- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen"

Transkript

1 Oppdatert 04/09-14 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Universitet i Tromsø er 01. September 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra NKI Nettstudier er 01. oktober 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Høgskolen i Telemark er 01. oktober 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold er 15. oktober 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Bjørknes Høyskole er 4 uker før eksamen. Oppmeldingsfrist for Løyveeksamen er 4 uker før eksamen. - Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - Eksamensdatoer fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold kommer ca. 01/10-14, men oppmeldingsfrist 15/10-14, HBV krever ikke studieavgift eller oppmleding i Studentweb. - Stedbaserte eksamener starter klokken 09:00, unntatt Løyveeksamener som starter klokken 10:00 - (under 24 timers varighet) starter klokken 09:00 - (1 dag eller mer) starter klokken 12:00 - Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/ Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos NKI Nettstudier i Oslo, da sender du i tillegg oppmeldingsskjema til NKI innen 15/10-14 (Fristen ovenfor Studentweb 01/09-14, gjelder uavhengig av eksamenssted)

2 Dato og tidspunkt Varighet Eksamenskode Eksamen Påmeldingsfrist Eksamensform Hjelpemidler timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Stedbasert Kalkulator timer 6991 Person- og godsløyve Stedbasert Kalkulator timer 6974 Taxiløyve Stedbasert Kalkulator timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Stedbasert Kalkulator timer 6991 Person- og godsløyve Stedbasert Kalkulator timer 6974 Taxiløyve Stedbasert Kalkulator timer 6168 Generell ernæring timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Stedbasert Kalkulator timer 6991 Person- og godsløyve Stedbasert Kalkulator timer 6206 Anatomi og fysiologi timer 6170 Ernæring gjennom livets faser timer 6169 Fra mat til celle timer 6921 Tegneteknikk-Teknisk tegner Stedbasert Kalkulator Skrive og tegnesaker timer 6361 Økonomistyring-LAHS

3 timer 6965 Personalledelse-Praktisk personalledelse timer 7182 Reiseliv modul dag 6360 Organisasjon og ledelse-lahs dag 6347 Organisasjon og ledelse-lo timer 6362 Personalledelse- LAHS timer timer 6978 Personalledelse- Ledelse og organisasjon Org.utvikling og relasjonsledelse timer 7027 Pedagogisk assistent

4 time 7170 Salgsledelse seksamen. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt Innføring i generell psykologi timer 6413 (flervalgseks.) Stedbasert Ingen hjelpemidler timer 1019 Matematikk-Teknisk tegner Stedbasert Kalkulator dag 7183 Reiseliv, modul timer 7171 Varehandel modul timer 2121 Mekanisk teknologi Stedbasert Kalkulator dag 6553 Programvare i undervisning dag dager 6167 Saksbehandling i helse- og sosialsektoren Informasjon og samfunnskontakt dager 6385 Nettjournalistikk

5 dag 6363 Helse- og sosialrett-lahs dag 6350 Prosjektstyring-LO timer 6364 Epidemiologi, statistikk og metode-lahs timer 6198 Internetteknologi Siste eksamen denne høsten Stedbasert Ingen hjelpemidler timer 6199 IT prosjektledelse Siste eksamen denne høsten Stedbasert timer 6201 Webdesign 2 Siste eksamen denne høsten Stedbasert Ingen hjelpemidler timer 6197 Webdesign 1 Siste eksamen denne høsten Stedbasert Ingen hjelpemidler timer 1370 Maskinteknisk fagtegning timer 7193 Kontormedarbeider timer 6974 Taxiløyve Stedbasert Kalkulator dag 6348 Org.kultur, org.utvikling og lederutvikling- Ledelse og

6 dag timer dag 6365 organisasjon Teknologi, Internett og kommunikasjon Innføring i generell psykologi (kortsvarseks.) Stedbasert Org.kultur, org.utvikl. og lederutvikling-lahs timer 6366 Helse- og sosialpolitikk-lahs Prosjektoppgave i webdesign Siste eksamen denne høsten Prosjektoppgave Innføring i.net programmering Siste timer 6200 eksamen denne høsten Stedbasert Ingen hjelpemidler Nettjournalistikk med virtuell redaksjon Siste eksamen denne høsten Mappeinnlevering timer 7197 Bygningsteknisk fagtegning time 7184 Helseassistent seksamen. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt

7 timer 6997 Barnehageassistent timer 6367 Planlegging og resultatrettet økonomistyring timer 6960 Skoleassistent dag 6555 IKT i undervisning og læring timer 6415 Psykologisk metodologi I Stedbasert Ingen hjelpemidler Prosjektoppgave - LO Prosjektoppgave Prosjektoppgave - LAHS Prosjektoppgave Prosjektoppgave - LHS Prosjektoppgave Prosjektoppgave - AHS Prosjektoppgave Prosjektoppgave Voksenpedagogikk Prosjektoppgave time 7194 Butikkmedarbeider timer 8051 Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag Stedbasert seksamen. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Lovsamling eller utskrift fra lovdata.

8 timer timer 7031 Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag. Dekket av Helsedirektoratet Stedbasert Spesialpedagogikk for assistenter Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Lovsamling eller utskrift fra lovdata timer 1224 Byggeteknikk m/materiallære Stedbasert Kalkulator timer 6380 Voksenpedagogikk Stedbasert Ingen hjelpemidler timer 6412 Fenomenbeskrevet psykologi Stedbasert Ingen hjelpemidler timer 7013 Regnskap - Innføring timer 8016 Prosjektlederskolen, modul time 8072 Demens og demensomsorg Dekket av Helsedirektoratet time 8080 Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid Dekket av Helsedirektoratet Kreftsykdommer og time 8084 behandlingsformer Dekket av Helsedirektoratet time 8052 Grunnlagstenkning og lovverk

9 time time time 8076 Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid Kreftsykdommer og behandlingsformer Grunnlagstenkning og lovverk Dekket av Helsedirektoratet time 8055 Demens og demensomsorg timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Stedbasert Kalkulator timer 6991 Person- og godsløyve Stedbasert Kalkulator timer 8096 Interaksjonsdesign Stedbasert timer 8097 Webutvikling Stedbasert dager 8073 Alderspsykiatri Dekket av Helsedirektoratet Psykiske lidelser, behandling dager 8056 og tiltak dager 8057 Sykdomslære og pleie

10 dager 8058 Rehabilitering dager 8059 Alderspsykiatri dager dager dager 8077 Rehabilitering Dekket av Helsedirektoratet Sykdomslære og pleie Dekket av Helsedirektoratet Psykiske lidelser, behandling og tiltak Dekket av Helsedirektoratet timer 6974 Taxiløyve Stedbasert Kalkulator timer 8098 Webutvikling Stedbasert timer 8099 Interaksjonsdesign Stedbasert timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Stedbasert Kalkulator timer 6991 Person- og godsløyve Stedbasert Kalkulator timer 8100 Interaksjonsdesign Stedbasert timer 7015 Personaladministrasjon, lover og avtaler- Lederskolen for off sektor

11 timer 7029 Regnskap - Videregående kurs timer 8003 Personaladministrasjon, lover og avtaler- Arbeidslederskolen timer 8004 Regnskap, modul timer timer timer 8012 Personaladministrasjon, lover og avtaler-servicelederskolen Personaladministrasjon - Kantineleder Kommunikasjon- Servicelederskolen timer 8020 Eiendomsserviceskolen Stedbasert Vaktmesterskolen, del 1 Siste eksamensgjennomføring timer 8018 høst Stedbasert timer 8050 Vaktmesterskolen, del Stedbasert Kalkulator og alle skrevne og trykte hjelpemidler Kalkulator, alle skrevne og trykte hjelpemidler Kalkulator, alle skrevne og trykte hjelpemidler.

12 timer 8000 Kommunikasjon- Arbeidslederskolen Kommunikasjon timer 8008 Kantineleder timer 8101 Web 2.0 og AJAX Stedbasert timer timer 7028 Kommunikasjon- Lederskolen for off. sektor Logistikkskolen - Lager- og terminaldrift timer 8002 Økonomi-Arbeidslederskolen timer 8006 Personal, modul 1- Lønns- og personalskolen timer 8011 Økonomi - Kantineleder timer 8060 Vaktmesterskolen, del Stedbasert Kalkulator, alle skrevne og trykte hjelpemidler

13 timer 8019 Vaktmesterskolen, del 2 Siste eksamensgjennomføring høst timer 8021 Eiendomsserviceskolen Stedbasert timer Stedbasert Kalkulator, alle skrevne og trykte hjelpemidler Bedriftsøkonomi- Servicelederskolen timer 6984 Økonomistyring for off. sektor- Lederskolen for off sektor timer 8102 Forbrukerpsykologi Stedbasert timer 8025 Økonomi logistikk- Arbeidsleder logistikk dag 7195 Varehandel modul timer timer dag 8010 Økonomimedarbeider, modul Serviceledelse- Servicelederskolen Ledelse og organisasjon - Kantineleder Kalkulator, alle skrevne og trykte hjelpemidler

14 dag 8001 Ledelse og organisasjon- Arbeidslederskolen dager 8005 Regnskap, modul dag timer time time 8078 Ledelse og organisasjon- Lederskolen for off sektor Effektevaluering; teknikker og verktøy Stedbasert Pasient og samfunn Dekket av Helsedirektoratet Kommunikasjon, samarbeid og relasjonskompetanse Dekket av Helsedirektoratet timer 8026 Arbeidsledelse logistikk time time 8086 Yrkesutdøvelse og organisering av eldreom Dekket av Helsedirektoratet Lindrende pleie og omsorg ved livets slutt. Dekket av

15 time time 8062 Helsedirektoratet. Kommunikasjon, samarbeid og relasjonskompetanse Yrkesutøvelse og organisering av eldreomsorg time 8064 Pasient og samfunn time time time dag 8024 Lindrende pleie og omsorg ved livets slutt Yrkesutdøvelse og organisering av eldreom Lindrende pleie og omsorg ved livets slutt Økonomimedarbeider, modul dag 8017 Prosjektlederskolen, modul

16 dag 8007 Personal, modul 2- Lønns- og personalskolen dag 7033 Hotell og overnatting dag 7034 Reisebyrå og turoperatør dag 7030 Regnskap - Lønn timer 6974 Taxiløyve Stedbasert Kalkulator timer 6206 Anatomi og fysiologi timer 6168 Generell ernæring timer 6169 Fra mat til celle timer 6170 Ernæring gjennom livets faser

17 timer 6169 Fra mat til celle timer 6206 Anatomi og fysiologi timer 6168 Generell ernæring timer 6170 Ernæring gjennom livets faser

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert Oppdatert 08.04.2014 - Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen, påmeldte kandidater vil da få beskjed om endring. - Bruk «CTRL+G» for å få muligheten til å søke i dokumentet. - Hvis ikke annet er oppgitt

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamenskode 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 1019 Matematikk 14.11.2013 Kl. 10-13 3 timer, skriftlig 1224 Byggeteknikk m/ materiallære

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensnavn 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6206 Anatomi og fysiologi 05.11.2013 Kl. 09-12 3 timer, 6206 Anatomi og fysiologi

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT" - SOMMEREN 2015

KONTINUASJONSEKSAMENER - KONT - SOMMEREN 2015 KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT" - SOMMEREN 2015 Kontinuasjonseksamen er en 100% erstatning for ordinær eksamen i emnet for kandidater som enten har strykresultat (F) eller er registrert med sykefravær

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for n OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING Tilbudshefte for skoleåret 2007/2008 Elektriker i arbeid snart fagtekniker? Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 1 I

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole.

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole. -skolen Maskinentreprenørenes Forbund SKOLEKATALOG Investér i dine medarbeidere Skolekatalog Administrasjonsskole Mellomlederskole Prosjekt- og bedriftslederskole Teknisk fagskole anlegg Investér i dine

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag Fagskoleutdanning i helse og sosialfag - Psykisk helsearbeid - Eldreomsorg - Rehabilitering Informasjon om utdanningstilbudene Juni 2009 1 1.0 Innholdsfortegnelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.0

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

Vår 2010. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. www.folkeuniversitetet.no

Vår 2010. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. www.folkeuniversitetet.no Vår 2010 Yrke og utdanning Data Kultur og fritid Språk 1 www.folkeuniversitetet.no HVA DRøMMER DU OM A KUNNE Oversiktstabell Nordhordland, Sotra og Askøy s. 38. KULTUR OG FRITID Maling og tegning 17 Det

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Studér hvor du vil og når du vil - på nett. www.ecademy.no

Studér hvor du vil og når du vil - på nett. www.ecademy.no Studér hvor du vil og når du vil - på nett FAGSKOLEUTDANNINGER yrkesrettede Studier Praktiske kurs 01/2011 2011 www.ecademy.no Fast progresjon Våre studier tilbys som deltidsstudier. Opptak skjer to ganger

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien Fagskolen i 2013 Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles Ivar Lien 1 Lov om fagskoler 2003 Fagskoleutdanning = Yrkesrettet høyere utdanning Fra et halvt til to

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Fagskoleutdanning i rehabilitering

Fagskoleutdanning i rehabilitering Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1 4 Organisering

Detaljer