INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER"

Transkript

1 INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER Handelshøyskolen BI har vedtatt å revidere Bachelorstudiene. Bakgrunnen for dette er bl.a. Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ny revidert studiemodell for 1. studietrinn innføres fra og med høsten og 3. studietrinn innføres høsten 2010 og høsten Utfasing av kurs på eksisterende 1. studietrinn startet høsten 2008 og fortsetter våren Utfasing av kurs på 2. studieår skjer gradvis allerede fra og med vårsemesteret Dette betyr at studenter som er tatt opp på hele studiet (eller høyskolekursdeltagere) må prioritere nøye hvilke kurs de tar fremover. Helt nye studenter på 1. og 2. studietrinn kan starte opp på høyskolekurs, og på den måten oppnå tittel på studiet. Se ytterligere informasjon om studiemuligheter for hhv. 1. trinn og 2. trinn i dette dokumentet. Endring i studiepoeng Endringene i studiemodellene innebærer at alle kurs endres fra å være enten 6 og 12 studiepoeng til i hovedsak 7,5 studiepoeng. Dette vil innebære endret kursportefølje i studiet samt endringer i selve kursene. Handelshøyskolen BI legger opp til fleksible overgangsordninger mellom eksisterende og revidert studiemodell. Presentasjon av reviderte studiemodeller Vi presenterer reviderte studiemodeller i vedlegg 1. Eksisterende studiemodeller utfasing av kurs og kontinuasjonseksamener Eksisterende studiemodeller er presentert i BI Nettstudiers praktiske studieinformasjon. Studenter som er i gang med studiene skal følge denne for valg av kurs vårsemesteret Praktisk studieinformasjon for BI Nettstudier finner du på (se menyvalg Studieplaner og kursvalg). Her vil det også snart komme nærmere informasjon som viser utfasing og kontinuasjonseksamener for eksisterende kurs. Generelt vedrørende fullføring av påbegynt studium 1. og 2 studietrinn Studenter som startet opp deltidsstudier fra og med høsten 2008 eller tidligere skal fullføre fire semestre etter eksisterende modell (jfr. studieplaner i Praktisk studieinformasjon referert til i punktet over). De som ikke rekker dette kan fortsette å ta tilsvarende nye kurs på 7,5 studiepoeng. Studiemuligheter for helt nye studenter vår studietrinn Det er ikke mulig å søke opptak på hele studier på 1. trinn vårsemesteret 2009 siden revidert studiemodell starter høsten Studenter som vil starte opp studiene for første gang vårsemesteret

2 2009 kan ta kursene som høyskolekurs som senere kan innpasses i den reviderte modellen. Benytt elektronisk påmeldingsskjema via BIs nettsider (www.bi.no/soknad). Vi anbefaler at du starter med minst to av følgende fire kurs under, som alle inngår i den nye studiemodellen. ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 stp MET stp JUR 2400 Juridiske emner 6 stp MRK stp MR2780 Forbrukeratferd (kun markedsøkonomstudiet) 6 stp Det er fullt mulig med blanding av kurs på 6 og 7,5 studiepoeng i revidert studiemodell. Ønsker du bare å ta ett kurs, vil vi anbefale å vente til den reviderte studiemodellen trer i kraft høsten 2009, siden du likevel må ta alle åtte kurs á 7,5 stp for å få minst 60 stp. Fullføring av eksisterende studiemodell 1. studietrinn Vår anbefaling er at studenter som er i gang med studier fullfører innenfor eksisterende studiemodell. Se vedlegg 2 for oversikt over de eksisterende kursenes siste undervisning ved BI Nettstudier. Vi vil derfor gjøre deg spesielt oppmerksom på at følgende kurs vil ha sitt siste undervisningssemester ved BI Nettstudier vårsemesteret 2009: MET 8006 MRK 2714 JUR 2400 Juridiske emner MET 2610 Matematikk for økonomer, del 2 MR2780 Forbrukeratferd Vi minner også om at følgende kurs ble avholdt for siste gang høstsemesteret 2008: NVH 0214 Handelsnæringen, 6 stp. MET 2610 Matematikk for økonomer del 1. (del 2 vil tilbys siste gang V09). HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling, 6 stp. Det fortsatt er mulig å ta kontinuasjonseksamen, jfr. kontinuasjonsplan som vil bli publisert i praktisk studieinformasjon på nett. Kombinasjon av eksisterende og nye kurs i 1. eller 2. studietrinn De fleste av dagens kurs vil bli videreført i ny modell. Det betyr at det er mulig å ha en blanding av kurs på 6 og 7,5 studiepoeng på avsluttende vitnemål. En blanding vil imidlertid kunne medføre noen ekstra studiepoeng. Hvis du allerede har meldt deg på kurs for vårsemesteret 2009 og føler behov for å endre kurspåmeldingen, er du velkommen til å ta kontakt med en av våre studieveiledere. Studiemuligheter for helt nye studenter vår studietrinn (Kandidatstudier) Det er ikke mulig å søke opptak på hele studier (60 stp) på 2. trinn på deltid vårsemesteret Studenter som ønsker å starte opp studiene vårsemesteret 2009 får imidlertid anledning til å gjennomføre en godkjent sammensetning av kurs som vil gi tittelen Høyskolekandidat i økonomi og administrasjon. Tabellen neste side viser de godkjente overgangsmodellene for Høyskolekandidat i økonomi og administrasjon Språk (engelsk) og Regnskapsfører (ARF). De er begge på deltid, gjelder for vårsemesteret 2009 til høsten 2010, og er på 63 studiepoeng. Disse kursene må tas som høyskolekurs (dvs. du må melde deg på kurs for kurs).

3 Retning Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Språk (Engelsk) Regnskapsfører (ARF) Int.cult.comm. in English (muntlig og skriftlig) Operativ økonomistyring Avgiftsrett Operativ økonomistyring an. an. Eksternregnskap Investering og finans. Skatterett Investering og finans., 7,5 stp Valgkurs, 7,5 stp 7,5 stp Valgkurs 7,5 stp Regnskapsførerretningen inneholder en fagsammensetning som gir mulighet til å kunne søke om Autorisasjon som regnskapsfører (ARF), jfr. overgangsregelen på 120 stp innen (Forutsatt at utdanningen er påbegynt før høsten 2006). Begge studiene vil gi grunnlag for å søke seg videre inn på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. studieår. Fullføring av eksisterende studiemodell 2. studietrinn Kandidatstudier Vår anbefaling er at studenter som er i gang, fullfører så langt det lar seg gjøre innenfor eksisterende studiemodell. Vedlagt følger en tabell med oversikt over de eksisterende kursenes siste undervisning ved BI Nettstudier, og når det avholdes siste kontinuasjonseksamen. Som det fremgår i vedlegg avholdes siste eksamen våren Vi vil derfor gjøre deg spesielt oppmerksom på at følgende kurs på 2. studietrinn vil ha sitt siste undervisningssemester ved BI Nettstudier vårsemesteret 2009: SØK 9354 MRK 9900 på bedriftsmarkedet MET 2610 Matematikk for økonomer, del 2 NVH 0322 Detaljhandelsledelse 2 NVH 2723 Detaljhandelsledelse 3 Vi minner også om at følgende kurs ble avholdt for siste gang høstsemesteret 2008: MRK 2531 Markedskommunikasjon MRK 2502 Prisstrategi NVH 0321 Detaljhandelsledelse 1 Det er altså fullt mulig med blanding av kurs på 6 og 7,5 studiepoeng i revidert studiemodell. Endringer på 3. studietrinn Revidert 3. år innføres høsten Dagens 3. studieår i Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon består av spesialiseringsretning 30 studiepoeng og fire enkeltkurs på til sammen 30 studiepoeng. De fire enkeltkursene 6 studiepoeng og Finansiell styring 6 studiepoeng (begge høstkurs) samt Internasjonal markedsføring 9 studiepoeng og sk økonomistyring 9 studiepoeng (begge vårkurs), vil gjennomføres i sin helhet både studieåret 2009/2010 og 2010/2011 etter eksisterende kursportefølje. Det vil videre også være kontinuasjonsmuligheter etter dette. Se ellers nytt 3. år i vedlagt oversikt Nye studiemodeller. Vi tar forbehold om endringer i ny studiemodell. Oppstart og samlingsdatoer ved BI Nettstudier vårsemesteret 2009 Vårsemesteret starter mandag 19. januar kl med åpning av Apollon. Startsamling helgen januar Eksamenssamling helgen april. Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, Nydalsveien 37 Praktisk studieinformasjon på nett gir deg svar på det meste vedrørende timeplaner for samlingene, påmelding og gjennomføring m.m: Du er velkommen til å ta kontakt med oss for spørsmål og veiledning på eller tlf

4 VEDLEGG 1 Presentasjon av reviderte studiemodeller som innføres fra og med høstsemesteret 2009 Under presenteres nye studiemodeller i Bachelor i økonomi og administrasjon (3-årig) og Bachelor i (2 første år). Hvert trinn fases inn sekvensielt fra og med høst 09, høst 10 og høst 11. Tabellen under viser studieplanene til alle 4 årsenhetene på 1. trinn i Bachelorstudiene økonomi og administrasjon, markedsføring, revisjon og varehandel. Samtlige kurs er på 7,5 studiepoeng. Termin Bedriftsøkonomstudiet Revisorstudiet 1. trinn Markedsøkonomstudiet Varehandelsstudiet 1. trinn H09 Bedriften Bedriften Bedriften Bedriften Matematikk for øk del 1 Matematikk for øk del 1 V10 Matematikk for øk. del 2 H10 Økonomistyring og finans 1 Juridiske emner V11 Økonomistyring og finans 2 Organisasjonsatferd og led. Matematikk for øk. del 2 Økonomistyring og finans 1 Regnsk. budsj. i off. Økonomistyring og finans 2 Organisasjonsatf. og led. m/beregninger Økonomistyring og finans 1 Markedsrett Organisasjonsatferd og led m/beregninger Økonomistyring og finans 1 Merkestrategi og omdømmeutvikling Organisasjonsatferd og ledelse Tabellen under viser studieplanene til fire studieretninger på 2. trinn i Bachelorstudiene økonomi og administrasjon (høyskolekandidat), markedsføring (markedskandidat) og revisjon. Foruten noen enkeltkurs i revisorstudiet 2. trinn, er samtlige kurs på 7,5 studiepoeng. BI Nettstudier tilbyr ikke 2. studietrinn Handelskandidat. Termin H10 V11 H11 V12 Høyskolekandidatstudiet i øk.adm. Språk (Engelsk) Økonomi og virksomhetsstyring 1 Intercult. Comm. in English Økonometri Høyskolekandidatstudiet i øk.adm. - Regnskapsfører Økonomi og virksomhetsstyring 1 Intercult. Comm. in English God regnsk.f.skikk og etikk Økonometri Tjenestemrk. og kundelojal. Revisorstudiet 2. trinn Økonomi og virksomhetsstyring 1 Rettslære for revisorer 1 Rettslære for revisorer 2 Finansregnsk. m/avslutning Regnskapsorg. og systemer Markedskandidat - analyse Markedskommunikasjon Øk. og virksomhetsstyring skanaler og logistikk Intercult. Comm. in English Valgkurs Business to bus. mrk og salg Valgkurs Tabellen under viser studieplanene til 2 studieretninger på 3. trinn i Bachelorstudiene i økonomi og administrasjon. (BI Nettstudier tilbyr ikke 3. trinn i revisjon eller markedsføring). Termin Bachelor i økonomi og adm. Bachelor i økonomi og adm. - Regnskapsfører H11 Finansiell styring 15 stp (forts.) V12 Øk. og virksomhetsstyr. II Ledelses og org. kommunik. Regnskapsorg. og systemer H12 Skatt og avgift 15 stp (forts) Rettslære 15 stp (forts) V13 Programkurs 15 stp Skatt og avgift Rettslære Det tas forbehold om endringer i studiemodellene. Når alle kursene i studiene er innført er det også mulig å gjennomføre heltidsstudier.

5 VEDLEGG 2 - Utfasingsoversikt for eksisterende årsenheter og kandidatstudier ved BI Nettstudier BI Nettstudiers oversikt over siste undervisningssemestre i kurs på Årsenhet 1. trinn og Kandidatstudier 2. trinn som fases ut grunnet revidering av BIs studiemodeller. Det vil komme ytterligere informasjon om kontinuasjonsmuligheter for samtlige kurs. Se Studitrinn Fag Høst 2008 Vår 2009 Høst 2009 Vår studietrinn NVH 0214 Handelsnæringen Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn HIS 9710 Markedsøk. utv. Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MET 2610 Mat. for øk., del I Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MRK 2714 Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MET 2610 Mat. for øk, del II Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MET 8006 Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MRK 2780 Forbrukeratferd Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn ORG 9601 Org.pyk. og led. Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn BØK 2601 Bedriftsøkonomi I Undervisning Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn SØK 2484 Undervisning Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MRK 9710 Medier og komm. Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn JUR 2400 Juridiske emner Undervisning Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn REV 2402 Offentlig regnsk Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn BØK 2602 Bedriftsøkonomi II Undervisning Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MRK 2531 Mrk.kommunikasjon Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MRK 9900 Mrk. på bedr.mark. Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MET2360 ana. Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn ORG 9853 Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn SPÅ 2401/2402 Engelsk skr./mu. Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn BØK 9810 Eksternregnskap* Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn JUR 9807 Avgiftsrett* Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn SØK 9354 Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MRK 2702 Pristeori Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn BØK 2302 Operativ øk.styring Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MAD 2114 Undervisning Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn BØK 8950 Invest. og finansiering Undervisning Undervisning Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn SØK 2700 Anvendt mikroøk. Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn JUR 9808 Skatterett* Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn BØK 9805 Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MRK 2302 Tj.mrk. og kundeloj. Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren studietrinn MRK 9801 Markedsf.kanaler Undervisning Siste underv. Eksamen hvert semester frem til våren 2012 Kurs 3. studieår fases ut fra og med studieåret høst 2010 og vår 2011, med siste eksamener våren 2013 *ARF kurs som kanskje tilbys videre grunnet mulig stor etterspørsel frem til H12, da overgangsregel for autorisasjon som regnskapsfører 120 stp. Utgår

6 Eksisterende studieplaner for Årsenheter og kandidatstudier Deltid Årsenheter - Nettstudier Semester Bedriftsøkonomstudiet Revisorstudiet 1. trinn Markedsøkonomstudiet Varehandelsstudiet 1. tr. H08 Org.psykologi Org.psykologi. Markedsøk. utvikling Org.psykologi Markedsøk. utvikling Handelsnæringen Matematikk I Matematikk II Org.teori V09 H09 Bedriftsøkonomi I Bedriftsøkonomi I Bedriftsøkonomi I Bedriftsøkonomi I V10 Bedriftsøkonomi II Offentlig regnskap Bedriftsøkonomi II Medier og komm. Juridiske emner Juridiske emner Org.psyk Deltid KA - Nettstudier Semester Høyskolekandidat økadm engelsk H08 Org.teori V09 Operativ økstyring Høyskolekandidat Økadm ARF gammel Org.teori Operativ økstyring H09 Engelsk mun/skr Eksternregnskap Avgiftsrett V10 Anvendt mikroøkonomi Investering og fin. Anvendt mikroøk. Skatterett Inv. finans Høyskolekandidat økadm ARF ny mod Operativ økstyring Engelsk mun/skr Anvendt mikroøkonomi Investering og fin. Revisjon *kurs fortsetter Rettslære for rev 1 * Rettslære for rev 2 * Regnskapsorg/syst * Inv. Fin Anvendt mikro Operativ øk.styr Finansregns m/avsl * Markedskandidat Årsenhet i Organisasjosnteori Markedskomm Engelsk mun/skri Markedsf. På bedr.mark Pristeori Tjenestemrk kundeloj Markedsfør kanaler Varehandel 2. trinn Markedskommunikasjon Detaljhanselsledelse 1 (ute) Detaljhandelsledelse 2 (siste V09) analyse Prisstrategi (utgikk H09) Tjenestemrk og kundeloj. skanaler Detaljhandelsled. 3 (siste V09)

Kontinuasjonseksamen -høst 2017

Kontinuasjonseksamen -høst 2017 Oversikt over kontinuasjonseksamener høsten 2017: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Bachelor kontinuasjoner - V2015

Bachelor kontinuasjoner - V2015 Oversikt over kontinuasjonseksamener våren 2015: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Mini rutine for kurs- og eksamenspåmelding Its Learning skjema

Mini rutine for kurs- og eksamenspåmelding Its Learning skjema Mini rutine for kurs- og eksamenspåmelding Its Learning skjema Trinn 1-3 Klargjøring for Its Learning påmelding. 1. Sjekke studentstatus og generell informasjon Er studenten innenfor fullføringsfristen?

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. 2012/2013 180 STUDIEPOENG I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012

Detaljer

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 Innholdsfortegnelse Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon... 4 Obligatoriske emner... 4 Profileringsområder... 5 Regnskapsfører... 5 Økonomisk styring... 6 Finansiell

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene

Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen EKSAMENSPLAN EKSAMEN VÅREN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform Merknad (eksamensform) 20. mars ØAADM3200 Negotiations Skriftlig 3. april ØAADM3300 Cross-Cultural Communication Skriftlig

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Notat. Innledning. Nye emner

Notat. Innledning. Nye emner Notat Dato: 13.02.2012 Saksnr./arkivnr.: saksnr Til: Kikk her og skriv inn mottaker. Saksbehandler: Elin Kristin Hansen 67235000, postmottak@hioa.no ENDRINGSNOTAT PROGRAMPLANER 2012/2013: BACHELORSTUDIET

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (eksamensform) 08.09.2017 KULT6000 Organisering og ledelse av kunst og kultur Merknad 08.09.2017 KULT6000 Organisering

Detaljer

Kontinuasjonseksamen_V16

Kontinuasjonseksamen_V16 Oversikt over kontinuasjonseksamener våren 2016: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Informasjonsmøte om utveksling

Informasjonsmøte om utveksling Informasjonsmøte om utveksling 2015-2016 Tema Hva, hvorfor, hvem, hvordan Søkning og uttak til utveksling Godkjenning av fag og eksamener Stipend/lån Praktiske forhold Studentrapporter Videre prosedyre

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN Med den nye eiendomsmeglingsloven som trådte i kraft 1. januar 2008 innføres krav til formell eiendomsmeglingsfaglig eller juridisk kompetanse for personer

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad:

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Karakterstatistikk for eksamener avlagt ved Handelshøyskolen BI høsten 2013 (for eksamener der antall kandidater møtt til eksamen er 10 eller flere)

Karakterstatistikk for eksamener avlagt ved Handelshøyskolen BI høsten 2013 (for eksamener der antall kandidater møtt til eksamen er 10 eller flere) (for eksamener der antall kandidater til eksamen er 10 eller flere) % v/ / Ikke " BIK 14011 Forhandling og forh.teknikk 06.12.2013 1200 09.12.2013 1200 26 0 B 0 0 A D BIK 28101 Forr.forståelse & forr.utvikl.

Detaljer

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Theo Schewe NRØA møte 3-06 Bø i Telemark 16. 17. 10. 2006 Studiemodell for Bachelorstudium i Økonomi og administrasjon

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Digital oppmelding: https://www.nki.no/user/login

Digital oppmelding: https://www.nki.no/user/login Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding i Studentweb. - Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium: http://www.nki.no/nettstudier/alt-du-trenger-aa-vite-om-nettstudier/alt-omeksamen/eksamensreglement

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensnavn 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6206 Anatomi og fysiologi 05.11.2013 Kl. 09-12 3 timer, 6206 Anatomi og fysiologi

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensdato 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6992 Ledelse og økonomisk styring 03.09.2013 Kl. 10-12 2 timer 6991 Person- og

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamenskode 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 1019 Matematikk 14.11.2013 Kl. 10-13 3 timer, skriftlig 1224 Byggeteknikk m/ materiallære

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Studieplaner 2009/2010

Studieplaner 2009/2010 1 Sist oppdatert: 1..9 Master i Eiendomsfag (-årig) Studieplaner 29/21 Under presenteres nye studieplaner for alle klasser/årstrinn ved studieprogrammet Eiendomsfag. Planene viser obligatoriske emner for

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Studieplan 2007/2008. Videreutdanning i revisjon

Studieplan 2007/2008. Videreutdanning i revisjon Videreutdanning i revisjon Studieplan 2007/2008 Beskrivelse Viderutdanningen i revisjon er et tilbud til studenter som allerede har gjennomført et 2-årig høgskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

Exam. stat - autumn 2011

Exam. stat - autumn 2011 Grade average and fail percentage for examinations held autumn 2011 at BI Norwegian Business School (for examinations with minimum 10 students) BIK 14011 Forhandling og forh.teknikk 09.12.2011 1200 12.12.2011

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (sform) 22.03.18 ØAADM3200 Negotiations Skriftlig Merknad 12.04.18 ØAADM3300 Cross-Cultural Communications Skriftlig 16.04.18

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Årsstudium i bedriftsøkonomi Beskrivelse Studiet i bedriftsøkonomi skal gi studentene trening i å utvikle en grunnleggende og kreativ tenkning rundt bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer.

Detaljer

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (sform) 22.03.18 ØAADM3200 Negotiations Skriftlig Merknad 12.04.18 ØAADM3300 Cross-Cultural Communications Skriftlig 16.04.18

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Opptak 217 Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016 Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016 Innhold 1 Innledning... 3 2. Læringsmål for programmet...

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Gjeldende fom. høsten 2009 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Revidert vår 2009 1-ÅRIG FORKURS Vedlagte studieplan er utarbeidet

Detaljer

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert Oppdatert 08.04.2014 - Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen, påmeldte kandidater vil da få beskjed om endring. - Bruk «CTRL+G» for å få muligheten til å søke i dokumentet. - Hvis ikke annet er oppgitt

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Strategiarbeid ved Handelshøyskolen i Trondheim

Strategiarbeid ved Handelshøyskolen i Trondheim Avdelingsstyremøte 2-2015 /RL Avdelingsstyremøte nr. 2-2015 Møtedato: Torsdag 19. mars 2015 Tid: kl. 12.30-15.30 Sted:, Klæbuveien 72, Møterom M43, 4. etg. Saksliste: Vedtakssaker V-sak 03-2015 V-sak 04-2015

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan. 20 studiepoeng

Studieplan. 20 studiepoeng Studieplan Nordnorsk landskap og kulturhistorie i et lokalt perspektiv 20 studiepoeng Et videreutdanningstilbud utviklet av Institutt for arkeologi (IAR) og Institutt for geologi (IG) og Institutt for

Detaljer

Exam.stat autumn 2010

Exam.stat autumn 2010 Grade average and fail percentage for examinations held autumn 2010 at BI Norwegian School of Management (for examinations with minimum 10 students) BIK 20031 Personalledelse 21.12.2010 0900 21.12.2010

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) FAGPLAN FOR BACHELOR I REVISJONSFAG (3 ÅR)...1 INNLEDNING... 1 Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for... 1 Om studiet... 2 Opptakskrav... 2 MÅL... 2 INNHOLD...

Detaljer