AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA"

Transkript

1 AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

2 AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen ønsker vi at du gir uttrykk for din opplevelse av viktige sider ved din arbeidssituasjon. Det finnes ingen riktige eller gale svar. Besvar alle utsagn etter beste evne, og så oppriktig som mulig. På de fleste utsagn gir du din vurdering ved å svare på en fempunktsskala, fra «helt u» til «helt». Bruk av svarskalaens høyre side, i retning av «helt», vil alltid være et uttrykk for en mer positiv besvarelse. Du har mulighet til å besvare med «/ikke», men din mening har stor betydning og det er derfor viktig at du forsøker å ta stilling til alle utsagn. Du flytter deg frem og tilbake i spørreskjemaet ved å klikke på pilene nederst på siden. Du kan til enhver tid avbryte din besvarelse, for senere å gå inn i spørreskjemaet og fullføre besvarelsen. Bruk da den lenken du har fått tilsendt. ANONYMITET For å sikre at dine svar ikke kan gjenkjennes, vil det bare bli utarbeidet rapporter når det er eller flere besvarelser fra enheten. Dersom du til sist i spørreskjemaet får mulighet til å gi dine egne kommentarer(forutsatt at din virksomhet har valgt å ha med dette spørsmålet), vær oppmerksom på at de kommentarer du gir blir direkte gjengitt i rapporten for din virksomhet. Du må derfor ikke oppgi personlige opplysninger som navn eller lignende.

3 AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 3 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid. Disse dataene kan senere bli brukt i anonymisert form i analyser på et overordnet nivå. 1. Kjønn Mann Kvinne 2. Alder Under 29 år år år 0-9 år år 6 år eller mer 3. Hva slags arbeidstidsordning har du? Samme arbeidstid hver dag Skift eller turnusarbeid Annen arbeidstidsordning Fleksibel arbeidstid med fast kjernetid hver dag 4. I hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller mer. Hva er din høyeste fullførte utdannelse? Grunnskole, inkl. folkeskole og ungdomsskole Videregående skole Fagutdanning, etatsutdanning Universitet og høyskole: 0-4 år Universitet og høyskole: mer enn 4 år 6. Er du leder med personalansvar? Ja Nei

4 AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 4 JOBBINNHOLD Hvor er du i følgende utsagn: 7. Jeg vet hva som forventes av meg i jobben min 8. Jeg har nødvendige arbeidsverktøy for å løse oppgavene på en god måte 9. Jeg har den informasjon som trengs for å kunne utføre jobben på en god måte 10. Jeg har tilstrekkelig variasjon i min arbeidshverdag 11. Jobben min er så interessant at den i seg selv er motiverende 12. Jeg har vanligvis tid til å utføre mine arbeidsoppgaver med god kvalitet 13. Jeg har vanligvis en passende balanse mellom arbeidsliv og familie/fritid 14. Min arbeidssituasjon fører sjelden til at jeg bekymrer meg for min helse 1. Jeg er alt i alt godt tilfreds med jobben min Hvor er du i følgende utsagn: 16. Jeg har tilstrekkelig beslutningsfrihet i arbeidet mitt [VALGFRI] 17. Jeg har meningsfulle arbeidsoppgaver [VALGFRI] 18. Jeg har riktig kompetanse til å løse mine arbeidsoppgaver [VALGFRI]

5 AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER KOMPETANSE OG UTVIKLING Hvor er du i følgende utsagn: 19. Jeg får det jeg trenger av opplæring og veiledning for å løse mine arbeidsoppgaver 20. Min virksomhet tilrettelegger for læring i jobben (mulighet for nye oppgaver, ansvar, roller) 21. Jeg tar ansvar for egen utvikling gjennom å tilegne meg ny kunnskap og søke nye utfordringer 22. Jeg får benyttet min kompetanse (kunnskap, ferdigheter og holdninger) gjennom mine arbeidsoppgaver 23. Jeg opplever å bli faglig utfordret gjennom arbeidet mitt 24. I min enhet har vi den kompetansen vi trenger for å løse våre oppgaver 2. I min enhet jobber vi aktivt med å forbedre arbeidsprosessene våre 26. I min enhet lærer vi av våre feil 27. Jeg opplever at det er takhøyde og rom for å komme med nye idéer Hvor er du i følgende utsagn: 28. Jeg lærer stadig noe nytt i jobben min [VALGFRI] 29. Dersom jeg ønsker nye utfordringer i jobben, finnes det muligheter internt i min virksomhet [VALGFRI]

6 AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 6 SAMHANDLING Hvor er du i følgende utsagn: 30. I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 31. I min enhet tar vi et felles ansvar for at vi som gruppe når våre mål 32. I min enhet bruker vi møter på en hensiktsmessig måte 33. Jeg lærer stadig noe nytt av mine kollegaer 34. I min enhet anerkjenner vi hverandres arbeid og kompetanse 3. Jeg opplever at samhandling på tvers bidrar til bedre kvalitet 36. I min enhet har vi en dialog der jeg trygt kan gi uttrykk for mine meninger 37. I min enhet jobber vi systematisk for et godt arbeidsmiljø Hvor er du i følgende utsagn: 38. I vår virksomhet er det tilrettelagt for god samhandling på tvers [VALGFRI] 39. I min enhet jobber vi godt sammen [VALGFRI] 40. Jeg sier i fra dersom jeg trenger hjelp og bidrag fra andre [VALGFRI] 41. I vår virksomhet involveres e personer i beslutningsprosesser [VALGFRI] 42. Jeg opplever at samhandling på tvers bidrar til mer effektiv oppgaveløsning[valgfri] 43. I vår virksomhet er vi tilstrekkelig koordinert med eksterne aktører [VALGFRI]

7 AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 7 MIN NÆRMESTE LEDER Hvor er du i følgende utsagn: 44. Min leder kommuniserer virksomhetens overordnede mål klart og tydelig 4. Min leder setter tydelige mål for enheten 46. Min leder sørger for en god fordeling av arbeidsoppgaver 47. Min leder gir meg handlingsrom til å løse oppgavene mine på en god måte 48. Min leder gir meg konstruktive tilbakemeldinger på hvordan jeg utfører mitt arbeid 49. Min leder legger til rette for gode faglige diskusjoner 0. Min leder involverer meg i e beslutninger 1. Min leder støtter meg når jeg trenger det 2. Min leder tar tak i problemer 3. Min leder har god gjennomføringsevne Hvor er du i følgende utsagn: 4. Min leder går foran som en god rollemodell [VALGFRI]. Min leder støtter min personlige og faglige utvikling [VALGFRI] 6. Min leder og jeg har i løpet av siste 12 månedene hatt en samtale om min utvikling (medarbeidersamtale) [VALGFRI] Ja Nei 7. Jeg opplevde den siste medarbeidersamtalen som nyttig (dersom ja på 7) [VALGFRI] 8. Min leder og jeg har fulgt opp det vi ble e om i medarbeidersamtalen (dersom ja på 7) [VALGFRI]

8 AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 8 VIRKSOMHETEN Hvor er du i følgende utsagn: 9. Samfunnsoppdraget til min virksomhet motiverer meg 60. Jeg har god kjennskap til min virksomhets strategi og mål 61. Min virksomhet utnytter potensialet som ligger i digitale løsninger og verktøy 62. Jeg er stolt over å være ansatt i min virksomhet 63. Min virksomhet tilrettelegger for et godt fysisk arbeidsmiljø 64. Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 6. Jeg kan anbefale andre å søke jobb i min virksomhet Hvor er du i følgende utsagn: 66. Jeg har inntrykk av at toppledergruppen i min virksomhet jobber effektivt sammen [VALGFRI] 67. I vår virksomhet jobber vi aktivt for god brukerorientering [VALGFRI] 68. Min virksomhet har et godt omdømme i offentligheten [VALGFRI]

9 AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 9 MÅL OG RESULTATER Hvor er du i følgende utsagn: 69. I min enhet er det klart hvem som har ansvar for de ulike oppgavene 70. Min enhet gjennomfører lojalt det som besluttes 71. I min enhet løser vi våre oppgaver med effektiv ressursbruk 72. Min enhet leverer god kvalitet 73. Jeg vet hvilke resultater min enhet blir målt på 74. Jeg er villig til å gjøre en ekstra innsats ved behov 7. Jeg kan se hvordan arbeidet i min enhet bidrar til virksomhetens overordnede måloppnåelse Hvor er du i følgende utsagn: 76. Min leder anerkjenner ekstraordinær arbeidsinnsats [VALGFRI] 77. Jeg har inntrykk av at arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene samarbeider godt for å utvikle organisasjonen [VALGFRI] 78. Jeg har inntrykk av at ledere blir fulgt opp dersom resultater uteblir [VALGFRI]

10 AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 10 [VALGFRI] SPØRSMÅL FRA DIN VIRKSOMHET Hvor eller u er du i følgende utsagn: 79. [LOKAL] Lokal [LOKAL] Lokal [LOKAL] Lokal [LOKAL] Lokal [LOKAL] Lokal 84. [LOKAL] Lokal 6 8. [LOKAL] Lokal [LOKAL] Lokal [LOKAL] Lokal [LOKAL] Lokal 10 [VALGFRI] ÅPENT SVARFELT NB. Merk at din tekst gjengis uredigert i rapporten til din virksomhet. 89. [VALGFRI] Ordet er ditt: Takk for at du deltok i undersøkelsen. Din mening teller!

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene

Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene Roald Lysø Niels Arvid Sletterød Anders Sønstebø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 1998 Tittel : KRAFTTAK

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer