Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene"

Transkript

1 Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder deg på til kontinuasjonseksamen i riktig eksamenskode (fem siffer). Se link til kursbeskrivelsen for KONTINUASJONSEKSAMEN. BØK Finans II BØK22131 Flervalg 3 t. 100 N BØK Strategisk økonomistyring BØK22151 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N BØK Skatteøkonomi BØK23001 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N BØK Operativ økonomistyring BØK23021 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N BØK Strategisk økonomistyring BØK24311 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N BØK Styring av finansforetak BØK25002 Fagoppgave N BØK Styring av finansforetak BØK25003 Fagoppgave N BØK Styring av finansforetak BØK25004 Skriftlig eksamen 4 t. 100 N BØK Options and Futures BØK25013 Flervalg 3 t. 100 N BØK Konsernregnskap BØK26031 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N BØK Finansielle investeringer BØK26102 Skriftlig eksamen 5 t. 70 N BØK Finansielle investeringer BØK26103 Prosjektoppgave 30 N BØK Multinasjonal finans BØK26202 Skriftlig eksamen 6 t. 70 N BØK Multinasjonal finans BØK26203 Prosjektoppgave 30 N BØK Finansregnskap BØK28001 Skriftlig eksamen 6 t. 100 N BØK Shipping Management 1 BØK28411 Skriftlig eksamen 4 t. 100 N BØK Shipping Management 2 BØK28421 Skriftlig eksamen 4 t. 100 N BØK Finansiell styring BØK94321 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N DIP Bacheloroppgave Human Resource Management DIP14401 Bacheloroppgave 100 N sem.start DIP Bacheloroppgave i Anvendt Makroøkonomi DIP16401 Bacheloroppgave 100 N sem.start DIP Bacheloroppgave i Logistikkledelse - Supply Chain DIP17301 Bacheloroppgave 100 N sem.start Management DIP Bachelor thesis in International Business DIP24101 Bacheloroppgave 100 N sem.start DIP Bacheloroppgave i prosjektledelse DIP25301 Bacheloroppgave 100 N sem.start DIP Bachelor thesis in shipping DIP28001 Bacheloroppgave 100 N sem.start DIP Bacheloroppgave i økonomistyring og investeringsanalyse DIP95301 Bacheloroppgave 100 N sem.start DIP Bacheloroppgave i Bedriftsutvikling DIP97301 Bacheloroppgave 100 N sem.start Side 1 av 7

2 DIP Bacheloroppgave i merkevarebygging DIP98011 Bacheloroppgave 100 N sem.start DIP Bacheloroppgave i salgsledelse, personlig salg og DIP99011 Bacheloroppgave 100 N sem.start salgsplanlegging DST Human Resource Management DST14401 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N DST Anvendt Makroøkonomi I DST16401 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N DST Anvendt Makroøkonomi II DST16411 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N DST Logistikkledelse - Supply Chain Management DST17401 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N DST International Business Del 1 DST24132 Skriftlig eksamen 4 t. 100 N DST International Business Del 2 DST24141 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N DST Prosjektledelse DST25331 Kontrollprøve N DST Prosjektledelse DST25332 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N DST Shipping I DST28101 Skriftlig eksamen 4 t. 100 N DST Shipping II DST28111 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N DST Strategisk kostnadsanalyse og beslutningsteori DST95301 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N DST Realinvesteringsanalyse og statistiske optimeringsmetoder DST95351 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N DST Bedriftsutvikling DST97331 Skriftlig eksamen 4 t. 100 N DST Bedriftsutvikling DST97401 Fagoppgave 100 N DST Merkevareanalyse DST98011 Fagoppgave 100 N DST Strategisk merkevarebygging DST98021 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N DST Personlig salg og salgsplanlegging DST99011 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N DST Salgsledelse DST99021 Prosjektoppgave 100 N EMS Eiendomsfinansiering EMS23011 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N EMS Oppgjør av eiendomshandler EMS23021 Skriftlig eksamen 4 t. 100 N EMS Eiendomsmegling II EMS23051 Fagoppgave 100 N EMS Jus for eiendomsmeglere III EMS23081 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N EMS Bacheloroppgave i eiendomsmegling EMS23111 Bacheloroppgave 100 N sem.start EMS Metode og dataanalyse EMS23603 Skriftlig eksamen 4 t. 100 N EMS Muntlig eksamen (samlet for jus og eiendomsmegling) EMS91181 Muntlig eksamen N EMS Mikroøkonomi EMS93541 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N Side 2 av 7

3 ENT Styring og utvikling av oppstartsbedrifter og entreprenører ENT28001 Prosjektoppgave 100 N ENT Bacheloroppgave i entreprenørskap ENT28011 Bacheloroppgave 100 N sem.start ENT Internasjonalt entreprenørskap ENT28021 Prosjektoppgave 100 N ENT Utvikling av forretningsplan og selskapsetablering ENT28031 Prosjektoppgave 100 N ENT Verdivurdering og salg av virksomhet ENT28041 Prosjektoppgave 100 N ENT Bedriftsutvikling og introduksjon til innovasjon i Silicon Valley ENT30001 Fagoppgave 100 N EXC International Economics and Trade EXC24041 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N EXC Strategy II - Applied Strategy EXC25001 Prosjektoppgave 100 N EXC Financial Decision Making EXC25011 Flervalg 3 t. 100 N EXC International Marketing EXC25021 Prosjektoppgave 100 N EXC Market Planning and Product Management EXC25041 Prosjektoppgave 100 N EXC Empirical Methods in Finance EXC25051 Flervalg 3 t. 100 N EXC Service marketing and customer loyalty EXC25061 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N EXC Investment Analysis EXC25081 Flervalg 3 t. 100 N EXC Financial Statements and Valuation EXC25092 Kontrollprøve N EXC Financial Statements and Valuation EXC25093 Prosjektoppgave 100 N EXC Direct Marketing EXC26021 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N EXC Branding EXC26031 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N EXC International Business EXC26202 Skriftlig eksamen 4 t. 100 N EXC Consumer Behaviour EXC27043 Case 70 N EXC Consumer Behaviour EXC27044 Skriftlig eksamen 3 t. 30 N EXC Scandinavian Management in an International and EXC27052 Fagoppgave 100 N Comparative perspective EXC Risk Management with Derivatives EXC27072 Flervalg 3 t. 100 N EXC Macroeconomics and Financial Markets EXC28071 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N EXC ,5 Marketing Management EXC34144 Prosjektoppgave 100 N INF ,5 Virksomhetsarkitekturer og systembehov INF20223 Fagoppgave 100 N INF ,5 Informasjonslogistikk og kunnskapsledelse INF20251 Prosjektoppgave 100 N INF ,5 IT-prosjekter og ledelse INF20301 Prosjektoppgave 40 N INF ,5 IT-prosjekter og ledelse INF20302 Skriftlig eksamen 3 t. 60 N Side 3 av 7

4 INF ,5 Systemarkitekturer og planlegging INF20331 Hjemmeeksamen 48 t. 100 Y INF E-Business INF21201 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N INF Ledelse av IT prosjekter INF21334 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N INF Bacheloroppgave i økonomi og IT-ledelse INF21401 Bacheloroppgave 100 N sem.start INF Anskaffelse og implementering INF22311 Prosjektoppgave 100 N INF Informasjons- og datasikkerhet INF24391 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N INF Operativ IT-ledelse INF25001 Prosjektoppgave 100 N INF Operativ IT-ledelse INF25002 Skriftlig eksamen 1 t. N INF Kunnskapsledelse INF25011 Prosjektoppgave 100 N INF Kunnskapsledelse INF25012 Skriftlig eksamen 1 t. N INF ,5 IT i organisasjoner INF34021 Prosessevaluering 50 N INF ,5 IT i organisasjoner INF34022 Prosjektoppgave 50 N INS Intern kommunikasjon INS20002 Prosessevaluering 100 N INS Politisk kommunikasjon INS24002 Prosjektoppgave 40 N INS Politisk kommunikasjon INS24003 Skriftlig eksamen 3 t. 60 N INS Public Relations Campaign Strategies INS24031 Prosjektoppgave 100 N INS Bacheloroppgave i PR og kommunikasjonsledelse INS25011 Bacheloroppgave 100 N sem.start INS Crisis Management and Communication INS26001 Prosjektoppgave 100 N JOU Journalistikk om privatøkonomi JOU24002 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N JOU Kommentar, analyse og essay med praksis JOU24011 Fagoppgave 100 N JOU Politiske beslutningsprosesser JOU24021 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N JOU Bacheloroppgave i journalistikk med økonomi JOU24031 Bacheloroppgave 100 N sem.start JOU ,5 Nyhetsjournalistikk JOU34021 Mappeevaluering 60 N JOU ,5 Nyhetsjournalistikk JOU34022 Hjemmeeksamen 72 t. 40 N JOU ,5 Journalistisk innovasjon og entreprenørskap JOU35431 Hjemmeeksamen 72 t. 100 N JOU ,5 Medieøkonomi og medieutvikling JOU35481 Hjemmeeksamen 72 t. 100 N JOU ,5 Medieøkonomi og medieutvikling JOU35482 Flervalg 1 t. N JOU ,5 Fortellende journalistikk JOU35531 Mappeevaluering 60 N JOU ,5 Fortellende journalistikk JOU35532 Hjemmeeksamen 72 t. 40 N JOU ,5 Undersøkende journalistikk JOU35571 Mappeevaluering 60 N Side 4 av 7

5 JOU ,5 Undersøkende journalistikk JOU35572 Hjemmeeksamen 72 t. 40 N JUR Jus III JUR24013 Kontrollprøve N JUR Jus III JUR24014 Skriftlig eksamen 5 t. 50 N JUR Jus III JUR24015 Skriftlig eksamen 5 t. 50 N JUR Jus IV JUR24023 Kontrollprøve N JUR Jus IV JUR24024 Skriftlig eksamen 5 t. 50 N JUR Jus IV JUR24025 Skriftlig eksamen 5 t. 50 N JUR Bedriftsrett JUR27001 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N JUR Rettslære JUR28001 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N JUR Skatt og avgift JUR28011 Skriftlig eksamen 6 t. 100 N JUR God regnskapsføringsskikk og etikk JUR28101 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N KLS Kulturbransjekunnskap V - Teater, opera, orkester KLS26001 Hjemmeeksamen 72 t. 100 N KLS Opphavs- og kontraktsrett KLS26011 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N KLS Ledelse av kreative prosjekter KLS26021 Prosjektoppgave 100 N KLS Bacheloroppgave i kultur og ledelse KLS26031 Bacheloroppgave 100 N sem.start MET Matematikk valgfag MET22141 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N MET Metode og dataanalyse MET23603 Skriftlig eksamen 4 t. 100 N MET Kvalitative metoder MET24301 Fagoppgave 100 N MET Økonometri MET26511 Flervalg 3 t. 100 N MRK Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet MRK23021 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N MRK Merkevarebygging MRK23041 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N MRK Markedsplanlegging og produktledelse MRK24001 Fagoppgave 100 N MRK Bacheloroppgave i markedskommunikasjon MRK25011 Bacheloroppgave 100 N sem.start MRK Kampanjeplanlegging MRK26002 Prosjektoppgave 100 N MRK Reklameutforming MRK26011 Skriftlig eksamen 4 t. 100 N MRK Visuell kommunikasjon og design MRK26021 Prosjektoppgave 100 N MRK Mediestrategi MRK26031 Fagoppgave 100 N MRK Medierelasjoner MRK27011 Prosjektoppgave 100 N MRK Internasjonal markedsføring MRK27331 Prosjektoppgave 100 N MRK Internasjonal markedsføring MRK27341 Case 40 N MRK Internasjonal markedsføring MRK27342 Skriftlig eksamen 4 t. 60 N Side 5 av 7

6 MRK Kultur og medieanalyse MRK96201 Fagoppgave 100 N NVH Bacheloroppgave i varehandelsledelse NVH01361 Bacheloroppgave 100 N sem.start NVH Innovasjon i varehandelen NVH02391 Hjemmeeksamen 72 t. 100 N NVH Strategisk varehandelsledelse NVH26001 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N NVH Mediestrategi for varehandelen NVH26011 Skriftlig eksamen 4 t. 100 N NVH Internasjonalisering av varehandelen NVH26031 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N NVH Integrerte forsyningskjeder NVH28001 Prosessevaluering 100 N ORG Personalledelse ORG20031 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N ORG Bedrift og Samfunn II ORG22111 Skriftlig eksamen 3 t. 100 N ORG Innovasjon og entreprenørskap ORG24011 Hjemmeeksamen 72 t. 100 N ORG Prosjektledelse ORG28301 Skriftlig eksamen 4 t. 100 N ORG Organisasjonsteori ORG98532 Hjemmeeksamen 72 t. 100 N ORG Organizational and Managerial Communication ORG99803 Prosjektoppgave 100 N ORG Organizational and Managerial Communication ORG99804 Kontrollprøve N REV Årsregnskap / God regnskapsskikk REV22251 Skriftlig eksamen 6 t. 100 N REV Revisjon REV24051 Skriftlig eksamen 6 t. 100 N REV Regnskapsteori REV24081 Fagoppgave 100 N REV Skatterett REV24111 Skriftlig eksamen 6 t. 100 N RLS Destinasjonsledelse RLS24002 Prosjektoppgave 30 N RLS Destinasjonsledelse RLS24003 Skriftlig eksamen 4 t. 70 N RLS Kvalitet og kvalitetsstyring i reiselivet RLS26011 Prosjektoppgave 30 N RLS Kvalitet og kvalitetsstyring i reiselivet RLS26012 Skriftlig eksamen 3 t. 70 N RLS Innovasjon i reiselivet RLS27001 Fagoppgave 100 N RLS Internasjonal reiselivsmarkedsføring RLS27301 Case 40 N RLS Internasjonal reiselivsmarkedsføring RLS27302 Muntlig eksamen 60 N RLS ,5 Introduksjon til reiseliv RLS29101 Prosjektoppgave 40 N RLS ,5 Introduksjon til reiseliv RLS29102 Skriftlig eksamen 3 t. 60 N RLS Budsjettering i reiseliv og servicenæringen RLS98171 Skriftlig eksamen 4 t. 100 N RLS Bacheloroppgave i reiselivsledelse RLS99291 Bacheloroppgave 100 N sem.start Side 6 av 7

7 STR Strategi STR22008 Skriftlig eksamen 3 t. 50 N STR Strategi STR22009 Skriftlig eksamen 3 t. 50 N STR Strategi STR24004 Skriftlig eksamen 1 t. N STR Strategi STR24005 Prosjektoppgave 100 N SØK Samfunnsøkonomi III - Makro II SØK23001 Skriftlig eksamen 5 t. 100 N SØK Anvendt makroøkonomi og finansiell endring SØK25004 Prosjektoppgave 100 N Publisert: Sist oppdatert: Endringshistorikk: Eventuelle endringer legges inn her: : DST98011 har endret start dato fra til : REV24081 har fått utdato (før: Sem.start) : BØK 2500 har endret sluttdato fra til Side 7 av 7

Bachelor kontinuasjoner - V2015

Bachelor kontinuasjoner - V2015 Oversikt over kontinuasjonseksamener våren 2015: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Kontinuasjonseksamen -høst 2017

Kontinuasjonseksamen -høst 2017 Oversikt over kontinuasjonseksamener høsten 2017: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

ENT27001 Prosessevaluering 100 N Kontakt

ENT27001 Prosessevaluering 100 N Kontakt Oversikt over kontinuasjonseksamener våren 2011: 1., 2. og/eller 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at

Detaljer

Kontinuasjonseksamen_V16

Kontinuasjonseksamen_V16 Oversikt over kontinuasjonseksamener våren 2016: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Eksamensplan 2. Studieår Handelshøyskolen BI - Diplomstudiene.

Eksamensplan 2. Studieår Handelshøyskolen BI - Diplomstudiene. splan 2. Studieår 2002-2003 Handelshøyskolen BI - Diplomstudiene. kode form BØK 2104 4 vt. Finansiell og juridisk rådgivning BØK 21041 E 5 t. 100 % 23.05.03 900 23.05.03 1400 BØK 2113 4 vt. Bedriftsanalyse

Detaljer

Eksamensplan 2. Studieår Handelshøyskolen BI - Sivilmarkedsførerstudiet og Diplomstudiene.

Eksamensplan 2. Studieår Handelshøyskolen BI - Sivilmarkedsførerstudiet og Diplomstudiene. BØK 2104 4 vt. Finansiell og juridisk rådgivning BØK 21041 E 5 t. 100 % 24.05 9:00 24.05 14:00 BØK 2113 4 vt. Bedriftsanalyse BØK 21131 E 5 t. 100 % 07.12 9:00 07.12 14:00 BØK 8950 2 vt. Investering og

Detaljer

Exam. stat - autumn 2011

Exam. stat - autumn 2011 Grade average and fail percentage for examinations held autumn 2011 at BI Norwegian Business School (for examinations with minimum 10 students) BIK 14011 Forhandling og forh.teknikk 09.12.2011 1200 12.12.2011

Detaljer

Exam.stat autumn 2010

Exam.stat autumn 2010 Grade average and fail percentage for examinations held autumn 2010 at BI Norwegian School of Management (for examinations with minimum 10 students) BIK 20031 Personalledelse 21.12.2010 0900 21.12.2010

Detaljer

Karakterstatistikk for eksamener avlagt ved Handelshøyskolen BI høsten 2013 (for eksamener der antall kandidater møtt til eksamen er 10 eller flere)

Karakterstatistikk for eksamener avlagt ved Handelshøyskolen BI høsten 2013 (for eksamener der antall kandidater møtt til eksamen er 10 eller flere) (for eksamener der antall kandidater til eksamen er 10 eller flere) % v/ / Ikke " BIK 14011 Forhandling og forh.teknikk 06.12.2013 1200 09.12.2013 1200 26 0 B 0 0 A D BIK 28101 Forr.forståelse & forr.utvikl.

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

Eksamensstatistikk høst 2015

Eksamensstatistikk høst 2015 Karakterstatistikk for eksamener avlagt ved Handelshøyskolen BI høsten 2015 (For eksamener der antall kandidater til eksamen er 10 eller flere) % "/ikke BIK 14011 Forhandling og forh.teknikk 04.12.2015

Detaljer

BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Innhold BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 2019-20... 2 MASTERSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 2019-20... 5 MASTERSTUDIUM I REGNSKAP OG REVISJON... 7 MASTERSTUDIUM I LEDELSE AV TEKNOLOGI...

Detaljer

Innhold BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTERSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTERSTUDIUM I REGNSKAP OG

Innhold BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTERSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTERSTUDIUM I REGNSKAP OG Innhold BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 2019-20... 2 MASTERSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 2019-20... 5 MASTERSTUDIUM I REGNSKAP OG REVISJON... 7 MASTERSTUDIUM I LEDELSE AV TEKNOLOGI...

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2018 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2018 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2018 HANDELSHØYSKOLEN Emnekode Emne Vurderingsform Eksamensdato Innleveringsdato Tilleggsinformasjon ØAADM1000 Markedsføring og etikk 12.10.18 Gjelder etikkdelen REREV3100 Business

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2018 HANDELSHØYSKOLEN korrigert 19. juni 2018 (KULT6000 og KULT6200)

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2018 HANDELSHØYSKOLEN korrigert 19. juni 2018 (KULT6000 og KULT6200) EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2018 HANDELSHØYSKOLEN korrigert 19. juni 2018 (KULT6000 og KULT6200) Emnekode Emne Vurderingsform Eksamensdato Innleveringsdato Tilleggsinformasjon ØAADM1000 Markedsføring og

Detaljer

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 Innholdsfortegnelse Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon... 4 Obligatoriske emner... 4 Profileringsområder... 5 Regnskapsfører... 5 Økonomisk styring... 6 Finansiell

Detaljer

Exam.stat spring 2010

Exam.stat spring 2010 Grade average and fail percentage for examinations held spring 2010 at BI Norwegian School of Management (for examinations with minimum 10 students) Subject Code Course name Start End BIK 20031 Personalledelse

Detaljer

Karakterstatistikk for eksamener avlagt ved Handelshøyskolen BI høsten 2016 (For eksamener der antall kandidater møtt til eksamen er 10 eller flere)

Karakterstatistikk for eksamener avlagt ved Handelshøyskolen BI høsten 2016 (For eksamener der antall kandidater møtt til eksamen er 10 eller flere) ikke % v/skala " BIK 14011 Forhandling og forh.teknikk 16.12.2016 1200 19.12.2016 1200 35 0 B 0 0 A D BIK 29022 Logistikk og markedsf.kanaler 02.12.2016 1200 05.12.2016 1200 331 21 C 6,3 0 A E BIK 29041

Detaljer

Oversikt over EKSAMEN vår 2019 og høst 2019

Oversikt over EKSAMEN vår 2019 og høst 2019 Oversikt over EKSAMEN vår 2019 og høst 2019 Studenter som har fått registrert eksamensforsøk tidligere i faget, faktureres for ny eksamen med kr 2250,- Vår 2019 HØST 19 Emnekode Emne Tid Dato Dato 6254/6266

Detaljer

Karakterstatistikk for eksamener avlagt ved Handelshøyskolen BI våren 2016

Karakterstatistikk for eksamener avlagt ved Handelshøyskolen BI våren 2016 Karakterstatistikk for eksamener avlagt ved Handelshøyskolen BI våren 2016 (For eksamener der antall kandidater til eksamen er 10 eller flere) % "/ " BIK 20031 Personalledelse 07.06.2016 0900 07.06.2016

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (eksamensform) 08.09.2017 KULT6000 Organisering og ledelse av kunst og kultur Merknad 08.09.2017 KULT6000 Organisering

Detaljer

Eksamensplan Executive Master of Management - studieåret 2013/2014

Eksamensplan Executive Master of Management - studieåret 2013/2014 Eksamensplan Executive Master of Management - studieåret 2013/2014 Kurskode Kursnavn Avsl. Konte Studiested Start sem. Slutt sem. Eksamenskode MAN 3075 Analyse og metode Oslo vår 2014 vår 2014 MAN 30751

Detaljer

BUS. Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management. Endre Bjørndal 21. april 2017

BUS. Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management. Endre Bjørndal 21. april 2017 BUS Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management Endre Bjørndal 21. april 2017 Hva er økonomisk styring? 1. Forstå / analysere verdiskaping - Produkt, kunder, prosjekter, avdelinger

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Exam. stat - spring 2012

Exam. stat - spring 2012 Grade average and fail percentage for examinations held spring 2012 at BI Norwegian Business School (for examinations with minimum 10 students) Subject Code Course name Start End Page 1 of 20 BIK 14011

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Grade average and fail percentage for examinations held spring 2011 at BI Norwegian Business School

Grade average and fail percentage for examinations held spring 2011 at BI Norwegian Business School Grade average and fail percentage for examinations held spring 2011 at BI Norwegian Business School (for examinations with minimum 10 students) Page: 1 of 26 BIK 20031 Personalledelse 27.05.2011 0900 27.05.2011

Detaljer

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER Handelshøyskolen BI har vedtatt å revidere Bachelorstudiene. Bakgrunnen for dette er bl.a. Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ny revidert

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADVINT International marketing and strategy International marketing and strategy 30.11.2007 HIH 21.12.2007 H 9:00 1 U 07.12.2007 Hovedemne: ADV-PBL Marketing Communication and B2B Marketing

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamenskode 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 1019 Matematikk 14.11.2013 Kl. 10-13 3 timer, skriftlig 1224 Byggeteknikk m/ materiallære

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Side 2 av 5. Kurskode Kursnavn Avsl. Konte Studiested Start sem. Slutt sem. Eksamenskode. eksamen. eksamen. innlevering?

Side 2 av 5. Kurskode Kursnavn Avsl. Konte Studiested Start sem. Slutt sem. Eksamenskode. eksamen. eksamen. innlevering? Eksamensplan Executive Master of Management - studieåret 2014/2015 Kurskode Kursnavn Avsl. Konte Studiested Start sem. Slutt sem. Eksamenskode MAN 2832 Anvendt økonomi og ledelse Oslo høst 2014 vår 2015

Detaljer

Oversikt over EKSAMEN januar og mai/juni 2014 Januar 2014 (H13) Mai/juni 2014 Emnekode Emne Tid Dato Dato Arbeidspsykologi Arbeidsrett

Oversikt over EKSAMEN januar og mai/juni 2014 Januar 2014 (H13) Mai/juni 2014 Emnekode Emne Tid Dato Dato Arbeidspsykologi Arbeidsrett Oversikt over EKSAMEN januar og mai/juni 2014 Studenter som har fått registrert eksamensforsøk tidligere i faget, faktureres for ny eksamen med kr 2250,- Januar 2014 (H13) Mai/juni 2014 Emnekode Emne Tid

Detaljer

Strategi - Innovasjon - Forretningsutvikling - Kommunikasjon - Markedsføring - Public Relations

Strategi - Innovasjon - Forretningsutvikling - Kommunikasjon - Markedsføring - Public Relations Magnus Farkvam Entreprenør som er klar for nye utfordringer atonalgitar@gmail.com Oppsummering Utadvendt kommunikator og prosjektarbeider med erfaring fra etablerte og nyetablerte bedrifter, samt eget

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Studieprogram M-ØKAD5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det

Detaljer

Studiehåndboka 2018/2019

Studiehåndboka 2018/2019 Studiehåndboka 2018/2019 Innhold Bachelorutdanning i økonomi og administrasjon 2018-2021... 2 Masterutdanning i økonomi og administrasjon Siviløkonom 2018-2020... 6 Hovedprofiler... 7 Masterutdanning i

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensnavn 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6206 Anatomi og fysiologi 05.11.2013 Kl. 09-12 3 timer, 6206 Anatomi og fysiologi

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensdato 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6992 Ledelse og økonomisk styring 03.09.2013 Kl. 10-12 2 timer 6991 Person- og

Detaljer

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG 1302 1901 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR ØKONOMI OG RESSURSFORVALTNING RED: INGER-LISE LABUGT IØR-stud Nr 3/06 Studierevisjonen 2006 flere detaljer: Det er foretatt omfattende gjennomgang

Detaljer

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen EKSAMENSPLAN EKSAMEN VÅREN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform Merknad (eksamensform) 20. mars ØAADM3200 Negotiations Skriftlig 3. april ØAADM3300 Cross-Cultural Communication Skriftlig

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADV-ECO e-commerce e-commerce 05.05.2008 HIH 26.05.2008 S 9:00 4 T 05.05.2008 Hovedemne: ADV-PWR MC Project Assignment with research methodology Project Work with research methodology - Multiple

Detaljer

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (sform) 22.03.18 ØAADM3200 Negotiations Skriftlig Merknad 12.04.18 ØAADM3300 Cross-Cultural Communications Skriftlig 16.04.18

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen

NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen Finansiell økonomi (FIE) NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen FIE: Introduksjon FIE den mest populære av NHHs masterprofiler - Ca. 35% av masterstudentene Mulige årsaker - Interessant og spennende!

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad:

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Stedbaserte eksamener startet 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter ).

Stedbaserte eksamener startet 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter ). Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i eksamensplanen. Stedbaserte eksamener startet 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter 01.08.16). Hjemmeeksamen (under 24 timer/1

Detaljer

Journaldato: 25.01.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 22.01.

Journaldato: 25.01.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 22.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.01.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,,S, Status: J,A 28.01.2013 Digitaliseringsrundskrivet P-10/2012

Detaljer

Digital oppmelding: https://www.nki.no/user/login

Digital oppmelding: https://www.nki.no/user/login Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding i Studentweb. - Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium: http://www.nki.no/nettstudier/alt-du-trenger-aa-vite-om-nettstudier/alt-omeksamen/eksamensreglement

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00046-50 Protokoll tvalg for forskning, formidling og forskerutdanning 27.04.2017 tvalg for forskning, formidling og forskerutdanning 2014 - Offl 12 Seksjon for forskerutdanning /Heidi

Detaljer

747972 MEO1102 Metode I - Akademisk lesing og skriving Individuell 3 timers skriftlig eksamen 60 % Torsdag 19/2 kl. 09-12 Oslo - Markedshøyskolen

747972 MEO1102 Metode I - Akademisk lesing og skriving Individuell 3 timers skriftlig eksamen 60 % Torsdag 19/2 kl. 09-12 Oslo - Markedshøyskolen Stud.nr. Emnekode Emnenavn Vurderingsform % Gyldig fravær Dato og tid Eksamenssted 102631 ANA3100 Arbeidsrett i norsk arbeidsliv Individuell 3 timers skriftlig eksamen 60 % Onsdag 18/2 kl. 09-12 Oslo -

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:50 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Stedbaserte eksamener starter 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter ).

Stedbaserte eksamener starter 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter ). Vi tar forbehold om endringer i eksamensplanen. Stedbaserte eksamener starter 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter 01.07.16). Hjemmeeksamen (under 24 timer/1 dags varighet)

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert Oppdatert 08.04.2014 - Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen, påmeldte kandidater vil da få beskjed om endring. - Bruk «CTRL+G» for å få muligheten til å søke i dokumentet. - Hvis ikke annet er oppgitt

Detaljer

Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator

Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator 1 Masterprofil Økonomisk analyse Kvalifisere for utfordrende jobber som krever innsikt og analytisk kompetanse på høyt faglig nivå

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Stud.nr. Emnekode Emnenavn % Gyldig fravær Eksamenssted 157 ØKS5101 Økonomisk sosiologi 100 % nei Oslo 20629 MEO3100 Markedsanalyse - Kvalitativ

Stud.nr. Emnekode Emnenavn % Gyldig fravær Eksamenssted 157 ØKS5101 Økonomisk sosiologi 100 % nei Oslo 20629 MEO3100 Markedsanalyse - Kvalitativ Stud.nr. Emnekode Emnenavn % Gyldig fravær Eksamenssted 157 ØKS5101 Økonomisk sosiologi 100 % nei Oslo 20629 MEO3100 Markedsanalyse - Kvalitativ metode 100 % nei Oslo 747779 POL1102 Politikk og påvirkning

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Forretningsforståelse og forretningsutvikling

Forretningsforståelse og forretningsutvikling Forretningsforståelse og forretningsutvikling Programmet Er et utviklingsprogram spesielt utviklet for ledere og mellomledere i SMB bedrifter, og personer som arbeider med og mot denne målgruppen. Bakgrunnen

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/02-15. Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos

- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/02-15. Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding i Studentweb. - Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium: http://www.nki.no/nettstudier/alt-du-trenger-aa-vite-om-nettstudier/alt-om-eksamen/eksamensreglement

Detaljer

Studieplan Alta Bachelor i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Alta Bachelor i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Alta Bachelor i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk:

Detaljer

Eksamen - produksjonsplan høst 2013

Eksamen - produksjonsplan høst 2013 1. NCM Privatrett II 2. 14.11.13 PD 1019 Matematikk 3. 05.12.13 PD 1224 Byggeteknikk m/ materiallære 4. 21.11.13 PD 1370 Maskinteknisk fagtegning 5. 15.11.13 PD 2121 Mekanisk teknologi 6. 15.11.13 NCM

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2010 21.12.2009

Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2010 21.12.2009 Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2010 21.12.2009 Dato: Start: Emnekode: Emnenavn: Evaluering: Varighet: 25.02-26.02.2010 kl. 09.00 IMT1291 Webdesign Hjemmeeksamen 24 timer?? IMT1291 Webdesign Presentasjon

Detaljer

Ekamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret

Ekamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret Ekamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2012 16.01.2012 Dato: Start: Emnekode: Emnenavn: Evaluering: Varighet: 08-09/3 2012 15.00 IMT1291 Webdesign Hjemmeeksamen 24 timer 09.03.2012 10.00 IMT4481 Information

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Økonomi og administrasjon - siviløkonom, masterprogram Påbyggingsstudium

Økonomi og administrasjon - siviløkonom, masterprogram Påbyggingsstudium 1 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, masterprogram Påbyggingsstudium Opptakskrav Bachelorgrad i økonomi og administrasjon, bachelorgrad i regnskap og revisjon eller tilsvarende utdanning på minimum

Detaljer

Ekamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret

Ekamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret Ekamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2011 11.01.2011 Dato: Start: Emnekode: Emnenavn: Evaluering: Varighet: 24.02-25.02 09.00 IMT1291 Webdesign Hjemmeeksamen 11.03.2011 10.00 IMT4481 Information Society

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal N, 14/01733-16 Anmodning om forlenget midlertidig tilsetting som IT-brukerstøtte for Studenter organisasjonsutvikling /Lisa Åse Offl 14 første ledd Seksjon for IT /Nils Netteland Dok. dato: 10.01.2017

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heiltid/deltid: Heltid Opptaksinformasjon Generell studiekompetanse Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan (Aksel.Rokkan@nhh.no) NHH Marketing Faculty Tor W. Andreassen Einar Breivik Sven A. Haugland Leif E. Hem Ingeborg A. Kleppe Herbjørn

Detaljer

Arkiv 2012-2013 Sist endret 28. august 2013

Arkiv 2012-2013 Sist endret 28. august 2013 Arkiv 2012-2013 Sist endret 28. august 2013 Fra Til Studium Kull Aktivitet Sted 30.06.13 Juni 18.06.13 20.06.13 REKTOR 2012 Samling 6: Makt og tillit Bergen 14.06.13 MASTRA 2012 XV Eksamen Modul 3: Iverksetting

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS

Journaldato: , Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/KBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.7.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 22.07.2014 A 11/14 Ansettelse i ledig stilling som rådgiver - kvalitetsutvikling,

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

EKSTRAORD.EKSAMEN VÅR 15 FSV

EKSTRAORD.EKSAMEN VÅR 15 FSV EKSTRAORD.EKSAMEN VÅR 15 FSV emnekode versj vurdkomb dato_uttak dato_eksamen emnenavn oppm.frist EX150S 1 SK 06.03.15 Dannelsessemester menneske, samfunn og vitenskap 01.03.15 PO113S 2 HJ 02.03.15 09.03.15

Detaljer

Per Manne, Einar Breivik, Marita Kristiansen, Linda Orvedal, Tommy Stamland, Andreas Sandal Haugsbø, Kaja Toset

Per Manne, Einar Breivik, Marita Kristiansen, Linda Orvedal, Tommy Stamland, Andreas Sandal Haugsbø, Kaja Toset MØTEPROTOKOLL Programutvalget for bachelorutdanningen Dato: 28.10.2015 kl. 12:15 Sted: Kollegierommet Arkivsak: 15/00085 Tilstede: Forfall: Andre: Protokollfører: Per Manne, Einar Breivik, Marita Kristiansen,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Studieprogram M-ØKAD5, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Bachelorstudium i revisjon 3 årig 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelorstudium i revisjon 3 årig 180 studiepoeng Grunnutdanning Bachelorstudium i revisjon 3 årig 180 studiepoeng Grunnutdanning 2005 2007 Godkjent Av Eva Lambertsson Björk Dato: 20. 04. 05 Endret av Dato: 1 Innholdsfortegnelse STUDIETS VARIGHET, OMFANG OG NIVÅ...3

Detaljer

Eksamensoversikt for 2016

Eksamensoversikt for 2016 Eksamensoversikt for 2016 Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen. HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding Studentweb. Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium. Les mer her

Detaljer