Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning"

Transkript

1 Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon med 2,20 m lnse 3. Montasje 3.1. rmasjoner om montasjestedet 3.2. rmasjoner om montasjen 3.3. Bruk av påsettngsskjermen 4. Drftstyper 4.1. Permanent Av 4.2. Automatsk drft 4.3. Permanent På 5. Innstllnger automatsk koplngspåsats Komfort 5.1. Etterløpstd 5.2. Korttdsdrft 5.3. Lysstyrketerskel 5.4. Teach-funksjon 5.5. Teach-funksjonens utførelse 5.6. Ømfntlghet.Inhaltsverzechns 6. Idrftsettelse/ drft 6.1. Anbefalte testnnstllnger 6.2. Reaksjoner ved frakoplng av automatsk koplngspåsats Komfort fra nnsatsen 6.3. Reaksjoner ved strømsvkt 6.4. Lagrng av en memory-verd 7. Utvdelse av regstrerngsområdet 8. Betjenng av sdestasjoner 8.1 System 2000 sdestasjon 8.2 Mekansk tast 9. Anvendelse med HLK-nnsats 10. Teknske data versjon med 1,10 m lnse 11. Teknske data versjon med 2,20 m lnse 12. Garanterklærng / servce-adresse 1. rmasjon om farer: OBS! Innbyggng og montasje av elektrske apparater må kun utføres av en elektrker. Ikke egnet for frkoplng. Avhengg av koplngs- eller dmpåsatsen som er brukt, er kke lasten sklt galvansk fra nettet når apparatet er slått av. For å unngå elektrsk støt skal apparatet frkoples før det utføres arbeder på den automatske koplngspåsatsen eller System 2000 nnsatsen eller før lampen skftes ut (slå av skrngsautomaten). Ved gnorerng av nstallasjonsvelednngen kan det oppstå brann eller andre farestuasjoner. 2. Funksjon 2.1 Funksjonsprnspp De automatske koplngspåsatsene System 2000 reagerer på varmebevegelser som utløses av personer, dyr eller gjenstander og utløser en koplngsprosess. De automatske koplngspåsatsene System 2000 er slått på så lenge det regstreres en bevegelse, motsatt tlfelle slås de av etter at etterløpstden er utløpt. Alternatvt kan den automatske koplngspåsatsen nnstlles tl korttdsdrft. I denne modusen er det mulg å aktvere f.eks. akustske sgnalgvere (rngeklokke) ved overvåknng av en nngangsdør. De automatske koplngspåsatsene System 2000 brukes sammen med en koplngs- eller dmnnsats System I kombnasjon med den 3-tråds sdestasjonen kan regstrerngsområdet utvdes. 7/06 Sde 1 av 12

2 Bruksanvsnng De automatske koplngspåsatsene System 2000 kan kke brukes på sdestasjons-nnsatsen. Påsatser og nnsatser tl nnendørs bruk og tl bruk våtrom hhv. utendørs (TX_44) kan kombneres etter byggesettprnsppet. Avhengg av lnsen som er brukt er montasjehøyden på 1,10 m eller 2,20 m. De automatske bryterne med en 2,20 m lnse kan også monteres 1,10 m høyde. Fg. 1: Lnse 2,20 m montasjehøyde 2,20 m hhv. 1,10 m 2.2 Regstrerngsområde versjon med lnse 1,10 m De automatske bryterne for 1,10 m har et regstrerngsområde med en åpnngsvnkel på nvåer (fg. 3). Regstrerngsområdets størrelse (fg. 3): Ca. 10 m x 12 m Opplysnngene om regstrerngsområdets størrelse gjelder for en montasjehøyde på 1,10 m. Ved andre montasjehøyder varerer rekkevdden. På grunn av plasserngen av det øvre lnsenvået fnnes det ngen romlge begrensnnger for regstrerngsområdet. Det er dermed mulg at også bevegelser utenfor det oppgtte regstrerngsområdet utløser koplngsprosesser (overrekkevdde). Fg. 3: 2,20 m ca. 12 m 1,10 m ca. 10 m Fg. 2: Lnse 1,10 m montasjehøyde 1,10 m 1,10 m På grunn av den nærmest vannrette plasserngen av det øvre regstrerngsnvået (fg. 4) er de automatske bryterne med 1,10 m lnse vanlgvs kun egnet tl nnendørs bruk. Ved utendørs bruk kan drekte solstrålng ødelegge den automatske bryteren. Fg. 4: 1,10 m Tlkoplngen av nnsatsene er beskrevet den separate bruksanvsnngen for System 2000 nnsatsen. 7/06 Sde 2 av 12

3 Bruksanvsnng 2.3 Regstrerngsområde versjon med 2,20 m lnse De automatske bryterne for 2,20 m har et regstrerngsområde med en åpnngsvnkel på nvåer (fg. 5). Regstrerngsområdets størrelse ved en montasjehøyde på 2,20 m:ca. 12 m x 12 m Regstrerngsområdets størrelse ved en montasjehøyde på 1,10 m:ca. 6 m x 6 m Fg. 5: ca. 12 m Regstrerngsnvåene tl de automatske bryterne med 2,20 m lnse går ovenfra og nedover (fgur 6). Det er derfor tllatt å bruke den vannbeskyttede utførelsen (TX_44) også utendørs. Pass på at solen kke sknner drekte på sensorlnsen, da den høye varmeenergen kan føre tl at sensoren ødelegges. Ved andre montasjehøyder enn 2,20 m varerer rekkevdden. En høyere montasjehøyde gr en tlsvarende større rekkevdde. Fg. 6: ca. 12 m 2,20 m 3. Montasje 3.1 Valg av montasjested De automatske bryterne regstrerer en bevegelse optmalt hvs de monteres sdelengs forhold tl bevegelsesretnngen (fg. 7). I motsatt tlfelle må man regne med en forsnket regstrerng. Fg. 7: For å unngå uønskede koplnger skal følgende nstrukser overholdes allerede under nstallasjonen (fg. 8): På grunn av varmestrålngen som reflekteres fra belysnngen eller hvs avstanden mellom den automatske bryteren og lampen er for lten, kan en ny nnkoplng utløses. Velg et montasjested hvor det kke befnner seg forstyrrelsesklder som f.eks. lamper eller varmovner nnenfor regstrerngsområdet. Hvs dette kke er mulg skal det brukes en påsettngsskjerm (se Bruk av påsettngsskjermen punkt 3.3). Fg. 8: 7/06 Sde 3 av 12

4 Bruksanvsnng 3.2 rmasjoner om montasjen System 2000 nnsatsen (1) skal monteres en apparatkontakt.h.t. DIN (fg. 9). Innsatsens tlkoplngsklemmer må lgge nede, ellers vl det oppstå en felfunksjon. Rammen (2) settes på nnsatsen sammen med den automatske koplngspåsatsen (3). Tlkoplngen av nnsatsen er beskrevet bruksanvsnngen for den aktuelle System 2000 nnsatsen. Regstrerngsområde med påsatt skjerm (A). Fgur 11 Automatsk koplngspåsats med 1,10 m lnse (1) Utelukket område (2) Overvåket område Fg. 11: (A) Fg. 9: (2) (1) (1) (2) (3) Fgur 12 Automatsk koplngspåsats med 2,20 m lnse 3.3 Bruk av påsettngsskjermen Ved hjelp av den vedlagte påsettngsskjermen kan forstyrrelsesklder utelukkes ved å begrense regstrerngsområdet. Skjermen kan dekke venstre eller høyre halvdel av regstrerngsfeltet (90 ) (fg. 10). Fjern sdedekselet (1) ved hjelp av en skrutrekker. Sett på den 90 skjermen (2) og lås den. En utskjærng av skjermen tl mndre vnkler fører tl felfunksjoner. Fg. 10: (1) Utelukket område (2) Overvåket område Fg. 12: (2) (1) (A) (1) (2) 7/06 Sde 4 av 12

5 Bruksanvsnng 4. Drftstyper På den automatske koplngspåsatsen Komfort kan det nnstlles tre forskjellge drftstyper. Sett bryteren ønsket possjon. Ved hjelp av en arreterngsklemme kan bryteren låses koplngsstllngen for automatsk drft (fgur 13). 1. Innstll automatsk drft 2. Fjern bryteren forsktg med en skrutrekker 3. Sett arreterngsklemmen Fg. 13: 4.2 Automatsk drft (fgur 14, B) Avhengg av lysstyrken kopler den automatske koplngspåsatsen Komfort nn når det regstreres en bevegelse og ut når det kke lenger regstreres en bevegelse og etter at den nnstlte etterløpstden er utløpt. En koplng va sdestasjonene er mulg. 4.3 Permanent På (fgur 14, C) Belysnngen slås permanent på. En koplng va sdestasjonene er kke mulg. Fg. 14: 4.1 Permanent Av (fgur 14. A) Belysnngen slås permanent av. Ved bruk av en dmnnsats dmmes belysnngen ned tl mnmum lysstyrke og slås permanent av etter 30 sekunder. En koplng va sdestasjonene er kke mulg. (A) (B) (C) 5. Innstllnger Etterløpstden (1), lysstyrken (2) og ømfntlgheten (3) kan nnstlles ndvduelt ved hjelp av tre regulatorer. Dsse befnner seg på baksden av den automatske koplngspåsatsen Komfort. (Fgur 15) Fg. 15: 5.1 Etterløpstd Etterløpstden bestemmer hvor lenge belysnngen skal være nnkoplet når det kke lenger regstreres en bevegelse. Etterløpstden kan nnstlles nnenfor et område fra ca. 10 sekunder tl ca. 30 mnutter. Innstllngen utføres kke lneært, slk at lengre tder kun kan legges nn et relatvt grovt system. 30 mn 10 s 10 mn 3 mn Sens. For å endre etterløpstden skal regulatoren (1) drees ønsket retnng (fgur 16). 7/06 Sde 5 av 12

6 Bruksanvsnng Fg. 16: 30 mn Sens. 10 s 10 mn 3 mn (1) (2) (3) For korttdsdrft skal regulatoren for etterløpstd (1) nnstlles tl den korteste tden, symbol (fgur 17). Hvs det regstreres en bevegelse kopler den automatske koplngspåsatsen Komfort nn 0,5 sekunder. Hvs det regstreres ytterlgere bevegelser, skjer en ny nnkoplng først etter en forrglngstd på 3 sekunder. Fg. 17: Når den automatske koplngspåsatsen Komfort er koplet nn, fører hver ytterlgere regstrerte bevegelse tl at etterløpstden utløses på nytt. Dette betyr at etterløpstden starter forfra gjen. Den automatske koplngspåsatsen Komfort er kke utstyrt med en tvangsutkoplng. Dette betyr at en stadg bevegelse nnenfor regstrerngsområdet fører tl at lyset slås på permanent. Etter at etterløpstden er utløpt slås belysnngen av. Koplngsnnsatser reagerer her annerledes enn dmnnsatser. Koplngsnnsats Etter at etterløpstden er utløpt kopler den automatske koplngspåsatsen Komfort ut. 30 mn 10 s 10 mn 3 mn Sens. (1) (2) (3) Med System 2000 dmnnsatsene er det kke mulg å kjøre korttdsdrft. Også når korttdsdrft er nnstlt kopler den automatske koplngspåsatsen Komfort, forbndelse med en dmnnsats, avhengg av lysstyrken. Etterløpstden er på ca. 10 s. Dmnnsats Etter at etterløpstden er utløpt dmmes belysnngen ned fra maksmum tl mnmum lysstyrke løpet av 30 sekunder og slås deretter av. Hvs dmmngen starter ved en lysstyrkeverd som lgger under maksmum lysstyrke, tar det kortere td å nå mnmum lysstyrke. Den endelge utkoplngen skjer mdlertd først etter 30 sekunder. Hvs det regstreres en bevegelse mens lyset dmmes ned, kopler den automatske koplngspåsatsen Komfort nn den lagrede lysstyrkeverden gjen (memoryverd). 5.2 Korttdsdrft Som spesell drftstype kan den automatske koplngspåsatsen Komfort også nnstlles tl korttdsdrft forbndelse med en System 2000 koplngsnnsats (kke dmnnsats). Korttdsdrft er uavhengg av lysstyrken og kan f.eks. brukes tl aktverng av en rngeklokke. 5.3 Lysstyrketerskel Lysstyrkens terskelverd som utløser en koplngsprosess hvs det regstreres en bevegelse. Lysstyrketerskelen kan nnstlles nnenfor et område fra ca. 0 tl 80 lux. For å endre lysstyrketerskelen skal regulatoren (2) drees ønsket retnng (fgur 18). Hvs regulatoren (2) nnstlles tl endeanslaget Sol (>80 lux), er den automatske koplngspåsatsen Komfort nnstlt tl dagdrft og kopler dermed uavhengg av lysstyrken. Fg. 18: 30 mn Sens. 10 s 10 mn 3 mn (1) (2) (3) 7/06 Sde 6 av 12

7 Bruksanvsnng 5.5 Teach-funksjonens utførelse Hvs den automatske koplngspåsatsen Komfort kke lenger reagerer på en regstrert bevegelse endeanslaget Måne (nattnnstllng, 0 lux), må regulatoren drees ltt retnng av sol-symbolet gjen Fremmedlysskkerhet Den høye fremmedlysskkerheten medfører: at den automatske koplngspåsatsen Komfort kke oppfatter en rask lyspåvrknng, f.eks. med en lommelykt, som en overskrdelse av lysstyrketerskelen og dermed kke kopler nn hvs det regstreres en bevegelse. at den automatske koplngspåsatsen Komfort kke oppfatter en utlsktet rask skyggevrknng, f.eks. fra et menneske, som en underskrdelse av lysstyrketerskelen og dermed kopler nn hvs det regstreres en bevegelse. 1. For å aktvere teach-funksjonen må den automatske koplngspåsatsen Komfort løpet av 9 s tldekkes fullstendg og raskt (ca. 1 sekund) mnst 3 ganger (fgur 19). 2. Så snart den automatske koplngspåsatsen Komfort har regstrert tre lysskfter, er teach-funksjonen aktv. 3. Som bekreftelse slås belysnngen av hvs den er slått på og deretter på gjen 3 sekunder. Hvs belysnngen er slått av slås den på 3 sekunder. 4. Det neste mnuttet må man gå bort fra den automatske koplngspåsatsen Komfort, slk at den kan måle og lagre den aktuelle lysstyrken. 5. Som bekreftelse på lagrngen slås belysnngen på 3 sekunder. 6. Den automatske koplngspåsatsen Komfort kopler over tl den nnstlte drftstypen. Fg. 19: 3 x 1s Denne fremmedlysskkerheten oppnås ved hjelp av en tdsmessg forsnkelse. Ved overgangen fra lyst tl mørkt må den nnstlte lysstyrketerskelen underskrdes mnst 10 sekunder før regstrerte bevegelser utløser en koplngsprosess. Det samme gjelder ved overgangen fra mørkt tl lyst. Først når den nnstlte lysstyrketerskelen har vært overskredet mnst 10 sekunder, utløser regstrerte bevegelser kke lenger en koplngsprosess. Unntak: Hvs den automatske koplngspåsatsen Komfort akkurat har koplet ut, er tdsforsnkelsen på 10 s kke aktv. 5.4 Teach-funksjon Ved hjelp av teach-funksjonen kan den aktuelle omgvelseslysstyrken lagres som lysstyrketerskel. Den lysstyrketerskelen som er nnstlt på regulatoren brukes da kke lenger. Ved en senere lagrng av en lysstyrketerskel overskrves den tdlgere verden. Hvs den lysstyrketerskelen som er nnstlt på regulatoren skal aktveres gjen, må den automatske koplngspåsatsen Komfort trekkes av nnsatsen og settes på gjen. Et spennngsfall på over ca. 2 sekunder fører tl at den lagrede lysstyrketerskelen går tapt. Hvs en lysstyrkeverd på over 80 lux lagres som lysstyrketerskel, er den automatske koplngspåsatsen Komfort nnstlt tl dagdrft og kopler uavhengg av lysstyrken. 7/06 Sde 7 av 12

8 Bruksanvsnng 5.6 Innstllng av ømfntlgheten Den automatske koplngspåsatsen Komfort har en ntern algortme som utfører en automatsk tlpasnng tl omgvelsesforholdene. På denne måten kan uønskede koplnger nærmest utelukkes. Regulatoren skal vanlgvs være nnstlt tl maksmal ømfntlghet (fgur 20). Hvs det skulle være nødvendg et unntakstlfelle, er det mulg å endre ømfntlgheten manuelt. Den nterne algortmen som hndrer uønskede koplnger, er fortsatt aktv. Kun grunnømfntlgheten er forskjøvet. Fg. 20: 30 mn Sens. 10 s 10 mn 3 mn (1) (2) (3) For å endre ømfntlgheten tl den automatske koplngspåsatsen Komfort, skal regulatoren (3) drees ønsket retnng. 6. Idrftsettelse / drft 6.1 Anbefalte testnnstllnger For å kontrollere funksjonsdyktgheten og regstrerngsevnen tl den automatske koplngspåsatsen Komfort etter nstallasjonen, skal følgende nnstllnger utføres (forhåndsnnstlt leverngstlstand): 1. Innstll automatsk drft; sett bryteren (4) mdtstllng (fgur 21). 2. Innstll regulatoren for lysstyrke (2) tl dagdrft (endeanslag Sol ) (fgur 22). 3. Innstll regulatoren for etterløpstd (1) tl ca. 10 sekunder (fgur 22). 4. Innstll regulatoren for ømfntlghet (3) tl maksmal verd (fgur 22). Etter at kontrollen er utført kan de nnstllnger som ønskes foretas. Fg. 21: (4) (A) (B) (C) Fg. 22: 30 mn 10 s 10 mn 3 mn Sens. (1) (2) (3) 6.2. Reaksjoner ved frakoplng av automatsk koplngspåsats Komfort fra nnsatsen Hvs den automatske koplngspåsatsen Komfort koples fra nnsatsen, beholdes nnsatsens koplngstlstand. Ved gjenmonterng reagerer den automatske koplngspåsatsen Komfort som etter en strømsvkt på over 2 sekunder. Dette medfører at den automatske koplngspåsatsen Komfort utfører en egentest. Denne testen varer ca. 90 s. I løpet av denne tden er belysnngen slått på. Deretter slås belysnngen av og den nnstlte drftstypen er aktv. 7/06 Sde 8 av 12

9 Bruksanvsnng Hvs den automatske koplngspåsatsen Komfort koples fra System 2000 nnsatsen, fører dette tl at den lagrede lysstyrketerskelen og memory-verden går tapt Reaksjoner ved strømsvkt Kortere enn 200 ms: Ingen endrng av koplngstlstanden 200 ms tl Når strømmen vender tlbake slås ca. 2 sekunder: belysnngen på for etterløpstden. Lenger enn ca. Den automatske koplngspåsatsen 2 sekunder: 'Komfort utfører en egentest når strømmen vender tlbake. Denne testen varer ca. 90 s. I løpet av denne tden er belysngen slått på, deretter slås belysnngen av og den nnstlte drftstypen er aktv. Permanent Av : Av Automatsk drft: Etterløpstd på Permanent På : På En spennngssvkt på mer enn ca. 2 sekunder fører tl at den lagrede lysstyrketerskelen og memory-verden går tapt. 6.4 Lagrng av en memory-verd Memory-verden er den lysstyrken som belysnngen slås på med ved bruk av en dmnnsats. Memory-verden nnstlles va en sdestasjon og lagres den automatske koplngspåsatsen Komfort : 1. Innstll først belysnngen tl ønsket lysstyrke va sdestasjonen. 2. For å lagre lysstyrkeverden skal sdestasjonens fulle flate aktveres mnst 3 sekunder nnkoplet tlstand (se også punkt 8.1) Memory-verden slettes ved spennngssvkt eller ved frakoplng av den automatske koplngspåsatsen Komfort fra nnsatsen. Memory-verden kan kun lagres med en System 2000 sdestasjon (kke mekan. tast). 7. Utvdelse av regstrerngsområdet Regstrerngsområdet tl en hovedstasjon kan utvdes ved hjelp av sdestasjoner. I dette tlfellet skal en automatsk koplngspåsats Komfort kombneres med en System 2000 sdestasjon for presensmelder og automatsk bryter og koples tl hovedstasjonen. Tlkoplngseksempel: Tlkoplng System 2000 sdestasjon for presensmelder og automatsk bryter (1) tl hovedstasjon f.eks. dmnnsats (2), (3) andre sdestasjoner (se fgur 23). En parallellkoplng av automatsk-hovedstasjoner er kke tllatt. Den automatske koplngspåsatsen Komfort kan kke brukes på System 2000 sdestasjonen. Sdestasjoner er kke egnet tl drekte koplng av laster og gr kun lysstyrkeuavhengge bevegelsessgnaler tl hovedstasjonen. Fg. 23: L N AC 230 V (1) 1 L N 1 (2) L På hovedstasjonen må det også brukes en automatsk koplngspåsats eller en presensmelderpåsats. Ellers fungerer kke systemet. Hvs det er montert en automatsk koplngspåsats Komfort både på sde- og hovedstasjonen, analyseres lysstyrken kun hovedstasjonen. Etterløpstden bestemmes også av hovedstasjonen. (3) 7/06 Sde 9 av 12

10 Bruksanvsnng Ved denne kombnasjonen har drftstype-valgbryteren og regulatorene for lysstyrke og etterløpstd tl den automatske koplngspåsatsen Komfort på sdestasjonen ngen funksjon. Innstllnger utføres utelukkende va hovedstasjonen. Ømfntlgheten tl den automatske koplngspåsatsen Komfort, som er montert på sdestasjonen, kan om nødvendg fortsatt tlpasses med den tlsvarende regulatoren (se kapttel Innstllnger). Ved kombnasjon av den automatske koplngspåsatsen Komfort med System 2000 sdestasjonen for presensmelder og automatsk bryter løper en forrglngstd på ca. 3 sekunder etter utkoplng av belysnngen før belysnngen kan slås på gjen va sdestasjonen. 8. Betjenng av sdestasjoner Ved hjelp av System 2000 sdestasjonen med kortslagtast eller mekansk tast kan den automatske koplngspåsatsen Komfort betjenes fra flere stasjoner når automatsk drft er aktvert. Tlkoplngseksempel System 2000 sdestasjon og/eller mekansk tast se fgur 24. (1) System 2000 sdestasjon (2) Hovedstasjon (3) Tast Fg. 24: Lang aktverng (lenger enn 400 ms) kun dmnnsatser Betjenngsflate OPPE eller full flate: Belysnngen slås på med mnmum lysstyrke, holdes 1 s og dmmes deretter opp tl maksmum lysstyrke. Betjenngsflate NEDE: Belysnngen slås på med mnmum lysstyrke. Betjenng fra nnkoplet tlstand Kort aktverng (kortere enn 400 ms) Betjenngsflater OPPE, NEDE eller full flate: Av skkerhetsmessge årsaker kan belysnngen kke slås av manuelt. Lang aktverng (lenger enn 400 ms) kun dmnnsatser Betjenngsflate OPPE: Øknng (oppdmmng) av lysstyrken tl maksmum. Betjenngsflate NEDE: Reduksjon (neddmmng) av lysstyrken tl mnmum. En parallellkoplng av automatsk-hovedstasjoner er kke tllatt. 8.1 System 2000 sdestasjon Betjenng fra utkoplet tlstand Kort aktverng (kortere enn 400 ms) Betjenngsflater OPPE, NEDE eller full flate: Belysnngen slås for den peroden etterløpstden varer, uavhengg av lysstyrken. Ved regstrerng av en bevegelse utløses etterløpstden på nytt. Fullflates betjenng: Lagrng av en memory-verd (lysstyrke som lyset slås på med ved bruk av en dmnnsats). Aktver sdestasjonen mnst 3 sekunder. Som bekreftelse av lagrngen slås belysnngen av og deretter på gjen med lagret verd. Ved bruk av en koplngsnnsats har en lang aktverng samme funksjon som en kort aktverng. Betjenng av sdestasjonen er kun mulg hvs det er montert en påsats på hovedstasjonen. 7/06 Sde 10 av 12

11 Bruksanvsnng 8.2 Mekansk tast (lukkekontakt) Ved kort aktverng fra utkoplet tlstand slås belysnngen på uavhengg av lysstyrken. En utkoplng av belysnngen er kke mulg. Lagrng av en memory-verd og dmmng er kke mulg med den mekan. tasten (lukkekontakt). Belyste mekanske taster må være utstyrt med en separat N-klemme. Betjenng av sdestasjonen er kun mulg hvs det er montert en påsats på hovedstasjonen. 9. Anvendelse med HLK-nnsats Det er mulg å bruke den automatske koplngspåsatsen Komfort på en HLK-nnsats. Den eksakte funksjonen ved bruk på en HLK-nnsats er beskrevet den tlsvarende bruksanvsnngen. 10. Teknske data versjon med 1,10 lnse Regstrerngsvnkel: 180 Regstrerngsområde: Montasjehøyde: Ca. 10 m x 12 m 1,10 m Antall lnser / lnsenvåer: 18 / 2 Merkespennng: Se bruksanvsnng nnsats Drftstemperatur: -20 C tl +45 C Immuntetstd (kun Korttdsdrft): Etterløpstd: Lysstyrke: 3 s Ca. 10 s tl 30 mn Trnnløst nnstllbar fra ca. 0 lux tl 80 lux og dagdrft Ømfntlghet: Ca. 20 % tl 100 % Koplngsytelse: Antall sdestasjoner: sdestasjon, tast: sdestasjon for presensmelder: Se bruksanvsnng nnsats Ubegrenset Se bruksanvsnng sdestasjon for presensmelder Sdestasjoner kan kombneres. Lengde sdestasjonslednng: Max. 100 m 7/06 Sde 11 av 12

12 Bruksanvsnng 11. Teknske data versjon med 2,20 lnse Regstrerngsvnkel: 180 Ømfntlghet: Ca. 20 % tl 100 % Regstrerngsområde: Ca. 12 m x 12 m Koplngsytelse: Se bruksanvsnng nnsats Montasjehøyde: 2,20 m Antall lnser / lnsenvåer: 26 / 3 Merkespennng: Se bruksanvsnng nnsats Drftstemperatur: -20 C tl 45 C Immuntetstd (kun Korttdsdrft): Etterløpstd: 3 s Ca. 10 s tl 30 mn Antall sdestasjoner: sdestasjon, tast: sdestasjon for presensmelder. Sdestasjoner kan kombneres. Lengde sdestasjonslednng: Ubegrenset Se bruksanvsnng sdestasjon for presensmelder Max. 100 m Lysstyrke: Trnnløst nnstllbar fra ca. 0 lux tl 80 lux og dagdrft Garant V gr garant nnenfor de rammer lovens bestemmelser setter. Vennlgst send apparatet portofrtt og med en felbeskrvelse tl vår sentrale kundeservceavdelng: Gra Gersepen GmbH & Co. KG Postfach Radevormwald Telefon: +49 / / Telefaks: +49 / / /06 Sde 12 av 12

System 2000 automatisk bryter Standardpåsats Bruksanvisning

System 2000 automatisk bryter Standardpåsats Bruksanvisning Art. Nr.: 1300 xx 1301 xx Funksjon System 2000 automatisk bryter Standard-påsats reagerer på varmebevegelser og utløser en koplingsprosess. Belysningen er slått på så lenge System 2000 automatisk bryter

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

System 2000 impulsinnsats Bruksanvisning

System 2000 impulsinnsats Bruksanvisning Art. Nr.: 0336 00 Art. Nr.: 0829 00 Funksjon en brukes i kombinasjon med en (innebygget serie-apparat) til installasjon eller etterutstyring av av automatiske brytere eller presensmeldere i trappelys-koplinger.

Detaljer

Universal-seriedimbryter-innsats Bruksanvisning

Universal-seriedimbryter-innsats Bruksanvisning Bruksanvsnng Serepåsats for koplng og dmmng Art. Nr.: 2263 00 Art. Nr.: 2264 xx Apparatets oppbygnng (fgur 1) (1) Dmbryter (2) Påsats (3) Ramme (1) (3) (2) Skkerhetsnstrukser Innbyggng og montasje av elektrske

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-dmmer Best.-nr. : 1034 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Dersom anvsnngen kke følges, kan det føre

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ kó=ñê~w MSKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ 0123 Dette produktet bærer CE-merket overensstemmelse med bestemmelsene drektvet 93/42EEC av 14 jun 1993

Detaljer

System 2000 Universal-dimbryter innsats Bruksanvisning

System 2000 Universal-dimbryter innsats Bruksanvisning Art. Nr.: 0305 00, 0495 07 Funksjon Universal-dimbryter for kopling og dimming av omfattende lyskilder som: 230V glødelamper 230V halogenlamper Lavspennings-halogenlamper i forbindelse med Tronic-transformatorer

Detaljer

Instabus automatisk bryter Bruksanvisning

Instabus automatisk bryter Bruksanvisning Komfort-påsats for høy montasjesone Komfort-påsats Standard-påsats Standard-påsats for høy montasjesone Art. Nr.: Art. Nr.: 0573 xx, 1305 xx Art. Nr.: 0879 xx, 1304 xx Art. Nr.: 0880 xx Art. Nr.: 0889

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Universal-dimbryter REG 500 W Bruksanvisning

Universal-dimbryter REG 500 W Bruksanvisning Art. Nr.: 1034 00 Funksjon for kopling og dimming av forskjellige lyskilder. 230 V-glødelamper, høyspennings-halogenlamper Lavspennings-halogenlamper med Tronic-transformatorer Lavspennings-halogenlamper

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Presensmelder-standardpåsats Bruksanvisning

Presensmelder-standardpåsats Bruksanvisning Art. Nr.: 0316 02 / 0316 04 Presensmelderens prinsipp Denne presensmelder-standard påsatsen hører til gruppen av PIR-meldere, som også omfatter bevegelsesmeldere og meldere for alarmanlegg. Ved første

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

1-10 V vegginnsats Bruksanvisning

1-10 V vegginnsats Bruksanvisning 0860 00 Art. r.: 0860 00 Funksjon for kopling og dimming av elektroniske drosselspoler (EVG) eller TROIC-transformatorer med 1-10V grensesnitt. Koplings- og dimmekommandoer gis ved å betjene dekslene til

Detaljer

Bruksanvisning og monteringsanvisning

Bruksanvisning og monteringsanvisning Bruksanvsnng og monterngsanvsnng Energsøyle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøyle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøyle 1343 26/27/28 Lyssøyle, kort 1344 26/27/28 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrvelse...

Detaljer

DALI-gateway Bruksanvisning

DALI-gateway Bruksanvisning Bruksanvsnng Art. Nr.: 1060 00 Systemnformasjon Dette apparatet er et produkt av KNX/EIB-systemet og er samsvar med KNX-drektvene. Detaljert fagkunnskap ved hjelp av KNX-opplærng er en forutsetnng for

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatets oppbygnng Fgur 1 (1) LED (2) Programmerngstast (3) Antenne Skkerhetsnstrukser Innbyggng og montasje av elektrske apparater

Detaljer

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang Koble husholdnngsapparatet tl fremtden. Komme gang 1 I dn husholdnng starter fremtden nå!! Flott at du bruker Home onnect * Gratulerer med et fremtdsrettet husholdnngsapparat! et vl allerede dag gjøre

Detaljer

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm Monterngsanvsnng Energsøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm 1345 26/27/28 Energsøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm 1349 26/27/28 Energsøyle med seks tomme enheter, høyde 769 mm

Detaljer

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985)

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985) alanserte søketrær VL-trær Et bnært tre er et VL-tre hvs ølgende holder: VL-trær delson-velsk og Lands, 96 play-trær leator og Tarjan, 98. orskjellen høyde mellom det høyre og det venstre deltreet er maksmalt,

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Presensmelderkomfortpåsats Bruksanvisning

Presensmelderkomfortpåsats Bruksanvisning Presensmelderstandardpåsats Art. Nr.: 0304 0x Art. Nr.: 0319 0x Systeminformasjon Dette apparatet er et produkt av Instabus-EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene. Detaljert fagkunnskap ved

Detaljer

Fyringsautomat W-FM 50 83250343 1/2010-03. Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsautomat W-FM 50 83250343 1/2010-03. Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montasje- og drftsvelednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Detaljer

Radio-presensmelder Bruksanvisning

Radio-presensmelder Bruksanvisning Art. Nr.: 0318 02 / 0318 04 1. Funksjon en (fg. 1.a) gjør det mulg å spare energ på en optmal måte ved å styre belysnngen etter tlstedeværelse. 1.a) For å overvåke større flater kan flere presensmeldere

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs solsensor Solar Best.-nr. : 5461 02 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og tlkoblng av elektrske apparater må kun gjennomføres av elektrkere. Denne anvsnngen er en del av produktet og skal

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. : FM..5232.. Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann og materelle skader.

Detaljer

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift 65B/654B Installasjonstest på et IT anlegg drft Utførng av testene Spennngsmålnger Testeren kan brkes som et ac voltmeter hvor spennng og frekvens kan vses samtdg ved å sette rotasjonsbryteren tl V. Alle

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Bruksanvisning. Fargekamera for innfelt dørstasjon 1265..

Bruksanvisning. Fargekamera for innfelt dørstasjon 1265.. Bruksanvsnng Fargekamera for nnfelt dørstasjon 1265.. Apparatbeskrvelse Fargekameraet tlhører Gra porttelefonssystem og brukes for å utvde nnfelt dørstasjon. Fargekameraet har følgende produktegenskaper:

Detaljer

Radiopåsats for kopling og dimming Bruksanvisning

Radiopåsats for kopling og dimming Bruksanvisning Versjon R 2.1 Art. Nr.: 0543 xx Funksjon Radiopåsatsen for kopling og dimming muliggjør radiostyrt eller manuell kopling og dimming av en belysning. Innkoplings-lysstyrken kan lagres i apparatet som memory-verdi.

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Koble oppvasmaskinen din til fremtiden.

Koble oppvasmaskinen din til fremtiden. Koble oppvasmasknen dn tl fremtden. Home onnect. En app for alt. Home onnect er første app som vasker og tørker, skyller, baker, koker kaffe og ser etter hva som fnnes kjøleskapet for deg. Ulke husholdnngsapparater,

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN. Kjøleenhet: FCS4053

SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN. Kjøleenhet: FCS4053 SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN Kjøleenhet: FCS4053 Les brukervelednngen og kaptlet "For dn skkerhet" før du utfører arbed på apparatet. Oppbevar brukervelednngen ved apparatet. I brukervelednngen

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

Universal-dimaktuator 4-dobbel 210 W Bruksanvisning

Universal-dimaktuator 4-dobbel 210 W Bruksanvisning Unversal-dmaktuator 4-dobbel 210 W Bruksanvsnng Unversal-dmaktuator 4-dobbel 210 W Art. Nr.: 1043 00 Systemnformasjon Dette apparatet er et produkt av Instabus KNX/EIBsystemet og er samsvar med KNX-drektvene.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Vakt 70. Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Vakt 70. Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10 Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

4-dobbelt sjalusiaktuator 230 V Bruksanvisning

4-dobbelt sjalusiaktuator 230 V Bruksanvisning 4-dobbelt sjalusiaktuator 24 V DC 4-dobbelt persianneaktuator 230 V Art. Nr.: 1048 00 Art. Nr.: 1049 00 Art. Nr.: 1050 00 Systeminformasjon Dette apparatet er et produkt av Instabus-EIB-systemet og er

Detaljer

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2 Repetsjon 4 (16.09.06) Regler for oksdasjonstall 1. Oksdasjonstall for alle fre element er 0 (O, N, C 60 ). Oksdasjonstall for enkle monoatomske on er lk ladnngen tl onet (Na + : +1, Cl - : -1, Mg + :

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Bilde 1. Forskriftsmessig bruk - Den automatiske aktiveringen av lys utløses av varmebevegelser og lysstyrken i omgivelsene

Bilde 1. Forskriftsmessig bruk - Den automatiske aktiveringen av lys utløses av varmebevegelser og lysstyrken i omgivelsene Best.nr. : 2301.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal Art.-nr. : FZD1254WW. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal Art.-nr. : FZD1254WW. Bruksanvisning Art.-nr. : FZD1254WW Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann og materelle skader.

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer 009 04 Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov 30.0.04 INF 4 Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt

Detaljer

Radiovokter Bruksanvisning

Radiovokter Bruksanvisning Art. Nr.: 1306 xx Funksjon en reagerer på varmebevegelse som utløses av mennesker, dyr eller gjenstander. Når det er tilsvarende mørkt sender den et radiotelegram som analyseres av alle koplings- og dimaktuatorer

Detaljer

Elektroniske transformatorer Bruksanvisning

Elektroniske transformatorer Bruksanvisning for lavvolt halogenlamper 10-40 W transformator 20-105 W transformator 20-105 W transformator 20-150 W transformator 50-200 W transformator Art. Nr.: 0367 00 / 0493 57 Art. Nr.: 0366 00 / 0493 58 Art.

Detaljer

Kombisensor Bruksanvisning

Kombisensor Bruksanvisning Art. Nr.: 1025 00 Funksjon en brukes til måling av vindhastighet, nedbør, lysstyrke og skumring. Lysstyrken kan registreres separat for himmelretningene øst, syd og vest. De enkelte sensorenes plassering

Detaljer

System 2000 Touch-dimmerpåsats Touch-koplingspåsats

System 2000 Touch-dimmerpåsats Touch-koplingspåsats Touch-dimmerpåsats Best.nr. : 2260.. Touch-koplingspåsats Best.nr. : 2261.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse)

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse) Fyskk / ermodynamkk Våren 2001 5. ermokjem 5.1. ermokjem I termokjemen ser v på de energendrnger som fnner sted kjemske reaksjoner. Hver reaktant og hvert produkt som nngår en kjemsk reaksjon kan beskrves

Detaljer

MoD233 - Geir Hasle - Leksjon 10 2

MoD233 - Geir Hasle - Leksjon 10 2 Leksjon 10 Anvendelser nettverksflyt Transportproblemet Htchcock-problemet Tlordnngsproblemet Korteste-ve problemet Nettverksflyt med øvre begrensnnger Maksmum-flyt problemet Teorem: Maksmum-flyt Mnmum-kutt

Detaljer

Radio-koplingsaktuator Bruksanvisning

Radio-koplingsaktuator Bruksanvisning Radio-tasteaktuator Art. Nr.: 0404 00 Art. Nr.: 0567 00 Funksjon en muliggjør radiostyrt kopling av elektriske laster (AC 230 V ~/10 A). en kan i tillegg betjenes via en sidestasjons-inngang (230 V) med

Detaljer

Tema for forelesningen var Carnot-sykel (Carnot-maskin) og entropibegrepet.

Tema for forelesningen var Carnot-sykel (Carnot-maskin) og entropibegrepet. FORELESNING I ERMOYNMIKK ONSG 29.03.00 ema for forelesnngen var arnot-sykel (arnot-maskn) og entropbegrepet. En arnot-maskn produserer arbed ved at varme overføres fra et sted med en øy temperatur ( )

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Arbeid og potensiell energi

Arbeid og potensiell energi Arbed og potensell energ 5.3.4 YS-MEK 5.3.4 Konservatve krefter: v kan fnne en potensalfunksjon slk at: d d energbevarng vertkal kast: mg d d mg fjær: k d k d atom krstall: b cos b b d d sn b YS-MEK 5.3.4

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Arbeid og potensiell energi

Arbeid og potensiell energi Arbed og potensell energ.3.7 YS- MEK.3.7 Konservatve krefter: v kan fnne en potensalfunksjon slk at: d energbevarng vertkal kast: mg d mg fjær: k k d atom krstall: b π cos π b b d π sn b YS- MEK.3.7 kraft

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. VideoTerminal

Monterings- og bruksanvisning. VideoTerminal Monterngs- og bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innhold Apparatbeskrvelse...3 Monterng...4 Demontere glassdekselet...5 Bruk...5 Vanlge samtaler...6 Motta anrop... 6 Fortsettelsesfunksjon... 7 Avslutte samtale...

Detaljer

Radio-universalsender 2 Bruksanvisning

Radio-universalsender 2 Bruksanvisning Art. r.: 0521 00 Funksjon Radio-universalsenderen gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring av 230 V-koplingskommandoer. A) Den kan kjøres i funksjonene kopling,

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f).

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f). Eksamen ECON 00, Sensorvelednng Våren 0 Oppgave (8 poeng ) Derver følgende funksjoner. Derver med hensyn på begge argumenter e) og f). (Ett poeng per dervasjon, dvs, poeng e og f) a) f( x) = 3x x + ln

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Arbeid og potensiell energi

Arbeid og potensiell energi Arbed og potensell energ 4.3.5 Mdtveseksamen: 6.3. Pensum: Kap. boken flere lærer på data-lab YS-MEK 4.3.5 Konservatve krefter: v kan fnne en potensalfunksjon slk at: d d energbevarng vertkal kast: mg

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

System 2000 Bevegelsesmelder komfortpåsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : Bruksanvisning

System 2000 Bevegelsesmelder komfortpåsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : Bruksanvisning Best.nr. : 0661.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktg! Monterngsvelednng sde 12. Vennlgst les sdene 7-11 før første sykkeltur.! Sykkelen

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. ECON13: EKSAMEN 14V TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt >. Oppgave 1 Innlednng. Rulett splles på en rekke kasnoer

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

Repeater Bruksanvisning

Repeater Bruksanvisning Art. Nr.: 0867 00 Funksjon Radio-repeater en er en komponent i radio-bussystemet. Den gjør radio-bussystemets rekkevidde og dermed dets arbeidområde større. en mottar (også svakere) radio-telegrammer fra

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer