Studentundersøkelsen 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentundersøkelsen 2017"

Transkript

1 Studentundersøkelsen 2017 DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR RESPONSTID (MEDIAN) GJENNOMFØRTE m 1s 1156 Først har vi noen spørsmål om bakgrunnen din Hvor gammel er du? Under 20 år år år 30 år eller eldre 1 Under 20 år 45 (3.49 %) år 783 (60.65 %) år 357 (27.65 %) 4 30 år eller eldre 106 (8.21 %) Besvarelser 1291

2 Kjønn Kvinne Mann 1 Kvinne 526 (40.74 %) 2 Mann 765 (59.26 %) Besvarelser 1291

3 Hvor studerer du? 75% 5 25% BI Høyskolen i Oslo og Akershus Norges handelshøyskole Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norges tekniske og naturvitenskaplige universitet Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Annet, noter: 1 BI 189 (14.77 %) 2 Høyskolen i Oslo og Akershus 88 (6.88 %) 3 Norges handelshøyskole 339 (26.48 %) 4 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 165 (12.89 %) 5 Norges tekniske og naturvitenskaplige universitet 204 (15.94 %) 6 Universitetet i Agder 12 (0.94 %) 7 Universitetet i Bergen 94 (7.34 %) 8 Universitetet i Oslo 166 (12.97 %) 9 Annet, noter: 23 (1.8 %) Besvarelser 1280

4 For studenter ved BI Hvilket studieprogram tar du? 75% 5 25% Business Administration Finans Regnskap og revisjon Økonomi og adminstrasjon Økonomi og forretningsjus Siviløkonom/Økonomi og ledelse Annet, noter: 1 Business Administration 6 (3.19 %) 2 Finans 23 (12.23 %) 3 Regnskap og revisjon 18 (9.57 %) 4 Økonomi og adminstrasjon 65 (34.57 %) 5 Økonomi og forretningsjus 8 (4.26 %) 6 Siviløkonom/Økonomi og ledelse 67 (35.64 %) 7 Annet, noter: 1 (0.53 %) Besvarelser 188

5 For studenter ved Høyskolen i Oslo og Akershus Hvilket studieprogram tar du? Økonomi og administrasjon Annet, noter: 1 Økonomi og administrasjon 75 (85.23 %) 2 Annet, noter: 13 (14.77 %) Besvarelser 88

6 For studenter på Norges handelshøyskole Hvilke studieprogram tar du? Siviløkonom Regnskap og revisjon Annet, noter: 1 Siviløkonom 333 (98.23 %) 2 Regnskap og revisjon 5 (1.47 %) 3 Annet, noter: 1 (0.29 %) Besvarelser 339

7 For studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Hvilket studieprogram tar du? Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi Entreprenørskap og innovasjon Teknologi/Indøk Annet, noter: 1 Økonomi og administrasjon 126 (78.75 %) 2 Samfunnsøkonomi 23 (14.37 %) 3 Entreprenørskap og innovasjon 3 (1.88 %) 4 Teknologi/Indøk 3 (1.88 %) 5 Annet, noter: 5 (3.12 %) Besvarelser 160

8 For studenter ved Norges tekniske og naturvitenskaplige universitet Hvilket studieprogram tar du? Data Indøk Komtek Annet, noter: 1 Data 36 (17.82 %) 2 Indøk 126 (62.38 %) 3 Komtek 15 (7.43 %) 4 Annet, noter: 25 (12.38 %) Besvarelser 202

9 For studenter ved Universitetet i Agder Hvilket studieprogram tar du? Indøk Annet, noter: 1 Indøk 12 (100 %) 2 Annet, noter: 0 (0 %) Besvarelser 12 Ingen svar

10 For studenter ved Universitetet i Bergen Hvilket studieprogram tar du? Informatikk Rettsvitenskap Annet, noter: 1 Informatikk 49 (52.13 %) 2 Rettsvitenskap 38 (40.43 %) 3 Annet, noter: 7 (7.45 %) Besvarelser 94

11 For studenter ved Universitetet i Oslo Hvilket studieprogram tar du? Informatikk Rettsvitenskap Samfunnsøkonomi Organisajon, ledelse og arbeid Teknologi, innovasjon og kommunikasjon Annet, noter: 1 Informatikk 70 (42.17 %) 2 Rettsvitenskap 35 (21.08 %) 3 Samfunnsøkonomi 42 (25.3 %) 4 Organisajon, ledelse og arbeid 11 (6.63 %) 5 Teknologi, innovasjon og kommunikasjon 7 (4.22 %) 6 Annet, noter: 1 (0.6 %) Besvarelser 166

12 Hvilket nivå studerer du på? Bachelor Master PhD 1 Bachelor 548 (43.25 %) 2 Master 713 (56.27 %) 3 PhD 6 (0.47 %) Besvarelser 1267

13 Nå har vi noen spørsmål om din kompetanse: Kompetansen deles ofte i to kategorier: Formelle kvalifikasjoner du får gjennom studier (hard skills) og ulike personlige ferdigheter/egenskaper (soft skills). Hva er de viktigste formelle kvalifikasjonene (hard skills) du får gjennom studiet? Velg inntil tre: 75% 5 25% Revisjon og regnskap Politikk og sam Økonomi og finans Sosiologi, psyk Rettsvitenskap Kommunikasjo Markedsføring og compliance og salg Analyse Entreprenørsk Teknologi, data og matematikk Annet, noter: 1 Revisjon og regnskap 357 (29.12 %) 2 Politikk og samfunnsvitenskap 140 (11.42 %) 3 Økonomi og finans 891 (72.68 %) 4 Sosiologi, psykologi og relasjonskompetanse 93 (7.59 %) 5 Rettsvitenskap og compliance 116 (9.46 %) 6 Kommunikasjon og merkevarebygging 107 (8.73 %) 7 Markedsføring og salg 102 (8.32 %) 8 Analyse 591 (48.21 %) 9 Entreprenørskap, innovasjon og tjenestedesign 149 (12.15 %) 10 Teknologi, data og matematikk 437 (35.64 %) 11 Annet, noter: 42 (3.43 %) Besvarelser 1226

14 Hvilke personlige egenskaper og ferdigheter (soft skills) er dine viktigste fortrinn når du skal ut i arbeidslivet? Velg inntil tre: 75% 5 25% Behersker flere fremmedspråk Er innovativ og nyskapende Er god på teamarbeid - har god sosial kompetanse Er analytisk og forstår tall Har god omstillingsevne - setter meg raskt inn i nye oppgaver Er nysgjerrig og tar initiativ til egenutvikling Har særlig interesse og forståelse for teknologi og digitale løsninger Har god forståelse av markedet og ser muligheter Forstår ulike kun Annet, noter: 1 Behersker flere fremmedspråk 134 (10.94 %) 2 Er innovativ og nyskapende 158 (12.9 %) 3 Er god på teamarbeid - har god sosial kompetanse 682 (55.67 %) 4 Er analytisk og forstår tall 606 (49.47 %) 5 Har god omstillingsevne - setter meg raskt inn i nye oppgaver 629 (51.35 %) 6 Er nysgjerrig og tar initiativ til egenutvikling 486 (39.67 %) 7 Har særlig interesse og forståelse for teknologi og digitale løsninger 304 (24.82 %) 8 Har god forståelse av markedet og ser muligheter 266 (21.71 %) 9 Forstår ulike kunders/brukergruppers behov 218 (17.8 %) 10 Annet, noter: 9 (0.73 %) Besvarelser 1225

15 Hva vil være viktigst for deg når du skal velge jobb etter studiene? På en skala fra 1 til 6 hvor 6 er viktigst Betyr ingenting 2. Betyr lite 3. Betyr noe 4. Nokså viktig 5. Svært viktig 6. Helt avgjørende Besvarelser Startlønn og andre økonomiske betingelser 7 (0.59 %) 79 (6.65 %) 316 (26.6 %) 486 (40.91 %) 261 (21.97 %) 39 (3.28 %) 1188 Fleksibel arbeidstid og mulighet til å jobbe hjemmefra/fjernkonktor Kunne jobbe med innovasjon og realisere egne ideer 79 (6.65 %) 313 (26.35 %) 367 (30.89 %) 252 (21.21 %) 146 (12.29 %) 31 (2.61 %) (5.98 %) 333 (28.03 %) 366 (30.81 %) 259 (21.8 %) 126 (10.61 %) 33 (2.78 %) 1188 Flat struktur med kort vei til beslutningene 34 (2.86 %) 212 (17.85 %) 359 (30.22 %) 375 (31.57 %) 179 (15.07 %) 29 (2.44 %) 1188 Mulighet for å kunne jobbe i team 53 (4.46 %) 144 (12.12 %) 298 (25.08 %) 364 (30.64 %) 275 (23.15 %) 54 (4.55 %) 1188 Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter 4 (0.34 %) 13 (1.09 %) 68 (5.72 %) 271 (22.81 %) 520 (43.77 %) 312 (26.26 %) 1188 Hyggelig arbeidsmiljø 6 (0.51 %) 8 (0.67 %) 32 (2.69 %) 155 (13.05 %) 544 (45.79 %) 443 (37.29 %) 1188 Solid og trygg arbeidsplass 10 (0.84 %) 39 (3.28 %) 113 (9.51 %) 285 (23.99 %) 480 (40.4 %) 261 (21.97 %) 1188 Bedriften tar samfunnsansvar 69 (5.81 %) 133 (11.2 %) 304 (25.59 %) 364 (30.64 %) 246 (20.71 %) 72 (6.06 %) 1188 Velrenommert arbeidsplass 37 (3.11 %) 155 (13.05 %) 326 (27.44 %) 400 (33.67 %) 217 (18.27 %) 53 (4.46 %) 1188 Mulighet for å jobbe internasjonalt 91 (7.66 %) 224 (18.86 %) 303 (25.51 %) 278 (23.4 %) 221 (18.6 %) 71 (5.98 %) 1188

16 Hvor mye forventer du å jobbe i din første jobb? I gjennomsnitt: Opptil 40 timer pr. uke timer pr. uke Over 60 timer pr. uke 1 Opptil 40 timer pr. uke 215 (18.17 %) timer pr. uke 846 (71.51 %) 3 Over 60 timer pr. uke 122 (10.31 %) Besvarelser 1183

17 Nå har vi noen spørsmål om finansnæringens omdømme Hva mener du karakteriserer BANKVIRKSOMHET mest? Velg inntil tre. 75% 5 25% Faglig utfordrende Fremtidsrettet God lønn Innovativt Karrieremuligheter Konservativt Mannsdominert Presisje Trygt Teknologisk Viktig samfunnsoppgave Økonomiutdannelse Annet, noter: 1 Faglig utfordrende 204 (17.41 %) 2 Fremtidsrettet 108 (9.22 %) 3 God lønn 296 (25.26 %) 4 Innovativt 65 (5.55 %) 5 Karrieremuligheter 323 (27.56 %) 6 Konservativt 489 (41.72 %) 7 Mannsdominert 241 (20.56 %) 8 Presisje 223 (19.03 %) 9 Trygt 320 (27.3 %) 10 Teknologisk 156 (13.31 %) 11 Viktig samfunnsoppgave 266 (22.7 %) 12 Økonomiutdannelse 537 (45.82 %) 13 Annet, noter: 43 (3.67 %) Besvarelser 1172

18 Hva mener du karakteriserer FORSIKRINGSVIRKSOMHET mest? Velg inntil tre. 75% 5 25% Faglig utfordrende Fremtidsrettet God lønn Innovativt Karrieremuligheter Konservativt Mannsdominert Prestisje Teknologisk Trygt Viktig samfunnsoppgave Økonomiutdannelse Annet, noter: 1 Faglig utfordrende 206 (17.58 %) 2 Fremtidsrettet 148 (12.63 %) 3 God lønn 192 (16.38 %) 4 Innovativt 107 (9.13 %) 5 Karrieremuligheter 191 (16.3 %) 6 Konservativt 491 (41.89 %) 7 Mannsdominert 166 (14.16 %) 8 Prestisje 64 (5.46 %) 9 Teknologisk 142 (12.12 %) 10 Trygt 486 (41.47 %) 11 Viktig samfunnsoppgave 404 (34.47 %) 12 Økonomiutdannelse 290 (24.74 %) 13 Annet, noter: 47 (4.01 %) Besvarelser 1172

19 Kunne du tenke deg å jobbe innen BANK i fremtiden? Ja Nei Har for liten kunnskap om det Vet ikke 1 Ja 688 (58.7 %) 2 Nei 182 (15.53 %) 3 Har for liten kunnskap om det 149 (12.71 %) 4 Vet ikke 153 (13.05 %) Besvarelser 1172

20 Hvorfor kunne du ikke tenke deg å jobbe innen BANK? Velg inntil tre. 75% 5 25% Arbeidsoppgavene virker lite meningsfylte Næringen tar ikke nok samfunnsansvar Næringen virker ikke fremtidsrettet Organisasjonen er for hierarkisk Min utdannelse er ikke relevant For dårlige lønns- og arbeidsvilkår Andre årsaker, noter: 1 Arbeidsoppgavene virker lite meningsfylte 110 (59.78 %) 2 Næringen tar ikke nok samfunnsansvar 48 (26.09 %) 3 Næringen virker ikke fremtidsrettet 53 (28.8 %) 4 Organisasjonen er for hierarkisk 40 (21.74 %) 5 Min utdannelse er ikke relevant 38 (20.65 %) 6 For dårlige lønns- og arbeidsvilkår 16 (8.7 %) 7 Andre årsaker, noter: 42 (22.83 %) Besvarelser 184

21 Kunne du tenke deg å jobbe innen FORSIKRING? Ja Nei Har for liten kunnskap om det Vet ikke 1 Ja 381 (32.54 %) 2 Nei 364 (31.08 %) 3 Har for liten kunnskap om det 252 (21.52 %) 4 Vet ikke 174 (14.86 %) Besvarelser 1171

22 Hvorfor kunne du ikke tenke deg å jobbe i FORSIKRING? Velg inntil tre. 75% 5 25% Arbeidsoppgavene virker lite meningsfylte Næringens tar ikke nok samfunnsansvar Næringen virker ikke fremtidsrettet Organisasjonen er for hierarkisk Min utdannelse er ikke relevant For dårlige lønns- og arbeidsvilkår Andre årsaker, noter: 1 Arbeidsoppgavene virker lite meningsfylte 230 (63.01 %) 2 Næringens tar ikke nok samfunnsansvar 52 (14.25 %) 3 Næringen virker ikke fremtidsrettet 80 (21.92 %) 4 Organisasjonen er for hierarkisk 37 (10.14 %) 5 Min utdannelse er ikke relevant 106 (29.04 %) 6 For dårlige lønns- og arbeidsvilkår 52 (14.25 %) 7 Andre årsaker, noter: 67 (18.36 %) Besvarelser 365

23 Har du hatt summer internship eller deltidsarbeid i bank eller forsikring? Ja Nei 1 Ja 178 (15.21 %) 2 Nei 992 (84.79 %) Besvarelser 1170

24 Hvilke erfaringer har du fra internshipet/deltidsjobben? På en skala fra 1 til 4, hvor 4 er mest riktig God lønn Lange arbeidsdager Faglige utfordringer Flat organisering - kort vei til ledelsen Arbeidet ga høy status og prestisje Hyggelig arbeidsmiljø Mannsdominert 1. Stemmer ikke 2. Stemmer litt 3. Stemmer godt 4. Stemmer Besvarelser helt God lønn 48 (26.67 %) 53 (29.44 %) 52 (28.89 %) 27 (15 %) 180 Lange arbeidsdager 59 (33.15 %) 56 (31.46 %) 38 (21.35 %) 25 (14.04 %) 178 Faglige utfordringer 37 (20.79 %) 51 (28.65 %) 65 (36.52 %) 25 (14.04 %) 178 Flat organisering - kort vei til ledelsen 51 (28.65 %) 48 (26.97 %) 58 (32.58 %) 21 (11.8 %) 178 Arbeidet ga høy status og prestisje 44 (24.72 %) 54 (30.34 %) 55 (30.9 %) 25 (14.04 %) 178 Hyggelig arbeidsmiljø 6 (3.37 %) 14 (7.87 %) 87 (48.88 %) 71 (39.89 %) 178 Mannsdominert 83 (46.63 %) 53 (29.78 %) 19 (10.67 %) 23 (12.92 %) 178

25 Ønsker du å bli informert om karreremuligheter i bank eller forsikring på ditt studiested? Ja Nei Har nok informasjon 1 Ja 802 (68.55 %) 2 Nei 186 (15.9 %) 3 Har nok informasjon 182 (15.56 %) Besvarelser 1170

26 Hva kan finansnæringen gjøre for å bli mer kjent for studentene ved ditt studiested? På en skala fra 1 til 4 hvor 4 er mest relevant Bedriftspresentasjoner arrangert av studentforeningen Stands på karrieredager Mulighet for bedriftsbesøk Summer internship eller deltidsarbeid Bruk av sosiale medier (Facebook, linkedin etc) Økt synlighet i media 1. Ikke relevant 2. Litt relevant 3. Nokså relevant 4. Veldig relevant Besvarelser Bedriftspresentasjoner arrangert av studentforeningen 29 (2.97 %) 127 (13 %) 346 (35.41 %) 475 (48.62 %) 977 Stands på karrieredager 31 (3.17 %) 221 (22.62 %) 384 (39.3 %) 341 (34.9 %) 977 Mulighet for bedriftsbesøk 19 (1.94 %) 145 (14.84 %) 375 (38.38 %) 438 (44.83 %) 977 Summer internship eller deltidsarbeid 3 (0.31 %) 38 (3.89 %) 181 (18.53 %) 755 (77.28 %) 977 Bruk av sosiale medier (Facebook, linkedin etc) 84 (8.6 %) 315 (32.24 %) 359 (36.75 %) 219 (22.42 %) 977 Økt synlighet i media 113 (11.57 %) 382 (39.1 %) 334 (34.19 %) 148 (15.15 %) 977

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling. Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen

Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling. Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen + Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen + Kort om oppgavestiller- HiST/AITeL Høgskolen i Sør-Trøndelag er kjent som HiST. HiST

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI Rekruttér studenter fra BI Hva kan en handelshøyskole tilby? Vi er en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med et sterkt faglig miljø og tette bånd til nærings -

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Før telefonintervju vet vi: Kjønn Kull (uteksaminert 2010 eller 2011) Alder Avdeling 1 AFT - Bachelor 2 AHS - Bachelor 3 AITeL - Bachelor 4 ALT - Bachelor\Lærer 5 ALT

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål rundt undersøkelsen kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på epost suks@nhh.no eventuelt til seksjonsleder Kjetil S.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS

SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS VALGFRIHET I ARBEIDSLIVET? BLI SIVILØKONOM Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge som gir allsidige karrieremuligheter innenfor privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr?

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Samarbeidsmuligheter med NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

Bli SIVILØKONOM. ved Universitetet i Stavanger

Bli SIVILØKONOM. ved Universitetet i Stavanger Bli SIVILØKONOM ved Universitetet i Stavanger VALGFRIHET I ARBEIDSLIVET? BLI SIVILØKONOM BACHELOR 3 år + MASTER 2 år Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge, som gir allsidige karrieremuligheter

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Hvordan organisere den viktigste driveren i norsk naturvitenskap og teknologi? Fakultetet mot 2020! Morten Dæhlen Fakultetsseminar 11.

Hvordan organisere den viktigste driveren i norsk naturvitenskap og teknologi? Fakultetet mot 2020! Morten Dæhlen Fakultetsseminar 11. Hvordan organisere den viktigste driveren i norsk naturvitenskap og teknologi? et mot 2020! Morten Dæhlen sseminar 11. februar 2008 2 Mål et skal rekruttere de beste på alle nivåer Rekruttering i et 20

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

20 16/ 20 17 TA NESTE STEG. Studier ved Nord universitet

20 16/ 20 17 TA NESTE STEG. Studier ved Nord universitet 20 16/ 20 17 TA NESTE STEG Studier ved Nord universitet Velkommen til Nord universitet «Det er langt dette landet. Det meste er nord.», skrev Rolf Jacobsen i et dikt. Og han hadde helt rett. Det er i nord

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

Resultatorientert leder til økonomiavdelingen ved landets neste universitet

Resultatorientert leder til økonomiavdelingen ved landets neste universitet Offentlig søkerliste Virksomhet: Høgskolen i Oslo og Akershus Avdelning(er): Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring Rekrutteringstittel: Økonomidirektør Referansenummer: 16/01935 Søknadsfrist:

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

Kandidatundersøkelsen 2007

Kandidatundersøkelsen 2007 Kandidatundersøkelsen 2007 Som del av et større samarbeidsprosjekt med utdanningsinstitusjonene i Bergen gjennomfører Karrieresenteret i Bergen en undersøkelse blant uteksaminerte kandidater fra UiB, HiB

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Karrieresenteret Etablert i 2005 3 faste stillinger, 3 på prosjekt Skal lokaliseres sentralt

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Staten som attraktiv arbeidsgiver

Staten som attraktiv arbeidsgiver Staten som attraktiv arbeidsgiver Istockphoto Jon Inge Grønningsæter Arbeidsgiverpolitisk avdeling Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forgubbingsutfordringen 16 14 12 10 8 6 4 2 0 < 25 år 25-29

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Utdanning, behov og etterspørsel. Hva er status og hvor går vi?

Utdanning, behov og etterspørsel. Hva er status og hvor går vi? Utdanning, behov og etterspørsel Hva er status og hvor går vi? Kort om Tromsø 69ºN Fikk byprivilegier 1794 Areal 2.558 km 2 Nordens Paris Porten til ishavet Folketall ca 70 000 Viktige næringer: Offentlige

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

«Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov

«Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov «Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov Professor Oddrun Samdal Viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen Vardekonferansen 29.-30. september 2014 Hva vektlegger

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Hvorfor fokusere på personlig kompetanse? arbeidslivet etterspør karakter, mer enn karakterer gir personlig innsikt og bidrar til refleksjon om egen

Detaljer