HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL"

Transkript

1 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

2 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2

3 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er en utdanning for deg med ambisjoner om å bli attraktiv på arbeidsmarkedet. Siviløkonomstudiet er et av våre mest tradisjonsrike studier. I mange tiår har BI utdannet personer som i dag innehar toppstillinger i Norge. Hver fjerde toppleder i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. Som siviløkonom fra BI vil du være en etterspurt kandidat på arbeidsmarkedet. Våre studenter velger blant de mest populære jobbene i både offentlig sektor og privat næringsliv. BI er en uavhengig vitenskapelig høyskole. Fordi skolen er en selveiende stiftelse, er formålet ene og alene undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø. Prestisjetunge Financial Times har i 2013 rangert BI som den beste handelshøyskolen i Norge, de har også rangert masterdelen av sivil økonomstudiet til topp 70 i verden. Som en næringslivsorientert skole har BI et tett samarbeid med virksomheter både i offentlig sektor og privat næringsliv. På studiet benyttes mange forelesere fra næringslivet, på den måten kobles teori og praksis sammen. BIs faglige stab høster internasjonal aner kjennelse for sin forskning, spesielt innenfor områder som finans, markedsføring, samfunnsøkonomi og strate gi. For deg som siviløkonomstudent betyr dette at du får jobbe tett med professorer som er blant de beste på verdensbasis. BLI SIVILØKONOM PÅ BI hvis du ønsker en solid og allsidig kompetanse innen økonomi og ledelse.. en utdanning med nær kobling mot næringslivet. Mange av våre studenter trekker frem den tette næringslivskontakten som et av BIs sterkeste fortrinn. en generell lederutdanning som gjør deg attraktiv for et bredt spekter av stillinger. I tillegg blir du spesialist innen et fagfelt du selv velger. en trygg vei ut i jobb! BI setter fokus på karrieren din allerede under studietiden. Karriereplanlegging står på timeplanen i tillegg til at BI har jobbsøkerkurs, CV-trening og drop-in veiledning. å oppdage verden mens du studerer! BI er også godt anerkjent internasjonalt og samarbeider med over 180 skoler i mer enn 45 land hvor du kan reise på utveksling. å gå på en skole med et godt støtteapparat rundt deg. BI tilbyr blant annet studiemestringskurs, eksamenstrening, samtalepartner, læringsassistenter m.m. praksis i en bedrift mens du studerer. BI tilbyr internship som valgkurs. kunnskapsrike og motiverte medstudenter. Det er høye inntakskrav og det gjør at læringsmiljøet og engasjementet er stort. en aktiv studietid med mange muligheter for engasjement! BIs studentforeninger har alle tenkelige aktiviteter, både faglig og sosialt. 99 % av masterstudentene har fått jobb innen ett år etter studiene 3

4 Skreddersy din egen utdanning Som siviløkonomstudent har du stor valgfrihet gjennom hele studieløpet. Du kan i stor grad skreddersy graden etter egne interesser og faglige ambisjoner. Valget er ditt! I løpet av de første tre årene kan du velge fire valgkurs, ha internship eller dra på utveksling til utlandet. På masterdelen velger du blant åtte spesialiseringer som gir deg mulighet til å gå i dybden på et fagfelt du er spesielt interessert i.. FINANS Svært mye av det som skjer i nærings- og forretningslivet handler til syvende og sist om finans. Det er viktig å ha god innsikt i hva som påvirker og avgjør virksomhetens økonomi. Det er fire fokusområder innen finansspesialiseringen: Financial Markets and Investments, Corporate Finance, Financial Consulting og General Finance. SAMFUNNS ØKONOMI Her vektlegges analytiske og kvantitative ferdigheter som skal gi generell og anvendbar kompetanse innen de fleste deler av næringslivet. Samfunnsøkonomi deles tradisjonelt inn i mikro- og makroøkonomi. Mikroøkonomi handler om bedrifter og forhold mellom disse, mens det makroøkonomiske perspektivet dreier seg om forhold mellom markeder, land og kontinenter. STRATEGI Strategifaget handler om hvorfor noen bedrifter lykkes bedre enn andre. Her fokuseres det på å forstå hvordan noen bedrifter når sine mål ved for eksempel å skape økonomisk overskudd og på forskjellige måter å bidra til bedriftens interessenter. Faget gir deg helhetsforståelse av hvordan strategiske teorier, modeller og analyseverktøy kan brukes for å oppnå ønskede resultater. MARKEDSFØRING Markedsføring er en strategisk lederfunksjon som definerer bedriftens rolle i forhold til kunder, konkurrenter, myndigheter og andre interessentgrupper som påvirker bedriftens konkurranseevne. Denne spesialiseringen tilbyr et sammensatt akademisk program for deg som ønsker en karriere innen markedsføringsledelse i en markedsavdeling eller som konsulent og analytiker. STUDIEPLAN 1. år Økonomistyring Bedriften Markedsføringsledelse Matematikk Finans I Statistikk Organisasjonsatferd og ledelse Mikroøkonomi I 2. år Finansregnskap og regnskapsanalyse Makroøkonomi I Forretningsjus Organisasjonsteori og HRM Logistikk 3 valgkurs / internship / utveksling 3. år Strategi I Finans II Økonometri Mikroøkonomi II Økonomi og virksomhetsstyring Strategi II Makroøkonomi II Valgkurs 4

5 LEDELSE OG ENDRING Her er det fokus på kunnskap, ferdigheter og holdninger for å lede endringsprosesser og utviklingsarbeid i organisasjoner. Spesialiseringen har en tosidig oppmerksomhet på å utvikle mennesker og virksomheter. Sentrale områder er: linjeledelse, utviklingsarbeid, forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, prosjektledelse, consulting samt diverse spesialist og HR-funksjoner. INTERNASJONAL BUSINESS Spesialiseringen er bredere enn tradisjonelle spesialiseringer og trekker inn strategi, organisasjonsteori, markedsføring, finans og samfunnsøkonomi for å gi best mulig forståelse av fagområdet internasjonal business og global forretningsdrift. Spesialiseringen har obligatorisk utveksling i tredje semester, samt mulighet for internship i utlandet. LOGISTIKK Logistikk handler om hvordan private og offentlige virksomheter kan møte strenge krav til å levere produkter og tjenester raskere og mer kostnadseffektivt. Samarbeid i kjeden fra råvareleverandør til sluttkunde er viktig. Her fokuseres det på kostnadsanalyser, innovasjon og læring i nettverk, koordinering i nødhjelp og byggeprosjekter, miljøeffektivisering i transport, innkjøp og gjenvinning. FORRETNINGSJUS, SKATT OG REGNSKAP Næringslivet etterspør personer med både juridisk og økonomisk kunnskap. Beslutninger og tiltak som fra et økonomisk synspunkt virker fornuftige, må sikres juridisk ved at beslutningstakerne har kunnskap om lovgivningen. Ved å kjenne de juridiske rammebetingelsene vil du også få kunnskap om hvilke muligheter som kan realiseres. Norskkunnskaper kreves TILLEGGSSPESIALISERING Det siste studieåret har du flere valgmuligheter. Du kan velge blant en rekke spennende kurs som tilbys fra andre spesialiseringer på studiet, du kan velge å ta en tilleggsspesialisering fra et annet fagområde, dra på utveksling eller ha BI Internship. Disse mulighetene gir deg anledning til å kombinere fagområder som du finner ekstra spennende og dermed kan du selv bestemme deler av studiet. FRIE VALGFAG Om du ønsker en bredere fagprofil, kan du isteden for en tilleggsspesialisering velge tre til fire kurs fra ulike fagområder som valgfag for å få økt innsikt i flere fagfelt. 4. år 5 kjernekurs (felles for alle) 5 kurs innen valgt spesialisering Undervisningen i 4. og 5. studieår foregår i sin helhet på engelsk 5. år 1-2 kurs innen valgt spesialisering 3-4 kurs innen tilleggsspesialisering, 3-4 frie valgkurs, eller mulighet for: Utveksling Internship Double Degree QTEM Masteroppgave Handelshøyskolen BI tar forbehold om endringer i studiepresentasjoner, opptakskrav og priser 5

6 Jeg søkte om BI Internship for å få mer jobberfaring fra forskjellige områder som interesserer meg. Julie Hamre, BI Internship-student Få arbeidserfaring med BI Internship Som siviløkonomstudent på BI får du mulighet til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring fra næringslivet mens du studerer velg BI Internship og få et ben innenfor arbeidslivet. Med BI Internship får du studiepoeng for arbeidserfaring. I løpet av studiet kan du ha to perioder med BI Internship, èn på bachelornivå og èn på masternivå. Dette gir deg mulighet til å koble næringslivserfaring med studier i løpet av studietiden samt øke bevisstheten på hvilken retning du ønsker å jobbe med etter endt studium. Les mer på i Med vitnemål fra BI, kombinert med utenlandserfaring, blir jeg en sterk kandidat til jobber i næringslivet. Hanne Hedemark, utvekslingsstudent Studer i utlandet Fra New York til Korea, fra Singapore til Sveits BI har utvekslingsavtaler over hele verden. Gjennom BIs utvekslingsprogram får du ikke bare språkferdigheter, et verdensomspennende nettverk av venner og en opplevelse for livet. Du får også internasjonal erfaring som vil gi din utdanning en ekstra dimensjon og forberede deg på en karriere i en stadig mer globalisert verden. Som siviløkonomstudent har du mulighet til å ta to semestre på utveksling i utlandet. BI har samarbeidsavtaler med over 180 utdanningsinstitusjoner i 45 land. Du kan bruke et semester på å fordype deg i det du liker aller best på noen av de mest anerkjente skolene verden over. Hver destinasjon tilbyr ulike utfordringer til deg som utvekslingsstudent. Vil du lære mer om business i USA eller Asia? Finans i Sveits? Din utfordring blir å velge. Les mer på u Hva er vel mer spennende enn å være ett år i utlandet og få nye opplevelser, bryte personlige barrierer og skape uforglemmelige minner? Robert Stenmark, Double Degree-student i Portugal Ta to mastergrader på to år På masterdelen av siviløkonomstudiet kan du søke om å ta Double Degree. Dette resulterer i to mastergrader. Du tar det første året ved BI, mens du det andre året kan velge å dra til en av de følgende anerkjente skolene: CATÓLICA LlSBON School of Business& Economics, Lisboa, Portugal Queen s School of Business, Kingston, Canada EDHEC Business School, Lille, Frankrike Les mer på d 6

7 QTEM din nøkkel til globalt et nettverk QTEM står for: Quantitative Techniques for Economics and Management Dette er en internasjonal nettverksmaster for ambisiøse studenter som ønsker seg en vektlegging på kvantitative fag med det beste fra flere internasjonale fagmiljøer. Du tilbringer to semestre ved to anerkjente skoler i Europa eller Asia samt at du gjennomfører internship i en bedrift. Tilbudet gjelder dersom du velger spesialisering i finans eller samfunnsøkonomi. Les mer på q Jeg får gå på to ulike toppskoler i utlandet, har stor fleksibilitet til å skredder sy min egen kvantitative studieprofil og i tillegg får jeg internship som en integrert del av masteren. Dette gir meg en kompetanse som er svært etterspurt i nærings livet. Magnus Opsand, QTEM-student 7

8 Livet rundt studiene Vi vil at du skal bli best mulig. Derfor har vi mange tjenester og tilbud som du kan benytte deg av. EGEN FORENING FOR SIVILØKONOMSTUDENTER På skolen er det et flott bibliotek, fine lesesaler, gruppe rom, treningssenter med studentpriser og en helt ny studentkro. Velferdstjenestene du har tilgang til i studietiden, er tjenester som gjør det enklere å være student. De er tilpasset studentlivet både i innhold og pris. De vanligste tjenestene er: Helsetjenester Rådgivningstjenester Studentidrett Studentbolig SBIO din studentforening Studietiden er en viktig periode i livet ditt. Du bør gjøre det beste ut av den, for livet er mer enn lesing og eksamen. I student foreningen, SBIO, er det stort enga sjement og mye å glede seg til. Det er viktig å gjøre andre ting ved siden av studiene. Studentforeningen på BI har aktiviteter og tilbud som passer de aller fleste. SBIO er Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Siviløkonomstudentene på BI har en egen linjeforening bestående av studentene selv. Gjennom tett kontakt med næringslivet inviteres store og aktuelle aktører i næringslivet til skolen. I tillegg arrangeres blant annet turer, fester og sportsaktivi teter for at du som student skal kunne knytte nettverk på tvers av kullene. FADDERUKER - FADDERULLAN Bergensbaneløpet Bergensbaneløpet er en årlig stafett som utkjempes mellom Norges Handelshøyskole (NHH) og Handelshøyskolen BI. Under fadderukene på BI får du den beste starten på studietiden en student kan få. Fadderne dine er flinke til å inkludere og guide deg trygt gjennom den første tiden. 8

9 Karrieremuligheter Siviløkonomer fra BI er attraktive kandidater på arbeidsmarkedet og våre studenter velger blant de mest populære jobbene i både offentlig sektor og privat næringsliv. Næringslivstopper har god kjennskap til hva en siviløkonom fra BI besitter av kunnskaper, og dette er en forsikring for deg når du skal ut i jobb. Mange jobbmuligheter Som siviløkonom kan du for eksempel jobbe med økonomisk og finansiell analyse, prosjektledelse, markedsføringsledelse, strategi eller som controller. Det er over med en grad fra BI. Mange av disse er siviløkonomer. Se reportasjer og filmer om hva de har brukt utdanningen sin til på Næringslivsdager Næringslivsdagene på BI er et årlig arrangement hvor studenter og næringsliv møtes. Kjente og dagsaktuelle personer fra næringslivet inviteres til å holde foredrag for studentene. Mange møter sin fremtidige arbeidsgiver på Næringslivsdagene. 99% EKSEMPLER av masterstudentene har fått jobb innen ett år etter studiene PÅ STILLINGER FRA ÅRETS KULL Konsulent i McKensey and Company Ananlytiker i PWC HR Generealist i J.P. Morgan Merkevareansvarlig i Beiersdorf AG Project Controller i Gambit Hill. Knowlton Vi opplever at siviløkonomstudentene på BI har en faglig tyngde og gode analytiske ferdigheter, samtidig som de viser engasjement i studiehverdagen. Dette er verdifulle egen skaper som Accenture verdsetter i fremtidige kollegaer. Morten van den Burgt, Strategy Analyst, Accenture Management Consulting AVDELINGSSJEF ADMINISTRERENDE DIREKTØR MARKEDSANSVARLIG FØRSTEKONSULENT SENTERDIREKTØR MUSIKKDIREKTØR ANALYTIKER KOMMUNIKASJONSSJEF SALGSSJEF GRÜNDER PRODUKTKONSULENT FINANSRÅDGIVER INFORMASJONSSJEF BI Karriereservice BI har et karrieresenter med karriereveiledere som har som mål å gjøre deg til en bevisst og bedre jobbsøker. De vil at du så raskt som mulig oppnår god og relevant jobb etter endt studium. BI Karriere service har tilbud som består av drop-in tjeneste for hjelp og tips, CV og søknadsskriving eller intervjuforberedelser. EIENDOMSMEGLER BRAND MANAGER PRODUSENT ARTIST STORE MANAGER FORRETNINGSUTVIKLER KREATIV LEDER FORSIKRINGSMEGLER REKRUTTERINGS ANSVARLIG MARKEDSDIREKTØR REGIONSLEDER PRODUKTANSVARLIG RESEARCHER INNKJØPER 9

10 Praktisk informasjon OPPTAKSKRAV For å bli student på siviløkonomstudiet kreves minimum generell studiekompe tanse og dokumenterte kunnskaper i matematikk tilsvarende Matematikk R1 eller Matematikk S1-S2. Det stilles også et poengkrav som kan variere fra år til år. I 2013 var poengkravet 44 for søkere med primærvitnemål og 47 for søkere med sekundærvitnemål. Det er særskilte opptakskrav for eksterne søkere til masterdelen av siviløkonomstudiet. Se for detaljerte opptakskrav og mer informasjon. SLIK SØKER DU Du kan søke på Her kan du blant annet laste opp ditt vitnemål og andre relevante dokumenter. Merk at BI ikke er en del av Samordna Opptak. Du må skanne og sende inn ditt vitnemål selv. Søknadsfrist Søknadsfrist er 15. april. Søknads- og opptaksprosessen Så fort din søknad har blitt behandlet vil du få tilbud om studieplass, gitt at du kvalifiserer. Når du har akseptert og signert kontrakten, er du offisielt ny student på BI. Stipend til toppkandidater BI tilbyr gode stipender til toppkandidater. Stipendet heter Presidential Scholarship. Søkere med gjennomsnittskarakter A, eller tilsvarende fra bachelorgraden kvalifiserer til å søke. Stipendet dekker studieavgiften for begge de to siste studieårene. OPPTAKSKRAV opptak SØK PÅ soknad VISSTE DU AT... BI gir stipend til toppkandidater KARAKTERER BI benytter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 10

11 PRISER Prisene gjelder for studieåret 2014/15. Handelshøyskolen BI justerer studieprisene etter normal prisøkning i samfunnet. Prisene som presenteres her stemmer ikke for hele studieløpet. 1. år kr ,- 2. år kr ,- 3. år kr ,- Søkere fra BI 4. år kr ,- 5. år kr ,- Eksterne søkere 4. år kr ,- 5. år kr ,- Søk om lån og stipend hos Lånekassen Handelshøyskolen BI er akkreditert som vitenskapelig høyskole. Studiene er offentlig godkjente og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om dette på BI er en stiftelse. Et eventuelt overskudd går tilbake til BI i form av økt satsning på forskning, studier og fasiliteter. VIL DU VITE MER? Handelshøyskolen BI Nydalsveien 37, 0484 Oslo Postadresse 0442 Oslo Telefon E-post: 11

12 Telefon Utgitt av Handelshøyskolen BI, desember Prosjektleder: Kristin Oterhals og Annicken Hejna, Markedsavdelingen BI. Design: Kirsti V. Nodeland, Grafisk avdeling BI. De fleste foto: Nicolas Tourrenc Gode utvekslingsmuligheter på toppskoler i hele verden Internasjonalt miljø som gjør at du knytter kontakter over hele verden BI er blant Europas ledende handelshøyskoler Siviløkonom er en anerkjent tittel Siviløkomstudiet er en lederutdanning for deg med høye ambisjoner 9 av 10 siviløkonomer er i jobb seks måneder etter endte studier 1 av 4 norske toppledere har utdanning fra BI

HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta en master på BI? Du vil bli ettertraktet i næringslivet Nyutdannede masterkandidater får en faglig tung og anerkjent

Detaljer

EFMD. siviløkonom 2013/14. Foto: Nicolas Tourrenc

EFMD. siviløkonom 2013/14. Foto: Nicolas Tourrenc EFMD siviløkonom 2013/14 Foto: Nicolas Tourrenc Tyngden du trenger siviløkonomstudiet på Bi kombinerer faglig bredde med analytisk tyngde på en måte som gir deg kompetanse for et bredt sett av oppgaver

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Masterstudier Heltid 2016 2017

Masterstudier Heltid 2016 2017 Masterstudier Heltid 2016 2017 Hvorfor ta en master på BI? Bli ettertraktet i næringslivet BIs masterkandidater får en faglig tung og anerkjent grad - klare for å gjøre inntrykk på næringslivet fra første

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Master i regnskap og revisjon Heltid 2016 2017

Master i regnskap og revisjon Heltid 2016 2017 Master i regnskap og revisjon Heltid 2016 2017 B Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent grad. Du får en inngående regnskapsforståelse

Detaljer

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI Rekruttér studenter fra BI Hva kan en handelshøyskole tilby? Vi er en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med et sterkt faglig miljø og tette bånd til nærings -

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14

EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14 EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14 TYNGDEN DU TRENGER handelshøyskolen BI samarbeider tett med næringslivet for å kunne tilby studentene en næringslivs - orientert utdanning som holder høy faglig standard.

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS

SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS VALGFRIHET I ARBEIDSLIVET? BLI SIVILØKONOM Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge som gir allsidige karrieremuligheter innenfor privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Siviløkonom - Master of Science in Energy Management, 2 år

Siviløkonom - Master of Science in Energy Management, 2 år NO EN Siviløkonom - Master of Science in Energy Management, 2 år Drømmer du om å bli en del av Norges største industri? Med en mastergrad i Energy Management fra Handelshøgskolen og MGIMO-universitetet

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Mentor Program. BI Kristiansand

Mentor Program. BI Kristiansand Mentor Program BI Kristiansand Konseptbeskrivelse Mentor programmet ved BI Kristiansand skal være et program som gir utvalgte studenter en ekstra mulighet til egenutvikling og et fortrinn ved overgang

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Bli SIVILØKONOM. ved Universitetet i Stavanger

Bli SIVILØKONOM. ved Universitetet i Stavanger Bli SIVILØKONOM ved Universitetet i Stavanger VALGFRIHET I ARBEIDSLIVET? BLI SIVILØKONOM BACHELOR 3 år + MASTER 2 år Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge, som gir allsidige karrieremuligheter

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

NHHs internasjonale virksomhet

NHHs internasjonale virksomhet NHHs internasjonale virksomhet Jan I. Haaland 28. mai 2008 Internasjonalisering på NHH noen suksess-faktorer Langsiktig satsing fra midten av 1980-tallet God forankring i ledelsen Vektlagt i NHHs strategi

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE

EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Executive MBA i økonomisk styring og ledelse, MØST, gir deltakerne kunnskap som er viktig for å forstå og øke verdiskapningen

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 65 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 27.01.2015. Studietilbud

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Bachelor i Facility Management

Bachelor i Facility Management Bachelor i Facility Management En helt ny utdanning som gir gode arbeidsmuligheter i sterkt voksende bransjer. Studiet åpner dørene til mange velrenommerte masterprogrammer. To valgfrie profesjonsprofiler

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN NHH når kvalitet teller! Norges fremste miljø for forskning og utdanning i økonomi og administrasjon (NHH, SNF,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP

ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP Sammenfattende evaluering av kvaliteten på instituttets utdanningstilbud 1.1. Oppsummering og kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata Det var ingen stryk

Detaljer

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 Innholdsfortegnelse Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon... 4 Obligatoriske emner... 4 Profileringsområder... 5 Regnskapsfører... 5 Økonomisk styring... 6 Finansiell

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Studentundersøkelsen 2017

Studentundersøkelsen 2017 Studentundersøkelsen 2017 DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR RESPONSTID (MEDIAN) GJENNOMFØRTE 0 25 1291 6m 1s 1156 Først har vi noen spørsmål om bakgrunnen din Hvor gammel er du? 8 6 4 2 Under 20 år 20-24 år

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER Handelshøyskolen BI har vedtatt å revidere Bachelorstudiene. Bakgrunnen for dette er bl.a. Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ny revidert

Detaljer

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden?

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Faglige impulser Internasjonal erfaring Økte karrieremuligheter Personlig utvikling Språklige ferdigheter Nå eller aldri? Utveksling på CV-en er gull

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 71 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.12.2015. Studietilbud

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad:

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen

NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen Finansiell økonomi (FIE) NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen FIE: Introduksjon FIE den mest populære av NHHs masterprofiler - Ca. 35% av masterstudentene Mulige årsaker - Interessant og spennende!

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG 1302 1901 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR ØKONOMI OG RESSURSFORVALTNING RED: INGER-LISE LABUGT IØR-stud Nr 3/06 Studierevisjonen 2006 flere detaljer: Det er foretatt omfattende gjennomgang

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Hvorfor? Hvor? Hva? Hvordan? Hvorfor? Reiselyst og utferdstrang Personlig utvikling Faglig utvikling Få inspirasjon Treffe nye folk Språkkunnskaper Internasjonalt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer