Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?"

Transkript

1 Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008

2 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og administrasjon Seksjon for turisme og reiseliv Seksjon for informasjonsbehandling Seksjon for framandspråk Seksjon for organisasjon og leiing Bachelor i øk/adm Bachelor i eiendomsmegling Årsstudium i bed.øk Deltidsstudium i org/ledelse Bachelor i turisme og reiseliv Årsstudium i turisme og reiseliv Årsstudium i informasjonsbehandling Engelsk årsstudium Vidareutdanningar for lærarar i engelsk Masterstudium i organisasjon og leiing Helse- og sosialadm eittårig vidareutdanning Utdanningsadm eittårig vidareutdanning

3 Primærsøkere SO Rekrutteringen svinger, men nedadrettet trend 110 Primærsøkere Nye retninger gjør at vi opprettholder totalbildet Nye strategiske vurderinger og omstillinger er nødvendig Studenter Engelsk Ibh ØKAD Reiseliv Seksjon?

4 Rekruttering Primærsøkjarar Studium Engelsk Informasjonsbehandling, bachelor Informasjonsbehandling, årsstudium Informasjonsbehandling, totalt Bedriftsøkonomi Eigedomsmekling 50 Organisasjon og leiing, årsstudium 12 Økonomi og administrasjon Økonomisk-adinistrative fag, totalt Turisme og reiseliv, bachelor Turisme og reiseliv, årsstudium Turisme og reiseliv, totalt Avdelinga, totalt

5 Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

6 Valg og strategi? Strategi Trender Økonomi ØKAD i dag Struktur Profileringsretninger Hvilke valg står vi ovenfor? Erfaringer fra egne studier Ny ØKAD (fra H 2008) Grunnplattform Krav for å kvalifisere til master (NHH) Spesialiseringsutdanninger basert på ØKAD Eiendomsmegling Regnskapsførere Nye framtidige spesialiserte utdanningsretninger?

7 ØKAD i dag Økonomi og administrasjon - nåværende studieplan 1. studieår 2. studieår 3. studieår Haust - 05 Vår - 06 Haust - 06 Vår - 07 Haust - 07 Vår - 08 BØ sp Innføring i rekneskap og bedriftsøkonomi BØ sp Finansrekneskap m/analyse BØ sp Driftsrekneskap, budsjettering, investering, finansiering Valfag 15 Profilering 10 Profilering 15 OR sp Organisasjonsfag ORG sp Marknadsføring OR sp føretaksstrategi Valfag 5 Profilering 10 MA sp Matematikk/innføring JU sp Forretningsjus SØ sp Samfunnsøkonomi 10 sp ME6 200 Samfunnsvitskapleg metode og statistikk SØ sp Mikroøkonomi Profilering 10 Prosjektoppgåve 15 Fargekoder: Obligatoriske fag ØKAD etter NRØA plan Valgfag Prosjektoppgave

8 Studieplan ØKAD i dag 1. Profileringsretninger 100 studiepoeng obligatoriske emner etter NRØA plan 50 studiepoeng profileringsemner. Studenter som har valgt en profileringsretning, må ta de 3 tilbudte emnene innenfor profileringsretningen 30 studiepoeng frie valgfag Organisasjon og leiing Økonomistyring Entreprenørskap og marknadsføring

9 Hvilke valg står vi ovenfor? HSF sin strategi: Nytte det særegne ved Sogn og Fjordane som en fordel Anerkjent og attraktiv høyskole Yrkesrettet profil Sogn og Fjordane som sin naturlige hjemmebane, med ansvar for kunnskapsutvikling og kompetanseheving i fylket Valg av retning: Kortsiktig og/eller langsiktig Økonomi Kompetanse Andre rammebetingelser Hva er trenden i Norge? Hva sier studentene? Hva sier næringslivet? Hva gjør andre høgskoler?

10 Erfaringer fra egne studier Tabellen viser antall studenter på hvert valgfag innenfor den enkelte profileringsretning Sterkere overvekt på økonomiske fag vs org/led fagene Profileringsretning organisasjon og leiing OR6-300 Endringsleiing 7 OR6-204 Offentleg styring og organisering 4 7 OR6-301 Prosjektleiing Profileringsretning entreprenørskap og marknadsføring OR6-200 OR6-201 OR685 Entreprenørskap og innovasjon Forretningsidé og forretningsplan Marknadsanalyse og merkevarestrategi Profileringsretning økonomistyring BØ6-301 Økonomistyring i offentleg sektor BØ6-300 Logistikk BD616 Økonomistyring og analyse med programvare

11 Hva har vi valgt? Vi har valgt en struktur som er effektiv og som gir grunnlag for god økonomi samtidig som den gir spesialisering Basisfag som må være dekket etter NRØA plan Generelle valgfag - men som kan inngå i en spesialutdanning med små tilpasninger (eks forretningsjus, skatte- og avgiftsrett) Valfag som en del av ordinær bachelor Valfag som en del av bachelor som kvalifiserer for opptak på master NHH Valfag som må tas for å møte krav til spesialutdanning Fag som er spesifikke for spesialutdanning (eks eiendomsmegling eller regnskapsførere)

12 Ny ØKAD plan - fra høsten 2008 Økonomi og administrasjon bachelor - studieplan frå H studieår 2. studieår 3. studieår H V H V H V BØ6-101Innføring i rekneskap og bedriftsøkonomi 10 sp BØ6-100 Finansrekneskap 10 sp BØ6-200 Driftsrekneskap, budsjettering, investering, finansiering 10 sp OR6-101 Organisasjonskunnskap 10 sp OR6-100 Marknadsføring 10 sp OR6-202 føretaksstrategi 10 sp Prosjektoppgåve 20 sp MA6-100 Matematikk 10 sp SØ6-100 Samfunnsøkonomi (makro) 10 sp SØ6-200 Samfunnsøkonomi (mikro) 10 sp ME6-200 Samfunnsvitskapleg metode og statistikk 10 sp Fargekoder: Obligatoriske fag ØKAD etter NRØA plan Valgfag Prosjektoppgave

13 ØKAD kvalifisering til master Økonomi og administrasjon bachelor kvalifisert for opptak master NHH 1. studieår 2. studieår 3. studieår H V H V H V BØ6-101Innføring i rekneskap og bedriftsøkonomi 10 sp BØ6-100 Finansrekneskap 10 sp BØ6-200 Driftsrekneskap, budsjettering, investering, finansiering 10 sp OR6-101 Organisasjonskunnskap 10 sp OR6-100 Marknadsføring 10 sp OR6-202 føretaksstrategi 10 sp SØ6 301 Internasjonal økonomi og finans 10 sp Prosjektoppgåve 20 sp MA6-100 Matematikk 10 sp SØ6-100 Samfunnsøkonomi (makro) 10 sp SØ6-200 Samfunnsøkonomi (mikro) 10 sp ME6-200 Samfunnsvitskapleg metode og statistikk 10 sp Fargekoder: Obligatoriske fag ØKAD etter NRØA plan Valgfag Prosjektoppgave Valgfag som blir obligatorisk for å komme inn på master

14 Regnskapsførere - høsten 2008 Regnskapsførere - studieplan fra H studieår 2. studieår 3. studieår H V H V H V BØ6-101Innføring i rekneskap og bedriftsøkonomi 10 sp BØ6-100 Finansrekneskap 10 sp BØ6-200 Driftsrekneskap, budsjettering, investering, finansiering 10 sp Skatte og avgiftsrett for rekneskapsførarar 10 sp Økonomistyring i offentleg sektor 10 sp Rekneskap og skatt 10 sp OR6-101 Organisasjonskunnskap 10 sp OR6-100 Marknadsføring 10 sp OR6-202 Føretaksstrategi 10 sp Prosjektoppgåve 20 sp MA6-100 Matematikk 10 sp SØ6-100 Samfunnsøkonomi (makro) 10 sp SØ6-200 Samfunnsøkonomi (mikro) 10 sp Forretningsjus for rekneskapsførarar 10 sp ME6-200 Samfunnsvitskapleg metode og statistikk 10 sp Fargekoder: Obligatoriske fag ØKAD etter NRØA plan Valgfag Prosjektoppgave Obligatorisk for regnskapsførere

15 Eiendomsmegling - fra høsten 2008 Eiendomsmeglerstudiet - bachelor 1. studieår 2. studieår 3. studieår H V H V H V Innføring i rekneskap og bedriftsøkonomi 10 sp Jus for eiendomsmeglere 1 10 sp Jus for eiendomsmeglere 2 10 sp Skatte- og avgiftsrett for eigedomsmeglere 10 sp Føretaksstrategi 10 sp Anvendt finans for eiendomsmarkedet 10 sp Organisasjonskunnskap 10 sp Praktisk eiendomsmegling 1 10sp Driftsrekneskap, budsjettering, investering, finansiering 10 sp Marknadsføring 10 sp Praktisk eiendomsmegling 2 10 sp Praktisk Eigedomsmekling 3 Matematikk 10 sp Samfunns-økonomi (makro) 10 sp Samfunnsøkonomi (mikro) 10 sp Finansregnskap med analyse 10 sp Samfunnsvitskapleg metode og statistikk 10 sp Oppgjør av eiendomshandel 10 sp Fargekoder: Obligatoriske fag ØKAD etter NRØA plan Obligatoriske fag for eiendomsmeglere Eiendomsmegler spesifikke fag

16 Eiendomsmegling Studieplan 100 sp er knyttet til anbefalingen til NRØA, 40 sp er obligatoriske fag og 40 sp er eiendomsmeglerspesifikke emner Regulert av Kredittilsynet Muntlig eksamen til slutt Rekruttering - SO primærsøkere HSF 72 andre prioritert søkere HSF Totalt første prioritetssøkere i SO for hele landet var 303. I tillegg kommer BI med stor økning.

17 Framtidige spesialiserte utdanningsretninger...

18 Mulig bachelorstudium i revisjon Bachelor revisjonsstudium 1. studieår 2. studieår 3. studieår H V H V H V Innføring i rekneskap og bedriftsøkonomi 10 sp Finansrekneskap 10 sp Driftsrekneskap, budsjettering, investering, finansiering 10 sp Forretningsjus 5 sp Økonomistyring i offentleg sektor 5 sp Regnskapsorganisasjon og systemer 5 sp Rekneskapsteori 5sp Årsrekneskap og god rekneskapssikk (revisoreksamen) 10 sp. Organisasjonskunnskap 10 sp Marknadsføring 5 sp Føretaksstrategi 10 sp Årsrekneskap og skatt 10 sp Metode og Statistikk 10 sp Rettslære (revisoreksamen) 10 sp. Skatte og avgiftsrett 10 sp Matematikk 10 sp Samfunns-økonomi (makro) 5 sp Samfunnsøkonomi (mikro) 10 sp Årsrekneskap og god rekneskapsskikk 10 sp Revisjonsteori og metodikk 10 sp Revisjonsteori og metodikk (revisoreksamen) 10 sp Fargekoder: Obligatoriske fag ØKAD etter NRØA plan Obligatoriske valgfag Revisjonsspesifikke fag

19 Revisjon? Rekrutteringspotensiale SO primærsøkere på landsbasis Stabil søkermasse over tid UiS 120 søkere HiT 17 søkere Utfordringer HSF Nok studenter? Rekruttering av fagpersonale? Vridning fra org/led til regnskap, skatt og jus

20 Mulig bachelorstudium i logistikk Høgskolen i Molde, Ålesund, Sør-Trøndelag og Vestfold har gode søkertall Logistikk bør være et konkurransefortrinn for Sogn og Fjordane Kan trolig bygge en spesialutdanning oppå eksisterende ØKAD plattform med en egen vri... Hva har vi valgt. Vi har valgt en struktur som er effektiv og gir grunnlag for god økonomi samtidig som den gir spesialisering Basisfag som må være dekket ihht NRØA Generelle valgfag (men som kan inngå i en spesialutdanning med små tilpasninger) (eks forretningsjuss, skatte og avgiftrett) Fag som er spesifikke for spesialutdanning Valfag som en del av ordinær bacheleor Valfag som ein del av bacheleor som kvalifiserer for opptak på NHH Valfag som må tas for å møte krav til spesialutdanning (eks eiendomsmegling eller regnskapsførere)

21 Logistikk? Rekrutteringspotensiale SO 2008 Utfordringer HSF Høgskolen i Molde: 33 primærsøkere på logistikk/scm 25 primærsøkere på internasjonal logistikk Høgskolen i Ålesund: 53 primærsøkere på shipping og logistikk Høgskolen i Sør-Trøndelag: 22 primærsøkere til ingeniør, logistikk Høgskolen i Vestfold: 42 primærsøkere til skipsfart og logistikk Nok studenter? Rekruttering av fagpersonale? Flere nye spesialiserte valgfag

22 Oppsummering...

23 Konklusjon RETNING: Generell økonomisk administrativ utdannelse kun med profileringsretninger trekker ikke nok studenter Sterk forventing om økonomiske fag AØR sterke på regulerte utdanninger (Kredittilsynet) Tydeligere retninger med klart definerte bachelortitler: Regnskapsførere Eiendomsmegling Revisjon? Logistikk? DETTE AVHENGER AV: Strategisk beslutning Omstilling på avdelingen Rekruttering av fagpersonale

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 08.11.2011 2011/496-5255/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/83 Høgskulestyret 17.11.2011 REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Eiendomsmegling, bachelorstudium Norsk namn Eiendomsmegling, bachelorstudium Engelsk namn Real Estate Management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

KOMITEEN FOR REGNSKAPS- OG REVISJONSFAG

KOMITEEN FOR REGNSKAPS- OG REVISJONSFAG KOMITEEN FOR REGNSKAPS- OG REVISJONSFAG HAR FØLGENDE SYNSPUNKT NÅR DET GJELDER EN REVISJON AV BØA-PLANEN: 1 Etikk Etikk bør tas inn på den måten at emnet har hovedforankring i ett bestemt kurs Vi finner

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 14.4.15, 12:15-15:30 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Gorm Kipperberg, førsteamanuensis

Detaljer

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06 Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06 1 Evaluering av studentprestasjoner Kvalitetsreformen preger for tiden U&H-sektorens hverdag. 3+2-modellen

Detaljer

OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010

OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010 OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010 Åse Løkeland Rektor Høgskulen i Sogn og Fjordane gh Vi utforsker og utvikler - HSF et sted å lykkes Aktiv Kompetent Nær Landets mest fornøyde studenter Blant

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS

SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS VALGFRIHET I ARBEIDSLIVET? BLI SIVILØKONOM Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge som gir allsidige karrieremuligheter innenfor privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER Handelshøyskolen BI har vedtatt å revidere Bachelorstudiene. Bakgrunnen for dette er bl.a. Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ny revidert

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Høgskolen i Telemark Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Notodden, 30. april 2009 Innhold: 1. Innledning 3 2. Anbefalinger 6 3. Arbeidet i utvalget 9 4. Samlet gjennomgang av fagtilbud

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer