EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager)"

Transkript

1 Informasjon til elever og ansatte EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Endringer av dato kan skje ved lokalgitt eksamen. Feil kan forekomme. Evt. oppdateringer kunngjøres på skolens hjemmeside. Eksamen for elevene begynner tirsdag 19.mai og blir avsluttet med muntlig og muntlig-praktisk eksamen i perioden 3. til 17. juni. Tidspunkt for skriftlig eksamen er kl. 09:00-14:00, om ikke annet er oppgitt. Muntlig og muntlig-praktisk eksamen begynner kl. 09:00 eller kl. 10:00. Elevene må være i eksamenslokalet senest 30 min. før eksamensstart. Husk gyldig legitimasjon! Oppgaver til forberedelsesdagene blir levert ut kl. 09:00, men de kan også lastes ned fra Utdanningsdirektoratets nettsider: Oppslag over plassering i de ulike eksamenslokalene vil bli hengt opp. Elever som evt. blir syke må vise sykmelding fra lege som gjelder eksamensdagen for å få gå opp til utsatt prøve høsten Fag som har obligatorisk forberedelsesdag før skriftlig eksamen er angitt i planen. For andre elever blir det ikke gitt lesedag. Det føres ikke fravær som kommer på vitnemålet, for elever som har Undervisning går som normalt (med reduserte elevgrupper) dersom ikke annet er angitt i denne kalenderen. I forbindelse med muntlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen er det faglærers ansvar å sørge for utdeling av problemstilling/tema og oppgaver til elevene, samt sørge for tilrettelegging av nødvendig utstyr. Skolens ledelse setter opp romplan og sørger for vakter dersom det meldes om behov for dette. Muntlig eksamen gjennomføres med en obligatorisk forberedelsedel. Eksamenstrekket kunngjøres 48 timer før eksamen. 24 timer før eksamen kunngjøres tema/problemstilling for muntlig presentasjon. Dette er en obligatorisk skoledag der elevene får et pedagogisk tilbud fra faglærer. Elever som ikke har eksamen, har ordinær undervisning dersom ikke annet er angitt. DATO GRUPPE FAGKODE/FAG/AKTIVITET 13. mai Vg1 og Vg2 Kl. 09:00 Melding om trekk til skriftlig eksamen for Vg1, Vg2 og Vg3. Meldingene gjelder både sentralgitt og lokalgitt eksamen. Kunngjøring skjer med oppslag ved aulaen og på Fronter > Informasjon til elever > Eksamen og heldagsprøver. Elever som er trukket til skriftlig eksamen får informasjon om eksamen i aulaen kl. 09:50. Øvrige elever har ordinær undervisning. 14. mai 15. mai Vg3/ Elevene får informasjon om eksamen i aulaen kl. 11:45. Øvrige elever har ordinær undervisning. Kristi himmelfartsdag, offentlig helligdag Elevfri dag

2 Søndag 17. mai 18. mai 19. mai 20. mai 21.mai 22.mai Elever og ansatte går under skolens fane i 17.mai-toget kl. 10:00 TL Vg1 og Vg2 Vg3/ Ordinær undervisning To halve fagdager: Time nr. 5 og 6 på fredagstimeplanen. Fag i 5. time har fagdag kl 08:15-10:30 Fag i 6. time har fagdag kl 10:55-13:10 I tillegg er det mulighet for å gjennomføre vurderingssituasjoner (halv- eller heldagsprøve, evt. muntlig prøve) for elever som ikke har fagdag og evt. mangler vurderingsgrunnlag. (Skriftlig: Prøvevakt i Aula. Muntlig: Bruk ledige rom) Eksamen i fremmedspråk I: Fransk/Spansk/Tysk Eksamen i Matematikk R1/S1 Vg1 ST/SF/MD Forberedelsesdag til eksamen i Engelsk (ENG 1002). MD Eksamen i fremmedspråk II og I+II: Fransk/Spansk/Tysk. MD Eksamen i Matematikk R2 / S2 Vg3 ST/SF/MD 3AP Forberedelsesdag til eksamen i Medie- og informasjonskunnskap 2, Informasjonsteknologi 2, Økonomistyring, Økonomi og ledelse, Teknologi og forskningslære 2 Vg1 ST/SF/MD Eksamen i Engelsk (ENG 1002) MD 3AP Eksamen i Medie- og informasjonskunnskap 2, Informasjonsteknologi 2, Økonomistyring, Økonomi og ledelse, Teknologi og forskningslære 2, Fransk III, Spansk III, Tysk III. Vg2 HO Eksamen norsk (NOR 1206) Vg3 MD Forberedelsesdag til eksamen i Dans i perspektiv 2, Teater i perspektiv 2, Drama og Samfunn, Musikk i perspektiv 2, Musikk fordyping 2. Vg3 ST/SF/ Eksamen i Fysikk 2 VG 3 MD Eksamen i Dans i perspektiv 2, Teater i perspektiv 2, Drama og Samfunn, Musikk i perspektiv 2, Musikk fordyping 2 Forberedelsesdag til eksamen i Markedsføring og ledelse 2, Sosialkunnskap og Rettslære 2. Øvrige elever «Vanlig fredagstimeplan» med entimes undervisningsøkter for elever som ikke har eksamen. Faglærere og kontaktlærere i Vg2 Kl. 22:00: Frist for innskriving av standpunktkarakterer i programfag yrkesfag for Vg2 yrkesfag. Karakterene føres i SkoleArena. Eksamensperioden for obligatoriske tverrfaglige eksamener i yrkesfag (HO), samt obligatoriske muntlig-praktiske eksamener for musikk, dans og drama begynner 27. mai og avsluttes 9. juni. Se egne planer. 2.pinsedag 25.mai Vg1 ST/SF/MD Eksamen i Matematikk 1P/1T 26. mai 27. mai 28. mai 29. mai Vg2/3 ST/SF Eksamen i Kjemi 2, Markedsføring og ledelse 2, Sosialkunnskap og Rettslære 2 2HA Tverrfaglig eksamen ( mai) jfr. egen plan. Utdeling av oppgaver / Faglærere i Vg1 og Vg2 Møte om vurdering av oppflytting til høyere årstrinn for elever i Vg1, Vg2 og 3ST1 som får 1 eller IV (se egen plan). Lærere for avgangselevene Karaktermøter for fastsettelse av standpunktkarakterer i orden og atferd for avgangselever (se egen plan). Eksamen i Matematikk 2P, 2P-Y. Vg3 ST/SF/3AP Eksamen i Biologi 2 og Samfunnsøkonomi 2 Vg1 HO Eksamen Matematikk (MAT1001) 2HA Tverrfaglig eksamen ( mai) jfr. egen plan. Eksamen / Lærere for avgangselevene Karaktermøter for fastsettelse av standpunktkarakterer i orden og atferd for avgangselever (se egen plan). Faglærere i Vg1 og Vg2 Evt. fortsettelse av møte om vurdering av oppflytting til høyere årstrinn for elever i Vg1, Vg2 og 3ST1 som får 1 eller IV (se egen plan). Vg3 ST/SF/MD Eksamen i Norsk sidemål (NOR1212 / NOR1232). Vg3 ST/SF/MD Forberedelsesdag til eksamen i Norsk som andrespråk for språklige minoriteter. Forberedelsesdelen deles ut i resepsjonen kl 09:00. 2HA Tverrfaglig eksamen ( mai) jfr. egen plan. Eksamen. Faglærere og kontaktlærere i Vg3, Kl. 22:00: Frist for innskriving av standpunktkarakterer for Vg4, 3AP, 320 avgangselevene (både fagkarakterer, orden og atferd). Karakterene føres i SkoleArena. Kontaktlærere og faglærere for elever med IOP Vg3 ST/SF/MD Øvrige elever (Ikke TL) Frist for innsending av samlet årsvurdering for IOP-målene for alle elever med IOP. Kontaktlærer leverer disse på papir i fire eksemplarer til spes. ped.-koordinator Merete Årvik. (TL leverer til Anne Marthe Nerland) Eksamen i Norsk hovedmål (NOR1211/NOR1231) og Norsk som andrespråk for språklige minoriteter (NOR1049). Elever som ikke har eksamen permitteres pga mangel på rom. 2

3 Eksamensperioden for muntlige og muntlig-praktiske trekkfagseksamener begynner 1. juni og avsluttes 17. juni. Eksamenstrekk blir kunngjort ved oppslag på vinduene til aulaen og på Fronter. Faglærer gir veiledning i minimum to timer i tilknytning til kunngjøring av tema/problemstilling dagen før eksamen. Vg1 Første melding om trekk til muntlig og muntlig-praktisk eksamen (oppslag v/ aula og på Fronter): Kl. 09:00 og kl. 10:00 for eksamen onsdag 3. juni kl. 09:00 og kl. 10: juni 2BU1/2BU2 Tverrfaglig eksamen (2.-6. juni) jfr. egen plan. Utdeling av oppgaver / Vg3 ST, MD, SF, 3AP, 320, Vg4 Kl.18:30-20:00: Avslutningsseremoni i aulaen for alle avgangselever og deres lærere med utdeling av standpunktkarakterer. Vg1 Melding om trekk til muntlig og muntlig-praktisk eksamen kl. 09:00 og kl. 10:00 (oppslag v/ aula og på Fronter) 2. juni 3. juni 4. juni 5. juni 8. juni 9. juni 3MR1 Faglærere og kontaktlærere i Vg2 HO, ST, SF, MD Vg1-elever som har fått melding om Alle elever unntatt TL 3AP forberedelse Forberedelsesdag til eksamen i Politikk og menneskerettigheter Eksamen i Teaterproduksjon 2, Utdeling av oppgaver gr 1 / forberedelse Kl. 22:00: Frist for innskriving av standpunktkarakterer for elevene (både fagkarakterer, orden og atferd). Karakterene føres i SkoleArena. Melding om trekk til muntlig og muntlig-praktisk eksamen (oppslag v/ aula og på Fronter): Kl. 09:00 og kl. 10:00 for eksamen fredag 5. juni kl. 09:00 og kl. 10:00. Eksamen i Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk, Engelskspråklig litteratur og kultur. Eksamen i Politikk og menneskerettigheter Eksamen i Teaterproduksjon 2, Utdeling av oppgaver gr 2 / forberedelse 3MR1 2AM Tverrfaglig eksamen jfr. egen plan. Utdeling av oppgaver / Vg1-elever som har fått melding om 2AM Tverrfaglig eksamen 3MR Eksamen i Teaterproduksjon 2, forberedelse gr 2 og visning gr 1 Vg1- og Vg2-elever som ikke er opptatt med eksamen, samt 3ST1 Kursdag med fokus på rusforebyggende arbeid. v/ Frode Hessen, Blå Kors. Oppmøte i aulaen: Vg1: Kl. 08:15. Foredrag og deretter gruppearbeid til kl. 10:35 Vg2/3ST1: Kl. 10:35. Foredrag og deretter gruppearbeid til kl. 13:10. 2BU1/2BU2 Tverrfaglig eksamen (2.-6. juni) jfr. egen plan. Eksamen, 3MR Eksamen i Instrument, kor, samspill 2 (jfr. egen plan) Eksamen i Teaterproduksjon 2, visning gr 2 3MD Eksamen i Scenisk dans 3 Øvrige elever i Vg3 Faglærere og kontaktlærere i Vg1 HO, ST, SF, MD Muntlig-praktisk eksamen kl. 09:00 og kl. 10:00. Eksamen i Instrument, kor, samspill 2 (jfr. egen plan). Avinstallering av lånt programvare. Se egen plan Kl. 22:00: Frist for innskriving av standpunktkarakterer for elevene (både fagkarakterer, orden og atferd). Karakterene føres i SkoleArena. Eksamen i Instrument, kor, samspill 2 (jfr. egen plan). 3

4 10. juni 10. juni forts. 11. juni 12. juni 15. juni 16. juni 17. juni 18. juni 19. juni 22.juni 25. juni kl.13: juni 2. juli 3ST/SF/MD/ /Vg4. Muntlig og muntlig-praktisk eksamen kl. 09:00 og kl. 10:00. Klagefrist på standpunktkarakterer kl. 14:30. Klageskjema fås i resepsjonen eller hentes fra fylkeskommunens nettsider... Siste ajourføring av fravær i SkoleArena for elever i Vg1 og Vg2. Frist kl. 22:00. Muntlig og muntlig-praktisk eksamen kl. kl. 09:00 og kl. 10:00. Avinstallering av lånt programvare. Se egen plan Vg1 og Vg2/3ST1 Rydding og renhold i undervisningsrom (se egen plan). Faglærere ST, SF, MD, HO Kl. 22:00: Frist for innskriving av terminkarakterer i fag som ikke er avsluttende. Karakterene føres i SkoleArena. Sensorer Felles sensurmøte for sentralgitt skriftlig eksamen. Sensorer Felles sensurmøte for sentralgitt skriftlig eksamen. Innlevering av bøker kl. 08:30-09:30. Avinstallering av lånt programvare. Alle elever Se egen plan. Vg1 og Vg2 HO/ST/SF/MD/3ST1 Kl.10:00 Avslutningsseremoni i aulaen, - deretter gruppevis samling med utdeling av standpunktkarakterer. Se egen romplan. SOMMERFERIE FOR ELEVENE Alle elever som har vært oppe til skriftlig eksamen Alle elever som har vært oppe til sentralgitte eksamener på Vg3-nivå Kunngjøring av eksamensresultatene kl.13:00 i SkoleArena.no. Klagefristen på 10 dager gjelder fra denne datoen. 4 Klagefrist for eksamenskarakterer: 2. juli kl. 13:00 Frist for hurtigbehandling av klager. Hurtigbehandling gjelder kun for fag som har sentralgitt eksamen. (Tidspunktet kan bli endret når informasjon fra Utdanningsdirektoratet foreligger). Vg1 og Vg2 HO/ST/SF/MD/3ST1 Klagefrist for standpunktkarakterer kl. 14:30. Klageskjema fås i resepsjonen eller hentes fra fylkeskommunens nettsider. Alle elever som har vært oppe til Frist for innlevering av klager på eksamensresultatene (skriftlig eksamen) skriftlig eksamen Kl. 13:00. GOD SOMMERFERIE TIL ALLE! 11.august første studiedag for ansatte (kl. 08:30) 17.august første skoledag for elever (Vg3/Vg4/Påbygging/TL kl. 08:30, Vg2 kl. 10:00, Vg1 kl. 12:00)

5 5