Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1"

Transkript

1 Eksempel på poengbergegnng fra grunnskolen tl Vg1 Etter skrv: "Førng av vtnemål og kompetansebevs for grunnskolen Kunnskapsløftet" av Sde 5 Elever som kke får standpunktkarakter på grunn av manglende grunnlag for vurderng Mer enn 8 tallkarakterer > 0 => IV teller som null Fra førngsskrvet: Dersom det kke er grunnlag for vurderng fag fører dere "Ikke vurderngsgrunnlag" (IV) rubrkken for standpunktkarakter. I merknadsfeltet fører dere FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag. Dere skal kke føre tdlgere halvårsvurdernger faget på. Henvser tl: Forskrft tl opplærngslova 3-3. Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg IV IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag ENG0013 Engelsk muntlg IV IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag FSP00xx Fremmedspråk KRO0010 Kroppsøvng IV IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag MAT0010 Matematkk Skrftlg eksamen MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag IV IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg NOR0215 Norsk sdemål skrftlg NOR0216 Norsk muntlg RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk Muntlg eksamen UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt D 52 Sum 17 Ant. kar 3,05882 Sntt 3,06 Sntt med to desmaler Verd Poengsum 30,60 (Sntt x 10) Oppdatert Generelt Eksemplene er laget for en elev som har samme valgfag gjennom alle tre år. ARB0010 kan komme stedenfor FSP00xx IV har poengverd null (0). Informasjon om hvorfor det er gtt IV fnnes FAMkoden.

2 Sde 5 Elever som kke får standpunktkarakter på grunn av manglende grunnlag for vurderng Mndre enn 8 tallkarakterer > 0 => IV kke med poengberegnngsgrunnlaget - Skjønnsmessg vurderng Fra førngsskrvet: Dersom det kke er grunnlag for vurderng fag fører dere "Ikke vurderngsgrunnlag" (IV) rubrkken for standpunktkarakter. I merknadsfeltet fører dere FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag. Dere skal kke føre tdlgere halvårsvurdernger faget på. Henvser tl: Forskrft tl opplærngslova 3-3. Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg IV IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag ENG0013 Engelsk muntlg IV IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag FSP00xx Fremmedspråk IV IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag KHV0010 Kunst og håndverk IV IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag KRO0010 Kroppsøvng IV IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag MAT0010 Matematkk IV IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag IV IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg IV IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag NOR0215 Norsk sdemål skrftlg IV IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag NOR0216 Norsk muntlg IV IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk IV IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag SAF0010 Samfunnsfag IV IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt D 11 Sum 15 Ant. kar Sum tellende karakterer 0,00 Sntt med to desmaler Verd Poengsum 0,00 (Sntt x 10) IV har poengverd null (0). Informasjon om hvorfor det er gtt IV fnnes FAMkoden. Inntaket skjer etter skjønnsmessg vurderng ford det mangler karakterer mer enn halvparten av fagene (forskrft tl opplærngslova 6-26)

3 Sde 7 Generelt om annullerng av eksamen Fra førngsskrvet: Dersom Utdannngsdrektoratet har annullert eksamen som følge av formelle fel eller andre årsaker, skal dere føre FAM04 Eksamen annullert og VMM13 Eksamen annullert, jf. vedlegg tl vtnemål for grunnskolen. Det samme gjelder dersom Fylkesmannen, etter klage, har annullert eksamen som følge av formelle fel. Vedtak om annullerng skal begge tlfeller være vedlegg tl. Dere fører både eksamenskarakter og eksamensform med stplet lnje. Henvser tl: Forskrft tl opplærngslova 3-37, 5-10 og Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg ENG0013 Engelsk muntlg KRO0010 Kroppsøvng MAT0010 Matematkk Skrftlg eksamen -- blank blank FAM04 Eksamen annullert MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg NOR0215 Norsk sdemål skrftlg NOR0216 Norsk muntlg Muntlg eksamen RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt D 70 Sum 16 Ant. kar 4,37500 Sntt 4,38 Sntt med to desmaler (Avrundng skjer her) Verd Poengsum 43,80 (Sntt x 10) MAT skrftlg eksamen skal kke telle med poengberegnngen. Dvs det skal deles på 16 karakterer stedenfor 17. Informasjon om hvorfor det mangler karakter fnnes FAM-/VMM-kodene. I tllegg skal det føres VMM13 Eksamen annullert, jf vedlegg tl vtnemål for grunnskolen

4 Sde 7 Annullerng av eksamen som følge av fusk Fra førngsskrvet: Elever som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, mster standpunktkarakteren. I rubrkken for standpunktkarakterer fører dere stplet lnje og rubrkken for eksamenskarakter fører dere "Ikke vurderngsgrunnlag" (IV). Dere fører FAM04 Eksamen annullert. Dere fører fastsatt eksamensform rubrkken for eksamensform. Henvser tl: Forskrft tl opplærngslova 3-37 fjerde ledd. Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg ENG0013 Engelsk muntlg KRO0010 Kroppsøvng MAT0010 Matematkk -- blank blank Skrftlg eksamen IV IV IV 0 FAM04 Eksamen annullert MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg NOR0215 Norsk sdemål skrftlg NOR0216 Norsk muntlg Muntlg eksamen RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt 67 Sum 16 Ant. kar 4,18750 Sntt 4,19 Sntt med to desmaler (Avrundng skjer her) Verd Poengsum 41,90 (Sntt x 10) IV har poengverd null (0). MAT standpunkt skal kke telle med, men MAT skrftlg eksamen skal telle med poengberegnngen. Dvs det skal deles på 16 karakterer stedenfor 17. Informasjon om hvorfor det mangler karakter og er gtt IV fnnes FAM-koden. Se også forskrften 3-37

5 Sde 8 Bortvsng tl eksamen Fra førngsskrvet: Dersom en elev blr bortvst som følge av at eleven på en eller annen måte hndrer eller forstyrrer gjennomførngen av eksamen, er det kke noe vurderngsgrunnlag for eksamen. Dere fører "Ikke vurderngsgrunnlag" (IV) rubrkken for eksamenskarakter. I merknadsfeltet fører dere FAM29 Eksamen kke avlagt. Dere fører standpunktkarakteren faget på vanlg måte. Dere fører fastsatt eksamensform rubrkken for eksamensform. Henvser tl: Forskrft tl opplærngslova Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg ENG0013 Engelsk muntlg KRO0010 Kroppsøvng MAT0010 Matematkk Skrftlg eksamen IV IV IV 0 FAM29 Eksamen kke avlagt MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg NOR0215 Norsk sdemål skrftlg NOR0216 Norsk muntlg Muntlg eksamen RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt 70 Sum 17 Ant. kar 4,11765 Sntt 4,12 Sntt med to desmaler (Avrundng skjer her) Verd Poengsum 41,20 (Sntt x 10) IV har poengverd null (0). MAT skrftlg eksamen skal være med poengberegnngen. Dvs det skal deles på 17 karakterer. Informasjon om hvorfor det er gtt IV fnnes FAMkoden.

6 Sde 8 Avlyst eksamen Fra førngsskrvet: Eksamen kan bare avlyses som følge av force majeure. Force majeure er en hendelse utenfor skolens, skoleeerens og elevens kontroll, som kke kan forutses og som det kke kan forventes at skolen, skoleeeren eller eleven overvnner eller avverger vrknngene av. Eksempler på force majeure er strek, naturkatastrofer eller sykdom hos sensor kort td før eksamen. Dersom eksamen er avlyst, fører dere en stplet lnje rubrkken for eksamenskarakter. Dere fører fastsatt eksamensform rubrkken for eksamensform. Dere fører også VMM04 Eksamen avlyst, jf. vedlegg tl vtnemål for grunnskolen. Årsaken tl at eksamen kke er avholdt, legger dere ved et vedlegg tl. Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg ENG0013 Engelsk muntlg KRO0010 Kroppsøvng MAT0010 Matematkk Skrftlg eksamen -- blank blank MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg NOR0215 Norsk sdemål skrftlg NOR0216 Norsk muntlg Muntlg eksamen RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt 70 Sum 16 Ant. kar 4,37500 Sntt 4,38 Sntt med to desmaler (Avrundng skjer her) Verd Poengsum 43,80 (Sntt x 10) MAT skrftlg eksamen skal kke være med poengberegnngen. Dvs det skal deles på 16 karakterer stedenfor 17. Informasjon om hvorfor det mangler karakter fnnes VMM-koden. Det skal føres VMM04 Eksamen avlyst, jf vedlegg tl vtnemål for grunnskolen

7 Sde 9 Elever som kke møter tl eksamen - Dokumentert fravær Fra førngsskrvet: Hvs eleven kke møter tl eksamen, samme hva grunnen er, fører dere "Ikke møtt" (IM) rubrkken for eksamenskarakter. Dere fører fastsatt eksamensform rubrkken for eksamensform. Dere skal bruke FAM39 Dokumentert fravær for elever som har dokumentert fravær. Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg ENG0013 Engelsk muntlg KRO0010 Kroppsøvng MAT0010 Matematkk Skrftlg eksamen IM IM IM FAM39 "Dokumentert fravær" MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg NOR0215 Norsk sdemål skrftlg NOR0216 Norsk muntlg Muntlg eksamen RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt 70 Sum 16 Ant. kar 4,37500 Sntt 4,38 Sntt med to desmaler (Avrundng skjer her) Verd Poengsum 43,80 (Sntt x 10) MAT skrftlg eksamen skal kke telle med poengberegnngen. Dvs det skal deles på 16 karakterer stedenfor 17. Informasjon om hvorfor det er gtt IM fnnes FAMkoden.

8 Sde 9 Elever som kke møter tl eksamen - Eksamen kke avlagt (dvs Udokumentert fravær) Fra førngsskrvet: Hvs eleven kke møter tl eksamen, samme hva grunnen er, fører dere "Ikke møtt" (IM) rubrkken for eksamenskarakter. Dere fører fastsatt eksamensform rubrkken for eksamensform. Dere skal føre FAM29 Eksamen kke avlagt for elever som kke har dokumentert fravær. Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg ENG0013 Engelsk muntlg KRO0010 Kroppsøvng MAT0010 Matematkk Skrftlg eksamen IM IM IM 0 FAM29 "Eksamen kke avlagt" MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg NOR0215 Norsk sdemål skrftlg NOR0216 Norsk muntlg Muntlg eksamen RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt 70 Sum 17 Ant. kar 4,11765 Sntt 4,12 Sntt med to desmaler (Avrundng skjer her) Verd Poengsum 41,20 (Sntt x 10) IM har poengverd null (0). MAT skrftlg eksamen skal telle med poengberegnngen. Dvs det skal deles på 17 karakterer. Informasjon om hvorfor det er gtt IM fnnes FAMkoden.

9 Sde 10 Elever som er frtatt fra opplærngsplkt Fra førngsskrvet: Dersom en elev blr frtatt fra opplærngsplkten fører dere en stplet lnje rubrkken for standpunktkarakter faget/fagene eleven er frtatt fra. Dere skal føre FAM01 Frtatt fra opplærng og VMM02 Frtak fra opplærngsplkt etter opplærngsloven er gtt vedtak <ddmmåå>. Henvser tl: Opplærngslova 2-1 fjerde ledd. Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg ENG0013 Engelsk muntlg KRO0010 Kroppsøvng MAT0010 Matematkk Skrftlg eksamen MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg -- blank blank FAM01 Frtatt fra opplærng NOR0215 Norsk sdemål skrftlg -- blank blank FAM01 Frtatt fra opplærng NOR0216 Norsk muntlg -- blank blank FAM01 Frtatt fra opplærng RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk Muntlg eksamen UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt 56 Sum 14 Ant. kar 4,00000 Sntt 4,00 Sntt med to desmaler (Avrundng skjer her) Verd Poengsum 40,00 (Sntt x 10) NOR0214, NOR0215 og NOR standpunkt skal kke telle med poengberegnngen. Dvs det skal deles på 14 karakterer stedenfor 17. Informasjon om hvorfor det mangler karakter fnnes FAM-/VMM-kodene. I tllegg skal det føres VMM02 Frtatt fra opplærngsplkten etter opplærngsloven er gtt vedtak <ddmmåå>

10 Sde 10 Elever med frtak fra opplærng skrftlg sdemål Fra førngsskrvet: Dersom en elev er frtatt fra opplærng skrftlg sdemål, skal dere føre Frtatt rubrkken for standpunktkarakter og FAM01 Frtatt fra opplærng. Henvsnng tl: Forskrft tl opplærngslova Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg ENG0013 Engelsk muntlg KRO0010 Kroppsøvng MAT0010 Matematkk Skrftlg eksamen MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg NOR0215 Norsk sdemål skrftlg F F F FAM01 Frtatt fra opplærng NOR0216 Norsk muntlg RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk Muntlg eksamen UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt 64 Sum 16 Ant. kar 4,00000 Sntt 4,00 Sntt med to desmaler (Avrundng skjer her) Verd Poengsum 40,00 (Sntt x 10) NOR standpunkt skal kke telle med poengberegnngen. Dvs det skal deles på 16 karakterer stedenfor 17. Informasjon om hvorfor det er gtt "Frtatt" fnnes FAM-koden.

11 Sde 10 Generelt om elever som er frtatt for vurderng med karakter Fra førngsskrvet: Dersom en elev er frtatt fra vurderng med karakter fag (f.eks skrfltg sdemål), skal dere føre "Frtatt" rubrkken for standpunkt med FAM02 "Frtatt fra vurd. med kar.". Henvser tl: Opplærngslova 2-1 fjerde ledd. Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg ENG0013 Engelsk muntlg KRO0010 Kroppsøvng MAT0010 Matematkk Skrftlg eksamen MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg NOR0215 Norsk sdemål skrftlg F F F FAM02 Frtatt fra vurd. med kar. NOR0216 Norsk muntlg RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk Muntlg eksamen UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt 64 Sum 16 Ant. kar 4,00000 Sntt 4,00 Sntt med to desmaler (Avrundng skjer her) Verd Poengsum 40,00 (Sntt x 10) NOR standpunkt skal kke telle med poengberegnngen. Dvs det skal deles på 16 karakterer stedenfor 17. Informasjon om hvorfor det er gtt "Frtatt" fnnes FAM-koden.

12 Sde 12 Elever med frtak fra vurderng med karakter kroppsøvngfaget Fra førngsskrvet: Dersom en elev er frtatt fra vurderng med karakter kroppsøvngsfaget, skal det føres "Frtatt" rubrkken for standpunktkarakter med FAM02 "Frtatt fra vurd. med kar.". Henvsnng tl: Forskrft tl opplærngslova Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg ENG0013 Engelsk muntlg KRO0010 Kroppsøvng F F F FAM02 Frtatt fra vurd. med kar. MAT0010 Matematkk Skrftlg eksamen MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg NOR0215 Norsk sdemål skrftlg NOR0216 Norsk muntlg RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk Muntlg eksamen UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt 56 Sum 16 Ant. kar 3,50000 Sntt 3,50 Sntt med to desmaler (Avrundng skjer her) Verd Poengsum 35,00 (Sntt x 10) KRO0010 skal kke telle med poengberegnngen. Dvs det skal deles på 16 karakterer stedenfor 17. Informasjon om hvorfor det er gtt "Frtatt" fnnes FAM-koden.

13 Sde 13 Elever med ndvduell opplærngsplan - 1. avsntt Fra førngsskrvet: Dersom foreldrene har bestemt at en elev med ndvduell opplærngsplan et eller flere fag kke skal ha vurderng med karakter, skal dere føre Frtatt rubrkken for standpunktkarakter og FAM44 Frtatt fra vurd. med kar. IOP. Noen foreldre ber kke om slkt frtak. Dersom den ndvduelle opplærngsplanen slke tlfeller avvker fra ordnær opplærng/kompetansemål ett eller flere fag slk at det kke er grunnlag for å g vurderng med karakter, skal det føres IV standpunktkarakterrubrkken. Dere skal tllegg føre FAM05 Indvduell opplærngsplan. Når en elev har en ndvduell opplærngsplan fag uten at det skal føres karakter, kan dere føre opplysnnger på et vedlegg om hvlken opplærng eleven har fått og hvlke av de ndvduelle målene som er nådd. Dere fører da VMM23 Se vedlegg. Dette gjelder bare dersom eleven/foreldre ønsker at dere skal føre et slkt vedlegg. Henvsnng tl: Forskrft tl opplærngslova Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg F F F FAM44 Frtatt fra vurd. med kar. IOP ENG0013 Engelsk muntlg F F F FAM44 Frtatt fra vurd. med kar. IOP KHV0010 Kunst og håndverk KRO0010 Kroppsøvng MAT0010 Matematkk F F F FAM44 Frtatt fra vurd. med kar. IOP MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg Skrftlg eksamen NOR0215 Norsk sdemål skrftlg NOR0216 Norsk muntlg RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk Muntlg eksamen SAF0010 Samfunnsfag UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt D 52 Sum 14 Ant. kar 3,71429 Sntt 3,71 Sntt med to desmaler (Avrundng skjer her) Verd Poengsum 37,10 (Sntt x 10) ENG0012, ENG0013 og MAT0010 skal kke telle med poengberegnngen. Dvs det skal deles på 14 karakterer stedenfor 17. Informasjon om hvorfor det er gtt "Frtatt" fnnes FAM-koden. I tllegg kan det føres VMM23 "Se vedlegg"

14 Sde 13 Elever med ndvduell opplærngsplan - 2. avsntt Mer enn 8 tallkarakterer > 0 => IV teller som null Fra førngsskrvet: Dersom foreldrene har bestemt at en elev med ndvduell opplærngsplan et eller flere fag kke skal ha vurderng med karakter, skal dere føre Frtatt rubrkken for standpunktkarakter og FAM44 Frtatt fra vurd. med kar. IOP. Noen foreldre ber kke om slkt frtak. Dersom den ndvduelle opplærngsplanen slke tlfeller avvker fra ordnær opplærng/kompetansemål ett eller flere fag slk at det kke er grunnlag for å g vurderng med karakter, skal det føres Ikke vurderngsgrunnlag (IV) standpunktkarakterrubrkken. Dere skal tllegg føre FAM05 Indvduell opplærngsplan. Når en elev har en ndvduell opplærngsplan fag uten at det skal føres karakter, kan dere føre opplysnnger på et vedlegg om hvlken opplærng eleven har fått og hvlke av de ndvduelle målene som er nådd. Dere fører da VMM23 Se vedlegg. Dette gjelder bare dersom eleven/foreldre ønsker at dere skal føre et slkt vedlegg. Henvsnng tl: Forskrft tl opplærngslova Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg IV IV IV 0 FAM05 Indvduelle opplærngsplan ENG0013 Engelsk muntlg IV IV IV 0 FAM05 Indvduelle opplærngsplan KHV0010 Kunst og håndverk KRO0010 Kroppsøvng MAT0010 Matematkk IV IV IV 0 FAM05 Indvduelle opplærngsplan MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg Skrftlg eksamen NOR0215 Norsk sdemål skrftlg NOR0216 Norsk muntlg RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk Muntlg eksamen SAF0010 Samfunnsfag UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt D 52 Sum 17 Ant. kar 3,05882 Sntt 3,06 Sntt med to desmaler (Avrundng skjer her) Verd Poengsum 30,60 (Sntt x 10) IV har poengverd null (0). Informasjon om hvorfor det er gtt IV fnnes FAM-koden. I tllegg kan det føres VMM023 "Se vedlegg"

15 Sde 13 Elever med ndvduell opplærngsplan - 2. avsntt Mndre enn 8 tallkarakterer > 0 => IV kke med poengberegnngsgrunnlaget - Skjønnsmessg vurderng Fra førngsskrvet: Dersom foreldrene har bestemt at en elev med ndvduell opplærngsplan ett eller flere fag kke skal ha vurderng med karakter, skal dere føre Frtatt rubrkken for standpunktkarakter og FAM44 Frtatt fra vurd. med kar.iop. Noen foreldre ber kke om slkt frtak. Dersom den ndvduelle opplærngsplanen slke tlfeller avvker fra ordnær opplærng/kompetansemål ett eller flere fag slk at det kke er grunnlag for å g vurderng med karakter, skal det føres "Ikke vurderngsgrunnlag" (IV) standpunktkarakterrubrkken. Dere skal tllegg føre FAM05 Indvduell opplærngsplan. Når en elev har en ndvduell opplærngsplan fag uten at det skal føres karakter, kan dere føre opplysnnger på et vedlegg om hvlken opplærng eleven har fått og hvlke av de ndvduelle målene som er nådd. Dere fører da VMM23 Se vedlegg. Dette gjelder bare dersom eleven/foreldre ønsker at dere skal føre et slkt vedlegg. Henvsnng tl: Forskrft tl opplærngslova Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg IV IV IV 0 FAM05 Indvduell opplærngsplan ENG0013 Engelsk muntlg IV IV IV 0 FAM05 Indvduell opplærngsplan FSP00xx Fremmedspråk IV IV IV 0 FAM05 Indvduell opplærngsplan KHV0010 Kunst og håndverk IV IV IV 0 FAM05 Indvduell opplærngsplan KRO0010 Kroppsøvng IV IV IV 0 FAM05 Indvduell opplærngsplan MAT0010 Matematkk IV IV IV 0 FAM05 Indvduell opplærngsplan MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag IV IV IV 0 FAM05 Indvduell opplærngsplan NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg IV IV IV 0 FAM05 Indvduell opplærngsplan NOR0215 Norsk sdemål skrftlg IV IV IV 0 FAM05 Indvduell opplærngsplan NOR0216 Norsk muntlg IV IV IV 0 FAM05 Indvduell opplærngsplan RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk IV IV IV 0 FAM05 Indvduell opplærngsplan SAF0010 Samfunnsfag IV IV IV 0 FAM05 Indvduell opplærngsplan UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt D 11 Sum 15 Ant. kar Sum tellende karakterer 0,00 Sntt med to desmaler Verd Poengsum 0,00 (Sntt x 10) IV har poengverd null (0). Informasjon om hvorfor det er gtt IV fnnes FAMkoden. Inntaket skjer etter skjønnsmessg vurderng ford det mangler karakterer mer enn halvparten av fagene (forskrft tl opplærngsloven 6-22) I tllegg kan det føres VMM23 "Jf. vedlegg"

16 Sde 14 Elever med frtak fra eksamen Fra førngsskrvet: Når rektor, etter søknad fra foreldrene, har frtatt en elev fra eksamen, skal dere føre Frtatt rubrkken for eksamenskarakter og VMM03 Eleven er frtatt fra eksamen. Dere fører splet lnje rubrkken for eksamensform. Henvsnng tl: Forskrft tl opplærngslova Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg ENG0013 Engelsk muntlg KRO0010 Kroppsøvng MAT0010 Matematkk F F F FAM02 Frtatt fra vurd. med kar. Skrftlg eksamen F F F MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg NOR0215 Norsk sdemål skrftlg NOR0216 Norsk muntlg RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk Muntlg eksamen UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt 57 Sum 15 Ant. kar 3,80000 Sntt 3,80 Sntt med to desmaler (Avrundng skjer her) Verd Poengsum 38,00 (Sntt x 10) KRO0010 og MAT standpunkt og eksamen skal kke telle med poengberegnngen. Dvs det skal deles på 15 karakterer stedenfor 17. Informasjon om hvorfor det er gtt "Frtatt" fnnes FAM-koden. I tllegg skal det føres VMM03 "Eleven er frtatt fra eksamen"

17 Sde 10 og Elever med rett tl særsklt språkopplærng - 2. avsntt Fra førngsskrvet: Når skolen har fattet vedtak om særsklt språkopplærng, kan elevene få opplærng etter læreplanen grunnleggende norsk og etter læreplanen morsmål for språklge mnorteter. Når eleven har fått tlstrekkelge ferdgheter norsk tl å følge den vanlge opplærngen skolen, skal eleven ha opplærng etter den ordnære læreplanen norsk. Skolen skal bare g vurderng med karakter norskfaget etter den ordnære læreplanen norsk. Dersom eleven kke har gått over tl ordnær læreplan norsk ved avsluttet grunnskoleopplærng, skal dere lkevel føre koden for det ordnære norskfaget. I rubrkken for standpunktkarakterer fører dere Ikke vurderngsgrunnlag (IV) og FAM41 Språkoppl. <fagkode grunnleggende norsk og/eller fagkode morsmål >. Der angr dere etter hvlken læreplan den særsklte språkopplærngen er gtt og på hvlket språknvå læreplanen eleven avsluttet opplærng. Henvsnng tl: Opplærngslova 2-8. Dersom en elev er frtatt fra opplærng skrftlg sdemål, skal dere føre Frtatt rubrkken for standpunktkarakter og FAM01 Frtatt fra opplærng. Henvsnng tl: Opplærngslova 3-21 og Forskrft tl opplærngslova Karakter Vgo med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg ENG0013 Engelsk muntlg KRO0010 Kroppsøvng MAT0010 Matematkk Skrftlg eksamen MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag Verd NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg IV IV blank FAM41 Språkoppl. NOR703 NOR703 er kun et eksempel på en aktuell fagkode NOR0215 Norsk sdemål skrftlg F F F FAM01 Frtatt fra opplærng NOR0216 Norsk muntlg IV IV blank FAM41 Språkoppl. NOR703 NOR703 er kun et eksempel på en aktuell fagkode RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk Muntlg eksamen UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt 55 Sum 14 Ant. kar 3,92857 Sntt 3,93 Sntt med to desmaler (Avrundng skjer her) Poengsum 39,30 (Sntt x 10) NOR0214, NOR0215 og NOR standpunkt skal kke telle med poengberegnngen. Dvs det skal deles på 14 karakterer stedenfor 17. Informasjon om hvorfor det er gtt "Frtatt" fnnes FAM-koden

18 Dersom det er ønskelg å regne ut en "fktv" poengsum Sde 5 Elever som kke får standpunktkarakter på grunn av manglende grunnlag for vurderng Mndre enn 8 tallkarakterer > 0 => IV kke med poengberegnngsgrunnlaget - Skjønnsmessg vurderng med poengberegnngen ENG0012 Engelsk skrftlg IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag ENG0013 Engelsk muntlg IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag FSP00xx Fremmedspråk IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag KHV0010 Kunst og håndverk KRO0010 Kroppsøvng IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag MAT0010 Matematkk IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag Skrftlg eksamen IM IM 0 FAM29 Eksamen kke avlagt MHE0010 Hemkunnskap MUS0010 Muskk NAT0010 Natur- og mljøfag Muntlg eksamen NOR0214 Norsk hovedmål skrftlg IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag NOR0215 Norsk sdemål skrftlg IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag NOR0216 Norsk muntlg IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag RLE0010 Relgon, lvssyn og etkk IV IV 0 FAM21 Ikke vurderngsgrunnlag SAF0010 Samfunnsfag UTV0010 Utdannngsvalg Deltatt 21 Sum Poengsummen er her regnet ut på bakgrunn av 17 karakterer (15 standpunkt + 2 eksamen) Verd 17 Ant. kar 1,23529 Sntt 1,24 Sntt med to desmaler Poengsum 12,40 (Sntt x 10)

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS Deres ref: Vår ref: 266756 Dato: 30.10.2003 NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS 1. Innlednng Oslo Børs har den senere td arbedet med en ny modell for segmenterng av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Oslo kommune Utdanningsetaten Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. I grunnskolen i Oslo

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Regional ledersamling grunnskoleopplæring for voksne 18. September 2014 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1 Rett og plikt Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning

Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning Anders Bakken Rapport nr 9/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Prestasjonsforskjeller

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer