Eksamensoversikt for 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensoversikt for 2016"

Transkript

1 Eksamensoversikt for 2016 Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen. HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding Studentweb. Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium. Les mer her Digital oppmelding til eksamen. Logg inn her Stedbaserte eksamener starter klokken 09:00, unntatt Løyveeksamener som starter 10:00 Hjemmeeksamen (under 24 timers varighet) starter 09:00. Hjemmeeksamen (24 timer/1 dag eller mer) starter 12:00 Psykologi (Universitetet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UIT innen 01/ Studenter som skal avlegge eksamen ett annet sted enn NKI må sende inn oppmeldingsskjema innen Her finner du oppmeldingsskjema

2 Dato og tidspunkt Påmelding sfrist Eksamensform Varighet Eksa mens kode Eksamen Hjelpemidler Stedbasert 2 timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Kalkulator Stedbasert 3 timer 6991 Person- og godsløyve Kalkulator Stedbasert 4 timer 6974 Taxiløyve Kalkulator Stedbasert 2 timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Kalkulator Stedbasert 3 timer 6991 Person- og godsløyve Kalkulator Stedbasert 4 timer 6974 Taxiløyve Kalkulator Prosjektoppgave 8087 Prosjektarbeid, kreftomsorg og lindrende Alle hjelpemidler er lov, Prosjektoppgave 8067 Prosjektarbeid, kreftomsorg og lindrende Alle hjelpemidler er tillatt, Prosjektoppgave 8079 Prosjektarbeid, Psykisk helsearbeid Alle hjelpemidler er tillatt, Prosjektoppgave 8065 Prosjektarbeid, Psykisk helsearbeid Alle hjelpemidler er lov, Prosjektoppgave 8075 Prosjektarbeid, Demensomsorg og alderspsykiatri Alle hjelpemidler er tillatt, Prosjektoppgave 8068 Prosjektarbeid, demensomsorg og alderspsykiatri Alle hjelpemidler er tillatt,

3 Prosjektoppgave 8083 Prosjektarbeid, helse, aldring og aktiv omsorg Alle hjelpemidler er tillatt, Prosjektoppgave 8066 Prosjektarbeid, helse, aldring og aktiv omsorg Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 2 timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Kalkulator Stedbasert 3 timer 6991 Person- og godsløyve Kalkulator Stedbasert 4 timer 6974 Taxiløyve Kalkulator Hjemmeeksamen 1 time 8114 Folkehelseutfordringer Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 1 uke 8105 Hjemmeeksamen - Moter og styling Alle hjelpemidler er lov, Stedbasert 4 timer 6921 Tegneteknikk-Teknisk tegner Kalkulator Skrive og tegnesaker Hjemmeeksamen 4 timer 7182 Reiseliv modul 1 Alle hjelpemidler er lov, Prosjektoppgave 6351 Prosjektoppgave - LO Alle hjelpemidler er lov, Prosjektoppgave 6352 Prosjektoppgave - LAHS Alle hjelpemidler er lov, Prosjektoppgave 6353 Prosjektoppgave - LHS Alle hjelpemidler er lov,

4 Prosjektoppgave 6354 Prosjektoppgave - AHS Alle hjelpemidler er lov, Prosjektoppgave 6383 Prosjektoppgave - Voksenpedagogikk (siste eksamensgjennomføring vår 16) Bachelor 8094 Bacheloroppgave markedsføring (Siste eksamensgjennomføring høst 2017) Alle hjelpemidler er lov, (Hvis ikke annet er avtalt med NKI) Alle hjelpemidler er lov, Bachelor 6196 Bacheloroppgave - Ledelse Alle hjelpemidler er lov, Bachelor 6212 Bacheloroppgave - Regnskap Alle hjelpemidler er lov, Hjemmeeksamen 4 timer 6978 Org.utvikling og relasjonsledelse-praktisk personalledelse Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 1 time 7184 Pleieassistent (Helseassistent) Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre personer Hjemmeeksamen 4 timer 6960 Skoleassistent Alle hjelpemidler er tillatt,

5 Hjemmeeksamen 4 timer 6361 Økonomistyring-LAHS Alle hjelpemidler er lov, Stedbasert 2 timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Kalkulator Hjemmeeksamen 1 dag 6209 Selskapsrett Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 3 timer 6991 Person- og godsløyve Kalkulator Stedbasert 3 timer 6415 Psykologisk metodologi I Ingen hjelpemidler Hjemmeeksamen 4 timer 6965 Personalledelse-Praktisk personalledelse Alle hjelpemidler er lov, Hjemmeeksamen 4 timer 6349 Personalledelse- Ledelse og organisasjon (siste eksamensgjennomføring vår 2016) Alle hjelpemidler er lov, Hjemmeeksamen 1 time 7170 Salgsledelse Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre personer Stedbasert 4 timer 6172 Markedsføring Ingen hjelpemidler Hjemmeeksamen 1 dag 6360 Organisasjon og ledelse-lahs Alle hjelpemidler er lov, Hjemmeeksamen 1 dag 6347 Organisasjon og ledelse-lo Alle hjelpemidler er lov,

6 Stedbasert 3 timer 1019 Matematikk-Teknisk tegner Kalkulator Hjemmeeksamen 4 timer 7027 Pedagogisk assistent Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 4 timer 7031 Spesialpedagogikk for assistenter Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 1 dag 6363 Helse- og sosialrett-lahs Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 1 time 7194 Butikkmedarbeider Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre personer Hjemmeeksamen 4 timer 1370 Maskinteknisk fagtegning Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 4 timer 7171 Varehandel modul 1 Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 5 timer 6186 Mikroøkonomi Kalkulator Stedbasert 3 timer 2121 Mekanisk teknologi Kalkulator Stedbasert 4 timer 6190 Finansiell styring Ikkekommuniserbar kalkulator Stedbasert 4 timer 6413 Innføring i generell psykologi (flervalgseks.) Ingen hjelpemidler

7 Hjemmeeksamen 2 timer 6364 Epidemiologi, statistikk og metode-lahs Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 4 timer 8006 Personal, modul 1- Lønns- og personalskolen Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 4 timer 7013 Regnskap - Innføring Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 4 timer 8050 Vaktmesterskolen, del 1 Kalkulator, alle skrevne og trykte hjelpemidler Stedbasert 4 timer 6191 Statistikk Alle trykte og skrevne notater, kalkulator og skrive/ tegnesaker Hjemmeeksamen 1 dag 6192 Arbeidsrett (Siste eksamensgjennomføring vår 2017) Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 4 timer 6189 Samfunnsvitenskapelig metode Ingen Hjemmeeksamen 1 dag 6165 Saksbehandling i helse- og sosialsektoren Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 1 dag 6348 Org.kultur, org.utvikling og lederutvikling- Ledelse og organisasjon Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 1 dag 6365 Org.kultur, org.utvikl. og lederutvikling-lahs Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 4 timer 6179 Forretningsjus (Siste eksamensgjennomføring vår 2016) Lovsamling og kalkulator

8 Stedbasert 4 timer 8104 Innføring i kontraktsrett (Siste eksamensgjennomføring vår Lovsamling 2017) Stedbasert 4 timer 8108 Innføring i kontraktsrett (Studiestart 20/04-15 eller senere) Lovsamling Hjemmeeksamen 4 timer 8016 Prosjektlederskolen, modul 1 Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 4 timer 6997 Barnehageassistent Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 4 timer 6974 Taxiløyve Kalkulator Stedbasert 5 timer 6414 Innføring i generell psykologi (kortsvarseks.) Ingen hjelpemidler Stedbasert 4 timer 6211 Bedriftsbeskatning Lovsamling og kalkulator Hjemmeeksamen 4 timer 6366 Helse- og sosialpolitikk-lahs Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 4 timer 8071 Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) Stedbasert 4 timer 8051 Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven Stedbasert 4 timer 8060 Vaktmesterskolen, del 2 Kalkulator, alle skrevne og trykte hjelpemidler

9 Hjemmeeksamen 3 dager 6180 Personalledelse - HRM 15 Studiepoeng (siste eksamensgjennomføring Våren 2016) Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 3 dager 6216 HRM Alle hjelpemidler er tilltatt, unntatt kommunikasjon med andre personer Hjemmeeksamen 3 dager 7195 Varehandel modul 2 Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 4 timer 6176 Makroøkonomi Kalkulator Hjemmeeksamen 4 timer 6981 Kommunikasjon- Lederskolen for off. sektor Alle hjelpemidler er lov, Hjemmeeksamen 4 timer 8000 Kommunikasjon-Arbeidslederskolen Alle hjelpemidler er tillatt, untatt kommunikasjon Hjemmeeksamen 4 timer 8008 Kommunikasjon - Kantineleder Alle hjelpemidler er lov, Hjemmeeksamen 4 timer 8012 Kommunikasjon-Servicelederskolen Alle hjelpemidler er lov, Hjemmeeksamen 4 timer 7029 Regnskap - Videregående kurs Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 4 timer 6380 Voksenpedagogikk (siste eksamensgjennomføring vår 16) Ingen hjelpemidler

10 Hjemmeeksamen 1 dag 6350 Prosjektstyring-LO Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 4 timer 6187 Organisasjon og ledelse Ingen hjelpemidler Stedbasert 4 timer 6175 Finansregnskap m/analyse (Siste gjennomføring vår 2017) Avansert kalkulator. Regnskapslov samt utdrag av aksjelov og skattelov Stedbasert 4 timer 8107 Finansregnskap med analyse Avansert kalkulator. Regnskapslov samt utdrag av aksjelov og skattelov. For studenter som startet 28/03-15 eller senere Hjemmeeksamen 4 timer 6367 Planlegging og resultatrettet økonomistyring Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 4 timer 7197 Bygningsteknisk fagtegning Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 3 timer 8096 Interaksjonsdesign 1 Ingen Stedbasert 4 timer 6178 Driftsregnskap og budsjettering Kalkulator Hjemmeeksamen 4 timer 8025 Logistikkfagskolen modul 1 Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 1 dag 8017 Prosjektlederskolen, modul 2 Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 4 timer 6208 Personbeskatning Lovsamling, skattesatser

11 og kalkulator Stedbasert 3 timer 1224 Byggeteknikk m/materiallære Kalkulator Stedbasert 3 timer 8097 Webutvikling 1 Ingen Stedbasert 5 timer 7010 Matematikk, FK -MA09 Formelsamling i matematikk Godkjent kallkulator, uten kommunikasjonsmulighet er Hjemmeeksamen 1 dag 7030 Lønn og personal (Tidligere Regnskap - Lønn) Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 1 dag 6982 Ledelse og organisasjon- Lederskolen for off sektor Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 1 dag 8001 Ledelse og organisasjon- Arbeidslederskolen Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 1 dag 8010 Ledelse og organisasjon - Kantineleder Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 4 timer 6412 Fenomenbeskrevet psykologi Ingen hjelpemidler Stedbasert 4 timer 6207 Årsregnskap med skatt Kalkulator, lovsamling Hjemmeeksamen 4 timer 8023 Økonomimedarbeider, modul 1 Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 5 timer 8126 Kommunikasjon og norsk - forkurs FK-KOMNO15 Alle ordbøker Stedbasert 4 timer 6174 Matematikk Kalkulator

12 Hjemmeeksamen 4 timer 8015 Bedriftsøkonomi-Servicelederskolen Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 3 timer 8098 Webutvikling 2 Ingen Hjemmeeksamen 4 timer 8014 Personaladministrasjon, lover og avtaler-servicelederskolen Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 4 timer 8003 Personaladministrasjon, lover og avtaler- Arbeidslederskolen Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 4 timer 8009 Personaladministrasjon - Kantineleder Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 4 timer 7015 Personaladministrasjon, lover og avtaler- Lederskolen for off sektor Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 4 timer 7193 Kontormedarbeider Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 5 timer 7011 Fysikk, FK - FY09 Formelsamlinger Kalkulator uten muligheter for å kommunisere med andre Hjemmeeksamen 1 dag 6193 Prosjektledelse Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 1 dag 7033 Hotell og overnatting Alle hjelpemidler er tillatt, untatt kommunikasjon

13 Hjemmeeksamen 1 dag 7034 Reisebyrå og turoperatør Alle hjelpemidler er tillatt, untatt kommunikasjon Prosjektoppgave 8087 Prosjektarbeid, kreftomsorg og lindrende Alle hjelpemidler er lov, Prosjektoppgave 8079 Prosjektarbeid, Psykisk helsearbeid Alle hjelpemidler er tillatt, Prosjektoppgave 8065 Prosjektarbeid, Psykisk helsearbeid Alle hjelpemidler er lov, Prosjektoppgave 8075 Prosjektarbeid, Demensomsorg og alderspsykiatri Alle hjelpemidler er tillatt, Prosjektoppgave 8067 Prosjektarbeid, kreftomsorg og lindrende Alle hjelpemidler er tillatt, Prosjektoppgave 8068 Prosjektarbeid, demensomsorg og alderspsykiatri Alle hjelpemidler er tillatt, Prosjektoppgave 8083 Prosjektarbeid, helse, aldring og aktiv omsorg Alle hjelpemidler er tillatt, Prosjektoppgave 8066 Prosjektarbeid, helse, aldring og aktiv omsorg Alle hjelpemidler er tillatt,

14 Stedbasert 4 timer 6177 Finansiering og investering (Siste eksamensgjennomføring Kalkulator Høst 2017) Stedbasert 4 timer 8125 Finansiering og investering Kalkulator Stedbasert 4 timer 6213 Pengekrav og konkurs Kalkulator, lovsamling Hjemmeeksamen 4 timer 8011 Økonomi - Kantineleder Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 4 timer 8002 Økonomi-Arbeidslederskolen Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 4 timer 8004 Regnskap, modul 1 Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 4 timer 6984 Økonomistyring for off. sektor- Lederskolen for off sektor Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 4 timer 8026 Logistikkfagskolen modul 2 Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen 1 time 8052 Grunnlagstenkning og lovverk Alle hjelpemidler er tillatt, untatt kommunikasjon 1 time 8052 Grunnlagstenkning og lovverk Alle hjelpemidler er tillatt, untatt kommunikasjon

15 Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen 1 time 8080 Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid Alle hjelpemidler er tillatt, 1 time 8053 Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid Alle hjelpemidler er tillatt, untatt kommunikasjon 1 time 8084 Kreftsykdommer og behandlingsformer Alle hjelpemidler er tillatt, 1 time 8054 Kreftsykdommer og behandlingsformer Alle hjelpemidler er tillatt, untatt kommunikasjon 1 time 8072 Demens og demensomsorg Alle hjelpemidler er tillatt, untatt kommunikasjon 1 time 8055 Demens og demensomsorg Alle hjelpemidler er tillatt, untatt kommunikasjon Stedbasert 3 timer 8099 Interaksjonsdesign 2 Ingen Hjemmeeksamen 1 dag 8024 Økonomimedarbeider, modul 2 Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 3 timer 8100 Interaksjonsdesign 3 Ingen Stedbasert 4 timer 8020 Eiendomsserviceskolen 1 Kalkulator og alle skrevne og trykte hjelpemidler Hjemmeeksamen 1 dag 6188 Strategisk ledelse og foretaksetikk Alle hjelpemidler er tillatt,

16 Hjemmeeksamen 1 dag 6194 Styrearbeid i teori og praksis. Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 2 timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Kalkulator Hjemmeeksamen 3 dager 8115 Helsefremmende og forebyggende arbeid Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 4 dager 6420 Examen philosophicum Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 3 dager 6195 Praktisk regnskapsforståelse Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 1 dag 6173 Arbeids- og organisasjonspsykologi Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 3 dager 8085 Rehabilitering Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 3 dager 8058 Rehabilitering Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 3 dager 8077 Psykiske lidelser, behandling og tiltak Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 3 dager 8056 Psykiske lidelser, behandling og tiltak Alle hjelpemidler er tillatt,

17 Hjemmeeksamen 3 dager 8073 Alderspsykiatri Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 3 dager 8059 Alderspsykiatri Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 3 dager 8081 Sykdomslære og pleie Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 3 dager 8057 Sykdomslære og pleie Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 3 timer 6991 Person- og godsløyve Kalkulator Stedbasert 3 timer 8101 Web 2.0 og AJAX Ingen Stedbasert 3 timer 8102 Forbrukerpsykologi Ingen Stedbasert 4 timer 6185 IKT for økonomer Kalkulator Hjemmeeksamen 3 dager 8005 Regnskap, modul 2 Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 4 timer 8021 Eiendomsserviceskolen 2 Kalkulator, alle skrevne og trykte hjelpemidler

18 Stedbasert 4 timer 8106 Regnskapsteori På eksamen er det lov å ha med utskrift av lover, forskrifter, IFRSstandarder og NRSstandarder. Dette kan skrives ut eller de kan være i trykket utgave. Eksempelvis Revisors Håndbok (2015) og IFRS på Norsk (2015). Det er ikke tillatt å ha med notater. + Ikkekommuniserbar kalkulator Stedbasert 3 timer 8103 Effektevaluering, teknikker og verktøy Ingen Hjemmeeksamen 1 time 8086 Lindrende pleie og omsorg ved livets slutt Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen 1 time 8063 Lindrende pleie og omsorg ved livets slutt Alle hjelpemidler er tillatt, 1 time 8078 Kommunikasjon, samarbeid og relasjonskompetanse Alle hjelpemidller er tillatt, unnatt kommunikasjon med andre personer.

19 Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen 1 time 8061 Kommunikasjon, samarbeid og relasjonskompetanse Alle hjelpemidler er tillatt, 1 time 8074 Pasient og samfunn Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen 1 time 8064 Pasient og samfunn Alle hjelpemidler er tillatt, 1 time 8082 Yrkesutøvelse og organisering av eldreomsorg Alle hjelpemidler er tillatt, Hjemmeeksamen 1 time 8062 Yrkesutøvelse og organisering av eldreomsorg Alle hjelpemidler er tillatt, Stedbasert 4 timer 6974 Taxiløyve Kalkulator Stedbasert 2 timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Kalkulator Stedbasert 3 timer 6991 Person- og godsløyve Kalkulator Stedbasert 4 timer 6974 Taxiløyve Kalkulator Stedbasert 2 timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Kalkulator Stedbasert 3 timer 6991 Person- og godsløyve Kalkulator Stedbasert 4 timer 6974 Taxiløyve Kalkulator Stedbasert 2 timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Kalkulator

20 Stedbasert 3 timer 6991 Person- og godsløyve Kalkulator Stedbasert 4 timer 6974 Taxiløyve Kalkulator Stedbasert 2 timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Kalkulator Stedbasert 3 timer 6991 Person- og godsløyve Kalkulator Stedbasert 4 timer 6974 Taxiløyve Kalkulator Stedbasert 2 timer 6992 Ledelse og økonomisk styring Kalkulator Stedbasert 3 timer 6991 Person- og godsløyve Kalkulator Stedbasert 4 timer 6974 Taxiløyve Kalkulator

- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/02-15. Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos

- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/02-15. Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding i Studentweb. - Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium: http://www.nki.no/nettstudier/alt-du-trenger-aa-vite-om-nettstudier/alt-om-eksamen/eksamensreglement

Detaljer

Digital oppmelding: https://www.nki.no/user/login

Digital oppmelding: https://www.nki.no/user/login Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding i Studentweb. - Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium: http://www.nki.no/nettstudier/alt-du-trenger-aa-vite-om-nettstudier/alt-omeksamen/eksamensreglement

Detaljer

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert Oppdatert 08.04.2014 - Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen, påmeldte kandidater vil da få beskjed om endring. - Bruk «CTRL+G» for å få muligheten til å søke i dokumentet. - Hvis ikke annet er oppgitt

Detaljer

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen Oppdatert 04/09-14 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Universitet i Tromsø er 01. September 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra NKI Nettstudier er 01. oktober 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Høgskolen

Detaljer

- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/ Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos

- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/ Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding i Studentweb. - Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium: http://www.nki.no/nettstudier/alt-du-trenger-aa-vite-om-nettstudier/alt-om-eksamen/eksamensreglement

Detaljer

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen Oppdatert 29/08-14 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Universitet i Tromsø er 01. September 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra NKI Nettstudier er 01. oktober 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Høgskolen

Detaljer

Stedbaserte eksamener starter 10:00. Hjemmeeksamen (under 1 dag/døgns varighet) starter 10:00. Hjemmeeksamen (1 dag/døgn eller mer) starter 12:00.

Stedbaserte eksamener starter 10:00. Hjemmeeksamen (under 1 dag/døgns varighet) starter 10:00. Hjemmeeksamen (1 dag/døgn eller mer) starter 12:00. Vi tar forbehold om endringer i eksamensplanen. Stedbaserte eksamener starter 10:00. Hjemmeeksamen (under 1 dag/døgns varighet) starter 10:00. Hjemmeeksamen (1 dag/døgn eller mer) starter 12:00. Hjemmeeksamen

Detaljer

Kalkulator Skrive og tegnesaker timer 6921 Tegneteknikk-Teknisk tegner Stedbasert

Kalkulator Skrive og tegnesaker timer 6921 Tegneteknikk-Teknisk tegner Stedbasert Oppdatert 14/08-14 - Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - Eksamensdatoer fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold kommer ca. 01/10-14, men oppmeldingsfrist 15/10-14 - Eksamensdatoer fra Bjørknes kommer

Detaljer

15 minutter Hjemmeeksamen Flervalg. med andre personer Person- og godsløyve 3 timer Stedbasert Kalkulator

15 minutter Hjemmeeksamen Flervalg. med andre personer Person- og godsløyve 3 timer Stedbasert Kalkulator Vi tar forbehold om endringer i eksamensplanen. Stedbaserte eksamener starter 10:00 (obs! dette gjelder alle stedbaserte eksamener som arrangeres etter 01.08.16) (under 24 timer/1 dags varighet) starter

Detaljer

Organisasjon og ledelse Ledelse og Administrasjon for Helse og Sosialsektor Hjemmeeksamen

Organisasjon og ledelse Ledelse og Administrasjon for Helse og Sosialsektor Hjemmeeksamen - Eksamenstidspunkt ved samarbeidende høgskoler er ikke ennå klare, disse vil bli publisert fortløpende. - Endringer kan skje i eksamensplanen, påmeldte deltagere vil da bli informert. - Studenter i utlandet

Detaljer

Stedbaserte eksamener startet 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter ).

Stedbaserte eksamener startet 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter ). Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i eksamensplanen. Stedbaserte eksamener startet 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter 01.08.16). Hjemmeeksamen (under 24 timer/1

Detaljer

Alle stedbaserte eksamener starter 10:00, med oppmøte senest 09:45. Eksamen avlegges i NKI sine lokaler i Oslo, eller ved et godkjent opplæringssted

Alle stedbaserte eksamener starter 10:00, med oppmøte senest 09:45. Eksamen avlegges i NKI sine lokaler i Oslo, eller ved et godkjent opplæringssted Alle stedbaserte eksamener starter 10:00, med oppmøte senest 09:45. Eksamen avlegges i NKI sine lokaler i Oslo, eller ved et godkjent opplæringssted Hjemmeeksamen med varighet fra 1-6 timer starter 10:00.

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensnavn 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6206 Anatomi og fysiologi 05.11.2013 Kl. 09-12 3 timer, 6206 Anatomi og fysiologi

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensdato 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6992 Ledelse og økonomisk styring 03.09.2013 Kl. 10-12 2 timer 6991 Person- og

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamenskode 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 1019 Matematikk 14.11.2013 Kl. 10-13 3 timer, skriftlig 1224 Byggeteknikk m/ materiallære

Detaljer

Problemstilling ifh praksisperioden. Fordypningsoppgave, 5073Praksisstudier og

Problemstilling ifh praksisperioden. Fordypningsoppgave, 5073Praksisstudier og Eksamen med varighet under 5 timer starter 10:00. Eksamen med varighet over 2 starter 12:00 (varighet, 1 dag= 1 døgn). : alle er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre personer. Vi har plagiatkontroll

Detaljer

Eksamen - produksjonsplan høst 2013

Eksamen - produksjonsplan høst 2013 1. NCM Privatrett II 2. 14.11.13 PD 1019 Matematikk 3. 05.12.13 PD 1224 Byggeteknikk m/ materiallære 4. 21.11.13 PD 1370 Maskinteknisk fagtegning 5. 15.11.13 PD 2121 Mekanisk teknologi 6. 15.11.13 NCM

Detaljer

Problemstilling ifh praksisperioden. Omfang ord. Selvvalgt pensum Problemstilling ifh Fordypningsoppgave, fordypningsoppgave

Problemstilling ifh praksisperioden. Omfang ord. Selvvalgt pensum Problemstilling ifh Fordypningsoppgave, fordypningsoppgave Eksamen med varighet under 5 timer starter 10:00. Eksamen med varighet over 2 starter 12:00 (varighet, 1 dag= 1 døgn). : alle er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre personer. Vi har plagiatkontroll

Detaljer

EKSAMENSPLANER HØST VÅR 2012

EKSAMENSPLANER HØST VÅR 2012 Det arrangeres normalt skriftlig eksamen to ganger i året. Det arrangeres også hjemmeeksamener, prosjektoppgaver og mappeevalueringer. Ordinær skriftlig eksamen er uten bruk av PC. Du finner mer informasjon

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADV-ECO e-commerce e-commerce 05.05.2008 HIH 26.05.2008 S 9:00 4 T 05.05.2008 Hovedemne: ADV-PWR MC Project Assignment with research methodology Project Work with research methodology - Multiple

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT" - SOMMEREN 2015

KONTINUASJONSEKSAMENER - KONT - SOMMEREN 2015 KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT" - SOMMEREN 2015 Kontinuasjonseksamen er en 100% erstatning for ordinær eksamen i emnet for kandidater som enten har strykresultat (F) eller er registrert med sykefravær

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Eksamensoversikt for bachelorstudium i sykepleie Pilestredet / Sandvika

Eksamensoversikt for bachelorstudium i sykepleie Pilestredet / Sandvika Eksamensoversikt for bachelorstudium i sykepleie Pilestredet / Sandvika Våren 2016 NB! Med forbehold om endringer! Sjekk alltid oppdatert tid og sted for eksamen i Studentweb. Du blir aomatisk oppmeldt

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADVINT International marketing and strategy International marketing and strategy 30.11.2007 HIH 21.12.2007 H 9:00 1 U 07.12.2007 Hovedemne: ADV-PBL Marketing Communication and B2B Marketing

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Møre og Romsdal - studenttall og tilskudd 2016

Møre og Romsdal - studenttall og tilskudd 2016 Møre og Romsdal - studenttall og tilskudd 2016 Sett inn rad og ark hvis andre tilbydere Sum tilskudd Tilbyder tilskudd 01.03.16 tilskudd 01.10.16 01.03.16 01.10.16 2016 Aldring og helse 5 3 97 625 58 575

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heiltid/deltid: Heltid Opptaksinformasjon Generell studiekompetanse Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Fagskuleutdanning i helse og sosialfag. Fagskulane i Hordaland 07.03.12

Fagskuleutdanning i helse og sosialfag. Fagskulane i Hordaland 07.03.12 Fagskuleutdanning i helse og sosialfag Fagskulane i Hordaland 07.03.12 Fagskulane i Hordaland 7 fagskular Tekniske og maritime fag, marine fag, grøne fag, helse og sosialfag Hordaland fagskulestyre m/7

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (eksamensform) 08.09.2017 KULT6000 Organisering og ledelse av kunst og kultur Merknad 08.09.2017 KULT6000 Organisering

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

Kontinuasjonseksamen -høst 2017

Kontinuasjonseksamen -høst 2017 Oversikt over kontinuasjonseksamener høsten 2017: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Eksamensoversikt for bachelorstudium i sykepleie Pilestredet / Sandvika

Eksamensoversikt for bachelorstudium i sykepleie Pilestredet / Sandvika Institt for sykepleie og helsefremmende arbeid Eksamensoversikt for bachelorstudium i sykepleie Pilestredet / Sandvika Våren 2016 NB! Med forbehold om endringer! Sjekk alltid oppdatert tid og sted for

Detaljer

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Kommunal Kompetanse, Region Midt, inviterer til studiet Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Studieprogram B-REILED, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen.

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen. Saksnr.: 2014/2733 Løpenr.: 44618/2015 Klassering: A80 Saksbehandler: Heidi Wang Erlandsen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.05.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Trykte vedlegg: Retningslinjer for tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, utarbeidet av Helsedirektoratet. Hamar, 09.11.

Trykte vedlegg: Retningslinjer for tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, utarbeidet av Helsedirektoratet. Hamar, 09.11. Saknr. 10/3374-4 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen FORVALTNING AV FAGSKOLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet delegerer forvaltningen av statlige tilskudd til fagskoleutdanninger

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:49 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Graden

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen EKSAMENSPLAN EKSAMEN VÅREN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform Merknad (eksamensform) 20. mars ØAADM3200 Negotiations Skriftlig 3. april ØAADM3300 Cross-Cultural Communication Skriftlig

Detaljer

Rapport om bruk av tilskuddsmidler til fagskoletilbud i helse- og sosialfag

Rapport om bruk av tilskuddsmidler til fagskoletilbud i helse- og sosialfag Saksnr.: 2015/399 Løpenr.: 46331/2016 Klassering: 223 Saksbehandler: Kristin St. Hilaire Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæringskomiteen 07.06.2016 Rapport om bruk av tilskuddsmidler

Detaljer

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (sform) 22.03.18 ØAADM3200 Negotiations Skriftlig Merknad 12.04.18 ØAADM3300 Cross-Cultural Communications Skriftlig 16.04.18

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Søknad fra kommuner til Fylkesmannen for 2017 Tilskudd til kompetanse og innovasjon

Søknad fra kommuner til Fylkesmannen for 2017 Tilskudd til kompetanse og innovasjon Søknad fra kommuner til Fylkesmannen for 217 Tilskudd til kompetanse og innovasjon Kompetansetiltak 1.1 Videregående skole, fag- og yrkesopplæring innen helse/fagbrev Prioritet - Helsefagarbeider - Annen

Detaljer

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp)

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Studieprogram B-HOTLED, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium:

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Helsestudier ved Østfold fagskole. Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

Helsestudier ved Østfold fagskole. Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Helsestudier ved Østfold fagskole Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Helsefagstudenten (Kilde - DBH fagskolestatistikk) Kvinner, 92 % i 2013 92 % er i arbeid ved siden av studiene Stor aldersspredning

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:21 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet

Detaljer

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon 4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon Emnekode: 4PH7701 Studiepoeng: 30 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Emneoversikt:

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Bachelor kontinuasjoner - V2015

Bachelor kontinuasjoner - V2015 Oversikt over kontinuasjonseksamener våren 2015: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 en delplan under Omsorgsplan 2015 Hovedmålsettingen er å styrke pleie- og omsorgstjenesten i kommunene gjennom økt rekruttering og kompetanse Delmål: 12 000 nye årsverk med relevant

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Opptaksinformasjon Generell studiekompetanse

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

NKI studiekatalog. Nordens største nettskole nki.no. Bygg din kompetanse

NKI studiekatalog. Nordens største nettskole nki.no. Bygg din kompetanse NKI studiekatalog 2012 Bygg din kompetanse Administrasjon og ledelse Økonomi og regnskap Helse og omsorg Skole og oppvekst Teknisk og transport IT og kommunikasjon Språk Videregående skole Annet Nordens

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 65 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 27.01.2015. Studietilbud

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

Fusa fagskule. Helsefagskuletilbod pr 2014. HFK konferanse 05.03.2104

Fusa fagskule. Helsefagskuletilbod pr 2014. HFK konferanse 05.03.2104 Fusa fagskule Helsefagskuletilbod pr 2014 HFK konferanse 05.03.2104 Fagskuleutdanning 1 eller 2 årige spesialiseringar på tertiært nivå Opptakskrav er relevant fagbrev (eller tilsvarande realkompetanse)

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Kva kompetanse- og rekrutteringsutfordringar har pleie- og omsorgstenesta i kommunane nå? Sigrun Heskestad, prosjektleiar 1 Gratulerer! Norsk gull i helsearbeidarfaget! 2 Kompetanseløftet

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene

Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer