Nordsjørittet 10 års jubileum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordsjørittet 10 års jubileum"

Transkript

1 nærbø sykle klubb dalane sykleklubb sandnes sykleklubb Nordsjørttet 10 års jubleum Lørdag 9.jun Ta utfordrngen! De som nå sykler stt tende norsjørtt kan smykke seg med å være jublanter med rttet. For at v kke skal ha glemt noen jublanter ber v alle som har syklet rttet n ganger om å sende mal forkant tl Rytterne på bldet er fra venstre: Svenung Øvretvet, Wenche Svela Ed Ger Bore. Nordsjørttet 10 ÅR

2 Nordsjørttet 10 ÅR Gründerne bak Nordsjørttet har gjort en flott jobb lagt ned utallge tmer nnsats for å skre at rttet har bltt en suksess kan fere 10 årsjubleum med stor tro på rttets fremtd. Her full sykkelutrustnng på gang/sykkelbroen ved Hå gamle prestegård hvor nnpå 2500 ryttere vl passere over årets rtt. Grunderne er meget opptatt av å pressere at uten en kjempennsats fra klubbmedlemmene på arrangementsdagen vlle det vært umulg å gjennom føre et rtt av slk størrelse kvaltet. Fra venstre: Rune Lndø, Lars Nevland, Jørn Holzmann, Odd B. Skjærseth. Dag Børre Norland, Olav Nybø, Audun Olsen er kke med på fotoet. Velkommen tl Jubleumsferng Egersund, langs løypa Sandnes. Nordsjørttet ble startet for 10 år sden etter et ntatv fra Olav Nybø Randaberg Sykleklubb. I utgangspunktet var det menngen at rttet skulle følge nordsjøen frem tl Randaberg men både pga. rtt lengde at Sandnes var Sykkelbyen med stor S ble det besluttet at rttet skulle gå fra Egersund tl Sandnes. Det var en forutsetnng at rttet skulle vse hvlken varert flott natur som fnnes regonen dalane høgjæren med det kuperte fjellterreng, sør nordjæren med lune sksområder kke mnst de flotte strendene ut mot Nordsjøen. Fotraf: Fredrk Refvem, Stavanger Aftenblad. Fra begynnelsen var det det de fre sykkel klubbene Randaberg Sykleklubb, Nærbø Sykle Klubb, Dalane sykleklubb Sandnes Sykleklubb som samarbedet om rttet men etter tre år valgte Randaberg sykleklubb å tre ut av samarbedet for å konsentrere seg om andre oppgavar. Rttet har helt fra de første årene hatt en fantastsk utvklng med kontnuerlg vekst både antall deltakere økonom. Det har vært en klar strateg at løpet skal være for rytterene all oppmerksomhet skal fokuseres rundt dsse. Dette har ført tl at Nordsjørttet er et av de største sportsarrangementene Regonen det tredje største sykkelrttet Norge! Brkebenerttet er størst. Det er med andre ord en vrl jublant som ferer sn 10 års dag. Målet for rttet fremover blr å gjøre rttet enda bedre for rytterne med en kontnuerlg forbedrng. I år nnføres f.eks. elektronsk tdtakng. Det er fremover ett mål å få med flere kvnner få en noe høyere deltakelse fra ryttere utenfor regonen. Rttet har et stort potensale rammen rundt rttet gr mulgheter for sykkel fest for hele famlen. V ferer årets Nordsjørtt med jubleumsfest målområdet, med matserverng, underholdnng premer for både syklster deres famlemedlemmer. V hever pengepremene elteklassen tl jubleumspremer. Med dette bdrar Nordsjørttet tl at aktve syklster kan få noen kjærkomne kroner en hverdag hvor syklst-økonomen er trang. Våre sponsorer er med å kaste glans over jubleet med speselle overraskelser tl rytterne underves målområdet. Med andre ord her blr det Fest!

3 Nordsjørttet 10 ÅR Fotraf: Jan Chr. Wkse, Stavanger Aftenblad. Fotraf: Jan Chr. Wkse, Stavanger Aftenblad. Fotraf: Knut Vndfallet, Stavanger Aftenblad. Fotraf: Fredrk Refvem, Stavanger Aftenblad. Fotraf: Sven Hagen, Stavanger Aftenblad. Fotraf: Sven Hagen, Stavanger Aftenblad. Fotraf: Fredrk Refvem, Stavanger Aftenblad. Fotraf: Sven Hagen, Stavanger Aftenblad. Fotraf: Vktor Klppen, Stavanger Aftenblad. Fotraf: Fredrk Refvem, Stavanger Aftenblad.

4 Nordsjørttet ÅR ÅR 83 M SANDNES Sandvedparken Kleppe M Mat drkke 67 D D 42 Drkke Dstanse km Bryne 240 Høyde meter Sperret for bl 53 M Hå gamle prestegård (kryssng av elv rett etter) Det deles ut Maxm drkke på matstasjonene. 49 Nærbø Grødalandstunet 24 Nordsjørttet har befestet sn rolle som et av Norges største sykkelrtt. 40 D M 240 Store Vandavatnet 32 Omkjørngsve 22 Brusand Enten du er elte-rytter eller mosjonst er du hjertelg 0 18 velkommen tl å ta utfordngen samtdg bl med på vårens vakreste eventyr på hjul. Nordsjørttet er et 8 mls Ogna 100 Ned ved drvhus sykkelløp som går fra Egersund tl sykkelbyen Sandnes. Løypa går gjennom sk terreng, langs Nordsjøveen, over den vestlandske hovedve på Kongeveen med andre ord flott natur. Du bestemmer selv tempo 10 ambsjoner hvor ofte du tar hvlepauser. Det eneste kravet v stller er at du bruker hjelm. EGERSUND

5 Nordsjørttet 10 ÅR HVEM KAN DELTA? Alle som fyller 16 år løpet av 2007, kan delta Nordsjørttet. Du trenger kke være tlknyttet et lag eller en klubb, men du må ha startlsens. Startlsensen som så er en skadeforskrng er av forbundet satt tl kr 200,- for de som kke har helårslsens. Lsensen nn-betales sammen med startkontngent. START/LØYPE Det er år endret puljenndelng basert på tdlgere rtt prestasjoner. Basert på tdlgere prestasjoner blr man plassert nn pulje 1, 2 eller 3 avhengg av hvor godt man har syklet pre-defnerte rtt fra tdlgere år. Dersom man kke ønsker dette vl man automatsk havne pulje 4-6. Det er så mulghet å kvalfsere seg ved å delta Garborgrttet Ved påmeldng på nternet kan man etterkant av påmeldng, legge nn ny nformasjon dermed få endret pulje dersom man oppfyller krav. Man legger så her nn sn BrkID eller TurrttID, dersom man ønsker å bl seedet. Seedng for 2007 gjelder for følgende rtt: Nordsjørttet Brkebenerrttet Garborgrket Rundt (Blr arrangert 20.ma) Nærmere nfo om puljene seedng fnnes på hjemmesden PREMIERING Alle som fullfører får Nordsjørttets 10 års jubleumsmerke. I elteklassen har v så pengepremer, men det må være mn. 5 deltakere klassen: Herrer: kr , , ,-. Kvnner: kr , , ,-. M år: kr 1.500,- 750,- 500,-. K år: kr 1.000,- 500,- 300,-. Statuett tl beste mann beste kvnne uansett klasse. I tllegg blr det flotte premer alle klasser. Spnn Sykkelshop, som er rttets hovedsponsor, har så gtt to sykler som blr trukket ut fra nnkomne startnummer. En sykkel for herrer en for kvnner. Syklene er av typen Velotech M5 som er en trenngs- konkurransesykkel som hører hjemme blant favorttene. 1. PULJE kl. 10:15 2. PULJE kl. 10:25 3. PULJE kl. 10:35 4. PULJE kl. 10:45 5. PULJE kl. 11:00 6. PULJE kl. 11:15 7. ELITE kl. 13:00 Den 83 km lange løypa starter på Gruset Egersund, mdt sentrum. Gruset lgger ca. 800 meter fra jernbanestasjonen, er du uskker, vet alle egersunderne veen. Løypa er godt merket, mål er ved Kulturhuset Sandnes sentrum. Garderobene Kulturhuset stlles tl dspossjon for Nordsjørttet. TRANSPORT Den enkleste måten å komme seg tl Egersund er med t. Tet går fra Stavanger kl hver tme. Det er Egersund en tme 6 mnutter senere. Du kan selvsagt så ta tet fra andre stasjoner tet stanser på. Transportpakke rytter + sykkel koster kr. 225,- som betales sammen med startkontgent. Du må levere nn sykkelen ved Spnn Sykkelshop Sandnes fredag 8. jun mellom 16:00 20:00. Du vl da få utlevert tbllett. Ta med kvtterng på nnbetalt beløp ved leverng av sykkel. Merk sykkel med navn telefon nummer. V vl ha en ordnng med transport av klær utstyr tlbake tl Sandnes, husk derfor å merke utstyr vesker godt på forhånd. Leverng på eget ansvar. STARTKONTInGENT Startkontgenten er kr. 375,- eksl. lsens. Påmeldngsfrst er 23. ma. Etterpåmeldng godtas fram tl klokken startdagen mot forhøyet startkontngent på kr. 500,- eksl. lsens. Påmeldngen er kke gyldg før startkontgenten er betalt. Deltakerne kan melde seg på tre ulke klasser: elte, aldersbestemt klasse bedrft/tur/trm. I tllegg har Sports Club egen klasse med påmeldng hos Sports Club. Styret Nordsjørttet Jubleumsåret 2007 består av følgende representanter: Lse Kndervåg, Erk Torgersen, Elsabeth Haver, Odd B. Skjærseth, Olav Nybø (tdlgere styremedlem gründer) Rolf Bergseth. Foran tl venstre: Dag Børre Norland Lars Magne Nevland. Mkal Tengesdal var kke tlstede da bldet ble tatt.

6 Nordsjørttet 10 ÅR RITTREGLER Nordsjørttet blr arrangert etter NCF sne regler, deltakere som kke følger rttreglene vl bl dskvalfsert. Rytterne må rette seg etter arrangørens nstrukser. Rytterne må følge trafkkregler skltanvsnnger, det er vktg å vse hensyn tl naturen, andre deltakere publkum. Startnummer festes etter anvsnng. Rytterne de premerte klassene har kke lov tl å motta hjelp underves. Der er heller kke tllatt å bytte sykkel underves, det er kke lov å bruke tempobøyle. Maksmal hjulstørrelse for premerte klasser er satt tl 26 (dvs. ordnær offroadsykkel). Alle andre kan benytte seg av servcestasjoner motta hjelp fra andre. NB! Godkjent hjelm er påbudt! OVERNATTING Spesalprs for overnattng på Resdence Hotell: Enkeltrom kr. 750,- Dobbeltrom kr. 850,- Trppel kr. 950,- Prsene er nkl. frokost. Rombestllng: / Bestllngskode: sykkel. Betalng ved utsjekk. PÅMELDING OG BETALING INNEN 23. MAI Påmeldng gjøres va Internet på følgende nternet sde: Påmeldng er gyldg først når betalngen er mottatt. FORHÅNDSUTLEVERING STARTNR. Startnr. kan hentes hos Spnn Sykkelshop Sandnes fredag 8 jun RESULTATINFORMASJON/PREMIERING Resultatservce målområde. INFORMASJON For mer nformasjon om Nordsjørttet ta kontakt med: Lars Magne Nevland, tlf , mob Dag Børre Norland, mob Odd Skjærseth, tlf , mob Elsabeth Haver tlf Kvnnesatsng Nordsjørttet vl jobbe aktvt for å heve kvnneandelen rttet. Det er derfor lagt opp tl ett langsktg satsng samarbed med våre samarbedspartnere Sportsklubb, Elexa Magasn Blaa for å g dette ett speselt fokus fremover. For å g et speselt fokus på dette år vl Norsjørttet g et eget gavekort Magasn Blaa tl 2 kvnner hvs kvnneandelen rttet stger med 5% år sammenlgnet med fjor. V oppfordrer all kvnner regonen tl å ta sykkelen fatt være med på vårens vakreste eventyr på hjul. Se så våre nettsder: E-mal:

7 Jærhagen Jærhagen blr RØDT. HVITT. BLÅTT. Gult, llla, oransje GRØNTDISKEN. Fargerkt fyrrg! Skulle det være noe v vrkelg anbefaler deg å fylle dn vom med må det være en god salat. Salat nneholder både A-, B- C-vtamner samt kalum kalsum. Og så nneholder det jo svært lte kalorer. En god salat gr både vert gjester god samvttghet, du kan senke skuldrene uten å tenke på at maten må være varm tl serverng. VI NOTERER FORRESTEN GLADE at knakålens rykte stger gjen for den er både søt god nyttg. (Vet du at den produseres RØDT. HVITT. store BLÅTT. mengder Gult, Norge? llla, oransje Klmaet vårt GRØNTDISKEN. egner seg godt.) Fargerkt TIPS: Er fyrrg! knakålen Skulle slapp? det være Skyll den noe v kaldt vrkelg vann anbefaler legg den deg å plast fylle dn kjøleskapet. vom med Etter må det noen være tmer en er god den salat. sprø Salat som nneholder basehoppng både gjen. A-, B- PÅ BILDET C-vtamner ser du samt et utdrag kalum fra en kalsum. KYLLING- Og OG så nneholder APRIKOSSALAT: det jo Rv svært en lte ferdg kalorer. grllet En kyllng, god salat tlsett gr aprkos både vert (1 boks, gjester om du god vl), samvttghet, hakk rødløk, du cherrytomater, kan senke skuldrene rst uten rød å tenke grønn på lollo at maten eller frsee-salat. må være varm Hakk tl opp serverng. noen valnøtter, VI NOTERER klem FORRESTEN over saften GLADE fra 1 at lme, knakålens krydre rykte med stger salt gjen pepper. for Hell den over er både ltt søt god olvenolje god tl nyttg. slutt. (Vet Ny-y-delg. du at den (Vet produseres du kke hva store frsee-salat mengder er, ser Norge? du? Klmaet Den er fyldg vårt egner kraftg seg godt.) aromatsk, TIPS: Er kanskje knakålen ltt delg slapp? btter. Skyll den Og tar kaldt seg lekkert vann ut.) legg VISSTE den DU plast at "ruccula", kjøleskapet. som Etter jo er noen så moro tmer å er s, så den sprø kalles som "sennepssalat"? basehoppng gjen. Ikke så PÅ dumt BILDET det, ser når du den et både utdrag er salat fra en KYLLINGkrydder OG ett APRIKOSSALAT: med en karakterstsk Rv en ferdg sennepssmak. grllet kyllng, Spør tlsett Coop Mega aprkos på (1 Jærhagen boks, om etter du vl), flere hakk gode salattps. rødløk, cherrytomater, V har grøntdsken rst full. Og rød gultdsken, grønn lollo rødtdsken, eller frsee-salat.... Hakk opp noen valnøtter, klem over saften fra 1 lme, krydre med salt pepper. Hell over ltt god olvenolje tl slutt. Ny-y-delg. (Vet du kke hva frsee-salat er, ser du? Den er fyldg kraftg aromatsk, kanskje ltt delg btter. Og tar seg lekkert ut.) VISSTE DU at "ruccula", som jo er så moro å s, så kalles "sennepssalat"? Ikke så dumt det, når den både er salat krydder ett med en karakterstsk sennepssmak. Spør Coop Mega på Jærhagen etter flere gode salattps. V har grøntdsken full. Og gultdsken, rødtdsken,... Verder skapes lokalt Lokal verdskapng er et hovedmål for oss SpareBank 1 SR-Bank. Og ngen skaper større verder enn overskuddsmennesker som får anlednng tl å utfolde seg. I en årrekke har v vært regonens største støttespller tl lokal kultur drett. V gjør det ford slke aktvteter skaper uerstattelge verder på lokalplanet. Verder som gjør samfunnet vårt verd å leve. Ford kultur, drett utfoldelse gr oss et samfunn som preges av overskudd. Langt utover det økonomske.

8 Desgn:Blest. Foto: Btmap Anders Grmsmo. Trykk: Color Prnt. LOKOMOTIV Velotech M7 Dsc Kampanjeprs 14999,- Toppytelse tl konkurranse trenng, en klar vnner. Komplettt XT med XT dsk skvebremser. Velotech M5 Kampanjeprs 6999,- Trenngs- konkurranse sykkel som hører hjemme blant favorttene. Komplett Shman XT grsystem. Velotech S6 Kampanjeprs 7999,- Lett sportssykkel for deg som trmmer vl ha kvaltetssykkel. Komplett Shmano LX 27 utstyr. Med Velotech får du mye sykkel for pengene, enten du sykler tl jobb eller deltar de aller tøffeste konkurransene. Meld deg grats nn Spnn kundeklubb få en rekke fordeler som feks speselle tlbud, egne klubbkvelder, nformasjon om nyheter på sykkel utstyr. Les mer på

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Norge gror igjen. jt!!ib

Norge gror igjen. jt!!ib 17 / g-.7 - f 4..1 form - tl 7 v Leder Norge gror gjen fr P H.,ta he1 âr du ortemærng ftrpåfyll av Snart sommer, vordan er fereplan ene? Tl fjells etter dger ørret? 111cr late dager nede bygda, med sju

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

TermoRens AS med suksess offshore

TermoRens AS med suksess offshore Rent vann - rene rør - ren energ - en ren kundes TermoRens AS med suksess offshore Les mer på sde: 6 Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodx Les mer på sde: 4 Anodsk oksdasjon Kjemsk rens + = Rene rør!

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Deltakerinfo Geilo24 2009

Deltakerinfo Geilo24 2009 Deltakerinfo Geilo24 2009 Vennligst les nøye gjennom dette og send videre til lagkameratene dine (vi har ikke mottatt e-post adresse til alle) Velkommen til Geilo24, Norges eneste 24t ritt. Geilo24 arrangeres

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland Godt nytt år, alle sammen! Så skrv

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen Boka Mljøproblemene Boka Mljølære En Nr. 6 22/3-1991 ISSN: 0802-5924 UTGITT AV NATURVERNFORBUNDET 0 Televerket dumpet ulovlg sste sde ENØK potensalet 40 TWh sde 3 Grove naturnngrep på Svalbard sde 7 Verden

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER ARRANGEMENTSVEILEDING 2013 KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER Triatlon-sesongen 2012 er knapt over, før vi skifter fokuset til 2013. Det har skjedd mye positivt de siste årene, hvor vi har fått en del

Detaljer

PROGRAM 09.08-10.08. 2014 Arrangør:

PROGRAM 09.08-10.08. 2014 Arrangør: PROGRAM 09.08-10.08. 2014 Arrangør: Sandnes Sykleklubb I samarbeid med STAVANGER SYKLEKLUBB Sandnes Sykleklubb ble stiftet så tidlig som 20 september 1928 og har nå passert 86 år som klubb. Sykleklubben

Detaljer