- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/ Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/02-15. Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos"

Transkript

1 Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding i Studentweb. - Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium: - Stedbaserte eksamener starter klokken 09:00, unntatt Løyveeksamener som starter klokken 10:00 - (under 24 timers varighet) starter klokken 09:00 - (1 dag eller mer) starter klokken 12:00 - Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/ Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos NKI Nettstudier i Oslo, da sender du i tillegg oppmeldingsskjema til NKI innen 15/03-15 (Fristen ovenfor Studentweb 01/02-15, gjelder uavhengig av eksamenssted) DATOER TIL PSYKOLOGI ER FORELØPIGE OG KAN BLI ENDRET Digital oppmelding: https://www.nki.no/user/login

2 Dato og tidspunkt Påmeldins frist Eksamensform Varighet Eksamens kode Eksamen Hjelpemidler - Moter og uke 8105 styling Stedbasert 2 timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Kalkulator Stedbasert 3 timer 6991 Person- og godsløyve Kalkulator timer 6206 Anatomi og fysiologi timer 6168 Generell ernæring timer 6169 Fra mat til celle timer 6170 Ernæring gjennom livets faser Stedbasert 4 timer 6974 Taxiløyve Kalkulator Stedbasert 4 timer 7178 Elektrofag for serviceteknikere Kalkulator, alle skrevne og trykte hjelpemidler Stedbasert 2 timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Kalkulator Stedbasert 3 timer 6991 Person- og godsløyve Kalkulator Stedbasert 4 timer 6974 Taxiløyve Kalkulator Stedbasert 2 timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Kalkulator Stedbasert 3 timer 6991 Person- og godsløyve Kalkulator Stedbasert 4 timer 6974 Taxiløyve Kalkulator Ingen hjelpemidler Foreløpig dato, kan bli endret Stedbasert 4 timer 6412 Fenomenbeskrevet psykologi dag 6209 Selskapsrett dag 6192 Arbeidsrett Bacheloroppgave Bachelor 8094 markedsføring

3 Bachelor 6196 Bacheloroppgave - Ledelse Bachelor 6212 Bacheloroppgave - Regnskap Prosjektoppgave 6202 Prosjektoppgave i webdesign Siste eksamengjennomføring denne våren Prosjektoppgave 6351 Prosjektoppgave - LO Prosjektoppgave 6352 Prosjektoppgave - LAHS Prosjektoppgave 6353 Prosjektoppgave - LHS Prosjektoppgave 6354 Prosjektoppgave - AHS Stedbasert 3 timer 8088 Prisstrategi Stedbasert 4 timer 8018 Vaktmesterskolen del 1 Siste eksamengjennomføring denne våren Stedbasert 4 timer 6921 Tegneteknikk-Teknisk tegner Kalkulator Skrive og tegnesaker timer 7182 Reiseliv modul dag 6360 Organisasjon og ledelse-lahs dag 6347 Organisasjon og ledelse-lo Stedbasert 3 timer 8089 Produktutvikling Stedbasert 4 timer 6172 Markedsføring Ingen hjelpemidler timer 6965 Personalledelse-Praktisk personalledelse timer 6349 Personalledelse- Ledelse og organisasjon timer 6362 Personalledelse- LAHS Stedbasert 2 timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Kalkulator dag 6193 Prosjektledelse Stedbasert 3 timer 6991 Person- og godsløyve Kalkulator Stedbasert 4 timer 8091 Markedsføringskanaler Stedbasert 4 timer 6185 IKT for økonomer Kalkulator

4 Ingen hjelpemidler Foreløpig dato, kan bli endret Stedbasert 3 timer 6415 Psykologisk metodologi I Org.utvikling og timer 6978 relasjonsledelse-praktisk personalledelse Flervalg 1 time 7184 Helseassistent Flervalgseksamen. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre timer 6960 Skoleassistent timer 6361 Økonomistyring-LAHS Flervalg 1 time 7170 Salgsledelse Flervalgseksamen. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre Stedbasert 4 timer 8092 Merkeledelse Stedbasert 5 timer 6186 Mikroøkonomi Kalkulator Stedbasert 3 timer 1019 Matematikk-Teknisk tegner Kalkulator dag 6363 Helse- og sosialrett-lahs Stedbasert 4 timer 6211 Bedriftsbeskatning Lovsamling og kalkulator timer 7027 Pedagogisk assistent dag 6553 Programvare i undervisning dager 6180 Personalledelse - HRM 15 Studiepoeng Stedbasert 4 timer 6190 Finansiell styring Ikkekommuniserbar kalkulator Stedbasert 4 timer 8019 Vaktmesterskolen del 2 Siste eksamengjennomføring denne våren Stedbasert 3 timer 8093 Forbrukeradferd timer 6364 Epidemiologi, statistikk og metode-lahs Flervalg 1 time 7194 Butikkmedarbeider Flervalgseksamen. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre

5 timer 1370 Maskinteknisk fagtegning timer 7171 Varehandel modul Stedbasert 4 timer 6380 Voksenpedagogikk Ingen hjelpemidler Stedbasert 4 timer 6191 Statistikk Alle trykte og skrevne notater, kalkulator og skrive/ tegnesaker Stedbasert 4 timer 6171 Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap Kalkulator dag 6165 Saksbehandling i helse- og sosialsektoren dag 6348 Org.kultur, org.utvikling og lederutvikling- Ledelse og organisasjon dag 6365 Org.kultur, org.utvikl. og lederutvikling-lahs timer 6366 Helse- og sosialpolitikk-lahs Innføring i generell psykologi Ingen hjelpemidler Foreløpig dato, kan bli endret Stedbasert 4 timer 6413 (flervalgseks.) Stedbasert 4 timer 6179 Forretningsjus Lovsamling og kalkulator Stedbasert 3 timer 8104 Innføring i kontraktsrett Lovsamling dag 6188 Strategisk ledelse og foretaksetikk Stedbasert 3 timer 2121 Mekanisk teknologi Kalkulator Stedbasert 3 timer 6200 Innføring i.net programmering Ingen hjelpemidler dag 6350 Prosjektstyring-LO Teknologi, Internett og dag timer 8006 kommunikasjon Personal, modul 1- Lønns- og personalskolen

6 timer 6367 Planlegging og resultatrettet økonomistyring timer 8016 Prosjektlederskolen, modul timer 7031 Spesialpedagogikk for assistenter Stedbasert 4 timer 6189 Samfunnsvitenskapelig metode Kalkulator Stedbasert 4 timer 6974 Taxiløyve Kalkulator timer 6981 Kommunikasjon- Lederskolen for off. sektor timer 8000 Kommunikasjon- Arbeidslederskolen timer 8008 Kommunikasjon - Kantineleder timer 8012 Kommunikasjon- Servicelederskolen Stedbasert 4 timer 8071 Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Lovsamling eller utskrift fra lovdata timer 6997 Barnehageassistent Innføring i generell psykologi Foreløpig dato, kan bli endret Stedbasert 5 timer 6414 (kortsvarseks.) Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Lovsamling eller Stedbasert 4 timer helsefag utskrift fra lovdata Stedbasert 4 timer 6211 Bedriftsbeskatning Lovsamling og kalkulator Regnskap - Videregående timer 7029 kurs timer 7197 Bygningsteknisk fagtegning

7 Stedbasert 3 timer 6201 Webdesign 2 Siste eksamen denne våren Ingen hjelpemidler Stedbasert 4 timer 6176 Makroøkonomi Kalkulator dag 6555 IKT i undervisning og læring dag 8017 Prosjektlederskolen, modul dag 8007 Personal, modul 2- Lønns- og personalskolen dag 7030 Regnskap - Lønn timer 8013 Serviceledelse- Servicelederskolen Stedbasert 4 timer 6187 Organisasjon og ledelse Ingen hjelpemidler Stedbasert 4 timer 6175 Finansregnskap m/analyse Avansert kalkulator. Regnskapslov samt utdrag av aksjelov og skattelov dag 6982 Ledelse og organisasjon- Lederskolen for off sektor dag 8001 Ledelse og organisasjon- Arbeidslederskolen dag 8010 Ledelse og organisasjon - Kantineleder dag 8090 Markedsanalyse dager 6216 HRM Alle hjelpemidler er tilltatt, unntatt kommunikasjon med andre Stedbasert 4 timer 8020 Eiendomsserviceskolen 1 Kalkulator og alle skrevne og trykte hjelpemidler timer 8003 Personaladministrasjon, lover og avtaler- Arbeidslederskolen timer 8009 Personaladministrasjon - Kantineleder

8 Personaladministrasjon, lover timer 8014 og avtaler-servicelederskolen Stedbasert 4 timer 8050 Vaktmesterskolen, del 1 Kalkulator, alle skrevne og trykte hjelpemidler timer 7015 Personaladministrasjon, lover og avtaler- Lederskolen for off sektor Stedbasert 4 timer 6178 Driftsregnskap og budsjettering Kalkulator Stedbasert 4 timer 8021 Eiendomsserviceskolen 2 Kalkulator, alle skrevne og trykte hjelpemidler timer 7193 Kontormedarbeider Logistikkskolen - Lager- og terminaldrift timer Stedbasert 4 timer 8060 Vaktmesterskolen, del 2 Kalkulator, alle skrevne og trykte hjelpemidler Stedbasert 3 timer 8096 Interaksjonsdesign Stedbasert 3 timer 8096 Interaksjonsdesign Stedbasert 5 timer 7010 Matematikk, FK -MA Stedbasert 4 timer 6208 Personbeskatning Lovsamling, skattesatser og kalkulator Stedbasert 4 timer 6185 IKT for økonomer Kalkulator Stedbasert 3 timer 1224 Byggeteknikk m/materiallære Kalkulator timer 8011 Økonomi - Kantineleder timer 8002 Økonomi-Arbeidslederskolen Stedbasert 3 timer 8097 Webutvikling Stedbasert 4 timer 6207 Årsregnskap med skatt Kalkulator, lovsamling dager 6385 Nettjournalistikk Informasjon og dager 6167 samfunnskontakt timer 8023 Økonomimedarbeider, modul

9 timer timer Bedriftsøkonomi- Servicelederskolen Økonomistyring for off. sektor- Lederskolen for off sektor timer 8025 Økonomi logistikkfagskolen Stedbasert 4 timer 6174 Matematikk Kalkulator dager 6420 Examen philosophicum dag 6193 Prosjektledelse timer 7013 Regnskap - Innføring timer 8026 Arbeidsledelse logistikk Stedbasert 3 timer 8098 Webutvikling Stedbasert 4 timer 6177 Finansiering og investering Kalkulator og rentetabell Stedbasert 4 timer 6213 Pengekrav og konkurs Kalkulator, lovsamling dager 6195 Praktisk regnskapsforståelse Økonomimedarbeider, modul dag dag 7183 Reiseliv, modul dag 7195 Varehandel modul dag 7033 Hotell og overnatting dag 7034 Reisebyrå og turoperatør

10 Stedbasert 3 timer 8099 Interaksjonsdesign Stedbasert 2 timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Kalkulator Stedbasert 3 timer 6991 Person- og godsløyve Kalkulator timer 6206 Anatomi og fysiologi timer 6169 Fra mat til celle Flervalg 1 time 8076 Grunnlagstenkning og lovverk Flervalg 1 time 8080 Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid Flervalg 1 time 8084 Kreftsykdommer og behandlingsformer Flervalg 1 time 8072 Demens og demensomsorg Flervalg 1 time 8052 Grunnlagstenkning og lovverk Flervalg 1 time 8053 Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid Flervalg 1 time 8054 Kreftsykdommer og behandlingsformer Flervalg 1 time 8055 Demens og demensomsorg dag 6188 Strategisk ledelse og foretaksetikk dag 6194 Styrearbeid i teori og praksis timer 6168 Generell ernæring timer 8004 Regnskap, modul Stedbasert 3 timer 8100 Interaksjonsdesign 3

11 Stedbasert 5 timer 7011 Fysikk, FK - FY dager 8085 Rehabilitering dager 8058 Rehabilitering dager 8077 Psykiske lidelser, behandling og tiltak dager 8056 Psykiske lidelser, behandling og tiltak dager 8073 Alderspsykiatri dager 8059 spesial dager 8081 Sykdomslære og pleie dager 8057 Sykdomslære og pleie dager 6195 Praktisk regnskapsforståelse dag 6173 Arbeids- og organisasjonspsykologi timer 6170 Ernæring gjennom livets faser Stedbasert 3 timer 8101 Web 2.0 og AJAX Stedbasert 4 timer 8106 Regnskapsteori dager 8005 Regnskap, modul Stedbasert 4 timer 6974 Taxiløyve Kalkulator Stedbasert 3 timer 8102 Forbrukerpsykologi Lindrende pleie og omsorg Flervalg 1 time 8086 ved livets slutt time 8063 Lindrende pleie og omsorg

12 Flervalg ved livets slutt Flervalg 1 time 8078 Kommunikasjon, samarbeid og relasjonskompetanse Alle hjelpemidller er tillatt, unnatt kommunikasjon med andre Flervalg 1 time 8061 Kommunikasjon, samarbeid og relasjonskompetanse time 8074 Pasient og samfunn Flervalg 1 time 8064 Pasient og samfunn Flervalg 1 time 8082 Yrkesutøvelse og organisering av eldreom Flervalg 1 time 8062 Yrkesutøvelse og organisering av eldreomsorg Effektevaluering, teknikker og Stedbasert 3 timer 8103 verktøy

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen Oppdatert 04/09-14 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Universitet i Tromsø er 01. September 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra NKI Nettstudier er 01. oktober 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Høgskolen

Detaljer

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert Oppdatert 08.04.2014 - Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen, påmeldte kandidater vil da få beskjed om endring. - Bruk «CTRL+G» for å få muligheten til å søke i dokumentet. - Hvis ikke annet er oppgitt

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensnavn 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6206 Anatomi og fysiologi 05.11.2013 Kl. 09-12 3 timer, 6206 Anatomi og fysiologi

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamenskode 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 1019 Matematikk 14.11.2013 Kl. 10-13 3 timer, skriftlig 1224 Byggeteknikk m/ materiallære

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT" - SOMMEREN 2015

KONTINUASJONSEKSAMENER - KONT - SOMMEREN 2015 KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT" - SOMMEREN 2015 Kontinuasjonseksamen er en 100% erstatning for ordinær eksamen i emnet for kandidater som enten har strykresultat (F) eller er registrert med sykefravær

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Økonomisk-administrativ ledelse. Studieåret 2013/2014. Institutt for økonomi og reiselivsfag

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Økonomisk-administrativ ledelse. Studieåret 2013/2014. Institutt for økonomi og reiselivsfag HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Økonomisk-administrativ ledelse 1-year advanced program in business and public management 1-årig studium 60 studiepoeng Studieåret 2013/2014 Institutt for økonomi og reiselivsfag

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Avdeling for økonomi og 2012 2015 Side 1/5 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap Side 1/12 BED320 Årsregnskap med skatt 7,5 studiepoeng Norsk 3. år økonomi og spesialisering i regnskap HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal ha kunnskaper om, og en kritisk forståelse av de prinsipper

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON... 2 Innledning...3 Mål...4 Innhold...5

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg

Detaljer

Fra oldfrue via husøkonom til Facility Manager

Fra oldfrue via husøkonom til Facility Manager Fra oldfrue via husøkonom til Facility Manager - Utdanninger i 60 års utvikling Høgskolelærer Ellen Nygard Studielederområdet Facility Management, Institutt for helse, ernæring og ledelse ved Fakultet

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer