Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng"

Transkript

1 Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Link til søknadsskjema : Gå ned til grønt felt på høyre side: Søk studiet Søknadsfrist: 15.april De mest krevende stillingene i dag finnes i offentlig sektor. Ansatte i offentlige organisasjoner er i dag utsatt for en rekke motstridende krav. De skal gjennomføre ambisiøse politiske vedtak innenfor økonomiske og juridiske rammer. Samtidig skal de sørge for effektive, fleksible og kvalitetsmessige gode tjenester for brukerne. De skal ta raske beslutninger, og de skal ta hensyn til krav fra profesjonelle ansatte om delegering og selvstyre. Målet for studiet er å utvikle kompetanse for å takle utfordringer knyttet til ledelse, organisering og endring av offentlige organisasjoner. Etablering av nettverk mellom deltakerne inngår som et viktig mål for studiet. Fakta Varighet: 3 År Studiested: Tromsø. fellessamlinger Vadsø, Tromsø, Sortland og Mo i Rana Studiepoeng: 90 Gradsnavn: Erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse for offentlig sektor

2 Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende, samt to års relevant yrkeserfaring Søknadsfrist: 15. april Søknadskode: 5033 Snarveier Beskrivelse av studiet Oppbygging av studiet Hva lærer du? Opptakskrav Undervisning og eksamen Undervisnings- og eksamensspråk Utveksling Jobbmuligheter Studieplan Beskrivelse av studiet Studiet skal gi studentene forskningsbasert kunnskap om ledelse og organisering slik at de gjøres i stand til å ivareta de oppgavene som offentlig sektor har i dag og forventes å få i fremtiden. Studiet består av en opplæringsdel og en mastergradsoppgave. Undervisningen består av forelesninger, seminarer og veiledning. Nettbasert læringsplattform anvendes til å støtte foreksempel kommunikasjon, samarbeid oglæring. Undervisningsform og omfang er for øvrig nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene. Opplæringsdelen består av fire emner som alle er obligatoriske, totalt 60 studiepoeng. Det åpnes for at studenter som allerede har tilsvarende mastergradsemner kan søke om innpass for disse i graden. De fire delemnene er som følger: Obligatoriske emner: STV-3033 Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor (15 sp). STV-3034: Lederskap i offentlig sektor (20 sp). STV-3035: Utviklings- og endringsstrategier i offentlig sektor (15 sp). STV-3036: Metode (10 sp). STV-3909: Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (30 sp). Oppbygging av studiet Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 1. sem (høst) STV-3033 Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor 2. sem (vår) STV-3034 Lederskap i offentlig sektor 3. sem (høst) STV-3035 Utviklings- og endringsstrategier i offentlig sektor 4. sem (vår) STV-3036 Metode 5. sem (høst) STV-3909 Mastergradsoppgave i Master of public administration - MPA 6. sem (vår)

3 Hva lærer du? Etter bestått studium skal studentene ha følgende læringsutbytte: Kunnskaper og forståelse: Studentene skal ha bred generell kunnskap om disiplinens viktigste forskningsspørsmål, om ulike organisasjonsvitenskapelige perspektiver rettet mot offentlig sektor og de forskningstradisjoner og skoleretninger som dominerer fagfeltet. Videre skal studentene ha utviklet inngående forståelse for den kompleksiteten som er forbundet med ledelse og organisering av offentlig sektor. De skal ha innsikt i fagets og utdanningens plass i / relevans for samfunnet og kunne tilegne seg og anvende kunnskap på nye områder innenfor faget. Studentene skal ha god kunnskap om vitenskapelig teori og metode, inklusive forskningsetikk, fagets vitenskapelige problemstillinger og den aktuelle internasjonale debatt om disse. Det er også et mål at studentene skal kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder når det gjelder forskning i offentlig sektor. Ferdigheter: Studentene skal ha ferdigheter i å diagnostisere, utforme, endre, utvikle og lede offentlige organisasjoner og kunne arbeide selvstendig med problemløsning på grunnlag av faglige kunnskaper De skal også kunne anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglig praksis og opptre som rådgivere overfor offentlig sektor i spørsmål som har med organisering og ledelse å gjøre. De skal kunne gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt i offentlig sektor under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer Kompetanse: Mastergradsstudiet gir dyp og allsidig teoretisk og metodisk kompetanse i fagfeltet, samt yrkeskompetanse rettet spesielt mot leder- og rådgivningsoppgaver i offentlig sektor. Kandidatene skal kunne kommunisere og formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner på eget fagområde både i forhold til spesialister og til allmennheten Kandidatene skal selvstendig kunne fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering, samt kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid Opptakskrav For å bli tatt opp på programmet kreves utdanning tilsvarende bachelorgrad, evt. den tidligere cand.mag.-graden, samt to års relevant yrkeserfaring.

4 Opptak til studiet forutsetter et faglig minstekrav på karakteren C, eller 2.7 på eldre karakterskala, beregnet som gjennomsnitt av de emnene som utgjør graden. I opptaksgrunnlag der det er brukt andre karaktersystem og skalering enn ovennevnte, skal det stipuleres et rimelig karakternivå på bakgrunn av opptaksgrunnlaget. Med relevant yrkeserfaring menes ledererfaring, erfaring fra særlig ansvarsfulle stillinger fra offentlig eller privat virksomhet, eller annen erfaring som vurderes relevant for studiet. Undervisning og eksamen Undervisningen består av forelesninger, seminarer og veiledning. Undervisningsform og omfang er for øvrig nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene. Nettverksbygging, diskusjon og erfaringsutveksling mellom studentene, og mellom studentene og forelesere er et vesentlig element i kunnskapsutviklingen i studiet. Eksamens- og vurderingsformene er redegjort for i emnebeskrivelsene for hvert delemne. Hovedsakelig benyttes hjemmeeksamen med oppgitt eller selvvalgt oppgave. Muntlig eksamen brukes i forbindelse med mastergradsoppgaven. På flere av delemnene benyttes ulike former for arbeidskrav. Disse er redegjort for i beskrivelsen av hvert delemne (under punktet Eksamen og vurdering). Arbeidskravene består hovedsakelig av arbeider med utgangspunkt i gitte oppgaver som skal besvares individuelt eller i grupper. Noen arbeider skal presenteres på samlingene, i seminargrupper eller plenum. Arbeidskravene må være godkjent for å få gjennomføre eksamen i det aktuelle delemnet. Disse eksamensformene er valgt for utvikle studentenes skriftlige og muntlige kompetanse, og til å fremstille sin kunnskap på ulike måter. Hjemmeeksamen benyttes for å prøve evnen til faglig fordypning i en problemstilling, og til å besvare slike problemstillinger på en selvstendig måte. Skriftlige arbeidskrav benyttes for å utvikle studentenes ferdigheter i akademisk skriving, som en forberedelse til skriving av masteroppgaven. Presentasjoner og gruppearbeid benyttes for å styrke studentenes evne til muntlig fremstilling, og som grunnlag for faglige diskusjoner og utveksling av kompetanse studentene og faglærerne imellom. Undervisnings- og eksamensspråk Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Engelsk kan imidlertid godtas som eksamensspråk. Studenten må i så fall søke om dette innen gjeldende frister. Utveksling Internasjonal studieutveksling er ikke relevant for dette studiet. Jobbmuligheter Studiet kvalifiserer for lederstillinger innen all virksomhet i offentlig sektor. Studieplan

5 Studieplan MPA Kontakt Hanne C. Gabrielsen Telefon: Utdanning Kontakt oss Besøks- og leveringsadresse: UiT Norges arktiske universitet Hansine Hansens veg 18,9019 Tromsø Postadresse: UiT Norges arktiske universitet Postboks 6050 Langnes,9037 Tromsø

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse, halvårsstudium Procurement Management, 30 credits 30 studiepoeng Dato for godkjenning xx.xx.2015 Gjelder for studenter tatt opp 2015/2016 Innledning Alle

Detaljer

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2013 Dato Sign Endring Side 2/10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Opptakskrav... 3 Kvalifikasjoner... 3 Internasjonalisering...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer