PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag."

Transkript

1 PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Kandidatene bør levere liste over eksperimentelt arbeid. REA3002 Biologi 2 praktisk prøve. skriftlige hjelpemidler Til delprøve 1 er ingen hjelpemidler tillatt bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal, cmmåler og vinkelmåler. Til delprøve 2 er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra verktøy som tillatter privatistene å kommunisere med REA3003 Biologi 2 ENG1002 ENG1102 Engelsk Fellefag Engelsk Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. praktisk prøve. Kandidatene bør levere liste over eksperimentelt arbeid. prøve. Forberedelsedel: inntil 30 minutter prøve. Det gis ikke anledning til å bruke PC på denne eksamen. skriftlige hjelpemidler Bruk av oversettelsesprogrammer er ikke I forberedelsesdelen er alle skriftlige hjelpemidler ENG1003 Engelsk Vg2, YF Yrkesfag prøve. Bruk av oversettelsesprogrammer er ikke

2 ENG1103 SPR3012 SPR3013 Engelsk Vg2, YF Yrkesfag Engelskspråklig litteratur og kultur Engelskspråklig litteratur og kultur Forberedelsedel: inntil 30 minutter prøve. prøve. Forberedelsedel: inntil 30 minutter prøve. skriftlige hjelpemidler skriftlige hjelpemidler SAM3028 SAM3029 FSP5020 FSP5021 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 1 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 2 Fransk nivå I Fransk nivå I Muntligpraktisk prøve inntil 30 minutter. Forberedelse inntil 30 minutter. prøve. Forberedelsedel: inntil 30 minutter prøve. skriftlige hjelpemidler skriftlige hjelpemidler PSP5013 Fransk nivå I prøve.

3 PSP5014 Fransk nivå I Forberedelsedel: inntil 30 minutter prøve. skriftlige hjelpemidler FSP5023 FSP5027 Fransk nivå II Fransk nivå II Sentralt gitt skriftlig prøve: 5 timer prøve. Forberedelsedel: inntil 30 minutter prøve. skriftlige hjelpemidler FSP5026 Fransk I + II Privatister kan bare avlegge eksamen i faget dersom de allerede har karakter i faget som elev. eksamen. Muntlig eksamen FSP5027 Fransk nivå II. PSP5015 Fransk nivå II Sentralt gitt skriftlig prøve: 5 timer prøve. Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I programfag PSP5016 Fransk nivå II prøve. skriftlige hjelpemidler Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I programfag

4 PSP5017 PSP5018 Fransk III Fransk III REA3004 Fysikk 1 Skriftlig prøve: 5 timer. en prøve. Forberedelsedel: inntil 30 minutter prøve. Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Kandidatene bør levere liste over eksperimentelt arbeid. REA3005 Fysikk 2 praktisk prøve. Det skriftlige hjelpemidler skriftlige hjelpemidler Til delprøve 1 er ingen hjelpemidler tillatt bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal, cmmåler og vinkelmåler. Til delprøve 2 er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra privatistene å kommunisere med REA3006 Fysikk 2 REA3008 Geofag 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Privatisten må avlegge både en skriftlig og praktisk prøve. Kandidatene bør levere liste over eksperimentelt arbeid. Muntlig prøve inntil 45 minutter. Forberedelse: 2 dager. Privatister må hente oppgaven på eksamenskontoret 2 dager før eksamen. Eksamensdagen får du 15 minutter til å presentere ditt svar for sensorene i form av et foredrag, en powerpointpresentasjon eller på annen måte. Etter presentasjonen følger en samtale mellom kandidaten og sensorene. Samtalen skal ta utgangspunkt i kandidatens presentasjon og prøve om kandidaten har reell innsikt i temaet for presentasjonen. Dersom det skal gis karakterer over middels må kandidatene vise at de er i stand til å dra linjer til relevante forhold også utenom tema for presentasjonen. Det gis ikke anledning til å bruke PC på delprøve 2. skriftlige hjelpemidler I forberedelsesdelen er alle

5 REA3009 Geofag 2 REA3010 Geofag 2 prøve. Muntlig prøve inntil 45 minutter. Forberedelse: 2 dager. Privatister må hente oppgaven på eksamenskontoret 2 dager før eksamen. Eksamensdagen får du 15 minutter til å presentere ditt svar for sensorene i form av et foredrag, en powerpointpresentasjon eller på annen måte. Etter presentasjonen følger en samtale mellom kandidaten og sensorene. Samtalen skal ta utgangspunkt i kandidatens presentasjon og prøve om kandidaten har reell innsikt i temaet for presentasjonen. Dersom det skal gis karakterer over middels må kandidatene vise at de er i stand til å dra linjer til relevante forhold også utenom tema for presentasjonen. GEO1001 HIS1002 HIS1003 Geografi Historie (Vg3) Historie (Vg3) Påbygging til generell studiekompetanse SAM3001 Historie og filosofi 1 prøve. skriftlige hjelpemidler skriftlige hjelpemidler skriftlige hjelpemidler skriftlige hjelpemidler

6 SAM3002 Historie og filosofi 2 REA3014 REA3015 REA3016 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Informasjonsteknologi 2 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter. Forberedelsedel inntil 45 minutter. Sentralt gitt skiftlig prøve: 5 timer. Privatister må avlegge både skiftlig og praktisk prøve. Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter. Forberedelsedel 45 minutter. praktisk prøve. SPR3008 Internasjonal engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen: 5 timer. SPR3009 Internasjonal engelsk prøve. Forberedelsedel: inntil 30 minutter prøve. På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre former for skriftlige hjelpemidler I tillegg til elektronisk levering av besvarelsen skal det leveres utskrift av de programmerte kodene og presiseringer. skriftlige hjelpemidler skriftlige hjelpemidler REA3011 Kjemi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Kandidatene bør levere liste over eksperimentelt arbeid. skriftlige hjelpemidler Til praktisk eksamen er det tillatt å ta med notater gjort under

7 REA3012 Kjemi 2 praktisk prøve. Til delprøve 1 er ingen hjelpemidler tillatt bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal, cmmåler og vinkelmåler. Til delprøve 2 er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra privatistene å kommunisere med REA3013 Kjemi 2 SPR3014 SPR3015 SPR3017 KRO1005 Kommunikasjon og kultur 1 Muntlig Kommunikasjon og kultur 2 Kommunikasjon og kultur 3 Kroppsøving (Vg2 ) YF Yrkesfag Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. praktisk prøve. Kandidatene bør levere liste over eksperimentelt arbeid. Forberedelse: 2 dager. Privatister må hente oppgaven på eksamenskontoret 2 dager før eksamen. Eksamensdagen får du 15 minutter til å presentere ditt svar for sensorene i form av et foredrag, en powerpointpresentasjon eller på annen måte. Etter presentasjonen følger en samtale mellom kandidaten og sensorene. Samtalen skal ta utgangspunkt i kandidatens presentasjon og prøve om kandidaten har reell innsikt i temaet for presentasjonen. Dersom det skal gis karakterer over middels må kandidatene vise at de er i stand til å dra linjer til relevante forhold også utenom tema for presentasjonen. Muntligpraktisk prøve. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for både KRO1004 (Vg1) og KRO1005 (Vg2) Det gis ikke anledning til å bruke PC på denne eksamen. skriftlige hjelpemidler

8 KRO1006 Kroppsøving (Vg3) Muntligpraktisk prøve. SAM3005 SAM3006 SAM3008 SAM3009 MAT1001 Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2 Medie og informasjonskunnskap 1 Muntlig Medie og informasjonskunnskap 2 Matematikk praktisk Vg1 Yrkesfag Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele kroppsøvingsfaget (KRO1004, KRO1005 og KRO1006) Lokalt gitt skriftlig prøve: 4 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 1,5 timer. Delprøve 2 skal leveres etter 4 timer. skriftlige hjelpemidler skriftlige hjelpemidler med cmmål og vinkelmåler. MAT1005 Matematikk 2P Yrkesfag Praktisk matematikk MAT1006 Påbygging til generell studiekompetanse Matematikk teoretisk Vg1 Yrkesfag Lokalt gitt skriftlig prøve: 4 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 1,5 timer. Delprøve 2 skal leveres etter 4 timer. tillatter kommunikasjon. med cmmål og vinkelmåler. tillatter kommunikasjon. med cmmål og vinkelmåler. tillatter kommunikasjon.

9 MAT1010 Matematikk 2T Yrkesfag Teoretisk matematikk MAT1011 MAT1015 MAT1013 MAT1017 Påbygging til generell studiekompetanse Matematikk 1P Vg1 Obligatorisk fagkrav for generell studiekompetanse er 1P+2P eller 1T+2T, evt. 1P/1T+S1/R1 Matematikk 2P Vg2 Obligatorisk fagkrav for generell studiekompetanse er 1P+2P eller 1T+2T, evt. 1P/1T+S1/R1 Matematikk 1T Vg1 Obligatorisk fagkrav for generell studiekompetanse er 1P+2P eller 1T+2T, evt. 1P/1T+S1/R1 Matematikk 2T Vg2 Obligatorisk fagkrav for generell studiekompetanse er 1P+2P eller 1T+2T, evt. 1P/1T+S1/R1 REA3022 Matematikk R1 med cmmål og vinkelmåler. tillatter kommunikasjon. med cmmål og vinkelmåler. tillater kommunikasjon. med cmmål og vinkelmåler. tillater kommunikasjon. med cmmål og vinkelmåler. tillater kommunikasjon. med cmmål og vinkelmåler. tillater kommunikasjon. med cmmål og vinkelmåler. REA3024 Matematikk R2 Bygger på R1 tillatter kommunikasjon. med cmmål og vinkelmåler. tillatter kommunikasjon.

10 REA3026 Matematikk S1 Sentralt gitt skriftlig prøve 5 timer. med cmmål og vinkelmåler. REA3028 Matematikk S2 Bygger på S1 tillatter kommunikasjon. med cmmål og vinkelmåler. tillatter kommunikasjon. REA3021 NAT1001 NAT1002 NAT1003 NOR1206 Matematikk X For de som velger matematikk R1. Bygger på Vg1T. Naturfag YF Yrkesfag Naturfag Skriftlig og Naturfag, Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse for de som har karakter i naturfag på yrkesfag. Norsk Vg2 YF Yrkesfag Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Kandidatene bør levere liste over eksperimentelt arbeid. Skriftlig prøve: 2 timer (avkrysningsprøve). Muntligpraktisk prøve: inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Kandidatene bør levere liste over eksperimentelt arbeid. Samlet karakter for skriftlig og eksamen. Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Kandidatene bør levere liste over eksperimentelt arbeid. Lokalt gitt skriftlig prøve: 5 timer. prøve i faget. skriftlige hjelpemidler skriftlige hjelpemidler Tillatte hjelpemidler til skriftlig del: skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler. I forberedelsedelen for eksamen er alle skriftlige hjelpemidler Ingen digitale hjelpemidler er Til selve eksaminasjonen er det tillatt skriftlige hjelpemidler

11 NOR1207 Norsk Vg2 YF Yrkesfag NOR1211 Norsk hovedmål Privatister som ikke har karakter i faget fra før må avlegge både skriftlig prøve i hovedmål og sidemål, samt prøve. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele norskfaget (Vg1, Vg2 og Vg3). NOR1212 Norsk sidemål Privatister som ikke har karakter i faget fra før må avlegge både skriftlig prøve i hovedmål og sidemål, samt prøve. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele norskfaget (Vg1, Vg2 og Vg3). NOR1213 Norsk NOR1231 NOR1232 Norsk hovedmål Gjelder for påbygging til generell studiekompetanse for de som har norsk fra yrkesfaglig utdanningsprogram Norsk sidemål Gjelder for påbygging til generell studiekompetanse for de som har norsk fra yrkesfaglig utdanningsprogram Privatister som ikke har karakter i faget fra før må avlegge både skriftlig prøve i hovedmål og sidemål, samt prøve. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele norskfaget (Vg1, Vg2 og Vg3). Privatister må avlegge både skriftlig prøve i hovedmål og sidemål, samt prøve. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele norskfaget (Vg1, Vg2 og Vg3). Privatister må avlegge både skriftlig prøve i hovedmål og sidemål, samt prøve. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele norskfaget (Vg1, Vg2 og Vg3). skriftlige hjelpemidler skriftlige hjelpemidler NOR1233 Norsk Gjelder for påbygging til generell studiekompetanse for Forberedelsesdel inntil 30 minutter. Privatister må avlegge både skriftlig prøve i hovedmål og sidemål, samt skriftlige hjelpemidler

12 NOR1049 SAM3020 de som har norsk fra yrkesfaglig utdanningsprogram Norsk som 2.språk for språklige minoriteter Politikk og menneskerettigheter SAM3037 Psykologi 1 Muntlig prøve. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for Vg2 og Vg3. De fleste privatister må avlegge både en skriftlig og prøve. Muntlig eksamen: NOR1213. Skriftlig prøve: 5 timer. SAM3038 Psykologi 2 REL1001 Religion og etikk Muntlig SAM3022 Rettslære 1 Muntlig Kandidaten må ha med lovsamling på eksamen. SAM3023 Rettslære 2 skriftlige hjelpemidler skriftlige hjelpemidler skriftlige hjelpemidler Kandidaten må ha med lovsamling på eksamen.

13 FSP5083 FSP5084 Russisk nivå I Russisk nivå I en prøve. prøve. Det skriftlige hjelpemidler PSP5043 PSP5044 Russisk nivå I Russisk nivå I en prøve. prøve. Det skriftlige hjelpemidler FSP5086 FSP5090 Russisk nivå II Russisk nivå II Fellefag prøve. prøve. Det skriftlige hjelpemidler FSP5089 Russisk nivå I + II Privatister kan bare avlegge eksamen i faget dersom de allerede har karakter i faget som elev. eksamen. Muntlig eksamen FSP5090 Russisk nivå II.

14 PSP5045 PSP5046 Russisk nivå II Russisk nivå II Sentralt gitt skriftlig prøve: 5 timer prøve. Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I programfag prøve. skriftlige hjelpemidler PSP5047 PSP5048 Russisk III Russisk III Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I programfag en prøve. prøve. Det skriftlige hjelpemidler SAF1001 Samfunnsfag skriftlige hjelpemidler SPR3010 SPR3011 Samfunnsfaglig engelsk Skriftlig prøve: 5 timer. Samfunnsfaglig engelsk prøve. Forberedelsedel: inntil 30 minutter prøve. Det skriftlige hjelpemidler

15 SAM3018 Samfunnsgeografi SAM3025 Samfunnsøkonomi 1 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 SAM3016 Sosialkunnskap SAM3019 FSP5092 Sosiologi og sosialantropologi Spansk nivå I Forberedelsesdel inntil 30 minutter. prøve. skriftlige hjelpemidler skriftlige hjelpemidler Til delprøve 1 er ingen hjelpemidler tillatt bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal, cmmåler og vinkelmåler. Til delprøve 2 er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra privatistene å kommunisere med skriftlige hjelpemidler Det FSP5093 Spansk nivå I Forberedelsesdel inntil 30 minutter. prøve. skriftlige hjelpemidler PSP5049 Spansk nivå I prøve. Det

16 PSP5050 Spansk nivå I prøve. skriftlige hjelpemidler FSP5095 FSP5099 Spansk nivå II Spansk nivå II Fellefag en prøve. prøve. Det skriftlige hjelpemidler FSP5098 PSP5051 PSP5052 Spansk nivå I + II Spansk nivå II Spansk nivå II Privatister kan bare avlegge eksamen i faget dersom de allerede har karakter i faget som elev. eksamen. Muntlig eksamen FSP5099 Spansk nivå II. Sentralt gitt skriftlig prøve: 5 timer prøve. Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I programfag prøve. skriftlige hjelpemidler PSP5053 Spansk III Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I programfag en prøve. Det

17 PSP5054 Spansk III prøve. skriftlige hjelpemidler REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter. Forberedelse: 2 dager. Oppgaven hentes på eksamenskontoret 2 dager før eksamen. Til forberedelsedelen er alle I god tid før eksamen må kandidatene legge fram en oversikt over hva de har gjort i faget. Oversikten må vise hvordan de har dekket målene i læreplanen. Det forutsettes bruk av IKTverktøy. REA3019 Teknologi og forskningslære 2 Eksamensdagen får kandidaten 15 minutter til å presentere sitt svar for sensorene. Resten av eksamenstiden vil sensorene spørre ut kandidaten både om den framlagte besvarelsen og om tema fra oversikten over hvordan kandidaten har arbeidet med å dekke målene i læreplanen. Denne delen kan knyttes opp mot praktiske uforberedte oppgaver som for eksempel å tegne en komponent, forklare funksjonen til elektroniske komponenter, eventuelt lage en enkel krets etc. Forberedelse: 1 dag. Forberedelsedelen kan en praktisk prøve. Til forberedelsedelen er alle På eksamen er alle hjelpemiddel tillatt, unntatt internett og alle Det forutsettes bruk av IKTverktøy. REA3020 Teknologi og forskningslære 2 praktisk prøve Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter. Forberedelse: 2 dager. Oppgaven hentes på eksamenskontoret 2 dager før eksamen. Til forberedelsedelen er alle I god tid før eksamen må kandidatene legge fram en oversikt over hva de har gjort i faget. Oversikten må vise hvordan de har dekket målene i læreplanen. Det forutsettes bruk av IKTverktøy. Eksamensdagen får kandidaten 15 minutter til å presentere sitt svar for sensorene. Resten av eksamenstiden vil sensorene spørre ut kandidaten både om den framlagte besvarelsen og om tema fra oversikten over hvordan kandidaten har arbeidet med å dekke målene i læreplanen. Denne delen kan knyttes opp mot praktiske uforberedte oppgaver som for eksempel å tegne en komponent, forklare funksjonen til

18 elektroniske komponenter, eventuelt lage en enkel krets etc. FSP5119 FSP5120 PSP5067 PSP5068 FSP5122 FSP5126 Tysk nivå I Fellefag Tysk nivå I Tysk nivå I Tysk nivå I Tysk nivå II Fellefag Tysk nivå II en praktisk prøve. en prøve. prøve. en prøve. prøve. en prøve. prøve. Det skriftlige hjelpemidler Det skriftlige hjelpemidler Det skriftlige hjelpemidler FSP5125 PSP5069 Tysk nivå I + II Tysk nivå II Privatister kan bare avlegge eksamen i faget dersom de allerede har karakter i faget som elev. eksamen. Muntlig eksamen FSP5126 Tysk nivå II. Sentralt gitt skriftlig prøve: 5 timer prøve.

19 PSP5070 Tysk nivå II Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I programfag prøve. skriftlige hjelpemidler PSP5071 PSP5072 Tysk III Tysk III Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I programfag Skriftlig prøve: 5 timer. en prøve. prøve. Det skriftlige hjelpemidler SAM3033 Økonomistyring Forberedelse: 1 dag. Forberedelsedelen kan SAM3035 Økonomi og ledelse Forberedelse: 1 dag. Forberedelsedelen kan Til forberedelsedelen er alle På eksamen er alle hjelpemiddel tillatt, unntatt internett og alle Til forberedelsedelen er alle På eksamen er alle hjelpemiddel tillatt, unntatt internett og alle

20 Praksiskandidater/lærlinger: På teorieksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og alle former for *) Gjelder for eksamen: Ved alle prøver med forberedelse kan utlevert materiell og notater fra forberedelsen tas med til selve prøven. Notatene må gjøres på spesielt merkede ark som skolen leverer ut, og må være skrevet for hånd hvis ikke annet er angitt for det enkelte fag. Vurderingen: Det var tidligere (R94) krav om at eksamen skulle organiseres slik at kandidaten kunne få vist både bredde og dybde i kompetansen sin i faget. Dette kravet er nå tatt bort. Dette har sammenheng med at det som skal vurderes, er kompetansemålene og det som framgår av disse. Det vil være kompetansemålene som angir hva som er grunnlaget for vurderingen. Det relevante er da hvor god måloppnåelse kandidaten har oppnådd i forhold til de aktuelle kompetansemålene. Det vil i utformingen av en lokalt gitt eksamen være viktig at eksamen ikke bare prøver noen få kompetansemål, men gir kandidaten mulighet til å vise sin kompetanse i så store deler av faget som mulig. (1) Dersom det skal gis karakterer over middels ved eksamen med fra 1 til 2 dagers forberedelse, må kandidatene derfor vise at de er i stand til å dra linjer til relevante forhold også utenom tema for presentasjonen. Vurdering skal gis hver enkelt kandidat før neste kandidat kalles inn. Forskriften til opplæringsloven 324 Tredje ledd andre punkt omhandler fastsettingen av eksamenskarakteren. Her framgår det at karakteren skal fastsettes på individuelt grunnlag for hver enkelt elev eller privatist. Det er den enkeltes kompetanse som skal vurderes. Dette har sammenheng med at det som skal uttrykkes i en sluttvurdering, er kandidatens måloppnåelse i et fag. Eksamenskarakteren skal ikke gi uttrykk for hva en gruppe elevers samlede kompetanse er. Dette er ikke et forbud mot gruppeeksamen eller liknende, men innebærer at det under en gruppeeksamen må settes en eksamenskarakter for hvert medlem av en gruppe. Denne karakteren må gi informasjon om kompetansen den enkelte kandidaten viste på eksamen. Dersom den eksamenskarakteren som er gitt avspeiler gruppas kompetanse, vil dette være en feil som kan påklages. (2) Eventuelle spørsmål om bruk av hjelpemidler ved eksamen rettes til oppmeldingsstedet i god tid før eksamensdagen. For sensorveiledninger, vurderingsveiledninger og tidligere utgitte eksamensoppgaver, se under eksamen og vurdering og eksamen i videregående opplæring. *) Gjelder for skriftlig eksamen: Alle kilder som blir brukt til eksamen, direkte eller indirekte, skal oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til kilden. Dersom privatisten har med utskrift eller sitat fra nettsider skal adresse og nedlastingsdato oppgis. (1) Forskrift til opplæringsloven 314 femte ledd og 415 fjerde ledd. Vedlegg 1. Høringsnotat om endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4 vurdering side 57. (2) Forskrift til opplæringsloven 324 tredje ledd og andre punkt. Vedlegg 1. Høringsnotat om endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4 vurdering side 57.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER Buskerud fylkeskommune INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER VÅR 2015 INNHOLD Innledning side 3 Hva er en privatist side 3 Reglement og rettledning for kandidater som skal avlegge side 3 Gjennomføring

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 1 I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 EKSAMEN UNDERVISNING UNDER EKSAMEN Undervisningen går som normalt frem til skoleslutt.

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Vurderingsveiledning 2009

Vurderingsveiledning 2009 Vurderingsveiledning 2009 ENG1002/ENG1003 Engelsk Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2009 Denne

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 MAT0010 Matematikk Elever i grunnskolen Sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om sluttvurdering

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og hvordan denne skal vurderes. Veiledningen skal være kjent for elever, voksne

Detaljer