DELTIDSSTUDIER I BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELTIDSSTUDIER I BERGEN"

Transkript

1 DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER

2 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse gir fortrinn i møte med disse utfordringene, enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker. Deltidsstudier ved NHH Executive gir deg faglig påfyll, innsikt og nye impulser. Du får også en arena for å utveksle erfaringer med kursdeltakere som har variert yrkesbakgrunn. Deltidsstudier bidrar til personlig utvikling og kan kvalifisere deg for nye oppgaver i eller utenfor egen organisasjon. OPPDATERT OG ANVENDELIG Norges Handelshøyskole (NHH) har sterke bånd til næringsliv og offentlige instanser. Dette sikrer deg undervisning som både er relevant, oppdatert og anvendelig. Kursene tar utgangspunkt i forskning på fagfeltet, og gir deg nyttige verktøy du kan anvende uavhengig av hvilken bransje eller sektor du jobber i. Ved NHH Executive har vi lang erfaring innenfor etter- og videreutdanning, og som deltidsstudent hos oss vil du oppleve høy kvalitet i alle ledd. At 98 prosent av våre deltidsstudenter vil anbefale NHHs deltidsstudier til venner og kolleger, bekrefter at kursene holder høy kvalitet. STUDIER VED SIDEN AV JOBB OG FAMILIE Med vår fleksible studiemodell er det fullt mulig å kombinere studier med heltidsjobb og familie. All undervisning er kvelds- og/eller samlingsbasert, og du velger selv om du vil ta ett eller flere kurs per semester. BYGG KOMPETANSE STEG FOR STEG Dersom du ønsker større fordypning innen et fagområde, kan du sette sammen flere kurs til et delfag (fire kurs) eller et årsstudium (to delfag). Se også s Ta gjerne kontakt med oss om du trenger hjelp til å velge kurs. NHHs fleksible studiemodell gjorde at ønsket om faglig påfyll og ekstra studiepoeng fint lot seg kombinere med full jobb og en aktiv familie. Dyktige forelesere og møte med kursdeltakere i samme situasjon, men fra andre bransjer, bidro til mange interessante diskusjoner og gode muligheter for å bygge nettverk. KRISTIN K. LAURITSEN, Avdelingsleder Adecco 2 NORGES HANDELSHØYSKOLE

3 KURSTILBUD ØKONOMI, REGNSKAP OG SAMFUNNSØKONOMI BED 100D Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap BED 102D Investering BED 107D Finans og beslutningsanalyse REG 101D Finansregnskap REG 102D Internregnskap REG 103D Regnskapslovgivning og -praksis SAM 101D Makroøkonomi (konjunkturanalyse og stabiliseringspolitikk) SAM 102D Mikroøkonomi (markedsanalyse og konkurransestrategi) ORGANISASJON, LEDELSE OG MARKED ORG 101D Organisasjonspsykologi ORG 102D Organisasjonsteori ORG 103D Personalledelse og kompetanseutvikling ORG 104D Ledelse ORG 105D Strategi ORG 106D Endringsledelse ORG 108D Prosjektadministrasjon ORG 109D Logistikk ORG 111D Innkjøp ORG 118D Iverksetting av strategi ORG 120D Etikk MAR 101D Markedsføring MAR 103D Markedskommunikasjon MAR 106D Merkevareledelse JURIDISKE FAG RET 101D Jus I RET 102D Jus II RET 103D Skatterett I RET 104D Skatterett II RET 105D Arbeidsrett METODE OG SPRÅK MET 102D Matematikk MET 103D Statistikk MET 105D Samfunnsvitenskapelig metode SPR 101D Business Communication

4 DELFAG OG ÅRSSTUDIUM - FAGLIG FORDYPNING Delfag og årsstudium kan være gode alternativer for deg som ønsker fordypning innen et bestemt fagområde. Et delfag består av fire kurs (30 studiepoeng). Ønsker du større bredde, kan to delfag settes sammen til årsstudium i økonomi og administrasjon (60 studiepoeng). Det utstedes vitnemål for hvert avsluttet delfag og diplom for fullført årsstudium. DELFAG I ØKONOMISTYRING OG FINANS Fornuftige disposisjoner utgjør grunnlaget for god drift, lønnsomhet og vekst. Bedriftsøkonomisk analyse gir deg verktøyene for å foreta slike disposisjoner. Ved hjelp av bedriftsøkonomisk innsikt kan du analysere bedriftens og konkurrentenes økonomiske utvikling og posisjon. Du lærer å identifisere og beskrive muligheter for forbedring og analysere lønnsomheten i disse. Regnskapet bidrar med informasjon for å kartlegge bedriftens økonomi. Gjennom internregnskap lærer du å fremskaffe data for ulike analyse- og styringsbehov, mens finansregnskap setter deg i stand til å rapportere økonomisk resultat og stilling til eksterne interessenter, inkludert aksjonærer og offentlige myndigheter. DELFAG I LEDELSE OG ORGANISASJONSUTVIKLING Menneskers holdninger og atferd står sentralt når organisasjoner skal få det beste ut av sine ansatte. De ansatte er avgjørende for å nå mål, og det er lederens oppgave å organisere bedriften på en hensiktsmessig måte. Du lærer sentrale teorier innen organisasjonsteori og organisasjonspsykologi for å bedre forstå hvorfor virksomheter velger ulike former for organisering. Andre sentrale emner er endringsprosesser og endringsledelse, som viser hvordan virksomheter kan tilpasse seg endrede rammebetingelser og konkurranseforhold. Etikk er integrert i enhver organisasjon som begrunnelsen for de verdiprioriteringer som, implisitt eller eksplisitt, ligger i enhver beslutning. DELFAG I STRATEGI OG MARKED I strategi- og ledelsesfag er det sentrale å forstå hvordan verdier skapes i bedrifter. Verdiskaping er basert på at det er en etterspørsel etter de produkter og tjenester som tilbys. Gjennom å lære om potensielle kunders atferdsmønster skal du i størst mulig grad forutse deres interesse for disse produktene og tjenestene. Å se potensialet for fremtidig verdiskaping er sentralt både for investorer og deres rådgivere, gründere og markedsføringskonsulenter. Gjennom å lære teori og praksis fra fagområdene strategi og markedsføring blir du bedre rustet for å bidra til å foreta markedsrelaterte beslutninger i din bedrift. Delfaget består av følgende kurs: REG 102D Internregnskap BED 102D Investering BED 107D Finans og beslutningsanalyse REG 101D Finansregnskap Delfaget består av to obligatoriske kurs: ORG 101D Organisasjonspsykologi ORG 102D Organisasjonsteori Og minst ett kurs fra fagområdet: ORG 103D Personalledelse og kompetanseutvikling ORG 104D Ledelse ORG 106D Endringsledelse ORG 120D Etikk I tillegg velges ett kurs fritt fra hele kurstilbudet. Delfaget består av to obligatoriske kurs: MAR 101D Markedsføring ORG 105D Strategi Og minst ett kurs fra fagområdet: MAR 103D Markedskommunikasjon MAR 106D Merkevareledelse ORG 108D Prosjektadministrasjon ORG 109D Logistikk ORG 111D Innkjøp ORG 118D Iverksetting av strategi I tillegg velges ett kurs fritt fra hele kurstilbudet. 4 NORGES HANDELSHØYSKOLE

5 Studiestruktur delfag/årsstudium = + = FIRE ENKELT- KURS DELFAG 30 studiepoeng DELFAG 30 studiepoeng ÅRS- STUDIUM 60 studiepoeng DELFAG I JUS Rettsregler er viktige både for hvordan staten skal styre hver enkelt innbygger og arbeidslivet, og for å regulere - eller ikke regulere - innbyrdes forhold mellom borgerne. Det er verken mulig eller ønskelig at enhver lov har en slik presisjon at tvil, og derved behov for tolkning, ikke kan oppstå. Det er derfor viktig å tilegne seg grunnleggende kjennskap til juridisk tenkemåte og metode. Kursene gjør deg både i stand til å identifisere juridiske problemstilinger, samt øver opp din vurderingsevne for å kunne løse ulike rettslige problemer. SAMFUNNSØKONOMI OG METODE Samfunnsøkonomiske emner, som for eksempel konjunkturanalyse og konkurransestrategi, er nyttig for din forståelse av bedriftsøkonomiske problemstillinger. Vi tar også opp prosessene som skaper og fordeler økonomiske goder i samfunnet, samt utforming og evaluering av økonomisk politikk. Metodekursene oppøver din evne til logisk og analytisk tenkning. Kursene er nyttige verktøy innen alle de økonomisk-administrative fagene, og er helt nødvendig hvis du skal utføre selvstendige undersøkelser som grunnlag for viktige beslutninger i din bedrift. FLEKSIBELT DELFAG Du kan komponere et eget delfag ved å velge fire kurs fra gjeldende kurstilbud. Delfaget består av minium tre kurs fra fagområdet: RET 101D Jus I RET 102D Jus II RET 103D Skatterett I RET 104D Skatterett II RET 105D Arbeidsrett I tillegg velges ett kurs fritt fra hele kurstilbudet DELFAG OG ÅRSSTUDIUM KAN VÆRE GODE ALTERNATIVER FOR DEG SOM ØNSKER FORDYPNING INNEN ET BESTEMT FAGOMRÅDE. NORGES HANDELSHØYSKOLE 5

6 PÅMELDING OG OPPTAKSKRAV De fleste kurs har et omfang på 7,5 studiepoeng, 36 undervisningstimer, vanligvis fordelt med tre undervisningstimer en kveld per uke. Undervisningstid er normalt fra kl Noen kurs blir lagt opp som samlingsbaserte kurs med undervisning fredag og lørdag. HVEM KAN TA KVELDSKURS? Alle som har generell studiekompetanse kan melde seg på kurs. Er du under 25 år må du dokumentere generell studiekompetanse. Er du over 25 år kan du også få opptak på bakgrunn av realkompetanse dersom du ikke har generell studiekompetanse. Til noen kurs kreves bestemte forkunnskaper. PÅMELDING Kurspåmelding skjer fortløpende frem til kursstart. Det tas forbehold om at kurs kan bli fulltegnet. Påmelding foretas for hvert semester. For mer informasjon om kurs og påmelding, besøk våre nettsider 6 NORGES HANDELSHØYSKOLE

7 NHH - KVALITET OG FAGLIG TYNGDE NHH ble etablert i 1936 og er i dag en moderne handelshøyskole med over 3000 fulltidsstudenter og 400 ansatte. Gjennom forskning, ansattes engasjement som rådgivere og styremedlemmer, og ved at mange kandidater går inn i sentrale posisjoner i samfunns- og næringsliv, har NHH siden starten vært en viktig premissleverandør for politikk og forvaltning. NHH står for kvalitet og faglig tyngde både i forskning og undervisning. Her finner du det fremste økonomisk-administrative fagmiljøet i landet, og på mange områder er NHH også på topp internasjonalt. NHH har siden 2001 vært akkreditert av Equis, det ledende internasjonale organet for kvalitetsvurderinger av høyere økonomisk-administrativ utdanning. NHH er medlem av CEMS the Global Alliance in Management Education et tett samarbeid mellom de beste handelshøyskolene i Europa samt utvalgte medlemmer fra resten av verden. I tillegg er NHH medlem av PIM Partnership in International Management et annet verdensomspennende nettverk av utdanningsinstitusjoner. NORGES HANDELSHØYSKOLE 7

8 Foto: Helge Hansen/Montag, Sunniva Øiestad, Hallvard Lyssand. NORGES HANDELSHØYSKOLE Norwegian School of Economics NHH Executive Helleveien 30 N-5045 Bergen T: E: W:

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

> Assessios utdannelser 2012

> Assessios utdannelser 2012 > Assessios utdannelser 2012 Nøkkelen til en fremgangsrik bedrift er medarbeiderne. Rett person på rett sted som trives, utvikles og kjenner seg etterspurt får bedriften til å gå fremover. Når du har funnet

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle Blegen, Kari Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Oppnevnt 1989-07-14

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer