BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON"

Transkript

1 Innhold BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTERSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTERSTUDIUM I REGNSKAP OG REVISJON... 7 MASTERSTUDIUM I LEDELSE AV TEKNOLOGI... 8 MASTER OF PUBLIC ADMINISTRASJON... 9 ÅRSSTUDIUM IØKONOMI OG ADMINISTRASJON... 9 side

2 BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Ny modell fra Høst 2019 (gjelder kun de med oppstart 2019) H19 V20 H20 V21 H21 V22 BØA1200 BØA2200 Finansregnskap Finansiering og Profileringsområder med analyse investering Inkl. bacheloroppgave BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap MET1001 Matematikk MRK1001 ORG1100 Organisasjon og ledelse MET1002 Statistikk SMØ1001 Mikroøkonomi Ex.phil BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering SMØ2001 Makroøkonomi JUR2001 Rettslære Områdeemne INT3001 Etikk ORG2002 Foretaksstrategi MET3001 Samfunnsvitenskapelig metode Regnskapsfører Finansiell styring Økonomisk styring Organisering og endring Samfunnsøkonomi Undervisning studieåret kull 2019 kull 2018 Kull 2017 BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap MET1001 Matematikk MRK1001 ORG1100 Organisasjon og ledelse H19 V20 H19 V20 H19 V20 BØA1200 BØA2200 MET3001 INT3001 Finansregnskap Finansiering og Samfunnsvitenskapelig Etikk med analyse investering metode MET1002 Statistikk SMØ1001 Mikroøkonomi Ex.phil BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering SMØ2001 Makroøkonomi Valgfag Valgfag BSOL2200 Organisasjonspsykologi og ledelse JUR2001 Rettslære Valgfag Profileringsområder 45 sp (inkl. valgfag) Regnskapsfører Finansiell styring Økonomisk styring Organisering og endring Samfunnsøkonomi side

3 Følgende valgemner tilbys studieåret : Kode navn sp semester Valgemner for 2. og 3. året BBOA2010 Innføring i skatterett BBOA3005 Digitale regnskapsprosesser BØA2033 Årsregnskap BØA3031 Sport Business and Economics MET2010 Anvendt statistikk MRK2010 Markedskommunikasjon og merkevarebygging MRK2015 Managing Business Relationships MRK3015 Consumer Behaviour SMØ3020 Anvendt mikroøkonomi SPR2010 Business and Management English BBOA2020 Videregående skatte- og avgiftsrett 7,5 VÅR BØA2020 Decision Modelling and Optimization 7,5 VÅR BØA2042 Financial Modeling using Excel 7,5 VÅR BØA3020 Integrert budsjettering og økonomisk styring 7,5 VÅR MRK3025 Innovation and Business Development 7,5 VÅR Valgemner for 3. året BBOA3010 Corporate Finance BMRK3012 Serviceledelse og relasjonsmarkedsføring ORG3021 Endringsledelse og trender BBOA3020 Financial Institutions, Markets and Regulations 7,5 VÅR BBOA3030 Videregående finansregnskap 7,5 VÅR ORG3030 Strategic leadership 7,5 VÅR side

4 PROFILERING STUDIEÅR Profileringsområde Finansiell styring Samfunnsøkonomi Økonomisk styring Organisering og endring Obligatoriske emner i 3. året BBOA3010 Corporate Finance (høst) BBOA3020 Financial Institutions, Markets and Regulations (vår) AF3015 Semesteroppgave (vår) MRK2010 Markedskommunikasjon og merkevarebygging (høst) BMRK3012 Serviceledelse og relasjonsmarkedsføring (høst) AF3000 Bacheloroppgave (vår) SMØ3020 Anvendt Mikroøkonomi (høst) SØK2012 Adferdsøkonmi (høst) SØK2011 Offentlig økonomi og økonomisk politikk (høst) SØK1012 Makroøkonomisk analyse (vår) SØK2501 Semesteroppgave i samfunnsøkonomi (vår) BØA3050 Innføring i økonomistyring (høst) BØA3020 Integrert budsjettering og økonomisk styring (vår) AF3020 Semesteroppgave (vår) ORG3021 Endringsledelse og trender (høst) ORG3030 Strategic Leadership (vår) AF3000 Bacheloroppgave (vår) Profilering regnskapsfører: gjelder fra studeiår Semester 1 NY Semester 2 NY Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap BØA1200 Finansregnskap med analyse BØA2200 Finansiering og investering MET1001 Matematikk MRK1001 ORG1100 Organisasjon og ledelse MET1002 Statistikk SMØ1001 Mikroøkonomi Ex.phil BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering SMØ2001 Makroøkonomi BØA2033 Årsregnskap BBOA2010 Innføring i skatterett BSOL2200 Organisasjons -psykologi og ledelse JUR2001 Rettslære BBOA2020 Videregående skatte- og avgiftsrett MET3001 Samfunnsvitenskapelig metode BBOA3005 Digitale regnskaps prosesser BØA3050 Innføring i økonomistyring Valgfag INT3001 Etikk BØA3020 Integrert budsjettering og økonomisk styring AF3020 Semesteroppgave BBOA3030 Videregående finansregnskap side

5 MASTERSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON semester 2. semester 3. semester 4. semester BBedriftsøkonomiske atferdsteorier Eksperter i Team Vitenskapsteori, Etikk og fagkritikk Hovedprofil Metode 1 Metode 2 Hovedprofil Hovedprofil Hovedprofil Valgfag Valgfag Valgfag For å ivareta breddekravet må minst ett emne velges fra en annen hovedprofil. Alle studentene skal ta tre valgemner til sammen 22,5 sp. Følgende emner (utover obligatoriske emner) tilbys : Kode Navn sp Semester BFIN4012 Interest Income Securities BFIN5012 Risikostyring og empirisk finans BMRK4021 Forbrukerforståelse BMRR4010 Virksomhetsstyring, prosesser og IKT BMRR4015 Avansert data- og transaksjonsanalyse BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse BOKO5020 Ny offentlig styring BSOL4005 Organisasjonsteoretiske perspektiver IF400 Finansielle instrumenter MET430 Matematikk II MET500 Multivariate analyser og strukturmodellering (SEM) MF425 Merkevareledelse SOL415 Strategisk ledelse TDT4252 Virksomhetsarkitektur og innovasjon TMF410 Industriell markedsføring TSOL415 Human Resource Management TSOL425 Teamledelse og teknologi TSOL550 Negotiations ØS410 Strategisk økonomistyring IMT4113 Introduction to cyber and information technology 7,5 NETT(H/V) IMT4115 Introduction to information security management 7,5 NETT(H/V) IMT4127 Security management metrics 7,5 NETT(H/V) BSOL4620 Innovasjonsledelse 7,5 VÅR IF420 Beslutningsanalyse og selskapsfinansiering 7,5 VÅR IF440 Capital Markets and Uncertainty 7,5 VÅR MF440 Markedsorientert serviceledelse 7,5 VÅR SOL420 Ledelse 7,5 VÅR ØS440 Regnskap i teori og praksis 7,5 VÅR side

6 Hovedprofil Finansiering og investering 4 emner velges fra følgende liste: IF420 Finansielle instrumenter BFIN4012 Interest Income Securities BFIN5012 Risikostyring og empirisk finans BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse IF420 Beslutningsanalyse og selskapsfinansiering 7,5 VÅR IF440 Capital Markets and Uncertainty 7,5 VÅR Metode: 2 emner velges. MET500 Multivariate analyser og strukturmodellering (SEM) MET430 Matematikk II Hovedprofil 4 emner velges: BMRK4021 Forbrukerforståelse TMF410 Industriell markedsføring MF425 Merkevareledelse SOL415 Strategisk ledelse MF440 Markedsorientert serviceledelse 7,5 VÅR Obligatoriske metode emner: Hovedprofil Strategi, organisasjon og ledelse: Obligatoriske emner: BSOL4005 Organisasjonsteoretiske perspektiver SOL415 Strategisk ledelse SOL420 Ledelse 7,5 VÅR Ett emne velges: TSOL415 Human Resource Management TSOL550 Negotiations Metode obligatoriske emner: side

7 Hovedprofil Økonomistyring Obligatorisk emne: ØS420 Perspektiver på økonomistyring 7,5 VÅR Tre emner velges: BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse ØS410 Strategisk økonomistyring BOKO5020 Ny offentlig styring ØS440 Regnskap i teori og praksis 7,5 VÅR Obligatoriske metode emner: MASTERSTUDIUM I REGNSKAP OG REVISJON Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 BMRR4010 Virksomhetsstyring, prosesser og IKT BMRR4050 Revisjon I BMRR4055 Revisjon II BMRR4020 Skatte- og avgiftsrett BMRR4030 Finansregnskap I BMRR4025 Foretaksrett BMRR4035 Finansregnskap II Valgemner Eksperter i team BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsmåling ØS410 Strategisk økonomistyring BMRR4015 Avansert data- og transaksjonsanalyse Anbefalte valgemner: Kode Navn SP Semester IF420 Beslutningsanalyse og selskapsfinansiering 7,5 VÅR IF440 Capital Markets and Uncertainty 7,5 VÅR SOL420 Ledelse 7,5 VÅR ØS420 Perspektiver på økonomistyring 7,5 VÅR side

8 MASTERSTUDIUM I LEDELSE AV TEKNOLOGI Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 TØS410 Økonomistyring i teknologibedrifter TIF410 Prosjektfinansiering Valgemner BSOL4610 Strategi og endring i teknologibedrifter TSOL410 Teknologibasert forretningsutvikling TMF410 Industriell markedsføring TMET410 Kvalitativ og kvantitativ metode BSOL4620 Innovasjonsledelse Valgemner Valgemner Eksperter i team Valgemner Følgende emner tilbys ved NTNU Handelshøyskolen som valgemner: Kode Navn sp Sem BMRR4015 Avansert data- og transaksjonsanalyse BSOL4005 Organisasjonsteoretiske perspektiver IF400 Finansielle instrumenter MET500 Multivariate analyser og strukturmodellering (SEM) MF425 Merkevareledelse TSOL415 Human Resource Management TSOL425 Teamledelse og teknologi TSOL550 Negotiations side

9 MASTER OF PUBLIC ADMINISTRASJON Tema og arbeidsbelastning per semester semester BMPA4015 x x x Organisasjon og ledelse BMPA4025 økonomistyring x x x BMPA4035 x x x Statsvitenskap BMPA5052 x x Strategisk ledelse BMPA5055 x x x Samfunnsvitenskapelig metode BMPA5018 Masteravhandling x x ÅRSSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet består av 8 emner à 7,5 studiepoeng, hvorav 6 er obligatoriske emner og 2 er valgbare emner innenfor en portefølje på 4 emner. Semester 1 (høst) BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap MRK1001 ORG1100 Organisasjon og Ledelse ORG3021 Endringsledelse og trender Semester 2 (vår) BØA1200 Finansregnskap med analyse ORG2002 Foretaksstrategi (undervises kun for årsstudiet) Valgemne (se liste under) Valgemne (se liste under) Valgfrie emner (2 av 4 emner) SMØ1001 Mikroøkonomi (vår) MET1002 Statistikk (vår) MET3003 Prosjektstyring nytt emne kun for årsstudiet (vår) MET1001 Matematikk (høst) Alle valgemner kan brukes om man søker seg videre inn på bachelor. MET3003 brukes da som valgemne, mens SMØ1001, MET1002 og MET1001 er obligatoriske emner i bachelorgraden. side