EKSAMENSPLANER HØST VÅR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSPLANER HØST VÅR 2012"

Transkript

1 Det arrangeres normalt skriftlig eksamen to ganger i året. Det arrangeres også hjemmeeksamener, prosjektoppgaver og mappeevalueringer. Ordinær skriftlig eksamen er uten bruk av PC. Du finner mer informasjon om dine eksamener nedenfor. Klikk på ditt studium for å se eksamensplanen. Denne inneholder eksamensform, dato, varighet, starttidspunkt, hjelpemidler og pensum til eksamen. Som student må du selv melde deg opp til og betale eksamensavgift for de aktuelle eksamener. Oppmelding til eksamen skal være NKI i hende senest 1. oktober i høstsemesteret og 15. mars i vårsemesteret. NKI arrangerer ordinær skriftlig eksamen uten bruk av PC i Bærum. EKSAMENSPLANER HØST VÅR 2012 Hvis du ikke har anledning til å ta eksamen i Bærum, kan du ta kontakt med en videregående skole, Folkeuniversitetet, en AOF-forening, en attføringsbedrift eller lignende på hjemstedet ditt for å avlegge eksamen der. Rektor, undervisningsinspektør eller daglig leder er ansvarlig for eksamen og eksamensvakt. Merk at du også kan avlegge eksamen i utlandet eller utenfor hjemstedet ditt i Norge. Kontakt NKI for mer informasjon om godkjenning av eksamenssted og hvordan du kan gjennomføre eksamen der du er. Uansett hvor eksamen avlegges, må de fastlagte eksamensdatoer og tidspunkter følges. Ved gjennomføring av eksamen andre steder enn hos NKI, må du selv betale eventuelle utgifter til lokalleie og eksamensvakt. Oppmøte til eksamen er senest 15 minutter før eksamen. Husk å ta med deg legitimasjon og eventuelle hjelpemidler. HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN Kalkulator Det er tillatt med bruk av kalkulator på enkelte eksamener. Dette fremkommer av eksamensplanen nedenfor. Der kalkultaror er tillatt, må kalkulatoren oppfylle følgende krav: Kalkulatoren må ikke kommunisere med andre dataenheter. Alle program-minner må være tomme ved eksamensstart. Kalkulatoren skal ikke ha annet utlesningsutstyr enn display. Studenten kan ikke påregne tilgang til strømnett. Kalkulatoren skal ikke støye. Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat. Ordbok Eksamenskandidater med fremmedspråklig bakgrunn har anledning til å bruke to-språklig ordbok under eksamen. Ordboka må være uten notater. Som eksamenskandidat plikter du å gjøre deg godt kjent med eksamensreglementet i god tid før du møter til eksamen.

2 449 Anatomi og fysiologi - Medisinsk grunnstudium 6206 Anatomi og fysiologi nettbasert - 3 timer 09: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Anatomi og fysiologi - medisinsk grunnstudium hjemmeeksamen NB! Oppmeldingsfrist for eksamen 6206 er 1 måned før eksamensdato. 10A Arbeidslederskolen 8000 Kommunikasjon Skriftlig 4 timer 10: Ingen hjelpemidler Kommunikasjon Ledelse og organisasjon Skriftlig 4 timer 10: Ingen hjelpemidler Ledelse og organisasjon Økonomi Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Økonomi Personaladministrasjon, lover og avtaler Skriftlig 4 timer 10: Hovedavtalen LO/NHO Personaladministrasjon, lover og avtaler Utskrift av lover brukt i studiet

3 372 Administrasjon for helse- og sosialsektoren 6354 Prosjektoppgave - AHS Prosjektoppgave Innveleringsdato: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Prosjektoppgave - LHS/AHS Innveleringsdato: Kalkulator 6361 Økonomistyring Skriftlig 4 timer 10: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Økonomistyring for helse- og sosialsektoren Kalkulator 6363 Helse- og sosialrett Skriftlig 4 timer 10: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Helse- og sosialrett* Kalkulator (*Eksamen i kurs 4423E arrangeres siste gang 02.12) 6364 Epidemiologi, statistikk og metode Skriftlig 4 timer 10: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Epidemologi, statistikk og metode Kalkulator 6367 Planlegging og resultatrettet økonomistyring Skriftlig 4 timer 10: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Planlegging og resultatrettet økonomistyring Kalkulator (*Eksamen i kurs 4017E arrangeres siste gang 15.12)

4 452 Bachelor i økonomi og administrasjon - Årsenhet Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap Markedsføring Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Markedsføring Arbeids- og organisasjonspsykologi Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Arbeids- og organisasjonspsykologi* (* Eksamen i kurs 4843E arrangres for siste gang i 2012) 6174 Matematikk Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Matematikk for økonomer Finansregnskap m/analyse Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Finansregnskap med analyse Makroøkonomi Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Makroøkonomi Finansiering og investering Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Finansiering og investering Driftsregnskap og budsjettering Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Driftsregnskap og budsjettering Forretningsjus Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Forretningsjus Utskrift av lover brukt i studiet Lovsamling

5 459 Bachelor i økonomi og administrasjon - Årsenhet Matematikk Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Matematikk for økonomer Forretningsjus Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Forretningsjus Utskrift av lover brukt i studiet Lovsamling 6185 IKT for økonomer Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator IKT for økonomer Mikroøkonomi Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Mikroøkonomi Organisasjon og ledelse Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Organisasjon og ledelse Strategisk ledelse og foretaksetikk Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Kalkulator Strategisk ledelse og foretaksetikk Alle trykte og skrevne hjelpemidler 6189 Samfunnsvitenskapelig metode Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Samfunnsvitenskapelig metode Finansiell styring Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Finansiell styring Statistikk Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Statistikk Skrive-og tegnesaker Alle trykte og skrevne hjelpemidler

6 460 Bachelor i økonomi og administrasjon - Årsenhet 3: Ledelse 6180 Personalledelse - HRM Hjemmeeksamen 3 døgn 12: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Personalledelse Arbeidsrett Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Arbeidsrett Prosjektledelse Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Prosjektledelse Styrearbeid i teori og praksis Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Styrearbeid i teori og praksis 6195 Praktisk regnskapsforståelse Hjemmeeksamen 3 døgn 12: * Kalkulator Praktisk regnskapsforståelse *arrangeres en gang i året Alle trykte og skrevne hjelpemidler PC m/programvare tilpasset studiet 6196 Bacheloroppgave - Ledelse Oppgave Innleveringsdato: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon Innleveringsdato:

7 462 Bachelor i økonomi og administrasjon - Årsenhet 3: Regnskap 6194 Styrearbeid i teori og praksis Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Styrearbeid i teori og praksis 6195 Praktisk regnskapsforståelse Hjemmeeksamen 3 døgn 12: * Kalkulator Praktisk regnskapsforståelse *arrangeres en gang i året Alle trykte og skrevne hjelpemidler PC m/programvare tilpasset studiet 6207 Årsregnskap med skatt Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Årsregnskap med skatt Personbeskatning Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Personbeskatning Lovsamling Utskrifter av lover brukt i studiet Skattesatser 6209 Selskapsrett Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Selskapsrett 6211 Bedriftsbeskatning Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Kalkulator Bedriftsbeskatning Alle trykte og skrevne hjelpemidler 6212 Bacheloroppgave - Regnskap Oppgave Innleveringsdato: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon Innleveringsdato: Pengekrav og konkurs Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Pengekrav, pant og konkurs Norges lover Utskrifter av lover brukt i studiet

8 336 Barnehageassistent 6997 Barnehageassistent Skriftlig 4 timer 10: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Barnehagen Det lekende barnet Det skapende barnet 726 Butikkmedarbeider 7194 Butikkmedarbeider Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Kommunikasjon og samspill Salg og service Kundebehandling 10H Eiendomsserviceskolen 8020 Eiendomsserviceskolen 1 Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Rapporter og notater Alle trykte og skrevne hjelpemidler Byggeteknikk Sanitæranlegg Elektriske anlegg Internkontroll - HMS Avfallsbehandling 8021 Eiendomsserviceskolen 2 Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Service og kundebeh. for eiend.servicebransjen Alle trykte og skrevne hjelpemidler Enøk Sentralvarmeanlegg - varmesystem Ventilasjon

9 450E Ernæring - helse og kosthold 6168 Innføring i ernæring nettbasert - 3 timer 09: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Generell ernæring G-ERN1 hjemmeeksamen Fra mat til celle nettbasert - 3 timer 09: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Fra mat til celle G-ERN2 hjemmeeksamen Ernæring gjennom livets faser nettbasert - 3 timer 09: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Ernæring gjennom livets faser G-ERN3 hjemmeeksamen NB! Oppmeldingsfrist for eksamen 6168, 6169 og 6170 er 1 måned før eksamensdato.

10 941 Examen philosophicum 6410 Examen Philosophicum Skriftlig 5 timer 09: Ingen hjelpemidler Examen philosophicum E Forkurs bachelor ingeniør 7010 Matematikk - FK Skriftlig 5 timer 09: Kalkulator Matematikk forkurs for Bachelor ingeniør Formelsamling i matematikk, Eks.sekretariatet 7011 Fysikk - FK Skriftlig 5 timer 09: Kalkulator Fysikk forkurs for Bachelor ingeniør Tabeller og formler i fysikk - 2FY og 3FY

11 337 Helseassistent 7184 Helseassistent Skriftlig 4 timer 10: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Helseassistent IKT og læring Programvare i undervisning Hjemmeeksamen 1 døgn 09: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Programvare i undervisning PC og Internett 6554 Teknologi, Internett og kommunikasjon Hjemmeeksamen 1 døgn 09: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Teknologi, Internett og kommunikasjon PC og Internett 6555 IKT i undervisning og læring Hjemmeeksamen 1 døgn 09: Alle trykte og skrevne hjelpemidler IKT i undervisning og læring PC og Internett

12 381 Informasjon og samfunnskontakt 6167 Informasjon og samfunnskontakt Hjemmeeksamen 3 døgn 12: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Informasjonsjournalistikk PC og Internett Praktisk informasjonsarbeid 1 Praktisk informasjonsarbeid 2 10E Kantineleder 8008 Kommunikasjon - Kantineleder Skriftlig 4 timer 10: Ingen hjelpemidler Kommunikasjon Personaladministrasjon - Kantineleder Skriftlig 4 timer 10: Lover i arbeidslivet Personaladministrasjon, lover og avtaler Hovedavtalen LO/NHO 8010 Ledelse og organisasjon - Kantineleder Skriftlig 4 timer 10: Ingen hjelpemidler Ledelse og organisasjon Økonomi - Kantineleder Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Økonomi

13 345 Kontormedarbeider 7193 Kontormedarbeider Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Medarbeiderskap Arbeidsmiljøloven (lov om arbeidsvern og mbruk av PC-verktøy, XP/Office 2003 Folketrygdloven Kommunikasjon og praktisk kontorarbeid Ferieloven Service og kundebehandling Arbeidstvistloven Regnskap for kontormedarbeidere Utskrift av "Lovspeilet" Bruk av PC-verktøy, Vista/Office Ledelse for helse- og sosialsektoren 6353 Prosjektoppgave - LHS Prosjektoppgave Innveleringsdato: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Prosjektoppgave - LHS/AHS Innveleringsdato: Kalkulator 6360 Organisasjon og ledelse Skriftlig 4 timer 10: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Organisasjon og ledelse for helse og sosialsektore Kalkulator 6362 Personalledelse Skriftlig 4 timer 10: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Personalledelse Kalkulator 6365 Org.kultur, org.utvikl. og lederutvikling Skriftlig 4 timer 10: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Organisasjonskultur, organisasjonsutvikling og lederutvikl Kalkulator 6366 Helse- og sosialpolitikk Skriftlig 4 timer 10: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Helse- og sosialpolitikk* Kalkulator (*Eksamen i kurs 4660E arrangeres siste gang 12.12)

14 370 Ledelse og administrasjon for helse- og sosialsektoren 6352 Prosjektoppgave - LAHS Prosjektoppgave Innveleringsdato: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Prosjektoppgave - LAHS Innveleringsdato: Kalkulator 6360 Organisasjon og ledelse Skriftlig 4 timer 10: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Organisasjon og ledelse for helse og sosialsektore Kalkulator 6361 Økonomistyring Skriftlig 4 timer 10: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Økonomistyring for helse- og sosialsektoren Kalkulator 6362 Personalledelse Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Personalledelse Alle trykte og skrevne hjelpemidler 6363 Helse- og sosialrett Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Helse- og sosialrett* Alle trykte og skrevne hjelpemidler (*Eksamen i kurs 4423E arrangeres siste gang 02.12) 6364 Epidemiologi, statistikk og metode Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Epidemologi, statistikk og metode Alle trykte og skrevne hjelpemidler 6365 Org.kultur, org.utvikl. og lederutvikling Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Organisasjonskultur, organisasjonsutvikling og lederutvikl Alle trykte og skrevne hjelpemidler 6366 Helse- og sosialpolitikk Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Helse- og sosialpolitikk* Alle trykte og skrevne hjelpemidler (*Eksamen i kurs 4660E arrangeres siste gang 12.12) 6367 Planlegging og resultatrettet økonomistyring Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Planlegging og resultatrettet økonomistyring* Alle trykte og skrevne hjelpemidler (*Eksamen i kurs 4017E arrangeres siste gang 15.12)

15 373 Ledelse og organisasjon 6347 Organisasjon og ledelse Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Organisasjon og ledelse Alle trykte og skrevne hjelpemidler 6348 Org.kultur, org.utvikling og lederutvikling Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Organisasjonskultur,organisasjonsutvikling og lederutvikling Alle trykte og skrevne hjelpemidler 6349 Personalledelse Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Personalledelse Alle trykte og skrevne hjelpemidler 6350 Prosjektstyring Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Prosjektstyring Alle trykte og skrevne hjelpemidler 6351 Prosjektoppgave - LO Prosjektoppgave Innveleringsdato: Kalkulator Prosjektoppgave - LO Innveleringsdato: Alle trykte og skrevne hjelpemidler 727 Ledelse varehandel 7171 Varehandel modul 1 Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Økonomi i varehandelen Ledelse i varehandelen 7195 Varehandel modul 2 Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Kommunikasjon i varehandelen Logistikk i varehandelen Markedsføring i varehandelen

16 302 Lederskolen for offentlig sektor 6981 Kommunikasjon Skriftlig 4 timer 10: Ingen hjelpemidler Kommunikasjon for offentlig sektor Ledelse og organisasjon Skriftlig 4 timer 10: Ingen hjelpemidler Ledelse og organisasjon for offentlig sektor Økonomistyring for off. sektor Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Økonomistyring for offentlig sektor Læreboka(-bøkene) + studieveiledningen(e) 7015 Personaladministrasjon, lover og avtaler Skriftlig 4 timer 10: Lover i arbeidslivet Pers.adm., lover og avt. for off. sektor Hovedavtalen LO/NHO Tillegg til boka Yrkes-og arbeidslovgivning

17 725 Logistikkskolen - Lager- og terminaldrift 7028 Logistikkskolen - Lager- og terminaldrift Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Emballering Alle trykte og skrevne hjelpemidler Praktisk logistikk 10D Lønns- og personalskolen 8006 Personal, modul 1 Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Yrkes- og arbeidslovgivning Alle trykte og skrevne hjelpemidler Konflikter på jobben Utskrift av lover brukt i studiet Personaladministrasjon 8007 Personal, modul 2 Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Kalkulator Personal Alle trykte og skrevne hjelpemidler Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser PC m/programvare tilpasset studiet Lønn

18 814 Løyvekurs - Person- og godstransport 6992 Ledelse og økonomisk styring Skriftlig 2 timer 10: Kalkulator Ledelse og økonomisk styring Person- og godsløyve, tverrfaglig Skriftlig 3 timer 13: Kalkulator Samferdsel Persontransport Godstransport Bransjeteknikk Transport og logistikk NB! Oppmeldingsfrist for løyveeksamen er 4 uker før eksamensdato. 713 Løyvekurs - Taxi 6974 Taxiløyve Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Administrasjon og drift av taxibedrifter Økonomi for taxibedrifter NB! Oppmeldingsfrist for løyveeksamen er 4 uker før eksamensdato.

19 729 Nettjournalistikk 6385 Nettjournalistikk Hjemmeeksamen 3 døgn 12: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Nettjournalistikk Nettjournalistikk med virtuell redaksjon Nr. Eksamenstittel Form Innlevering Hjelpemidler Pensum 6181 Nettjournalistikk med virtuell redaksjon Mappeevaluering Alle trykte og skrevne hjelpemidler Nettjournalistikk med virtuell redaksjon

20 458 Open source webutvikling 6182 PHP-programmering Skriftlig 3 timer 10: Ingen hjelpemidler PHP-programmering * 6183 MySQL database Skriftlig 3 timer 10: Ingen hjelpemidler MySQL database * 6184 Linux operativsystem Skriftlig 3 timer 10: Ingen hjelpemidler Linux operativsystem * *Eksamen i Open Source webutvikling arrangeres for siste gang våren Pedagogisk assistent 7027 Pedagogisk assistent Skriftlig 4 timer 10: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Pedagogisk arbeid med barn Samarbeid, planlegging og inkludering

21 455 Personalledelse - HRM 6172 Markedsføring Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Markedsføring Arbeids- og organisasjonspsykologi Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Arbeids- og organisasjonspsykologi* (* Eksamen i kurs 4843E arrangres for siste gang i 2012) 6180 Personalledelse - HRM Hjemmeeksamen 3 døgn 12: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Personalledelse Praktisk personalledelse 6965 Personalledelse Skriftlig 4 timer 10: Læreboka(-bøkene) + Personalledelse studieveiledningen(e) Konflikter på jobben 6978 Org.utvikling og relasjonsledelse Skriftlig 4 timer 10: Læreboka(-bøkene) + Organisasjonsutvikling og relasjonsledelse studieveiledningen(e) Org.vikling og relasjonsledelse

22 10F Prosjektlederskolen 8016 Prosjektlederskolen, modul 1 Skriftlig 4 timer 10: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Kommunikasjon Teamarbeid Teamutvikling 8017 Prosjektlederskolen, modul 2 Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Kalkulator Prosjektledelse Alle trykte og skrevne hjelpemidler Prosjektstyring PC m/programvare tilpasset studiet Prosjektøkonomi

23 464 Regnskap 6175 Finansregnskap m/analyse Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Finansregnskap med analyse Praktisk regnskapsforståelse Hjemmeeksamen 3 døgn 12: * Kalkulator Praktisk regnskapsforståelse *arrangeres en gang i året Alle trykte og skrevne hjelpemidler PC m/programvare tilpasset studiet 6207 Årsregnskap med skatt Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Årsregnskap med skatt Bedriftsbeskatning Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Kalkulator Bedriftsbeskatning Alle trykte og skrevne hjelpemidler 964 Regnskap - Innføringskurs 7013 Regnskap - Innføring Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Regnskap - Innføringskurs

24 823 Regnskap - Lønn 7030 Regnskap - Lønn Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Kalkulator Regnskap - Lønn Alle trykte og skrevne hjelpemidler 96A Regnskap - Videregående kurs 7029 Regnskap - Videregående kurs Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Regnskap - Innføringskurs Alle trykte og skrevne hjelpemidler Regnskap - Videregående kurs* (*Eksamen i kurs 4589E arrangeres siste gang juni '12)

25 10C Regnskapsskolen 8004 Regnskap, modul 1 Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Regnskap - Innføringskurs Alle trykte og skrevne hjelpemidler Regnskap - Videregående kurs* 8005 Regnskap, modul 2 Hjemmeeksamen 3 døgn 12: Kalkulator Regnskap - Årsoppgjør og verdiv.regler** Alle trykte og skrevne hjelpemidler Regnskap - Budsjettering og likv.styring*** PC m/programvare tilpasset studiet (*Eksamen i kurs 4589E arrangeres siste gang juni '12) (**Eksamen i kurs 4773B arrangeres siste gang juni '12) (***Eksamen i kurs 4671B arrangeres siste gang juni '12) 762 Reiseliv 7182 Reiseliv, modul 1 Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Reiselivsnæringen Alle trykte og skrevne hjelpemidler Reiselivsteori Markedsføring i reiselivet 7183 Reiseliv, modul 2 Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Kalkulator Reiselivsnæringen Alle trykte og skrevne hjelpemidler Reiselivsteori Markedsføring i reiselivet Kommunikasjon og reiselivsservice Geografi og kulturforståelse Reiselivsøkonomi

26 378 Saksbehandling i helse- og sosialsektoren 6165 Saksbehandling i helse- og sosialsektoren Hjemmeeksamen 3 døgn 12: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Saksbehandling i helse- og sosialsektoren* PC m/ programvare tilpasset studiet (*Eksamen i kurs 4602E arrangeres siste gang mai '12) 736 Salgskurs - utvikling av selgerrollen 7170 Salgsledelse Skriftlig 3 timer 10: Kalkulator Salgskurs for kundeansvarlige og selgere B Servicelederskolen 8012 Kommunikasjon Skriftlig 4 timer 10: Ingen hjelpemidler Kommunikasjon Serviceledelse Skriftlig 4 timer 10: Ingen hjelpemidler Serviceledelse Personaladministrasjon, lover og avtaler Skriftlig 4 timer 10: Lover i arbeidslivet Personaladministrasjon, lover og avtaler Hovedavtalen LO/NHO 8015 Bedriftsøkonomi Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Økonomi

27 335 Skoleassistent - Kreativt arbeid med barn 6960 Skoleassistent Skriftlig 4 timer 10: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Læring Barnekultur og lek Selvutvikling Estetiske uttrykksformer 307 Skolefritidspedagogikk 6404 Skolefritidspedagogikk, Del 1* Skriftlig 6 timer 10: Ingen hjelpemidler Barnekultur og lek Oppdragelse, verdiformidling og kommunikasjon Utviklingspsykologi, læring og spesialpedagogikk Oppvekstmiljø, skole og skolefritidsordninger 6405 Skolefritidspedagogikk, Del 2* Skriftlig 6 timer 10: Ingen hjelpemidler Kreativitet og estetisk utvikling Estetiske uttrykksformer Prosjektarbeid Planlegging, organisering og rammeforhold *Eksamen arrangeres for siste gang våren 2012

28 463 Strategisk ledelse 6173 Arbeids- og organisasjonspsykologi Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Arbeids- og organisasjonspsykologi* (* Eksamen i kurs 4843E arrangres for siste gang i 2012) 6187 Organisasjon og ledelse Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Organisasjon og ledelse Strategisk ledelse og foretaksetikk Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Kalkulator Strategisk ledelse og foretaksetikk Alle trykte og skrevne hjelpemidler 6193 Prosjektledelse Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Prosjektledelse Tilpasset opplæring - Spesialpedagogikk for assistenter 7031 Tilpasset opplæring - Spes.pedagogikk for assistenskriftlig 4 timer 10: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Tilpasset opplæring - Spesialpedagogikk for assistenter

29 610 Tegneassistent 1019 Matematikk Skriftlig 3 timer 10: Kalkulator Matematikk* (*Eksamen i kurs 46460/E arrangeres siste gang mai '12) 6921 Tegneteknikk Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Grunnleggende tegneteknikk - teknisk tegner Skrive-og tegnesaker 600 Teknisk tegner 1019 Matematikk Skriftlig 3 timer 10: Kalkulator Matematikk* (*Eksamen i kurs 46460/E arrangeres siste gang mai '12) 1224 Byggeteknikk m/materiallære Skriftlig 3 timer 10: Kalkulator Byggeteknikk - teknisk tegner Materiallære bygg - teknisk tegner 1370 Maskinteknisk fagtegning Hjemmeeksamen 4 timer 10: Kalkulator Maskintegning - teknisk tegner Skrive-og tegnesaker Autocad Alle trykte og skrevne hjelpemidler Autocad 2121 Mekanisk teknologi Skriftlig 3 timer 10: Kalkulator Mekanisk teknologi - teknisk tegner Bygningsteknisk fagtegning Hjemmeeksamen 4 timer 10: Kalkulator Byggtegning - teknisk tegner Skrive-og tegnesaker Autocad Alle trykte og skrevne hjelpemidler Revit structure/architecture 2011 Autocad 6921 Tegneteknikk Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Grunnleggende tegneteknikk - teknisk tegner Skrive-og tegnesaker

30 621 Teknisk tegner - Bygg 1019 Matematikk Skriftlig 3 timer 10: Kalkulator Matematikk* (*Eksamen i kurs 46460/E arrangeres siste gang mai '12) 1224 Byggeteknikk m/materiallære Skriftlig 3 timer 10: Kalkulator Byggeteknikk - teknisk tegner Materiallære bygg - teknisk tegner 7197 Bygningsteknisk fagtegning Hjemmeeksamen 4 timer 10: Kalkulator Byggtegning - teknisk tegner Skrive-og tegnesaker Autocad Alle trykte og skrevne hjelpemidler Revit Structure/Architecture 2011 Autocad 6921 Tegneteknikk Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Grunnleggende tegneteknikk - teknisk tegner Skrive-og tegnesaker 611 Teknisk tegner - Maskin 1019 Matematikk Skriftlig 3 timer 10: Kalkulator Matematikk* (*Eksamen i kurs 46460/E arrangeres siste gang mai '12) 1370 Maskinteknisk fagtegning Hjemmeeksamen 4 timer 10: Kalkulator Maskintegning - teknisk tegner Skrive-og tegnesaker Autocad Alle trykte og skrevne hjelpemidler Autocad 2121 Mekanisk teknologi Skriftlig 3 timer 10: Kalkulator Mekanisk teknologi - teknisk tegner Tegneteknikk Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Grunnleggende tegneteknikk - teknisk tegner Skrive-og tegnesaker

31 10G Vaktmesterskolen 8018 Vaktmesterskolen, del 1 Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Rapporter og notater Alle trykte og skrevne hjelpemidler Byggeteknikk Enøk Forvaltning, drift og vedlikehold 8019 Vaktmesterskolen, del 2 Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Sentralvarmeanlegg - varmesystem Alle trykte og skrevne hjelpemidler Sanitæranlegg Renhold Ventilasjon Elektriske anlegg 629 Voksenpedagogikk, 15 studiepoeng 6380 Voksenpedagogikk Skriftlig 4 timer 10: Ingen hjelpemidler Voksenpedagogikk Prosjektoppgave - Voksenpedagogikk Prosjektoppgave Innveleringsdato: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Voksenpedagogikk Innveleringsdato: PC og Internett

32 949 Webdesign 6181 Nettjournalistikk med virtuell redaksjon Mappeevaluering Innleveringsdato Alle trykte og skrevne hjelpemidler Nettjournalistikk med virtuell redaksjon Innleveringsdato Webdesign 1 Skriftlig 3 timer 10: Ingen hjelpemidler Webdesign Internetteknologi Skriftlig 3 timer 10: Ingen hjelpemidler Internetteknologi IT prosjektledelse Skriftlig 3 timer 10: Ingen hjelpemidler IT prosjektledelse Innføring i.net programmering Skriftlig 3 timer 10: Ingen hjelpemidler Innføring i.net programmering Webdesign 2 Skriftlig 3 timer 10: Ingen hjelpemidler Webdesign Prosjektoppgave i webdesign Prosjektoppgave Innveleringsdato: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Prosjektoppgave webdesign Innveleringsdato:

33 453 Økonomi og ledelse 6171 Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap Markedsføring Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Markedsføring Arbeids- og organisasjonspsykologi Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Alle trykte og skrevne hjelpemidler Arbeids- og organisasjonspsykologi* (* Eksamen i kurs 4843E arrangres for siste gang i 2012) 6175 Finansregnskap m/analyse Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Finansregnskap med analyse Økonomi og regnskap 6171 Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap Finansregnskap m/analyse Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Finansregnskap med analyse Finansiering og investering Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Finansiering og investering Driftsregnskap og budsjettering Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Driftsregnskap og budsjettering

34 334 Økonomikonsulent 7179 Økonomi - modul 1 Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Økonomikonsulent 1 - Bedriftsøkonomi Økonomikonsulent 2 - Logistikk 7180 Økonomi - modul 2 Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Kalkulator Økonomikonsulent 1 - Bedriftsøkonomi Alle trykte og skrevne hjelpemidler Økonomikonsulent 2 - Logistikk Økonomikonsulent 3 - Årsoppgjør og verdivurd.regler Økonomikonsulent 4 - Prosjektøkonomi 10K Økonomimedarbeider 8023 Økonomi - modul 1 Skriftlig 4 timer 10: Kalkulator Bedriftsøkonomi Logistikk 8024 Økonomi - modul 2 Hjemmeeksamen 1 døgn 12: Kalkulator Bedriftsøkonomi Alle trykte og skrevne hjelpemidler Logistikk Årsoppgjør og verdivurd.regler Prosjektøkonomi

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert Oppdatert 08.04.2014 - Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen, påmeldte kandidater vil da få beskjed om endring. - Bruk «CTRL+G» for å få muligheten til å søke i dokumentet. - Hvis ikke annet er oppgitt

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensdato 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6992 Ledelse og økonomisk styring 03.09.2013 Kl. 10-12 2 timer 6991 Person- og

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensnavn 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6206 Anatomi og fysiologi 05.11.2013 Kl. 09-12 3 timer, 6206 Anatomi og fysiologi

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamenskode 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 1019 Matematikk 14.11.2013 Kl. 10-13 3 timer, skriftlig 1224 Byggeteknikk m/ materiallære

Detaljer

Organisasjon og ledelse Ledelse og Administrasjon for Helse og Sosialsektor Hjemmeeksamen

Organisasjon og ledelse Ledelse og Administrasjon for Helse og Sosialsektor Hjemmeeksamen - Eksamenstidspunkt ved samarbeidende høgskoler er ikke ennå klare, disse vil bli publisert fortløpende. - Endringer kan skje i eksamensplanen, påmeldte deltagere vil da bli informert. - Studenter i utlandet

Detaljer

Eksamen - produksjonsplan høst 2013

Eksamen - produksjonsplan høst 2013 1. NCM Privatrett II 2. 14.11.13 PD 1019 Matematikk 3. 05.12.13 PD 1224 Byggeteknikk m/ materiallære 4. 21.11.13 PD 1370 Maskinteknisk fagtegning 5. 15.11.13 PD 2121 Mekanisk teknologi 6. 15.11.13 NCM

Detaljer

- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/02-15. Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos

- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/02-15. Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding i Studentweb. - Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium: http://www.nki.no/nettstudier/alt-du-trenger-aa-vite-om-nettstudier/alt-om-eksamen/eksamensreglement

Detaljer

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen Oppdatert 29/08-14 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Universitet i Tromsø er 01. September 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra NKI Nettstudier er 01. oktober 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Høgskolen

Detaljer

Digital oppmelding: https://www.nki.no/user/login

Digital oppmelding: https://www.nki.no/user/login Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding i Studentweb. - Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium: http://www.nki.no/nettstudier/alt-du-trenger-aa-vite-om-nettstudier/alt-omeksamen/eksamensreglement

Detaljer

Eksamensoversikt for 2016

Eksamensoversikt for 2016 Eksamensoversikt for 2016 Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen. HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding Studentweb. Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium. Les mer her

Detaljer

Kalkulator Skrive og tegnesaker timer 6921 Tegneteknikk-Teknisk tegner Stedbasert

Kalkulator Skrive og tegnesaker timer 6921 Tegneteknikk-Teknisk tegner Stedbasert Oppdatert 14/08-14 - Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - Eksamensdatoer fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold kommer ca. 01/10-14, men oppmeldingsfrist 15/10-14 - Eksamensdatoer fra Bjørknes kommer

Detaljer

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen Oppdatert 04/09-14 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Universitet i Tromsø er 01. September 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra NKI Nettstudier er 01. oktober 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Høgskolen

Detaljer

- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/ Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos

- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/ Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding i Studentweb. - Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium: http://www.nki.no/nettstudier/alt-du-trenger-aa-vite-om-nettstudier/alt-om-eksamen/eksamensreglement

Detaljer

Alle stedbaserte eksamener starter 10:00, med oppmøte senest 09:45. Eksamen avlegges i NKI sine lokaler i Oslo, eller ved et godkjent opplæringssted

Alle stedbaserte eksamener starter 10:00, med oppmøte senest 09:45. Eksamen avlegges i NKI sine lokaler i Oslo, eller ved et godkjent opplæringssted Alle stedbaserte eksamener starter 10:00, med oppmøte senest 09:45. Eksamen avlegges i NKI sine lokaler i Oslo, eller ved et godkjent opplæringssted Hjemmeeksamen med varighet fra 1-6 timer starter 10:00.

Detaljer

Problemstilling ifh praksisperioden. Omfang ord. Selvvalgt pensum Problemstilling ifh Fordypningsoppgave, fordypningsoppgave

Problemstilling ifh praksisperioden. Omfang ord. Selvvalgt pensum Problemstilling ifh Fordypningsoppgave, fordypningsoppgave Eksamen med varighet under 5 timer starter 10:00. Eksamen med varighet over 2 starter 12:00 (varighet, 1 dag= 1 døgn). : alle er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre personer. Vi har plagiatkontroll

Detaljer

Problemstilling ifh praksisperioden. Fordypningsoppgave, 5073Praksisstudier og

Problemstilling ifh praksisperioden. Fordypningsoppgave, 5073Praksisstudier og Eksamen med varighet under 5 timer starter 10:00. Eksamen med varighet over 2 starter 12:00 (varighet, 1 dag= 1 døgn). : alle er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre personer. Vi har plagiatkontroll

Detaljer

Stedbaserte eksamener startet 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter ).

Stedbaserte eksamener startet 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter ). Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i eksamensplanen. Stedbaserte eksamener startet 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter 01.08.16). Hjemmeeksamen (under 24 timer/1

Detaljer

15 minutter Hjemmeeksamen Flervalg. med andre personer Person- og godsløyve 3 timer Stedbasert Kalkulator

15 minutter Hjemmeeksamen Flervalg. med andre personer Person- og godsløyve 3 timer Stedbasert Kalkulator Vi tar forbehold om endringer i eksamensplanen. Stedbaserte eksamener starter 10:00 (obs! dette gjelder alle stedbaserte eksamener som arrangeres etter 01.08.16) (under 24 timer/1 dags varighet) starter

Detaljer

Stedbaserte eksamener starter 10:00. Hjemmeeksamen (under 1 dag/døgns varighet) starter 10:00. Hjemmeeksamen (1 dag/døgn eller mer) starter 12:00.

Stedbaserte eksamener starter 10:00. Hjemmeeksamen (under 1 dag/døgns varighet) starter 10:00. Hjemmeeksamen (1 dag/døgn eller mer) starter 12:00. Vi tar forbehold om endringer i eksamensplanen. Stedbaserte eksamener starter 10:00. Hjemmeeksamen (under 1 dag/døgns varighet) starter 10:00. Hjemmeeksamen (1 dag/døgn eller mer) starter 12:00. Hjemmeeksamen

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT" - SOMMEREN 2015

KONTINUASJONSEKSAMENER - KONT - SOMMEREN 2015 KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT" - SOMMEREN 2015 Kontinuasjonseksamen er en 100% erstatning for ordinær eksamen i emnet for kandidater som enten har strykresultat (F) eller er registrert med sykefravær

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (eksamensform) 08.09.2017 KULT6000 Organisering og ledelse av kunst og kultur Merknad 08.09.2017 KULT6000 Organisering

Detaljer

Kontinuasjonseksamen -høst 2017

Kontinuasjonseksamen -høst 2017 Oversikt over kontinuasjonseksamener høsten 2017: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADVINT International marketing and strategy International marketing and strategy 30.11.2007 HIH 21.12.2007 H 9:00 1 U 07.12.2007 Hovedemne: ADV-PBL Marketing Communication and B2B Marketing

Detaljer

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen EKSAMENSPLAN EKSAMEN VÅREN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform Merknad (eksamensform) 20. mars ØAADM3200 Negotiations Skriftlig 3. april ØAADM3300 Cross-Cultural Communication Skriftlig

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

NKI studiekatalog. Nordens største nettskole nki.no. Bygg din kompetanse

NKI studiekatalog. Nordens største nettskole nki.no. Bygg din kompetanse NKI studiekatalog 2012 Bygg din kompetanse Administrasjon og ledelse Økonomi og regnskap Helse og omsorg Skole og oppvekst Teknisk og transport IT og kommunikasjon Språk Videregående skole Annet Nordens

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Bachelor kontinuasjoner - V2015

Bachelor kontinuasjoner - V2015 Oversikt over kontinuasjonseksamener våren 2015: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (sform) 22.03.18 ØAADM3200 Negotiations Skriftlig Merknad 12.04.18 ØAADM3300 Cross-Cultural Communications Skriftlig 16.04.18

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Studieprogram B-REILED, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Studieprogram B-HOTLED, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Studieplaner m/eksamensdatoer 2011/2012

Studieplaner m/eksamensdatoer 2011/2012 Mat./stat. Fysikk Kjemi/miljø Samf. fag Studieplaner m/eksamensdatoer 2011/2012 1. ingeniør data Klasser: HING2011HA Studium: Bachelor/dataingeniør avsluttende 2011/2012 2012/2013 2013/2014 eksamen Emnenr.

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Forretningsforståelse og forretningsutvikling

Forretningsforståelse og forretningsutvikling Forretningsforståelse og forretningsutvikling Programmet Er et utviklingsprogram spesielt utviklet for ledere og mellomledere i SMB bedrifter, og personer som arbeider med og mot denne målgruppen. Bakgrunnen

Detaljer

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Theo Schewe NRØA møte 3-06 Bø i Telemark 16. 17. 10. 2006 Studiemodell for Bachelorstudium i Økonomi og administrasjon

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heiltid/deltid: Heltid Opptaksinformasjon Generell studiekompetanse Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADV-ECO e-commerce e-commerce 05.05.2008 HIH 26.05.2008 S 9:00 4 T 05.05.2008 Hovedemne: ADV-PWR MC Project Assignment with research methodology Project Work with research methodology - Multiple

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 Innholdsfortegnelse Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon... 4 Obligatoriske emner... 4 Profileringsområder... 5 Regnskapsfører... 5 Økonomisk styring... 6 Finansiell

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) FAGPLAN FOR BACHELOR I REVISJONSFAG (3 ÅR)...1 INNLEDNING... 1 Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for... 1 Om studiet... 2 Opptakskrav... 2 MÅL... 2 INNHOLD...

Detaljer

Eksamensplan vårsem IIA og IMT (1(28.desember 2006) Eks.dato: Del Evalueringsform Emnekode Emnenavn

Eksamensplan vårsem IIA og IMT (1(28.desember 2006) Eks.dato: Del Evalueringsform Emnekode Emnenavn Eksamensplan vårsem. 2007 IIA og IMT (1(28.desember 2006) Eks.dato: Del Evalueringsform Emnekode Emnenavn 13.03.2007 1 Skriftlig eksamen IMT4481 Information Society and Security 16.03.2007 1 Skriftlig

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Oppmøte Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Du må møte fram i eksamenslokalet senest

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er muntlig eksamen?... 2 Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Offentliggjøring av eksamenstrekk... 2 Forberedelsesdel...

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

HiST - AITeL - Eksamensplan

HiST - AITeL - Eksamensplan HiST - AITeL - Eksamensplan 2009-2010 Nr Høst Vår Fag 1ING 2ING 3ING 1BADR 1BADR FU 2BADR 2BADR FU 3BADR 3BADR FU 1BAINFO 2BAINFO 3BAINFO 1ITstøttet 2ITstøttet 3ITstøttet FU Utsatt eks Tegnforklaring:?

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er skriftlig eksamen?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Frammøte til eksamen...

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium)

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Studiested Mo i Rana Studieprogramansvarlig Inger Benson E-postadresse Inger.Benson@hibo.no Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse og minimum

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Studieplaner m/eksamensdatoer 2009/2010

Studieplaner m/eksamensdatoer 2009/2010 Studieplaner m/eksamensdatoer 2009/2010 1. ingeniør data Klasser: HING2009HA Studium: Bachelor/dataingeniør Eksamens 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Mat./stat. Fysikk Kjemi/miljø Samf. fag Emnenr. Emne dato

Detaljer

Ekamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret

Ekamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret Ekamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2011 11.01.2011 Dato: Start: Emnekode: Emnenavn: Evaluering: Varighet: 24.02-25.02 09.00 IMT1291 Webdesign Hjemmeeksamen 11.03.2011 10.00 IMT4481 Information Society

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009

EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009 EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009 1 1. Innledning... 3 2. Mål... 4 3. Målgrupper... 4 4. Opptakskrav... 4 5. Arbeidsformer og organisering... 4 6. Arbeidskrav... 5 7. Eksamen...

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Butikkleder utdanning 2013-2014

Butikkleder utdanning 2013-2014 Butikkleder utdanning 2013-2014 Butikkledelse er tilpasset deg som ønsker en karriere innen varehandel og som liker kontakt med mennesker fra ulike deler av verden. Du bør like utfordringer og en variert

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Ekamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret

Ekamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret Ekamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2012 16.01.2012 Dato: Start: Emnekode: Emnenavn: Evaluering: Varighet: 08-09/3 2012 15.00 IMT1291 Webdesign Hjemmeeksamen 24 timer 09.03.2012 10.00 IMT4481 Information

Detaljer

Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene

Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad:

Detaljer

Studier og kompetansebygging. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012

Studier og kompetansebygging. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Studier og kompetansebygging Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Norasonde 2014 Innhold Formell kompetanse Arbeidslederskolen Barne- og ungdomsarbeider Barnehageassistent Butikkmedarbeider

Detaljer

Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2010 21.12.2009

Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2010 21.12.2009 Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2010 21.12.2009 Dato: Start: Emnekode: Emnenavn: Evaluering: Varighet: 25.02-26.02.2010 kl. 09.00 IMT1291 Webdesign Hjemmeeksamen 24 timer?? IMT1291 Webdesign Presentasjon

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Opptak 217 Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sosiologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Hva er nattefrieri? Venstresiden

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.8 ÅRSSTUDIER Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer