Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret Studiespesialiserende utdanningsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram"

Transkript

1 Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret Studiespesialiserende utdanningsprogram

2 Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag for neste skoleår. Denne informasjonen er ment å hjelpe deg med dette. Vi skiller mellom fellesfag og programfag. Fellesfag o Obligatoriske fag for å få studiekompetanse. o Fellesfagene avsluttes med standpunkt- / eksamenskarakter siste året du har fagene, med unntak av matematikk som er avsluttende både i Vg1 og Vg2. Standpunktkarakteren og ev. eksamenskarakter vil komme på vitnemålet. Programfag o Fag du skal velge i Vg2 og Vg3 (2. og 3. klasse). Disse fagene er avsluttende hvert år. o Du kan komme opp til eksamen etter hvert år. Standpunktog ev. eksamenskarakter kommer på vitnemålet. Prøvevalg. Elever på Studiespesialiserende utdanningsprogram skal i Vg2 velge programområde og programfag innen utgangen av februar. På Langhaugen kan vi i Vg2 tilby 13 programfag fra 3 ulike programområder. Vi gjennomfører et prøvevalg for å finne ut hvilke fag vi faktisk kan starte opp. Ved å delta i prøvevalget er du altså med på å bestemme det endelige fagtilbudet på Langhaugen. Fag som får liten oppslutning vil vi ikke tilby ved det endelige fagvalget i februar. Prøvevalget er ikke bindende for deg, men det vil selvsagt være en fordel at det blir så likt det endelige valget som mulig. Det endelige valget. I løpet av februar 2010 skal vi gjennomføre det endelige fagvalget. Det endelige fagtilbudet vil da i hovedsak være klart. Men det karakterbaserte skolevalget gjør at vi ikke vet sikkert hvilke elever som skal gå her neste skoleår. Derfor kan det likevel skje enkelte endringer i fagtilbudet når fagtilbudet er avklart. Innen 1. mars skal du 2

3 også søke skoleplass og utdanningsprogram på I januar vil du få passord og brukernavn for pålogging og søkning. Programområder Innen Studiespesialiserende utdanningsprogram er det tre programområder: Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Formgivingsfag (Du kan ikke velge dette programområde på Langhaugen, bare programfagene visuelle kunstfag 1 og 2 fra programområdet) På Langhaugen må du velge ett av de to første programområdene. Det programområdet du velger i Vg2 må du fortsette med i Vg3. Innen hvert programområde er det fagområder som igjen består av programfag. Eksempel: På Programområdet realfag tilbys fagområdet kjemi som består av programfagene KJ1 og KJ2. Valg til Vg2: 1) Du velger først programområde: Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. 2) Deretter må du velge 2 programfag på til sammen 10 timer fra det valgte programområdet. 3) Du må i tillegg velge ett programfag til på 5 timer (fra valgt eller annet programområde). 4) Hvis du velger R1 eller S1 som programfag på Vg2, skal du ikke ha fellesfaget matematikk T eller P i Vg2. Da mister du 3 timer på Vg2. Derfor må du velge et ekstra programfag for å få nok timer. Dette kan være et hvilket som helst programfag fra studieforberedende utdanningsprogram og være på minst 3 timer. 5) Dersom du ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen, må du ha obligatorisk fremmedspråk i tre år. Det fører til at du 3

4 må ta bort ett programfag i Vg3 for å få plass til fremmedspråket. Fagvalg til Vg3 (blir gjort når du går i Vg2): 1) Du må fortsette med samme programområde du valgte i Vg2. 2) Du må fortsette med minst to av fagene fra valgt programområde. I programområdet språk, samfunnsfag og økonomi kan du erstatte det ene programfaget med fremmedspråk III. For elever på realfaglig programområde kan ett av realfagene erstattes av fremmedspråk III dersom du har minst tre femtimers realfag i VG2. 3) Dersom du bare fortsetter med to av programfagene fra Vg2, må du i tillegg velge et programfag på minst 5 timer - fra valgt eller annet programområde. Fag- og timefordeling på studiespesialiserende utdanningsprogram Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3 Sum Engelsk 5 5 Fremmedspråk Geografi 2 2 Kroppsøving Matematikk 2) 5 3 1) 0 3) 8 1) 5 3) Naturfag 5 5 Norsk Samfunnsfag 3 3 Historie Religion og etikk 3 3 Sum fellesfag ) 12 3) ) 57 3) Programfag fra valgt programområde Programfag fra valgt /annet programområde Ekstra programfag 0 1) 3 el 5 3) 0 1) 3 3) Sum Rødt betyr at karakteren kommer på vitnemålet. 1) Bare for elever som ikke tar programfag i matematikk (R1 eller S1). 2) I matematikk føres både karakteren fra Vg1 og Vg2 på vitnemålet. 3) Bare for elever som tar programfag i matematikk (R1 eller S1). 4

5 PROGRAMORÅDE REALFAG I Vg2 må du ta minst to programfag fra området på til sammen 10 timer. I Vg3 må du fortsette med minst to av de fagene fra programområdet du velger i Vg2. Du må altså ha minst to fag fra programområdet på til sammen 20 timer i Vg2 og Vg3. Velger du realfaglig programområde med programfagene R1 eller S1, må du i tillegg til de to obligatoriske programfagene på til sammen 10 timer hvert år også velge ett programfag på minst 3 timer. XMA kan taes i kombinasjon med R1 eller S1. Normalt vil vi fraråde å kombinere XMA og S1. Det er ikke mulig å ta R1 og S2 eller S1 og R2. Innen realfag tilbyr vi følgende programfag (XMA på tre uketimer, de andre på fem): Matematikk Bet Merknad X Matematikk (3 uketimer) XMA Kan leses sammen med R1 og S1. Realfagsmatematikk 1 R1 Realfagsmatematikk 2 R2 Bygger på R1 Samfunnsf. matematikk 1 S1 Samfunnsf. matematikk 2 S2 Bygger på S1 Kjemi Bet Merknad Kjemi 1 KJ1 Kjemi 2 KJ2 Bygger på KJ1 Fysikk Bet Merknad Fysikk 1 FY1 Fysikk 2 FY2 Bygger på FY1 Biologi Bet Merknad Biologi 1 BI1 Biologi 2 BI2 Eksempel på kombinasjoner: Programområde Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Vg2 R1, FY1, KJ1, XMA R1, FY1, BI1, ENI S1, BI1, KJ1, SOS Realfag Vg3 R2, FY2, KJ2 R2, BI2, FR III S2, BI2, SK 5

6 PROGRAMORÅDE SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Alle må ha minst to fag fra programområdet på til sammen 20 timer i Vg2 og Vg3. I Vg3 kan du fortsette med programfagene dine eller erstatte det ene programfaget med Fremmedspråk III. Fremmedspråk III blir godkjent som ett av de to fagene du må ha over to år innen eget programområde. Kravet om 20 timer innen valgt programområde må oppfylles. Se eksempel 1 og 2 under. Velger du programfagene R1 eller S1, kan du ikke ta fellesfaget i matematikk i Vg2. Du må isteden ta et programfag på 3 eller 5 timer. Innen språk, samfunnsfag og økonomi tilbyr vi følgende programfag (alle på fem uketimer): Engelsk Bet Merknad Internasjonal engelsk ENI Samfunnsfaglig engelsk ENS Bygger på ENI Litteratur og kultur ENL Bygger på ENI Fremmedspråk Bet Merknad Fremmedspråk nivå III (Spansk) SP III Bygger på fellesfaget Fremmedspråk nivå III (Fransk) FR III Bygger på fellesfaget Fremmedspråk nivå III (Tysk) TY III Bygger på fellesfaget Næringslivsøkonomi Bet Merknad Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 EB1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 EB2 Samfunnsøkonomi Bet Merknad Samfunnsøkonomi 1 SØ1 Samfunnsøkonomi 2 SØ2 Bygger på SØ1 Politikk, individ og samfunn Bet Merknad Sosiologi og sosialantropologi SOS Sosialkunnskap SK Politikk og menneskerettigheter PM Rettslære Bet Merknad Rettslære 1 RL1 Rettslære 2 RL2 Medie- og informasjonskunnskap Bet Merknad Medie- og informasjonskunnskap 1 MI1 Medie- og informasjonskunnskap 2 MI2 Bygger på MI1 Se neste side for eksempler. 6

7 Eksempel på kombinasjoner: Programområde Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 Vg2 ENI, SOS, BI1 ENI, SØ1, SØ1, ENI, S1, ENI, MI1, Språk, SOS SOS KJ1 samfunn, Vg3 ENS, SK, ENS, PM SØ2, ENL, S2 ENS, MI2, økonomi TY III FR III SK PROGRAMORÅDE FORMGIVINGSFAG Det er ikke mulig å velge dette programområdet, bare programfagene. Disse programfagene (alle på fem uketimer) kan bare tas som faget utenfor valgt programområde. Visuelle kunstfag Bet Merknad Visuelle kunstfag 1 VK1 Visuelle kunstfag 2 VK2 Bygger på VK1 Læreplanene for alle fagene finner du på Opptak til høyskoler og universiteter Karakterpoeng: Karaktergjennomsnitt x 10 Realfagspoeng: R2 og FY2 gir 1 realfagspoeng. De andre programfagene innen programområde for realfag gir 0,5 realfagspoeng. Fra og med opptak til studieåret 2011/2012 gis det 0,5 tileggspoeng for hvert fremmedspråk som programfag i Vg2 (unntatt engelsk) og 1 poeng for fremmedspråk, nivå III i Vg3. Det gis inntil 4 tilleggspoeng for realfag/språkfag. 7

8 Studiekompetanse og ulike utdanningsveier Generell studiekompetanse vil si at du har fullført og bestått videregående opplæring innen studieforberedende utdanningsprogram, og du er nå kvalifisert til å søke de fleste høyskole- og universitetsstudier. Noen eksempler på studier / yrker som krever generell studiekompetanse: o Psykologi o Teologi o Jus o Historie, kunsthistorie, filosofi, samfunnsfag, sosialantropologi, geografi, økonomi (på universitet), språk, litteratur o Sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut o Journalist, media, IKT o Allmennlærer o o Politi Spesielle opptakskrav. Noen studier har krav om spesielle fag eller opptaksprøve. Noen eksempler: UTDANNING MERK R FY KJ BI Arkitekt ved NTNU R1 + R2 FY1 Bioingeniør 1) R1 FY1 el. KJ1 el. BI1 Ernæring 1) R1 FY1 KJ1 + KJ2 Farmasi 1) R1 FY1 KJ1 + KJ2 Informatikk R1 Ingeniørutdanning R1 + R2 FY1 Maritime fag R1 FY1 Medisin 1) R1 FY1 KJ1 + KJ2 Odontologi 1) R1 FY1 KJ1 + KJ2 Realfag, natur- og miljøutdanning Veterinærutdanning 1) R1 KJ1 + KJ2 Øk.-adm. utdanning 1) R1 1) R1 kan erstattes av S1 + S2 R1 + R2 FY1+FY2 el KJ1+KJ 2el BI1 + BI2 8

9 Du kan lese mer om dette i Forskrift om opptak til høyere utdanning (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf html). Nytt i 2010: Logg inn på vigo.no med MinID. - Alle må bruke MinID for å søke videregående opplæring på vigo.no - Du får brev med PIN-koder til MinID sendt til din folkeregistrerte adresse ved årsskiftet - PIN-kodene er strengt personlige. Rådgiverne får ikke lenger tilgang til dine koder og passord. Rådgiverne kan bare kontrollere om du har fått søkt - Første gang du bruker MinID: Gå til vigo.no. Du trenger fødselsnummer og PIN-koder fra tilsendt kodebrev - Du legger inn: selvvalgt passord, mobilnummer og e-postadresse - Neste gang du bruker MinID: Gå videre til vigo.no. Nå skal du logge deg inn med: fødselsnummer, det selvvalgte passordet og kode som kommer på SMS 9

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011 Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011 Tilstede på møtet: Nina Berger, karriereveileder Elever med utvekslingserfaring Hvem ved Frederik II kan søke? Elever i studieforberedende

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte om Vg2 i utlandet

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte om Vg2 i utlandet Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte om Vg2 i utlandet Tilstede på møtet: Nina Berger, karriereveileder Elever med erfaring fra utvekslingsår Hvem ved Frederik II kan søke? Elever i studieforberedende

Detaljer

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En medspiller i utviklingen av regionens idrettstalenter AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier?

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Samisk opplæring - rettigheter og plikter Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Retten til opplæring Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om opptak til flygelederutdanning OM SØKNAD OG VITNEMÅL OM OPPTAKSKRAVENE

Ofte stilte spørsmål om opptak til flygelederutdanning OM SØKNAD OG VITNEMÅL OM OPPTAKSKRAVENE Ofte stilte spørsmål om opptak til flygelederutdanning OM SØKNAD OG VITNEMÅL Jeg har ikke elektronisk versjon av vitnemålet mitt, hva gjør jeg da? Hvis du ikke har mulighet til å skanne inn vitnemålet,

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid mellom Institut Français og ANSA.

Utarbeidet i samarbeid mellom Institut Français og ANSA. Første etappe; fra og med 20. januar Gå inn på www.admission-postbac.fr 1. Klikk deg inn på linken på høyre del av siden, hvor det står M inscrire" 2. Klikk på knappen midt på nederst hvor det står Continuer

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Hva gjør en INGENIØR?

Hva gjør en INGENIØR? Hva gjør en INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få, om noen, utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. 1 2

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Dette dokumentet beskriver hvordan du går frem for å melde på lag til de Lokale/Regionale seriene for sesongen 0506. Påmelding til NHFs serier (Gilde

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer