HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL"

Transkript

1 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

2 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2

3 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er en utdanning for deg med ambisjoner om å bli attraktiv på arbeidsmarkedet. Siviløkonomstudiet er et av våre mest tradisjonsrike studier. I mange tiår har BI utdannet personer som i dag innehar toppstillinger i Norge. Hver fjerde toppleder i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. Som siviløkonom fra BI vil du være en etterspurt kandidat på arbeidsmarkedet. Våre studenter velger blant de mest populære jobbene i både offentlig sektor og privat næringsliv. BI er en uavhengig vitenskapelig høyskole. Fordi skolen er en selveiende stiftelse, er formålet ene og alene undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø. Prestisjetunge Financial Times har i 2013 rangert BI som den beste handelshøyskolen i Norge, de har også rangert masterdelen av sivil økonomstudiet til topp 70 i verden. Som en næringslivsorientert skole har BI et tett samarbeid med virksomheter både i offentlig sektor og privat næringsliv. På studiet benyttes mange forelesere fra næringslivet, på den måten kobles teori og praksis sammen. BIs faglige stab høster internasjonal aner kjennelse for sin forskning, spesielt innenfor områder som finans, markedsføring, samfunnsøkonomi og strate gi. For deg som siviløkonomstudent betyr dette at du får jobbe tett med professorer som er blant de beste på verdensbasis. BLI SIVILØKONOM PÅ BI hvis du ønsker en solid og allsidig kompetanse innen økonomi og ledelse.. en utdanning med nær kobling mot næringslivet. Mange av våre studenter trekker frem den tette næringslivskontakten som et av BIs sterkeste fortrinn. en generell lederutdanning som gjør deg attraktiv for et bredt spekter av stillinger. I tillegg blir du spesialist innen et fagfelt du selv velger. en trygg vei ut i jobb! BI setter fokus på karrieren din allerede under studietiden. Karriereplanlegging står på timeplanen i tillegg til at BI har jobbsøkerkurs, CV-trening og drop-in veiledning. å oppdage verden mens du studerer! BI er også godt anerkjent internasjonalt og samarbeider med over 180 skoler i mer enn 45 land hvor du kan reise på utveksling. å gå på en skole med et godt støtteapparat rundt deg. BI tilbyr blant annet studiemestringskurs, eksamenstrening, samtalepartner, læringsassistenter m.m. praksis i en bedrift mens du studerer. BI tilbyr internship som valgkurs. kunnskapsrike og motiverte medstudenter. Det er høye inntakskrav og det gjør at læringsmiljøet og engasjementet er stort. en aktiv studietid med mange muligheter for engasjement! BIs studentforeninger har alle tenkelige aktiviteter, både faglig og sosialt. 99 % av masterstudentene har fått jobb innen ett år etter studiene 3

4 Skreddersy din egen utdanning Som siviløkonomstudent har du stor valgfrihet gjennom hele studieløpet. Du kan i stor grad skreddersy graden etter egne interesser og faglige ambisjoner. Valget er ditt! I løpet av de første tre årene kan du velge fire valgkurs, ha internship eller dra på utveksling til utlandet. På masterdelen velger du blant åtte spesialiseringer som gir deg mulighet til å gå i dybden på et fagfelt du er spesielt interessert i.. FINANS Svært mye av det som skjer i nærings- og forretningslivet handler til syvende og sist om finans. Det er viktig å ha god innsikt i hva som påvirker og avgjør virksomhetens økonomi. Det er fire fokusområder innen finansspesialiseringen: Financial Markets and Investments, Corporate Finance, Financial Consulting og General Finance. SAMFUNNS ØKONOMI Her vektlegges analytiske og kvantitative ferdigheter som skal gi generell og anvendbar kompetanse innen de fleste deler av næringslivet. Samfunnsøkonomi deles tradisjonelt inn i mikro- og makroøkonomi. Mikroøkonomi handler om bedrifter og forhold mellom disse, mens det makroøkonomiske perspektivet dreier seg om forhold mellom markeder, land og kontinenter. STRATEGI Strategifaget handler om hvorfor noen bedrifter lykkes bedre enn andre. Her fokuseres det på å forstå hvordan noen bedrifter når sine mål ved for eksempel å skape økonomisk overskudd og på forskjellige måter å bidra til bedriftens interessenter. Faget gir deg helhetsforståelse av hvordan strategiske teorier, modeller og analyseverktøy kan brukes for å oppnå ønskede resultater. MARKEDSFØRING Markedsføring er en strategisk lederfunksjon som definerer bedriftens rolle i forhold til kunder, konkurrenter, myndigheter og andre interessentgrupper som påvirker bedriftens konkurranseevne. Denne spesialiseringen tilbyr et sammensatt akademisk program for deg som ønsker en karriere innen markedsføringsledelse i en markedsavdeling eller som konsulent og analytiker. STUDIEPLAN 1. år Økonomistyring Bedriften Markedsføringsledelse Matematikk Finans I Statistikk Organisasjonsatferd og ledelse Mikroøkonomi I 2. år Finansregnskap og regnskapsanalyse Makroøkonomi I Forretningsjus Organisasjonsteori og HRM Logistikk 3 valgkurs / internship / utveksling 3. år Strategi I Finans II Økonometri Mikroøkonomi II Økonomi og virksomhetsstyring Strategi II Makroøkonomi II Valgkurs 4

5 LEDELSE OG ENDRING Her er det fokus på kunnskap, ferdigheter og holdninger for å lede endringsprosesser og utviklingsarbeid i organisasjoner. Spesialiseringen har en tosidig oppmerksomhet på å utvikle mennesker og virksomheter. Sentrale områder er: linjeledelse, utviklingsarbeid, forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, prosjektledelse, consulting samt diverse spesialist og HR-funksjoner. INTERNASJONAL BUSINESS Spesialiseringen er bredere enn tradisjonelle spesialiseringer og trekker inn strategi, organisasjonsteori, markedsføring, finans og samfunnsøkonomi for å gi best mulig forståelse av fagområdet internasjonal business og global forretningsdrift. Spesialiseringen har obligatorisk utveksling i tredje semester, samt mulighet for internship i utlandet. LOGISTIKK Logistikk handler om hvordan private og offentlige virksomheter kan møte strenge krav til å levere produkter og tjenester raskere og mer kostnadseffektivt. Samarbeid i kjeden fra råvareleverandør til sluttkunde er viktig. Her fokuseres det på kostnadsanalyser, innovasjon og læring i nettverk, koordinering i nødhjelp og byggeprosjekter, miljøeffektivisering i transport, innkjøp og gjenvinning. FORRETNINGSJUS, SKATT OG REGNSKAP Næringslivet etterspør personer med både juridisk og økonomisk kunnskap. Beslutninger og tiltak som fra et økonomisk synspunkt virker fornuftige, må sikres juridisk ved at beslutningstakerne har kunnskap om lovgivningen. Ved å kjenne de juridiske rammebetingelsene vil du også få kunnskap om hvilke muligheter som kan realiseres. Norskkunnskaper kreves TILLEGGSSPESIALISERING Det siste studieåret har du flere valgmuligheter. Du kan velge blant en rekke spennende kurs som tilbys fra andre spesialiseringer på studiet, du kan velge å ta en tilleggsspesialisering fra et annet fagområde, dra på utveksling eller ha BI Internship. Disse mulighetene gir deg anledning til å kombinere fagområder som du finner ekstra spennende og dermed kan du selv bestemme deler av studiet. FRIE VALGFAG Om du ønsker en bredere fagprofil, kan du isteden for en tilleggsspesialisering velge tre til fire kurs fra ulike fagområder som valgfag for å få økt innsikt i flere fagfelt. 4. år 5 kjernekurs (felles for alle) 5 kurs innen valgt spesialisering Undervisningen i 4. og 5. studieår foregår i sin helhet på engelsk 5. år 1-2 kurs innen valgt spesialisering 3-4 kurs innen tilleggsspesialisering, 3-4 frie valgkurs, eller mulighet for: Utveksling Internship Double Degree QTEM Masteroppgave Handelshøyskolen BI tar forbehold om endringer i studiepresentasjoner, opptakskrav og priser 5

6 Jeg søkte om BI Internship for å få mer jobberfaring fra forskjellige områder som interesserer meg. Julie Hamre, BI Internship-student Få arbeidserfaring med BI Internship Som siviløkonomstudent på BI får du mulighet til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring fra næringslivet mens du studerer velg BI Internship og få et ben innenfor arbeidslivet. Med BI Internship får du studiepoeng for arbeidserfaring. I løpet av studiet kan du ha to perioder med BI Internship, èn på bachelornivå og èn på masternivå. Dette gir deg mulighet til å koble næringslivserfaring med studier i løpet av studietiden samt øke bevisstheten på hvilken retning du ønsker å jobbe med etter endt studium. Les mer på i Med vitnemål fra BI, kombinert med utenlandserfaring, blir jeg en sterk kandidat til jobber i næringslivet. Hanne Hedemark, utvekslingsstudent Studer i utlandet Fra New York til Korea, fra Singapore til Sveits BI har utvekslingsavtaler over hele verden. Gjennom BIs utvekslingsprogram får du ikke bare språkferdigheter, et verdensomspennende nettverk av venner og en opplevelse for livet. Du får også internasjonal erfaring som vil gi din utdanning en ekstra dimensjon og forberede deg på en karriere i en stadig mer globalisert verden. Som siviløkonomstudent har du mulighet til å ta to semestre på utveksling i utlandet. BI har samarbeidsavtaler med over 180 utdanningsinstitusjoner i 45 land. Du kan bruke et semester på å fordype deg i det du liker aller best på noen av de mest anerkjente skolene verden over. Hver destinasjon tilbyr ulike utfordringer til deg som utvekslingsstudent. Vil du lære mer om business i USA eller Asia? Finans i Sveits? Din utfordring blir å velge. Les mer på u Hva er vel mer spennende enn å være ett år i utlandet og få nye opplevelser, bryte personlige barrierer og skape uforglemmelige minner? Robert Stenmark, Double Degree-student i Portugal Ta to mastergrader på to år På masterdelen av siviløkonomstudiet kan du søke om å ta Double Degree. Dette resulterer i to mastergrader. Du tar det første året ved BI, mens du det andre året kan velge å dra til en av de følgende anerkjente skolene: CATÓLICA LlSBON School of Business& Economics, Lisboa, Portugal Queen s School of Business, Kingston, Canada EDHEC Business School, Lille, Frankrike Les mer på d 6

7 QTEM din nøkkel til globalt et nettverk QTEM står for: Quantitative Techniques for Economics and Management Dette er en internasjonal nettverksmaster for ambisiøse studenter som ønsker seg en vektlegging på kvantitative fag med det beste fra flere internasjonale fagmiljøer. Du tilbringer to semestre ved to anerkjente skoler i Europa eller Asia samt at du gjennomfører internship i en bedrift. Tilbudet gjelder dersom du velger spesialisering i finans eller samfunnsøkonomi. Les mer på q Jeg får gå på to ulike toppskoler i utlandet, har stor fleksibilitet til å skredder sy min egen kvantitative studieprofil og i tillegg får jeg internship som en integrert del av masteren. Dette gir meg en kompetanse som er svært etterspurt i nærings livet. Magnus Opsand, QTEM-student 7

8 Livet rundt studiene Vi vil at du skal bli best mulig. Derfor har vi mange tjenester og tilbud som du kan benytte deg av. EGEN FORENING FOR SIVILØKONOMSTUDENTER På skolen er det et flott bibliotek, fine lesesaler, gruppe rom, treningssenter med studentpriser og en helt ny studentkro. Velferdstjenestene du har tilgang til i studietiden, er tjenester som gjør det enklere å være student. De er tilpasset studentlivet både i innhold og pris. De vanligste tjenestene er: Helsetjenester Rådgivningstjenester Studentidrett Studentbolig SBIO din studentforening Studietiden er en viktig periode i livet ditt. Du bør gjøre det beste ut av den, for livet er mer enn lesing og eksamen. I student foreningen, SBIO, er det stort enga sjement og mye å glede seg til. Det er viktig å gjøre andre ting ved siden av studiene. Studentforeningen på BI har aktiviteter og tilbud som passer de aller fleste. SBIO er Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Siviløkonomstudentene på BI har en egen linjeforening bestående av studentene selv. Gjennom tett kontakt med næringslivet inviteres store og aktuelle aktører i næringslivet til skolen. I tillegg arrangeres blant annet turer, fester og sportsaktivi teter for at du som student skal kunne knytte nettverk på tvers av kullene. FADDERUKER - FADDERULLAN Bergensbaneløpet Bergensbaneløpet er en årlig stafett som utkjempes mellom Norges Handelshøyskole (NHH) og Handelshøyskolen BI. Under fadderukene på BI får du den beste starten på studietiden en student kan få. Fadderne dine er flinke til å inkludere og guide deg trygt gjennom den første tiden. 8

9 Karrieremuligheter Siviløkonomer fra BI er attraktive kandidater på arbeidsmarkedet og våre studenter velger blant de mest populære jobbene i både offentlig sektor og privat næringsliv. Næringslivstopper har god kjennskap til hva en siviløkonom fra BI besitter av kunnskaper, og dette er en forsikring for deg når du skal ut i jobb. Mange jobbmuligheter Som siviløkonom kan du for eksempel jobbe med økonomisk og finansiell analyse, prosjektledelse, markedsføringsledelse, strategi eller som controller. Det er over med en grad fra BI. Mange av disse er siviløkonomer. Se reportasjer og filmer om hva de har brukt utdanningen sin til på Næringslivsdager Næringslivsdagene på BI er et årlig arrangement hvor studenter og næringsliv møtes. Kjente og dagsaktuelle personer fra næringslivet inviteres til å holde foredrag for studentene. Mange møter sin fremtidige arbeidsgiver på Næringslivsdagene. 99% EKSEMPLER av masterstudentene har fått jobb innen ett år etter studiene PÅ STILLINGER FRA ÅRETS KULL Konsulent i McKensey and Company Ananlytiker i PWC HR Generealist i J.P. Morgan Merkevareansvarlig i Beiersdorf AG Project Controller i Gambit Hill. Knowlton Vi opplever at siviløkonomstudentene på BI har en faglig tyngde og gode analytiske ferdigheter, samtidig som de viser engasjement i studiehverdagen. Dette er verdifulle egen skaper som Accenture verdsetter i fremtidige kollegaer. Morten van den Burgt, Strategy Analyst, Accenture Management Consulting AVDELINGSSJEF ADMINISTRERENDE DIREKTØR MARKEDSANSVARLIG FØRSTEKONSULENT SENTERDIREKTØR MUSIKKDIREKTØR ANALYTIKER KOMMUNIKASJONSSJEF SALGSSJEF GRÜNDER PRODUKTKONSULENT FINANSRÅDGIVER INFORMASJONSSJEF BI Karriereservice BI har et karrieresenter med karriereveiledere som har som mål å gjøre deg til en bevisst og bedre jobbsøker. De vil at du så raskt som mulig oppnår god og relevant jobb etter endt studium. BI Karriere service har tilbud som består av drop-in tjeneste for hjelp og tips, CV og søknadsskriving eller intervjuforberedelser. EIENDOMSMEGLER BRAND MANAGER PRODUSENT ARTIST STORE MANAGER FORRETNINGSUTVIKLER KREATIV LEDER FORSIKRINGSMEGLER REKRUTTERINGS ANSVARLIG MARKEDSDIREKTØR REGIONSLEDER PRODUKTANSVARLIG RESEARCHER INNKJØPER 9

10 Praktisk informasjon OPPTAKSKRAV For å bli student på siviløkonomstudiet kreves minimum generell studiekompe tanse og dokumenterte kunnskaper i matematikk tilsvarende Matematikk R1 eller Matematikk S1-S2. Det stilles også et poengkrav som kan variere fra år til år. I 2013 var poengkravet 44 for søkere med primærvitnemål og 47 for søkere med sekundærvitnemål. Det er særskilte opptakskrav for eksterne søkere til masterdelen av siviløkonomstudiet. Se for detaljerte opptakskrav og mer informasjon. SLIK SØKER DU Du kan søke på Her kan du blant annet laste opp ditt vitnemål og andre relevante dokumenter. Merk at BI ikke er en del av Samordna Opptak. Du må skanne og sende inn ditt vitnemål selv. Søknadsfrist Søknadsfrist er 15. april. Søknads- og opptaksprosessen Så fort din søknad har blitt behandlet vil du få tilbud om studieplass, gitt at du kvalifiserer. Når du har akseptert og signert kontrakten, er du offisielt ny student på BI. Stipend til toppkandidater BI tilbyr gode stipender til toppkandidater. Stipendet heter Presidential Scholarship. Søkere med gjennomsnittskarakter A, eller tilsvarende fra bachelorgraden kvalifiserer til å søke. Stipendet dekker studieavgiften for begge de to siste studieårene. OPPTAKSKRAV opptak SØK PÅ soknad VISSTE DU AT... BI gir stipend til toppkandidater KARAKTERER BI benytter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 10

11 PRISER Prisene gjelder for studieåret 2014/15. Handelshøyskolen BI justerer studieprisene etter normal prisøkning i samfunnet. Prisene som presenteres her stemmer ikke for hele studieløpet. 1. år kr ,- 2. år kr ,- 3. år kr ,- Søkere fra BI 4. år kr ,- 5. år kr ,- Eksterne søkere 4. år kr ,- 5. år kr ,- Søk om lån og stipend hos Lånekassen Handelshøyskolen BI er akkreditert som vitenskapelig høyskole. Studiene er offentlig godkjente og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om dette på BI er en stiftelse. Et eventuelt overskudd går tilbake til BI i form av økt satsning på forskning, studier og fasiliteter. VIL DU VITE MER? Handelshøyskolen BI Nydalsveien 37, 0484 Oslo Postadresse 0442 Oslo Telefon E-post: 11

12 Telefon Utgitt av Handelshøyskolen BI, desember Prosjektleder: Kristin Oterhals og Annicken Hejna, Markedsavdelingen BI. Design: Kirsti V. Nodeland, Grafisk avdeling BI. De fleste foto: Nicolas Tourrenc Gode utvekslingsmuligheter på toppskoler i hele verden Internasjonalt miljø som gjør at du knytter kontakter over hele verden BI er blant Europas ledende handelshøyskoler Siviløkonom er en anerkjent tittel Siviløkomstudiet er en lederutdanning for deg med høye ambisjoner 9 av 10 siviløkonomer er i jobb seks måneder etter endte studier 1 av 4 norske toppledere har utdanning fra BI

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Kreative Fag Arbeidsgiver

Kreative Fag Arbeidsgiver Hva er Fagskole? Her er noe av det man kan studere på en fagskole: Bygg og nnlegg Dine Muligheter Reiseliv Maritime Fag og Offshore Elektro 3D og Multimediedesign IKT Hva er en fagskole? En er en kort

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

FIRE BACHELORSTUDIER ÅTTE FAGSKOLESTUDIER

FIRE BACHELORSTUDIER ÅTTE FAGSKOLESTUDIER 2015 NORGES KREATIVE HØYSKOLE OSLO BERGEN TRONDHEIM BACHELORSTUDIER Grafisk design Interiør Journalistikk Kreativ markedskommunikasjon FAGSKOLESTUDIER 3D og animasjon KONTAKT OSS nkh.no 815 68 090 info@nkh.no

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP/AU) ved Aarhus Universitet

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier Studere i USA Del 3 Master- og doktorgradsstudier Don t hide your light under a bushel! Petter Næss Daglig leder i US Norway Fulbright Foundation Når industriledere her til lands skal oppildne sine medarbeidere,

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Sivilingeniørutdanning datateknikk. Ta en utfordring styr datamaskinene

Sivilingeniørutdanning datateknikk. Ta en utfordring styr datamaskinene 2008 2009 Sivilingeniørutdanning datateknikk Ta en utfordring styr datamaskinene sivilingeniørutdanning Arkitektutdanning estetiske fag, kunst-og musikkfag historie, religion, kultur- og idéfag idrettsfag

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 L se l e ed Kvali Vel fer d te t Mi ljø 1 INNHOLD 2 POLITISKE PRIORITERINGER 2014/2015 4 3 STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURSEN 5 4 5 6 7

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Vær raus mot deg selv

Vær raus mot deg selv BALANSE finans karriere rekruttering nummer 1 2006 Fire ledere om avkobling Møt Norges finanskometer Mor & datter i finans Futuraprojektet skal få jentene opp og frem Kristin Halvorsen: Vær raus mot deg

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer