UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE"

Transkript

1 UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION

2 NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til nytenkning og utvikling i vår bransje. Vi vil anbefale våre medlemmer å delta på programmet. Jørgen Lund Fagsjef NARF, Programleder Studiet har et spennende utgangs punkt, fordi det er utviklet på bakgrunn av forskningsfunn som gjenspeiler bransjens behov og kundenes etterspørsel etter rådgivningstjenester. Kristijane Cook Bulukin Regiondirektør, Amesto Business Partner AS Faglig leder for studiet BEDRE RÅDGIVERE Økt kompetanse hos de ansatte betyr økt verdi for små og mellomstore bedrifter. Studiets formål er å styrke regnskaps- og økonomimedarbeidere i rollen som rådgivere. Deltakerne lærer å analysere kundens behov og forventninger, og får i tillegg innføring i forberedelse og gjennomføring av gode, målrettede kundemøter. Studiet gjør dem i stand til å jobbe med kunde relasjoner på nye og spennende måter, og til å gjennomføre utviklingstiltak på egen arbeidsplass. Utviklingsprogrammet for regnskapsog økonomirådgivere: Bidrar til større kunnskap om det å arbeide som rådgiver. Er en treningsarena hvor deltakerne får prøve ut de teorier og verktøy som blir presentert, og slik gi bedre ferdigheter i det å være en utviklingspartner. Gir deltakerne et mer avklart forhold til det å være rådgiver. Ikke bare økt kunnskap og økte ferdigheter, men også økt selvinnsikt i forhold til rollen som utviklingspartner.

3 REFERANSER Torunn F. Hellesund Autorisert regnskaps fører Økonomi & Databistand AS Stig Ove Hoff Økonomikonsulent/ regn skapsrådgiver Amesto Business Partner AS Da jeg leste om dette studiet, syntes jeg det hørtes spennende og utfordrende ut. Etter tre studiesamlinger er jeg fremdeles av samme mening. Jeg har fått en del aha-opplevelser ved det å være regnskapsfører, kontra det å være regnskapsrådgiver. Foreleserne har hatt stort fokus på den unike situasjonen en regnskapsfører har til å kunne innta rollen som rådgiver. Kurset en godt timet, jeg finner stadig vekk artikler som omhandler dette emnet, sist i lederen i Regnskap & Økonomi. Stoffet som er gjennomgått har bidratt til at jeg ser på mitt yrke som regnskaps fører med helt nye øyne. Enten en ønsker å bli regnskapsrådgiver eller ikke, er programmet med på å øke forståelsen for de menneskelige proses ser som er i sving når f.eks regnskapsfører møter kunde. Jeg er mer oppmerksom på hvordan jeg formidler regnskapsrapporter til kunden og opptatt av at kunden faktisk forstår det jeg forsøker å formidle. En rådgiver må kunne se på forbedringspotensialet ved alle sider av en bedrift, enten det gjelder det økonomiske eller selve kulturen i bedriften. Fagene i kurset favner over alt dette og griper inn i hver andre slik at helheten gir en god innføring i hva det vil si å være rådgiver. Vårt motto i min bedrift er å gjøre våre kunder bedre. Dette studiet er en innføring i nettopp det. Det hjelper oss å forstå hvordan vi kan gjøre våre kunder bedre. Min erfaring er at alle forelesnin gene har behandlet svært relevante tema. Gjennom lesning av obliga torisk pensum og diskusjon i gruppen, har jeg fått forståelse av at det ikke bare er å bestemme seg for å bli rådgiver. Det må rett og slett en omprogrammering til for å kunne lykkes i en slik rolle. Rådgivere er de som skal se inn i fremtiden, med hjelp av historiske data (regnskapet). Samlingene med forelesninger og ikke minst diskusjoner, er jeg sikker på kommer til å være til stor nytte fremover. I diskusjoner har man delt ulike erfaringer som gjør at man blir betydelig mer reflektert over utfordringen. Gjennom forskningsprosjektet på regnskapsbransjen har foreleserne satt seg grundig inn i mulighetene bransjen har på rådgivningssiden. Vi har lært analyse av regn skapsdata til bruk i rådgivning. Analysen tar for seg lønnsomhets-forbedringer i hele bedriften og ikke bare på enkelte områder. Denne analysen gjør det mye enklere å komme i gang med rådgivningen. Man skal imidlertid ikke undervurdere den tiden som må nedlegges på studiet. Skriving av gruppeoppgave samt en eksamen foregår mellom nyttår og frem til begynnelsen av mai. Dette er en tid hvor aktivitetsnivået i vår bransje normalt er forholdsvis høyt. For at denne tiden ikke skal bli umenneskelig, er det viktig å tilrettelegge tid til bruk på studiet.

4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER PRAKTISKE OPPLYSNINGER OPPTAKSKRAV Utdanning: Høgskolekandidatutdanning i økonomi og administrasjon (120 studiepoeng), fortrinnsvis med fordypning innenfor regnskap og skatterett i tråd med utdanningskravet til autorisasjon som regnskapsfører. Arbeidserfaring: Minimum tre års relevant erfaring fra regnskapsbransjen eller tilsvarende. Søkere med annen utdanningsbakgrunn vil også bli vurdert. For denne gruppen vil det kreves minimum fem års relevant arbeidserfaring. Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse er minimumskrav for opptak. SØKNADSFRIST Det praktiseres fortløpende opptak fram mot søknadsfrist 15. juni Søknadsskjema finnes på Det tas forbehold om at studiet kan være fulltegnet før denne dato. STUDIEAVGIFT Kr ,- for hele studiet. Dette inkluderer undervisning, veiledning, lunsj og pausebevertning. Litteratur-, reise- og oppholdsutgifter vil komme i tillegg. Utgifter til litteratur er stipulert til ca kr ,- pr. deltaker. STUDIESTART Studiet begynner 5. september Studiesamlingene er lokalisert til, Bergen. OMFANG Studiet har et omfang på 30 studiepoeng, og gjennomføres over ett år. Studiet kan inngå i en bachelorgrad i økonomiskadministrative fag. ARBEIDSFORMER Undervisningen er lagt opp som 10 dagers intensiv undervisning fordelt over 4 studiesamlinger. Antall deltakere er begrenset til 35, og undervisningen foregår derfor i seminarform. Programleder vil være til stede på studiesamlingene, trekke sammen de faglige bidragene og knytte teoriene mot aktuelle praktiske problemstillinger. Dette er et viktig element i kvalitetssikringen av studiet. I tillegg er studiet basert på selvstudium og aktiv egeninnsats både på og mellom studiesamlingene. Det gis faglig veiledning i forbindelse med gruppeoppgaven og den individuelle prosjektoppgaven. PROGRAM FOR STUDIET HØSTEN 2007 OG VÅREN studiesamling september studiesamling oktober 2007 Hjemmeeksamen 27. november studiesamling februar 2008 Hjemmeeksamen 12. mars studiesamling mai 2008 Innlevering gruppeoppgave 5. mai 2008 Innlevering prosjektoppgave 1. september 2008 Med forbehold om endringer.

5 STUDIETS OPPBYGGING UTVIKLINGSPROGRAM for regnskaps- og økonomirådgivere MODUL 1: LEDELSE I KUNNSKAPSMILJØER (6 STUDIEPOENG) Kunnskapsbasert perspektiv på småbedrifter Makt Rolleteori Kunnskapsarbeid og produktivitet Interne og eksterne ledelsesutfordringer Håndtering av informasjonsstrømmer og kunnskapsbaser INDIVIDUELL HJEMMEEKSAMEN 3 TIMER MODUL 2: STRATEGI OG ØKONOMISTYRING (6 STUDIEPOENG) Strategi Strategisk nøkkeltallsanalyse Økonomiforståelse Budsjetteringsprosessen INDIVIDUELL HJEMMEEKSAMEN 3 TIMER MODUL 3: ORGANISASJONSKULTUR KLIMA, KULTUR OG ARBEIDSMILJØ (6 STUDIEPOENG) Organisasjoner som kulturer Organisatorisk tilhørighet og identitet Kulturelle aspekter ved organisatoriske endringer Bygging og vedlikehold av organisasjonskultur INDIVIDUELL HJEMMEEKSAMEN 4 TIMER MODUL 4: PERSONLIG UTVIKLING OG EGENTRENING (6 STUDIEPOENG) Økt selvinnsikt Egenutvikling som utviklingspartner GRUPPEOPPGAVE FRA MODUL 4 MODUL 5::INDIVIDUELL PROSJEKTOPPGAVE (6 STUDIEPOENG)

6 NORGES HANDELSHØYSKOLE Etter- og videreutdanning Helleveien 30, 5045 Bergen Telefon: Fax: E-post: NORGES AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERES FORENING Øvre Vollgate 13, 0101 Oslo Telefon: Fax: E-post:

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING Massasjeterapi Soneterapi Ta grep om fremtiden Med en utdanning innen alternativ behandling Vi har to studieretninger; Soneterapi Massasjeterapi

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden

Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden Gunnar Nossum Jon Olav Veie Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:8 Prosjektnummer : 1580 : BYGDEKOMPASSET

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Programmet kan inngå som

Programmet kan inngå som 1 Foreløpig skisse til Lederutviklingsprogram Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommunee sin vedtattee «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse og medarbeiderutvikling.

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse, halvårsstudium Procurement Management, 30 credits 30 studiepoeng Dato for godkjenning xx.xx.2015 Gjelder for studenter tatt opp 2015/2016 Innledning Alle

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer