Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!"

Transkript

1 Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang: NYTT INSPIRASJONSSEMINAR Velkmen en ny studesesong - går av stabelen oktober Da samles v s stemnngen mulg enda høyere. Hausten er her på nytt det vert mange mørke kveldar framover. Då er det fnt å kunne V halda reser på med med kurs fergen Pearl studerngar of Scandnava. Bygdefolkets København, Studeforbund (BSF) bord har denne det mange hausten korte kursopplegg mange kurs de å velge kan velja mell. eller Det de kan betyr laga at dykkar du kan få egne en smakebt kurs. Kanskje av mange de kan temaer. ha kurs Det saman blant med andre annet lag etablerng, forenngar dans, bygda. sang, Det mat/ganefart, er ngen grenser trvselsbygd for kva kurs medestrateg. s kan arrangerast. I legg Bygdekvnnelaget det fellessamlnger er medegar td BSF uformelt s samvær har fjernundervsnngskurs, for å møte nye venner kurs treffe studerngar gjen gamle kjente. med Prrammet utan lærar. De vl har være en klart flott kurskatal. ca 15. Aprl. En oppfordrng lokallagsstyrene: Invester medlemmene: Insprasjonssemnaret kan være en Bygdekvnnelaget påskjønnelse et har eller alltd flere hatt medlemmer s mål å gje lokallaget den enkelte s kvnna har gjort mleghet en spesell nnsats å auka for bygda/lokallaget kpetansen sn, eller ut frå egne noen behov s har lyst ynskje. å S ta på studelear seg verv laget. må du Å saman dyktggjøre med styret lytta nsprere medlemane kvnner tenkja trvselsbyggende kreatvt nytt. verdskapende Du s studelear arbede må halda bygda deg er en orentert av organsasjonens studeplanar skotsreglar kjerneoppgaver: vareta Aktve kontakten kvnner for med levende BSF. bygder! Prs: Det et For vktg medlemmer: å melda nn kr. kurs 2950,-. rapportera Andre: kr. fullførte 3200,-. (Invter kurs. S gjerne medegar en BSF venn må eller nabo bygda). bygdekvnnene Dette nkluderer: rundt krng Flere halda mnsemnarer, kurstrykket 2 oppe overnattnger, bruka BSF 2 frokoster, s et 2 verktøy. mddager Dette (1 er festmddag vktg for at BSF kveldsbuffé framles kan med vera drkke). et betydeleg Om ønskelg studeforbund hele 7 tmer for dronnngens medlemsorgansasjonane. by alternatvt et ekstra semnar 4 tmer på byen! Ders du ønsker enkellugar er det et legg på kr 200. V Ta tar kontakt forbehold med BSF mndre på prsendrnger da / tlf. prsen er basert eller på Bygdekvnnelagets 250 deltakere. Med kontor, et legg prsen kan en så få luksus no /tlf. lugar ders de lurer på noko Ferjeselskapet byr 10% avslag på flyblletter med Norwegan mot at bookngnummer oppgs. Nummeret får dere ved påmeldng. Lukke med haustens kurs! Påmeldng: Du kan melde deg på etter 15. Aprl. Det laget et nformasjonsark med temavalg påmeldngsslpp s kmer neste nr. av Bygdekvnner (medo ma). Informasjon Med helsng påmeldngsslpp så lagt ut på NBKs hjemmesde: Målfrd Hjeltnes Frst Ansvarleg for bndende for kurs påmeldng opplærng er 20. Norges augustbygdekvnnelag Husk: De s melder seg først er skret plass. Det er reservert 250 plasser. V møtes! Vennlg hlsen For NORGES BYGDEKVINNELAG Ellen Klynderud Postadresse: Besøksadresse: Postboks Schwegaardsgate 9358 Grønland, F, 0135 Oslo Oslo Faksnummer Telefonnummer Bankgro: Org.nummer: E-post: Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post:

2 2 2 Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World 1 Norges Vsjon: Bygdekvnnelag Aktve kvnner nvterer for levende alle medlemmer bygder fellesskap Tema: Kvnner verdskapng Oslo september 2009 På TIL kjøl STUDIELEDEREN gjen KØBENHAVN denne gang: Enten du er ny eller gammel studeleder kan det være godt å få noen tps /eller NYTT påmnnelser. INSPIRASJONSSEMINAR V håper du fnner noe av nytte dette brevet. Bruk brevet s utgangspunkt for orenterngen du skal g på styremøtet når planer skal legges for arbedsåret 2009 våren går av stabelen oktober Da samles v s stemnngen S studeleder har du mulg sammen enda med høyere. resten av styret en vktg funksjon for å ta ntatv V kurs, reser nsprere med fergen kreatvtet, Pearl of lytte Scandnava medlemmer, København, sjekke trender tda, bord motvere det mange medlemmer korte kursopplegg andre å å gå velge på kurs mell. semnar, Det betyr motvere at du kan styret få en smakebt å nvestere av mange medlemmer temaer. Det andre for blant å få påfyll annet vdere etablerng, arbed dans, ny sang, gv laget mat/ganefart, Kursdeltakerne trvselsbygd får medestrateg. kpetanse s I legg de kan brnge det bake fellessamlnger bl en ressurs td for uformelt laget samvær lokalmljøet! for å møte Mdler nye fra venner studekassa treffe kan gjen brukes gamle kjente. kursdeltakelse. Prrammet Mulghetene vl være er klart mange ca så Aprl. er det vktg å huske på at ngen kan gjøre alt, En men oppfordrng alle kan gjøre lokallagsstyrene: noe. Og det er kke Invester dn jobb medlemmene: alene! Insprasjonssemnaret kan være en påskjønnelse et eller flere medlemmer lokallaget s har gjort en spesell nnsats for bygda/lokallaget Når det gjelder studelederens eller noen arbed, s har vser lyst v å ta s. på 37 seg Organsasjonshåndbok verv laget. Å dyktggjøre for Norges nsprere Bygdekvnnelag kvnner folderen trvselsbyggende s lgger verdskapende denne sendnga. arbede Når det bygda gjelder er studearbed en av organsasjonens kurs, vser v s. kjerneoppgaver: Organsasjonshåndboka. Aktve kvnner for levende Ta kontakt bygder! med fylkesstyret ders du har ønske opplærng/kurs. Kanskje de kan organsere kurs for studeledere lokallag. Fylkesstyret har en studeleder s skal bstå deg lokallaget. Prs: Ta kontakt For medlemmer: NBKs kr. sekretarat, 2950,-. Andre: tlf kr ,-. 15 eller (Invter gjerne med en venn eller nabo du bygda). har spørsmål Dette /eller nkluderer: déer Flere tak mnsemnarer, kurs. 2 overnattnger, 2 frokoster, 2 mddager (1 festmddag kveldsbuffé med drkke). Om ønskelg hele 7 tmer dronnngens by alternatvt et ekstra semnar 4 tmer på byen! Ders du ønsker enkellugar er det et legg på kr 200. V tar forbehold mndre Kvnner prsendrnger da verdskapng prsen basert på 250 deltakere. Med et legg prsen kan en så få luksus Arbedsplan lugar NBKs årsmøte 2006 vedtok: Ferjeselskapet byr 10% avslag Vsjon på for flyblletter : med Aktve Norwegan kvnner mot for at bookngnummer levende bygder oppgs. Nummeret får dere ved Tema påmeldng. for : Kvnner verdskapng Kampanje - TrvselsBygda Påmeldng: Du kan melde deg på etter 15. Aprl. Det laget et nformasjonsark med temavalg påmeldngsslpp Det er s fokus kmer på tak neste kampanjen nr. av Bygdekvnner TrvselsBygda (medo mange ma). lokallag, Informasjon påmeldngsslpp fylkene sentralt. så lagt Det ut på har NBKs vært fast hjemmesde: spalte TrvselsBygda alle nummer av Bygdekvnner. Frst for bndende påmeldng Hjemmesde: er 20. august Husk: De s melder seg først er skret plass. Det er reservert 250 plasser. Studearbedet laget bør så langt det er mulg fatte kurs tak s fører økt V kpetanse møtes! det vedtatte temaet kampanjen. Et kurs for eksempel våre formødres lv arbed gr kpetanse å forstå de rollene kvnner har hatt har for verdskapngen Vennlg samfunnet. hlsen Kunnskaper dette styrker kvnner rollen s samfunnsaktør der hun er med For på å NORGES forme framtda BYGDEKVINNELAG gjenn arbed forskjellge fora både nasjonalt nternasjonalt. S samfunnsaktør kan en bdra mye TRIVSEL bygda! Les mer dette Arbedsplan for Ellen NBK Klynderud (Ble sendt ut lederutsendngen.) Postadresse: Norges Bygdekvnnelag Postboks 9358 Grønland, (NBK) 0135 Oslo Faksnummer \\Flemaster\E\N\Norges Bankgro: Bygdekvnnelag\11007 E-post: hefte\om dv. kurs BM.doc Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post:

3 Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World 2 Norges I forbndelse Bygdekvnnelag med gjennførng av nvterer et studeopplegg alle medlemmer kurs er det en god fellesskap dé å arrangere temamøte(r). S del av studeopplegget Kvnner verdskapng kampanjen TrvselsBygda kan det for eksempel gjennføres tak med fokus på kvnner bygda de s har vært der, de s er der s en ønsker skal bl de s en ønsker skal flytte På bygda. kjøl Et gjen slkt KØBENHAVN kurs temamøte denne er attraktvt gang: så for kvnner s kke er medlemmer laget. Informer kursene temamøtene dere skal holde nvter alltd med noen s NYTT kke er medlemmer. INSPIRASJONSSEMINAR Utnytt denne mulgheten å nformere hva laget gjør for bygda. Myter kan knekkes laget kan få nye medlemmer! - går av stabelen oktober Da samles v s Bygdefolkets stemnngen Studeforbund mulg enda høyere. BSF Bygdekvnnelagets studeorgansasjon V Studearbed reser med fergen fra A Pearl Åof Scandnava København, bord det mange korte kursopplegg Det er vktg å velge melde mell. nn kurs Det BSF, betyr at det du kan er vktg få en å smakebt sende nn av sluttmeldng mange temaer. av kurs Det for at blant annet etablerng, det dans, skal sang, bl regstrert mat/ganefart, g uttellng trvselsbygd økonsk medestrateg. overførng I legg fra det fellessamlnger Staten td uformelt BSF. Send samvær sluttmeldng for å møte så nye fort venner kurset er avsluttet. treffe gjen Det gamle kjente. Prrammet vl være letter klart arbedet ca for 15. deg Aprl. for BSF. En oppfordrng lokallagsstyrene: Invester medlemmene: Insprasjonssemnaret kan være en påskjønnelse et eller Sluttmeldngsrutnene flere medlemmer lokallaget BSF er s forenklet. har gjort en spesell nnsats for bygda/lokallaget Heftet Studearbed eller fra A noen Å vser s har deg lyst trnn for å ta trnn på seg hva verv du s laget. studeleder Å dyktggjøre skal gjøre nsprere hvordan det kvnner skal gjøres trvselsbyggende når lager skal arrangere verdskapende kurs. Ta arbede kontakt med bygda BSF er sentralt, av tlf organsasjonens eller kjerneoppgaver: Aktve du har kvnner spørsmål. for levende bygder! Det fnnes en del ferdge studeopplegg over forskjellge tema. Ta kontakt med BSF sentralt Prs: eller gå For nn medlemmer: på kr. 2950,-.. Andre: kr. 3200,-. (Invter gjerne med en venn eller nabo bygda). Dette nkluderer: Flere mnsemnarer, 2 overnattnger, 2 frokoster, 2 mddager (1 festmddag Dere kan lage eget kveldsbuffé studeopplegg med drkke). over et Om tema ønskelg dere ønsker hele 7 å tmer ha kurs dronnngens. Gjennfør by alternatvt en et démyldrng, ekstra semnar bestem 4 et tmer tema på byen! lag et Ders studeopplegg du ønsker det!!! enkellugar Jo sprøere det et jo legg bedre!! på kr 200. V Invter tar forbehold med en du tror mndre kanskje prsendrnger kke har lyst. da Kanskje prsen er hun basert eller på han 250 deltakere. kjempeglad, Med et du legg overraska!!! prsen kan en så få luksus lugar. Ferjeselskapet Det mulg å byr søke 10% resestøtte avslag på flyblletter foredragsholder med Norwegan forbndelse mot med at bookngnummer kurs/studerng. Søk oppgs. dette Nummeret når kurset/studerngen får dere ved påmeldng. meldes nn. Påmeldng: Du kan melde deg på etter 15. Aprl. Det laget et nformasjonsark med Studekatal fra Bygdefolkets Studeforbund temavalg påmeldngsslpp s kmer neste nr. av Bygdekvnner (medo ma). Studekatalen lgger en lekker versjon du kan bla på Ta kontakt på Informasjon påmeldngsslpp så lagt ut på NBKs hjemmesde: tlf ders du ønsker den sendt paprutgave. Ny studekatal kmer årsskftet 09/10. Den lagt på nettet kan så sendes paprutgave dere ønsker det. Frst for bndende påmeldng er 20. august Husk: De s melder seg først er skret plass. Det er reservert 250 plasser. Noen aktuelle kurs/tak V NYHET! møtes! * TrvselsBygda Studeplan er under utarbedelse vl bl klar ca. 1. november. Vennlg hlsen Et mål for arbedet med TrvselsBygda er bl.a. å fnne /gjenoppdage fysske sosale For NORGES BYGDEKVINNELAG perler bygda dyrke fram nye perler form av stolthet over hva bygda har er skape sosale møteplasser der alle kan møtes på tvers av generasjoner, kjønn etnstet. Ellen Klynderud Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post: \\Flemaster\E\N\Norges Bygdekvnnelag\11007 hefte\om dv. kurs BM.doc Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post:

4 3 Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges NYHET! * Bygdekvnnelag Gjenbruk av ressurser nvterer alle medlemmer fellesskap Bygdefolkets Studeforbund (BSF) arrangerer Qultefestval kurs, foredrag utslnger Oslo oktober Bygdekvnnelaget er samarbedspartner. Festvalen er en del av et større prosjekt BSF med fokus på gjenbruk av ressurser materaler. Prosjektet har to nnfallsvnkler: På kjøl gjen KØBENHAVN denne gang: 1) Bedre mljø mndre forurensng. Å ta vare på utnytte mat, gjenbruk søm av klær/tekser, gjenbruk av møbler, bruksgjenstander dels ta vare på materaler, er andre NYTT råder INSPIRASJONSSEMINAR det vl bl satt fokus på. -2) går Det av kulturelle stabelen perspektvet oktober En bruksgjenstand Da kan samles fortelle v hstore s 2002 knyttet 2005 en famle, et nabolag stemnngen /eller en tdsepoke. mulg Ved enda å høyere. jobbe med holdnnger kunnskaper for å spare ressurser, så tradsjonene håndverket varetatt. Lappeteknkk er dessuten en hyggelg V hobby! reser med fergen Pearl of Scandnava København, bord det mange korte kursopplegg Ta kontakt med å velge BSF mell. på tlf. 22 Det 05 betyr at eller du kan på e-post: få en smakebt av mange temaer. for nformasjon. Det blant Mer nformasjon annet etablerng, prram dans, på sang, mat/ganefart, trvselsbygd medestrateg. I legg det fellessamlnger td uformelt samvær for å møte nye venner treffe gjen gamle kjente. NYHET! Prrammet * Kpostkurs vl være Dette klart kurset ca 15. planlegges Aprl. ferdg løpet av høsten. En Se oppfordrng lokallagsstyrene: for tps ang. Invester kurs medlemmene: kposterng. Insprasjonssemnaret kan være en påskjønnelse et eller flere medlemmer lokallaget s har gjort en spesell nnsats for bygda/lokallaget * Ltteratur eller noen s har lyst å ta på seg verv laget. Å dyktggjøre nsprere Studeopplegg kvnner ltteratur. trvselsbyggende I slke studernger verdskapende kan en bl arbede kjent med bygda kvnner en ( av menn) s organsasjonens var gang de kjerneoppgaver: s skrev s Aktve det er kvnner skrevet for levende de bygder! s de s skrver nå de s er med studerngen. Invter så med kvnner s kke er med laget! Om laget Prs: kjøper For nn medlemmer: bøkene kan utgftene kr. 2950,-. føres Andre: på sluttmeldngsskjemaet kr. 3200,-. (Invter gjerne det med gs en noe venn refusjon. eller nabo bygda). Dette nkluderer: Flere mnsemnarer, 2 overnattnger, 2 frokoster, 2 mddager (1 festmddag * FN-år kveldsbuffé med drkke). Om ønskelg hele 7 tmer dronnngens by alternatvt et 2009: ekstra FNs semnar år for Naturfber. 4 tmer på Sett byen! fokus Ders på tradsjoner, du ønsker mljø, enkellugar nærngsutvklng er det et legg knyttet på kr 200. V naturfber tar forbehold s ull, bull, mndre slke, prsendrnger hamp da mye prsen mer. er Se basert Bygdekvnner på 250 deltakere. nr. 1, 2 Med et legg prsen kan en så få luksus lugar. 2010: FNs år for møte mell kulturer. Det Ferjeselskapet vktg å byr nvtere 10% alle avslag kvnner på med flyblletter Bygdekvnnelaget med Norwegan mot felles at bookngnummer glede lærng. oppgs. Nummeret får dere ved påmeldng. * Kvnneroller Nord-/Sør-perspektvet Påmeldng: Du kan Stude-/artkkelhefte melde deg på etter 15. med Aprl. nternasjonalt Det laget kvnneperspektv et nformasjonsark med temavalg påmeldngsslpp S en del s av kmer det nternasjonale neste nr. av arbedet Bygdekvnner er det utarbedet (medo ma). et artkkel- Informasjon påmeldngsslpp /studeheftet Kvnneroller så lagt ut Nord-/Sør-perspektvet. på NBKs hjemmesde: Artklene heftet kan brukes s møtetema for å sette fokus på hva s må gjøres for å bedre Frst for bndende påmeldng stuasjonen er for 20. jenter august kvnner verden. Forfatterne tar for seg bl.a. Husk: De s melder ntegrerng, seg først kvnner skret krg plass. Det konflkt, er reservert menneskehandel, 250 plasser. mkrokredtt, femnsme, kultur FN setter lys på hva kvnner har gjort, gjør V møtes! må gjøre for å endre utvklngen verden generelt bedre stuasjonen for jenter kvnner speselt. Det er så fokus på det ansvaret hver enkelt har kan ta for å bdra Vennlg utvklng, hlsen holdnngsendrnger styrkng av kunnskapene temaet. Det er utarbedet For NORGES punkter BYGDEKVINNELAG dskusjon etter hver artkkel. Aktuelle saker dagspressa kan knyttes opp mot artklene. Studerng Ellen Klynderud uten lærer - nn 21 tmer. Norad har gtt støtte å utarbede heftet. \\Flemaster\E\N\Norges Bygdekvnnelag\11007 hefte\om dv. kurs BM.doc Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post: Besøksadresse: Schwegaardsgate 34 F, 0135 Oslo Telefonnummer Org.nummer: Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post:

5 4 Tlsluttet Tlsluttet Assocated Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer fellesskap * Kvnner verdskapng Artkkelheftet Kvnner verdskapng fortd, nåtd framtd er sendt ut alle lokallagene. Artklene tar for seg ulke perspektver av begrepet verdskapng den rollen kvnner alle tder har hatt vl På kjøl gjen KØBENHAVN ha s verdskapere denne gang: ressurspersoner. Målet er bevsstgjørng kvnners rolle s samfunnsaktører både nasjonalt nternasjonalt. NYTT INSPIRASJONSSEMINAR De 11 artklene er delt nn seks hovedkaptler: Hstorsk perspektv; - går av stabelen Mulgheter; oktober Rammebetngelser; Da samles Entreprenørskap; v s 2002 Mljøperspektv 2005 stemnngen Internasjonalt mulg enda høyere. perspektv. Studerng uten lærer. 12 tmer. V reser med fergen Pearl of Scandnava København, bord det mange korte kursopplegg Proflerngå velge mell. Det betyr at du kan få en smakebt av mange temaer. Det blant Vs at annet Bygdekvnnelaget etablerng, er dans, en organsasjon sang, mat/ganefart, med Aktve trvselsbygd kvnner for levende medestrateg. bygder I legg Kan det kurs/opplegg fellessamlnger proflerng td uformelt kontakt samvær med presse/meda for å møte nye være venner noe for treffe laget dtt? gjen gamle kjente. I Organsasjonshåndbok Prrammet vl for være NBK klart s. 65 ca Aprl. står det Informasjon PR. En Et kurs/temamøte/styremøte oppfordrng lokallagsstyrene: der nvterer Invester for medlemmene: eksempel en Insprasjonssemnaret lokal journalst kan g kan gode være en resultater. påskjønnelse Eller hvorfor et eller kke flere ta kontakt medlemmer en lokallaget person s s kan har g gjort gode en råd spesell hvordan nnsats for bygda/lokallaget plakater, flygeblad eller lgnende noen s kan har utformes lyst å for ta på å fenge seg verv publkum laget. Å det dyktggjøre nsprere nformasjonssamfunnet kvnner trvselsbyggende v lever? Slk samfunnet verdskapende har utvklet arbede seg, bygda ser det er ut en s av en må organsasjonens synes for å henge kjerneoppgaver: med. Dette gjelder Aktve så kvnner NBK. for levende bygder! Organsasjonskunnskap Prs: For medlemmer: kr. 2950,-. Andre: kr. 3200,-. (Invter gjerne med en venn eller nabo Kunnskaper egen organsasjon gjør at en står enda sterkere arbedet organsasjonen bygda). Dette nkluderer: Flere mnsemnarer, 2 overnattnger, 2 frokoster, 2 mddager (1 når en skal proflere Bygdekvnnelaget utenfor egne rekker. Det er utarbedet kursopplegg festmddag kveldsbuffé med drkke). Om ønskelg hele 7 tmer dronnngens by alternatvt forbndelse med Organsasjonshåndbok for Norges Bygdekvnnelag. et ekstra semnar 4 tmer på byen! Ders du ønsker enkellugar er det et legg på kr 200. V tar forbehold mndre prsendrnger da prsen er basert på 250 deltakere. Med et legg * prsen Aktv kan organsasjon en så få luksus lugar. Dette er hefter s tar for seg aktuelle temaer for å skape en god organsasjon: Kurs Ferjeselskapet møter, Godt nformasjonsarbed, byr 10% avslag Aktvt på flyblletter lagsarbed, med Valgktéarbed. Norwegan mot at bookngnummer Hvert av temaene kan oppgs. gjennføres Nummeret s studerng får dere ved uten påmeldng. lærer, gjerne samarbed med andre organsasjoner. Studerng uten lærer. 12 tmer for hvert tema. Påmeldng: Du kan melde deg på etter 15. Aprl. Det laget et nformasjonsark med temavalg * Lokalt kurssamarbed påmeldngsslpp s kmer neste nr. av Bygdekvnner (medo ma). Informasjon S en del av arbedet påmeldngsslpp med TrvselsBygda så lagt bør ut enpå senbks på hva hjemmesde: s kan gjøres når det gjelder samarbed med andre organsasjoner for å skape trvsel gode bygdemljø. Frst Studeopplegg for bndende uten påmeldng lærer. 12 tmer. 20. august Husk: De s melder seg først er skret plass. Det er reservert 250 plasser. * Kurs fra Kvnners Frvllge Beredskap V Tlf. møtes! / Svlt beredskap Vennlg Kvnners hlsen Frvllge Beredskap (KFB) står bak denne opplærngen svlt beredskap. Kurset er For revdert NORGES vl BYGDEKVINNELAG g et godt grunnlag for lagets beredskapsarbed. Ett av temaene er hvordan du kan forberede deg på å møte en krsestuasjon dtt nærmljø. Ellen Studerng Klynderud uten lærer. 12 tmer. \\Flemaster\E\N\Norges Bygdekvnnelag\11007 hefte\om dv. kurs BM.doc Besøksadresse: Schwegaardsgate F, 0135 F, 0135 Oslo Oslo Telefonnummer Org.nummer: Postadresse: Postboks 9358 Grønland, Oslo Oslo Faksnummer Bankgro: E-post:

6 5 du kan forberede deg på å møte en krsestuasjon dtt nærmljø. Studerng uten lærer. 12 tmer. Norges Bygdekvnnelag (NBK) Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer fellesskap - Fnn meg Et undervsnngs- aktvtetsprram for barn alderen 4-10 år. Henskten med kurset er å g barn god kunnskap det å ferdes ute naturen, hvordan best mulg kunne takle stuasjonen man skulle gå seg bort. På kjøl gjen KØBENHAVN denne gang: - Psyksk førstehjelp NYTT Kurset INSPIRASJONSSEMINAR Psyksk førstehjelp gr noen allmenne retnngslnjer for hvordan både enkeltndvder hjelpeapparatet kan møte mennesker krse. Daglglvets ulykker, sykdmer - går av stabelen oktober Da samles v s krser er noe v mennesker alltd vl kme befatnng med. stemnngen mulg enda høyere. V * Det reser gylne med måltd fergen Pearl of Scandnava København, bord det mange korte kursopplegg Smaken av Norge; å velge mattradsjoner, mell. Det betyr akevtt at du kan kultur. få en Kurset smakebt skal av bdra: mange - temaer. å g kunnskap Det blant norsk annet mat- etablerng, drkkekultur dans, sang, de norske mat/ganefart, akevtter trvselsbygd - større bevsstgjørng, medestrateg. denttet I legg utvklng det fellessamlnger av det norske kjøkken. td uformelt Studerng samvær uten lærer. for å 16 møte tmer nye venner treffe gjen gamle kjente. Prrammet vl være klart ca 15. Aprl. En oppfordrng lokallagsstyrene: Invester medlemmene: Insprasjonssemnaret kan være * Foreldrerollen en påskjønnelse et eller flere medlemmer lokallaget s har gjort en spesell nnsats for bygda/lokallaget Dette er et aktuelt eller tema å noen ta opp s på har et åpent lyst møte å ta på for seg alle verv bygda, laget. evt. Å dyktggjøre samarbed med andre nsprere forennger kvnner eller nstanser. trvselsbyggende Informasjon verdskapende kurset ble sendt arbede studeleder bygda er en av organsasjonens kjerneoppgaver: Aktve kvnner for levende bygder! * Lærngsdagene for voksne okober Lærngsdagene er en felles kampanje for å synlggjøre det mangfoldge lærngsbudet s Prs: fnnes For for medlemmer: voksne. Mer kr. nformasjon 2950,-. Andre: på kr. 3200,-. (Invter gjerne med en venn eller nabo bygda). Dette nkluderer: Flere mnsemnarer, 2 overnattnger, 2 frokoster, 2 mddager (1 festmddag * Kmunkasjon kveldsbuffé med drkke). Om ønskelg hele 7 tmer dronnngens by alternatvt et ekstra semnar Tdlgere 4 tmer tema på byen! NBK, Ders Kmunkasjon du ønsker enkellugar fortd er det framtd, et legg er på alltd kr 200. lke V tar forbehold aktuelt mndre kan prsendrnger gjerne knyttes da prsen opp er mot basert temaet på 250 Kvnner deltakere. verdskapng Med et legg prsen kan en så kampanjen få luksus TrvselsBygda. lugar. Hva kmunserer v hvordan gjør v det? Temaene heftet kan brukes s grunnlag for samtaler, dskusjon eller Ferjeselskapet byr lgnende. 10% Artkkelforfatterne avslag på flyblletter har med hvert Norwegan stt spesalfelt mot at bookngnummer språket vl være oppgs. Nummeret påvrket får dere av ved det. påmeldng. Her er det mange mulgheter å lære nye begreper. Påmeldng: Du Studerng kan melde uten deg lærer. på etter tmer. Aprl. Det laget et nformasjonsark med temavalg påmeldngsslpp s kmer neste nr. av Bygdekvnner (medo ma). Informasjon påmeldngsslpp så lagt ut på NBKs hjemmesde: * Tngene forteller - Generasjoner møtes ved datamasknen! Med dette dataprrammet kan dere ta vare på hstore, kultur verd knyttet eend, hus gjenstander for Frst vdereformdlng for bndende påmeldng dokumenterng. er 20. august Kurspakke (prram CD, kurshefte ekstra Husk: databasefl) De s kan melder besles seg hos først BSF. er For skret mer plass. nformasjon: Det er reservert 250 plasser. Tlf ; Studerng bruk av dataprrammet. 12 tmer. V møtes! * Kurs konferanser fra Norsk Landbrukssamvrke Vennlg hlsen Overskten fnner du på Klkk deg nn på Kurskatal. For NORGES BYGDEKVINNELAG Opplærngs- utvklngsavdelnga, Norsk Landbrukssamvrke Servcekontor AS, Boks 9347 Grønland, 0135 Oslo; tlf Ellen Klynderud Norges Bygdekvnnelag (NBK) \\Flemaster\E\N\Norges Bygdekvnnelag\11007 hefte\om dv. kurs BM.doc Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post: Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post:

7 6 Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World * Hjemmesder datakurs Norges I samfunnet Bygdekvnnelag stadg flere tjenester nvterer nternettbasert: alle medlemmer Nettbank, selvangvelsen, fellesskap å søke skoleplass, bllettbeslng for reser m.m. Lokallagene kan ha egne hjemmesder under fylkessdene på Hjemmesder er en fn måte å nformere medlemmer andre lokalsamfunnet årsplaner, møtetdspunkter På nyheter. kjøl gjen KØBENHAVN denne gang: Ha s mål at datakpetansen lokallaget skal styrkes! Å lære mer, dele NYTT kunnskapene INSPIRASJONSSEMINAR med de andre laget eller lære fra bunnen av kan være stkkord for dette. -Bruk går kursbud av stabelen bygda/nærmljøet oktober eller arranger Da et samles datakurs v selv. s På stemnngen skolene fnnes både mulg datamaskner enda høyere. lærere elever med datakpetanse så hvorfor kke avtale en byttetjeneste? V reser med fergen Pearl of Scandnava København, bord det mange korte kursopplegg å velge mell. Det betyr at du kan få en smakebt av mange temaer. Det blant annet etablerng, * Trygghet dans, sang, trvsel mat/ganefart, gards- bygdemljø trvselsbygd medestrateg. I legg det fellessamlnger Artklene td heftet uformelt tar seg samvær aktuelle for å utfordrnger møte nye venner både bolgfeltet treffe gjen på gamle kjente. Prrammet gardstunet vl være klart kan være ca 15. utgangspunkt Aprl. for temamøte kampanjen En oppfordrng TrvselsBygda. lokallagsstyrene: Det Invester passer veldg medlemmene: godt for å Insprasjonssemnaret få kontakt med potenselle kan være en påskjønnelse medlemmer et eller flere s medlemmer bor bolgfelt. lokallaget s har gjort en spesell nnsats for bygda/lokallaget eller Opplegget noen er s et samarbedsprosjekt har lyst å ta på mell seg verv Bygdekvnnelaget laget. Å dyktggjøre nsprere kvnner Landbrukshelsen. trvselsbyggende verdskapende arbede bygda er en av organsasjonens kjerneoppgaver: Aktve kvnner for levende bygder! * Grønn hverdag - Prs: lv For lyst medlemmer: et studeopplegg kr. 2950,-. fra Grønn Andre: Hverdag kr. 3200,-. for (Invter folk s gjerne vl være med med en venn å forme eller nabo bygda). framtda. Dette nkluderer: studeopplegget Flere mnsemnarer, handler kke 2 hvor overnattnger, lle mljøproblemene 2 frokoster, er, 2 mddager men (1 festmddag hvordan en kan kveldsbuffé fnne løsnngar. med drkke). Mange Om bekker ønskelg små hele e 7 tmer stor å!.( dronnngens Se så: by alternatvt et ekstra semnar 4 tmer på byen! Ders du ønsker enkellugar er det et legg på kr 200. V tar forbehold mndre prsendrnger da prsen er basert på 250 deltakere. Med et legg prsen kan en så få luksus lugar. Mat Ferjeselskapet Det fnnes så mange byr flotte 10% avslag matbøker! på flyblletter Velg en favorttbok, med Norwegan gjerne mot en s at bookngnummer er laget av et lokaloppgs. eller fylkeslag Nummeret Bygdekvnnelaget, får dere ved påmeldng. lag en egen studeplan ders det kke er alt gjort. Påmeldng: * Helge Chrste: Du kan MAKT melde over deg på maten etter 15. Aprl. Det laget et nformasjonsark med temavalg Dette vl alltd påmeldngsslpp være et aktuelt s tema, kmer hvorfor neste kke nr. av ta Bygdekvnner tak det forbndelse (medo ma). med Verdens Informasjon matvaredag 16. påmeldngsslpp oktober? Boka har opplegg så lagt tre ut på studeplaner NBKs hjemmesde: en kan arbede med. Helge Chrste, MAKT over maten, Landbruksforlaget, ISBN , Kr 348,- Frst for bndende påmeldng er 20. august Husk: * Helene De Krsrud s melder Alm: seg Fra først slaktng er skret plass. festbord Det er reservert 250 plasser. Det er utarbedet studeplan boka. V Boka møtes! besles drekte fra forfatteren på tlf Prs: kr 298,- + frakt. Vennlg * Bjarne hlsen Oterholm: Mat av melk For Boken NORGES representerer BYGDEKVINNELAG en sammenslng av gamle norske produkter fra melk s gjenn flere hundre år har bdratt mangfold, både daglg kosthold festlg lag. Forfatteren ser Ellen selv at Klynderud han håper at boken bdrar deer resultater form av et større mangfold av våre Norges Bygdekvnnelag tradsjonsprodukter. (NBK) Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post: \\Flemaster\E\N\Norges Bygdekvnnelag\11007 hefte\om dv. kurs BM.doc Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post: 7

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon!

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon! Tilsluttet Associated Country Country Women Women of the World of the World Tilsluttet Associated Country Women of the World Til Bygdekvinnelagets lokallagsledere Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

nr 1.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG På kjøl igjen! Årets bygdeprofil Kathrine Tema: TrivselsBygda

nr 1.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG På kjøl igjen! Årets bygdeprofil Kathrine Tema: TrivselsBygda Bygdekvinner nr 1.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG På kjøl igjen! Årets bygdeprofil Kathrine Tema: TrivselsBygda Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag Opplag 17.000 Papir: g-print 90g Format: 17

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012 Fokus nr 3 P SEPTemb P 2012 gs1 the global language of busness Mllardpotensal byggevarebransjen Økt lønnh GS1 Consultng M effektv vdkjede for mat hear real-world case studies from these and oth featured

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 Ftjar aprl 2015, 25. rgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 I N N H A L D Annonsesa 25 r De rgangen annonsesa den 25. Et lte jubleum kor LC Ftjar vl nytte høvet tl e de støtta annons de t tl redaksjonelt

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14. nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14. nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag Opplag 17.000 Papir: g-print

Detaljer

Lokallagsutsending våren 2015

Lokallagsutsending våren 2015 Lokallagsutsending våren 2015 Innhald: Leiar, Marna Ramsøy Informasjon frå administrasjonen Vedlegg: Ringeguide, Bygdekvinnelaget sin vervekampanje 2015 Bli - medlem - flyer Oppskriftshefte "Barnas egne

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Bygdekvinner. Entreprenørskap hva er det? Side 14. Bygdekvinnelaget åpner bygda side 10 Reise i lokal mat side 16. nr 1.11

Bygdekvinner. Entreprenørskap hva er det? Side 14. Bygdekvinnelaget åpner bygda side 10 Reise i lokal mat side 16. nr 1.11 Bygdekvinner nr 1.11 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinnelaget åpner bygda side 10 Reise i lokal mat side 16 Entreprenørskap hva er det? Side 14 Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer