Deltidsstudier i Bergen Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics"

Transkript

1 Deltidsstudier i Bergen Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics

2 Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i NHH har siden den gang vært en betydelig bidragsyter til den norske samfunnsdebatten, og ansatte ved NHH engasjeres som rådgivere og styremedlemmer i sentrale private og offentlige organisasjoner. NHH står for kvalitet og faglig tyngde både i forskning og undervisning. Her finner du det fremste økonomisk- administrative fagmiljøet i landet, og på mange områder er NHH også på topp internasjonalt. NHH har siden 2001 vært akkreditert av Equis, det ledende internasjonale organet for kvalitetsvurderinger av høyere økonomisk/administrativ utdanning. NHH er medlem av CEMS the Global Alliance in Management Education et tett samarbeid mellom de beste handelshøyskolene i Europa samt utvalgte medlemmer fra resten av verden. I tillegg er NHH medlem av PIM Partnership in International Management et annet verdensomspennende nettverk av utdanningsinstitusjoner. I NHHs handlingsprogram , vil NHH i samarbeid med næringsliv og myndigheter foreta et felles løft, der målet er å bli en av Europas fremste handelshøyskoler.

3 Enkeltkurs, delfag, årsstudium Delfag og årsstudium kan være gode alternativer for deg som ønsker fordypning innen et bestemt fagområde. Et delfag består av fire kurs (30 studiepoeng). Ønsker du større bredde, kan to delfag settes sammen til Årsstudium i økonomi og administrasjon (60 studiepoeng). Det utstedes vitnemål for hvert avsluttet delfag og diplom for fullført årsstudium. Delfag i økonomistyring og finans God drift og fornuftige disposisjoner utgjør grunnlaget for lønnsomhet og vekst. Bedrifts økonomisk analyse gir de nødvendige verktøyene for å kunne foreta slike disposisjoner. Ved hjelp av bedriftsøkonomisk faginnsikt kan en analysere bedriftenes og konkurrentenes økonomiske utvikling og nåværende posisjon. Man kan identifisere og beskrive muligheter for forbedring og analysere lønnsomheten i disse mulighetene. Et hovedmål med regnskap er å kartlegge økonomiske konsekvenser for bedriften. Et vesentlig element er informasjon. Intern regn skapet fremskaffer interne data tilpasset ulike analyse- og styringsbehov i bedriften, mens finansregnskapet rapporterer øko nomisk resultat og stilling til eksterne interessenter, inkludert aksjonærer, kreditorer og offentlige myndigheter. Delfag i ledelse og or ga nis a sjons u t v ik ling Menneskers tanker, holdninger og atferd står sentralt når organisasjoner skal få det beste ut av sine ansatte. Ettersom de ansatte er avgjørende for hvordan man best kan nå sine mål på kort og lang sikt, er det lederens oppgave å sørge for at en til enhver tid er organisert på en hensiktsmessig måte. Sentrale teorier innen organisasjonsteori og organisasjons psykologi legges til grunn for bedre å forstå hvorfor virksomheter kan velge ulike former for organisasjon og ledelse. Andre sentrale emner er endringsprosesser og endringsledelse, som viser hvordan virksom heter kontinuerlig må tilpasse seg endrede rammebetingelser og konkurranseforhold. Etikk er integrert i en hver organisasjon som begrunnelsen for de verdiprioriteringer som ligger implisitt eller eksplisitt i enhver beslutning. Delfag i strategi og marked I strategi og ledelsesfag er det sentrale å forstå hvordan verdier skapes i bedrifter. Verdiskaping er basert på at det er en etterspørsel etter de produkter og tjenester som til bys. Gjennom å lære om potensielle kunders atferdsmønster vil en i størst mulig grad forutse deres interesse for disse pro dukt ene og tjenestene. Det å se potensialet for fremtidig verdiskaping er sentralt både for in vestorer og deres rådgivere, gründere og de tradisjonelle markedsføringskonsulentene. Økonomistyring og finans BESTÅR AV: REG 102D Internregnskap BED 102D Investering BED 107D Finans og beslutningsanalyse REG 101D Finansregnskap Ledelse og organisa sjons utvikling er satt sammen av to obligatoriske kurs: ORG 101D Organisasjonspsykologi ORG 102D Organisasjonsteori To valgfrie kurs, hvorav MINST ett velges fra fagområdet: ORG 103D Personalledelse og kompetanse utvikling ORG 104D Ledelse ORG 106D Endringsledelse ORG 120D Etikk Ett av de to valgfrie kursene kan velges fritt fra hele kurstilbudet. strategi og marked settes sammen av to obligatoriske kurs: MAR 101D Markedsføring ORG 105D Strategi To valgfrie kurs, hvorav MINST ett velges fra fagområdet: MAR 103D Markedskommunikasjon MAR 106D Merkevareledelse ORG 108D Prosjektadministrasjon ORG 109D Logistikk ORG 111D Innkjøp ORG 118D Iverksetting av strategi Ett av de to valgfrie kursene kan velges fritt fra hele kurstilbudet.

4 FIRE enkelt- KURS DELFAG 30 studiepoeng DELFAG 30 studiepoeng ÅRSSTUDIUM 60 studiepoeng Praktiske opplysninger Følgende opptaksbestemmelser gjelder for NHHs deltidsstudier: Søkere under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse. Søkere over 25 år kan søke opptak på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse. Til noen kurs kreves bestemte forkunnskaper. Dette er angitt under den enkelte kursbeskrivelse. Les mer om opptakskrav, fritak og studiefinansiering på studier Delfag i jus Rettsregler er viktige både for hvordan staten skal styre hver enkelt innbygger, og for å regulere eller ikke regulere innbyrdes forholdet mellom borgerne. Det er verken mulig eller ønskelig at enhver lov har en slik presisjon at tvil ikke kan oppstå. Det er derfor viktig å ha grunnleggende kjennskap til juridisk tenkemåte og metode. Kursene skal gjøre deltakerne både i stand til å identi fisere juridiske problemstillinger samt øve opp vurderingsevnen for å kunne løse ulike rettslige problemer. Samfunnsøkonomi og metode Samfunnsøkonomi er nyttig for forståelsen av bedriftsøkonomiske problemstillinger. Vi tar opp prosessene som skaper og fordeler økonomiske goder i samfunnet, samt utforming og evaluering av økonomisk politikk. Metode oppøver evnen til logisk og analytisk tenkning. Kurset er et nyttig verktøy innen de økonomisk-administrative fagene, og helt nødvendig hvis man skal utføre selvstendige undersøkelser. Fleksibelt delfag Du kan komponere et eget delfag ved å velge fire kurs fra gjeldende kurstilbud. jus settes sammen av minium tre kurs fra fagområdet: RET 101D Jus I RET 102D Jus II RET 103D Skatterett I RET 104D Skatterett II RET 105D Arbeidsrett Ett kurs velges fritt fra hele kurstilbudet. Det beste med å ta deltidsstudium på NHH er at det gir muligheten til utvikling og faglig påfyll, og at dette kan fungere i tillegg til jobb og et hektisk familie liv. Ved å kunne ta ett eller flere fag i semesteret velger man selv tempoet, og kan tilpasse studiene til familiens øvrige aktiviteter. Marit Lien, konsulent i Os kommune

5 Å studere ved NHH Raske endringer, økt konkurranse, krav til effektivitet og omstillingsevne. Dette er en del av arbeidslivets utfordringer og økt kompetanse er ofte nøkkelordet for å håndtere det. Vår fleksible studiemodell, gjør det fullt mulig å styrke egen kompetanse og karriere muligheter, selv med heltidsstilling og familie. Utvid din kompetanse steg for steg meld deg på ett eller flere kurs per semester. Sett sammen flere kurs og ta steget videre mot et delfag (fire kurs) eller et årsstudium (to delfag). Kursene gir mulighet for bred anvendelse og er relevante for ansatte innen de fleste bransjer. Trenger du hjelp til å velge de rette kursene, er du alltid velkommen til å ta kontakt for studieveiledning. Som deltidsstudent ved NHH vil du oppleve høy kvalitet i alle ledd. NHH har sterke bånd til både næringsliv og offentlige instanser. Dette sikrer relevant, oppdatert og anvendelig under visning. Alle kurs og studier tar utgangspunkt i den forskning og formidling som foregår ved høy skolen. Kurstilbud økonomi og regnskap Organisasjon, ledelse, marked Juridiske fag BED 100D BED 102D BED 107D REG 101D REG 102D REG 103D SAM 101D SAM 102D SAM 103D Innføring i bedrifts økonomi og regnskap Investering Finans og beslutningsanalyse Finansregnskap Internregnskap Regnskapslovgivning og -praksis Makroøkonomi (konjunkturanalyse og stabiliseringspolitikk) Mikroøkonomi (markedsanalyse og konkurransestrategi) Offentlig økonomi (effektivitet, fordeling og beskatning) ORG 101D ORG 102D ORG 103D ORG 104D ORG 105D ORG 106D ORG 108D ORG 109D ORG 111D ORG 118D ORG 120D MAR 101D MAR 103D MAR 106D Organisasjonspsykologi Organisasjonsteori Personalledelse og kompetanse utvikling Ledelse Strategi Endringsledelse Prosjektadministrasjon Logistikk Innkjøp Iverksetting av strategi Etikk Markedsføring Markedskommunikasjon Merkevareledelse RET 101D RET 102D RET 103D RET 104D RET 105D Jus I Jus II Skatterett I Skatterett II Arbeidsrett SAMFUNNSØKONOMI, METODE, SPRÅK MET 102D Matematikk MET 103D Statistikk MET 105D Samfunnsvitenskapelig metode SPR 101D Business communication

6 28789 Foto: Helge Skodvin Trykk: Scanner Grafisk AS Norges Handelshøyskole Norwegian School of Economics NHH Executive Helleveien Bergen Besøksadresse: Breiviksveien 40 Inngang A Telefon: Faks:

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg

Detaljer

ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN

ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION BACHELOR Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Bachelor i økonomi og administrasjon side 8 Master i økonomi og administrasjon

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

EFMD. siviløkonom 2013/14. Foto: Nicolas Tourrenc

EFMD. siviløkonom 2013/14. Foto: Nicolas Tourrenc EFMD siviløkonom 2013/14 Foto: Nicolas Tourrenc Tyngden du trenger siviløkonomstudiet på Bi kombinerer faglig bredde med analytisk tyngde på en måte som gir deg kompetanse for et bredt sett av oppgaver

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter Høgskolen i Sør-Trøndelag Telefon: +47 73 55 99 50 Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Telefax: +47 73 55 99 51 STUDIEKALENDER 2012/2013 Uke 32 Utsatt eksamen starter 15.08.12 Studiestart bachelor 1. studieår

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Executive MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM FOR STUDIET Program for studiet 2008-2010 Dato Dag Sted Tema Strategiske lønnsomhetsanalyser

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

MASTER MASTER OF SCIENCE

MASTER MASTER OF SCIENCE MASTER MASTER OF SCIENCE Veiledning 2009 master@bi.no / msc@bi.no www.bi.no/mcs Versjon pr 02.02.2009 TIL: Studieveiledere, studieledere, Call-senter og PR-team FRA: Studieadministrasjonen Master og Programområdet

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS

SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS VALGFRIHET I ARBEIDSLIVET? BLI SIVILØKONOM Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge som gir allsidige karrieremuligheter innenfor privat og offentlig virksomhet.

Detaljer