Medarbeiderundersøkelsen 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeiderundersøkelsen 2009"

Transkript

1 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS

2 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater fra undersøkelsen Tltaksmatrse 7 Attraktvtet 9 Mål og strateg 10 Ekstern orenterng 11 Organserng 12 Samarbed 13 Fylkesrådmannens ledergruppe 14 Vrksomhetens ledergruppe 15 Stabsdrektørens ledergruppe 16 Utdannngsdrektørens ledergruppe 17 Kulturdrektørens ledergruppe 18 Regonaldrektørens ledergruppe 19 Fylkestannlegens ledergruppe 20 Tllt tl ledelsen 21 Arbedsklma 22 Endrng- og utvklngsarbed 23 Endrngsgrad 24 Endrngsgrad 25 Kompetanse og lærng 26 Medarbedersamtalen - gjennomførng 27 Medarbedersamtalen - evaluerng 28 Ansvar, myndghet og ntatv 29 Jobbnnhold 30 Motvasjonsmatrsen 31 Handlekraft 32 Handlekraft 33 Handlekraft 34 Stress 35 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) - Fyssk arbedsmljø 36 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) - Sykemeldt sste 12 mnd. 37 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) - Oppfølgng sykemeldngsperoden 38 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) - Mobbng 39 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) - Systematkk HMSarbedet 40 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) - HMS-arbedet, totaltlfredshet 41

3 Belønnngssystemer 42 Totaltlfredshet og forventnnger tl jobben 43 Synspunkter eller kommentarer 44 Om undersøkelsen 45 Oppfølgng 46 Effekt 47

4 - 3 - Indeksoverskt 186 av 212 = 87.7%

5 - 4 - Multvarate analyser

6 - 5 - Regresjonsanalyse

7 - 6 - Regresjonsmodell

8 - 7 - Tltaksmatrse

9 - 8 - Resultater fra undersøkelsen

10 - 9 - Attraktvtet 185 av 212 = 87.3% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,9 (3,8) 3,9 (3,7) 3,9 (3,8) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg er stolt av mn vrksomhet x 4 (3,9) 4 (3,8) 4 (3,9) Mn vrksomhet har en svært god personalpoltkk x 3,6 (3,5) 3,3 (3,1) 3,4 (3,2) Mn vrksomhet er en trygg arbedsplass x 4,4 (4,1) 4,2 (3,9) 4,2 (4) Mn vrksomhet er veldrevet x 3,7 (3,6) 3,6 (3,4) 3,6 (3,5) Mn vrksomhet har mange svært dyktge medarbeder x 4,3 (4,2) 4,3 (4,2) 4,4 (4,3) Jeg føler tlhørghet tl mn vrksomhet x 4,3 (4,1) 4,2 (4,1) 4,2 (4,1) Jeg føler tlhørghet tl Vestfold fylkeskommune x 3,2 (3,2) 3,4 (3,3) 3,5 (3,4)

11 Mål og strateg 183 av 212 = 86.3% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,6 (3,5) 3,5 (3,4) 3,5 (3,5) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg kjenner godt tl Vestfold fylkeskommunes overordnede mål og strateger Jeg kjenner godt tl mn vrksomhets overordnede mål og strateger x 2,9 (2,9) 2,9 (2,9) 3 (3) x 4 (3,9) 4 (3,8) 4 (3,9) Mn vrksomhet har offensve målsettnger og strateger x 4 (3,9) 3,8 (3,8) 3,9 (3,8) Jeg er eng mn vrksomhets overordnede mål og strateger Jeg har vært delaktg prosesser mht å uforme vrksomhetens overordnede mål og strateger x 3,8 (3,7) 3,8 (3,7) 3,8 (3,7) x 3,1 (2,9) 3 (2,8) 3 (2,8)

12 Ekstern orenterng 186 av 212 = 87.7% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,9 (3,8) 3,9 (3,8) 3,9 (3,9) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg har god kjennskap tl hvlke forventnnger og krav våre brukere og samarbedspartnere har tl oss Jeg vet hva som er vktg for vrksomhetens fremtdge suksess x 3,9 (3,8) 3,9 (3,8) 3,9 (3,9) x 3,9 (3,8) 3,8 (3,8) 3,9 (3,8)

13 Organserng 184 av 212 = 86.8% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,6 (3,5) 3,5 (3,4) 3,5 (3,5) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Ans.fordelngen nnenfor mn vrksomh. er tydelge x 3,6 (3,6) 3,6 (3,5) 3,6 (3,6)...alle vet hvem som skal gjøre hva x 3,6 (3,4) 3,4 (3,3) 3,5 (3,4)

14 Samarbed 185 av 212 = 87.3% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,7 (3,6) 3,6 (3,5) 3,7 (3,6) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Samarbedet mellom de ulke enhetene fungerer bra x 3,3 (3,3) 3,2 (3,2) 3,3 (3,3) Samarbedet nnenfor mn enhet fungerer bra x 4,1 (3,8) 4 (3,9) 4 (3,9)

15 Vrksomhetens ledergruppe 176 av 212 = 83% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,7 (3,6) 3,5 (3,3) 3,5 (3,4) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg har tro på de beslutnnger som tas av vrksomhetens ledergruppe (Vrksomhetens leder og vedkommendes ledergruppe) Vrksomhetens ledergruppe (Vrksomhetens leder og vedkommendes ledergruppe) er godt synlg Jeg har tllt tl vrksomhetens ledergruppe (Vrksomhetens leder og vedkommendes ledergruppe) x 3,6 (3,5) 3,4 (3,3) 3,5 (3,4) x 3,6 (3,5) 3,4 (3,2) 3,4 (3,3) x 3,7 (3,7) 3,6 (3,4) 3,7 (3,5)

16 Utdannngsdrektørens ledergruppe 152 av 212 = 71.7% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3 (3) 2,8 (2,8) 2,8 (2,8) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg har tro på de beslutnnger som tas av utdannngsdrektørens ledergruppe. x 3,3 (3,2) 3,1 (3) 3,1 (3) Utdannngsdrektørens ledergruppe er godt synlg x 2,3 (2,6) 2,2 (2,3) 2,2 (2,3) Jeg har tllt tl utdannngsdrektørens ledergruppe x 3,3 (3,3) 3,2 (3,1) 3,2 (3,1)

17 Tllt tl ledelsen 177 av 212 = 83.5% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,7 (3,6) 3,5 (3,4) 3,8 (3,7) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg har tllt tl Fylkesrådmannens ledergruppe (Fylkesrådmannen og drektørene fylkesadmnstrasjonen) Jeg har tllt tl vrksomhetens ledergruppe (Vrksomhetens leder og vedkommendes ledergruppe) x 3,2 (3,2) 3,1 (3) 3,2 (3,2) x 3,7 (3,7) 3,6 (3,4) 3,7 (3,5) Jeg har tllt tl stabsdrektørens ledergruppe x - (-) - (-) 4 (-) Jeg har tllt tl utdannngsdrektørens ledergruppe x 3,3 (3,3) 3,2 (3,1) 3,2 (3,1) Jeg har tllt tl kulturdrektørens ledergruppe x - (-) - (-) 4,1 (4,2) Jeg har tllt tl regonaldrektørens ledergruppe x - (-) - (-) 3,8 (-) Jeg har tllt tl fylkestannlegens ledergruppe x - (-) - (-) 3,8 (4,2) Jeg har tllt tl mn nærmeste leder x 4,4 (4,2) 4,2 (4) 4,2 (4,1)

18 Arbedsklma 180 av 212 = 84.9% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,9 (3,7) 3,8 (3,7) 3,8 (3,8) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: I mn vrksomhet har v et godt og tlltsfullt samarbedsklma x 4 (3,8) 3,8 (3,7) 3,8 (3,7) I mn vrksomhet blr alle behandlet som lkeverdge x 3,7 (3,6) 3,6 (3,5) 3,6 (3,6) Jeg blr vst tllt og respekt av mne kollegaer x 4,3 (4,2) 4,3 (4,3) 4,3 (4,3) I mn vrksomhet har v en åpen og ærlg tone oss mellom Jeg får regelmessg anerkjennelse eller ros for godt utført arbed Jeg får konstruktv og ærlg tlbakemeldng hvs jeg kke utfører mtt arbed tlfredsstllende x 4,2 (3,8) 4 (3,9) 4 (3,9) x 3,6 (3,4) 3,5 (3,4) 3,5 (3,4) x 3,5 (3,2) 3,4 (3,3) 3,5 (3,4) I mn vrksomhet er v flnke tl å løse eventuelle konflkter x 3,7 (3,4) 3,4 (3,3) 3,5 (3,4) Jeg kan snakke med mn nærmeste leder dersom jeg har problemer på jobben eller prvat Jeg kan snakke med mne kollegaer dersom jeg har problemer på jobben eller prvat x 4,3 (4,2) 4,1 (4) 4,1 (4) x 4,2 (4) 4,1 (4,1) 4,2 (4,1)

19 Endrng og utvklngsarbed 174 av 212 = 82.1% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,8 (3,7) 3,5 (3,5) 3,6 (3,5) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: I mn vrksomhet har v en kultur for å jobbe med endrng og utvklng x 4 (3,9) 3,7 (3,6) 3,7 (3,7) Jeg oppmuntres tl å være kreatv og nytenkende x 3,8 (3,7) 3,7 (3,6) 3,7 (3,6) I mn vrksomhet gjennomføres endrnger og omorgansernger på en planlagt og systematsk måte x 3,6 (3,3) 3,2 (3,1) 3,3 (3,2)

20 Endrngsgrad (defnsjon)

21 Endrngsgrad 168 av 212 = 79.2% Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Identfsere forbedrngsområder % 61,9 (56,6) 57,5 (55) 57,4 (56,2) Identfsere forbedrngsområder + defnere konkrete forbedrngstltak Identfsere forbedrngsområder + defnere konkrete forbedrngstltak+ gjennomføre forbedrngstltakene Identfsere forbedrngsområder + defnere konkrete forbedrngstltak+ gjennomføre forbedrngstltakene + evaluere forbedrngstltakene % 53,6 (46,1) 47,1 (44) 47,4 (45,8) % 35,7 (32,9) 33,6 (30,3) 34,5 (33,2) % 28 (22,4) 26,1 (22,3) 26,6 (24,9)

22 Kompetanse og lærng 180 av 212 = 84.9% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 4 (3,8) 4 (3,9) 4 (3,9) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg har den kompetansen som er nødvendg for å utføre mne arbedsoppgaver på en god måte Jeg får stor grad brukt mne evner og kunnskaper jobben mn I mn vrksomhet er v flnke tl å dele kunnskap og erfarnger med hverandre Jeg har løpet av det sste året hatt mulgheter for personlg og faglg utvklng gjennom jobben x 4,2 (4,1) 4,2 (4,2) 4,2 (4,2) x 4,2 (4,1) 4,2 (4,1) 4,2 (4,1) x 3,9 (3,7) 3,9 (3,8) 3,9 (3,8) x 3,6 (3,5) 3,7 (3,6) 3,7 (3,6)

23 Medarbedersamtalen gjennomførng 182 av 212 = 85.8%

24 Medarbedersamtalen evaluerng 150 av 212 = 70.8% Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: I hvlken grad opplever du medarbedersamtalen som nyttg forhold tl dn faglge og personlge utvklng? x 3,2 (3,3) 3,2 (3,2) 3,2 (3,2)

25 Ansvar, myndghet og ntatv 180 av 212 = 84.9% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 4 (3,9) 3,9 (3,9) 3,9 (3,9) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg vet godt hvlken myndghet som er tllagt mn stllng x 4,3 (4,2) 4,3 (4,2) 4,3 (4,3) Jeg vet hva som forventes av meg jobben x 4,4 (4,4) 4,4 (4,4) 4,4 (4,4) I mn vrksomhet tar hver og en ansvar for å løse de problemer som oppstår, også utenfor eget ansvarsområde Jeg har mulghet tl å påvrke vktge beslutnnger som berører mn arbedsstuasjon I mn vrksomhet er v lojale overfor de beslutnnger som er tatt Jeg har stor frhet tl å ta egne avgjørelser uten å måtte spørre mn nærmeste leder x 3,6 (3,4) 3,6 (3,5) 3,7 (3,5) x 3,7 (3,6) 3,6 (3,5) 3,6 (3,5) x 3,8 (3,7) 3,8 (3,7) 3,9 (3,8) x 3,9 (3,9) 3,9 (3,8) 3,9 (3,8)

26 Jobbnnhold 180 av 212 = 84.9% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 4,1 (4,1) 4,1 (4,1) 4,1 (4,1) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg føler at jobben jeg gjør er vktg x 4,5 (4,4) 4,5 (4,5) 4,5 (4,5) Jeg føler at den jobben jeg gjør blr verdsatt x 4 (3,7) 3,9 (3,8) 4 (3,9) Jeg gleder meg tl å gå på jobben x 4,2 (4) 4,1 (3,9) 4,1 (4) Arbedsoppgavene jeg utfører er menngsfylte for meg x 4,2 (4,1) 4,2 (4,1) 4,2 (4,1) Jeg har en arbedsstuasjon som er tlpasset mne ønsker og behov Jeg har en arbedsstuasjon som er tlpasset mne forutsetnnger x 3,8 (-) 3,8 (-) 3,8 (-) x 4 (-) 4 (-) 4 (-)

27 Motvasjonsmatrsen Lav tlfredshet/høyt engasjement Høy tlfredshet/høyt engasjement 15% 65% Lav tlfredshet/lavt engasjement Høy tlfredshet/lavt engasjement 4% 17%

28 Handlekraft (defnsjon)

29 Handlekraft 180 av 212 = 84.9% Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Er engasjert % 77,2 (73,3) 77 (74,9) 76,7 (74,5) Er engasjert + får støtte % 50 (56,5) 56,3 (53,3) 55 (52,6) Er engasjert + får støtte + får fullmakter % 45 (54) 51,4 (50) 50,4 (49,4) Er engasjert + får støtte + får fullmakter + tar ansvar % 27,8 (26,1) 32,4 (29,2) 32,4 (30,3) Er engasjert + får støtte + får fullmakter + tar ansvar + har kompetanse % 25,6 (24,2) 30,5 (26,8) 30,6 (27,9)

30 Handlekraft (Tolknng)

31 Stress 182 av 212 = 85.8% Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Med utgangspunkt denne defnsjonen; hvor ofte føler du denne typen stress? x 3,9 (3,8) 3,9 (3,8) 3,9 (3,8)

32 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) Fyssk arbedsmljø 180 av 212 = 84.9% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3 (3,2) 3,3 (3,2) 3,4 (3,3) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Mn arbedsplass har godt nneklma x 2,8 (3,1) 3 (3) 3,1 (3,1) Mn arbedsplass har hensktsmessge og funksjonelle lokaler x 2,9 (3) 3,1 (3) 3,3 (3,2) Mn arbedsplass har lyse og trvelge lokaler x 3,2 (3,2) 3,5 (3,4) 3,6 (3,5) Jeg har kontorutstyr (stoler, skrverbord, etc.) som er tlpasset meg x 3,2 (3,3) 3,5 (3,4) 3,6 (3,5)

33 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) Sykemeldt sste 12 mnd. 181 av 212 = 85.4% Har du løpet av de sste 12 måneder vært sykmeldt på grunn av forhold som helt eller delvs skyldes arbedet dtt?

34 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) Oppfølgng sykemeldngsperoden 13 av 212 = 6.1% Har dn nærmeste leder med personalansvar fulgt deg opp sykmeldngsperoden, og lagt forholdene tl rette for deg på en god måte?

35 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) Mobbng 178 av 212 = 84% Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Har du lagt merke tl om noen er bltt utsatt for mobbng eller trakasserng på dn arbedsplass løpet av de sste seks måneder? Har du selv bltt utsatt for mobbng eller trakasserng på arbedsplassen løpet av de sste seks måneder? % 95,2 (92,8) 88,6 (87,4) 88,6 (88,4) % 98,3 (95,5) 95,3 (94,9) 95,4 (95,2)

36 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) Systematkk HMSarbedet 172 av 212 = 81.1% Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: I mn vrksomhet arbedes det systematsk for å skape et godt arbedsmljø x 3,7 (3,7) 3,6 (3,4) 3,6 (3,5)

37 HMS (Helse. Mljø, Skkerhet) HMS arbedet, totaltlfredshet 168 av 212 = 79.2% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,6 (3,5) 3,5 (3,4) 3,6 (3,5) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Alt alt, hvor fornøyd er du med HMS-arbedet x 3,6 (3,5) 3,5 (3,4) 3,6 (3,5)

38 Belønnngssystemer 146 av 212 = 68.9% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 2,6 (2,5) 2,8 (2,7) 2,8 (2,7) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Mn vrksomhets belønnngs-systemer er konkurransedyktge forhold tl tlsvarende arbed hos andre (med belønnngssystemer menes tllegg tl lønn, sosale - og andre velferdsmessge tltak) x 2,6 (2,5) 2,8 (2,7) 2,8 (2,7)

39 Totaltlfredshet og forventnnger tl jobben 180 av 212 = 84.9% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 4 (3,9) 3,9 (3,8) 4 (3,8) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg er svært tlfreds med jobben mn x 4,1 (3,8) 4 (3,9) 4 (3,9) Jobben mn stemmer godt med de forventnnger jeg hadde da jeg begynte vrksomheten Jeg har ngen planer om å slutte vrksomheten løpet av det neste året Mn vrksomhet lgger tett opp tl å være en deell arbedsplass x 3,9 (3,7) 3,8 (3,7) 3,9 (3,7) x 4,4 (4,4) 4,4 (4,2) 4,3 (4,3) x 3,6 (3,5) 3,6 (3,4) 3,6 (3,5)

40 Om undersøkelsen 178 av 212 = 84% Sektor: Dvsjon: Total: Indeks: 3,8 (3,8) 3,7 (3,8) 3,8 (3,9) Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Jeg føler at denne undersøkelsen er relevant for meg og mn arbedsstuasjon x 3,4 (3,5) 3,5 (3,5) 3,5 (3,6) Spørreskjemaet var brukervennlg og lett å besvare x 4,2 (4,1) 4,1 (4,1) 4,1 (4,1) Jeg synes denne undersøkelsen bør gjennomføres regelmessg x 3,8 (3,7) 3,7 (3,8) 3,7 (3,9)

41 Oppfølgng 132 av 212 = 62.3% Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: I mn vrksomhet har v totalt sett jobbet strukturert og systematsk med oppfølgng av medarbederundersøkelsen som ble gjennomført 2007 (dvs. planleggng, gjennomførng og evaluerng av forbedrngstltak). x 3,4 (3,1) 3,2 (3,1) 3,2 (3,2)

42 Effekt 128 av 212 = 60.4% Utsagn: Sektor: Dvsjon: Total: Totalt sett, hvlken grad vl du s at medarbederundersøkelsene bdrar tl høyere tlfredshet blant de ansatte dn vrksomhet? x 2,7 (2,4) 2,6 (2,4) 2,6 (2,5)

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen 2006/2 Rapporter Reports Thor Herman Chrstensen, Enar Ede og Arld Thomassen Prsndeks for nye flerbolghus Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Rapporter Reports I denne seren publseres statstske

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer