EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14"

Transkript

1 EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14

2 TYNGDEN DU TRENGER handelshøyskolen BI samarbeider tett med næringslivet for å kunne tilby studentene en næringslivs - orientert utdanning som holder høy faglig standard. Utdanningen er relevant både med tanke på karriere i privat- og offentlig sektor. Arbeids - markedsundersøkelsen 2012 viser at 9 av 10 av avgangsstudentene er i jobb etter seks måneder. Innsikt i globali seringen og dens virkninger blir stadig viktigere. Derfor har BI særlig fokus på internasjonalisering. En voksende andel av master - studentene og fagpersonalet kommer fra andre land. All under - visning, bortsett fra på Master i regnskap og revisjon, skjer på engelsk. BIs fagmiljø forsterker vår internasjonale profil ved å forske på og bringe internasjonale aspekter inn i undervisningen. Som BIstudent er det lagt særlig godt til rette for å legge deler av master - studiet til høyt anerkjente utdanningsinstitusjoner i utlandet. Kandidater med internasjonal kompetanse er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Ved å ta en mastergrad på BI får du fordelene av et vitnemål som er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt. Velger du en utdanning på BI, velger du en sikker og spennende vei inn i arbeidslivet. lykke til med valg av masterstudium. Tom Colbjørnsen Rektor, Handelshøyskolen BI OM BI Handelshøyskolen BI har internasjonalt anerkjente vitenskapelige miljøer innenfor sine kjerneområder. Dette gjør BI i stand til å levere forsknings - basert kunnskap, som kombinert med god pedagogikk gir grunnlag for kunnskapsrike og handlekraftige kandidater. Forskningsbasert og internasjonalt hva betyr det for deg? handelshøyskolen BIs faglige stab på 360 personer høster internasjonal aner - kjennelse for sin forskning, spesielt innenfor satsningsområdene finans, markedsføring, samfunnsøkonomi og strategi. Instituttene for henholdsvis markedsføring og finans er for eksempel begge blitt vurdert som topp ti beste innenfor sine fagfelt i Europa når det gjelder publisering i ledende akademiske tidsskrifter. For deg som masterstudent betyr dette at du får jobbe tett med professorer som er blant de beste innen sine fagfelt. Fagmiljøet på BI vil gi deg muligheten til å bli en ekspert innenfor de fagretningene som tilbys gjennom våre seks masterprogrammer. Fokus på næringsliv handelshøyskolen BI har tett tilknytning til og samarbeid med både privat og offentlig sektor. På våre studier finner du forelesere som arbeider i næringslivet, og som dermed kobler teori og praksis. BIs lokalisering i Oslo gjør også at man enkelt har tilgang til kompetanse fra de ledende næringslivsaktørene i Norge. Beliggenhet Nydalen er nært tilknyttet offentlig kommunikasjon og ligger kun 10 minutter unna Oslo sentrum. Flertallet av store norske og internasjonale bedrifter i Norge har sine hovedkontor i Oslo. Dette gjør at ekspertisen i næringslivet aldri er langt unna. BIs faglige stab jobber ofte med forskningsprosjekter i samarbeid med næringslivet, noe som kommer studentene til gode fordi de fagliges forskning er det som undervises. livet utenom studiene Studentforeningen ved BI i Oslo (SBIO) tilbyr en rekke aktiviteter og prosjekter du kan involvere deg i, slik at du som student skal ha det best mulig, både sosialt og i studiene. Les mer på Graduate Students Society (GSS) er et samlingspunkt for alle masterstudenter på tvers av fagretningene. Styret i GSS består av masterstudenter som jobber både for faglig utvikling og sosiale arrangementer for deg som student. Les mer på Karriereservice Karriereservice er din link til norsk privat og offentlig næringsliv i studietiden. De tilbyr mange ulike typer kurs og veiled - nings tjenester rettet spesielt mot master - studenter, for å gjøre deg best mulig i stand til å få drømmejobben etter utdanningen. Den årlige Karrieredagen og de nesten daglige bedriftspresentasjonene på campus arrangeres i tett samarbeid med studentene i Næringsutvalget i SBIO. BIs jobbdatabase gir deg tilgang til en rekke relevante deltidsjobber, internships og fulltidsjobber. Les mer på Alumni Etter studiene vedlikeholder du nettverket gjennom BI Alumni. BI har over alumni, hvorav en økende andel bor i utlandet. BI har communities/ lokalforeninger i mange land og har mange faglige interessegrupper. Les mer på Fakta om masterstudentene Totalt antall studenter: 1057 Opptak 2012: 542 Gjennomsnittsalder: 25 år Menn/Kvinner: 49 %/51 % Norsk/Internasjonal: 72 %/28 %* Antall nasjonaliteter: 55* *inkludert utvekslingsstudenter 2

3 Noen inntrykk fra Oslo Handelshøyskolen BI i Oslo, bydel Nydalen 3

4 MASTER I økonomi OG ledelse/siviløkonom Dette masterprogrammet kombinerer bred forretningsforståelse med analytiske og kvantitative ferdigheter, noe som gjør deg svært ettertraktet i arbeidsmarkedet. Du kan spesialisere deg i to fagområder (en major og en minor). Du kan velge mellom å ta en tilleggsspesialisering (minor) eller å ta valgfag. Du kan også velge mellom å dra på utveksling/ Double Degree til en partner - skole i utlandet eller å gjennomføre i et internship som gir deg nyttig erfaring fra næringslivet hjemme. Du kan i stor grad skreddersy din mastergrad etter egne faglige ambisjoner og behov. Analytiske og strategiske ferdigheter er sammen med evnen til å takle utfordringer noe av det viktigste du lærer i studiet. her blir du både generalist og spesialist. Studiet passer for deg som er analytisk anlagt og som har karriereambisjoner som trainee, som konsulent eller i ulike spesialistjobber i næringslivet og forvaltning. Kandidatene vil få sidetittelen Siviløkonom *, en tittel med et solid omdømme i norsk næringsliv. Masterprogrammet er for femte år på rad rangert i The Financial Times ranking blant de 70 beste Masters in Management utdanninger. English title: Master of Science in Business *krever en fullført mastergrad i økonomi og ledelse og en fullført bachelorgrad ihht. krav satt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Fakta Undervisningsspråk: Engelsk 2 år Antall opptak 2012: 241 Andel Kvinner/Menn: 39%/61% Andel studenter fra BI: 80 % Andel internasjonale studenter: 10 % Andel studenter fra andre skoler: 20 % Studiepoeng totalt: 120 Studiepoeng kursportefølje: 90 Studiepoeng masteroppgave: 30 Studiet gir mulighet for utveksling eller Internship i 3. semester. Det tilbys Double Degree for alle spesialiseringsretninger. Analytiske kjernekurs Alle studenter må ta fem analytiske kjernekurs: metode og data analyse statistikk etikk matematikk mikroøkonomi Disse kursene tas i studiets først år, for å sikre en forskningsbasert grad med fokus på sterke analytiske og kvantitative evner i den valgte majoren. Eksempler på stillinger fra årets kull Sparebank 1 J.P. Morgan Grieg Investor AS Norwegian Wood Unit4 Agresso AS KPMG Advisory DNB Deloitte QuestBack AS The Boston Consulting Group EnterCard Trainee hr Generalist Konsulent Stabssjef Konsulent Associate Kundeansvarlig Konsulent Prosjektleder Associate Markeds analytiker 4

5 Velg en Major Major er din spesialisering. hver major består av 6 til 7 fag innen et fagområde. Masteroppgaven (30 studiepoeng) skrives om et selvvalgt tema i majoren din. Dette gir deg en dybdeforståelse av fagområdet. Du må velge en av BIs åtte majors når du søker på dette masterprogrammet, slik at BI kan vurdere dine kvalifikasjoner: Internasjonal Business NY Finans Samfunnsøkonomi Markedsføring Personalledelse (hrm) Strategi logistikk Regnskap, jus og skatt (norskkunnskaper kreves) NY Major i Internasjonal business BIs nye major i internasjonal business er en kombinasjon av flere fagområder. Majoren er bredere enn tradisjonelle spesialiseringer og trekker inn strategi, organisasjonsteori, markedsføring, finans og samfunnsøkonomi, for å gi best mulig forståelse av fagområdet internasjonal business og global forretningsdrift. Majoren innebærer obligatorisk utveksling i tredje semester, samt mulighet for internship i utlandet, for å integrere teori og praksis i et internasjonalt perspektiv. Minor* Du kan velge en minor, bestående av 3-4 fag fra en annen major. En minor vil gi verdifull kompetanse innen et annet fagområde. Du kan velge blant alle åtte majors (se egen liste) pluss: Innovasjon og entreprenørskap Politisk økonomi Internship (8 ukers jobb i bedrift pluss to kurs) Frie valgfag* ønsker du en bredere fagprofil, kan du i stedet for en minor velge 3-4 kurs fra ulike fagområder som valgfag for å få økt innsikt i flere fagfelt. Utenlands i andre studieår* Du kan velge å dra på utveksling til en partnerskole i tredje semester og ta en minor eller valgfag på en av BIs partner - skoler. Et annet alternativ er å ta en Double Degree hvor du er på utveksling hele det andre året, skriver thesis på partnerskolen og får to mastergrader på to år. *Valgene for det andre studieåret gjøres i første studieår. BI vil gi deg informasjonen du trenger for å gjøre et valg som passer deg. For mer informa - sjon om Double Degree og utveksling se Internasjonale muligheter. Mer informasjon på QTEM-master; en ny internasjonal mulighet på BI Quantitative Techniques for Economics and Management Dette er en ny internasjonal nettverksmaster for studenter som ønsker seg en karriere i utlandet. Du tilbringer to semestre ved to ulike europeiske business-skoler samt at man gjennomfører internship i en bedrift. Masterstudiet er for studenter som har tatt bachelor i finans eller bachelordelen av siviløkonomstudiet og som skal ta Master i økonomi og ledelse med major i finans eller samfunnsøkonomi. S t u d e n t S o m h a r h a t t i n t e r n S h i p BIs internship var en unik mulighet i masterstudiet som gav meg verdifull arbeidserfaring innen alt fra utfordrende intervjuprosesser til komplekse oppgaver. Mitt internship i DNB bestod av spennende og varierte arbeidsoppgaver godt tilpasset min studiebakgrunn, et hyggelig miljø og en bratt læringskurve. Dette vil jeg definitivt dra nytte av videre - både i resten av studietiden og i arbeidslivet! Ingrid Marie Zeiner Master i Økonomi og ledelse (Siviløkonom) 5

6 MASTER I STRATEGISK MARKEDSFøRINGSlEDElSE Strategisk markedsføringsledelse utdanner markedsorienterte ledere med analytiske evner og god økonomiforståelse. Bedriftene etterspør i dag lederkandidater som med solid markedskunnskap og statistiske og økonomiske analysemetoder kan under - bygge sine anbefalinger eller beslutninger. her eksponeres du for fag som Brand Management, Marketing Finance, New Product Development og Strategic Marketing Issues. Alle kursene har et fokus på markedsføring i et lederperspektiv. Programmet passer for deg som ønsker å jobbe som konsulent, som trainee og som produkt-/markedssjef og lignende markedsføirngsstillinger. English title: Master of Science in Strategic Marketing Management Les mer på Fakta Undervisningsspråk: Engelsk 2 år Antall opptak 2012: 42 Andel Kvinner/Menn: 69%/31% Andel studenter fra BI: 57 % Andel internasjonale studenter: 26 % Andel studenter fra andre skoler:43 % Studiepoeng totalt: 120 Studiepoeng kursportefølje: 90 Studiepoeng masteroppgave: 30 Studiet gir mulighet for utveksling i 3. semester eller double degree i andre studieår. Eksempler på stillinger fra årets kull Stabburet Brand Manager Mondelēz International Category Trade Norway Manager Det Norske Veritas (DNV) Markedansvarlig Radisson Blu Sales Manager Capgemini Prosjektleder Accenture Konsulent OMD Medierådgiver hewlett-packard Sales Specialist DNB Markeds koordinator MASTER I FINANSIEll økonomi handelshøyskolen BI er internasjonalt anerkjent for sitt forskningsmiljø innenfor finansiell økonomi. Fagmiljø i finans har igjennom flere år rekruttert faglige medarbeidere internasjonalt og er i dag rangert blant de topp ti mest produktive fagmiljøene i Europa. Fagsammensetningen gir studentene forståelse for moderne finansiell teori og anvendelse av disse. Studentene kan velge å fordype seg innen corporate finance (finansiell styring) eller asset pricing (finansielle investeringer). Studiet passer for deg som vil jobbe innen bank, finans, finansmarkedsoperasjoner, innen corporate governance og som controller/cfo. English title: Master of Science in Financial Economy. Les mer på Fakta Undervisningsspråk: Engelsk 2 år Antall opptak 2012: 40 Andel Kvinner/Menn: 35%/65% Andel studenter fra BI: 30 % Andel internasjonale studenter: 50 % Andel studenter fra andre skoler: 70 % Studiepoeng totalt: 120 Studiepoeng kursportefølje: 90 Studiepoeng masteroppgave: 30 Studiet gir mulighet for utveksling i 3. semester eller double degree i andre studieår. Eksempler på stillinger fra årets kull Pareto Securities Share Broker VISMA Management Trainee Statoil ASA Graduate Corporate Programme Statistisk Sentralbyrå Junior Executive Officer ABG Sundal Collier Equity Analyst Norges Bank Analytiker ESCP Europe School of Doktorgrads Business student (PhD) Det Norske Veritas (DNV) Commercial and Compliance Manager European Parliament Trainee 3M Norge Business Analyst a l u m n i Den tette kontakten BI og studentforeningen har med næringslivet gjorde at jeg ble kjent med potensielle arbeidsgivere mens jeg var i utdannelse. Dette fikk jeg god bruk for i ansettelsesprosessen. Den faglige tyngden jeg sitter med etter fullført master er meget relevant for min nåværende arbeidsgiver Orkla ASA. Mange problemstillinger og utfordringer jeg møter hver dag, kjenner jeg igjen fra caser og oppgaver jeg jobbet med på BI. Martin Ygre Master i Strategisk markedsføringsledelse 6

7 MASTER I INNOVASJON OG ENTREPRENøRSKAP Studiet utvikler lederskapsforståelse og innsikter om endringsprosesser, innen foretak så vel som etablering av ny virksomhet. Studiet kombinerer teoretisk og praktisk kunnskap om entreprenørskap og innovasjon. Dette passer for de som er opptatt av endringsprosesser innen privat eller offentlig sektor. Det er fokus på lederskap, lønnsomhet og praktisk anvendelse, men det gjøres innenfor en større økonomisk og samfunnsmessig horisont. Man har kurs innen innova sjons - teori, ledelse, strategi, økonomisk teori og finansielle perspektiver. Det passer spesielt godt for arbeidsoppgaver knyttet til forretningsutvikling. English title: Master of Science in Innovation and Entrepreneurship Les mer på Fakta Undervisningsspråk: Engelsk 2 år Antall opptak 2012: 19 Andel Kvinner/Menn: 63%/37% Andel studenter fra BI: 21 % Andel internasjonale studenter: 47 % Andel studenter fra andre skoler: 79 % Studiepoeng totalt: 120 Studiepoeng kursportefølje: 90 Studiepoeng masteroppgave: 30 Studiet gir mulighet for utveksling i 3. semester og Gründerskolen eller internship i Forskningsparken i Oslo mellom 1. og 2. studieår. Eksempler på stillinger fra årets kull: Markup Insight ABB Opef Engineering AS hitachi Data Systems AS Opera Software Evry OMD Capgemini Consulting Mamut Markeds analytiker Prosjektleder Business Advisor Sales Associate Business Developer Junior Consultant Medierådgiver Konsulent Sales Trainee MASTER I ledelse OG ORGANISASJONSPSYKOlOGI Studiet har fokus på temaer innenfor ledelse og organisasjonspsykologi med innslag av tradisjonelle businessfag. her kombineres bred organisasjonspsykologisk forståelse med forskningsbasert kunnskap og analyse av konkrete situasjoner og fenomener, samt praktisk anvendelse og ferdighetstrening. Studiet passer for de som ønsker seg arbeidsoppgaver innen leder- og organisasjonsutvikling, en karriere innen strategisk human Resource Management, eller som ønsker å satse på undervisning og forskning. English title: Master of Science in leadership and Organizational Psychology Les mer på Fakta Undervisningsspråk: Engelsk 2 år Antall opptak 2012: 51 Andel Kvinner/Menn: 71%/29% Andel studenter fra BI: 18 % Andel internasjonale studenter: 24 % Andel studenter fra andre skoler: 82 % Studiepoeng totalt: 120 Studiepoeng kursportefølje: 90 Studiepoeng masteroppgave: 30 Studiet gir mulighet for utveksling i 3. semester eller double degree i andre studieår. Eksempler på stillinger fra årets kull Statkraft Change agent handelshøyskolen BI Doktorgrads student (PhD) Mercuri Urval Recruitment Specialist Jernbaneverket Personal konsulent Menzies Aviation AS hr Konsulent hamilton People AS Rekrutterer Accenture Konsulent Aims International Researcher Det Norske Veritas (DNV) Management Trainee n æ r i n g S l i v S p r o f i l Utdannelse er viktig på alle nivåer, men en mastergrad kan være med på gjøre deg enda mer relevant i en søkeprosess. BI tilbyr markedsrelevante mastergrader innen sine felt, og har et godt opplegg der studenter kan velge utveksling, og på visse retninger til og med internship. Dette kan være med på å skaffe studentene viktig erfaring for arbeidslivet. Silje Berntsen Bogen Specialist Human Resources Opera Software ASA 7

8 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON BIs fagmiljø innen regnskap og revisjon er anerkjent, og blant de toneangivende for bransjen og næringslivet. Instituttet forsker blant annet på norsk og internasjonal regnskapslovgivning og regnskapspraksis, kompetansestyring, skatt, selskapsrett og økonomisk kriminalitet. Studiet har en klar internasjonal profil. Målet er å gjøre studentene fortrolige med aktuelle spørsmål innenfor ledende nasjonale og internasjonale fagmiljøer, både akademisk og profesjonsmessig. Sentrale temaer er finansregnskap, IT-revisjon, revisjon, selskapsrett, EU-rett, forretningsforståelse, strategi, verdsettelse, foretaksstyring og etikk. Studiet gir fagkompetansen for å søke om profesjonstittelen Statsautorisert Revisor. English title: Master in Professional Accountancy Les mer på Fakta Undervisningsspråk: Norsk* 2 år Antall opptak 2012: 110 Andel Kvinner/Menn: 45%/55% Andel studenter fra BI: 46 % Andel internasjonale studenter: 5 % Andel studenter fra andre skoler: 54 % Studiepoeng totalt: 120 Studiepoeng kursportefølje: 90 Studiepoeng masteroppgave: 30 * Enkelte kurs undervises på engelsk. Utenlandske søkere må dokumentere norskkunnskaper Studiet gir mulighet for utveksling i 3. semester. Eksempler på stillinger fra årets kull BDO AS KPMG Ernst & Young PwC Skatteetaten Deloitte Coca cola drikker AS Riksrevisjonen Adm. Direktør Revisor Senior Revisor Senior Associate Senior Rådgiver Revisor Revisor Første konsulent S t u d e n t S o m h a r h a t t m e n t o r For meg har mentorprogrammet vært en unik mulighet til å reflektere over ulike problemstillinger med en svært kompetent samtalepartner, samt å få mulighet til å bygge et nettverk med etablerte aktører i næringslivet. Mentorprogrammet til BI er noe av det mest verdifulle jeg har vært med på under studietiden, og jeg har fremdeles god kontakt med min mentor. Lene Mamre Sandersen Master i Økonomi og ledelse (Siviløkonom) Risk Manager i Bank 1 Oslo Akershus AS 8

9 Internasjonale muligheter Alle masterprogrammene på Handelshøyskolen BI gir deg muligheten til å studere minimum ett semester i utlandet. Studenter som drar utenlands får en profil som er svært etterspurt i norsk privat næringsliv og offentlig sektor. Utveksling Som masterstudent har du anledning til å tilbringe det tredje semesteret i utlandet. Du kan velge blant mange av våre over 170 samarbeidene utdanningsinstitusjoner i 45 land. I 2012 reiste 124 masterstudenter fra BI ut til en av våre anerkjente partnere i henholdsvis latin-amerika, Nord-Amerika, Europa, Asia, Afrika og Australia. Samme år fant 120 utenlandske masterstudenter veien til BI. Les mer på d o u b l e d e g r e e - S t u d e n t Internasjonalt mentorprogram Det internasjonale mentorprogrammet tas i andre studieår. Maksimum 20 masters - tudenter får opptak, og de blir knyttet til hver sin mentor basert på personlighet, bakgrunn, studieprogram og interesser. Fokuset er på studentenes personlige utvikling. Mentorene i programmet har lang norsk og internasjonal ledererfaring. Les mer på Double degree Studenter kan søke om å ta en Double Degree, og de som er kvalifisert studerer ett år ved BI og ett år ved en partnerinstitusjon i utlandet. Dette resulterer i to mastergrader, en fra BI og en fra partnerinstitusjonen. handelshøyskolen har per i dag Double Degree avtaler med følgende utdannings - inst itusjoner: Master i økonomi og ledelse: CATÓlICA lisbon School of Business & Economics, lisboa, Portugal Queen s School of Business, Kingston, Canada Edhec Business School, lille, Frankrike Universitetet i ljubljana, Slovenia (kun studenter med major i finans) Master i finansiell økonomi: Universitetet i ljubljana, Slovenia Double degree er et meget godt tilbud for de som ønsker en ekstra utfordring i studiene. Man oppnår to mastergrader samtidig som man får internasjonal erfaring. Jeg tror dette vil være et viktig fortinn som vil øke mine sjanser i jobbmarkedet etter endt utdannelse. Christian Martin Mathiesen, Master i Økonomi og ledelse (Siviløkonom) Master i strategisk markedsføringsledelse: Universitetet i Groningen, Nederland Master i organisasjonspsykologi og ledelse: Universitetet i Tilburg, Nederland Les mer på 9

10 PRAKTISK INFORMASJON Pris høst 2013/vår ,- kroner per studieår (to studieår) ,- kroner per studieår for interne søkere (minimum 120 studiepoeng fra BI) BI-Rektors stipend BI tilbyr stipend til toppkandidater. Søkere med gjennomsnittskarakter A på ECTS skalaen eller tilsvarende fra bachelor graden kvalifiserer til å søke. BI-Rektors stipend dekker studieavgiften for begge studieårene. I 2012 ble 19 stipender tildelt. Karakterer og studiepoeng Som et resultat av Kvalitetsreformen av høyere utdanning i Norge bruker BI et karaktersystem med en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Et fullt studieår på BI er normert til 60 ECTS studiepoeng. 30 studiepoeng angir ett semesters studieomfang. Karakterskalaen og studiepoeng er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System). Generelle opptakskrav Alle masterprogrammene krever at du har fullført og bestått en bachelorgrad (180 studiepoeng) innen studiestart I tillegg kommer spesifikke fagkrav til hvert program Kravet til gjennomsnittskarakter er minimum 3,50 (B) for opptak til alle masterprogrammene. BI tar ikke opp masterkandidater med lavere karaktersnitt. Tilleggstester for kandidater som har bachelorgrad fra utlandet. Det er krav til en gjennomført GMAT/GRE og TOEFl/IElTS test med resultat over minimumskrav. Fritak for tester kan innvilges etter definerte regler Les mer på Frivillig forkurs Alle masterprogrammene tilbyr frivillige forkurs for studenter som føler et behov for å friske opp kunnskapen. BI forutsetter at nye studenter har forkunnskaper tilsvarende forkursenes innhold. Søknads- og opptaksprosedyre Søknadsfrist er 15. april for norske søkere. Søknad om rektors stipend og frist for ettersendelse av dokumentasjon er 15. april. Med forbehold om ledig plass, praktiserer BI rullerende opptak frem til studiestart. Vi anbefaler at du søker innen fristen på eller Når du mottar tilbud om studieplass takker du ja ved å signere og returnere kontrakten. Gjør deg kjent med studievilkårene og informasjonsmateriellet du får sammen med tilbudet. Kalender 15. april Søknadsfrist for opptak og for stipendsøknad 15. april Frist for ettersendelse av dokumenter 1. august Start forkurs 13. august Studiestart Nov. des. Eksamensperiode Tidlig januar Semesterstart Mai juni Eksamensperiode Medio juni Sommerferie Master i økonomi og ledelse/siviløkonom Master i strategisk markedsføringsledelse Master i ledelse og organisasjonspsykologi Master i finansiell økonomi Master i innovasjon og entreprenørskap Master i regnskap og revisjon Masteroppgave (thesis) Masteroppgave (thesis) Masteroppgave (thesis) Masteroppgave (thesis) Masteroppgave (thesis) Masteroppgave (thesis) Tilleggsspesialisering (minor)/valgkurs sp Spesialiseringskurs i strategisk markedsføringsledelse 60 sp Spesialiseringskurs i ledelse og organisasjonspsykologi 60 sp Spesialiseringskurs i finansiell økonomi 60 sp Spesialiseringskurs i innovasjon og entreprenørskap 60 sp Spesialiseringskurs i regnskap og revisjon 90 sp Spesialisering (major) sp Kjernekurs Kjernekurs Kjernekurs Kjernekurs Kjernekurs Mulighet for utveksling eller Intership i 3. semester eller Double Degree i 2. studieår Mulighet for utveksling i 3. semester eller Double Degree i 2. studieår Mulighet for utveksling i 3. semester eller Double Degree i 2. studieår Mulighet for utveksling i i 3. semester eller Double Degree i 2. studieår Mulighet for utveksling i 3. semester og Gründerskolen eller Internship i Forskningsparken i Oslo mellom 1. og 2. studieår Mulighet for utveksling i 3. semester 10

11 PROGRAMINNHOLD Utfordrende læringsmiljø læringsmiljøet på BIs masterprogrammer er formet av kvaliteten på faglig stab, studentene og fasilitetene. Både forelesere og studenter har et internasjonalt perspektiv samt en motivasjon for læring innen kjerneområdene. De forskningsbaserte kursene i programmene er krevende og interaktive. Det forventes at studentene deltar aktivt læringsmiljøet. Som masterstudent på BI blir du en del av det faglige miljøet og knytter tette bånd til de internasjonalt anerkjente fagkreftene. Undervisningsform og vurdering Du vil eksponeres for en variasjon av læringsstiler, men fellesnevneren for disse er fokus på studentdeltakelse og jevnlig til bakemeldinger fra de faglige. For å øke læringsutbyttet og progresjon har master - programmene på BI et høyt nivå av student involvering. Dette kombineres med vurderings former som fremmer læring ved å gi tilbakemeldinger på studentenes arbeid. De fleste av kursene i masterprogrammene følger denne filosofien. For studentene medfører dette at det er obligatorisk opp - møte, innleveringsoppgaver, presentasjoner av case, deltakelse i klassediskusjoner og andre aktiviteter. hovedstruktur på masterstudiene Studiepoeng: Kjernekurs: 2 år på heltid 120 totalt 90 i kursporteføljen 30 i masteroppgaven 4-5 kurs innen bl.a. økonomi, finans, organisasjonsteori, statistikk, strategi, etikk, metode og dataanalyse. Alle må ha etikk og metode. De andre kursene er tilpasset hvert enkelt program. Spesialiseringskurs: 10 kurs innen valgt fagområde Masteroppgave: Fordypningsoppgave innen selvvalgt tema Kurs Flere av kjernekursene går på tvers av de ulike programmene, og legger fundamentet du trenger i de påfølgende spesialiseringskursene. Spesialiseringskursene gir deg en fordypning innen fagområdet du har valgt. Tredje semester gir mulighet for valgfag eller utveksling. Et typisk kurs på master - programmene har 36 timer. Viktige elementer i alle kurs er gruppearbeid, semesteroppgave, klassediskusjoner, presentasjoner og individuelt studiearbeid. Masteroppgave (Thesis) Alle masterstudenter skriver en masteroppgave, oftest i par. Dette er en stor oppgave i informasjonsinnhenting og analyse. Oppgaven teller 30 studiepoeng og omfatter et semesters arbeid. Arbeidet med oppgaven starter allerede i andre semester med kurs i metode. Alt videre arbeid med oppgaven skjer i samråd med en faglig veileder. En typisk masteroppgave starter med å identifisere et problem eller tema av interesse. Deretter søker man informasjon som kan gi grunnlag for egne undersøkelser og analyser av disse. Siste ledd er å trekke egne konklusjoner basert på analysen. 11

12 EFMD Telefon Masteradministrasjonen Utgitt av handelshøyskolen BI Prosjektleder: Annicken henja, Markedsavdelingen BI. Design: Kirsti Nodeland, Grafisk avdeling BI. De fleste foto: Nicolas Tourrenc

HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta en master på BI? Du vil bli ettertraktet i næringslivet Nyutdannede masterkandidater får en faglig tung og anerkjent

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Bachelor i økonomi og administrasjon side 8 Master i økonomi og administrasjon

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter NNU Norsk Næringslivsutvalg Intervjuer med ulike mastergradstudenter 1 Kjære framtidige masterelever, NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje.

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Foto: Nicolas Tourrence JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Side 3 Oppdag dine muligheter Side 4 Hvor begynner jeg? BEVISSTGJØRING Side 6 Hvor leter jeg? ORIENTERING Side 8 Lag

Detaljer

NÆRINGSLIVS- MESSEN 2013 Universitetet i Stavanger

NÆRINGSLIVS- MESSEN 2013 Universitetet i Stavanger MastØk og ØSF inviterer til NÆRINGSLIVS- Design: Ingrid Tvedt-Gundersen MESSEN 2013 Universitetet i Stavanger Tjodhallen 15. januar Næringslivet møter studentene. Mange spennende bedrifter på stand, konkurranser

Detaljer

Dyrk karrieren din hos Deloitte.

Dyrk karrieren din hos Deloitte. Dyrk karrieren din hos Deloitte. 2 Vi ser etter deg som har det lille ekstra. Vi søker mennesker med engasjement, integritet og ambisjoner om å være blant de beste i sitt fagområde. Hos Deloitte mener

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI

SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI SØKNAD til Nokut om AKKREDITERING som VITENSKAPELIG HØYSKOLE fra Handelshøyskolen BI Oslo 30. juni 2007 3 INNHOLD 1 INNLEDNING... 6 1.1 Oversikt 1.2 BI: Seks studiesteder én handelshøyskole 1.3 BIs fagområder

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studieåret 2014/2015 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen (HH),

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studieåret 2015/2016 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen (HH),

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer