Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!"

Transkript

1 Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang: NYTT INSPIRASJONSSEMINAR Velkmen en ny studesesong - går av stabelen oktober Da samles v s stemnngen mulg enda høyere. Hausten er her på nytt det vert mange mørke kveldar framover. Då er det fnt å kunne V halda reser på med med kurs fergen Pearl studerngar of Scandnava. Bygdefolkets København, Studeforbund (BSF) bord har denne det mange hausten korte kursopplegg mange kurs de å velge kan velja mell. eller Det de kan betyr laga at dykkar du kan få egne en smakebt kurs. Kanskje av mange de kan temaer. ha kurs Det saman blant med andre annet lag etablerng, forenngar dans, bygda. sang, Det mat/ganefart, er ngen grenser trvselsbygd for kva kurs medestrateg. s kan arrangerast. I legg Bygdekvnnelaget det fellessamlnger er medegar td BSF uformelt s samvær har fjernundervsnngskurs, for å møte nye venner kurs treffe studerngar gjen gamle kjente. med Prrammet utan lærar. De vl har være en klart flott kurskatal. ca 15. Aprl. En oppfordrng lokallagsstyrene: Invester medlemmene: Insprasjonssemnaret kan være en Bygdekvnnelaget påskjønnelse et har eller alltd flere hatt medlemmer s mål å gje lokallaget den enkelte s kvnna har gjort mleghet en spesell nnsats å auka for bygda/lokallaget kpetansen sn, eller ut frå egne noen behov s har lyst ynskje. å S ta på studelear seg verv laget. må du Å saman dyktggjøre med styret lytta nsprere medlemane kvnner tenkja trvselsbyggende kreatvt nytt. verdskapende Du s studelear arbede må halda bygda deg er en orentert av organsasjonens studeplanar skotsreglar kjerneoppgaver: vareta Aktve kontakten kvnner for med levende BSF. bygder! Prs: Det et For vktg medlemmer: å melda nn kr. kurs 2950,-. rapportera Andre: kr. fullførte 3200,-. (Invter kurs. S gjerne medegar en BSF venn må eller nabo bygda). bygdekvnnene Dette nkluderer: rundt krng Flere halda mnsemnarer, kurstrykket 2 oppe overnattnger, bruka BSF 2 frokoster, s et 2 verktøy. mddager Dette (1 er festmddag vktg for at BSF kveldsbuffé framles kan med vera drkke). et betydeleg Om ønskelg studeforbund hele 7 tmer for dronnngens medlemsorgansasjonane. by alternatvt et ekstra semnar 4 tmer på byen! Ders du ønsker enkellugar er det et legg på kr 200. V Ta tar kontakt forbehold med BSF mndre på prsendrnger da / tlf. prsen er basert eller på Bygdekvnnelagets 250 deltakere. Med kontor, et legg prsen kan en så få luksus no /tlf. lugar ders de lurer på noko Ferjeselskapet byr 10% avslag på flyblletter med Norwegan mot at bookngnummer oppgs. Nummeret får dere ved påmeldng. Lukke med haustens kurs! Påmeldng: Du kan melde deg på etter 15. Aprl. Det laget et nformasjonsark med temavalg påmeldngsslpp s kmer neste nr. av Bygdekvnner (medo ma). Informasjon Med helsng påmeldngsslpp så lagt ut på NBKs hjemmesde: Målfrd Hjeltnes Frst Ansvarleg for bndende for kurs påmeldng opplærng er 20. Norges augustbygdekvnnelag Husk: De s melder seg først er skret plass. Det er reservert 250 plasser. V møtes! Vennlg hlsen For NORGES BYGDEKVINNELAG Ellen Klynderud Postadresse: Besøksadresse: Postboks Schwegaardsgate 9358 Grønland, F, 0135 Oslo Oslo Faksnummer Telefonnummer Bankgro: Org.nummer: E-post: Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post:

2 2 2 Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World 1 Norges Vsjon: Bygdekvnnelag Aktve kvnner nvterer for levende alle medlemmer bygder fellesskap Tema: Kvnner verdskapng Oslo september 2009 På TIL kjøl STUDIELEDEREN gjen KØBENHAVN denne gang: Enten du er ny eller gammel studeleder kan det være godt å få noen tps /eller NYTT påmnnelser. INSPIRASJONSSEMINAR V håper du fnner noe av nytte dette brevet. Bruk brevet s utgangspunkt for orenterngen du skal g på styremøtet når planer skal legges for arbedsåret 2009 våren går av stabelen oktober Da samles v s stemnngen S studeleder har du mulg sammen enda med høyere. resten av styret en vktg funksjon for å ta ntatv V kurs, reser nsprere med fergen kreatvtet, Pearl of lytte Scandnava medlemmer, København, sjekke trender tda, bord motvere det mange medlemmer korte kursopplegg andre å å gå velge på kurs mell. semnar, Det betyr motvere at du kan styret få en smakebt å nvestere av mange medlemmer temaer. Det andre for blant å få påfyll annet vdere etablerng, arbed dans, ny sang, gv laget mat/ganefart, Kursdeltakerne trvselsbygd får medestrateg. kpetanse s I legg de kan brnge det bake fellessamlnger bl en ressurs td for uformelt laget samvær lokalmljøet! for å møte Mdler nye fra venner studekassa treffe kan gjen brukes gamle kjente. kursdeltakelse. Prrammet Mulghetene vl være er klart mange ca så Aprl. er det vktg å huske på at ngen kan gjøre alt, En men oppfordrng alle kan gjøre lokallagsstyrene: noe. Og det er kke Invester dn jobb medlemmene: alene! Insprasjonssemnaret kan være en påskjønnelse et eller flere medlemmer lokallaget s har gjort en spesell nnsats for bygda/lokallaget Når det gjelder studelederens eller noen arbed, s har vser lyst v å ta s. på 37 seg Organsasjonshåndbok verv laget. Å dyktggjøre for Norges nsprere Bygdekvnnelag kvnner folderen trvselsbyggende s lgger verdskapende denne sendnga. arbede Når det bygda gjelder er studearbed en av organsasjonens kurs, vser v s. kjerneoppgaver: Organsasjonshåndboka. Aktve kvnner for levende Ta kontakt bygder! med fylkesstyret ders du har ønske opplærng/kurs. Kanskje de kan organsere kurs for studeledere lokallag. Fylkesstyret har en studeleder s skal bstå deg lokallaget. Prs: Ta kontakt For medlemmer: NBKs kr. sekretarat, 2950,-. Andre: tlf kr ,-. 15 eller (Invter gjerne med en venn eller nabo du bygda). har spørsmål Dette /eller nkluderer: déer Flere tak mnsemnarer, kurs. 2 overnattnger, 2 frokoster, 2 mddager (1 festmddag kveldsbuffé med drkke). Om ønskelg hele 7 tmer dronnngens by alternatvt et ekstra semnar 4 tmer på byen! Ders du ønsker enkellugar er det et legg på kr 200. V tar forbehold mndre Kvnner prsendrnger da verdskapng prsen basert på 250 deltakere. Med et legg prsen kan en så få luksus Arbedsplan lugar NBKs årsmøte 2006 vedtok: Ferjeselskapet byr 10% avslag Vsjon på for flyblletter : med Aktve Norwegan kvnner mot for at bookngnummer levende bygder oppgs. Nummeret får dere ved Tema påmeldng. for : Kvnner verdskapng Kampanje - TrvselsBygda Påmeldng: Du kan melde deg på etter 15. Aprl. Det laget et nformasjonsark med temavalg påmeldngsslpp Det er s fokus kmer på tak neste kampanjen nr. av Bygdekvnner TrvselsBygda (medo mange ma). lokallag, Informasjon påmeldngsslpp fylkene sentralt. så lagt Det ut på har NBKs vært fast hjemmesde: spalte TrvselsBygda alle nummer av Bygdekvnner. Frst for bndende påmeldng Hjemmesde: er 20. august Husk: De s melder seg først er skret plass. Det er reservert 250 plasser. Studearbedet laget bør så langt det er mulg fatte kurs tak s fører økt V kpetanse møtes! det vedtatte temaet kampanjen. Et kurs for eksempel våre formødres lv arbed gr kpetanse å forstå de rollene kvnner har hatt har for verdskapngen Vennlg samfunnet. hlsen Kunnskaper dette styrker kvnner rollen s samfunnsaktør der hun er med For på å NORGES forme framtda BYGDEKVINNELAG gjenn arbed forskjellge fora både nasjonalt nternasjonalt. S samfunnsaktør kan en bdra mye TRIVSEL bygda! Les mer dette Arbedsplan for Ellen NBK Klynderud (Ble sendt ut lederutsendngen.) Postadresse: Norges Bygdekvnnelag Postboks 9358 Grønland, (NBK) 0135 Oslo Faksnummer \\Flemaster\E\N\Norges Bankgro: Bygdekvnnelag\11007 E-post: hefte\om dv. kurs BM.doc Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post:

3 Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World 2 Norges I forbndelse Bygdekvnnelag med gjennførng av nvterer et studeopplegg alle medlemmer kurs er det en god fellesskap dé å arrangere temamøte(r). S del av studeopplegget Kvnner verdskapng kampanjen TrvselsBygda kan det for eksempel gjennføres tak med fokus på kvnner bygda de s har vært der, de s er der s en ønsker skal bl de s en ønsker skal flytte På bygda. kjøl Et gjen slkt KØBENHAVN kurs temamøte denne er attraktvt gang: så for kvnner s kke er medlemmer laget. Informer kursene temamøtene dere skal holde nvter alltd med noen s NYTT kke er medlemmer. INSPIRASJONSSEMINAR Utnytt denne mulgheten å nformere hva laget gjør for bygda. Myter kan knekkes laget kan få nye medlemmer! - går av stabelen oktober Da samles v s Bygdefolkets stemnngen Studeforbund mulg enda høyere. BSF Bygdekvnnelagets studeorgansasjon V Studearbed reser med fergen fra A Pearl Åof Scandnava København, bord det mange korte kursopplegg Det er vktg å velge melde mell. nn kurs Det BSF, betyr at det du kan er vktg få en å smakebt sende nn av sluttmeldng mange temaer. av kurs Det for at blant annet etablerng, det dans, skal sang, bl regstrert mat/ganefart, g uttellng trvselsbygd økonsk medestrateg. overførng I legg fra det fellessamlnger Staten td uformelt BSF. Send samvær sluttmeldng for å møte så nye fort venner kurset er avsluttet. treffe gjen Det gamle kjente. Prrammet vl være letter klart arbedet ca for 15. deg Aprl. for BSF. En oppfordrng lokallagsstyrene: Invester medlemmene: Insprasjonssemnaret kan være en påskjønnelse et eller Sluttmeldngsrutnene flere medlemmer lokallaget BSF er s forenklet. har gjort en spesell nnsats for bygda/lokallaget Heftet Studearbed eller fra A noen Å vser s har deg lyst trnn for å ta trnn på seg hva verv du s laget. studeleder Å dyktggjøre skal gjøre nsprere hvordan det kvnner skal gjøres trvselsbyggende når lager skal arrangere verdskapende kurs. Ta arbede kontakt med bygda BSF er sentralt, av tlf organsasjonens eller kjerneoppgaver: Aktve du har kvnner spørsmål. for levende bygder! Det fnnes en del ferdge studeopplegg over forskjellge tema. Ta kontakt med BSF sentralt Prs: eller gå For nn medlemmer: på kr. 2950,-.. Andre: kr. 3200,-. (Invter gjerne med en venn eller nabo bygda). Dette nkluderer: Flere mnsemnarer, 2 overnattnger, 2 frokoster, 2 mddager (1 festmddag Dere kan lage eget kveldsbuffé studeopplegg med drkke). over et Om tema ønskelg dere ønsker hele 7 å tmer ha kurs dronnngens. Gjennfør by alternatvt en et démyldrng, ekstra semnar bestem 4 et tmer tema på byen! lag et Ders studeopplegg du ønsker det!!! enkellugar Jo sprøere det et jo legg bedre!! på kr 200. V Invter tar forbehold med en du tror mndre kanskje prsendrnger kke har lyst. da Kanskje prsen er hun basert eller på han 250 deltakere. kjempeglad, Med et du legg overraska!!! prsen kan en så få luksus lugar. Ferjeselskapet Det mulg å byr søke 10% resestøtte avslag på flyblletter foredragsholder med Norwegan forbndelse mot med at bookngnummer kurs/studerng. Søk oppgs. dette Nummeret når kurset/studerngen får dere ved påmeldng. meldes nn. Påmeldng: Du kan melde deg på etter 15. Aprl. Det laget et nformasjonsark med Studekatal fra Bygdefolkets Studeforbund temavalg påmeldngsslpp s kmer neste nr. av Bygdekvnner (medo ma). Studekatalen lgger en lekker versjon du kan bla på Ta kontakt på Informasjon påmeldngsslpp så lagt ut på NBKs hjemmesde: tlf ders du ønsker den sendt paprutgave. Ny studekatal kmer årsskftet 09/10. Den lagt på nettet kan så sendes paprutgave dere ønsker det. Frst for bndende påmeldng er 20. august Husk: De s melder seg først er skret plass. Det er reservert 250 plasser. Noen aktuelle kurs/tak V NYHET! møtes! * TrvselsBygda Studeplan er under utarbedelse vl bl klar ca. 1. november. Vennlg hlsen Et mål for arbedet med TrvselsBygda er bl.a. å fnne /gjenoppdage fysske sosale For NORGES BYGDEKVINNELAG perler bygda dyrke fram nye perler form av stolthet over hva bygda har er skape sosale møteplasser der alle kan møtes på tvers av generasjoner, kjønn etnstet. Ellen Klynderud Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post: \\Flemaster\E\N\Norges Bygdekvnnelag\11007 hefte\om dv. kurs BM.doc Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post:

4 3 Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges NYHET! * Bygdekvnnelag Gjenbruk av ressurser nvterer alle medlemmer fellesskap Bygdefolkets Studeforbund (BSF) arrangerer Qultefestval kurs, foredrag utslnger Oslo oktober Bygdekvnnelaget er samarbedspartner. Festvalen er en del av et større prosjekt BSF med fokus på gjenbruk av ressurser materaler. Prosjektet har to nnfallsvnkler: På kjøl gjen KØBENHAVN denne gang: 1) Bedre mljø mndre forurensng. Å ta vare på utnytte mat, gjenbruk søm av klær/tekser, gjenbruk av møbler, bruksgjenstander dels ta vare på materaler, er andre NYTT råder INSPIRASJONSSEMINAR det vl bl satt fokus på. -2) går Det av kulturelle stabelen perspektvet oktober En bruksgjenstand Da kan samles fortelle v hstore s 2002 knyttet 2005 en famle, et nabolag stemnngen /eller en tdsepoke. mulg Ved enda å høyere. jobbe med holdnnger kunnskaper for å spare ressurser, så tradsjonene håndverket varetatt. Lappeteknkk er dessuten en hyggelg V hobby! reser med fergen Pearl of Scandnava København, bord det mange korte kursopplegg Ta kontakt med å velge BSF mell. på tlf. 22 Det 05 betyr at eller du kan på e-post: få en smakebt av mange temaer. for nformasjon. Det blant Mer nformasjon annet etablerng, prram dans, på sang, mat/ganefart, trvselsbygd medestrateg. I legg det fellessamlnger td uformelt samvær for å møte nye venner treffe gjen gamle kjente. NYHET! Prrammet * Kpostkurs vl være Dette klart kurset ca 15. planlegges Aprl. ferdg løpet av høsten. En Se oppfordrng lokallagsstyrene: for tps ang. Invester kurs medlemmene: kposterng. Insprasjonssemnaret kan være en påskjønnelse et eller flere medlemmer lokallaget s har gjort en spesell nnsats for bygda/lokallaget * Ltteratur eller noen s har lyst å ta på seg verv laget. Å dyktggjøre nsprere Studeopplegg kvnner ltteratur. trvselsbyggende I slke studernger verdskapende kan en bl arbede kjent med bygda kvnner en ( av menn) s organsasjonens var gang de kjerneoppgaver: s skrev s Aktve det er kvnner skrevet for levende de bygder! s de s skrver nå de s er med studerngen. Invter så med kvnner s kke er med laget! Om laget Prs: kjøper For nn medlemmer: bøkene kan utgftene kr. 2950,-. føres Andre: på sluttmeldngsskjemaet kr. 3200,-. (Invter gjerne det med gs en noe venn refusjon. eller nabo bygda). Dette nkluderer: Flere mnsemnarer, 2 overnattnger, 2 frokoster, 2 mddager (1 festmddag * FN-år kveldsbuffé med drkke). Om ønskelg hele 7 tmer dronnngens by alternatvt et 2009: ekstra FNs semnar år for Naturfber. 4 tmer på Sett byen! fokus Ders på tradsjoner, du ønsker mljø, enkellugar nærngsutvklng er det et legg knyttet på kr 200. V naturfber tar forbehold s ull, bull, mndre slke, prsendrnger hamp da mye prsen mer. er Se basert Bygdekvnner på 250 deltakere. nr. 1, 2 Med et legg prsen kan en så få luksus lugar. 2010: FNs år for møte mell kulturer. Det Ferjeselskapet vktg å byr nvtere 10% alle avslag kvnner på med flyblletter Bygdekvnnelaget med Norwegan mot felles at bookngnummer glede lærng. oppgs. Nummeret får dere ved påmeldng. * Kvnneroller Nord-/Sør-perspektvet Påmeldng: Du kan Stude-/artkkelhefte melde deg på etter 15. med Aprl. nternasjonalt Det laget kvnneperspektv et nformasjonsark med temavalg påmeldngsslpp S en del s av kmer det nternasjonale neste nr. av arbedet Bygdekvnner er det utarbedet (medo ma). et artkkel- Informasjon påmeldngsslpp /studeheftet Kvnneroller så lagt ut Nord-/Sør-perspektvet. på NBKs hjemmesde: Artklene heftet kan brukes s møtetema for å sette fokus på hva s må gjøres for å bedre Frst for bndende påmeldng stuasjonen er for 20. jenter august kvnner verden. Forfatterne tar for seg bl.a. Husk: De s melder ntegrerng, seg først kvnner skret krg plass. Det konflkt, er reservert menneskehandel, 250 plasser. mkrokredtt, femnsme, kultur FN setter lys på hva kvnner har gjort, gjør V møtes! må gjøre for å endre utvklngen verden generelt bedre stuasjonen for jenter kvnner speselt. Det er så fokus på det ansvaret hver enkelt har kan ta for å bdra Vennlg utvklng, hlsen holdnngsendrnger styrkng av kunnskapene temaet. Det er utarbedet For NORGES punkter BYGDEKVINNELAG dskusjon etter hver artkkel. Aktuelle saker dagspressa kan knyttes opp mot artklene. Studerng Ellen Klynderud uten lærer - nn 21 tmer. Norad har gtt støtte å utarbede heftet. \\Flemaster\E\N\Norges Bygdekvnnelag\11007 hefte\om dv. kurs BM.doc Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post: Besøksadresse: Schwegaardsgate 34 F, 0135 Oslo Telefonnummer Org.nummer: Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post:

5 4 Tlsluttet Tlsluttet Assocated Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer fellesskap * Kvnner verdskapng Artkkelheftet Kvnner verdskapng fortd, nåtd framtd er sendt ut alle lokallagene. Artklene tar for seg ulke perspektver av begrepet verdskapng den rollen kvnner alle tder har hatt vl På kjøl gjen KØBENHAVN ha s verdskapere denne gang: ressurspersoner. Målet er bevsstgjørng kvnners rolle s samfunnsaktører både nasjonalt nternasjonalt. NYTT INSPIRASJONSSEMINAR De 11 artklene er delt nn seks hovedkaptler: Hstorsk perspektv; - går av stabelen Mulgheter; oktober Rammebetngelser; Da samles Entreprenørskap; v s 2002 Mljøperspektv 2005 stemnngen Internasjonalt mulg enda høyere. perspektv. Studerng uten lærer. 12 tmer. V reser med fergen Pearl of Scandnava København, bord det mange korte kursopplegg Proflerngå velge mell. Det betyr at du kan få en smakebt av mange temaer. Det blant Vs at annet Bygdekvnnelaget etablerng, er dans, en organsasjon sang, mat/ganefart, med Aktve trvselsbygd kvnner for levende medestrateg. bygder I legg Kan det kurs/opplegg fellessamlnger proflerng td uformelt kontakt samvær med presse/meda for å møte nye være venner noe for treffe laget dtt? gjen gamle kjente. I Organsasjonshåndbok Prrammet vl for være NBK klart s. 65 ca Aprl. står det Informasjon PR. En Et kurs/temamøte/styremøte oppfordrng lokallagsstyrene: der nvterer Invester for medlemmene: eksempel en Insprasjonssemnaret lokal journalst kan g kan gode være en resultater. påskjønnelse Eller hvorfor et eller kke flere ta kontakt medlemmer en lokallaget person s s kan har g gjort gode en råd spesell hvordan nnsats for bygda/lokallaget plakater, flygeblad eller lgnende noen s kan har utformes lyst å for ta på å fenge seg verv publkum laget. Å det dyktggjøre nsprere nformasjonssamfunnet kvnner trvselsbyggende v lever? Slk samfunnet verdskapende har utvklet arbede seg, bygda ser det er ut en s av en må organsasjonens synes for å henge kjerneoppgaver: med. Dette gjelder Aktve så kvnner NBK. for levende bygder! Organsasjonskunnskap Prs: For medlemmer: kr. 2950,-. Andre: kr. 3200,-. (Invter gjerne med en venn eller nabo Kunnskaper egen organsasjon gjør at en står enda sterkere arbedet organsasjonen bygda). Dette nkluderer: Flere mnsemnarer, 2 overnattnger, 2 frokoster, 2 mddager (1 når en skal proflere Bygdekvnnelaget utenfor egne rekker. Det er utarbedet kursopplegg festmddag kveldsbuffé med drkke). Om ønskelg hele 7 tmer dronnngens by alternatvt forbndelse med Organsasjonshåndbok for Norges Bygdekvnnelag. et ekstra semnar 4 tmer på byen! Ders du ønsker enkellugar er det et legg på kr 200. V tar forbehold mndre prsendrnger da prsen er basert på 250 deltakere. Med et legg * prsen Aktv kan organsasjon en så få luksus lugar. Dette er hefter s tar for seg aktuelle temaer for å skape en god organsasjon: Kurs Ferjeselskapet møter, Godt nformasjonsarbed, byr 10% avslag Aktvt på flyblletter lagsarbed, med Valgktéarbed. Norwegan mot at bookngnummer Hvert av temaene kan oppgs. gjennføres Nummeret s studerng får dere ved uten påmeldng. lærer, gjerne samarbed med andre organsasjoner. Studerng uten lærer. 12 tmer for hvert tema. Påmeldng: Du kan melde deg på etter 15. Aprl. Det laget et nformasjonsark med temavalg * Lokalt kurssamarbed påmeldngsslpp s kmer neste nr. av Bygdekvnner (medo ma). Informasjon S en del av arbedet påmeldngsslpp med TrvselsBygda så lagt bør ut enpå senbks på hva hjemmesde: s kan gjøres når det gjelder samarbed med andre organsasjoner for å skape trvsel gode bygdemljø. Frst Studeopplegg for bndende uten påmeldng lærer. 12 tmer. 20. august Husk: De s melder seg først er skret plass. Det er reservert 250 plasser. * Kurs fra Kvnners Frvllge Beredskap V Tlf. møtes! / Svlt beredskap Vennlg Kvnners hlsen Frvllge Beredskap (KFB) står bak denne opplærngen svlt beredskap. Kurset er For revdert NORGES vl BYGDEKVINNELAG g et godt grunnlag for lagets beredskapsarbed. Ett av temaene er hvordan du kan forberede deg på å møte en krsestuasjon dtt nærmljø. Ellen Studerng Klynderud uten lærer. 12 tmer. \\Flemaster\E\N\Norges Bygdekvnnelag\11007 hefte\om dv. kurs BM.doc Besøksadresse: Schwegaardsgate F, 0135 F, 0135 Oslo Oslo Telefonnummer Org.nummer: Postadresse: Postboks 9358 Grønland, Oslo Oslo Faksnummer Bankgro: E-post:

6 5 du kan forberede deg på å møte en krsestuasjon dtt nærmljø. Studerng uten lærer. 12 tmer. Norges Bygdekvnnelag (NBK) Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer fellesskap - Fnn meg Et undervsnngs- aktvtetsprram for barn alderen 4-10 år. Henskten med kurset er å g barn god kunnskap det å ferdes ute naturen, hvordan best mulg kunne takle stuasjonen man skulle gå seg bort. På kjøl gjen KØBENHAVN denne gang: - Psyksk førstehjelp NYTT Kurset INSPIRASJONSSEMINAR Psyksk førstehjelp gr noen allmenne retnngslnjer for hvordan både enkeltndvder hjelpeapparatet kan møte mennesker krse. Daglglvets ulykker, sykdmer - går av stabelen oktober Da samles v s krser er noe v mennesker alltd vl kme befatnng med. stemnngen mulg enda høyere. V * Det reser gylne med måltd fergen Pearl of Scandnava København, bord det mange korte kursopplegg Smaken av Norge; å velge mattradsjoner, mell. Det betyr akevtt at du kan kultur. få en Kurset smakebt skal av bdra: mange - temaer. å g kunnskap Det blant norsk annet mat- etablerng, drkkekultur dans, sang, de norske mat/ganefart, akevtter trvselsbygd - større bevsstgjørng, medestrateg. denttet I legg utvklng det fellessamlnger av det norske kjøkken. td uformelt Studerng samvær uten lærer. for å 16 møte tmer nye venner treffe gjen gamle kjente. Prrammet vl være klart ca 15. Aprl. En oppfordrng lokallagsstyrene: Invester medlemmene: Insprasjonssemnaret kan være * Foreldrerollen en påskjønnelse et eller flere medlemmer lokallaget s har gjort en spesell nnsats for bygda/lokallaget Dette er et aktuelt eller tema å noen ta opp s på har et åpent lyst møte å ta på for seg alle verv bygda, laget. evt. Å dyktggjøre samarbed med andre nsprere forennger kvnner eller nstanser. trvselsbyggende Informasjon verdskapende kurset ble sendt arbede studeleder bygda er en av organsasjonens kjerneoppgaver: Aktve kvnner for levende bygder! * Lærngsdagene for voksne okober Lærngsdagene er en felles kampanje for å synlggjøre det mangfoldge lærngsbudet s Prs: fnnes For for medlemmer: voksne. Mer kr. nformasjon 2950,-. Andre: på kr. 3200,-. (Invter gjerne med en venn eller nabo bygda). Dette nkluderer: Flere mnsemnarer, 2 overnattnger, 2 frokoster, 2 mddager (1 festmddag * Kmunkasjon kveldsbuffé med drkke). Om ønskelg hele 7 tmer dronnngens by alternatvt et ekstra semnar Tdlgere 4 tmer tema på byen! NBK, Ders Kmunkasjon du ønsker enkellugar fortd er det framtd, et legg er på alltd kr 200. lke V tar forbehold aktuelt mndre kan prsendrnger gjerne knyttes da prsen opp er mot basert temaet på 250 Kvnner deltakere. verdskapng Med et legg prsen kan en så kampanjen få luksus TrvselsBygda. lugar. Hva kmunserer v hvordan gjør v det? Temaene heftet kan brukes s grunnlag for samtaler, dskusjon eller Ferjeselskapet byr lgnende. 10% Artkkelforfatterne avslag på flyblletter har med hvert Norwegan stt spesalfelt mot at bookngnummer språket vl være oppgs. Nummeret påvrket får dere av ved det. påmeldng. Her er det mange mulgheter å lære nye begreper. Påmeldng: Du Studerng kan melde uten deg lærer. på etter tmer. Aprl. Det laget et nformasjonsark med temavalg påmeldngsslpp s kmer neste nr. av Bygdekvnner (medo ma). Informasjon påmeldngsslpp så lagt ut på NBKs hjemmesde: * Tngene forteller - Generasjoner møtes ved datamasknen! Med dette dataprrammet kan dere ta vare på hstore, kultur verd knyttet eend, hus gjenstander for Frst vdereformdlng for bndende påmeldng dokumenterng. er 20. august Kurspakke (prram CD, kurshefte ekstra Husk: databasefl) De s kan melder besles seg hos først BSF. er For skret mer plass. nformasjon: Det er reservert 250 plasser. Tlf ; Studerng bruk av dataprrammet. 12 tmer. V møtes! * Kurs konferanser fra Norsk Landbrukssamvrke Vennlg hlsen Overskten fnner du på Klkk deg nn på Kurskatal. For NORGES BYGDEKVINNELAG Opplærngs- utvklngsavdelnga, Norsk Landbrukssamvrke Servcekontor AS, Boks 9347 Grønland, 0135 Oslo; tlf Ellen Klynderud Norges Bygdekvnnelag (NBK) \\Flemaster\E\N\Norges Bygdekvnnelag\11007 hefte\om dv. kurs BM.doc Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post: Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post:

7 6 Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World * Hjemmesder datakurs Norges I samfunnet Bygdekvnnelag stadg flere tjenester nvterer nternettbasert: alle medlemmer Nettbank, selvangvelsen, fellesskap å søke skoleplass, bllettbeslng for reser m.m. Lokallagene kan ha egne hjemmesder under fylkessdene på Hjemmesder er en fn måte å nformere medlemmer andre lokalsamfunnet årsplaner, møtetdspunkter På nyheter. kjøl gjen KØBENHAVN denne gang: Ha s mål at datakpetansen lokallaget skal styrkes! Å lære mer, dele NYTT kunnskapene INSPIRASJONSSEMINAR med de andre laget eller lære fra bunnen av kan være stkkord for dette. -Bruk går kursbud av stabelen bygda/nærmljøet oktober eller arranger Da et samles datakurs v selv. s På stemnngen skolene fnnes både mulg datamaskner enda høyere. lærere elever med datakpetanse så hvorfor kke avtale en byttetjeneste? V reser med fergen Pearl of Scandnava København, bord det mange korte kursopplegg å velge mell. Det betyr at du kan få en smakebt av mange temaer. Det blant annet etablerng, * Trygghet dans, sang, trvsel mat/ganefart, gards- bygdemljø trvselsbygd medestrateg. I legg det fellessamlnger Artklene td heftet uformelt tar seg samvær aktuelle for å utfordrnger møte nye venner både bolgfeltet treffe gjen på gamle kjente. Prrammet gardstunet vl være klart kan være ca 15. utgangspunkt Aprl. for temamøte kampanjen En oppfordrng TrvselsBygda. lokallagsstyrene: Det Invester passer veldg medlemmene: godt for å Insprasjonssemnaret få kontakt med potenselle kan være en påskjønnelse medlemmer et eller flere s medlemmer bor bolgfelt. lokallaget s har gjort en spesell nnsats for bygda/lokallaget eller Opplegget noen er s et samarbedsprosjekt har lyst å ta på mell seg verv Bygdekvnnelaget laget. Å dyktggjøre nsprere kvnner Landbrukshelsen. trvselsbyggende verdskapende arbede bygda er en av organsasjonens kjerneoppgaver: Aktve kvnner for levende bygder! * Grønn hverdag - Prs: lv For lyst medlemmer: et studeopplegg kr. 2950,-. fra Grønn Andre: Hverdag kr. 3200,-. for (Invter folk s gjerne vl være med med en venn å forme eller nabo bygda). framtda. Dette nkluderer: studeopplegget Flere mnsemnarer, handler kke 2 hvor overnattnger, lle mljøproblemene 2 frokoster, er, 2 mddager men (1 festmddag hvordan en kan kveldsbuffé fnne løsnngar. med drkke). Mange Om bekker ønskelg små hele e 7 tmer stor å!.( dronnngens Se så: by alternatvt et ekstra semnar 4 tmer på byen! Ders du ønsker enkellugar er det et legg på kr 200. V tar forbehold mndre prsendrnger da prsen er basert på 250 deltakere. Med et legg prsen kan en så få luksus lugar. Mat Ferjeselskapet Det fnnes så mange byr flotte 10% avslag matbøker! på flyblletter Velg en favorttbok, med Norwegan gjerne mot en s at bookngnummer er laget av et lokaloppgs. eller fylkeslag Nummeret Bygdekvnnelaget, får dere ved påmeldng. lag en egen studeplan ders det kke er alt gjort. Påmeldng: * Helge Chrste: Du kan MAKT melde over deg på maten etter 15. Aprl. Det laget et nformasjonsark med temavalg Dette vl alltd påmeldngsslpp være et aktuelt s tema, kmer hvorfor neste kke nr. av ta Bygdekvnner tak det forbndelse (medo ma). med Verdens Informasjon matvaredag 16. påmeldngsslpp oktober? Boka har opplegg så lagt tre ut på studeplaner NBKs hjemmesde: en kan arbede med. Helge Chrste, MAKT over maten, Landbruksforlaget, ISBN , Kr 348,- Frst for bndende påmeldng er 20. august Husk: * Helene De Krsrud s melder Alm: seg Fra først slaktng er skret plass. festbord Det er reservert 250 plasser. Det er utarbedet studeplan boka. V Boka møtes! besles drekte fra forfatteren på tlf Prs: kr 298,- + frakt. Vennlg * Bjarne hlsen Oterholm: Mat av melk For Boken NORGES representerer BYGDEKVINNELAG en sammenslng av gamle norske produkter fra melk s gjenn flere hundre år har bdratt mangfold, både daglg kosthold festlg lag. Forfatteren ser Ellen selv at Klynderud han håper at boken bdrar deer resultater form av et større mangfold av våre Norges Bygdekvnnelag tradsjonsprodukter. (NBK) Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post: \\Flemaster\E\N\Norges Bygdekvnnelag\11007 hefte\om dv. kurs BM.doc Postadresse: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Faksnummer Bankgro: E-post: 7

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon!

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon! Tilsluttet Associated Country Country Women Women of the World of the World Tilsluttet Associated Country Women of the World Til Bygdekvinnelagets lokallagsledere Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC,

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget Fra: Postmottak Vardø Sendt: 4. ma 2015 08:20 Tl: Gunn Lystad Emne: VS: Regonale ruteflygnger Nord-Norge fra 1.4.2017 Vedlegg: Brev fra Samferdselsdepartementet- Hørng FOT-ruter Fnnmark.pdf; Brev fra Fnnmark

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012 www.vfk.no Folkehelse Vestfold Årsrapport 2012 Folkehelseåret 2012 Folkehelseloven ett år Første januar 2012 trådte Folkehelseloven kraft. Den markerer et vktg vesklle folkehelsearbedet. Ansvaret for

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

i i i i ii i i i i i i TORUNN INGER MARIA TORUNN Organ for Larvik soroptimistklubb nr. 40 - Årgang 21-2015

i i i i ii i i i i i i TORUNN INGER MARIA TORUNN Organ for Larvik soroptimistklubb nr. 40 - Årgang 21-2015 INGER Bjørnstad Jensrud fra Hamar har vært på verdenskongressen Istanbul og har sendt oss sne nntrykk derfra. Får du kke lyst tl å rese på soroptmstevenementer nn og utland, er det alle fall kke Ingers

Detaljer

kampanje 2 -si hva isen inneholder mottaker Foreldre til barn som ikke spiser grønnsaker

kampanje 2 -si hva isen inneholder mottaker Foreldre til barn som ikke spiser grønnsaker kampanje 1 -snakke over hodene Helene & Helena Egeland bref Hva skal tl for å selge Dplom-s hele året? Første kampanje prater tl voksne på en måte barn kke kan forstå Humor er et vktg grep for å fange

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17 Eksamen 31.05.2016 NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk elev samsk som andrespråk Elevar og prvatstar / Elev og prvatst Nynorsk sde 2 4. Bokmål sde 5 7. Felles vedlegg sde 9 17

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5 MEDLEMSMAGASIN ma 2011 www.ohf.no Stem på Årets Handels- Servcebedrft Oslo 2011 sde 8 Ryddg rent Gaterusken sde 6 CALLE Ferner ny styreleder ohf. Flere endrnger etter generalforsamlng sde 4 5 aprl 2011

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí 14.12.21. ldésemnar. «Hva håper v å oppnå?» MQ 9/K/Ma/:-.5~ :mí A- Srategsk kollektvplan dèsemnar 14. des 21' Sam. sje Arld Bøhn / V Hva håper v å oppnå? nnlednng Jeg er utordret tl å g tl kjennenoensynspunkter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen - -~ ~------ ---~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/11000 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlg: Bert Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 012/12 I FORMANNSKAP

Detaljer

Nordsjørittet 10 års jubileum

Nordsjørittet 10 års jubileum nærbø sykle klubb dalane sykleklubb sandnes sykleklubb Nordsjørttet 10 års jubleum Lørdag 9.jun 2007 www.nordsjorttet.no Ta utfordrngen! De som nå sykler stt tende norsjørtt kan smykke seg med å være jublanter

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

TmmsNaturvenF. Hay av oppgaver. Tips til vaig kampen. Tiâr etter Alta. Rapport fra hett landsmøte MEDLEMSBLAD FOR NATURVERNFORBUNDET TROMS. NR.

TmmsNaturvenF. Hay av oppgaver. Tips til vaig kampen. Tiâr etter Alta. Rapport fra hett landsmøte MEDLEMSBLAD FOR NATURVERNFORBUNDET TROMS. NR. TmmsNaturvenF MEDLEMSBLD FOR NTURVERNFORBUNDET I TROMS. NR.2/1991 Tps tl vaig kampen SIDE 12 Târ etter lta SIDE Rapport fra hett landsmøte 3 SIDE 15 MNGE OPPGVER: Det er nok av oppgaver a grpe fatt for

Detaljer

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnsk"p Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnskp Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ ' n dlbtor H ELSE TEKNOLOG I SAMFUNN M ILJØ Et forsknngsmagasn fra Kunnsk"p Oslo LIVSVITENSKAP Treffskker Ny teknolog gr forskorne mulgheten tl å treffe akkurat de cellene de skter på. Lvsvtenska psm lj

Detaljer

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 006 Analyse av konkurransen om annonsekronene det norske bladmarkedet Hlde Chrstn Eken Veleder: Førsteamanuenss Øysten Foros Masterutrednng fordypnngsområde strateg

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu.

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu. r---.--------~-~-------.-~--------~-! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3274 I I Arkv JouralpostID: sakid.: 12/845 I Saksbehandler: Lse Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Plan- og utvklngsutvalget Sak

Detaljer

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare?

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare? Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Prosjektrapport, Eksperter Team Landsby 27, Gruppe 3 Sten- en mangelvare FRA STEIN TIL STØV Hege Merete Aukrust Lene Krstne Johansen Stne Lberg Sannes

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold DESIGNMANUAL Innhold Forord Sgnaturlogo, varasjoner Rett og gal bruk av logo Oppbyggng og plasserng av logo, samt tlleggselementer Farger Typograf Plakater Program og bllettarmbånd T-skjorter... 3...4-6...7...

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

HD 712/770722 EN OVERSIKT OVER NOEN VANLIG BRUKTE RENGJØRINGSMIDLER WICKSTRØM, GIFTKARTOTEKET YRKESHYGIENISK INSTITUTT YRKESHYGIENISK INSTITUTT

HD 712/770722 EN OVERSIKT OVER NOEN VANLIG BRUKTE RENGJØRINGSMIDLER WICKSTRØM, GIFTKARTOTEKET YRKESHYGIENISK INSTITUTT YRKESHYGIENISK INSTITUTT EN OVERSKT OVER NOEN VANLG BRUKTE RENGJØRNGSMDLER ELSA -= WCKSTRØM, GFTKARTOTEKET ASBJØRN KVERNELAND, YRKESHYGENSK NSTTUTT EGL T~ELTAf YRKESHYGENSK NSTTUTT HD 712/770722 ;. ARBEDSFORSKNNGSNSTTUlTE-S*'.

Detaljer

klassisk dessert Ny & bedre!

klassisk dessert Ny & bedre! klasssk dessert Ny & bedre! Norske tradsjonsdesserter fra TORO har aldr vært bedre! TORO Klassske Desserter nå enda nærmere hjemmelaget TORO Puddnger, geleer og dessertsauser er betydelg forbedret, og

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no Mgranorsk ARBEIDSNORSKKURS Mgranorsk Arbedsnorsk senker terskelen nn arbedslvet gjennom å utvkle begrepsforståelse nnenfor spesfkke fagområder. Arbedsnorsk kan kombneres med Mgranorsk Allmenn eller brukes

Detaljer

Mastergrad i DIAKONI PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG

Mastergrad i DIAKONI PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Mastergrad DIAKONI 120 STUDIEPOENG PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG Versjon høst 2007 1 dakon (120 studepoeng) Studeprogrammet (undervsnng, velednng og prakss) er samarbed med

Detaljer

Vamos a Orihuela! NYTT

Vamos a Orihuela! NYTT SKOLE NYTT SKOLEAVIS FOR DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES, CIUDAD QUESADA 2013/2014 MARS NR. 7 Første del av mars vste seg fra sn beste sde med mye godt vær. I takt med at sola varmer øker uteaktvtetene på

Detaljer

Detaljregulering for Sole Skog område B6-1, B6 2, B7, L1, F1-1, F1-2 og T1

Detaljregulering for Sole Skog område B6-1, B6 2, B7, L1, F1-1, F1-2 og T1 Detaljregulerng for Sole Skog område B 1, B, B7, L1, F1 1, F1 og T1 Planbeskrvelse Oppdragsgver Såner Invest AS Rapporttype Planbeskrvelse Forslagsstller 1 Detaljregulerng Sole Skog: område B 1, B, B7,

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

av teknetiun\-99m er stabilisert med en forbindelse med den generelle formel

av teknetiun\-99m er stabilisert med en forbindelse med den generelle formel NORGE (') [NO] [B] a» UTLEGNINGSSKRIFT M. 159342 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (51) lm. Cl.' A 61 K 19/02 (21) Patentsøknad nr, 823G09 (22) Inngvelsesdag 29.10.82 (24) lopedag 29.10.82 (62)

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS Bondeungdomsaget BUL HOVUDLAGET RESULTAT Inntekter: Rekneskap 214 Budsjett 214 Rekneskap 213 Framlegg budsjett 215 Medlemskontngent 243 425 23 244 85 23 Andre egne nntekter 2 66 25 129 25 15 Momskompensasjon

Detaljer

Kontraktstildeling med mindre prisfokus

Kontraktstildeling med mindre prisfokus Kontraktstldelng med mndre prsfokus Anskaffelsesstrateger Entreprsekjøp Oktober 014 Dr. ng Øysten H. Meland Dr. ng Øysten Meland Dr. ng Øysten Meland 3 Brukermedv./ programmerng Partnerng Kun egen spesaltet

Detaljer

Master i diakoni (120 studiepoeng) Studieprogrammet (undervisning, veiledning og praksis) er i samarbeid med Høgskolen Diakonova

Master i diakoni (120 studiepoeng) Studieprogrammet (undervisning, veiledning og praksis) er i samarbeid med Høgskolen Diakonova DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Mastergrad DIAKONI 120 STUDIEPOENG PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG Versjon høst 2006 1 dakon (120 studepoeng) Studeprogrammet (undervsnng, velednng og prakss) er samarbed med

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008 Norden HISTORISK OMPROFILERING To sterke merkevarer skal samarbed vnne fram Norge og Norden. Sde 2 Fargerk forvandlng Rødt og grønt, hånd hånd. Posten og Brng sne nye logoer spller på lag. Sde 6-7 Nytt

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer