Studentundersøkelsen 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentundersøkelsen 2017"

Transkript

1 Studentundersøkelsen 2017 DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR RESPONSTID (MEDIAN) GJENNOMFØRTE m 1s 1156 Først har vi noen spørsmål om bakgrunnen din Hvor gammel er du? Under 20 år år år 30 år eller eldre 1 Under 20 år 45 (3.49 %) år 783 (60.65 %) år 357 (27.65 %) 4 30 år eller eldre 106 (8.21 %) Besvarelser 1291

2 Kjønn Kvinne Mann 1 Kvinne 526 (40.74 %) 2 Mann 765 (59.26 %) Besvarelser 1291

3 Hvor studerer du? 75% 5 25% BI Høyskolen i Oslo og Akershus Norges handelshøyskole Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norges tekniske og naturvitenskaplige universitet Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Annet, noter: 1 BI 189 (14.77 %) 2 Høyskolen i Oslo og Akershus 88 (6.88 %) 3 Norges handelshøyskole 339 (26.48 %) 4 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 165 (12.89 %) 5 Norges tekniske og naturvitenskaplige universitet 204 (15.94 %) 6 Universitetet i Agder 12 (0.94 %) 7 Universitetet i Bergen 94 (7.34 %) 8 Universitetet i Oslo 166 (12.97 %) 9 Annet, noter: 23 (1.8 %) Besvarelser 1280

4 For studenter ved BI Hvilket studieprogram tar du? 75% 5 25% Business Administration Finans Regnskap og revisjon Økonomi og adminstrasjon Økonomi og forretningsjus Siviløkonom/Økonomi og ledelse Annet, noter: 1 Business Administration 6 (3.19 %) 2 Finans 23 (12.23 %) 3 Regnskap og revisjon 18 (9.57 %) 4 Økonomi og adminstrasjon 65 (34.57 %) 5 Økonomi og forretningsjus 8 (4.26 %) 6 Siviløkonom/Økonomi og ledelse 67 (35.64 %) 7 Annet, noter: 1 (0.53 %) Besvarelser 188

5 For studenter ved Høyskolen i Oslo og Akershus Hvilket studieprogram tar du? Økonomi og administrasjon Annet, noter: 1 Økonomi og administrasjon 75 (85.23 %) 2 Annet, noter: 13 (14.77 %) Besvarelser 88

6 For studenter på Norges handelshøyskole Hvilke studieprogram tar du? Siviløkonom Regnskap og revisjon Annet, noter: 1 Siviløkonom 333 (98.23 %) 2 Regnskap og revisjon 5 (1.47 %) 3 Annet, noter: 1 (0.29 %) Besvarelser 339

7 For studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Hvilket studieprogram tar du? Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi Entreprenørskap og innovasjon Teknologi/Indøk Annet, noter: 1 Økonomi og administrasjon 126 (78.75 %) 2 Samfunnsøkonomi 23 (14.37 %) 3 Entreprenørskap og innovasjon 3 (1.88 %) 4 Teknologi/Indøk 3 (1.88 %) 5 Annet, noter: 5 (3.12 %) Besvarelser 160

8 For studenter ved Norges tekniske og naturvitenskaplige universitet Hvilket studieprogram tar du? Data Indøk Komtek Annet, noter: 1 Data 36 (17.82 %) 2 Indøk 126 (62.38 %) 3 Komtek 15 (7.43 %) 4 Annet, noter: 25 (12.38 %) Besvarelser 202

9 For studenter ved Universitetet i Agder Hvilket studieprogram tar du? Indøk Annet, noter: 1 Indøk 12 (100 %) 2 Annet, noter: 0 (0 %) Besvarelser 12 Ingen svar

10 For studenter ved Universitetet i Bergen Hvilket studieprogram tar du? Informatikk Rettsvitenskap Annet, noter: 1 Informatikk 49 (52.13 %) 2 Rettsvitenskap 38 (40.43 %) 3 Annet, noter: 7 (7.45 %) Besvarelser 94

11 For studenter ved Universitetet i Oslo Hvilket studieprogram tar du? Informatikk Rettsvitenskap Samfunnsøkonomi Organisajon, ledelse og arbeid Teknologi, innovasjon og kommunikasjon Annet, noter: 1 Informatikk 70 (42.17 %) 2 Rettsvitenskap 35 (21.08 %) 3 Samfunnsøkonomi 42 (25.3 %) 4 Organisajon, ledelse og arbeid 11 (6.63 %) 5 Teknologi, innovasjon og kommunikasjon 7 (4.22 %) 6 Annet, noter: 1 (0.6 %) Besvarelser 166

12 Hvilket nivå studerer du på? Bachelor Master PhD 1 Bachelor 548 (43.25 %) 2 Master 713 (56.27 %) 3 PhD 6 (0.47 %) Besvarelser 1267

13 Nå har vi noen spørsmål om din kompetanse: Kompetansen deles ofte i to kategorier: Formelle kvalifikasjoner du får gjennom studier (hard skills) og ulike personlige ferdigheter/egenskaper (soft skills). Hva er de viktigste formelle kvalifikasjonene (hard skills) du får gjennom studiet? Velg inntil tre: 75% 5 25% Revisjon og regnskap Politikk og sam Økonomi og finans Sosiologi, psyk Rettsvitenskap Kommunikasjo Markedsføring og compliance og salg Analyse Entreprenørsk Teknologi, data og matematikk Annet, noter: 1 Revisjon og regnskap 357 (29.12 %) 2 Politikk og samfunnsvitenskap 140 (11.42 %) 3 Økonomi og finans 891 (72.68 %) 4 Sosiologi, psykologi og relasjonskompetanse 93 (7.59 %) 5 Rettsvitenskap og compliance 116 (9.46 %) 6 Kommunikasjon og merkevarebygging 107 (8.73 %) 7 Markedsføring og salg 102 (8.32 %) 8 Analyse 591 (48.21 %) 9 Entreprenørskap, innovasjon og tjenestedesign 149 (12.15 %) 10 Teknologi, data og matematikk 437 (35.64 %) 11 Annet, noter: 42 (3.43 %) Besvarelser 1226

14 Hvilke personlige egenskaper og ferdigheter (soft skills) er dine viktigste fortrinn når du skal ut i arbeidslivet? Velg inntil tre: 75% 5 25% Behersker flere fremmedspråk Er innovativ og nyskapende Er god på teamarbeid - har god sosial kompetanse Er analytisk og forstår tall Har god omstillingsevne - setter meg raskt inn i nye oppgaver Er nysgjerrig og tar initiativ til egenutvikling Har særlig interesse og forståelse for teknologi og digitale løsninger Har god forståelse av markedet og ser muligheter Forstår ulike kun Annet, noter: 1 Behersker flere fremmedspråk 134 (10.94 %) 2 Er innovativ og nyskapende 158 (12.9 %) 3 Er god på teamarbeid - har god sosial kompetanse 682 (55.67 %) 4 Er analytisk og forstår tall 606 (49.47 %) 5 Har god omstillingsevne - setter meg raskt inn i nye oppgaver 629 (51.35 %) 6 Er nysgjerrig og tar initiativ til egenutvikling 486 (39.67 %) 7 Har særlig interesse og forståelse for teknologi og digitale løsninger 304 (24.82 %) 8 Har god forståelse av markedet og ser muligheter 266 (21.71 %) 9 Forstår ulike kunders/brukergruppers behov 218 (17.8 %) 10 Annet, noter: 9 (0.73 %) Besvarelser 1225

15 Hva vil være viktigst for deg når du skal velge jobb etter studiene? På en skala fra 1 til 6 hvor 6 er viktigst Betyr ingenting 2. Betyr lite 3. Betyr noe 4. Nokså viktig 5. Svært viktig 6. Helt avgjørende Besvarelser Startlønn og andre økonomiske betingelser 7 (0.59 %) 79 (6.65 %) 316 (26.6 %) 486 (40.91 %) 261 (21.97 %) 39 (3.28 %) 1188 Fleksibel arbeidstid og mulighet til å jobbe hjemmefra/fjernkonktor Kunne jobbe med innovasjon og realisere egne ideer 79 (6.65 %) 313 (26.35 %) 367 (30.89 %) 252 (21.21 %) 146 (12.29 %) 31 (2.61 %) (5.98 %) 333 (28.03 %) 366 (30.81 %) 259 (21.8 %) 126 (10.61 %) 33 (2.78 %) 1188 Flat struktur med kort vei til beslutningene 34 (2.86 %) 212 (17.85 %) 359 (30.22 %) 375 (31.57 %) 179 (15.07 %) 29 (2.44 %) 1188 Mulighet for å kunne jobbe i team 53 (4.46 %) 144 (12.12 %) 298 (25.08 %) 364 (30.64 %) 275 (23.15 %) 54 (4.55 %) 1188 Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter 4 (0.34 %) 13 (1.09 %) 68 (5.72 %) 271 (22.81 %) 520 (43.77 %) 312 (26.26 %) 1188 Hyggelig arbeidsmiljø 6 (0.51 %) 8 (0.67 %) 32 (2.69 %) 155 (13.05 %) 544 (45.79 %) 443 (37.29 %) 1188 Solid og trygg arbeidsplass 10 (0.84 %) 39 (3.28 %) 113 (9.51 %) 285 (23.99 %) 480 (40.4 %) 261 (21.97 %) 1188 Bedriften tar samfunnsansvar 69 (5.81 %) 133 (11.2 %) 304 (25.59 %) 364 (30.64 %) 246 (20.71 %) 72 (6.06 %) 1188 Velrenommert arbeidsplass 37 (3.11 %) 155 (13.05 %) 326 (27.44 %) 400 (33.67 %) 217 (18.27 %) 53 (4.46 %) 1188 Mulighet for å jobbe internasjonalt 91 (7.66 %) 224 (18.86 %) 303 (25.51 %) 278 (23.4 %) 221 (18.6 %) 71 (5.98 %) 1188

16 Hvor mye forventer du å jobbe i din første jobb? I gjennomsnitt: Opptil 40 timer pr. uke timer pr. uke Over 60 timer pr. uke 1 Opptil 40 timer pr. uke 215 (18.17 %) timer pr. uke 846 (71.51 %) 3 Over 60 timer pr. uke 122 (10.31 %) Besvarelser 1183

17 Nå har vi noen spørsmål om finansnæringens omdømme Hva mener du karakteriserer BANKVIRKSOMHET mest? Velg inntil tre. 75% 5 25% Faglig utfordrende Fremtidsrettet God lønn Innovativt Karrieremuligheter Konservativt Mannsdominert Presisje Trygt Teknologisk Viktig samfunnsoppgave Økonomiutdannelse Annet, noter: 1 Faglig utfordrende 204 (17.41 %) 2 Fremtidsrettet 108 (9.22 %) 3 God lønn 296 (25.26 %) 4 Innovativt 65 (5.55 %) 5 Karrieremuligheter 323 (27.56 %) 6 Konservativt 489 (41.72 %) 7 Mannsdominert 241 (20.56 %) 8 Presisje 223 (19.03 %) 9 Trygt 320 (27.3 %) 10 Teknologisk 156 (13.31 %) 11 Viktig samfunnsoppgave 266 (22.7 %) 12 Økonomiutdannelse 537 (45.82 %) 13 Annet, noter: 43 (3.67 %) Besvarelser 1172

18 Hva mener du karakteriserer FORSIKRINGSVIRKSOMHET mest? Velg inntil tre. 75% 5 25% Faglig utfordrende Fremtidsrettet God lønn Innovativt Karrieremuligheter Konservativt Mannsdominert Prestisje Teknologisk Trygt Viktig samfunnsoppgave Økonomiutdannelse Annet, noter: 1 Faglig utfordrende 206 (17.58 %) 2 Fremtidsrettet 148 (12.63 %) 3 God lønn 192 (16.38 %) 4 Innovativt 107 (9.13 %) 5 Karrieremuligheter 191 (16.3 %) 6 Konservativt 491 (41.89 %) 7 Mannsdominert 166 (14.16 %) 8 Prestisje 64 (5.46 %) 9 Teknologisk 142 (12.12 %) 10 Trygt 486 (41.47 %) 11 Viktig samfunnsoppgave 404 (34.47 %) 12 Økonomiutdannelse 290 (24.74 %) 13 Annet, noter: 47 (4.01 %) Besvarelser 1172

19 Kunne du tenke deg å jobbe innen BANK i fremtiden? Ja Nei Har for liten kunnskap om det Vet ikke 1 Ja 688 (58.7 %) 2 Nei 182 (15.53 %) 3 Har for liten kunnskap om det 149 (12.71 %) 4 Vet ikke 153 (13.05 %) Besvarelser 1172

20 Hvorfor kunne du ikke tenke deg å jobbe innen BANK? Velg inntil tre. 75% 5 25% Arbeidsoppgavene virker lite meningsfylte Næringen tar ikke nok samfunnsansvar Næringen virker ikke fremtidsrettet Organisasjonen er for hierarkisk Min utdannelse er ikke relevant For dårlige lønns- og arbeidsvilkår Andre årsaker, noter: 1 Arbeidsoppgavene virker lite meningsfylte 110 (59.78 %) 2 Næringen tar ikke nok samfunnsansvar 48 (26.09 %) 3 Næringen virker ikke fremtidsrettet 53 (28.8 %) 4 Organisasjonen er for hierarkisk 40 (21.74 %) 5 Min utdannelse er ikke relevant 38 (20.65 %) 6 For dårlige lønns- og arbeidsvilkår 16 (8.7 %) 7 Andre årsaker, noter: 42 (22.83 %) Besvarelser 184

21 Kunne du tenke deg å jobbe innen FORSIKRING? Ja Nei Har for liten kunnskap om det Vet ikke 1 Ja 381 (32.54 %) 2 Nei 364 (31.08 %) 3 Har for liten kunnskap om det 252 (21.52 %) 4 Vet ikke 174 (14.86 %) Besvarelser 1171

22 Hvorfor kunne du ikke tenke deg å jobbe i FORSIKRING? Velg inntil tre. 75% 5 25% Arbeidsoppgavene virker lite meningsfylte Næringens tar ikke nok samfunnsansvar Næringen virker ikke fremtidsrettet Organisasjonen er for hierarkisk Min utdannelse er ikke relevant For dårlige lønns- og arbeidsvilkår Andre årsaker, noter: 1 Arbeidsoppgavene virker lite meningsfylte 230 (63.01 %) 2 Næringens tar ikke nok samfunnsansvar 52 (14.25 %) 3 Næringen virker ikke fremtidsrettet 80 (21.92 %) 4 Organisasjonen er for hierarkisk 37 (10.14 %) 5 Min utdannelse er ikke relevant 106 (29.04 %) 6 For dårlige lønns- og arbeidsvilkår 52 (14.25 %) 7 Andre årsaker, noter: 67 (18.36 %) Besvarelser 365

23 Har du hatt summer internship eller deltidsarbeid i bank eller forsikring? Ja Nei 1 Ja 178 (15.21 %) 2 Nei 992 (84.79 %) Besvarelser 1170

24 Hvilke erfaringer har du fra internshipet/deltidsjobben? På en skala fra 1 til 4, hvor 4 er mest riktig God lønn Lange arbeidsdager Faglige utfordringer Flat organisering - kort vei til ledelsen Arbeidet ga høy status og prestisje Hyggelig arbeidsmiljø Mannsdominert 1. Stemmer ikke 2. Stemmer litt 3. Stemmer godt 4. Stemmer Besvarelser helt God lønn 48 (26.67 %) 53 (29.44 %) 52 (28.89 %) 27 (15 %) 180 Lange arbeidsdager 59 (33.15 %) 56 (31.46 %) 38 (21.35 %) 25 (14.04 %) 178 Faglige utfordringer 37 (20.79 %) 51 (28.65 %) 65 (36.52 %) 25 (14.04 %) 178 Flat organisering - kort vei til ledelsen 51 (28.65 %) 48 (26.97 %) 58 (32.58 %) 21 (11.8 %) 178 Arbeidet ga høy status og prestisje 44 (24.72 %) 54 (30.34 %) 55 (30.9 %) 25 (14.04 %) 178 Hyggelig arbeidsmiljø 6 (3.37 %) 14 (7.87 %) 87 (48.88 %) 71 (39.89 %) 178 Mannsdominert 83 (46.63 %) 53 (29.78 %) 19 (10.67 %) 23 (12.92 %) 178

25 Ønsker du å bli informert om karreremuligheter i bank eller forsikring på ditt studiested? Ja Nei Har nok informasjon 1 Ja 802 (68.55 %) 2 Nei 186 (15.9 %) 3 Har nok informasjon 182 (15.56 %) Besvarelser 1170

26 Hva kan finansnæringen gjøre for å bli mer kjent for studentene ved ditt studiested? På en skala fra 1 til 4 hvor 4 er mest relevant Bedriftspresentasjoner arrangert av studentforeningen Stands på karrieredager Mulighet for bedriftsbesøk Summer internship eller deltidsarbeid Bruk av sosiale medier (Facebook, linkedin etc) Økt synlighet i media 1. Ikke relevant 2. Litt relevant 3. Nokså relevant 4. Veldig relevant Besvarelser Bedriftspresentasjoner arrangert av studentforeningen 29 (2.97 %) 127 (13 %) 346 (35.41 %) 475 (48.62 %) 977 Stands på karrieredager 31 (3.17 %) 221 (22.62 %) 384 (39.3 %) 341 (34.9 %) 977 Mulighet for bedriftsbesøk 19 (1.94 %) 145 (14.84 %) 375 (38.38 %) 438 (44.83 %) 977 Summer internship eller deltidsarbeid 3 (0.31 %) 38 (3.89 %) 181 (18.53 %) 755 (77.28 %) 977 Bruk av sosiale medier (Facebook, linkedin etc) 84 (8.6 %) 315 (32.24 %) 359 (36.75 %) 219 (22.42 %) 977 Økt synlighet i media 113 (11.57 %) 382 (39.1 %) 334 (34.19 %) 148 (15.15 %) 977

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

NTNU Kandidatundersøkelsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi

NTNU Kandidatundersøkelsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Kandidatundersøkelsen 2013 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 1 Utvalg Utvalg Bruttoutvalg Nettoutvalg Svarprosent HF totalt 731 394 53,9 % BBI 15 7 47 % MBI 66 30 46 % MBIOT 16 10 63 % MBIOT5

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet I denne delrapporten ser vi på hvordan arbeidsgiverne hvor den siste ansatte kom fra juridiske, skiller seg fra andre arbeidsgivere. Vi definerer her juridiske ut i fra hvorvidt

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI Rekruttér studenter fra BI Hva kan en handelshøyskole tilby? Vi er en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med et sterkt faglig miljø og tette bånd til nærings -

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling. Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen

Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling. Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen + Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen + Kort om oppgavestiller- HiST/AITeL Høgskolen i Sør-Trøndelag er kjent som HiST. HiST

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Ansatte: Etikk, varsling, nøkkelperson- og kompetanserisiko

Ansatte: Etikk, varsling, nøkkelperson- og kompetanserisiko Ansatte: Etikk, varsling, nøkkelperson- og kompetanserisiko Seminar om operasjonell risiko, Bjørvika konferansesenter 5.9.2017 advokat Anja M. Brodschöll, Finans Norge Disposisjon Ansatte og risikohåndtering

Detaljer

Trenger du relevant arbeidserfaring? Summer Internship

Trenger du relevant arbeidserfaring? Summer Internship Trenger du relevant arbeidserfaring? Summer Internship Ambita Summer Internship Ambita er markedsledende i Norge på formidling av eiendomsinformasjon. Ambita har et sterkt og anerkjent fagmiljø med 66

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

2. Hvor studerer du? Utvalgte spørsmål for sammenlikning 13.01.2014 15:13 100% 90% 80% 70% 60% Prosent 50% 40% 29,3% 30% 20% 11,9% 6,9% 10%

2. Hvor studerer du? Utvalgte spørsmål for sammenlikning 13.01.2014 15:13 100% 90% 80% 70% 60% Prosent 50% 40% 29,3% 30% 20% 11,9% 6,9% 10% 2. Hvor studerer du? 10 Sammenlikning av svar fra studenter på utvalgte spørsmål, UiS, og de tre største høyskolene (andelav totalt antall svar fra disse er angitt). 9 8 7 6 3 29,3% 1 6, 1,6% 4, 2,9% 6,5%

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv stiller også stadig større krav til kompetansetilbydere. Rundt Oslofjorden

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

Diplomundersøkelsen

Diplomundersøkelsen 2006200720082009201020112012 Diplomundersøkelsen Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant fjorårets uteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Dekan Eva Falleth

Fakultet for samfunnsvitenskap. Dekan Eva Falleth Fakultet for samfunnsvitenskap Dekan Eva Falleth Universitetsstyrets seminar 5-6 mars 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Samfunnsperspektiv på areal, folkehelse, klima, landskap, mat,

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 Fellesfag og programfag Fellesfag (ikke matematikk) Vg 1 Vg 2 Vg 3 25 timer 12 timer 15 timer Matematikk 5 timer

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Før telefonintervju vet vi: Kjønn Kull (uteksaminert 2010 eller 2011) Alder Avdeling 1 AFT - Bachelor 2 AHS - Bachelor 3 AITeL - Bachelor 4 ALT - Bachelor\Lærer 5 ALT

Detaljer

1. Andel kvinner i finansnæringen.

1. Andel kvinner i finansnæringen. 1. Andel kvinner/menn i finansnæringen Det er jevn fordeling mellom kvinner og menn i næringen, noe det har vært over lengre tid. Om lag 48 prosent av de ansatte var kvinner i 2015. 1 De siste 15 årene

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2012

Diplomundersøkelsen 2012 1 Diplomundersøkelsen 2012 Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant fjorårets uteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk)

Detaljer

Fremtidens digitale universitet. Strategi for digital transformasjon

Fremtidens digitale universitet. Strategi for digital transformasjon Fremtidens digitale universitet Strategi for digital transformasjon Ny viten ny praksis i en digital tidsalder Teknologi er en sterk driver for utviklingen av samfunnet: av offentlig sektor, norsk næringsliv

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE FORORD ELEKTROFAG s. 4 HELSE- OG OPPVEKSTFAG s. 6 Ved Nesodden videregående skole gir vi god elevoppfølging på alle nivåer. Alle elever følges tett opp med faglig veiledning

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Nytte av utdanningen, høy kompetanse og realiserte forventninger? Norske kandidaters erfaringer i et internasjonalt lys

Nytte av utdanningen, høy kompetanse og realiserte forventninger? Norske kandidaters erfaringer i et internasjonalt lys Nytte av utdanningen, høy kompetanse og realiserte forventninger? Norske kandidaters erfaringer i et internasjonalt lys Liv Anne Støren Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr?

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Samarbeidsmuligheter med NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Temamøte for studieinformatører Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Hva ønsker du å få ut av dette temamøtet? Bruk oss gjennom hele studietiden! Karriereklar Fullført graden og oppnådd så gode karakterer

Detaljer

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Temamøte for studieinformatører Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Hva ønsker du å få ut av dette temamøtet? Bruk oss gjennom hele studietiden! Karriereklar Fullført graden og oppnådd så gode karakterer

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

NO Slager kommunikasjon

NO Slager kommunikasjon NO2016-44857 Slager kommunikasjon Total N=306 Sp.1 Jobber du og/eller studerer du? Antall Prosent Ja, er i fulltidsjobb 48 16 % Ja, er i deltidsjobb 78 25 % Ja, er student/går på skole 206 67 % Nei, hverken

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2017

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2017 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2017 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 9. juni 2017 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på Som revisor hjelper du bedrifter og andre virksomheter til å fungere bedre. Du

Detaljer

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:...

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:... Undersøkelse om utdanningsvalg www.naturfagsenteret.no/vilje-con-valg Dette spørreskjemaet har spørsmål om deg og dine kriterier, forventninger og planer knyttet til utdannings- og yrkesvalg. Begynnerstudenter

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG NOVEMBER 2017 TIDSPLAN FOR FAGVALGET Uke 39: Karriereundervisning i klassene Øvelser med interesser, ferdigheter og egenskaper Emne i samfunnsfag om yrker og arbeidsliv

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400 BERGEN NÆRINGSRÅD Om undersøkelsen: Gjennomført 20.10.16 05.11.16 Respondenter: 400 17 % = + 500 ansatte 22 % = 101 500 ansatte 38 % = 11 50 ansatte 21 % = 1 10 ansatte God bransjespredning blant respondentene

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Med kunnskap bygger vi landsdelen

Med kunnskap bygger vi landsdelen Med kunnskap bygger vi landsdelen Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning 01.11.2016 Tromskonferansen Foto: Stig Brøndbo, UiT UiT Norges arktiske universitet 2 3 Universitetsdirektør Administrasjon Universitetsstyret

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 1.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 1. Diplomundersøkelsen 2006 1 Forord Nok en gang har vi i Bindeleddet-NTNU gjennomført vår årlige diplomundersøkelse. Dette er en undersøkelse blant årets ferdiguteksaminerte diplomstudenter ved institutt

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål rundt undersøkelsen kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på epost suks@nhh.no eventuelt til seksjonsleder Kjetil S.

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

LØNNS- UNDERSØKELSEN. Gjennomført 2015 av Grafill, IxDA og Making Waves

LØNNS- UNDERSØKELSEN. Gjennomført 2015 av Grafill, IxDA og Making Waves LØNNS- UNDERSØKELSEN Gjennomført 2015 av Grafill, IxDA og Making Waves Om respondentene Datagrunnlaget består av: Det er litt flere kvinner enn menn. 9 av 10 er mellom 25 og 44 år. Kjønn Alder 30% 26%

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 42% KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk DEL A: NÅVÆRENDE STILLING 01 Hva er din hovedaktivitet? Yrkesaktiv 71% 3 1 Student/skoleelev 14% 3 7 Arbeidssøkende

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

POLITISK PROGRAM

POLITISK PROGRAM POLITISK PROGRAM 2016 2019 ANSATTE Arbeidslivet Endringer Menneskene er den viktigste ressursen i næringslivet. Ansatte i finansnæringen opplever stadig raskere endringstakt. Endringene er et resultat

Detaljer