STUDIEHA NDBOKA 2017/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEHA NDBOKA 2017/2018"

Transkript

1 STUDIEHA NDBOKA 2017/2018

2 Innholdsfortegnelse Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon... 4 Obligatoriske emner... 4 Profileringsområder... 5 Regnskapsfører... 5 Økonomisk styring... 6 Finansiell styring... 7 Organisering og endring... 8 Markedsføring... 9 Samfunnsøkonomi Valgemner og 3. studieår Studieplan Master i økonomi og administrasjon siviløkonom Studiet tilbyr følgende hovedprofiler: Fordeling mellom ulike fagkategorier Obligatoriske emner Profileringsområder Finansiering og investering Markedsføring Strategi, organisasjon og ledelse Økonomistyring Støtteprofiler Valgemner i støtteprofil Finansiering og investering

3 Valgemner i støtteprofil Markedsføring Valgemner i støtteprofil Strategi, organisasjon og ledelse Valgemner i støtteprofil Økonomistyring Valgemner Studieplan Master i ledelse av teknologi Obligatoriske emner Valgemner

4 Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon Obligatoriske emner 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap BØA1200 Finansregnskap med analyse BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering BØA2200 Finansiering og investering MET3001 Samfunnsvitenskapelig metode INT3001 Etikk MET1001 Matematikk MRK1001 Markedsføring ORG1100 Organisasjon og ledelse 7,5sp MET1002 Statistikk ORG2002 Foretaksstrategi SMØ1001 Mikroøkonomi SMØ2001 Makroøkonomi BSOL2200 Organisasjonspsykologi og ledelse JUR2001 Rettslære Profileringsområder 45 sp (inkl. valgfag) Regnskapsfører Finansiell styring Økonomisk styring Organisering og endring Markedsføring Samfunnsøkonomi 4

5 Profileringsområder Regnskapsfører 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap BØA1200 Finansregnskap med analyse BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering BØA2200 Finansiering og investering MET3001 Samfunnsvitenskapelig metode INT3001 Etikk MET1001 Matematikk MRK1001 Markedsføring ORG1100 Organisasjon og ledelse 7,5sp MET1002 Statistikk ORG2002 Foretaksstrategi SMØ1001 Mikroøkonomi SMØ2001 Makroøkonomi BØA2033 Årsregnskap 7,5sp BBOA2010 Innføring i skatterett 7,5sp BSOL2200 Organisasjonspsykologi og ledelse JUR2001 Rettslære BBOA2020 Videregående skatteog avgiftsrett BBOA3002 Virksomhets- og regnskapsorganisering BØA3050 Innføring i økonomistyring 7,5sp BBOA3041 Årsregnskap II BØA3020 Integrert budsjettering og økonomisk styring AF3025 Semesteroppgave med regnskapsprogram 5

6 Økonomisk styring 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap BØA1200 Finansregnskap med analyse BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering BØA2200 Finansiering og investering MET3001 Samfunnsvitenskapelig metode INT3001 Etikk MET1001 Matematikk MRK1001 Markedsføring ORG1100 Organisasjon og ledelse 7,5sp MET1002 Statistikk ORG2002 Foretaksstrategi SMØ1001 Mikroøkonomi SMØ2001 Makroøkonomi BSOL2200 Organisasjonspsykologi og ledelse JUR2001 Rettslære BØA3050 Innføring i økonomistyring 7,5sp BØA3020 Integrert budsjettering og økonomisk styring AF3020 (eller AF3025) Semesteroppgave 7,5sp 6

7 Finansiell styring 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap BØA1200 Finansregnskap med analyse BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering BØA2200 Finansiering og investering MET3001 Samfunnsvitenskapelig metode INT3001 Etikk MET1001 Matematikk MRK1001 Markedsføring ORG1100 Organisasjon og ledelse 7,5sp MET1002 Statistikk ORG2002 Foretaksstrategi SMØ1001 Mikroøkonomi SMØ2001 Makroøkonomi BSOL2200 Organisasjonspsykologi og ledelse JUR2001 Rettslære BBOA3010 Corporate Finance SMØ3015 Penger kreditt og valuta AF3015 Semesteroppgave 7,5 7,5sp 7,5sp 7

8 Organisering og endring 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap BØA1200 Finansregnskap med analyse BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering BØA2200 Finansiering og investering MET3001 Samfunnsvitenskapelig metode INT3001 Etikk MET1001 Matematikk MRK1001 Markedsføring ORG1100 Organisasjon og ledelse 7,5sp MET1002 Statistikk ORG2002 Foretaksstrategi SMØ1001 Mikroøkonomi SMØ2001 Makroøkonomi BSOL2200 Organisasjonspsykologi og ledelse JUR2001 Rettslære ORG3021 Endringsledelse og trender ORG3030 Strategisk lederskap AF3000 Bacheloroppgave 15 sp 8

9 Markedsføring 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap BØA1200 Finansregnskap med analyse BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering BØA2200 Finansiering og investering MET3001 Samfunnsvitenskapelig metode INT3001 Etikk MET1001 Matematikk MRK1001 Markedsføring ORG1100 Organisasjon og ledelse 7,5sp MET1002 Statistikk ORG2002 Foretaksstrategi SMØ1001 Mikroøkonomi SMØ2001 Makroøkonomi BSOL2200 Organisasjonspsykologi og ledelse JUR2001 Rettslære MRK2010 Markedskommunikasjon og merkevarebygging BMRK3012 Markedsføringskanaler og serviceledelse AF3000 Bacheloroppgave 15 sp 9

10 Samfunnsøkonomi 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap BØA1200 Finansregnskap med analyse BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering BØA2200 Finansiering og investering MET3001 Samfunnsvitenskapelig metode INT3001 Etikk MET1001 Matematikk MRK1001 Markedsføring ORG1100 Organisasjon og ledelse 7,5sp MET1002 Statistikk ORG2002 Foretaksstrategi SMØ1001 Mikroøkonomi SMØ2001 Makroøkonomi BSOL2200 Organisasjonspsykologi og ledelse JUR2001 Rettslære SMØ3020 Anvendt Mikroøkonomi SØK2103 Økonomiske perspektiver på politiske beslutninger SØK2008 Offentlig økonomi SØK1012 Makroøkonomisk analyse 15 sp SØK2501 Semesteroppgave i samfunnsøkonomi 10

11 Valgemner 2. og 3. studieår Valgemner kun for 3. årsstudenter Kode Navn sp Sem Retning BBOA3041 Årsregnskapet II 7,5 HØST RFO BMRK3012 Serviceledelse og relasjonsmarkedsføring 7,5 HØST MF BBOA3020 Financial Institutions, Markets and Regulations 7,5 VÅR ENG BØA3020 Integrert budsjettering og økonomisk styring 7,5 VÅR ØS/RFO ORG3030 Strategisk lederskap 7,5 VÅR ORG Valgemner for 2. og 3. årsstudenter SPR2010 Business and Management English 7,5 H/V ENG BBOA2010 Innføring i skatterett 7,5 HØST RFO BBOA3002 Virksomhets- og regnskapsorganisering 7,5 HØST RFO BØA2033 Årsregnskap 7,5 HØST RFO/ØS BØA3031 Sport Business and Economics 7,5 HØST ENG MET2010 Anvendt statistikk 7,5 HØST MRK2010 Markedskommunikasjon og merkevarebygging 7,5 HØST MF MRK2015 Managing Business Relationships 7,5 HØST ENG MRK3015 Consumer Behaviour 7,5 HØST ENG ORG3021 Endringsledelse og trender 7,5 HØST ORG SMØ2020 Welfare Economics 7,5 HØST ENG SMØ3020 Anvendt mikroøkonomi 7,5 HØST SØK BBOA2020 Videregående skatte- og avgiftsrett 7,5 VÅR RFO BØA2020 Decision Modeling and Optimization 7,5 VÅR ENG BØA2042 Financial Modelling using Excel 7,5 VÅR ENG MRK2020 International Business 7,5 VÅR ENG MRK3025 Innovation and Business Development 7,5 VÅR ENG 11

12 Studieplan Master i økonomi og administrasjon siviløkonom Studiet består av en emnedel og en selvstendig avhandlingsdel. Emnedelen går over tre semester og består av 90 studiepoeng, og oppgavedelen utgjør 30 studiepoeng. I tredje semesteret kan studentene ta et studieopphold ved et samarbeidende utenlandsk universitet eller velge godkjente emner ved skolen. Studiet tilbyr følgende hovedprofiler: Økonomistyring Finansiering og investering Strategi, organisasjon og ledelse Markedsføring Støtteprofil velges fra samme liste, og gir studentene mulighet til å utvikle både dybde- og breddekunnskaper innenfor de valgte områdene. Fordeling mellom ulike fagkategorier Fellesemner 15 sp Dette er emner som er obligatorisk for alle profilene. De er fordelt på første og andre semester. Metodeemner 15 sp Hovedprofil 30 sp emner og masteroppgave 30 sp Det er et generelt krav om at alle studentene minimum skal ha to metodeemner til sammen 15 sp. De enkelte hovedprofilene fastsetter retningslinjer for studentens frihet til å velge metodefag. Hovedprofilen består av minimum 4 emner fra den aktuelle profilen pluss masteroppgaven. Til sammen utgjør dette 60 sp. Den enkelte hovedprofilen fastsetter retningslinjer for studentens frihet til å velge emner innenfor hovedprofilen. Støtteprofil 15 sp 15 sp Alle studentene må velge en støtteprofil fra en av de andre hovedprofilene. Den enkelte hovedprofil fastsetter retningslinjer for studentens frihet til å velge emner innenfor støtteprofilen. Støtteprofilen skal utgjøre til sammen 15 sp innen en fordypning. Alle studentene skal ta to valgfag til sammen 15 sp. 12

13 Ved valg av emner fra en annen utdanningsinstitusjon enn NTNU Handelshøyskolen, må dette søkes om skriftlig til administrasjonen. Kriterier for å få godkjent eksterne emner er at de er på masternivå og at de er relevante for mastergraden/siviløkonomutdanningen. Som et alternativ til støtteprofil og valgfag kan studentene ta tredje semester i utlandet. Obligatoriske emner Emne SP 2017 Høst 2018 Vår BFE4000 Bedriftsøkonomiske perspektiver på organisasjoner 5 5 FE410 Vitenskapsteori for økonomer 2,5 2,5 FE420 Alternative perspektiver på rasjonalitet, velferd og ansvar 2,5 2,5 BFE4030 Videregående mikroøkonomi 5 5 BFIN5000 Masteroppgave i Hovedprofil *Vår

14 Profileringsområder Finansiering og investering 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester BFE4000 Bedriftsøkonomiske perspektiver på organisasjoner 5 sp FE420 Alternative perspektiver på rasjonalitet, velferd og ansvar 2,5 sp FE410 Vitenskapsteori for økonomer 2,5 sp BFE4030 Videregående mikroøkonomi 5 sp MET420 Kvantitativ metode og økonometri BFIN5000 Masteroppgave 30 sp Ut over dette skal det velges: - Ett metodeemne () i tillegg til MET420 (MET410, MET430 eller MET500). Kan gjennomføres høst i 1. eller 2. studieår. - Fire hovedprofilemner (30 sp). - To støtteprofilemner (15 sp). Den enkelte hovedprofil fastsetter retningslinjer for studentens frihet til å velge emner innenfor støtteprofilen. - To valgfag (15 sp). 14

15 Valgemner i hovedprofil Finansiering og investering Emne SP 1 sem Høst 2. sem Vår 3 sem Høst BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse 7,5 7,5 BFIN4012 Interest Income Securities 7,5 7,5 BFIN5012 Risikostyring og empirisk finans 7,5 7,5 IF400 Finansielle instrumenter 7,5 7,5 IF420 Beslutningsanalyse og selskapsfinansiering 7,5 7,5 IF440 Kapitalmarkeder og usikkerhet 7,5 7,5 BFIN4012 Interest Income Securities 7,5 7,5 BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse 7,5 7,5 IF400 Finansielle instrumenter 7,5 7,5 BFIN5012 Risikostyring og empirisk finans 7,5 7,5 15

16 Markedsføring 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester FE420 Alternative perspektiver på rasjonalitet, velferd og ansvar 2,5 sp BFE4000 Bedriftsøkonomiske perspektiver på organisasjoner 5 sp FE410 Vitenskapsteori for økonomer 2,5 sp MET410 Kvalitative forskningsmetoder BFE4030 Videregående mikroøkonomi 5 sp MET420 Kvantitativ metode og økonometri MF440 Markedsorientert serviceledelse BMRK5000 Masteroppgave 30 sp Ut over dette skal det velges: - To hovedprofilemner (15 sp). - To støtteprofilemner (15 sp). Den enkelte hovedprofil fastsetter retningslinjer for studentens frihet til å velge emner innenfor støtteprofilen. - To valgfag (15 sp). 16

17 Valgemner i hovedprofil Markedsføring Emne SP 1 sem Høst 2. sem Vår 3 sem Høst BMRK4021 Forbrukerforståelse 7,5 7,5 MF425 Merkevareledelse 7,5 7,5 SOL415 Strategisk ledelse 7,5 7,5 TSOL510 Innovation and Product Development 7,5 7,5 TMF410 Industriell markedsføring 7,5 7,5 MF425 Merkevareledelse 7,5 7,5 SOL415 Strategisk ledelse 7,5 7,5 BMRK4021 Forbrukerforståelse 7,5 7,5 TSOL510 Innovation and Product Development 7,5 7,5 17

18 Strategi, organisasjon og ledelse 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester FE420 Alternative perspektiver på rasjonalitet, velferd og ansvar BFE4000 Bedriftsøkonomiske perspektiver på organisasjoner 5 sp FE410 Vitenskapsteori for økonomer 2,5 sp MET410 Kvalitative forskningsmetoder BSOL4005 Organisasjonsteoretiske perspektiver SOL415 Strategisk ledelse 2,5 sp BSOL5000 Masteroppgave 30 sp BFE4030 Videregående mikroøkonomi 5 sp MET420 Kvantitativ metode og økonometri SOL420 Ledelse Ut over dette skal det velges: - Ett hovedprofilemne (). - To støtteprofilemner (15 sp). Den enkelte hovedprofil fastsetter retningslinjer for studentens frihet til å velge emner innenfor støtteprofilen. - To valgfag (15 sp). 18

19 Valgemner i hovedprofil Strategi organisasjon og ledelse Emne SP 1 sem Høst 2. sem Vår 3 sem Høst TSOL550 Influencing and Negotiations Skills 7,5 7,5 TSOL510 Innovation and Product Development 7,5 7,5 BOKO4010 Accounting, Strategy and Management 7,5 7,5 SOL511 Kunnskapsledelse 7,5 7,5 TSOL550 Influencing and Negotiations Skills 7,5 7,5 TSOL510 Innovation and Product Development 7,5 7,5 19

20 Økonomistyring 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester FE420 Alternative perspektiver på rasjonalitet, velferd og ansvar BFE4000 Bedriftsøkonomiske perspektiver på organisasjoner 5 sp FE410 Vitenskapsteori for økonomer 2,5 sp MET410 Kvalitative forskningsmetoder 2,5 sp BOKO5000 Masteroppgave 30 sp BFE4030 Videregående mikroøkonomi 5 sp MET420 Kvantitativ metode og økonometri ØS420 Perspektiver på økonomistyring Ut over dette skal det velges: - Tre hovedprofilemner (22,5 sp). - To støtteprofilemner (15 sp). - To valgfag (15 sp). (NB! Disse lar seg ikke legge til i utdanningsplan for 3. semester før i 2. semester.) 20

21 Valgemner i hovedprofil Økonomistyring Emne SP 1 sem Høst 2. sem Vår 3 sem Høst BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse 7,5 7,5 ØS410 Strategisk økonomistyring 7,5 7,5 ØS450 Advanced Management Accounting 7,5 7,5 BOKO4010 Accounting, Strategy and Management 7,5 7,5 ØS440 Regnskap i teori og praksis 7,5 7,5 BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse 7,5 7,5 ØS450 Advanced Management Accounting 7,5 7,5 ØS410 Strategisk økonomistyring 7,5 7,5 21

22 Støtteprofiler Valgemner i støtteprofil Finansiering og investering Emne SP 1 sem Høst 2. sem Vår 3 sem Høst BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse 7,5 7,5 BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse 7,5 7,5 BFIN4012 Interest Income Securities 7,5 7,5 BFIN5012 Risikostyring og empirisk finans 7,5 7,5 IF400 Finansielle instrumenter 7,5 7,5 IF420 Beslutningsanalyse og selskapsfinansiering 7,5 7,5 IF440 Kapitalmarkeder og usikkerhet 7,5 7,5 BFIN4012 Interest Income Securities 7,5 7,5 BFIN5012 Risikostyring og empirisk finans 7,5 7,5 IF400 Finansielle instrumenter 7,5 7,5 22

23 Valgemner i støtteprofil Markedsføring Emne SP 1 sem Høst 2. sem Vår 3 sem Høst BMRK4021 Forbrukerforståelse 7,5 7,5 MF425 Merkevareledelse 7,5 7,5 MF440 Markedsorientert serviceledelse 7,5 7,5 BMRK4021 Forbrukerforståelse 7,5 7,5 MF425 Merkevareledelse 7,5 7,5 23

24 Valgemner i støtteprofil Strategi, organisasjon og ledelse Emne SP 1 sem Høst 2. sem Vår 3 sem Høst BOKO4010 Accounting, Strategy and Management 7,5 7,5 BSOL4005 Organisasjonsteoretiske perspektiver 7,5 7,5 SOL415 Strategisk ledelse 7,5 7,5 TSOL550 Influencing and Negotiations Skills 7,5 7,5 TSOL510 Innovation and Product Development 7,5 7,5 SOL420 Ledelse 7,5 7,5 SOL511 Kunnskapsledelse 7,5 7,5 SOL415 Strategisk ledelse 7,5 7,5 BSOL4005 Organisasjonsteoretiske perspektiver 7,5 7,5 TSOL510 Innovation and Product Development 7,5 7,5 TSOL550 Influencing and Negotiations Skills 7,5 7,5 24

25 Valgemner i støtteprofil Økonomistyring Emne SP 2016 Høst 2017 Vår 2017 Høst BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse 7,5 7,5 ØS410 Strategisk økonomistyring 7,5 7,5 ØS450 Advanced Management Accounting 7,5 7,5 BOKO4010 Accounting, Strategy and Management 7,5 7,5 ØS440 Regnskap i teori og praksis 7,5 7,5 BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse 7,5 7,5 ØS450 Advanced Management Accounting 7,5 7,5 ØS410 Strategisk økonomistyring 7,5 7,5 25

26 Valgemner I løpet av masterstudiets tre første semester må studentene velge to valgemner - totalt 15 studiepoeng. Oversikten over valgemner samsvarer med underviste emner inneværende studieår. En vil måtte påregne at endringer i valgemneporteføljen kan forekomme påfølgende studieår. Emne SP Høst Vår BSOL4005 Organisasjonsteoretiske perspektiver 7,5 7,5 BMRK4021 Forbrukerforståelse 7,5 7,5 BFIN4012 Interest Income Securities 7,5 7,5 BFIN5012 Risikostyring og empirisk finans 7,5 7,5 BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse 7,5 7,5 IF400 Finansielle instrumenter 7,5 7,5 MET410 Kvalitative forskningsmetoder 7,5 7,5 MET430 Matematikk II 7,5 7,5 MET500 Multivariate statistiske analyser ved bruk av LISREL 7,5 7,5 MF425 Merkevareledelse 7,5 7,5 SOL415 Strategisk ledelse 7,5 7,5 SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk 7,5 7,5 26

27 Emne SP Høst Vår SØK3007 Skatt, beslutningadferd og økonomisk politikk 7,5 7,5 TSOL510 Innovation and Product Development 7,5 7,5 TSOL550 Influencing and Negotiations Skills 7,5 7,5 ØS410 Strategisk økonomistyring 7,5 7,5 ØS450 Advanced Management Accounting 7,5 7,5 BOKO4010 Accounting, Strategy and Management 7,5 7,5 IF420 Beslutningsanalyse og selskapsfinansiering 7,5 7,5 IF440 Kapitalmarkeder og usikkerhet 7,5 7,5 MET420 Kvantitativ metode og økonometri 7,5 7,5 MF440 Markedsorientert serviceledelse 7,5 7,5 SOL420 Ledelse 7,5 7,5 SOL511 Kunnskapsledelse 7,5 7,5 ØS440 Regnskap i teori og praksis 7,5 7,5 27

28 Valgemner ved Institutt for samfunnsøkonomi og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse - Studieåret 2017/2018 Emne SP 2017 Høst 2018 Vår TIØ4201 Risikohåndtering 7,5 7,5 SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk 7,5 7,5 SØK3007 Skatt, beslutningsadferd og økonomisk politikk 7,5 7,5 FIN3005 Makrofinans 7,5 7,5 FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri TIØ4120 Operasjonsanalyse, grunnkurs 7,5 7,5 TIØ5200 Project Organizations 7,5 7,5 SØK3005 Informasjons- og markedsteori 7,5 7,5 TIØ4175 Purchasing and Logistics Management 7,5 7,5 28

29 Studieplan Master i ledelse av teknologi Obligatoriske emner 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester BSOL4610 Strategi og endring TIF410 Prosjektfinansiering TSOL510 Innovation and Product Development TSOL410 Teknologibasert forretningsutvikling TSOL425 Teamledelse og teknologi TØS410 Økonomistyring i teknologibedrifter TMET410 Kvalitativ og kvantitativ metode TMF410 Industriell markedsføring TAF510 TSOL415 Human Resource Management Masteroppgave 30 sp 29

30 Valgemner Emne SP Høst Vår BSOL4005 Organisasjonsteoretiske perspektiver 7,5 7,5 IF400 Finansielle instrumenter 7,5 7,5 MET500 Multivariate statistiske analyser ved bruk av LISREL 7,5 7,5 MF425 Merkevareledelse 7,5 7,5 SOL415 Strategisk ledelse 7,5 7,5 TSOL550 Influencing and Negotiations Skills 7,5 7,5 SOL420 Ledelse 7,5 7,5 SOL511 Kunnskapsledelse 7,5 7,5 BOKO4010 Accounting, Management and Strategy 7,5 7,5 30

31 Emne SP Høst IF400 Finansielle instrumenter 7,5 7,5 MET500 Multivariate statistiske analyser ved bruk av LISREL 7,5 7,5 SOL415 Strategisk ledelse 7,5 7,5 TSOL550 Influencing and Negotiations Skills 7,5 7,5 31

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Forslag til ny fagstruktur Tor Busch, 09.01.08 1. Fagstruktur Antall fordypninger Det skal etableres fordypningsretninger innen følgende områder: Økonomisk styring Finansiering

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 71 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.12.2015. Studietilbud

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 65 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 27.01.2015. Studietilbud

Detaljer

Strategiarbeid ved Handelshøyskolen i Trondheim

Strategiarbeid ved Handelshøyskolen i Trondheim Avdelingsstyremøte 2-2015 /RL Avdelingsstyremøte nr. 2-2015 Møtedato: Torsdag 19. mars 2015 Tid: kl. 12.30-15.30 Sted:, Klæbuveien 72, Møterom M43, 4. etg. Saksliste: Vedtakssaker V-sak 03-2015 V-sak 04-2015

Detaljer

Kontinuasjonseksamen -høst 2017

Kontinuasjonseksamen -høst 2017 Oversikt over kontinuasjonseksamener høsten 2017: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Informasjon om fagvalg 2017/2018. For bachelor og årskurs i samfunnsøkonomi

Informasjon om fagvalg 2017/2018. For bachelor og årskurs i samfunnsøkonomi Informasjon om fagvalg 2017/2018 For bachelor og årskurs i samfunnsøkonomi 1 Spørsmål vi prøver å svare på: Hvordan er andre og tredje studieår bygget opp? Hva handler SØK2000 emnene om? Er noen emner

Detaljer

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG 1302 1901 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR ØKONOMI OG RESSURSFORVALTNING RED: INGER-LISE LABUGT IØR-stud Nr 3/06 Studierevisjonen 2006 flere detaljer: Det er foretatt omfattende gjennomgang

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 97 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap SIDE 75 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 8.3.2005 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 36 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 18.02.2004. MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen EKSAMENSPLAN EKSAMEN VÅREN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform Merknad (eksamensform) 20. mars ØAADM3200 Negotiations Skriftlig 3. april ØAADM3300 Cross-Cultural Communication Skriftlig

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad:

Detaljer

Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene

Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Bachelor kontinuasjoner - V2015

Bachelor kontinuasjoner - V2015 Oversikt over kontinuasjonseksamener våren 2015: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (eksamensform) 08.09.2017 KULT6000 Organisering og ledelse av kunst og kultur Merknad 08.09.2017 KULT6000 Organisering

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 118 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 13.01.09. MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Master i finansiell økonomi har mange søkere og en gjennomsnittskarakter på C er derfor ingen garanti for opptak.

Master i finansiell økonomi har mange søkere og en gjennomsnittskarakter på C er derfor ingen garanti for opptak. SIDE 122 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2012. Kort om finansiell økonomi Finansiell økonomi er

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011.

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. SIDE 104 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. MASTERPROGRAM I INNLEDNING Finansiell økonomi er

Detaljer

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (sform) 22.03.18 ØAADM3200 Negotiations Skriftlig Merknad 12.04.18 ØAADM3300 Cross-Cultural Communications Skriftlig 16.04.18

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Studieprogram M-ØKAD5, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Theo Schewe NRØA møte 3-06 Bø i Telemark 16. 17. 10. 2006 Studiemodell for Bachelorstudium i Økonomi og administrasjon

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25. SIDE 129 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25. januar 2008 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Studieprogram M-ØKAD5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det

Detaljer

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger Ole Andreas Engen Historical development 1982 One-year course module in safety 1987 Master programme risk and safety petroleum

Detaljer

Stedbaserte eksamener startet 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter ).

Stedbaserte eksamener startet 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter ). Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i eksamensplanen. Stedbaserte eksamener startet 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter 01.08.16). Hjemmeeksamen (under 24 timer/1

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 10.

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 10. SIDE 104 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 10. januar 2007 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet

Detaljer

Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator

Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator 1 Masterprofil Økonomisk analyse Kvalifisere for utfordrende jobber som krever innsikt og analytisk kompetanse på høyt faglig nivå

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Infomøte om fagvalg 2015/2016

Infomøte om fagvalg 2015/2016 Infomøte om fagvalg 2015/2016 Bachelor og årskurs i samfunnsøkonomi Onsdag 4. mars 2015 kl. 14.15, D6 1 Plan for møtet Hvordan er andre og tredje studieår bygget opp? Hva handler SØK2000 emnene om? Er

Detaljer

Informasjonsmøte om utveksling

Informasjonsmøte om utveksling Informasjonsmøte om utveksling 2015-2016 Tema Hva, hvorfor, hvem, hvordan Søkning og uttak til utveksling Godkjenning av fag og eksamener Stipend/lån Praktiske forhold Studentrapporter Videre prosedyre

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter Høgskolen i Sør-Trøndelag Telefon: +47 73 55 99 50 Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Telefax: +47 73 55 99 51 STUDIEKALENDER 2012/2013 Uke 32 Utsatt eksamen starter 15.08.12 Studiestart bachelor 1. studieår

Detaljer

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER Handelshøyskolen BI har vedtatt å revidere Bachelorstudiene. Bakgrunnen for dette er bl.a. Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ny revidert

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

BUS. Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management. Endre Bjørndal 21. april 2017

BUS. Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management. Endre Bjørndal 21. april 2017 BUS Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management Endre Bjørndal 21. april 2017 Hva er økonomisk styring? 1. Forstå / analysere verdiskaping - Produkt, kunder, prosjekter, avdelinger

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

Notat. Innledning. Nye emner

Notat. Innledning. Nye emner Notat Dato: 13.02.2012 Saksnr./arkivnr.: saksnr Til: Kikk her og skriv inn mottaker. Saksbehandler: Elin Kristin Hansen 67235000, postmottak@hioa.no ENDRINGSNOTAT PROGRAMPLANER 2012/2013: BACHELORSTUDIET

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplaner 2009/2010

Studieplaner 2009/2010 1 Sist oppdatert: 1..9 Master i Eiendomsfag (-årig) Studieplaner 29/21 Under presenteres nye studieplaner for alle klasser/årstrinn ved studieprogrammet Eiendomsfag. Planene viser obligatoriske emner for

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heiltid/deltid: Heltid Opptaksinformasjon Generell studiekompetanse Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

Orientering. Viktige datoer våren Viktige datoer høsten 2016

Orientering. Viktige datoer våren Viktige datoer høsten 2016 Orientering Viktige datoer høsten 2016 15. september : betale semesteravgift : bekrefte utdanningsplan (eksamensmelding) Frist for å trekke seg fra eksamen er 2 uker før Viktige datoer våren 2017 1. februar

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Opptaksinformasjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Fra oldfrue via husøkonom til Facility Manager

Fra oldfrue via husøkonom til Facility Manager Fra oldfrue via husøkonom til Facility Manager - Utdanninger i 60 års utvikling Høgskolelærer Ellen Nygard Studielederområdet Facility Management, Institutt for helse, ernæring og ledelse ved Fakultet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heiltid/deltid: Heltid Opptaksinformasjon Generell studiekompetanse Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

FM-utdanningene på Kjeller fornyer seg og fortsetter

FM-utdanningene på Kjeller fornyer seg og fortsetter FM-utdanningene på Kjeller fornyer seg og fortsetter Bransjedagen 2014 Kjeller 27. februar Studieleder/Førsteamanuensis Knut Boge Institutt for helse, ernæring og ledelse/facility Management Facility Management

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vi har i dag en på mange måter velfungerende master i økonomi og administrasjon, men etter fem år kan det være fornuftig å ta en gjenomgang for å sjekke om det er noen

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensnavn 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6206 Anatomi og fysiologi 05.11.2013 Kl. 09-12 3 timer, 6206 Anatomi og fysiologi

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensdato 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6992 Ledelse og økonomisk styring 03.09.2013 Kl. 10-12 2 timer 6991 Person- og

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamenskode 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 1019 Matematikk 14.11.2013 Kl. 10-13 3 timer, skriftlig 1224 Byggeteknikk m/ materiallære

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer