Medarbeiderundersøkelsen 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeiderundersøkelsen 2009"

Transkript

1 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS

2 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater fra undersøkelsen Tltaksmatrse 7 Attraktvtet 9 Mål og strateg 10 Ekstern orenterng 11 Organserng 12 Samarbed 13 Fylkesrådmannens ledergruppe 14 Vrksomhetens ledergruppe 15 Stabsdrektørens ledergruppe 16 Utdannngsdrektørens ledergruppe 17 Kulturdrektørens ledergruppe 18 Regonaldrektørens ledergruppe 19 Fylkestannlegens ledergruppe 20 Tllt tl ledelsen 21 Arbedsklma 22 Endrng- og utvklngsarbed 23 Endrngsgrad 24 Endrngsgrad 25 Kompetanse og lærng 26 Medarbedersamtalen - gjennomførng 27 Medarbedersamtalen - evaluerng 28 Ansvar, myndghet og ntatv 29 Jobbnnhold 30 Motvasjonsmatrsen 31 Handlekraft 32 Handlekraft 33 Handlekraft 34 Stress 35 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) - Fyssk arbedsmljø 36 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) - Sykemeldt sste 12 mnd. 37 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) - Oppfølgng sykemeldngsperoden 38 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) - Mobbng 39 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) - Systematkk HMSarbedet 40 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) - HMS-arbedet, totaltlfredshet 41

3 Belønnngssystemer 42 Totaltlfredshet og forventnnger tl jobben 43 Synspunkter eller kommentarer 44 Om undersøkelsen 45 Oppfølgng 46 Effekt 47

4 - 3 - Indeksoverskt 186 av 212 = 87.7%

5 - 4 - Multvarate analyser

6 - 5 - Regresjonsanalyse

7 - 6 - Regresjonsmodell

8 - 7 - Tltaksmatrse

9 - 8 - Resultater fra undersøkelsen

10 - 9 - Attraktvtet 185 av 212 = 87.3% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,9 (3,8) 3,9 (3,7) 3,9 (3,8) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg er stolt av mn vrksomhet x 4 (3,9) 4 (3,8) 4 (3,9) Mn vrksomhet har en svært god personalpoltkk x 3,6 (3,5) 3,3 (3,1) 3,4 (3,2) Mn vrksomhet er en trygg arbedsplass x 4,4 (4,1) 4,2 (3,9) 4,2 (4) Mn vrksomhet er veldrevet x 3,7 (3,6) 3,6 (3,4) 3,6 (3,5) Mn vrksomhet har mange svært dyktge medarbeder x 4,3 (4,2) 4,3 (4,2) 4,4 (4,3) Jeg føler tlhørghet tl mn vrksomhet x 4,3 (4,1) 4,2 (4,1) 4,2 (4,1) Jeg føler tlhørghet tl Vestfold fylkeskommune x 3,2 (3,2) 3,4 (3,3) 3,5 (3,4)

11 Mål og strateg 183 av 212 = 86.3% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,6 (3,5) 3,5 (3,4) 3,5 (3,5) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg kjenner godt tl Vestfold fylkeskommunes overordnede mål og strateger Jeg kjenner godt tl mn vrksomhets overordnede mål og strateger x 2,9 (2,9) 2,9 (2,9) 3 (3) x 4 (3,9) 4 (3,8) 4 (3,9) Mn vrksomhet har offensve målsettnger og strateger x 4 (3,9) 3,8 (3,8) 3,9 (3,8) Jeg er eng mn vrksomhets overordnede mål og strateger Jeg har vært delaktg prosesser mht å uforme vrksomhetens overordnede mål og strateger x 3,8 (3,7) 3,8 (3,7) 3,8 (3,7) x 3,1 (2,9) 3 (2,8) 3 (2,8)

12 Ekstern orenterng 186 av 212 = 87.7% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,9 (3,8) 3,9 (3,8) 3,9 (3,9) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg har god kjennskap tl hvlke forventnnger og krav våre brukere og samarbedspartnere har tl oss Jeg vet hva som er vktg for vrksomhetens fremtdge suksess x 3,9 (3,8) 3,9 (3,8) 3,9 (3,9) x 3,9 (3,8) 3,8 (3,8) 3,9 (3,8)

13 Organserng 184 av 212 = 86.8% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,6 (3,5) 3,5 (3,4) 3,5 (3,5) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Ans.fordelngen nnenfor mn vrksomh. er tydelge x 3,6 (3,6) 3,6 (3,5) 3,6 (3,6)...alle vet hvem som skal gjøre hva x 3,6 (3,4) 3,4 (3,3) 3,5 (3,4)

14 Samarbed 185 av 212 = 87.3% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,7 (3,6) 3,6 (3,5) 3,7 (3,6) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Samarbedet mellom de ulke enhetene fungerer bra x 3,3 (3,3) 3,2 (3,2) 3,3 (3,3) Samarbedet nnenfor mn enhet fungerer bra x 4,1 (3,8) 4 (3,9) 4 (3,9)

15 Vrksomhetens ledergruppe 176 av 212 = 83% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,7 (3,6) 3,5 (3,3) 3,5 (3,4) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg har tro på de beslutnnger som tas av vrksomhetens ledergruppe (Vrksomhetens leder og vedkommendes ledergruppe) Vrksomhetens ledergruppe (Vrksomhetens leder og vedkommendes ledergruppe) er godt synlg Jeg har tllt tl vrksomhetens ledergruppe (Vrksomhetens leder og vedkommendes ledergruppe) x 3,6 (3,5) 3,4 (3,3) 3,5 (3,4) x 3,6 (3,5) 3,4 (3,2) 3,4 (3,3) x 3,7 (3,7) 3,6 (3,4) 3,7 (3,5)

16 Utdannngsdrektørens ledergruppe 152 av 212 = 71.7% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3 (3) 2,8 (2,8) 2,8 (2,8) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg har tro på de beslutnnger som tas av utdannngsdrektørens ledergruppe. x 3,3 (3,2) 3,1 (3) 3,1 (3) Utdannngsdrektørens ledergruppe er godt synlg x 2,3 (2,6) 2,2 (2,3) 2,2 (2,3) Jeg har tllt tl utdannngsdrektørens ledergruppe x 3,3 (3,3) 3,2 (3,1) 3,2 (3,1)

17 Tllt tl ledelsen 177 av 212 = 83.5% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,7 (3,6) 3,5 (3,4) 3,8 (3,7) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg har tllt tl Fylkesrådmannens ledergruppe (Fylkesrådmannen og drektørene fylkesadmnstrasjonen) Jeg har tllt tl vrksomhetens ledergruppe (Vrksomhetens leder og vedkommendes ledergruppe) x 3,2 (3,2) 3,1 (3) 3,2 (3,2) x 3,7 (3,7) 3,6 (3,4) 3,7 (3,5) Jeg har tllt tl stabsdrektørens ledergruppe x - (-) - (-) 4 (-) Jeg har tllt tl utdannngsdrektørens ledergruppe x 3,3 (3,3) 3,2 (3,1) 3,2 (3,1) Jeg har tllt tl kulturdrektørens ledergruppe x - (-) - (-) 4,1 (4,2) Jeg har tllt tl regonaldrektørens ledergruppe x - (-) - (-) 3,8 (-) Jeg har tllt tl fylkestannlegens ledergruppe x - (-) - (-) 3,8 (4,2) Jeg har tllt tl mn nærmeste leder x 4,4 (4,2) 4,2 (4) 4,2 (4,1)

18 Arbedsklma 180 av 212 = 84.9% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,9 (3,7) 3,8 (3,7) 3,8 (3,8) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: I mn vrksomhet har v et godt og tlltsfullt samarbedsklma x 4 (3,8) 3,8 (3,7) 3,8 (3,7) I mn vrksomhet blr alle behandlet som lkeverdge x 3,7 (3,6) 3,6 (3,5) 3,6 (3,6) Jeg blr vst tllt og respekt av mne kollegaer x 4,3 (4,2) 4,3 (4,3) 4,3 (4,3) I mn vrksomhet har v en åpen og ærlg tone oss mellom Jeg får regelmessg anerkjennelse eller ros for godt utført arbed Jeg får konstruktv og ærlg tlbakemeldng hvs jeg kke utfører mtt arbed tlfredsstllende x 4,2 (3,8) 4 (3,9) 4 (3,9) x 3,6 (3,4) 3,5 (3,4) 3,5 (3,4) x 3,5 (3,2) 3,4 (3,3) 3,5 (3,4) I mn vrksomhet er v flnke tl å løse eventuelle konflkter x 3,7 (3,4) 3,4 (3,3) 3,5 (3,4) Jeg kan snakke med mn nærmeste leder dersom jeg har problemer på jobben eller prvat Jeg kan snakke med mne kollegaer dersom jeg har problemer på jobben eller prvat x 4,3 (4,2) 4,1 (4) 4,1 (4) x 4,2 (4) 4,1 (4,1) 4,2 (4,1)

19 Endrng og utvklngsarbed 174 av 212 = 82.1% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,8 (3,7) 3,5 (3,5) 3,6 (3,5) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: I mn vrksomhet har v en kultur for å jobbe med endrng og utvklng x 4 (3,9) 3,7 (3,6) 3,7 (3,7) Jeg oppmuntres tl å være kreatv og nytenkende x 3,8 (3,7) 3,7 (3,6) 3,7 (3,6) I mn vrksomhet gjennomføres endrnger og omorgansernger på en planlagt og systematsk måte x 3,6 (3,3) 3,2 (3,1) 3,3 (3,2)

20 Endrngsgrad (defnsjon)

21 Endrngsgrad 168 av 212 = 79.2% Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Identfsere forbedrngsområder % 61,9 (56,6) 57,5 (55) 57,4 (56,2) Identfsere forbedrngsområder + defnere konkrete forbedrngstltak Identfsere forbedrngsområder + defnere konkrete forbedrngstltak+ gjennomføre forbedrngstltakene Identfsere forbedrngsområder + defnere konkrete forbedrngstltak+ gjennomføre forbedrngstltakene + evaluere forbedrngstltakene % 53,6 (46,1) 47,1 (44) 47,4 (45,8) % 35,7 (32,9) 33,6 (30,3) 34,5 (33,2) % 28 (22,4) 26,1 (22,3) 26,6 (24,9)

22 Kompetanse og lærng 180 av 212 = 84.9% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 4 (3,8) 4 (3,9) 4 (3,9) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg har den kompetansen som er nødvendg for å utføre mne arbedsoppgaver på en god måte Jeg får stor grad brukt mne evner og kunnskaper jobben mn I mn vrksomhet er v flnke tl å dele kunnskap og erfarnger med hverandre Jeg har løpet av det sste året hatt mulgheter for personlg og faglg utvklng gjennom jobben x 4,2 (4,1) 4,2 (4,2) 4,2 (4,2) x 4,2 (4,1) 4,2 (4,1) 4,2 (4,1) x 3,9 (3,7) 3,9 (3,8) 3,9 (3,8) x 3,6 (3,5) 3,7 (3,6) 3,7 (3,6)

23 Medarbedersamtalen gjennomførng 182 av 212 = 85.8%

24 Medarbedersamtalen evaluerng 150 av 212 = 70.8% Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: I hvlken grad opplever du medarbedersamtalen som nyttg forhold tl dn faglge og personlge utvklng? x 3,2 (3,3) 3,2 (3,2) 3,2 (3,2)

25 Ansvar, myndghet og ntatv 180 av 212 = 84.9% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 4 (3,9) 3,9 (3,9) 3,9 (3,9) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg vet godt hvlken myndghet som er tllagt mn stllng x 4,3 (4,2) 4,3 (4,2) 4,3 (4,3) Jeg vet hva som forventes av meg jobben x 4,4 (4,4) 4,4 (4,4) 4,4 (4,4) I mn vrksomhet tar hver og en ansvar for å løse de problemer som oppstår, også utenfor eget ansvarsområde Jeg har mulghet tl å påvrke vktge beslutnnger som berører mn arbedsstuasjon I mn vrksomhet er v lojale overfor de beslutnnger som er tatt Jeg har stor frhet tl å ta egne avgjørelser uten å måtte spørre mn nærmeste leder x 3,6 (3,4) 3,6 (3,5) 3,7 (3,5) x 3,7 (3,6) 3,6 (3,5) 3,6 (3,5) x 3,8 (3,7) 3,8 (3,7) 3,9 (3,8) x 3,9 (3,9) 3,9 (3,8) 3,9 (3,8)

26 Jobbnnhold 180 av 212 = 84.9% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 4,1 (4,1) 4,1 (4,1) 4,1 (4,1) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg føler at jobben jeg gjør er vktg x 4,5 (4,4) 4,5 (4,5) 4,5 (4,5) Jeg føler at den jobben jeg gjør blr verdsatt x 4 (3,7) 3,9 (3,8) 4 (3,9) Jeg gleder meg tl å gå på jobben x 4,2 (4) 4,1 (3,9) 4,1 (4) Arbedsoppgavene jeg utfører er menngsfylte for meg x 4,2 (4,1) 4,2 (4,1) 4,2 (4,1) Jeg har en arbedsstuasjon som er tlpasset mne ønsker og behov Jeg har en arbedsstuasjon som er tlpasset mne forutsetnnger x 3,8 (-) 3,8 (-) 3,8 (-) x 4 (-) 4 (-) 4 (-)

27 Motvasjonsmatrsen Lav tlfredshet/høyt engasjement Høy tlfredshet/høyt engasjement 15% 65% Lav tlfredshet/lavt engasjement Høy tlfredshet/lavt engasjement 4% 17%

28 Handlekraft (defnsjon)

29 Handlekraft 180 av 212 = 84.9% Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Er engasjert % 77,2 (73,3) 77 (74,9) 76,7 (74,5) Er engasjert + får støtte % 50 (56,5) 56,3 (53,3) 55 (52,6) Er engasjert + får støtte + får fullmakter % 45 (54) 51,4 (50) 50,4 (49,4) Er engasjert + får støtte + får fullmakter + tar ansvar % 27,8 (26,1) 32,4 (29,2) 32,4 (30,3) Er engasjert + får støtte + får fullmakter + tar ansvar + har kompetanse % 25,6 (24,2) 30,5 (26,8) 30,6 (27,9)

30 Handlekraft (Tolknng)

31 Stress 182 av 212 = 85.8% Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Med utgangspunkt denne defnsjonen; hvor ofte føler du denne typen stress? x 3,9 (3,8) 3,9 (3,8) 3,9 (3,8)

32 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) Fyssk arbedsmljø 180 av 212 = 84.9% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3 (3,2) 3,3 (3,2) 3,4 (3,3) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Mn arbedsplass har godt nneklma x 2,8 (3,1) 3 (3) 3,1 (3,1) Mn arbedsplass har hensktsmessge og funksjonelle lokaler x 2,9 (3) 3,1 (3) 3,3 (3,2) Mn arbedsplass har lyse og trvelge lokaler x 3,2 (3,2) 3,5 (3,4) 3,6 (3,5) Jeg har kontorutstyr (stoler, skrverbord, etc.) som er tlpasset meg x 3,2 (3,3) 3,5 (3,4) 3,6 (3,5)

33 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) Sykemeldt sste 12 mnd. 181 av 212 = 85.4% Har du løpet av de sste 12 måneder vært sykmeldt på grunn av forhold som helt eller delvs skyldes arbedet dtt?

34 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) Oppfølgng sykemeldngsperoden 13 av 212 = 6.1% Har dn nærmeste leder med personalansvar fulgt deg opp sykmeldngsperoden, og lagt forholdene tl rette for deg på en god måte?

35 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) Mobbng 178 av 212 = 84% Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Har du lagt merke tl om noen er bltt utsatt for mobbng eller trakasserng på dn arbedsplass løpet av de sste seks måneder? Har du selv bltt utsatt for mobbng eller trakasserng på arbedsplassen løpet av de sste seks måneder? % 95,2 (92,8) 88,6 (87,4) 88,6 (88,4) % 98,3 (95,5) 95,3 (94,9) 95,4 (95,2)

36 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) Systematkk HMSarbedet 172 av 212 = 81.1% Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: I mn vrksomhet arbedes det systematsk for å skape et godt arbedsmljø x 3,7 (3,7) 3,6 (3,4) 3,6 (3,5)

37 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) HMS arbedet, totaltlfredshet 168 av 212 = 79.2% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,6 (3,5) 3,5 (3,4) 3,6 (3,5) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Alt alt, hvor fornøyd er du med HMS-arbedet x 3,6 (3,5) 3,5 (3,4) 3,6 (3,5)

38 Belønnngssystemer 146 av 212 = 68.9% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 2,6 (2,5) 2,8 (2,7) 2,8 (2,7) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Mn vrksomhets belønnngs-systemer er konkurransedyktge forhold tl tlsvarende arbed hos andre (med belønnngssystemer menes tllegg tl lønn, sosale - og andre velferdsmessge tltak) x 2,6 (2,5) 2,8 (2,7) 2,8 (2,7)

39 Totaltlfredshet og forventnnger tl jobben 180 av 212 = 84.9% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 4 (3,9) 3,9 (3,8) 4 (3,8) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg er svært tlfreds med jobben mn x 4,1 (3,8) 4 (3,9) 4 (3,9) Jobben mn stemmer godt med de forventnnger jeg hadde da jeg begynte vrksomheten Jeg har ngen planer om å slutte vrksomheten løpet av det neste året Mn vrksomhet lgger tett opp tl å være en deell arbedsplass x 3,9 (3,7) 3,8 (3,7) 3,9 (3,7) x 4,4 (4,4) 4,4 (4,2) 4,3 (4,3) x 3,6 (3,5) 3,6 (3,4) 3,6 (3,5)

40 Om undersøkelsen 178 av 212 = 84% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,8 (3,8) 3,7 (3,8) 3,8 (3,9) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg føler at denne undersøkelsen er relevant for meg og mn arbedsstuasjon x 3,4 (3,5) 3,5 (3,5) 3,5 (3,6) Spørreskjemaet var brukervennlg og lett å besvare x 4,2 (4,1) 4,1 (4,1) 4,1 (4,1) Jeg synes denne undersøkelsen bør gjennomføres regelmessg x 3,8 (3,7) 3,7 (3,8) 3,7 (3,9)

41 Oppfølgng 132 av 212 = 62.3% Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: I mn vrksomhet har v totalt sett jobbet strukturert og systematsk med oppfølgng av medarbederundersøkelsen som ble gjennomført 2007 (dvs. planleggng, gjennomførng og evaluerng av forbedrngstltak). x 3,4 (3,1) 3,2 (3,1) 3,2 (3,2)

42 Effekt 128 av 212 = 60.4% Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Totalt sett, hvlken grad vl du s at medarbederundersøkelsene bdrar tl høyere tlfredshet blant de ansatte dn vrksomhet? x 2,7 (2,4) 2,6 (2,4) 2,6 (2,5)

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i "Ko M I"?-//E Fylkesmannen Hedmark Tl kommunene Hedmark v/rådmann Hedmark fylkeskommune v/fylkesrådet 5. februar 2016 Strategsk plan 2016-2020 for NAV Hedmark Innlednng: Etter ntatv fra NAV Hedmark besluttet

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no Mgranorsk ARBEIDSNORSKKURS Mgranorsk Arbedsnorsk senker terskelen nn arbedslvet gjennom å utvkle begrepsforståelse nnenfor spesfkke fagområder. Arbedsnorsk kan kombneres med Mgranorsk Allmenn eller brukes

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012 www.vfk.no Folkehelse Vestfold Årsrapport 2012 Folkehelseåret 2012 Folkehelseloven ett år Første januar 2012 trådte Folkehelseloven kraft. Den markerer et vktg vesklle folkehelsearbedet. Ansvaret for

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013 Qoll /30 OPV r ' \. s Ht; Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 mo å Ht MN - TKV fd."n*m.:g>d cl~;:o;lu Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 Kommunale og kke-kommunale barnehageeere plkter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5 MEDLEMSMAGASIN ma 2011 www.ohf.no Stem på Årets Handels- Servcebedrft Oslo 2011 sde 8 Ryddg rent Gaterusken sde 6 CALLE Ferner ny styreleder ohf. Flere endrnger etter generalforsamlng sde 4 5 aprl 2011

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Undersøkelser av solingsvaner

Undersøkelser av solingsvaner Undsøkels solngsvan Innlednng MMI har p oppdrag fra Statens strlevn Kreftforgen gjomført en større spørreundsøkelse for kartlegge n norske befolknngens forhold tl solng solbeskyttelse. De undsøkelsen supplt

Detaljer

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008 Norden HISTORISK OMPROFILERING To sterke merkevarer skal samarbed vnne fram Norge og Norden. Sde 2 Fargerk forvandlng Rødt og grønt, hånd hånd. Posten og Brng sne nye logoer spller på lag. Sde 6-7 Nytt

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnsk"p Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnskp Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ ' n dlbtor H ELSE TEKNOLOG I SAMFUNN M ILJØ Et forsknngsmagasn fra Kunnsk"p Oslo LIVSVITENSKAP Treffskker Ny teknolog gr forskorne mulgheten tl å treffe akkurat de cellene de skter på. Lvsvtenska psm lj

Detaljer

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí 14.12.21. ldésemnar. «Hva håper v å oppnå?» MQ 9/K/Ma/:-.5~ :mí A- Srategsk kollektvplan dèsemnar 14. des 21' Sam. sje Arld Bøhn / V Hva håper v å oppnå? nnlednng Jeg er utordret tl å g tl kjennenoensynspunkter

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2012/2014. Individuell skriftlig eksamen. MAS 402- Statistikk. Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 10.00-12.00

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2012/2014. Individuell skriftlig eksamen. MAS 402- Statistikk. Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 10.00-12.00 MASTER I IDRETTSVITESKAP 0/04 Indvduell skrftlg eksamen MAS 40- Statstkk Trsdag 9. oktober 0 kl. 0.00-.00 Hjelpemdler: kalkulator Eksamensoppgaven består av 9 sder nkludert forsden Sensurfrst: 30. oktober

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune Internt notat Fra: Adm. enhet Kommunalavdelng økonom organsasjon Saksbehandler: Therese Evensen Arkvref.: 16/7230 Dato: 15.02.2016 Saksbehandler Bente Hedum Adm. enhet: Kop tl: Are Hammervold Solvang Tale

Detaljer

Kontraktstildeling med mindre prisfokus

Kontraktstildeling med mindre prisfokus Kontraktstldelng med mndre prsfokus Anskaffelsesstrateger Entreprsekjøp Oktober 014 Dr. ng Øysten H. Meland Dr. ng Øysten Meland Dr. ng Øysten Meland 3 Brukermedv./ programmerng Partnerng Kun egen spesaltet

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

- 39 - Herr Statsråd Herr formann, mine darner og herrer

- 39 - Herr Statsråd Herr formann, mine darner og herrer - 39 - Herr Statsråd Herr formann, mne darner og herrer Hstorkk Det er 25 år sden Insttutt for atomenerg begyntc sn vrksomhet. Det er et prvlegum for meg å få rette en takk og hyldest tl de toregangsmenn

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

Sektoromstilling og arbeidsledighet: en tilnærming til arbeidsmarkedet 1

Sektoromstilling og arbeidsledighet: en tilnærming til arbeidsmarkedet 1 Sektoromstllng og arbedsledghet: en tlnærmng tl arbedsmarkedet 1 Joachm Thøgersen Høgskolen Østfold Arbedsrapport 2004:5 1 Takk tl Trond Arne Borgersen, Rolf Jens Brunstad og Øysten Thøgersen for nyttge

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting.

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygnngsetaten Avdelng for byggeprosjekter Nls Haugrud Svlarktekt Ovre Slottsgate 12 0157 OsI-o nhaugrud@onlne.no Deres ref Var ref (saksnr'): 200703389- l0 Oppgs alltd ved henvendelse

Detaljer

Master i diakoni (120 studiepoeng) Studieprogrammet (undervisning, veiledning og praksis) er i samarbeid med Høgskolen Diakonova

Master i diakoni (120 studiepoeng) Studieprogrammet (undervisning, veiledning og praksis) er i samarbeid med Høgskolen Diakonova DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Mastergrad DIAKONI 120 STUDIEPOENG PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG Versjon høst 2006 1 dakon (120 studepoeng) Studeprogrammet (undervsnng, velednng og prakss) er samarbed med

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

Kostnad investering. Kostnad drift (årlig kost)

Kostnad investering. Kostnad drift (årlig kost) Vannområde Kommune Vannforekomst ID Vannforekomst navn Påvrknng Økologsk tlstand ksmvf (ja/ ne) Tltaksgruppe Tltak Effekt av tltak (beskrvende) Effekt av tltak (tallfestet) Kostnad nvesterng Kostnad drft

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVrFENSRAPE[JGE FAKULTET FS Helsefak O41 1 Tl: Fakultetsstyret ved Det helsevtenskapelge fakultet Møtedato: 17.1.2011 Arkvref.: 2010/5643 TOS000/1 14 Endelg budsjettfordelng

Detaljer

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17 Eksamen 31.05.2016 NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk elev samsk som andrespråk Elevar og prvatstar / Elev og prvatst Nynorsk sde 2 4. Bokmål sde 5 7. Felles vedlegg sde 9 17

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 007 Utrednng fordypnng: Økonomsk analyse Veleder: Hans Jarle Knd En teoretsk stude av tv-markedets effsens av Odd Hennng Aure og Harald Nygård Bergh Denne utrednngen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu.

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu. r---.--------~-~-------.-~--------~-! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3274 I I Arkv JouralpostID: sakid.: 12/845 I Saksbehandler: Lse Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Plan- og utvklngsutvalget Sak

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluering

Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluering Rapport 9 2012 Veternærnsttuttets rapportsere Norwegan Veternary Insttute Report Seres Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluerng Atle Lllehaug Brtt Bang Jensen Hlde Sndre Edgar Brun Veternærnsttuttets

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen - -~ ~------ ---~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/11000 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlg: Bert Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 012/12 I FORMANNSKAP

Detaljer

Flytthit i. Fjellregionen. Historier om tilflytting og tilflyttingsarbeid i sju kommuner INFORMASJON

Flytthit i. Fjellregionen. Historier om tilflytting og tilflyttingsarbeid i sju kommuner INFORMASJON Flyttht INFORMASJON Fjellregonen Hstor om tlflyttng tlflyttngsarbed sju kommun 13 456 78 91 11 Vtskapsordnngen. S 6 INNHOLD s 4 Flyttht 1 11 «I dsse Flyttht-td», s v. Men hva betyr nå t? Sn noen? S 18

Detaljer

Kommuneplan Gjesdal 2009 Planbeskrivelse

Kommuneplan Gjesdal 2009 Planbeskrivelse Kommuneplan Gjesdal 2009 Planbeskrvelse 2021 nn: > Vedtatt kommunestyret 20. jun 2011 Planbeskrvelse kommuneplan Gjesdal 2009-2021 6 UTBYGGNGSMØNSTER - LANGSKTGE PERSPEKTVER 1.3 Bolgbehov langsktg perspektv

Detaljer

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder 007/30 Notater Nna Hagesæter Notater Bruk av applkasjonen Struktur Stabsavdelng/Seksjon for statstske metoder og standarder Innold 1. Innlednng... 1.1 Hva er Struktur, og va kan applkasjonen brukes tl?...

Detaljer