PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER"

Transkript

1 PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Sentralt gitt prøve: 5 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 2 timer. -praktisk eksamen for at faget skal bli Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. -praktisk eksamen for at faget skal bli I forberedelsedelen er alle e Til -praktisk eksamen er det tillatt å ta med notater gjort under forberedelsen. Til delprøve 1 er ingen hjelpemidler tillatt bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal, cm-måler Til delprøve 2 er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra verktøy som tillater Det gis ikke anledning til å bruke PC I forberedelsedelen er alle e Til -praktisk eksamen er det tillatt å ta med notater gjort under forberedelsen. ENG1002 Engelsk Sentralt gitt prøve: 5 timer. ENG1102 Engelsk Forberedelsedel: inntil 30 minutter I forberedelsesdelen er alle e

2 KODE ENG1003 Engelsk Vg2, YF yrkesfag Sentralt gitt prøve: 5 timer. ENG1103 Engelsk Vg2, YF yrkesfag Forberedelsedel: inntil 30 minutter I forberedelsedelen er alle e SPR3012 SPR3013 Engelskspråklig litteratur og kultur Engelskspråklig litteratur og kultur Sentralt gitt prøve: 5 timer. Forberedelsedel: inntil 30 minutter I forberedelsedelen er alle e SAM3028 SAM3029 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 1 -praktisk Entrepenørskap og bedriftsutvikling 2 Muntlig-praktisk prøve inntil 30 minutter. Forberedelse inntil 30 minutter. Sentralt gitt prøve: 5 timer. I forberedelsedelen er alle e FSP5020 Fransk nivå I Sentralt gitt prøve: 5 timer. FSP5021 Fransk nivå I Forberedelsedel: inntil 30 minutter I forberedelsedelen er alle e

3 KODE PSP5013 Fransk nivå I Sentralt gitt prøve: 5 timer. PSP5014 Fransk nivå I Forberedelsedel: inntil 30 minutter I forberedelsedelen er alle e FSP5023 Fransk nivå II Sentralt gitt prøve: 5 timer FSP5027 Fransk nivå II Forberedelsedel: inntil 30 minutter I forberedelsedelen er alle e FSP5026 Fransk I + II Sentralt gitt prøve: 5 timer. Privatister kan bare avlegge eksamen i faget dersom de allerede har karakter i faget som elev. Muntlig eksamen FSP5027 Fransk nivå II. PSP5015 Fransk nivå II Sentralt gitt prøve: 5 timer PSP5016 Fransk nivå II I forberedelsedelen er alle e

4 KODE PSP5017 Fransk III Skriftlig prøve: 5 timer. PSP5018 Fransk III Forberedelsedel: inntil 30 minutter I forberedelsedelen er alle e REA3004 Fysikk 1 -praktisk realfag REA3005 Fysikk 2 realfag REA3006 Fysikk 2 -praktisk realfag REA3008 Geofag 1 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Sentralt gitt prøve: 5 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 2 timer. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter. Forberedelse: 2 dager. Privatister vil få tilsendt oppgaven på e-post 2 dager før eksamen. Eksamensdagen får du 15 minutter til å presentere ditt svar for sensorene i form av et foredrag, en powerpointpresentasjon eller på annen I forberedelsedelen er alle e Til -praktisk eksamen er det tillatt å ta med notater gjort under forberedelsen Til delprøve 1 er ingen hjelpemidler tillatt bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal, cm-måler Til delprøve 2 er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra verktøy som tillater Det gis ikke anledning til å bruke PC I forberedelsedelen er alle e Til -praktisk eksamen er det tillatt å ta med notater gjort under forberedelsen. I forberedelsesdelen er alle hjelpemidler tillatt, også bruk av internett. Til -praktisk eksamen er det tillatt å ta med notater gjort under forberedelsen.

5 KODE måte. Etter presentasjonen følger en samtale mellom kandidaten og sensorene. Samtalen skal ta utgangspunkt i kandidatens presentasjon og prøve om kandidaten har reell innsikt i temaet for presentasjonen. Dersom det skal gis karakterer over middels må kandidatene vise at de er i stand til å dra linjer til relevante forhold også utenom tema for presentasjonen. REA3009 Geofag 2 realfag REA3010 Geofag 2 -praktisk realfag Sentralt gitt prøve: 5 timer. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter. Forberedelse: 2 dager. Privatister vil få tilsendt oppgaven på e-post 2 dager før eksamen. På eksamensdagen går 15 minutter til å presentere svar for sensorene i form av et foredrag, en powerpointpresentasjon eller på annen måte. Etter presentasjonen følger en samtale mellom kandidaten og sensorene. Samtalen tar utgangspunkt i kandidatens presentasjon og prøve om kandidaten har reell innsikt i temaet for presentasjonen. Dersom det skal gis karakterer over middels må kandidatene vise at de er i stand til å dra linjer til relevante forhold også utenom tema for presentasjonen. Til -praktisk eksamen er det tillatt å ta med notater gjort under forberedelsen. GEO1001 HIS1002 Geografi fellesfag Historie I forberedelsedelen er alle e I forberedelsedelen er alle e fellesfag

6 KODE HIS1003 Historie påbygging til generell studiekompetanse SAM3001 Historie og filosofi 1 SAM3002 Historie og filosofi 2 REA3014 Informasjonstekn. 1 -praktisk realfag REA3015 Informasjonstekn. 2 realfag REA3016 Informasjonstekn. 2 -praktisk realfag Sentralt gitt prøve: 5 timer. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter. Forberedelsedel inntil 45 minutter. Sentralt gitt skiftlig prøve: 5 timer. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter. Forberedelsedel 45 minutter. I forberedelsedelen er alle e I forberedelsedelen er alle e I forberedelsedelen er alle e Til -praktisk eksamen er det tillatt å ta med notater gjort under forberedelsen. I tillegg til elektronisk levering av besvarelsen skal det leveres utskrift av de programmerte kodene og presiseringer. I forberedelsedelen er alle e SPR3008 SPR3009 Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk Sentralt gitt eksamen: 5 timer. Forberedelsedel: inntil 30 minutter I forberedelsedelen er alle e

7 KODE REA3011 Kjemi 1 -praktisk realfag REA3012 Kjemi 2 realfag REA3013 Kjemi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Sentralt gitt prøve: 5 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 2 timer. -praktisk eksamen for at faget skal bli Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. -praktisk eksamen for at faget skal bli I forberedelsedelen er alle e Til -praktisk eksamen er det tillatt å ta med notater gjort under forberedelsen. Til delprøve 1 er ingen hjelpemidler tillatt bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal, cm-måler Til delprøve 2 er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra verktøy som tillater Det gis ikke anledning til å bruke PC I forberedelsedelen er alle e Til -praktisk eksamen er det tillatt å ta med notater gjort under forberedelsen. SPR3014 SPR3015 Kommunikasjon og kultur 1 Kommunikasjon og kultur 2 Muntlig eksaminasjon inntil 30 minutter. Forberedelse: 1 dag. Privatister vil få tilsendt en oppgave som går på et sentralt tema i fagstoffet på e-post 1 dag før eksamen. På eksamensdagen får kandidaten 30 min til å forberede en kort oppgave som går på et annet sentralt tema i fagstoffet enn oppgaven som ble gitt 1 dag før. Sentralt gitt prøve: 5 timer. I forberedelsedelen til oppgaven gitt 1 dag før eksamen er alle hjelpemidler I forberedelsedelen til oppgaven gitt 30 min før eksaminasjonen er alle e hjelpemidler tillatt. Ingen digitale hjelpemidler eller kommunikasjon med andre er tillatt. SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3 Sentralt gitt prøve: 5 timer. KRO1005 Kroppsøving (Vg2) Yrkesfag Muntlig-praktisk prøve. Forberedelse: Privatister blir prøvd i kompetansemålene for både KRO1004 (Vg1) og KRO1005 (Vg2) KRO1006 Kroppsøving (Vg3) Muntlig-praktisk prøve.

8 KODE Studieforberedende Forberedelse: Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele kroppsøvingsfaget (KRO1004, KRO1005 og KRO1006) SAM3005 Markedsføring og ledelse 1 I forberedelsedelen er alle e SAM3006 MAT1001 Markedsføring og ledelse 2 Matematikk 1P-Y Praktisk matematikk Vg1 Yrkesfag Sentralt gitt prøve: 5 timer. Lokalt gitt prøve: 4 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 1,5 timer. Delprøve 2 skal leveres etter 4 timer. internett og andre verktøy som tillater MAT1005 Matematikk 2P-Y Praktisk matematikk Påbygging til generell studiekompetanse Sentralt gitt prøve: 5 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 2 timer. internett og andre verktøy som tillatter MAT1006 Matematikk 1T-Y Teoretisk matematikk Vg1 Yrkesfag Lokalt gitt prøve: 4 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 2,5 timer. Delprøve 2 skal leveres etter 4 timer. internett og andre verktøy som tillatter MAT1010 Matematikk 2T-Y Teoretisk matematikk Påbygging til generell studiekompetanse Sentralt gitt prøve: 5 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 2 timer. internett og andre verktøy som tillatter

9 KODE MAT1011 Matematikk 1P Vg1 Obligatorisk fagkrav for generell studiekompetanse er 1P+2P eller 1T+2T, evt. 1P/1T+S1/R1 Sentralt gitt prøve: 5 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 2 timer. internett og andre verktøy som tillater MAT1015 Matematikk 2P Vg2 Obligatorisk fagkrav for generell studiekompetanse er 1P+2P eller 1T+2T, evt. 1P/1T+S1/R1 Sentralt gitt prøve: 5 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 2 timer. internett og andre verktøy som tillater MAT1013 Matematikk 1T Vg1 Obligatorisk fagkrav for generell studiekompetanse er 1P+2P eller 1T+2T, evt. 1P/1T+S1/R1 Sentralt gitt prøve: 5 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 3 timer. internett og andre verktøy som tillater MAT1017 Matematikk 2T Vg2 Obligatorisk fagkrav for generell studiekompetanse er 1P+2P eller 1T+2T, evt. 1P/1T+S1/R1 Sentralt gitt prøve: 5 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 3 timer. internett og andre verktøy som tillater REA3022 Matematikk R1 realfag Sentralt gitt prøve: 5 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 3 timer. internett og andre verktøy som tillatter REA3024 Matematikk R2 Sentralt gitt prøve: 5 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 3 timer.

10 KODE realfag bygger på R1 internett og andre verktøy som tillater REA3026 Matematikk S1 realfag Sentralt gitt prøve 5 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 3 timer. internett og andre verktøy som tillatter REA3028 Matematikk S2 realfag bygger på S1 Sentralt gitt prøve: 5 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 3 timer. internett og andre verktøy som tillater REA3021 SAM3008 Matematikk X For de som velger matematikk R1. Bygger på 1T.. Medie- og informasjonskunnsk. 1 I forberedelsedelen er alle e I forberedelsedelen er alle e SAM3009 NAT1001 NAT1002 Medie- og informasjonskunnsk. 2 Naturfag YF -praktisk yrkesfag Naturfag -praktisk fellesfag Sentralt gitt prøve: 5 timer. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Muntlig-praktisk prøve: inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. I forberedelsedelen er alle e I forberedelsedelen er alle e Til selve eksaminasjonen er det tillatt å ta med notater gjort under forberedelsen.

11 KODE NAT1003 NOR1206 Naturfag, Vg3 -praktisk påbygging til generell studiekompetanse for de som har karakter i naturfag på yrkesfag. Norsk Vg2 YF yrkesfag Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Lokalt gitt prøve: 5 timer. I forberedelsedelen er alle e NOR1219 Norsk Vg2 YF yrkesfag I forberedelsedelen er alle e NOR1211 Norsk hovedmål Sentralt gitt prøve: 5 timer. Privatister som ikke har karakter i faget fra før må avlegge både eksamen i hovedmål og sidemål, samt eksamen. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele norskfaget (Vg1, Vg2 og Vg3). NOR1212 Norsk sidemål Sentralt gitt prøve: 5 timer. Privatister som ikke har karakter i faget fra før må avlegge både eksamen i hovedmål og sidemål, samt eksamen. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele norskfaget (Vg1, Vg2 og Vg3). NOR1213 Norsk Privatister som ikke har karakter i faget fra før må avlegge både eksamen i hovedmål og sidemål, samt eksamen. I forberedelsedelen er alle e NOR1231 Norsk hovedmål gjelder for påbygging til generell studiekompetanse Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele norskfaget (Vg1, Vg2 og Vg3). Sentralt gitt prøve: 5 timer. Privatister som ikke har karakter i faget fra før må avlegge både eksamen i hovedmål og sidemål, samt

12 KODE NOR1232 for de som har norsk fra yrkesfaglig utdanningsprogram Norsk sidemål gjelder for påbygging til generell studiekompetanse for de som har norsk fra yrkesfaglig utdanningsprogram eksamen. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele norskfaget (Vg1, Vg2 og Vg3). Sentralt gitt prøve: 5 timer. Privatister som ikke har karakter i faget fra før må avlegge både eksamen i hovedmål og sidemål, samt eksamen. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele norskfaget (Vg1, Vg2 og Vg3). NOR1233 Norsk I forberedelsedelen er alle e gjelder for påbygging til generell studiekompetanse for de som har norsk fra yrkesfaglig utdanningsprogram Privatister som ikke har karakter i faget fra før må avlegge både eksamen i hovedmål og sidemål, samt eksamen. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for Vg2 og Vg3. NOR1049 Norsk som 2.språk for språklige minoriteter Sentralt gitt prøve: 5 timer. eksamen. Muntlig eksamen: NOR1213. Faget kan bare tas av privatister som har bodd i Norge mindre enn 6 år. SAM3020 Politikk og menneskerettigheter SAM3037 Psykologi 1 SAM3038 Psykologi 2 Sentralt gitt prøve: 5 timer. Sentralt gitt prøve: 5 timer. I forberedelsedelen er alle e

13 KODE REL1001 Religion og etikk fellesfag SAM3022 Rettslære 1 SAM3023 Rettslære 2 Sentralt gitt prøve: 5 timer. I forberedelsedelen er alle e I forberedelsedelen er alle e Kandidaten må ha med lovsamling på eksamen. FSP5083 Russisk nivå I Sentralt gitt prøve: 5 timer. FSP5084 Russisk nivå I I forberedelsedelen er alle e PSP5043 PSP5044 Russisk nivå I Russisk nivå I Sentralt gitt prøve: 5 timer. I forberedelsedelen er alle e FSP5086 Russisk nivå II Sentralt gitt prøve: 5 timer.

14 KODE FSP5090 Russisk nivå II I forberedelsedelen er alle e FSP5089 Russisk nivå I + II Sentralt gitt prøve: 5 timer. Privatister kan bare avlegge eksamen i faget dersom de allerede har karakter i faget som elev. Muntlig eksamen FSP5090 Russisk nivå II. PSP5045 Russisk nivå II Sentralt gitt prøve: 5 timer PSP5046 Russisk nivå II I forberedelsedelen er alle e PSP5047 Russisk III Sentralt gitt prøve: 5 timer. PSP5048 Russisk III I forberedelsedelen er alle e SAF1001 Samfunnsfag fellesfag I forberedelsedelen er alle e

15 KODE SPR3010 SPR3011 Samfunnsfaglig engelsk Samfunnsfaglig engelsk Skriftlig prøve: 5 timer. Forberedelsedel: inntil 30 minutter I forberedelsedelen er alle e SAM3018 Samfunnsgeografi I forberedelsedelen er alle e SAM3025 Samfunnsøkonomi 1 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Sentralt gitt prøve: 5 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 2 timer. I forberedelsedelen er alle e Til delprøve 1 er ingen hjelpemidler tillatt bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal, cm-måler Til delprøve 2 er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra verktøy som tillater privatistene å kommunisere med andre. SAM3016 Sosialkunnskap Sentralt gitt prøve: 5 timer. SAM3019 Sosiologi og sosialantropologi Forberedelsesdel inntil 30 minutter. I forberedelsedelen er alle e FSP5092 Spansk nivå I Sentralt gitt prøve: 5 timer.

16 KODE FSP5093 Spansk nivå I I forberedelsedelen er alle e PSP5049 PSP5050 Spansk nivå I Spansk nivå I Sentralt gitt prøve: 5 timer. I forberedelsedelen er alle e FSP5095 Spansk nivå II Sentralt gitt prøve: 5 timer. FSP5099 Spansk nivå II I forberedelsedelen er alle e FSP5098 Spansk nivå I + II Sentralt gitt prøve: 5 timer. Privatister kan bare avlegge eksamen i faget dersom de allerede har karakter i faget som elev. PSP5051 Spansk nivå II Muntlig eksamen FSP5099 Spansk nivå II. Sentralt gitt prøve: 5 timer PSP5052 Spansk nivå II I forberedelsedelen er alle e

17 KODE PSP5053 Spansk III Sentralt gitt prøve: 5 timer. PSP5054 Spansk III I forberedelsedelen er alle e REA3018 Teknologi og forskningslære 1 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter. Forberedelse: 2 dager. Privatister vil få tilsendt oppgaven på e-post 2 dager før eksamen. Til forberedelsedelen er alle hjelpemidler tillatt, også bruk av internett. Det forutsettes bruk av IKT-verktøy. I god tid før eksamen må kandidatene legge fram en oversikt over hva de har gjort i faget. Oversikten må vise hvordan de har dekket målene i læreplanen. På eksamensdagen får kandidaten 15 minutter til å presentere sitt svar for sensorene. Resten av eksamenstiden vil sensorene spørre ut kandidaten både om den framlagte besvarelsen og om tema fra oversikten over hvordan kandidaten har arbeidet med å dekke målene i læreplanen. Denne delen kan knyttes opp mot praktiske uforberedte oppgaver som for eksempel å tegne en komponent, forklare funksjonen til elektroniske komponenter, eventuelt lage en enkel krets etc. REA3019 Teknologi og forskningslære 2 realfag Sentralt gitt prøve: 5 timer. kan hentes på eksamenskontoret eller fra Til forberedelsedelen er alle hjelpemidler tillatt, også bruk av internett. På eksamen er alle hjelpemiddel tillatt, unntatt internett og alle former for Det forutsettes bruk av IKT-verktøy.

18 KODE -praktisk eksamen for at faget skal bli REA3020 Teknologi og forskningslære 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter. Forberedelse: 2 dager. Privatister vil få tilsendt oppgaven på e-post 2 dager før eksamen. Til forberedelsedelen er alle hjelpemidler tillatt, også bruk av internett. Det forutsettes bruk av IKT-verktøy. I god tid før eksamen må kandidatene legge fram en oversikt over hva de har gjort i faget. Oversikten må vise hvordan de har dekket målene i læreplanen. På eksamensdagen får kandidaten 15 minutter til å presentere sitt svar for sensorene. Resten av eksamenstiden vil sensorene spørre ut kandidaten både om den framlagte besvarelsen og om tema fra oversikten over hvordan kandidaten har arbeidet med å dekke målene i læreplanen. Denne delen kan knyttes opp mot praktiske uforberedte oppgaver som for eksempel å tegne en komponent, forklare funksjonen til elektroniske komponenter, eventuelt lage en enkel krets etc. -praktisk eksamen for at faget skal bli FSP5119 Tysk nivå I Sentralt gitt prøve: 5 timer. FSP5120 Tysk nivå I I forberedelsedelen er alle e PSP5067 Tysk nivå I Sentralt gitt prøve: 5 timer. PSP5068 Tysk nivå I I forberedelsedelen er alle e

19 KODE FSP5122 Tysk nivå II Sentralt gitt prøve: 5 timer. FSP5126 Tysk nivå II I forberedelsedelen er alle e FSP5125 Tysk nivå I + II Sentralt gitt prøve: 5 timer. Privatister kan bare avlegge eksamen i faget dersom de allerede har karakter i faget som elev. eksamen. Muntlig eksamen FSP5126 Tysk nivå II. PSP5069 Tysk nivå II Sentralt gitt prøve: 5 timer PSP5070 Tysk nivå II I forberedelsedelen er alle e PSP5071 Tysk III Skriftlig prøve: 5 timer. PSP5072 Tysk III I forberedelsedelen er alle e

20 KODE SAM3033 Økonomistyring Sentralt gitt prøve: 5 timer. kan hentes på eksamenskontoret eller fra Til forberedelsedelen er alle hjelpemidler tillatt, også bruk av internett. På eksamen er alle hjelpemiddel tillatt, unntatt internett og alle former for SAM3035 Økonomi og ledelse Sentralt gitt prøve: 5 timer. kan hentes på eksamenskontoret eller fra Til forberedelsedelen er alle hjelpemidler tillatt, også bruk av internett. På eksamen er alle hjelpemiddel tillatt, unntatt internett og alle former for Praksiskandidater/lærlinger: På teorieksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og alle former for

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER Buskerud fylkeskommune INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER VÅR 2015 INNHOLD Innledning side 3 Hva er en privatist side 3 Reglement og rettledning for kandidater som skal avlegge side 3 Gjennomføring

Detaljer

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 1 I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 EKSAMEN UNDERVISNING UNDER EKSAMEN Undervisningen går som normalt frem til skoleslutt.

Detaljer

Eksamen vår 2013 Studiespes VG1

Eksamen vår 2013 Studiespes VG1 Eksamen vår 2013 Studiespes VG1 Klasse 1 STA Forberedelse Engelsk ENG1002 Skriftlig Trekkfag Onsd 22. Eksamen torsd 23. Mandag 17. 19. Engelsk ENG 1102 Muntlig Trekkfag Fredag 24. 1 P MAT 1011 Skriftlig

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

VÅREN 2013 Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai

VÅREN 2013 Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai Dag Fagkode Forberedelse/ Elev/privatistP/L VÅREN 2013 eksamen Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai Offentliggjøring av trekk sentralgitt eksamen er onsdag 15.mai

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl.

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. Plan for siste del av skoleåret sdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. 0900 15. mai for alle 0800-1120 Kurs i programfag hele dagen 18. mai 19.

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJON HØSTEN 2013

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJON HØSTEN 2013 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJON HØSTEN 2013 Innhold Velkommen til Akademiet Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider og dørkode Leksehjelp

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE HØST 2012

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE HØST 2012 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE HØST 2012 Innhold Velkommen til Akademiet Eksamen Internett It`s learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Statens lånekasse for utdanning Kontaktinformasjon

Detaljer

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager)

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Informasjon til elever og ansatte EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Endringer av dato kan skje

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer