SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005"

Transkript

1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed arbeidsgiver Fødselsnummer (11 sifre) Studentnummer (gjelder tidligere BI/NMH studenter) VALG AV STUDIESTED Kryss av for den skolen du ønsker å studere ved. Påmeldingen sendes til den aktuelle skolen. Adressen finner du i brosjyrens omslagsside. I informasjonen fra din lokale høyskole og på finner du informasjon over hvilke høyskoler som tilbyr de forskjelligekursene/ programmene. BI Nettstudier BI Agder BI Bergen BI Buskerud BI Gjøvik BI Lillestrøm BI Oslo BI Senter for lederutdanning, Oslo BI Stavanger BI Telemark BI Tromsø BI Trondheim BI Vestfold BI Østfold BI Ålesund BI Norges Markedshøyskole, Oslo JEG MELDER MEG PÅ FØLGENDE KURS/PROGRAM Kursnavn Semester Studiepoeng Pris D/K/M/I *) (Høst 04/Vår 05) *) Ved påmelding til spesialkurs og høyskolekurs angi Dag, Kveld, Modul (BI Oslo/BI Bergen/BI Senter for lederutdanning), eller Internett (BI Nettstudier) BACHELOR OF MANAGEMENT Jeg ønsker at kurset(ene)/programmet(ene) jeg har meldt meg på skal inngå i Bachelor of Management modellen, og fyller ut baksiden av dette skjemaet for også å få vurdert min tidligere utdanning i forhold til innpassing i Bachelor of Management. (Attesterte kopier av vitnemål og kursbevis må vedlegges.) Jeg ønsker at kurset(ene)/programmet(ene) jeg har meldt meg på skal inngå i Bachelor of Management modellen. Jeg har allerede fått vurdert tidligere utdanning i forhold til Bachelor of Management, og vedlegger kopi av bekreftelsen. NB! Søknad fortsetter på baksiden!

2 Søknad til deltidsstudier 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed arbeidsgiver Fødselsnummer (11 sifre) Studentnummer (gjelder tidligere BI/NMH studenter) VELG STUDIUM Bedriftsøkonom, 1. studietrinn Høyskolekandidat i økonomi og administrasjon, 2. studietrinn Høyskolekandidat med regnskapsførerutdanning, 2. studietrinn Bachelor i økonomi og administrasjon, 3. studietrinn (obligatorisk del) Valgt spesialisering, 3 studietrinn: Markedsøkonom, 1. studietrinn Markedskandidat i markedsføring, 2. studietrinn*) Markedskandidat i markedskommunikasjon, 2 studietrinn*) Bachelor i markedsføring, 3 studietrinn Bachelor i markedskommunikasjon, 3. studietrinn Bachelor i revisjon, 1. studietrinn Bachelor i revisjon, 2 studietrinn Bachelor i varehandelsledelse, 1. studietrinn Intensivkurs i helseledelse Grunnutdanning i ledelse VELG STUDIESTED I brosjyren finner du informasjon over hvilke høyskoler som tilbyr de forskjellige studiene. BI Nettstudier (velg deltid eller heltid) BI Agder BI Bergen BI Buskerud BI Gjøvik BI Lillestrøm BI Oslo (velg deltid eller modul) BI Stavanger BI Telemark BI Tromsø BI Trondheim BI Vestfold BI Østfold BI Ålesund BI Norges Markedshøyskole *) Kan også tas som selvstendige årsenheter. Bachelor of Management: Bruk påmeldingsskjemaet for "Kurs og programmer" Søknader blir behandlet fram til studiestart. Hvis du fyller opptakskravene til studiet, sender vi deg tilbud om studieplass, forutsatt ledige plasser. Sammen med tilbudet får du "Studiereglement for Handelshøyskolen BI" som du må gjøre deg godt kjent med (finnes også på - se under lenken reglementer). Du takker ja til studieplassen ved å signere og returnere kontrakten du mottar sammen med tilbud om studieplass. Når vi mottar den signerte kontrakten fra deg, får du tilsendt praktisk informasjon om studiet, oversikt over pensumlitteratur etc. NB! Søknad fortsetter på baksiden!

3 Søknad til avsluttende bachelorprogram i ledelse, Leadership in action 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed arbeidsgiver Stilling Fødselsnr. (11 sifre) Studentnummer (gjelder tidligere BI/NMH studenter) OPPTAKSKRAV Min. 120 studiepoeng som BI godkjenner, tatt ved BI eller annen høyskole/universitet Fylt 25 år Fire års arbeidserfaring Studiekompetanse Leadership in action er mitt siste og avsluttende program i Bachelor of management-graden. Om du har fått vurdert tidligere utdanning i forhold til Bachelor of management modellen ved en annen BI-høyskole enn den du søker opptak til nå, vennligst legg ved kopi av bekreftelsen. VALG AV STUDIESTED BI Nettstudier BI Senter for lederutdanning? Leadership in Action gir 30 studiepoeng Studiestart: September 2004 Søknadsfrist: Rullerende opptak frem til studiestart. Søkere før 1. august 2004 vil bli prioritert. NB! Søknaden fortsetter på neste side.

4 SIDE 2 Søknad til deltidsstudier Søknad til avsluttende bachelorprogram i ledelse, Leadership in action 2004/2005 FYLLES UT AV SØKEREN UTDANNING OG YRKESERFARING Her må du fylle ut nøyaktige opplysninger om utdanning fra videregående skole og/eller annen utdanning. Studenter som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse, må be om eget søknadsskjema. 1. FULLFØRT OG BESTÅTT VIDEREGÅENDE SKOLE Skole Studieretning Varighet Språk Bilag nr. 2. UNIVERSITET/HØYSKOLE OG/ELLER ANNEN UTDANNING Lærested Studium/Kurs Oppnådd Bilag nr. tittel/studiepoeng 3. YRKESERFARING/OMSORGSARBEID/FØRSTEGANGSTJENESTE Arbeidsgiver(e) Varighet ant. mnd. Bilag nr. 4. ANDRE OPPLYSNINGER SOM ER RELEVANTE FOR SØKNADEN Antall vedlegg NB! IKKE SEND ORIGINALER - KUN ATTESTERTE KOPIER Jeg plikter å gjøre meg kjent med og følge «Studiereglement ved Handelshøyskolen BI»(sendes ut sammen med bekreftelse av studieplass). Hvis heftet ikke mottas, plikter jeg selv å be om det og sette meg inn i innholdet. Studiereglementet finnes også på Søknader behandles helt fram til studiestart hvis ledige plasser. Det praktiseres rullerende opptak av kvalifiserte søkere så lenge det er ledige plasser. Les studiebrosjyren nøye før du fyller ut skjemaet. Informasjonen om priser, opptakskrav, kursinnhold etc. finner du innenfor presentasjonen av de forskjellige studiene. Handelshøyskolen BI tar forbehold om prisendring. Sted/dato: Søkers signatur: Send søknadsskjemaet til den BI-høyskolen der du ønsker å studere. Adresser finner du på omslaget i brosjyren. Søknad til studier via Internett sendes BI Nettstudier. Når jeg søker studier ved Handelshøyskolen BI samtykker jeg til at Handelshøyskolen BI kan oppbevare informasjonen jeg har gitt, og at jeg i fremtiden kan få tilsendt studieinformasjon fra Handelshøyskolen BI. Handelshøyskolen BI kan ikke utlevere informasjon om meg til uvedkommende, dersom det ikke er gitt særskilt samtykke til dette. Fullstendig informasjon om Handelshøyskolen BIs praksis ift. Personopplysningsloven finner jeg på

5 SIDE 2 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 KONTRAKTSVILKÅR Melding om plassfrasigelse må gis skriftlig eller ved personlig fremmøte, og være Handelshøyskolen BI i hende senest fem virkedager før kursstart, dersom kravet om kursavgift skal kunne frafalles. BI Senter for lederutdanning har egne frister for plassfrasigelse. Kursavgiften inkluderer ett eksamensforsøk. Påmeldingen gir automatisk oppmelding til eksamen. Det vises for øvrig til Studiereglement for Handelshøyskolen BI som gjelder som en del av kontraktsvilkårene. Du vil få tilsendt Studiereglementet når vi har registrert deg på kurset. Det praktiseres rullerende opptak av kvalifiserte søkere, og påmeldinger behandles helt fram til studiestart hvis ledige plasser. Les studiebrosjyren nøye før du fyller ut skjemaet. Informasjon om priser og kursinnhold etc. finner du innenfor presentasjonen av de forskjellige kursene/programmene. Handelshøyskolen BI tar forbehold om prisendring. Sted/dato Søkerens signatur Arbeidsgivers stempel og signatur hvis denne betaler Når jeg melder meg på kurs og/eller programmer ved Handelshøyskolen BI samtykker jeg til at Handelshøyskolen BI kan oppbevare informasjonen jeg har gitt, og at jeg i fremtiden kan få tilsendt studieinformasjon fra Handelshøyskolen BI. Handelshøyskolen BI kan ikke utlevere informasjon om meg til uvedkommende, dersom det ikke er gitt særskilt samtykke til dette. Fullstendig informasjon om Handelshøyskolen BIs praksis ift. Personopplysningsloven finner jeg på FYLLES UT AV SØKEREN Denne delen må kun fylles ut dersom du ønsker å få din tidligere utdanning innpasset i Bachelor of Management modellen. UTDANNING OG YRKESERFARING Her må du fylle ut nøyaktige opplysninger om utdanning fra videregående skole og/eller annen utdanning. 1. FULLFØRT OG BESTÅTT VIDEREGÅENDE SKOLE Skole Studieretning Varighet Språk Bilag nr. 2. UNIVERSITET/HØYSKOLE OG/ELLER ANNEN UTDANNING Lærested Studium/Kurs Oppnådd Bilag nr. tittel/studiep. 3. YRKESERFARING/OMSORGSARBEID/FØRSTEGANGSTJENESTE Arbeidsgiver(e) Varighet Bilag nr. ant. mnd. 4. ANDRE OPPLYSNINGER SOM ER RELEVANTE FOR SØKNADEN NB! IKKE SEND ORIGINALER - KUN ATTESTERTE/BEKREFTEDE KOPIER AV VITNEMÅL OG CV VEDLEGGES. VURDERINGER GJØRES NÅR SØKNADEN ER KOMPLETT.

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN Med den nye eiendomsmeglingsloven som trådte i kraft 1. januar 2008 innføres krav til formell eiendomsmeglingsfaglig eller juridisk kompetanse for personer

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Fristen for å søke om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for å søke på grunnlag av

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER Handelshøyskolen BI har vedtatt å revidere Bachelorstudiene. Bakgrunnen for dette er bl.a. Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ny revidert

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 SØKNADSFRIST: 16. mars 2012 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 Søknadsfrist 16. mars 2012 Innledning: Norges Handelshøyskole

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

MEDISINSK SEKRETÆR. Kort utdanning - raskt i jobb. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

MEDISINSK SEKRETÆR. Kort utdanning - raskt i jobb. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst MEDISINSK SEKRETÆR Kort utdanning - raskt i jobb Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Helse I tillegg til tilbyr

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2003 - JUNI 2005 SØKNADSFRIST 14. MARS 2003 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2003 - JUNI 2005 SØKNADSFRIST 14. MARS 2003 Norges Handelshøyskole

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL University of Wollongong (Bachelor) Du som skal søke til University

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI Studiereglement for Handelshøyskolen BI 2004/2005 Studiereglement for Handelshøyskolen BI Reglementet er vedtatt i styret 6. mars 2003 og med virkning fra 1. juni 2003. Justeringer er godkjent i kollegiet

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer