EKSTRAORD.EKSAMEN VÅR 15 FSV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSTRAORD.EKSAMEN VÅR 15 FSV"

Transkript

1 EKSTRAORD.EKSAMEN VÅR 15 FSV emnekode versj vurdkomb dato_uttak dato_eksamen emnenavn oppm.frist EX150S 1 SK Dannelsessemester menneske, samfunn og vitenskap PO113S 2 HJ Globalisering og internasjonal politikk SA233S 1 OP Sosialt arbeid II JO209U 1 OP Redaksjonspraksis JO112U 1 SK Nyhetsjournalistikk II PO106S 1 SK Norske politiske styringssystemer, institusjoner og prosesse RE134S 1 SK Forvaltningsrett SA359S 1 SK Videreutdanning i miljøterapi HR303S 2 HJ Omdømmehåndtering og omdømmeforsvar SO115S 4 HJ Makt og ulikhet KL305S 1 OP Strategi, operativ ledelse og organisasjonsdynamikk ME310S 1 MA Kvalitativ og kvantitativ metode del I SO315S 1 HJ Medisinsk sosiologi ME311S 1 SK Kvalitativ og kvantitativ metode del II ME321S 1 SK Kvalitativ og kvantitativ metode del II PO114S 2 SK Komparativ politikk RE133S 1 SK Juridisk metode SA210S 1 HJ Skandinavisk politikk PO201S 3 HJ Internasjonale relasjoner og sikkerhetspolitikk SA212S 1 HJ De skandinaviske samfunn SO114S 3 SK Sosiologiske tenkemåter PO200S 1 HJ Offentlig politikk og organisasjonsteori RH303S 2 HJ Rammer for velferdssamfunnets tjenesteyting HI109S 1 HJ Eldre norsk historie (før 1814) OR213S 1 HJ Personaladministrasjon og kompetanseutvikling OR213S VE 1 HJ Personaladministrasjon og kompetanseutvikling SA218S 2 HJ Historie, politikk og nordlige ressurser IN120S 1 HJ Internasjonale konflikter og terrorisme I HI223S 1 SK Nord Norge i vikingtid og middelalder HI109S 1 SK Eldre norsk historie (før 1814) SA234S 1 SK Flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten

2 BCS105X 1 HJ En introduksjon til samfunnsvitenskap og til Nordlige studie HI124LS 1 SK Historisk teori, metode og didaktikk OR214S 1 SK Organisasjonspsykologi og personalledelse OR214S VE 1 SK Organisasjonspsykologi og personalledelse HI118S 1 SK Moderne norsk historie (fra 1814) OR301S 1 OP Organisasjon og ledelse BCS135X 1 HJ Aktuelle tema i Nordområdene SO101S 1 SK Det norske samfunn og de norske sosiale institusjoner PO200S 1 SK Offentlig politikk og organisasjonsteori SO313S 1 HJ Samfunnsvitenskapelig analyse EX130S 1 SK BO Examen philosophicum PO113S 2 SK Globalisering og internasjonal politikk KL305S 1 MU Strategi, operativ ledelse og organisasjonsdynamikk SO211S 4 SK Moderne sosiologisk teori EX150S 1 MU Dannelsessemester menneske, samfunn og vitenskap HI109NS 2 MA Eldre norsk historie (før 1814) HI114NS 2 MA Eldre europeisk historie (før 1750) HI122S 1 SK Historisk teori og metode

3 EKSTRAORD. EKSAMEN VÅR 15 HHB emnekode versj vurdkom dato_uttak dato_eksamen emnenavn Frist oppmelding MF309E 1 HJ Markedsføring og entreprenørskap EK335E 1 OP Bedriftsøkonomi og økonomistyring OR303E 1 SK TO Prosjektadministrasjon EK339E 1 HJ Styrearbeid og styrets rolle RG202E 3 SK Skatterett II OR330E 1 SK BO Strategi og ledelse OR330E 1 SK BO Strategi og ledelse RG200E 4 SK Revisjonsteori og metode BE335E 1 OP Masteroppgave MBA i økologisk økonomi 1 semes OR310E 1 OP BO Organisasjon og ledelse OR310E 1 OP HE Organisasjon og ledelse EK362E 1 SK Prosjektfinansiering RG301E 1 SK BO Regnskapsforståelse med analyse RG301E 1 SK TO Regnskapsforståelse med analyse RG301E 1 SK HE Regnskapsforståelse med analyse EK240E 1 SK Verdsettelse RE218E 1 SK Oppgjør for eiendomsmeglere EN311E 1 SK Research Methods EX120E 2 1 OP BODØ Examen philosophicum MF309E 1 HJ Markedsføring og entreprenørskap EK230E 1 SK Samfunnsøkonomi, mikro EK230E 1 SK Samfunnsøkonomi, mikro EK230E 1 SK MO Samfunnsøkonomi, mikro BE330E 1 OP Økonomistyring EK232E 1 SK Offentlig økonomi EK232E 1 SK Offentlig økonomi EK232E 1 SK MO Offentlig økonomi EK335E 1 SK Bedriftsøkonomi og økonomistyring EK335E 1 SK Bedriftsøkonomi og økonomistyring EK346E 1 SK Kretsløpsøkonomi BE113E 1 SK Innføring i finansregnskap

4 BE113E 1 SK Innføring i finansregnskap BE113E 1 SK MO Innføring i finansregnskap RG206E 1 SK Regnskapsorganisasjon RG206E 1 SK Regnskapsorganisasjon RG211E 1 SK Virksomhets og regnskapsorganisering II203E 1 OP Kunnskapsbasert forretningsutvikling BE206E 1 SK Finansiering og investering BE206E 1 SK Finansiering og investering BE206E 1 SK MO Finansiering og investering EK336E 1 SK Samfunnsøkonomi FE313E 1 SK Ledelse og etikk ME203E 1 SK Anvendt metode ME203E 1 SK MO Anvendt metode BE330E 1 SK Økonomistyring BE330E 1 SK Økonomistyring BE331E 1 SK Finansiering og investering BE334E 1 SK International business and Marketing RE215E 1 SK Praktisk eiendomsmegling I RE215E 1 SK Praktisk eiendomsmegling I RG201E 2 SK Offentlig regnskap RG201E 2 SK Offentlig regnskap MA105E 1 SK Matematikk MA105E 1 SK Matematikk MA105E 1 SK MO Matematikk MA107E 1 SK Innføring i økonomisk matematikk MF105E 1 SK Markedsføring og strategi MF105E 1 SK HE Markedsføring og strategi OR322E 1 SK Strategi og internasjonale markeder MF104E 1 SK Markedsføring BE119E 1 HJ Grunnleggende Økonomistyring RE217E 1 SK Jus for eiendomsmeglere I RE217E 1 SK Jus for eiendomsmeglere I EK235E 1 HJ Ledelse og markedsføring i service og opplevelses

5 OR225E 1 HJ1 BODØ Ledelse

6 EKSTRAORD.EKSAMEN VÅR 15 PHS emnekode versj vurdkomb eksdato emnenavn_bokmal frist_oppmelding KR108L 1 SK Anatomi, fysiologi og bevegelseslære SYK300H 1 SK Lungelidelser SYN104H 1 SK BO Sykepleie, omsorg og behandling SYN104H 1 SK MO Sykepleie, omsorg og behandling SYN104H 1 SK STOK Sykepleie, omsorg og behandling SYN186H 1 SK Psykiatrisk sykepleie SYK186H 1 SK BO Psykiatrisk sykepleie SYK186H 1 SK MO Psykiatrisk sykepleie SYN186H 1 SK STOK Psykiatrisk sykepleie SP170L 1 SK Engelsk språk SP203L 1 SK Business Engelsk DD116L 1 SK Drama DD116L 1 SK STOK Drama SP203L 1 MU Business Engelsk PE156L 3 SK Fagdidaktikk i kroppsøving/idrettsfag RL181L 1 SK RLE 1B Kristendom, filosofi og etikk SRS300L 1 SK Samfunn, religion og skole MA132L 1 SK Matematikk 1A, 5 10; Tallære, algebra og funksjonslæ MA132L 1 SK ST Matematikk 1A, 5 10; Tallære, algebra og funksjonslæ MA260L 1 SK Matematikk 2A, 5 10; Kvantitative og kvalitative meto SP172L 1 MU Amerikanske studier for Bachelor i engelsk SYK108H 1 SK BO Anatomi, fysiologi, biokjemi, ernæringsfysiologi og mik SYK108H 1 SK MO Anatomi, fysiologi, biokjemi, ernæringsfysiologi og mik SYK100H 1 SK BO Grunnleggende sykepleie SYK100H 1 SK MO Grunnleggende sykepleie RL122L 1 MA Frist innlevering: kl. 14:00 Religion, livssyn og etikk MA121L 1 OP Frist innlevering: kl. 14:00 Matematikk MA121L 1 OP STOK Frist innlevering: kl. 14:00 Matematikk MA263L 1 OP Frist innlevering: kl. 14:00 Matematikk 2 del VT309L 1 OP Frist innlevering: kl. 14:00 Vitenskapsteori og forskningsmetoder SP170L 1 OP 1 Frist innlevering: kl. 14:00 Engelsk språk SP170L 1 OP 2 Frist innlevering: kl. 14:00 Engelsk språk PE236L 1 OP Frist innlevering: kl. 14:00 Modul 3 Flerarenalæring og læring gjennom flere lærin SYK188H 1 HJ Uttak: Frist innlevering: kl. 14:00 Sykepleierens lederfunksjon SYK188H 1 HJ MO Uttak: Frist innlevering: kl. 14:00 Sykepleierens lederfunksjon SYN100H 1 HJ Uttak: Frist innlevering: kl. 14:00 Grunnleggende sykepleie SYN100H 1 HJ HE Uttak: Frist innlevering: kl. 14:00 Grunnleggende sykepleie

7 SYN100H 1 HJ VE Uttak: Frist innlevering: kl. 14:00 Grunnleggende sykepleie PED126L 1 HJ1 Uttak: Frist innlevering: kl. 14:00 Pedagogikk og elevkunnskap KH120L 1 HJ Uttak: Frist innlevering: kl. 15:00 Forming KKK100L 1 HJ1 Uttak: Frist innlevering: kl. 14:00 Kunst, kultur og kreativitet KKK100SL 1 HJ1 Uttak: Frist innlevering: kl. 14:00 Kunst, kultur og kreativitet KKK100SL 1 HJ1 VE Uttak: Frist innlevering: kl. 14:00 Kunst, kultur og kreativitet SP172L 1 HJ Uttak: Frist innlevering: kl. 14:00 Amerikanske studier for Bachelor i engelsk MU115L 1 HJ Uttak: Frist innlevering: kl. 14:00 Musikk PE156L 3 HJ Uttak: Frist innlevering: kl. 14:00 Fagdidaktikk i kroppsøving/idrettsfag BUL100SL 1 HJ Uttak: Frist innlevering: kl. 14:00 Barns utvikling, lek og læring KH120L 1 PE1 Uttak: Frist innlevering: kl. 14:00 Forming SP229L 1 HJ Uttak: Frist innlevering: kl. 14:00 Amerikansk prosa siden

8 EKSTRAORD.EKSAMEN FBA VÅR 15 emnekode versj vurdkomb emnenavn_bokmal eksdato Frist oppmelding AK202F 1 SK2 Oppdrettsteknologi BI229F 1 SK Genomikk og bioinformatikk AK320F 1 SK Akvakulturernæring BI224F 1 SK Vitenskapelige metoder AK203F 1 SK Oppdrett av laksefisk AK204F 1 SK Oppdrett av marin fisk BI125F 1 SK Biodiversitet BI317F 1 SK1 Evolusjonær genetikk KJ103F 1 SK3 Kjemi og biofysikk AK122F 1 SK Akvakultur EK105F 1 SK Merkevarebygging og forbrukeradfer BI108F 1 SK Sjømat BI133F 1 SK Økologi og biodiversitet BI123F 1 SK2 Økologi BI217F 1 SK3 Mikrobiologi EK124F 2 SK Markedsføringsledelse EK203F 1 SK Produksjonsplanlegging og oppdretts EK236F 1 SK Butikkledelse og distribusjon BI210F 1 SK Molekylær cellebiologi BI231F 1 SK Histologi og embryologi KJ100F 1 SK Grunnleggende kjemi KJ103F 1 SK2 Kjemi og biofysikk KJ100F 1 MA Grunnleggende kjemi Frist innlevering: kl. 14: AK303F 1 HJ Akvakultur Ut: innlev: kl. 14: BI108F 1 MA Sjømat? BI123F 1 MA2 Økologi? HM104F 1 MC Grunnopplæring HMS for havbruk og? AK205F 1 MU Fiskehelse og velferd?

CAMPUS TROMSØ. Eksamenssted: Administrasjonsbygget, 1. et., B.154, Aud.max. og MH-bygget (se fronter)

CAMPUS TROMSØ. Eksamenssted: Administrasjonsbygget, 1. et., B.154, Aud.max. og MH-bygget (se fronter) Eksamenssted: Administrasjonsbygget, 1. et., B.154, Aud.max. MH-bygget (se fronter) DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET (side 1) Bioin-104 Molekylærbioli Ti 17. februar 2015 09.00-15.00 MH-bygget Erg-1010

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

FoU i Praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Stjørdal/Levanger, 22. og 23. april 2013

FoU i Praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Stjørdal/Levanger, 22. og 23. april 2013 FoU i Praksis 2013 Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning Stjørdal/Levanger, 22. og 23. april 2013 Redigert av Anne Beate Reinertsen, Berit Groven, Agneta Knutas og Astri

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

Innføring i Petroleumslogistikk, 8 forskjellige delfag som til sammen gir deg 60 studiepoeng.

Innføring i Petroleumslogistikk, 8 forskjellige delfag som til sammen gir deg 60 studiepoeng. Innføring i Petroleumslogistikk, 8 forskjellige delfag som til sammen gir deg 60 Hver modul gir 7,5 Studiet er i samarbeid med Høyskolen i Molde. Opptakskrav: Studiet krever ikke andre opptakskrav enn

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Sosionomer og sosialt arbeid

Sosionomer og sosialt arbeid Sosionomer og sosialt arbeid Sosionomer og sosialt arbeid Innledning Sosionomer i Norge arbeider innenfor et vidt spekter av arbeidsfelt. En stor andel arbeider i kommunal helse-, sosial- og barneverntjeneste

Detaljer

Hvordan blir flinke elever ivaretatt?

Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Er det forskjell på offentlige og private skoler? Nils Georg Hansen og Torfinn Hansen Veileder Professor Gjert Langfeldt Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Religion i skole og utdanning: Et bidrag til dialog Utdanningspolitiske retningslinjer og anbefalinger fra forskningsprosjektet REDCo

Religion i skole og utdanning: Et bidrag til dialog Utdanningspolitiske retningslinjer og anbefalinger fra forskningsprosjektet REDCo 19. Mars, 2009 Religion i skole og utdanning: Et bidrag til dialog Utdanningspolitiske retningslinjer og anbefalinger fra forskningsprosjektet REDCo Fra: REDCo (Religion in Education. A contribution to

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS Kreftforskning Norsk forskning står sterkt internasjonalt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Skreddersydd medisin Individtilpasset behandling er god økonomi Kommersialisering Hvorfor utvikle

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning

Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning Juni 2009 Innholdsliste Innledning til Dannelsesutvalgets sluttdokument: 3 Dannelsesperspektiver i høyere

Detaljer

Hensikter med lærerutdanning og ulike kunnskapsformer

Hensikter med lærerutdanning og ulike kunnskapsformer Hensikter med lærerutdanning og ulike kunnskapsformer Er integrasjon av pedagogikk og fagdidaktikk formålstjenlig? av cecilie r. haugen og tine a. hestbek Et pågående forskningsprosjekt om kunnskapsformer

Detaljer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Jan Moren Om reformer En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2011:24

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010 Pedagogikk og lærerutdanning Nyheter 2010 Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grönlien Zetterqvist Profesjonsetikk for lærere Gjennom en vanlig skoledag oppstår det ofte krevende situasjoner,

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET STATUS OG BEHOV Bente Berget UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap SLUTTRAPPORT TITTEL: Forskning og kompetanse

Detaljer

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd er en sentral

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Thema emnekategorier Versjon 1.1

Thema emnekategorier Versjon 1.1 Thema emnekategorier Versjon 1.1 Word- fil opprettet av Jesús Peraita A AB ABA ABC ABK ABQ AF AFC AFCC AFCL AFF AFH AFJ AFK AFKB AFKC AFKG AFKN AFKP AFKV AFP AFT AFW AG AGA AGB AGC Kunst og kultur Kunst

Detaljer