INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER"

Transkript

1 INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER Handelshøyskolen BI har vedtatt å revidere Bachelorstudiene. Bakgrunnen for dette er bl.a. Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ny revidert studiemodell for 1. studietrinn innføres fra og med høsten og 3. studietrinn innføres høsten 2010 og høsten Utfasing av kurs på eksisterende 1. studietrinn startet høsten 2008 og fortsetter våren Utfasing av kurs på 2. studieår skjer gradvis allerede fra og med vårsemesteret Dette betyr at studenter som er tatt opp på hele studiet (eller høyskolekursdeltagere) må prioritere nøye hvilke kurs de tar fremover. Helt nye studenter på 1. og 2. studietrinn kan starte opp på høyskolekurs, og på den måten oppnå tittel på studiet. Se ytterligere informasjon om studiemuligheter for hhv. 1. trinn og 2. trinn i dette dokumentet. Endring i studiepoeng Endringene i studiemodellene innebærer at alle kurs endres fra å være enten 6 og 12 studiepoeng til i hovedsak 7,5 studiepoeng. Dette vil innebære endret kursportefølje i studiet samt endringer i selve kursene. Handelshøyskolen BI legger opp til fleksible overgangsordninger mellom eksisterende og revidert studiemodell. Presentasjon av reviderte studiemodeller Vi presenterer reviderte studiemodeller i vedlegg 1. Eksisterende studiemodeller utfasing av kurs og kontinuasjonseksamener Eksisterende studiemodeller er presentert i BI Nettstudiers praktiske studieinformasjon. Studenter som er i gang med studiene skal følge denne for valg av kurs vårsemesteret Praktisk studieinformasjon for BI Nettstudier finner du på (se menyvalg Studieplaner og kursvalg). Her vil det også snart komme nærmere informasjon som viser utfasing og kontinuasjonseksamener for eksisterende kurs. Generelt vedrørende fullføring av påbegynt studium 1. og 2 studietrinn Studenter som startet opp deltidsstudier fra og med høsten 2008 eller tidligere skal fullføre fire semestre etter eksisterende modell (jfr. studieplaner i Praktisk studieinformasjon referert til i punktet over). De som ikke rekker dette kan fortsette å ta tilsvarende nye kurs på 7,5 studiepoeng. Studiemuligheter for helt nye studenter vår studietrinn Det er ikke mulig å søke opptak på hele studier på 1. trinn vårsemesteret 2009 siden revidert studiemodell starter høsten Studenter som vil starte opp studiene for første gang vårsemesteret

2 2009 kan ta kursene som høyskolekurs som senere kan innpasses i den reviderte modellen. Benytt elektronisk påmeldingsskjema via BIs nettsider (www.bi.no/soknad). Vi anbefaler at du starter med minst to av følgende fire kurs under, som alle inngår i den nye studiemodellen. ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 stp MET stp JUR 2400 Juridiske emner 6 stp MRK stp MR2780 Forbrukeratferd (kun markedsøkonomstudiet) 6 stp Det er fullt mulig med blanding av kurs på 6 og 7,5 studiepoeng i revidert studiemodell. Ønsker du bare å ta ett kurs, vil vi anbefale å vente til den reviderte studiemodellen trer i kraft høsten 2009, siden du likevel må ta alle åtte kurs á 7,5 stp for å få minst 60 stp. Fullføring av eksisterende studiemodell 1. studietrinn Vår anbefaling er at studenter som er i gang med studier fullfører innenfor eksisterende studiemodell. Se vedlegg 2 for oversikt over de eksisterende kursenes siste undervisning ved BI Nettstudier. Vi vil derfor gjøre deg spesielt oppmerksom på at følgende kurs vil ha sitt siste undervisningssemester ved BI Nettstudier vårsemesteret 2009: MET 8006 MRK 2714 JUR 2400 Juridiske emner MET 2610 Matematikk for økonomer, del 2 MR2780 Forbrukeratferd Vi minner også om at følgende kurs ble avholdt for siste gang høstsemesteret 2008: NVH 0214 Handelsnæringen, 6 stp. MET 2610 Matematikk for økonomer del 1. (del 2 vil tilbys siste gang V09). HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling, 6 stp. Det fortsatt er mulig å ta kontinuasjonseksamen, jfr. kontinuasjonsplan som vil bli publisert i praktisk studieinformasjon på nett. Kombinasjon av eksisterende og nye kurs i 1. eller 2. studietrinn De fleste av dagens kurs vil bli videreført i ny modell. Det betyr at det er mulig å ha en blanding av kurs på 6 og 7,5 studiepoeng på avsluttende vitnemål. En blanding vil imidlertid kunne medføre noen ekstra studiepoeng. Hvis du allerede har meldt deg på kurs for vårsemesteret 2009 og føler behov for å endre kurspåmeldingen, er du velkommen til å ta kontakt med en av våre studieveiledere. Studiemuligheter for helt nye studenter vår studietrinn (Kandidatstudier) Det er ikke mulig å søke opptak på hele studier (60 stp) på 2. trinn på deltid vårsemesteret Studenter som ønsker å starte opp studiene vårsemesteret 2009 får imidlertid anledning til å gjennomføre en godkjent sammensetning av kurs som vil gi tittelen Høyskolekandidat i økonomi og administrasjon. Tabellen neste side viser de godkjente overgangsmodellene for Høyskolekandidat i økonomi og administrasjon Språk (engelsk) og Regnskapsfører (ARF). De er begge på deltid, gjelder for vårsemesteret 2009 til høsten 2010, og er på 63 studiepoeng. Disse kursene må tas som høyskolekurs (dvs. du må melde deg på kurs for kurs).

3 Retning Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Språk (Engelsk) Regnskapsfører (ARF) Int.cult.comm. in English (muntlig og skriftlig) Operativ økonomistyring Avgiftsrett Operativ økonomistyring an. an. Eksternregnskap Investering og finans. Skatterett Investering og finans., 7,5 stp Valgkurs, 7,5 stp 7,5 stp Valgkurs 7,5 stp Regnskapsførerretningen inneholder en fagsammensetning som gir mulighet til å kunne søke om Autorisasjon som regnskapsfører (ARF), jfr. overgangsregelen på 120 stp innen (Forutsatt at utdanningen er påbegynt før høsten 2006). Begge studiene vil gi grunnlag for å søke seg videre inn på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. studieår. Fullføring av eksisterende studiemodell 2. studietrinn Kandidatstudier Vår anbefaling er at studenter som er i gang, fullfører så langt det lar seg gjøre innenfor eksisterende studiemodell. Vedlagt følger en tabell med oversikt over de eksisterende kursenes siste undervisning ved BI Nettstudier, og når det avholdes siste kontinuasjonseksamen. Som det fremgår i vedlegg avholdes siste eksamen våren Vi vil derfor gjøre deg spesielt oppmerksom på at følgende kurs på 2. studietrinn vil ha sitt siste undervisningssemester ved BI Nettstudier vårsemesteret 2009: SØK 9354 MRK 9900 på bedriftsmarkedet MET 2610 Matematikk for økonomer, del 2 NVH 0322 Detaljhandelsledelse 2 NVH 2723 Detaljhandelsledelse 3 Vi minner også om at følgende kurs ble avholdt for siste gang høstsemesteret 2008: MRK 2531 Markedskommunikasjon MRK 2502 Prisstrategi NVH 0321 Detaljhandelsledelse 1 Det er altså fullt mulig med blanding av kurs på 6 og 7,5 studiepoeng i revidert studiemodell. Endringer på 3. studietrinn Revidert 3. år innføres høsten Dagens 3. studieår i Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon består av spesialiseringsretning 30 studiepoeng og fire enkeltkurs på til sammen 30 studiepoeng. De fire enkeltkursene 6 studiepoeng og Finansiell styring 6 studiepoeng (begge høstkurs) samt Internasjonal markedsføring 9 studiepoeng og sk økonomistyring 9 studiepoeng (begge vårkurs), vil gjennomføres i sin helhet både studieåret 2009/2010 og 2010/2011 etter eksisterende kursportefølje. Det vil videre også være kontinuasjonsmuligheter etter dette. Se ellers nytt 3. år i vedlagt oversikt Nye studiemodeller. Vi tar forbehold om endringer i ny studiemodell. Oppstart og samlingsdatoer ved BI Nettstudier vårsemesteret 2009 Vårsemesteret starter mandag 19. januar kl med åpning av Apollon. Startsamling helgen januar Eksamenssamling helgen april. Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, Nydalsveien 37 Praktisk studieinformasjon på nett gir deg svar på det meste vedrørende timeplaner for samlingene, påmelding og gjennomføring m.m: Du er velkommen til å ta kontakt med oss for spørsmål og veiledning på eller tlf

4 VEDLEGG 1 Presentasjon av reviderte studiemodeller som innføres fra og med høstsemesteret 2009 Under presenteres nye studiemodeller i Bachelor i økonomi og administrasjon (3-årig) og Bachelor i (2 første år). Hvert trinn fases inn sekvensielt fra og med høst 09, høst 10 og høst 11. Tabellen under viser studieplanene til alle 4 årsenhetene på 1. trinn i Bachelorstudiene økonomi og administrasjon, markedsføring, revisjon og varehandel. Samtlige kurs er på 7,5 studiepoeng. Termin Bedriftsøkonomstudiet Revisorstudiet 1. trinn Markedsøkonomstudiet Varehandelsstudiet 1. trinn H09 Bedriften Bedriften Bedriften Bedriften Matematikk for øk del 1 Matematikk for øk del 1 V10 Matematikk for øk. del 2 H10 Økonomistyring og finans 1 Juridiske emner V11 Økonomistyring og finans 2 Organisasjonsatferd og led. Matematikk for øk. del 2 Økonomistyring og finans 1 Regnsk. budsj. i off. Økonomistyring og finans 2 Organisasjonsatf. og led. m/beregninger Økonomistyring og finans 1 Markedsrett Organisasjonsatferd og led m/beregninger Økonomistyring og finans 1 Merkestrategi og omdømmeutvikling Organisasjonsatferd og ledelse Tabellen under viser studieplanene til fire studieretninger på 2. trinn i Bachelorstudiene økonomi og administrasjon (høyskolekandidat), markedsføring (markedskandidat) og revisjon. Foruten noen enkeltkurs i revisorstudiet 2. trinn, er samtlige kurs på 7,5 studiepoeng. BI Nettstudier tilbyr ikke 2. studietrinn Handelskandidat. Termin H10 V11 H11 V12 Høyskolekandidatstudiet i øk.adm. Språk (Engelsk) Økonomi og virksomhetsstyring 1 Intercult. Comm. in English Økonometri Høyskolekandidatstudiet i øk.adm. - Regnskapsfører Økonomi og virksomhetsstyring 1 Intercult. Comm. in English God regnsk.f.skikk og etikk Økonometri Tjenestemrk. og kundelojal. Revisorstudiet 2. trinn Økonomi og virksomhetsstyring 1 Rettslære for revisorer 1 Rettslære for revisorer 2 Finansregnsk. m/avslutning Regnskapsorg. og systemer Markedskandidat - analyse Markedskommunikasjon Øk. og virksomhetsstyring skanaler og logistikk Intercult. Comm. in English Valgkurs Business to bus. mrk og salg Valgkurs Tabellen under viser studieplanene til 2 studieretninger på 3. trinn i Bachelorstudiene i økonomi og administrasjon. (BI Nettstudier tilbyr ikke 3. trinn i revisjon eller markedsføring). Termin Bachelor i økonomi og adm. Bachelor i økonomi og adm. - Regnskapsfører H11 Finansiell styring 15 stp (forts.) V12 Øk. og virksomhetsstyr. II Ledelses og org. kommunik. Regnskapsorg. og systemer H12 Skatt og avgift 15 stp (forts) Rettslære 15 stp (forts) V13 Programkurs 15 stp Skatt og avgift Rettslære Det tas forbehold om endringer i studiemodellene. Når alle kursene i studiene er innført er det også mulig å gjennomføre heltidsstudier.

5 VEDLEGG 2 - Utfasingsoversikt for eksisterende årsenheter og kandidatstudier ved BI Nettstudier BI Nettstudiers oversikt over siste undervisningssemestre i kurs på Årsenhet 1. trinn og Kandidatstudier 2. trinn som fases ut grunnet revidering av BIs studiemodeller. Det vil komme ytterligere informasjon om kontinuasjonsmuligheter for samtlige kurs. Se Studitrinn Fag Høst 2008 Vår 2009 Høst 2009 Vår studietrinn NVH 0214 Handelsnæringen Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn HIS 9710 Markedsøk. utv. Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MET 2610 Mat. for øk., del I Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MRK 2714 Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MET 2610 Mat. for øk, del II Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MET 8006 Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MRK 2780 Forbrukeratferd Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn ORG 9601 Org.pyk. og led. Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn BØK 2601 Bedriftsøkonomi I Undervisning Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn SØK 2484 Undervisning Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MRK 9710 Medier og komm. Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn JUR 2400 Juridiske emner Undervisning Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn REV 2402 Offentlig regnsk Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn BØK 2602 Bedriftsøkonomi II Undervisning Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MRK 2531 Mrk.kommunikasjon Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MRK 9900 Mrk. på bedr.mark. Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MET2360 ana. Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn ORG 9853 Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn SPÅ 2401/2402 Engelsk skr./mu. Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn BØK 9810 Eksternregnskap* Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn JUR 9807 Avgiftsrett* Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn SØK 9354 Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MRK 2702 Pristeori Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn BØK 2302 Operativ øk.styring Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MAD 2114 Undervisning Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn BØK 8950 Invest. og finansiering Undervisning Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn SØK 2700 Anvendt mikroøk. Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn JUR 9808 Skatterett* Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn BØK 9805 Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MRK 2302 Tj.mrk. og kundeloj. Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MRK 9801 Markedsf.kanaler Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren 2012 Kurs 3. studieår fases ut fra og med studieåret høst 2010 og vår 2011, med siste eksamener våren 2013 *ARF kurs som kanskje tilbys videre grunnet mulig stor etterspørsel frem til H12, da overgangsregel for autorisasjon som regnskapsfører 120 stp. Utgår

6 Eksisterende studieplaner for Årsenheter og kandidatstudier Deltid Årsenheter - Nettstudier Semester Bedriftsøkonomstudiet Revisorstudiet 1. trinn Markedsøkonomstudiet Varehandelsstudiet 1. tr. H08 Org.psykologi Org.psykologi. Markedsøk. utvikling Org.psykologi Markedsøk. utvikling Handelsnæringen Matematikk I Matematikk II Org.teori V09 H09 Bedriftsøkonomi I Bedriftsøkonomi I Bedriftsøkonomi I Bedriftsøkonomi I V10 Bedriftsøkonomi II Offentlig regnskap Bedriftsøkonomi II Medier og komm. Juridiske emner Juridiske emner Org.psyk Deltid KA - Nettstudier Semester Høyskolekandidat økadm engelsk H08 Org.teori V09 Operativ økstyring Høyskolekandidat Økadm ARF gammel Org.teori Operativ økstyring H09 Engelsk mun/skr Eksternregnskap Avgiftsrett V10 Anvendt mikroøkonomi Investering og fin. Anvendt mikroøk. Skatterett Inv. finans Høyskolekandidat økadm ARF ny mod Operativ økstyring Engelsk mun/skr Anvendt mikroøkonomi Investering og fin. Revisjon *kurs fortsetter Rettslære for rev 1 * Rettslære for rev 2 * Regnskapsorg/syst * Inv. Fin Anvendt mikro Operativ øk.styr Finansregns m/avsl * Markedskandidat Årsenhet i Organisasjosnteori Markedskomm Engelsk mun/skri Markedsf. På bedr.mark Pristeori Tjenestemrk kundeloj Markedsfør kanaler Varehandel 2. trinn Markedskommunikasjon Detaljhanselsledelse 1 (ute) Detaljhandelsledelse 2 (siste V09) analyse Prisstrategi (utgikk H09) Tjenestemrk og kundeloj. skanaler Detaljhandelsled. 3 (siste V09)

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN Med den nye eiendomsmeglingsloven som trådte i kraft 1. januar 2008 innføres krav til formell eiendomsmeglingsfaglig eller juridisk kompetanse for personer

Detaljer

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse IKONER: Dette er en brosjyre for alle som har tatt, eller vil ta videregående opplæring. Ønsker du generell studiekompetanse, spesielle fag, eller

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 SØKNADSFRIST: 16. mars 2012 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 Søknadsfrist 16. mars 2012 Innledning: Norges Handelshøyskole

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010

En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010 En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010 15. september 2010 John Christian Langli og Rolf Gunnar Strand Institutt for regnskap,

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studieåret 2014/2015 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen (HH),

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Informasjon om studiet. Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk.

Informasjon om studiet. Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Informasjon om studiet Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Målgruppe og formål Kurset er et videreutdanningstilbud i entreprenørskap for designere og hele

Detaljer