EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER"

Transkript

1 EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensdato EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6992 Ledelse og økonomisk styring Kl timer 6991 Person- og godsløyve Kl timer 6974 Taxiløyve Kl timer, skriftlig 7178 Elektrofag for serviceteknikere Kl timer, skriftlig (Bedrift GK Norge) 6974 Taxiløyve Kl timer, skriftlig 6992 Ledelse og økonomisk styring Kl timer 6991 Person- og godsløyve Kl timer 6168 Innføring i ernæring - G-ERN Kl timer, 6413 Innføring i generell psykologi (flervalg) Kl timer, skriftlig 6206 Anatomi og fysiologi 6169 Fra mat til celle - G-ERN Ernæring gjennom livets faser - GERN Kommunikasjon 8000 Kommunikasjon 8008 Kommunikasjon 8012 Kommunikasjon 6347 Organisasjon og ledelse 6360 Organisasjon og ledelse 6965 Personalledelse Praktisk personalledelse 7182 Reiseliv, modul 1 Reiseliv 6921 Tegneteknikk Kl timer, Kl timer, Kl timer, Kl døgn, Kl døgn, skriftlig

2 6361 Økonomistyring Kl timer, 6414 Innføring i generell psykologi (kortsvar) Kl timer, kortsvar 6349 Personalledelse Kl timer, 6362 Personalledelse Kl timer, 6978 Org. utvikling og relasjonsledelse Kl timer, 7027 Pedagogisk assistent Kl timer, 1019 Matematikk Kl timer, skriftlig 7183 Reiseliv, modul 2 Reiseliv Kl døgn, 7170 Salgsledelse Kl timer, flervalg Utvikling av selgerrollen 6363 Helse og sosialrett Kl døgn, 6167 Informasjon og samfunnskontakt Kl døgn, 2121 Mekanisk teknologi Kl timer, skriftlig 6385 Nettjournalistikk Kl døgn, 6553 Programvare i undervisning IKT og læring Kl døgn, 6350 Prosjektstyring Kl døgn, 6165 Saksbehandling i helse - og sosialsektoren Kl døgn, 7171 Varehandel, modul Kl timer, skriftlig Ledelse varehandel 6198 Internetteknologi Kl timer, skriftlig NITH Webdesign 6415 Psykologisk metodologi I (flervalg) Kl timer, flervalg 6364 Epidemiologi, statistikk og metode Kl timer, flervalg 6974 Taxiløyve Kl timer, skriftlig 6173 Arbeids- og organisasjonspsykologi 6199 IT prosjektledelse 7193 Kontormedarbeider Kontormedarbeider 1370 Maskinteknisk fagtegning Kl døgn, Hjemmeeksamen Innlevering Kl timer, Kl timer,

3 6188 Strateg. ledelse og foretaksetikk I Kl døgn, 6194 Styrearbeid i teori og praksis II Kl døgn, 6410 Ex. phil Kl timer, skriftlig HiVe 6348 Org.kultur, org.utvikling og lederutvikling Kl døgn, 6365 Org.kultur, org.utvikling og lederutvikling Kl døgn, 6554 Teknologi, Internett og kommunikasjon IKT og læring Kl døgn, 6180 Personalledelse HRM II Kl døgn, 6178 Driftsregnskap og budsjettering Kl timer, skriftlig 6412 Fenomenbeskrevet psykologi (kortsvar) Kl timer, skriftlig 6175 Finansregnskap med analyse Kl timer, skriftlig 6366 Helse- og sosialpolitikk Kl timer, 6992 Ledelse og økonomisk styring Kl timer 6187 Organisasjon og ledelse Kl timer, skriftlig I 6991 Person- og godsløyve Kl timer 6211 Bedriftsbeskatning Kl timer, skriftlig II Regnskap 6179 Forretningsjus Kl timer, skriftlig 6189 Samfunnsvitenskapelig metode Kl timer, skriftlig I 6176 Makroøkonomi Kl timer, skriftlig 7197 Bygningsteknisk fagtegning Kl timer, 6200 Innføring i.net programmering Kl timer, skriftlig 6181 Nettjournalistikk med virtuell redaksjon Innleveringsdato Mappeeksamen 6202 Prosjektoppgave i webdesign Innlevering NITH Webdesign 6209 Selskapsrett II Regnskap Kl døgn, 6997 Barnehageassistent Kl timer,

4 7184 Helseassistent Kl timer, flervalg Helseassistent 6555 IKT i undervisning og læring IKT og læring Kl døgn, 6960 Skoleassistent Kl timer, 6196 Bacheloroppgave Ledelse II 6212 Bacheloroppgave Regnskap II Regnskap 6383 Prosjektoppgave - 15 stp Voksenped Prosjektoppgave - 30 stp 6353 Prosjektoppgave - 30 stp LHS 6354 Prosjektoppgave - 30 stp AHS 6352 Prosjektoppgave - 60 stp 7194 Butikkmedarbeider Kl timer, flervalg 6190 Finansiell styring Kl timer, skriftlig I 6177 Finansiering og investering Kl timer, skriftlig 6195 Praktisk regnskapsforståelse II Kl døgn, 7031 Spesialpedagogikk for assistenter Kl timer, 6380 Voksenpedagogikk, 15 stp Kl timer, skriftlig HiT 1224 Byggeteknikk m/ materiallære Kl timer, skriftlig 6208 Personbeskatning Kl timer, skriftlig II Regnskap 6201 Webdesign Kl timer, skriftlig 6172 Markedsføring Kl timer, skriftlig 6171 Grunnleggende bedriftsøkonomi og Kl timer, skriftlig regnskap 6207 Årsregnskap med skatt Kl timer, skriftlig II Regnskap 6192 Arbeidsrett II Ledelse Kl døgn, 7013 Regnskap innføring Regnskapsskolen Kl timer, 8016 Prosjektlederskolen, modul 1 Prosjektlederskolen Kl timer,

5 6191 Statistikk Kl timer, skriftlig I 6213 Pengekrav og konkurs Kl timer, skriftlig HiBU - Bed. Øk. III Regnskap 6197 Webdesign Kl timer, skriftlig 6193 Prosjektledelse II Kl døgn, 6185 IKT for økonomer Kl timer, skriftlig HiBU - Bed. Øk. I 6174 Matematikk (for økonomer) Kl timer, skriftlig 6186 Mikroøkonomi Kl timer, skriftlig HiBU - Bed. Øk. II 7029 Regnskap videregående kurs Kl timer, 8004 Regnskap, modul 1 Regnskapsskolen Kl timer, 7015 Personaladmin., lover og avtaler Kl timer, 8003 Personaladmin., lover og avtaler Kl timer, 8014 Personaladmin., lover og avtaler Kl timer, 8009 Personaladministrasjon, lover og avtaler Kl timer, 8005 Regnskap, modul 2 Regnskapsskolen Kl døgn, 8020 Eiendomsserviceskolen Kl timer, skriftlig 8018 Vaktmesterskolen, del Kl timer, skriftlig 7028 Logistikkskolen Lager og terminaldrift Kl timer, 8015 Bedriftsøkonomi 8021 Eiendomsserviceskolen 2 skriftlig 8006 Personal, modul 1 Lønns- og personalskolen 8019 Vaktmesterskolen, del 2 skriftlig 8002 Økonomi 8011 Økonomi 6984 Økonomistyring for offentlig sektor 8050 Vaktmesterskolen del 1 (NY) Kl timer, skriftlig

6 7195 Varehandel, modul 2 Ledelse varehandel Kl døgn, 8025 Økonomi Logistikk Arbeidsleder Logistikk Kl timer, 6982 Ledelse og organisasjon Kl døgn, 8001 Ledelse og organisasjon Kl døgn, 8010 Ledelse og organisasjon Kl døgn, 8013 Serviceledelse Kl timer, 8023 Økonomimedarbeider, modul Kl timer, 8026 Arbeidsleder logistikk Arbeidsleder logistikk Kl timer, 8007 Personal, modul 2 Lønns- og personalskolen Kl døgn, 8017 Prosjektlederskolen, modul 2 Prosjektlederskolen Kl døgn, 7030 Regnskap - Lønn Kl døgn, 8024 Økonomi, modul 2 Økonomimedarbeider Kl døgn, 6206 Anatomi og fysiologi Kl timer, 6168 Innføring i ernæring - G-ERN Kl timer, 6169 Fra mat til celle - G-ERN Kl timer, 6170 Ernæring gjennom livets faser - GERN Kl timer,

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensnavn 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6206 Anatomi og fysiologi 05.11.2013 Kl. 09-12 3 timer, 6206 Anatomi og fysiologi

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamenskode 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 1019 Matematikk 14.11.2013 Kl. 10-13 3 timer, skriftlig 1224 Byggeteknikk m/ materiallære

Detaljer

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert Oppdatert 08.04.2014 - Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen, påmeldte kandidater vil da få beskjed om endring. - Bruk «CTRL+G» for å få muligheten til å søke i dokumentet. - Hvis ikke annet er oppgitt

Detaljer

- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/02-15. Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos

- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/02-15. Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding i Studentweb. - Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium: http://www.nki.no/nettstudier/alt-du-trenger-aa-vite-om-nettstudier/alt-om-eksamen/eksamensreglement

Detaljer

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen Oppdatert 04/09-14 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Universitet i Tromsø er 01. September 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra NKI Nettstudier er 01. oktober 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Høgskolen

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADVINT International marketing and strategy International marketing and strategy 30.11.2007 HIH 21.12.2007 H 9:00 1 U 07.12.2007 Hovedemne: ADV-PBL Marketing Communication and B2B Marketing

Detaljer

Klasse Kode Full tekst 1-AHS,AHS 1.ÅRAHS 1.år BVP,SOS,VPL BVP,AHS 1BV01 Emne 1 BVP,AHS 1BV05 Emne 2 BVP,AHS 1BV06 Emne 3 AHS 1BV07 Emne 4 ALLE

Klasse Kode Full tekst 1-AHS,AHS 1.ÅRAHS 1.år BVP,SOS,VPL BVP,AHS 1BV01 Emne 1 BVP,AHS 1BV05 Emne 2 BVP,AHS 1BV06 Emne 3 AHS 1BV07 Emne 4 ALLE Klasse Kode Full tekst 1-AHS,AHS 1.ÅRAHS 1.år BVP,SOS,VPL BVP,AHS 1BV01 Emne 1 BVP,AHS 1BV05 Emne 2 BVP,AHS 1BV06 Emne 3 AHS 1BV07 Emne 4 ALLE 1EXFAC1 Ex.Fac.1 HELSE,AHS 1HELSE Helserett ÅRJUS 1JUARVFA

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Avdeling for økonomi og 2012 2015 Side 1/5 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Exam. stat - autumn 2011

Exam. stat - autumn 2011 Grade average and fail percentage for examinations held autumn 2011 at BI Norwegian Business School (for examinations with minimum 10 students) BIK 14011 Forhandling og forh.teknikk 09.12.2011 1200 12.12.2011

Detaljer

Fra oldfrue via husøkonom til Facility Manager

Fra oldfrue via husøkonom til Facility Manager Fra oldfrue via husøkonom til Facility Manager - Utdanninger i 60 års utvikling Høgskolelærer Ellen Nygard Studielederområdet Facility Management, Institutt for helse, ernæring og ledelse ved Fakultet

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

UTREDNING FRA UNDERARBEIDSGRUPPE FOR ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE UTDANNINGER JOTKA ERKLÆRINGEN

UTREDNING FRA UNDERARBEIDSGRUPPE FOR ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE UTDANNINGER JOTKA ERKLÆRINGEN UTREDNING FRA UNDERARBEIDSGRUPPE FOR ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE UTDANNINGER JOTKA ERKLÆRINGEN 1. Mandatet for underarbeidsgruppa (UG) Styrene ved UiT og HiF besluttet i møter henholdsvis 18.12 og 5.12 å

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Økonomisk-administrativ ledelse. Studieåret 2013/2014. Institutt for økonomi og reiselivsfag

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Økonomisk-administrativ ledelse. Studieåret 2013/2014. Institutt for økonomi og reiselivsfag HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Økonomisk-administrativ ledelse 1-year advanced program in business and public management 1-årig studium 60 studiepoeng Studieåret 2013/2014 Institutt for økonomi og reiselivsfag

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for sju år i UUV-sak 96/13 Gjelder fra høst 2013 Side 1 av 24 Innhold 1. Innledning... 3 2. Læringsutbytte... 3 3.

Detaljer

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON... 2 Innledning...3 Mål...4 Innhold...5

Detaljer