dalen, hele nyttegjør dalen, nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td fra oppstart Bedre rundt muntlg tl dalen. rundt prakss og skrftlg dalen. 2 nformasjon om klagebehandlng og tlbakemeldnger Td fra oppstart tl jobb 6,3 V jobber V også jobber mye også ute mye andre ute bedrfter andre bedrfter der v har der deltakere. v har deltakere. Gj. Evaluerng snttalder av på AB-deltakere avslutta sn år tlfredshet 8, år 22,5 år 38,7 år Gj. sntt-td 0, 7,5 2 år 3,9 uker er godkjent er godkjent som arrangør som arrangør for NAV for sne NAV arbedsretta sne arbedsretta tltak og tltak tjenester og tjenester Oppfølgng Varg av Tlrettelagt Varg I jobb Tlrettelagt med arbed (VTA) arbed Fødsel (VTA) Avslutta søker formdla ArbedsPrakss etter 6 ArbedsPrakss samme (APS) eller (APS) uføre økt % Arbed med Arbed Bstand med Bstand (AB) (AB) AB (0) 9 APS (5) Avklarng Avklarng Ikke oppnådd kontakt Styrngsverktøy Styrngsverktøy Aksjeloven Aksjeloven AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

12 skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Arbedsevnevurderng Innlednng Svarprosent Innlednng Veen 72 tl (20:58) arbedslvet (elektronsk motvasjonskurs) Kurs personlg økonom (SMART) Total gjennomsnttsverd:,0 (20,5) Avklarng av lese- skrve- og matematkkferdgheter (Rådgver`n) Om V ønsker Om Avklarng å grpe av tak dgtale dsse ferdgheter områdene: (Dgtaltesten) Karrerevelednng (SCI) V vl fortsatt Work ha Interest fokus et opplærngs, er Explorer, på et klagerutner, opplærngs, nteresseutforsknngsverktøy kompetanse forbedrng kompetanse og av ressurssenter lvskvaltet og ressurssenter og for nformasjon. arbed arbed Truckopplærng, bdrar tl bdrar å både skape tl teor å et skape arbedslv og prakss et arbedslv som har som plass har tl plass alle tl alle 60 Evaluerng Fyssk av hjelper Avklarng-deltakere aktvtet hjelper folk nn folk arbedslvet nn sn tlfredshet arbedslvet Kostholdsvelednng bdrar tl bdrar utvklng tl utvklng og økt lvskvaltet og økt lvskvaltet 0 bstår og bstår tlbyr og kvaltetsskra tlbyr kvaltetsskra avklarng, avklarng, oppfølgng, oppfølgng, velednng, velednng, utvklng, utvklng, opplærng, opplærng, kartleggng kartleggng og tlretteleggng og tlretteleggng for mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet. Oppnådde resultat Eerforhold Eerforhold V har hatt forholdsvs jevn og god nnsøkng tl tltakene og tjenestene 205. Året sett under ett, har alle tltak AS Hallngdal bltt AS fullt Hallngdal utnyttet. er ed av er Unntaket de ed 6 av kommunene de er 6 VTA kommunene der Hallngdal. det er Hallngdal. re pågang og en vss utfordrng å fylle antall årsverk. Både APS og AB har hatt gode ventelster. Ål Kommune Ål Kommune (6 aksjer) (6 aksjer) Flå Deltakere Kommune Flå Kommune ( aksje) AB ( aksje) APS VTA Avklarng Gol Kommune Gol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Hemsedal Hemsedal Kommune Kommune ( aksje) ( aksje) Nes Godkjente Kommune Nes plasser Kommune fra NAV (3 aksjer) 2 + (3 6 + aksjer) Ca5 Hol Kommune Hol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Sluttet Status pr Totalt 25 Totalt aksjer. 25 aksjer. Antall hospterngsdeltakere Formdlet tl arbed 6(6 %) 3 (9 %) 9 Lokalserng Andre aktve Lokalserng løsnnger 6 (7 %) (25 %) 8 Med. rehablterng 2 2 Tlbakeført Svarprosent NAV 93 AS (20: Hallngdal AS 58) Hallngdal holder ( %) tl holder egne 3(9 tl lokaler %) egne lokaler Gol og Gol 2 Hol. og Hol. Uførepensjon 5 3 I tllegg I leer tllegg v lokaler leer v lokaler Gol sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt med Jobbfrukt. Total gjennomsnttsverd,6 (20:5,2) 2 Flyttet Sden v Sden betjener v betjener hele 0 dalen, hele nyttegjør dalen, nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td V ønsker fra oppstart rundt å grpe tl dalen. rundt prakss tak dalen. dsse 2 områdene: Td fra oppstart tl jobb 6,3 V jobber V også jobber mye også ute mye andre ute bedrfter andre bedrfter der v har der deltakere. v har deltakere. Gj. snttalder på avslutta år 8, år 22,5 år 38,7 år Gjennomføre undersøkelsen samband med avslutnngs/oppsummerngssamtalen Gj. sntt-td 0, 7,5 2 år 3,9 uker er Informere godkjent godkjent som klarere arrangør som arrangør klagebehandlng/skre for NAV for sne NAV arbedsretta sne arbedsretta at deltaker tltak og tltak vet tjenester hvordan og tjenester det skal gås fram Oppfølgng Varg av Tlrettelagt Varg I jobb Tlrettelagt med arbed (VTA) arbed Fødsel (VTA) Avslutta søker Ikke oppnådd formdla ArbedsPrakss etter 6 ArbedsPrakss samme (APS) eller (APS) uføre kontakt økt % Arbed med Arbed Bstand med Bstand (AB) (AB) AB Klager (0) 9 APS (5) Avklarng Avklarng mottok skrftlg klage 205. Denne ble behandlet/løst tråd med beskrevne rutner. Styrngsverktøy V har fått Styrngsverktøy mange tlbakemeldnger om behov for justernger og endrnger opplegg. De er løst på lavest mulg nvå og er dokumentert WsTltak. Aksjeloven Aksjeloven AS AS Hallngdal Hallngdal Årsrapport Årsrapport AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

13 skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal I samarbed Arbedsevnevurderng med andre får v det tl Innlednng Innlednng Veen tl arbedslvet (elektronsk motvasjonskurs) Kurs Lokal samhandlng personlg økonom med felles (SMART) mål er vktg og nødvendg for å oppnå gode resultater Avklarng av lese- skrve- og matematkkferdgheter (Rådgver`n) har tett samarbed med NAV, helsevesen og andre kommunale nstanser Om Om Avklarng av dgtale ferdgheter (Dgtaltesten) V deltar ulke tverrfaglge samarbedsmøter Karrerevelednng (SCI) Work For noen Interest et deltakere opplærngs, er Explorer, et opplærngs, v nteresseutforsknngsverktøy kompetanse pådrvere kompetanse å og få ressurssenter etablert og ressurssenter tverretatlge for arbed samarbedsfora arbed Truckopplærng, V samarbeder bdrar tl bdrar å med både skape tl mange teor å et skape arbedslv og eksterne prakss et arbedslv som bedrfter har som plass og har tl plass alle stor kontaktflate tl alle overfor arbedsgvere 6 Fyssk hjelper aktvtet Voksenopplærngsavdelngene hjelper folk nn folk arbedslvet nn arbedslvet samt PPOT og OPUS er vktge samarbedspartnere Kostholdsvelednng V benytter bdrar Frsklv tl bdrar utvklng - tlbudet utvklng og økt de lvskvaltet og ulke økt kommunene lvskvaltet regelmessg, og har fast avtale for deltakelse bstår Gol og bstår tlbyr og kvaltetsskra tlbyr kvaltetsskra avklarng, avklarng, oppfølgng, oppfølgng, velednng, velednng, utvklng, utvklng, opplærng, opplærng, Vderegående kartleggng kartleggng og skole tlretteleggng og tlretteleggng for mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet. Oppnådde resultat Eerforhold Eerforhold V Evaluerng har hatt forholdsvs av NAV`s tlfredshet jevn og god nnsøkng tl tltakene og tjenestene 205. Året sett under ett, har alle tltak AS Hallngdal bltt AS fullt Hallngdal utnyttet. er ed av er Unntaket de ed 6 av kommunene de er 6 VTA kommunene der Hallngdal. det er Hallngdal. re pågang og en vss utfordrng å fylle antall årsverk. Både APS og AB har hatt gode ventelster. Ål Kommune Ål Kommune (6 aksjer) (6 aksjer) Flå Deltakere Kommune Flå Kommune ( aksje) AB ( aksje) APS VTA Avklarng Gol Kommune Gol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Hemsedal Hemsedal Kommune Kommune ( aksje) ( aksje) Nes Godkjente Kommune Nes plasser Kommune fra NAV (3 aksjer) 2 + (3 6 + aksjer) Ca5 Hol Kommune Hol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Sluttet Status pr Totalt 25 Totalt aksjer. 25 aksjer. Antall hospterngsdeltakere Formdlet tl arbed 6(6 %) 3 (9 %) 9 Lokalserng Andre aktve Lokalserng løsnnger 6 (7 %) (25 %) 8 Med. rehablterng 2 2 Tlbakeført NAV AS Hallngdal AS Hallngdal holder ( %) tl holder egne 3(9 tl lokaler %) egne lokaler Gol og Gol 2 Hol. og Hol. Uførepensjon 5 3 I tllegg I leer tllegg v lokaler leer v lokaler Gol sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt 2 med Jobbfrukt. Svarprosent: Flyttet Sden 5% v Sden betjener (20:72) v betjener hele 0 dalen, hele nyttegjør dalen, nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td fra oppstart rundt tl dalen. rundt prakss dalen. 2 Total gjennomsnttsverd: 5,2 (20:5,) Td fra oppstart tl jobb 6,3 V jobber V også jobber mye også ute mye andre ute bedrfter andre bedrfter der v har der deltakere. v har deltakere. Gj. snttalder på avslutta år 8, år 22,5 år 38,7 år V ønsker å grpe tak dsse områdene: Gj. sntt-td 0, 7,5 2 år 3,9 uker er godkjent er godkjent som arrangør som arrangør for NAV for sne NAV arbedsretta sne arbedsretta tltak og tltak tjenester og tjenester Undersøke hvlke arbedsarenaer NAV har behov for Oppfølgng Avklare Varg av Tlrettelagt Varg forventnnger I jobb Tlrettelagt med arbed og (VTA) arbed Fødsel konkretsere (VTA) bestllnger Avslutta søker for å Ikke kunne oppnådd levere edna bedre formdla ArbedsPrakss etter 6 ArbedsPrakss samme (APS) eller (APS) uføre kontakt tjenester økt % Arbed med Arbed Bstand med Bstand (AB) (AB) AB (0) 9 APS (5) Avklarng Avklarng Styrngsverktøy Styrngsverktøy Aksjeloven Aksjeloven AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

14 skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Arbedsevnevurderng Innlednng Evaluerng Innlednng Veen av tl arbedsgvere arbedslvet (elektronsk sn tlfredshet motvasjonskurs) Kurs personlg økonom (SMART) Avklarng av lese- skrve- og matematkkferdgheter (Rådgver`n) Om Om Avklarng av dgtale ferdgheter (Dgtaltesten) Karrerevelednng (SCI) Work Interest et opplærngs, er Explorer, et opplærngs, nteresseutforsknngsverktøy kompetanse kompetanse og ressurssenter og ressurssenter for arbed for arbed 2 Truckopplærng, bdrar tl bdrar å både skape tl teor å et skape arbedslv og prakss et arbedslv som har som plass har tl plass alle tl alle 6 Fyssk hjelper aktvtet hjelper folk nn folk arbedslvet nn arbedslvet Kostholdsvelednng bdrar tl bdrar utvklng tl utvklng og økt lvskvaltet og økt lvskvaltet 2 bstår og bstår tlbyr og kvaltetsskra tlbyr kvaltetsskra avklarng, avklarng, oppfølgng, oppfølgng, velednng, velednng, utvklng, utvklng, opplærng, opplærng, kartleggng kartleggng og tlretteleggng og tlretteleggng for mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet. Oppnådde resultat Eerforhold Eerforhold V har hatt forholdsvs jevn og god nnsøkng tl tltakene og tjenestene 205. Året sett under ett, har alle tltak AS Hallngdal bltt AS fullt Hallngdal utnyttet. er ed av er Unntaket de ed 6 av kommunene de er 6 VTA kommunene der Hallngdal. det er Hallngdal. re pågang og en vss utfordrng å fylle antall årsverk. Både APS og AB har hatt gode ventelster. Ål Kommune Ål Kommune (6 aksjer) (6 aksjer) Flå Deltakere Kommune Flå Kommune ( aksje) AB ( aksje) APS VTA Avklarng Gol Kommune Gol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Hemsedal Hemsedal Kommune Kommune ( aksje) ( aksje) Nes Godkjente Svarprosent: Kommune Nes plasser (20:5) Kommune fra NAV (3 aksjer) 2 + (3 6 + aksjer) Ca5 Hol Kommune Hol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Sluttet Total gjennomsnttsverd: 205,6 (20: 35,8) Status pr Totalt 25 Totalt aksjer. 25 aksjer. Antall V ønsker hospterngsdeltakere å grpe tak dsse 29 områdene: 8 2 Formdlet tl arbed 6(6 %) 3 (9 %) 9 Lokalserng Andre aktve Lokalserng Øke løsnnger svarprosenten 6 (7 %) (25 %) 8 Med. - rehablterng Informere arbedsgverne 2 bedre 2 om undersøkelsene og hvorfor deres tlbakemeldng er så Tlbakeført vktg NAV AS Hallngdal AS Hallngdal holder ( %) tl holder egne 3(9 tl lokaler %) egne lokaler Gol og Gol 2 Hol. og Hol. Uførepensjon 5 3 I tllegg I leer tllegg v lokaler leer v lokaler Gol sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt 2 med Jobbfrukt. Flyttet Sden v Sden betjener v betjener hele 0 dalen, hele nyttegjør dalen, nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td fra oppstart rundt tl dalen. rundt prakss dalen. 2 Td fra oppstart tl jobb 6,3 V jobber V også jobber mye også ute mye andre ute bedrfter andre bedrfter der v har der deltakere. v har deltakere. Gj. snttalder på avslutta år 8, år 22,5 år 38,7 år Gj. sntt-td 0, 7,5 2 år 3,9 uker er godkjent er godkjent som arrangør som arrangør for NAV for sne NAV arbedsretta sne arbedsretta tltak og tltak tjenester og tjenester Oppfølgng Varg av Tlrettelagt Varg I jobb Tlrettelagt med arbed (VTA) arbed Fødsel (VTA) Avslutta søker formdla ArbedsPrakss etter 6 ArbedsPrakss samme (APS) eller (APS) uføre økt % Arbed med Arbed Bstand med Bstand (AB) (AB) AB (0) 9 APS (5) Avklarng Avklarng Ikke oppnådd kontakt Styrngsverktøy Styrngsverktøy Aksjeloven Aksjeloven AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

15 skal være ledende og og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og og arbedsrelatert opplærng Hallngdal skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Ansatte Innlednng Innlednng Arbedsevnevurderng Veen tl arbedslvet (elektronsk motvasjonskurs) Kurs I 205 personlg har v vært økonom 7/8 (SMART) ansatte, samt nnlede personer samband med topper arbedet Avklarng V nnehar av både lesepraktsk skrve- og og matematkkferdgheter teoretsk fagbakgrunn, (Rådgver`n) et bredt faglg mljø med fagområder som Om Om Avklarng av dgtale ferdgheter (Dgtaltesten) f.eks. pedagogkk, teknsk bakgrunn, salg/markedsførng, helsefag, kogntv terap, drett, Karrerevelednng (SCI) frluftslv Work Interest et opplærngs, er Explorer, et opplærngs, nteresseutforsknngsverktøy kompetanse kompetanse og ressurssenter og ressurssenter for arbed for arbed Truckopplærng, Intern bdrar formell tl bdrar å kompetanse både skape tl teor å skape arbedslv og nnen prakss et arbedslv psyksk som har helse, som plass ernærng har tl plass alle og tl fyssk alle aktvtet: 6 - Fyssk Kogntv hjelper aktvtet terap 3 hjelper folk nn folk arbedslvet nn arbedslvet - Kostholdsvelednng Pedagoger m/ hemkunnskap/ernærng, natur / frluftslv, kroppsøvng/ mastergrad bdrar tl bdrar utvklng tl utvklng og økt lvskvaltet og økt lvskvaltet 3 helsefremmende arbed bstår og bstår tlbyr og kvaltetsskra tlbyr kvaltetsskra avklarng, avklarng, oppfølgng, oppfølgng, velednng, velednng, utvklng, utvklng, opplærng, opplærng, kartleggng Årlge kurs kartleggng og knyttet tlretteleggng og opp tlretteleggng tl psyksk for mennesker helse for og mennesker løsnnger og på veg arbed og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet. Oppnådde Mange resultat med lang attførngsfaglg erfarng og kompetanse, m.a. med god lokalkunnskap og Eerforhold Eerforhold stor kontaktflate overfor mulge arbedsgvere V har hatt Kontnuerlg forholdsvs kompetansehevng jevn og god nnsøkng tl tltakene og tjenestene 205. Året sett under ett, har alle tltak AS Hallngdal bltt AS fullt Hallngdal utnyttet. er ed av er Unntaket de ed 6 av kommunene de er 6 VTA kommunene der Hallngdal. det er Hallngdal. re pågang og en vss utfordrng å fylle antall årsverk. Både APS og AB har hatt gode ventelster. Ål Gjennomført Kommune Ål Kommune kompetansehevng (6 aksjer) (6 aksjer) Flå Deltakere Kommune Flå Kommune ( aksje) AB ( aksje) APS VTA Avklarng Gol Kommune Gol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Hemsedal Hemsedal Kommune Kommune ( aksje) ( aksje) Nes Godkjente Personer: Kommune Nes plasser Kommune fra Kompetansetltak: NAV (3 aksjer) 2 + (3 6 + aksjer) Sted: Ca5 Tdsramme: Hol Kommune Hol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Sluttet Status 6 pr HMS-arbed 3 Kel 5 2d/januar Totalt 25 Totalt aksjer. 25 aksjer. Antall 6 hospterngsdeltakere «Team. 29 Den enkeltes 8 rolle 2 d /januar Formdlet tl arbed og betydnng 6(6 for %) kvaltetsarbedet.» 6 (7 %) V/Ger (25 Moen %) 8 3 (9 %) 9 Lokalserng Andre aktve Lokalserng løsnnger Med. rehablterng Karrerevelednng 2 2 Oslo 2 d/januar Tlbakeført NAV AS Hallngdal Anbudsarbed AS Hallngdal holder ( %) tl holder egne 3(9 tl lokaler %) egne lokaler Kongsberg Gol og Gol 2 Hol. og Hol. d/januar Uførepensjon Hallngdal 5 sammen for vekst? Gol 3 d/januar I tllegg I leer tllegg v lokaler leer v lokaler Gol sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt 2 med Jobbfrukt. Vannhull Hallngdal/ Gol Frokostmøte/februar Flyttet Sden v Sden betjener S det! v betjener Gjør hele 0 det! dalen, hele Vær nyttegjør dalen, det! Om nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td fra oppstart rundt tl dalen. rundt prakss ntegrtet dalen. og 2 tlstedeværelse.. Td fra oppstart tl jobb 6,3 V jobber V Bl også jobber god mye også forhandlnger ute mye andre ute bedrfter med andre NAV bedrfter der Oslo v har der deltakere. v har deltakere. d/februar Gj. snttalder på avslutta år 8, år 22,5 år 38,7 år forbndelse med anbud Gj. sntt-td 0, 7,5 2 år 3,9 uker er godkjent er godkjent Folkeunverstetet/Excel som arrangør som arrangør for NAV for sne med NAV arbedsretta sne Gol arbedsretta tltak og tltak tjenester og tjenester 20t/februar-mars praktske øvelser Oppfølgng 3 Varg av Tlrettelagt Varg Fagdag I jobb Tlrettelagt RIV med arbed (VTA) arbed Fødsel (VTA) Avslutta Oslo søker Ikke oppnådd d/mars formdla ArbedsPrakss etter 6 ArbedsPrakss IA-kurs/ samme (APS) Ledelse eller (APS) et uføre Gol kontakt 3t/mars lvsfaseperspektv økt % Arbed med Arbed Bstand med Bstand (AB) (AB) AB 5 (0) HMS-konferansen/HAVA 9 Gol 3t/aprl APS (5) Avklarng Avklarng «Arbedsgvers styrngsrett og omsorgsplkt» IA-kurs/Funksjonsvurderng på Gol 3t/aprl Styrngsverktøy Styrngsverktøy -2-3 Aksjeloven Aksjeloven AS AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

16 skal skal være være ledende ledende og og framtdsrettet framtdsrettet nnen nnen tlrettelagt tlrettelagt arbed arbed og og arbedsrelatert arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Hallngdal Arbedsevnevurderng Innlednng Innlednng Veen tl arbedslvet Vannhull (elektronsk motvasjonskurs) Gol Frokostmøte/aprl Kurs personlg Hallngdal/Inkluderende økonom (SMART) Avklarng av arbedslv lese- skrve- og Delmål2/IA-avtalen og matematkkferdgheter (Rådgver`n) Om 2 Om Avklarng av Fagkonferansen dgtale ferdgheter (Dgtaltesten) Krstansand 2d/ma 2 Karrerevelednng Årsmøte (SCI) Jobbfrukt Lllehammer 2d/ma et opplærngs, er et opplærngs, kompetanse kompetanse og ressurssenter og ressurssenter for arbed 2 Work Interest Dgtaltesten, Explorer, sertfserng nteresseutforsknngsverktøy Oslo for arbed d/jun Truckopplærng, bdrar SIA tl Workshop bdrar å både skape tl teor å et skape arbedslv og prakss et arbedslv som har som Oslo plass har tl plass alle tl alle d/jun 6 2 Fyssk hjelper aktvtet Endagssemnar; hjelper folk nn folk arbedslvet nn anbud, arbedslvet AFT Oslo d/august Kostholdsvelednng bdrar Studetur tl bdrar utvklng Attførngsbedrftene tl utvklng og økt lvskvaltet og økt lvskvaltet Talln d/september bstår Attførngsledersemnar og bstår tlbyr og kvaltetsskra tlbyr kvaltetsskra avklarng, avklarng, Hurdal oppfølgng, oppfølgng, velednng, velednng, utvklng, 2d/september utvklng, opplærng, opplærng, 5 kartleggng kartleggng Informasjon og tlretteleggng og rundt tlretteleggng uførefor mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet.,5 t søknader v/veleder NAV Oppnådde resultat Eerforhold Eerforhold Hallngdalskonferansen Gol d/september V 2 har hatt forholdsvs Arbedsnkluderngskonferansen jevn og god nnsøkng tl tltakene Oslo og tjenestene 205. Året 2d/oktober sett under ett, har alle + tltak AS Hallngdal bltt AS fullt Hallngdal Årskonferansen utnyttet. ed av Unntaket de ed 6 av kommunene de er 6 VTA kommunene der Hallngdal. det Oslo er Hallngdal. re pågang og en 2d/oktober vss utfordrng å fylle styrerepr. Attførngsbedrftene antall årsverk. Både APS og AB har hatt gode ventelster. Ål Kommune Ål Kommune SIAopplærng (6 aksjer) (6 aksjer) Oslo 6d/høst 205 Flå Deltakere 2 Kommune Flå Kommune Medlems ( aksje) AB og julemøte ( aksje) APS AS Gol 2 Kommune Gol Kommune Yrkesmessa (7 aksjer) (7 aksjer) Hemsedal 6 Hemsedal Kommune Fagdag Kommune ( aksje) ( aksje) Nes Godkjente 6 Kommune Nes plasser Kommune fra Personalmøter NAV (3 aksjer) 2 + (3 6 + aksjer) VTA Horten Avklarng Storefjell 30 Ca5 2d/desember 2 d/oktober 7 møter a 3 tmer Hol 6 Kommune Hol Kommune SIAmøter (7 aksjer) (7 aksjer) 0 møter a tme Sluttet VTAmøter 0 møter a tme Status pr Totalt 6 25 Totalt aksjer. 25 aksjer. AAAmøter 0 møter a tme Antall hospterngsdeltakere Formdlet tl arbed KAMmøter 6(6 RIV %) 3 (9 %) Buskerud 9 5dager Lokalserng Andre aktve Lokalserng løsnnger 6 (7 %) (25 %) 8 Med. rehablterng 2 2 Tlbakeført Dette gr NAV 6,5 dager gjennomsntt AS Hallngdal AS Hallngdal holder ( %) pr. ansatt. tl holder egne 3(9 tl lokaler %) egne lokaler Gol og Gol 2 Hol. og Hol. Uførepensjon 5 3 I tllegg I leer tllegg v lokaler leer v lokaler Gol sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt I tllegg er 2 med Jobbfrukt. Flyttet Sden v Sden betjener v betjener hele 0 dalen, hele nyttegjør dalen, nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td fra oppstart rundt ansatt tl dalen. rundt prakss gang dalen. med 2 studet «Vdereutdannng psykososalt arbed med barn og unge.» Td fra oppstart tl jobb 6,3 V jobber V også jobber mye også ute mye andre ute bedrfter andre bedrfter der v har der deltakere. v har deltakere. Gj. snttalder på avslutta år 8, år 22,5 år 38,7 år Gj. sntt-td 0, 7,5 2 år 3,9 uker er godkjent er godkjent som arrangør som arrangør for NAV for sne NAV arbedsretta sne arbedsretta tltak og tltak tjenester og tjenester Oppfølgng Varg av Tlrettelagt Varg I jobb Tlrettelagt med arbed (VTA) arbed Fødsel (VTA) Avslutta søker formdla ArbedsPrakss etter 6 ArbedsPrakss samme (APS) eller (APS) uføre økt % Arbed med Arbed Bstand med Bstand (AB) (AB) AB (0) 9 APS (5) Avklarng Avklarng Ikke oppnådd kontakt Styrngsverktøy Styrngsverktøy Aksjeloven Aksjeloven AS AS Hallngdal Årsrapport AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

17 skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Evaluerng Arbedsevnevurderng av ansatte sn tlfredshet med tjenestetlbudet Innlednng Innlednng Veen tl arbedslvet (elektronsk motvasjonskurs) Kurs personlg økonom (SMART) Avklarng av lese- skrve- og matematkkferdgheter (Rådgver`n) Om Om Avklarng av dgtale ferdgheter (Dgtaltesten) Karrerevelednng (SCI) Work Interest et opplærngs, er Explorer, et opplærngs, nteresseutforsknngsverktøy kompetanse kompetanse og ressurssenter og ressurssenter for arbed for arbed Truckopplærng, bdrar tl bdrar å både skape tl teor å et skape arbedslv og prakss et arbedslv som har som plass har tl plass alle tl alle 6 Fyssk hjelper aktvtet 5 hjelper folk nn folk arbedslvet nn arbedslvet Kostholdsvelednng bdrar tl bdrar utvklng tl utvklng og økt lvskvaltet og økt lvskvaltet 5 bstår og bstår tlbyr og kvaltetsskra tlbyr kvaltetsskra avklarng, avklarng, oppfølgng, oppfølgng, velednng, velednng, utvklng, utvklng, opplærng, opplærng, kartleggng kartleggng og tlretteleggng og tlretteleggng for mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet. Oppnådde resultat Eerforhold Eerforhold V har hatt forholdsvs jevn og god nnsøkng tl tltakene og tjenestene 205. Året sett under ett, har alle tltak AS Hallngdal bltt AS fullt Hallngdal utnyttet. er ed av er Unntaket de ed 6 av kommunene de er 6 VTA kommunene der Hallngdal. det er Hallngdal. re pågang og en vss utfordrng å fylle antall årsverk. Både APS og AB har hatt gode ventelster. Ål Kommune Ål Kommune (6 aksjer) (6 aksjer) Flå Deltakere Kommune Flå Kommune ( aksje) AB ( aksje) APS VTA Avklarng Gol Kommune Gol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Hemsedal Svarprosent: Hemsedal Kommune 9 % (20: Kommune 00) ( aksje) ( aksje) Nes Godkjente Kommune Nes plasser Kommune fra NAV (3 aksjer) 2 + (3 6 + aksjer) Ca5 Hol Total Kommune gjennomsnttsverd: Hol Kommune,7 (7 aksjer) (20: (7,75) aksjer) Sluttet Status Totalt V ønsker pr Totalt aksjer. å grpe 25 tak aksjer. dsse områdene: 3 5 Antall hospterngsdeltakere Formdlet tl arbed 6(6 %) 3 (9 %) 9 Lokalserng Hvlke nterne og eksterne arbedstrenngsarenaer har v? Hvordan kan v bruke de? Hvordan Andre aktve Lokalserng løsnnger 6 (7 %) (25 %) 8 Med. rehablterng kan dsse utvkles? Hva 2 trenger/mangler 2 v? Hvordan kan v skaffe de? Tlbakeført Utvklng NAV AS av Hallngdal tjenester AS Hallngdal holder ( %) tl holder egne 3(9 tl lokaler %) egne lokaler Gol og Gol 2 Hol. og Hol. Uførepensjon Kontnuerlg I tllegg I leer tllegg Informasjon 5 v lokaler leer v lokaler Gol tl samarbedspartnere 3 sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt 2 med Jobbfrukt. Flyttet Sden v Sden betjener v betjener hele 0 dalen, hele nyttegjør dalen, nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td fra oppstart rundt tl dalen. rundt prakss dalen. 2 Td fra oppstart tl jobb 6,3 V jobber V også jobber mye også ute mye andre ute bedrfter andre bedrfter der v har der deltakere. v har deltakere. Gj. Hndrnger snttalder for på å avslutta kunne tlby helhetlge år 8, tjenester år 22,5 år 38,7 år Gj. sntt-td 0, 7,5 2 år 3,9 uker I prosessene er godkjent med er godkjent den som enkelte arrangør som arbedssøker arrangør for NAV for sne kommer NAV arbedsretta sne ulke arbedsretta hndrnger tltak og tltak tjenester syne og tjenester de dentfseres og de drøftes personalgruppa når de «er der». Dette kommunseres tl systemene rundt brukerne og tl Oppfølgng NAV, for Varg felleskap av Tlrettelagt Varg prøve I jobb Tlrettelagt med arbed å løse utfordrngene. (VTA) arbed Fødsel (VTA) Avslutta søker Ikke oppnådd formdla ArbedsPrakss etter 6 ArbedsPrakss samme (APS) eller (APS) uføre kontakt økt % Arbed Opphold med Arbed (ventetd) Bstand med mellom Bstand (AB) ulke (AB) tltak er en utfordrng for den enkelte deltaker AB (0) 9 APS (5) Avklarng Offentlg Avklarng kommunkasjon er en stor utfordrng en regon som strekker over 2 ml Informasjonsflyt mellom ulke samarbedsparter; NAV, lege - hva er det nformert om? Hva er gjort før? Er det søkt tl rett tltak? Styrngsverktøy Styrngsverktøy Ventetd når det gjelder ulk behandlng som er nødvendg for å komme vdere egen prosess Turnover/sykefravær for nøkkelpersoner systemene rundt den enkelte Aksjeloven Aksjeloven AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

18 skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Arbedsevnevurderng Innlednng Gjennomførte Innlednng Veen tl arbedslvet tltak (elektronsk og vdere motvasjonskurs) utvklng Styret for Kurs personlg har vedtatt økonom strategplan (SMART) som er samsvar med bedrftens formål og avtalen som er nngått med Avklarng NAV. av Denne, lese- skrvesamt den og matematkkferdgheter årlge utarbedede Handlngsplan (Rådgver`n) legger førnger for arbedet. Om Om Avklarng av dgtale ferdgheter (Dgtaltesten) Lkedan evaluerngene fra brukere, NAV-ansatte og oss selv. Karrerevelednng (SCI) Work Interest et opplærngs, er Explorer, et opplærngs, nteresseutforsknngsverktøy kompetanse kompetanse og ressurssenter og ressurssenter for arbed for arbed Fokusområder Truckopplærng, bdrar og Innovasjonsprosjekt tl bdrar å både skape tl teor å et skape arbedslv og prakss et 205: arbedslv som har som plass har tl plass alle tl alle 6 Fyssk V har hjelper aktvtet deltatt Benchmarkng hjelper folk nn folk arbedslvet nn skjermet arbedslvet sektor; kvaltetsutvklng og samhandlng 6 Kostholdsvelednng V rekrutterte bdrar tl bdrar nye utvklng medarbedere tl utvklng og økt lvskvaltet og og økt la tl lvskvaltet rette for opplærng for de 6 Fortsatt med opplærng, mplementerng og praktsk bruk av SIA-metoden som strukturert bstår og bstår tlbyr og kvaltetsskra tlbyr kvaltetsskra avklarng, avklarng, oppfølgng, oppfølgng, velednng, velednng, utvklng, utvklng, opplærng, opplærng, Indvduelt Arbedsvurderngsverktøy samtlge tltak. Dette gr postve effekter. kartleggng kartleggng og tlretteleggng og tlretteleggng for mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet. Informasjon tl eksterne samarbedspartnere gjennom m.a. frokost/nformasjonsmøter Oppnådde resultat Eerforhold Eerforhold Gjennomførte ukers Avklarngskurs Klar for jobb for 8 personer - et samarbedsprosjekt mellom NAV Gol, Gol kommune og V har hatt forholdsvs jevn og god nnsøkng tl tltakene og tjenestene 205. Året sett under ett, har AS V Hallngdal ble AS resertfsert Hallngdal er ed av er Mljøfyrtårn de ed 6 av kommunene de 6 for kommunene 2.gang Hallngdal. september alle tltak bltt fullt utnyttet. Unntaket er VTA der det er Hallngdal. re pågang og en vss utfordrng å fylle V deltok anbudsrunder rundt de nye tltakene Avklarng og Oppfølgng med frst oktober antall årsverk. Både APS og AB har hatt gode ventelster. Ål Kommune Ål Forhandlngsrunder Kommune (6 aksjer) satt (6 aksjer) tl februar 206 og er med. Flå Deltakere Kommune Flå V ble Kommune resertfsert ( aksje) EQUASS AB ( aksje) for APS.gang, november VTA Avklarng Gol Kommune Gol V har Kommune deltatt på møter/opplærng (7 aksjer) (7 aksjer) Prosjektet Rnger vannet Hemsedal Hemsedal V har Kommune nngått Kommune samla ( aksje) 7 samarbedsavtaler ( aksje) med eksterne bedrfter va RngerIVannet og Nes Godkjente Kommune Nes ntensjonsavtaler plasser Kommune fra NAV (3 aksjer) 2 + (3 6 + aksjer) Ca5 Hol Kommune Hol V har Kommune hatt noe fokus (7 aksjer) på utvklng (7 aksjer) og kvaltetsskrng av de nterne arbedstrenngsarenaene. Sluttet Dette skal det jobbes vdere med Arbedstrenngsarenaer; hva har v og hva trenger Status pr Totalt 25 Totalt v? aksjer. 25 aksjer. Antall hospterngsdeltakere Formdlet V tl har arbed jobba noe med 6(6 å vdereutvkle %) 3 (9 og %) styrke samarbedet 9 med det lokale nærngslv og Lokalserng Andre aktve Lokalserng kommunale løsnnger arbedsplasser, 6 (7 %) men dette (25 %) arbedet har dessverre 8 fått for ltt fokus Med. rehablterng Lkedan hadde v et mål 2 om å samarbede 2 vdere rundt oppbyggng av Opplærngskontor for Tlbakeført tlrettelagt NAV AS Hallngdal arbed AS Hallngdal Buskerud. holder ( %) tl holder Dette egne 3(9 tl arbedet lokaler %) egne lokaler stoppet Gol og Gol 2 dessverre Hol. og Hol. opp. Uførepensjon 5 3 I tllegg I leer tllegg v lokaler leer v lokaler Gol sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt 2 med Jobbfrukt. Flyttet Sden v Sden betjener v betjener hele 0 dalen, hele nyttegjør dalen, nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td fra oppstart rundt tl dalen. rundt prakss dalen. 2 Td fra oppstart tl jobb 6,3 V jobber V også jobber mye også ute mye andre ute bedrfter andre bedrfter der v har der deltakere. v har deltakere. Gj. snttalder på avslutta år 8, år 22,5 år 38,7 år Gj. sntt-td 0, 7,5 2 år 3,9 uker er godkjent er godkjent som arrangør som arrangør for NAV for sne NAV arbedsretta sne arbedsretta tltak og tltak tjenester og tjenester Oppfølgng Varg av Tlrettelagt Varg I jobb Tlrettelagt med arbed (VTA) arbed Fødsel (VTA) Avslutta søker formdla ArbedsPrakss etter 6 ArbedsPrakss samme (APS) eller (APS) uføre økt % Arbed med Arbed Bstand med Bstand (AB) (AB) AB (0) 9 APS (5) Avklarng Avklarng Ikke oppnådd kontakt Styrngsverktøy Styrngsverktøy Aksjeloven Aksjeloven AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

19 skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Hallngdal skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Utadretta aktvtet Arbedsevnevurderng Innlednng Januar: Innlednng Veen tl arbedslvet (elektronsk motvasjonskurs) Kurs Frokostmøte personlg for økonom kommunale (SMART) samarbedspartnere Februar: Avklarng av lese- skrve- og matematkkferdgheter (Rådgver`n) Om Om Avklarng Frøya/Gol av fkk dgtale nformasjon ferdgheter og omvsnng (Dgtaltesten) avd. Gol Karrerevelednng Frokostmøter for (SCI) kommunale samarbedspartnere Work Interest hadde et opplærngs, er stand Explorer, et opplærngs, på Hyttemessa nteresseutforsknngsverktøy kompetanse kompetanse Ål kulturhus og ressurssenter og ressurssenter for arbed for arbed Aprl: Truckopplærng, bdrar tl bdrar å både skape tl teor å et skape arbedslv og prakss et arbedslv som har som plass har tl plass alle tl alle 7 6 Fyssk hjelper aktvtet Vannhull Hallngdal hjelper folk nn Tema: folk arbedslvet nn Et nkluderende arbedslvet arbedslv. V bdro med temaet Kostholdsvelednng bdrar tl bdrar utvklng «Hvordan tl utvklng og økt jobber lvskvaltet og økt for lvskvaltet at flere skal få en plass arbedslvet» 7 NAV bstår s jobbmesse. og bstår tlbyr og kvaltetsskra tlbyr deltok kvaltetsskra som avklarng, arbedsgver, avklarng, oppfølgng, rekrutterngspartner oppfølgng, velednng, velednng, utvklng, og attførngsbedrft utvklng, opplærng, opplærng, Jun: kartleggng kartleggng og tlretteleggng og tlretteleggng for mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet. Oppnådde Frokostmøte resultat for NAV-ansatte Eerforhold Eerforhold September: V har hatt forholdsvs jevn og god nnsøkng tl tltakene og tjenestene 205. Året sett under ett, har AS Hallngdal AS var Hallngdal medarrangør er ed av er de ed 6 av av kommunene Hallngdalskonferansen de 6 kommunene Hallngdal. Hallngdal. 205, Pers Hotell. V bdro med alle tltak bltt fullt utnyttet. Unntaket er VTA der det er re pågang og en vss utfordrng å fylle frukt/dekorasjon på konferanseborda antall årsverk. Både APS og AB har hatt gode ventelster. Ål Oktober: Kommune Ål Kommune (6 aksjer) (6 aksjer) Flå Deltakere Kommune Flå Kommune hadde stand ( aksje) AB Gol ( Sentrum/Fårefestvalen aksje) APS VTA Avklarng Gol November: Kommune Gol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Hemsedal Hemsedal Informasjonsmøter Kommune Kommune ( aksje) m/personalavdelngene ( aksje) kommunene Flå, Nes, Ål og Hol Nes Godkjente Kommune Nes plasser Kommune fra NAV (3 aksjer) 2 + (3 6 + aksjer) Ca5 Informasjonsmøte m/hallngdal Karreresenter Hol Kommune Hol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Sluttet Status pr Totalt 25 Totalt aksjer. 25 aksjer. Antall hospterngsdeltakere meda. Se vedlegg. Formdlet tl arbed 6(6 %) 3 (9 %) 9 Lokalserng Andre aktve Lokalserng løsnnger 6 (7 %) (25 %) 8 Hvor Når Innhold Med. rehablterng 2 2 FB 2.februar Stand på Hyttemessa /Ål kulturhus Tlbakeført NAV AS Hallngdal AS Hallngdal holder ( %) tl holder egne 3(9 tl lokaler %) egne lokaler Gol og Gol 2 Hol. og Hol. Uførepensjon Egen nettsde 5 0.aprl Rnger vannet 3 rekrutterngsbevs tl Postnord I tllegg I leer tllegg v lokaler leer v lokaler Gol sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt 2 Logstcs Gol med Jobbfrukt. Flyttet FB Sden v Sden betjener v betjener hele 0 dalen, hele 0.aprl nyttegjør dalen, nyttegjør v oss V deltok også v oss av på også kontorplasser Vannhull av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Td FB fra oppstart rundt tl dalen. rundt prakss dalen. 2 2.aprl deltok på Jobbmesse Td Hallngdølen fra oppstart tl jobb 6,3 V jobber V også jobber mye også ute mye andre 25.aprl ute bedrfter andre bedrfter der «Vellykket v har der deltakere. jobbmesse» v har deltakere. Gj. FB snttalder på avslutta år 5.jun 8, år 22,5 Frokostmøte år 38,7 for år NAVveledere Gj. sntt-td 0, 7,5 2 år 3,9 uker FB 0.jun En ung arbedstaker besto kompetanseprøven er godkjent er godkjent som arrangør som arrangør for NAV for sne NAV arbedsretta sne arbedsretta tltak og tltak tjenester og tjenester vaskeret Oppfølgng FB Varg av Tlrettelagt Varg I jobb Tlrettelagt med arbed (VTA) arbed Fødsel 0.jun En (VTA) Avslutta arbedstaker søker har Ikke fått oppnådd truckførerbevs formdla FB ArbedsPrakss etter 6 ArbedsPrakss samme (APS) eller 3.august (APS) uføre bstår mange kontakt PÅ VEIEN TIL ARBEID FB økt % 27.august Spennende samarbedsprosjekt Arbed med Arbed Bstand med Bstand (AB) (AB) AB FB (0) 9 8.september V ses på Fårefestvalen APS (5) Avklarng Avklarng FB 2.september tenker på mljøet og er resertfsert Mljøfyrtårn. FB 25.september Hallngdalskonferansen. Takk tl arbedsgvere for Styrngsverktøy Styrngsverktøy godt samarbed. FB 25.september Hallngdalskonferansen. Jobbfrukt Aksjeloven Aksjeloven AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

20 skal skal være være ledende og og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og og arbedsrelatert opplærng skal være skal ledende være ledende og framtdsrettet og framtdsrettet nnen tlrettelagt nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert og arbedsrelatert opplærng opplærng Hallngdal Hallngdal Hallngdal Arbedsevnevurderng Innlednng FB Innlednng Veen tl arbedslvet (elektronsk 3.oktober motvasjonskurs) Det er høy aktvtet! FB Kurs personlg økonom (SMART) 23.oktober Formålet tl er å få folk arbed. FB Avklarng av lese- skrve- og 25.november matematkkferdgheter Med garant (Rådgver`n) for kvaltet! equass sertfsert Om Om Avklarng av dgtale ferdgheter (Dgtaltesten) for. gang Egen nettsde Karrerevelednng (SCI) 25.november equass sertfsert for. gang Work Interest et opplærngs, er Explorer, et opplærngs, nteresseutforsknngsverktøy kompetanse kompetanse og ressurssenter og ressurssenter for arbed for arbed Truckopplærng, bdrar tl bdrar å både skape tl teor å et skape arbedslv og prakss et arbedslv som har som plass har tl plass alle tl alle 6 Fyssk hjelper aktvtet 8 hjelper folk nn folk arbedslvet nn arbedslvet Tlleggsverder Kostholdsvelednng bdrar gjennom tl bdrar utvklng arbedet tl utvklng og økt lvskvaltet og utfører økt lvskvaltet 8 tlfører bstår samfunnet og bstår tlbyr vktge og kvaltetsskra tlbyr tlleggsverder kvaltetsskra avklarng, gjennom avklarng, oppfølgng, de tjenestene oppfølgng, velednng, og det velednng, eksterne utvklng, utvklng, samarbedet opplærng, opplærng, v kartleggng kartleggng og tlretteleggng og tlretteleggng for mennesker for mennesker og på veg og tl på arbedslvet. veg tl arbedslvet. har med andre bedrfter og samarbedspartnere regonen Oppnådde resultat Eerforhold Eerforhold Å få personer over fra trygd/passvtet tl ordnært arbed/utdannng/arbed er god V har hatt samfunnsøkonom forholdsvs jevn og god nnsøkng tl tltakene og tjenestene 205. Året sett under ett, har alle tltak AS Hallngdal Dette bltt AS fullt bdrar Hallngdal utnyttet. er også ed av tl er Unntaket de økt ed 6 lvskvaltet av kommunene de er 6 VTA kommunene for der den Hallngdal. det enkelte er Hallngdal. re - økonomsk pågang og samfunnsnytte en vss utfordrng å fylle antall årsverk. Postve Både rngvrknnger APS og AB har nn hatt famler gode ventelster. Ål Kommune Ål V Kommune bdrar tl nformasjon (6 aksjer) (6 og aksjer) vdere utvklng av fagområdet arbedsnkluderng gjennom eks. Flå Deltakere Kommune Flå nettsde, Kommune FB, RIV. ( aksje) AB ( aksje) APS VTA Avklarng Gol Kommune Gol Kommune (7 aksjer) (7 aksjer) Økt fokus en trend - bedrfter når det gjelder å ta sosalt ansvar; v bdrar gjennom Hemsedal Hemsedal Kommune Kommune ( aksje) ( aksje) Nes Godkjente eksternt Kommune Nes plasser Kommune fra samarbed NAV (3 aksjer) 2 tl + å (3 6 ha + aksjer) 3 fokus 5 + på arbedsnkluderng 30 Ca5 Hol Kommune Hol Samtdg Kommune bdrar (7 v tl aksjer) å støtte (7 aksjer) bedrfter som kanskje kke helt tør å satse på arbedsnkluderng Sluttet 205 Våre ordnære ansatte 35 bdrar m/skatt 6 og arbedsgveravgft 2 9 Status pr Totalt 25 Totalt aksjer. 25 aksjer. Antall hospterngsdeltakere Det skjer verdskapnng 29 va produksjon 8 og tjenester 2 og v kjøper av varer/tjenester fra Formdlet underleverandører tl arbed 6(6 %) 3 (9 %) 9 Lokalserng Andre aktve Lokalserng løsnnger 6 (7 %) (25 %) 8 Med. rehablterng 2 2 Tlbakeført NAV AS Hallngdal AS Hallngdal holder ( %) tl holder egne 3(9 tl lokaler %) egne lokaler Gol og Gol 2 Hol. og Hol. Uførepensjon Fokusområder og nnovasjonsprosjekt utdrag fra Handlngsplan I tllegg I leer tllegg v lokaler leer v lokaler Gol sentrum Gol sentrum forbndelse forbndelse med Jobbfrukt. Avbrutt 2 med Jobbfrukt. Oppbyggng av nye tltak Flyttet Sden v Sden betjener v betjener hele 0 dalen, hele nyttegjør dalen, nyttegjør v oss også v oss av også kontorplasser av kontorplasser ved NAV- ved kontorene NAV- kontorene Kommunale utfordrnger når det gjelder ungdom, flyktnnger, oppfølgng av sykmeldte Td fra oppstart rundt tl dalen. rundt prakss dalen. 2 Td fra oppstart Utvklngsprosjektet tl jobb 6,3 207 V jobber V også jobber mye også ute mye andre ute bedrfter andre bedrfter der v har der deltakere. v har deltakere. Gj. snttalder Vdereutvkle på avslutta felles faglg år plattform 8, år 22,5 år 38,7 år Gj. sntt-td Vdereutvkle og plee 0, samarbedet 7,5 med eksterne 2 år bedrfter 3,9 uker både gjennom RngerIVannet og er godkjent er godkjent som arrangør som arrangør for NAV for sne NAV arbedsretta sne arbedsretta tltak og tltak tjenester og tjenester ntensjonsavtaler Oppfølgng Varg Vdere av Tlrettelagt Varg arbed I jobb Tlrettelagt for med arbed å forberede (VTA) arbed Fødsel tlbud (VTA) for lærekanddater Avslutta søker Ikke oppnådd formdla ArbedsPrakss etter 6 ArbedsPrakss samme (APS) eller (APS) uføre kontakt økt % Arbed med Arbed Bstand med Bstand (AB) (AB) AB (0) 9 APS (5) Avklarng Avklarng Økonom og nvesternger 205 Bruk av NAV `s drftstlskudd. Det henvses tl regnskap for 205, samt Årsmeldng, når det gjelder Styrngsverktøy dsponerng Styrngsverktøy av årets drftstlskudd. Aksjeloven Aksjeloven AS AS Hallngdal Årsrapport 205 AS Hallngdal AS Hallngdal Årsrapport Årsrapport

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Ëlrrrililñi. utbytte av opplæringen. Skolens arbeid med elevenes. - u r'l* h. W" t-^ t rè- o

TILSYNSRAPPORT. Ëlrrrililñi. utbytte av opplæringen. Skolens arbeid med elevenes. - u r'l* h. W t-^ t rè- o Ëlrrrllñ - u r'l* h. W" t-^ t rè- I I I I 1 TILSYNSRAPPORT Skolens arbed med elevenes utbytte av opplærngen Stegen kommune - Stegenskolen Nordfold o1.09.2015 1 # w Fylkesmannen NORDLAND Innholdsfortegnelse

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune Internt notat Fra: Adm. enhet Kommunalavdelng økonom organsasjon Saksbehandler: Therese Evensen Arkvref.: 16/7230 Dato: 15.02.2016 Saksbehandler Bente Hedum Adm. enhet: Kop tl: Are Hammervold Solvang Tale

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladmnstrasjonen Poltsk sekretarat Faste medlemmer av kultur- og oppvekstutvalget Vår ref.: 11/4408/11/12/ FE-033 Saksbehandler: Målfrd Espeland E-post: maarrd.espeland@egersund.kommune.no

Detaljer

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnsk"p Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnskp Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ ' n dlbtor H ELSE TEKNOLOG I SAMFUNN M ILJØ Et forsknngsmagasn fra Kunnsk"p Oslo LIVSVITENSKAP Treffskker Ny teknolog gr forskorne mulgheten tl å treffe akkurat de cellene de skter på. Lvsvtenska psm lj

Detaljer

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008 Norden HISTORISK OMPROFILERING To sterke merkevarer skal samarbed vnne fram Norge og Norden. Sde 2 Fargerk forvandlng Rødt og grønt, hånd hånd. Posten og Brng sne nye logoer spller på lag. Sde 6-7 Nytt

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Master i diakoni (120 studiepoeng) Studieprogrammet (undervisning, veiledning og praksis) er i samarbeid med Høgskolen Diakonova

Master i diakoni (120 studiepoeng) Studieprogrammet (undervisning, veiledning og praksis) er i samarbeid med Høgskolen Diakonova DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Mastergrad DIAKONI 120 STUDIEPOENG PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG Versjon høst 2006 1 dakon (120 studepoeng) Studeprogrammet (undervsnng, velednng og prakss) er samarbed med

Detaljer

Språkløyper OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER. SPRÅKLØYPER hvem, hva, hvordan? gratis nettressurser for lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid

Språkløyper OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER. SPRÅKLØYPER hvem, hva, hvordan? gratis nettressurser for lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER grats nettressurser for lokalt, pedagsk utvklngsarbed Lese- Skrvesenteret har gleden å nvtere tl oppstartsamlng for! Det er grats å delta på samlngen, som har som mål å

Detaljer

Mastergrad i DIAKONI PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG

Mastergrad i DIAKONI PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Mastergrad DIAKONI 120 STUDIEPOENG PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG Versjon høst 2007 1 dakon (120 studepoeng) Studeprogrammet (undervsnng, velednng og prakss) er samarbed med

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013 Qoll /30 OPV r ' \. s Ht; Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 mo å Ht MN - TKV fd."n*m.:g>d cl~;:o;lu Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 Kommunale og kke-kommunale barnehageeere plkter

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012 www.vfk.no Folkehelse Vestfold Årsrapport 2012 Folkehelseåret 2012 Folkehelseloven ett år Første januar 2012 trådte Folkehelseloven kraft. Den markerer et vktg vesklle folkehelsearbedet. Ansvaret for

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i "Ko M I"?-//E Fylkesmannen Hedmark Tl kommunene Hedmark v/rådmann Hedmark fylkeskommune v/fylkesrådet 5. februar 2016 Strategsk plan 2016-2020 for NAV Hedmark Innlednng: Etter ntatv fra NAV Hedmark besluttet

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no Mgranorsk ARBEIDSNORSKKURS Mgranorsk Arbedsnorsk senker terskelen nn arbedslvet gjennom å utvkle begrepsforståelse nnenfor spesfkke fagområder. Arbedsnorsk kan kombneres med Mgranorsk Allmenn eller brukes

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5 MEDLEMSMAGASIN ma 2011 www.ohf.no Stem på Årets Handels- Servcebedrft Oslo 2011 sde 8 Ryddg rent Gaterusken sde 6 CALLE Ferner ny styreleder ohf. Flere endrnger etter generalforsamlng sde 4 5 aprl 2011

Detaljer

INFORMASJON OM IDRETTSSKOLEN

INFORMASJON OM IDRETTSSKOLEN www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stftet 16. jun 1937 INFORMASJON OM IDRETTSSKOLEN Vår vsjon: AIL skal g klubbens medlemmer glede, mulgheter og utfordrnger uansett talent og ambsjoner. Klubben skal

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for I r SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/1353 I Arkv sakid.: 11/2844 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og Utvklngsutvalget II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG r Saksbehandler: Lse Gun

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 l 4 l I l :f'f:~f;e;.-~.:: Årsmeldngfor barnehagerp

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC,

Detaljer

Undersøkelser av solingsvaner

Undersøkelser av solingsvaner Undsøkels solngsvan Innlednng MMI har p oppdrag fra Statens strlevn Kreftforgen gjomført en større spørreundsøkelse for kartlegge n norske befolknngens forhold tl solng solbeskyttelse. De undsøkelsen supplt

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare?

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare? Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Prosjektrapport, Eksperter Team Landsby 27, Gruppe 3 Sten- en mangelvare FRA STEIN TIL STØV Hege Merete Aukrust Lene Krstne Johansen Stne Lberg Sannes

Detaljer

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesnng 3 MET359 Økonometr ved Davd Kreberg Vår 0 Oppgaver Alle oppgaver er merket ut fra vanskelghetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg Multple regresjon Oppgave.* Ta utgangspunkt

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

20:5/353: og familiedirektoratet. Ec f6e Ef7' 3. B6 E}i6kE 5'i< é3'é Fj"dFJfi 6}% Efifine.no

20:5/353: og familiedirektoratet. Ec f6e Ef7' 3. B6 E}i6kE 5'i< é3'é FjdFJfi 6}% Efifine.no Q [O 8t7 6 L LEN 9L«t7?9L SLOZ 80 ZL U8/\l>1JV 20:5/353: Søknad om tlskudd tl kommuner tl foreldrestøttende tltak ~» 3 cbtj Barne-, ungdom - 5 ' og famledrektoratet Informasjon om søker Organsasjonsnummer

Detaljer

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1 Eksempel på poengbergegnng fra grunnskolen tl Vg1 Etter skrv: "Førng av vtnemål og kompetansebevs for grunnskolen Kunnskapsløftet" av 09.01.2015. Sde 5 Elever som kke får standpunktkarakter på grunn av

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innlednngg 2. Demokt, smbed og medvknng 3. Geneell nomsjon b 4. Intensjonlseng e 5. Studestt 6. Studegjennomøngen 7. Bblotek 8. IT l 9. Studentveled 1. Innlednng g 2. Demokt, smbed

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Byggesaksbehandling, deling, seksjonering, oppmåling 2017

Byggesaksbehandling, deling, seksjonering, oppmåling 2017 A.1 Spørsmålene er nærmere forklart og pressert velednngen. Denne kan hentes opp velednngsknappen skjermbldet, eller på denne sden: Byggesaksbehandlng, delng, seksjonerng, oppmålng 2017 A Opplysnnger om

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS Bondeungdomsaget BUL HOVUDLAGET RESULTAT Inntekter: Rekneskap 214 Budsjett 214 Rekneskap 213 Framlegg budsjett 215 Medlemskontngent 243 425 23 244 85 23 Andre egne nntekter 2 66 25 129 25 15 Momskompensasjon

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer 009 04 Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov 30.0.04 INF 4 Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 007 Utrednng fordypnng: Økonomsk analyse Veleder: Hans Jarle Knd En teoretsk stude av tv-markedets effsens av Odd Hennng Aure og Harald Nygård Bergh Denne utrednngen

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Barne- og ungdomsavdelinga. nytt og trygt ved Ålesund sjukehus

Barne- og ungdomsavdelinga. nytt og trygt ved Ålesund sjukehus Barne- og ungdomsavdelnga nytt og trygt ved Ålesund sjukehus Velkomen tl oss! Barne- og ungdomsavdelnga ved Ålesund sjukehus er glad for å kunne ynskje velkomen tl nytt, framtdsretta bygg. Etter mange

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Nordsjørittet 10 års jubileum

Nordsjørittet 10 års jubileum nærbø sykle klubb dalane sykleklubb sandnes sykleklubb Nordsjørttet 10 års jubleum Lørdag 9.jun 2007 www.nordsjorttet.no Ta utfordrngen! De som nå sykler stt tende norsjørtt kan smykke seg med å være jublanter

Detaljer

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí 14.12.21. ldésemnar. «Hva håper v å oppnå?» MQ 9/K/Ma/:-.5~ :mí A- Srategsk kollektvplan dèsemnar 14. des 21' Sam. sje Arld Bøhn / V Hva håper v å oppnå? nnlednng Jeg er utordret tl å g tl kjennenoensynspunkter

Detaljer