Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST"

Transkript

1 Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST

2 Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015

3 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til én eksamen (skriftlig, muntlig eller muntlig/praktisk) Vg2 Alle elever skal trekkes ut til én eksamen (skriftlig, muntlig eller muntlig/praktisk)

4 Trekkordning 3ST Vg3 Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, skal elevene trekkes ut til: Studiespesialiserende utdanningsprogram I programområde for realfag og i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag. I tillegg skal elevene trekkes ut til én muntlig / muntlig-praktisk eksamen.

5 Trekkordning 3PÅB Påbygging til generell studiekompetanse Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Elevene skal opp til skriftlig eksamen i ett trekkfag. (Eksamen i norsk sidemål er trekkfag.) I tillegg skal elevene opp til én muntlig / muntlig-praktisk eksamen.

6 Læreplaner I læreplanen for det enkelte fag finner du opplysning om du kan komme opp i faget i skriftlig og/eller muntlig/muntlig-praktisk eksamen. Hvis du skal ta en privatisteksamen, er det spesielt viktig at du orienterer deg om dette. Læreplaner

7 I noen fag må privatister opp i både S + M (f.eks. fremmedspråk, engelsk vg1 og flere se kjemi nedenfor) Eksamen for elever Kjemi 1 Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Kjemi 2 Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen for privatister Kjemi 1 Privatistene skal opp til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Kjemi 2 Privatistene skal opp til skriftlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

8 Melding til elever Alle elever får melding om skriftlige sentralgitte trekkfag onsdag kl Lokalgitte trekkfag (skriftlige, muntlige og muntlig/praktiske): Melding om fag gis til elever 48 timer før første eksamensdag. Tema/problemstilling gis til elever 24 timer før eksamen.

9 Melding om trekkfag Melding om muntlig/praktisk eksamen gis 48 timer før eksamen. Onsdag kl Tirsdag kl Mandag kl Mandag kl Onsdag kl Mandag kl Melding om skriftlige sentralgitte trekkfag for 1ST, 2ST, 3ST, 3PÅB og Vg2 YF (engelsk) Melding om skriftlig eksamen i norsk for Vg2 YF Melding om skriftlig eksamen i matematikk for Vg1 YF Melding om muntlig eksamen for 3ST og 3PÅB (Tema bekjentgjøres tirsdag kl ) Melding om muntlig eksamen for 3ST og 3PÅB (Tema bekjentgjøres torsdag kl ) Melding om muntlig eksamen for 1ST, 2ST, 3ST, 3PÅB, YF (Tema bekjentgjøres tirsdag kl )

10 Forberedelsesdag En del skriftlige fag har en forberedelsesdag På forberedelsesdagen kan elevene samarbeide, hente informasjon og få veiledning. Faglærer vil informere om når veiledning foregår. Forberedelsesdagen er obligatorisk skoledag.

11 Fri dagen før eksamen? I fag på ST der det ikke er forberedelsesdag, får elevene studiedag dagen før eksamen.

12 Hjelpemidler til eksamen i Kunnskapsløftet Modell 1 - Eksamen Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Modell 2 Todelt eksamen Del 1 Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

13 Forsøk med bruk av internett Noen skoler, deriblant Dalane vgs, er med i et eksamensforsøk der elever får lov til å bruke internett til eksamen. Vi er med i følgende fag: Internasjonal engelsk Reiseliv og språk 2 Kommunikasjon er likevel ikke tillatt.

14 Litt info Eksamen starter presis kl Elevene må møte senest kl Eksaminanden må ikke skrive navnet sitt på besvarelsen, men eksaminandnummer, fag, dato osv. Skolen har egen mal som bør benyttes. Husk å lagre ofte, hvert 10. min. Sikkerhetskopi av datafiler er nødvendig.

15 Særskilt tilrettelegging Ekstra tid Opplesning av oppgaven med mer Søknad må være innkommet senest to uker før eksamen Ta kontakt med sosialrådgiver Ellen Henriksen

16 Hvis eleven ikke møter til eksamen 1. Dokumentert fravær (legeattest) Eleven har rett til å gå opp til utsatt eksamen høsten Udokumentert fravær Standpunktkarakter faller bort, og eleven må ta privatisteksamen senere. Husk at du selv må melde deg opp til utsatt eksamen eller til privatisteksamen!

17 Erklæring Alle elever på studiespesialiserende som skal bruke egen PC til eksamen, må skrive under på en erklæring.

18 PGS Prøve Gjennomførings System PGS er en plattform for gjennomføring av IKT-baserte prøver og elektroniske prøver. ST leverer som regel på PGS. (NB! Elever ved Dalane vgs logger seg først på PGS når de skal levere.) Realfag med del I Leveres i papirformat Realfag med del II: Leveres digitalt (eventuelt i papirformat) Brukerveiledning for IKT-basert eksamen - for kandidater (Udir)

19 Logg inn via Feide

20

21 Sjekkliste for elever I forbindelse med levering må elevene underskrive en sjekkliste.

22 Fusk Eksamen kan bli annullert dersom eleven har fusket eller forsøkt å fuske Elever som blir tatt i fusk, har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Dersom eksamen blir annullert, kan eleven tidligst gå opp til den eksamen i faget som blir arrangert ett år etter at eksamen ble annullert.

23 Sensur 18. og 19. juni 2015: Fellessensur skriftlige sentralgitte fag for studieforberedende utdanningsprogram. Eksamenskarakterene kommer i SkoleArena et par dager etter fellessensuren. Muntlige fag: Karakterene blir bekjentgjort når alle elevene på partiet er ferdig eksaminert.

24 Klagerett Vanlig klagefrist er 10 dager fra eleven kunne gjøre seg kjent med de aktuelle standpunkt- og eksamenskarakterene. Det er også hurtigklagefrister for standpunkt- og eksamenskarakterer. Eleven bør ta kontakt med faglærer før klage sendes inn. Det er utarbeidet eget skjema (se skolens hjemmeside under «Elever» som skal brukes hvis det klages på standpunkt manglende standpunktkarakter orden og / eller atferd Vær oppmerksom på at karakteren etter klagebehandlingen er endelig. Se også Orientering til eleven om klagebehandling 2015

25 Avslutning av skoleåret Skrivet Avslutning av skuleåret inneholder viktig informasjon om avslutning av skoleåret. Alle elever må sette seg inn i innholdet i dette skrivet.

26 Noen kunngjøringer/frister Standpunktkarakterer i fag blir kunngjort i SkoleArena torsdag kl Standpunktkarakterer i orden og adferd blir kunngjort i SkoleArena fredag kl Eksamenskarakterer blir kunngjort i SkoleArena fra mandag kl Klagefrist: 10 dager fra kunngjøring. Hurtigklagefrist: Se avslutningsskrivet.

27 1 (en) i standpunktkarakter) i fag som ikke er gjennomgående En elev som har 1 (en) i standpunktkarakter i fag som ikke er gjennomgående, har rett til særskilt eksamen samme høst (gratis - holdes i november/desember) dersom eleven ikke er trukket ut til eksamen i faget. Hvis eleven får 1(en) i standpunktkarakter, blir trukket ut til eksamen i faget og får 2 (to) eller bedre til eksamen, så er faget bestått.

28 1 (en) til eksamen En elev som fått 1 (en) til eksamen, har rett til ny eksamen (gratis) i faget samme høst.

29 IV (ikke vurdering) i fag som ikke er gjennomgående En elev som mangler vurdering (har fått IV i fag), må ta eksamen som privatist i faget/fagene som han/hun mangler. Eleven må selv passe på å melde seg opp til slik eksamen. Evt. ordinær eksamen i et fag, vil bli annullert dersom eleven ikke får standpunktkarakter i faget.

30 Privatisteksamen Det er mulig å melde seg opp til privatisteksamen i stedet for særskilt, ny eller utsatt eksamen. Vær obs på følgende: Privatisteksamen er ikke gratis Dersom du velger å beholde karakteren fra privatisteksamen faller både gammel standpunktkarakteren og eventuell gammel eksamenskarakter i faget bort Muntlig eksamen for privatisteksamen følger egne retningslinjer, bl.a. er det bare 30 min forberedelsestid før eksaminasjonen. (Det gis altså ikke noe tema 24 timer før eksamen.)

31 Oppmeldingsfrister til eksamen Utsatt, særskilt eller ny eksamen holdes i november/desember. Oppmeldingsfrist blir kunngjort i pressen. (I 2015 er fristen15. september) Eleven er selv ansvarlig for å melde seg opp i rett tid. Privatisteksamen holdes også i november/desember. Oppmelding på For eksamen i mai/juni er oppmeldingsfristen 1. februar.

32 Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 Vilkåra for inntak til Vg2 er at søkjaren har bestått i alle dei faga som er fastsette i læreplanverket for utdanningsprogrammet på Vg1, også dei faga der det ikkje skal setjast ein standpunktkarakter. Vilkåra for inntak til Vg3 er at søkjaren har bestått i alle dei faga som er fastsette i læreplanverket for programområdet på Vg2 og utdanningsprogrammet til Vg1, også dei faga der det ikkje skal setjast ein standpunktkarakter.

33 Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkjarar som ikkje har bestått i alle fag. Søkjarar som ikkje oppfyller vilkåra for inntak til Vg2 eller Vg3 etter 6-28 første ledd, fordi han eller ho ikkje har bestått eit eller fleire fag, kan likevel takast inn som fulltidselev til neste nivå om fylkeskommunen etter ei heilskapleg vurdering finn at det er forsvarleg. Fylkeskommunen må vurdere om det, gjennom den heilskaplege vurderinga, er dokumentert at søkjaren har den kompetansen som etter læreplanverket er nødvendig for å følgje opplæringa på neste nivå. I vurderinga av om det er forsvarleg skal det vurderast om søkjaren samla sett har faglege føresetnader til å følgje opplæringa på dette nivået. Søkjarar som ikkje oppfyller vilkåra for å bli tekne inn etter føresegnene her, kan søkje om inntak som deltidselev etter 6-39.

34 Lykke til med eksamen! Hvis det er noe du lurer på, så ta kontakt med eksamensansvarlig Kristin Svendsen eller med Synneve Helleren.

35 Avslutning for avgangselever Avslutning for avgangselever med foreldre/foresatte blir i aulaen onsdag 17. juni kl

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer