PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER"

Transkript

1 PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. eksamensdagen REA3002 Biologi 2 Til delprøve 1 er ingen hjelpemidler tillatt bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal, cmmåler REA3003 Biologi 2 praktisk eksamen for at faget skal bli Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. praktisk eksamen for at faget skal bli Til delprøve 2 er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra verktøy som tillater ENG1002 ENG1102 Engelsk Engelsk Forberedelsedel: inntil 30 minutter Kan inneholde ukjent tekst og/eller lytteprøve. På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre former for Bruk av oversettelsesprogrammer er ikke tillatt. I forberedelsesdelen er alle skriftlige ENG1003 Engelsk Vg2, YF Yrkesfag På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre former for Bruk av oversettelsesprogrammer er ikke tillatt.

2 KODE ENG1103 Engelsk Vg2, YF Yrkesfag Forberedelsedel: inntil 30 minutter Kan inneholde ukjent tekst og/eller lytteprøve. SPR3012 SPR3013 Engelskspråklig litteratur og kultur Engelskspråklig litteratur og kultur Forberedelsedel: inntil 30 minutter Kan inneholde ukjent tekst og/eller lytteprøve. SAM3028 SAM3029 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 1 praktisk Entrepenørskap og bedriftsutvikling 2 Muntligpraktisk prøve inntil 30 minutter. Forberedelse inntil 30 minutter. På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre former for FSP5020 Fransk nivå I kommunikasjon med andre. FSP5021 Fransk nivå I Forberedelsedel: inntil 30 minutter Kan inneholde ukjent tekst og/eller lytteprøve. PSP5013 Fransk nivå I

3 KODE PSP5014 Fransk nivå I Forberedelsedel: inntil 30 minutter FSP5023 Fransk nivå II Sentralt gitt skriftlig prøve: 5 timer FSP5027 Fransk nivå II Muntlig Forberedelsedel: inntil 30 minutter FSP5026 Fransk I + II Privatister kan bare avlegge eksamen i faget dersom de allerede har karakter i faget som elev. Muntlig eksamen FSP5027 Fransk nivå II. PSP5015 Fransk nivå II Sentralt gitt skriftlig prøve: 5 timer Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I programfag PSP5016 Fransk nivå II

4 KODE Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I programfag PSP5017 Fransk III Skriftlig prøve: 5 timer. Det er ikke PSP5018 Fransk III Forberedelsedel: inntil 30 minutter REA3004 Fysikk 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. REA3005 Fysikk 2 med notater gjort under forberedelsen Til delprøve 1 er ingen hjelpemidler tillatt bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal, cmmåler Til delprøve 2 er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra verktøy som tillater privatistene å kommunisere med andre. REA3006 Fysikk 2 REA3008 Geofag 1 Muntligpraktisk Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter. Forberedelse: 2 dager. Privatister vil få Det gis ikke anledning til å bruke PC på delprøve 2. I forberedelsesdelen er alle hjelpemidler tillatt, også bruk av internett.

5 KODE tilsendt oppgaven på epost 2 dager før eksamen. Eksamensdagen får du 15 minutter til å presentere ditt svar for sensorene i form av et foredrag, en powerpointpresentasjon eller på annen måte. Etter presentasjonen følger en samtale mellom kandidaten og sensorene. Samtalen skal ta utgangspunkt i kandidatens presentasjon og prøve om kandidaten har reell innsikt i temaet for presentasjonen. Dersom det skal gis karakterer over middels må kandidatene vise at de er i stand til å dra linjer til relevante forhold også utenom tema for presentasjonen. REA3009 Geofag 2 Privatister må avlegge både en skriftlig og prøve. På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre former for REA3010 Geofag 2 Muntligpraktisk Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter. Forberedelse: 2 dager. Privatister vil få tilsendt oppgaven på epost 2 dager før eksamen. På eksamensdagen går 15 minutter til å presentere svar for sensorene i form av et foredrag, en powerpointpresentasjon eller på annen måte. Etter presentasjonen følger en samtale mellom kandidaten og sensorene. Samtalen tar utgangspunkt i kandidatens presentasjon og prøve om kandidaten har reell innsikt i temaet for presentasjonen. Dersom det skal gis karakterer over middels må kandidatene vise at de er i stand til å dra linjer til relevante forhold også utenom tema for presentasjonen. GEO1001 HIS1002 Geografi Historie (Vg3) Privatister må avlegge både en skriftlig og prøve.

6 KODE HIS1003 Historie (Vg3) Påbygging til generell studiekompetanse SAM3001 Historie og filosofi 1 SAM3002 Historie og filosofi 2 REA3014 REA3015 REA3016 Informasjonsteknolog i 1 Muntligpraktisk Informasjonsteknolog i 2 Informasjonsteknolog i 2 Muntligpraktisk Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter. Forberedelsedel inntil 45 minutter. Sentralt gitt skiftlig prøve: 5 timer. Privatister må avlegge både skiftlig og praktisk prøve. Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter. Forberedelsedel 45 minutter. praktisk prøve. SPR3008 Internasjonal engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen: 5 timer. SPR3009 Internasjonal engelsk Forberedelsedel: inntil 30 minutter prøve. På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre former for På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre former for kommunikasjon med andre. I tillegg til elektronisk levering av besvarelsen skal det leveres utskrift av de programmerte kodene og presiseringer. Oversettelsesprogram ikke tillatt. REA3011 Kjemi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

7 KODE REA3012 Kjemi 2 REA3013 Kjemi 2 Privatister må avlegge både en skriftlig og praktisk prøve. Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Privatister må avlegge både en skriftlig og praktisk prøve. Til praktisk eksamen er det tillatt å ta med notater gjort under forberedelsen. Til delprøve 1 er ingen hjelpemidler tillatt bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal, cmmåler Til delprøve 2 er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra verktøy som tillater privatistene å kommunisere med andre. Det gis ikke anledning til å bruke PC. SPR3014 SPR3015 SPR3017 KRO1005 Kommunikasjon og kultur 1 Muntlig Kommunikasjon og kultur 2 Kommunikasjon og kultur 3 Kroppsøving (Vg2) YF Yrkesfag Muntlig eksaminasjon inntil 30 minutter. Forberedelse: 1 dag. Privatister vil få tilsendt en oppgave som går på et sentralt tema i fagstoffet på epost 1 dag før eksamen. Forberedelse: 30 min. på eksamensdagen til å forberede en kort oppgave som går på et annet sentralt tema i fagstoffet enn oppgaven som ble gitt 1 dag før. Muntligpraktisk prøve. Forberedelse: 2 dager. Privatister vil få tilsendt oppgaven på epost 2 dager før eksamen. I forberedelsedelen til oppgaven gitt 1 dag før eksamen er alle hjelpemidler I forberedelsedelen til oppgaven gitt 30 min før eksaminasjonen er alle skriftlige hjelpemidler tillatt. Ingen digitale hjelpemidler eller kommunikasjon med andre er tillatt. Alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre former for Alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre former for Privatister blir prøvd i kompetansemålene for både KRO1004 (Vg1) og KRO1005 (Vg2) KRO1006 Kroppsøving (Vg3) Muntligpraktisk prøve. Forberedelse: 2 dager. Privatister vil få tilsendt oppgaven på epost 2 dager før eksamen. Privatister blir prøvdi kompetansemålene for hele kroppsøvingsfaget (KRO1004, KRO1005 og KRO1006)

8 KODE SAM3005 SAM3006 SAM3008 SAM3009 Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2 Medie og informasjonskunnskap 1 Muntlig Medie og informasjonskunnskap 2 MAT1001 Matematikk praktisk Vg1 Yrkesfag MAT1005 Matematikk 2P Yrkesfag Praktisk matematikk Påbygging til generell studiekompetanse MAT1006 Matematikk teoretisk Vg1 Yrkesfag MAT1010 Matematikk 2T Yrkesfag Teoretisk matematikk MAT1011 Påbygging til generell studiekompetanse Matematikk 1P Vg1 Obligatorisk fagkrav for generell studiekompetanse er 1P+2P eller 1T+2T, evt. 1P/1T+S1/R1 Lokalt gitt skriftlig prøve: 4 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 1,5 timer. Delprøve 2 skal leveres etter 4 timer. Lokalt gitt skriftlig prøve: 4 timer. Delprøve 1 skal leveres etter 1,5 timer. Delprøve 2 skal leveres etter 4 timer. På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre former for På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre former for skrivesaker, passer, linjal med cmmål internett og andre verktøy som tillatter skrivesaker, passer, linjal med cmmål internett og andre verktøy som tillatter skrivesaker, passer, linjal med cmmål internett og andre verktøy som tillatter skrivesaker, passer, linjal med cmmål internett og andre verktøy som tillatter skrivesaker, passer, linjal med cmmål internett og andre verktøy som tillater

9 KODE MAT1015 MAT1013 MAT1017 Matematikk 2P Vg2 Obligatorisk fagkrav for generell studiekompetanse er 1P+2P eller 1T+2T, evt. 1P/1T+S1/R1 Matematikk 1T Vg1 Obligatorisk fagkrav for generell studiekompetanse er 1P+2P eller 1T+2T, evt. 1P/1T+S1/R1 Matematikk 2T Vg2 Obligatorisk fagkrav for generell studiekompetanse er 1P+2P eller 1T+2T, evt. 1P/1T+S1/R1 REA3022 Matematikk R1 REA3024 Matematikk R2 Bygger på R1 REA3026 Matematikk S1 Sentralt gitt skriftlig prøve 5 timer. skrivesaker, passer, linjal med cmmål internett og andre verktøy som tillater skrivesaker, passer, linjal med cmmål internett og andre verktøy som tillater skrivesaker, passer, linjal med cmmål internett og andre verktøy som tillater skrivesaker, passer, linjal med cmmål internett og andre verktøy som tillatter skrivesaker, passer, linjal med cmmål internett og andre verktøy som tillatter skrivesaker, passer, linjal med cmmål REA3028 REA3021 Matematikk S2 Bygger på S1 Matematikk X For de som velger matematikk R1. Bygger på internett og andre verktøy som tillatter skrivesaker, passer, linjal med cmmål internett og andre verktøy som tillater

10 KODE NAT1001 NAT1002 NAT1003 NOR1206 NOR1219 Vg1T. Naturfag YF Yrkesfag Naturfag Muntligpraktisk Naturfag, Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse for de som har karakter i naturfag på yrkesfag. Norsk Vg2 YF Yrkesfag Norsk Vg2 YF Yrkesfag Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Muntligpraktisk prøve: inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter. Lokalt gitt skriftlig prøve: 5 timer. prøve i faget. NOR1211 Norsk hovedmål Privatister som ikke har karakter i faget fra før må avlegge både skriftlig prøve i hovedmål og sidemål, samt prøve. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele norskfaget (Vg1, Vg2 og Vg3). NOR1212 Norsk sidemål Privatister som ikke har karakter i faget fra før må avlegge både skriftlig prøve i hovedmål og sidemål, samt prøve. Til selve eksaminasjonen er det tillatt å ta med notater gjort under forberedelsen. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele norskfaget (Vg1, Vg2 og Vg3). NOR1213 Norsk Privatister som ikke har karakter i faget fra før må avlegge både skriftlig prøve i hovedmål og sidemål, samt prøve. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele norskfaget

11 KODE (Vg1, Vg2 og Vg3). NOR1231 NOR1232 NOR1233 Norsk hovedmål Gjelder for påbygging til generell studiekompetanse for de som har norsk fra yrkesfaglig utdanningsprogram Norsk sidemål Gjelder for påbygging til generell studiekompetanse for de som har norsk fra yrkesfaglig utdanningsprogram Norsk Gjelder for påbygging til generell studiekompetanse for de som har norsk fra yrkesfaglig utdanningsprogram Privatister må avlegge både skriftlig prøve i hovedmål og sidemål, samt prøve. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele norskfaget (Vg1, Vg2 og Vg3). Privatister må avlegge både skriftlig prøve i hovedmål og sidemål, samt prøve. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for hele norskfaget (Vg1, Vg2 og Vg3). Forberedelsesdel inntil 30 minutter. Privatister må avlegge både skriftlig prøve i hovedmål og sidemål, samt prøve. Privatister blir prøvd i kompetansemålene for Vg2 og Vg3. NOR1049 Norsk som 2.språk for språklige minoriteter SAM3020 Politikk og menneskerettigheter SAM3037 Psykologi 1 Muntlig De fleste privatister må avlegge både en skriftlig og prøve. Muntlig eksamen: NOR1213. Skriftlig prøve: 5 timer. SAM3038 Psykologi 2 Alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre former for Alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre former for

12 KODE REL1001 Religion og etikk Muntlig SAM3022 Rettslære 1 Muntlig SAM3023 Rettslære 2 FSP5083 FSP5084 Russisk nivå I Russisk nivå I Kandidaten må ha med lovsamling på eksamen. Alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre former for Det er ikke PSP5043 PSP5044 Russisk nivå I Russisk nivå I Det er ikke FSP5086 FSP5090 Russisk nivå II Russisk nivå II Fellefag Det er ikke

13 KODE FSP5089 Russisk nivå I + II Privatister kan bare avlegge eksamen i faget dersom de allerede har karakter i faget som elev. PSP5045 Russisk nivå II Muntlig eksamen FSP5090 Russisk nivå II. Sentralt gitt skriftlig prøve: 5 timer Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I programfag PSP5046 Russisk nivå II Privatister må avlegge både en skriftlig og prøve. Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I programfag PSP5047 Russisk III Det er ikke PSP5048 Russisk III Til eksamen er det tillatt å ta med notater gjort under forberedelsen.

14 KODE SAF1001 SPR3010 Samfunnsfag Samfunnsfaglig engelsk Skriftlig prøve: 5 timer. Det er ikke SPR3011 Samfunnsfaglig engelsk Forberedelsedel: inntil 30 minutter SAM3018 Samfunnsgeografi SAM3025 Samfunnsøkonomi 1 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til delprøve 1 er ingen hjelpemidler tillatt bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal, cmmåler Til delprøve 2 er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra verktøy som tillater privatistene å kommunisere med andre. SAM3016 Sosialkunnskap På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre former for SAM3019 Sosiologi og sosialantropologi Forberedelsesdel inntil 30 minutter. FSP5092 Spansk nivå I Det er ikke

15 KODE FSP5093 Spansk nivå I Forberedelsesdel inntil 30 minutter. PSP5049 PSP5050 Spansk nivå I Spansk nivå I Det er ikke FSP5095 FSP5099 Spansk nivå II Spansk nivå II Fellefag Kan inneholde en ukjent tekst og/eller lytteprøve. Det er ikke FSP5098 Spansk nivå I + II Privatister kan bare avlegge eksamen i faget dersom de allerede har karakter i faget som elev. Muntlig eksamen FSP5099 Spansk nivå II. PSP5051 Spansk nivå II Sentralt gitt skriftlig prøve: 5 timer

16 KODE PSP5052 Spansk nivå II Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I programfag Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I programfag PSP5053 Spansk III Det er ikke PSP5054 Spansk III Privatister må avlegge både en skriftlig og prøve. REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter. Forberedelse: 2 dager. Privatister vil få tilsendt oppgaven på epost 2 dager før eksamen. Til forberedelsedelen er alle hjelpemidler tillatt, også bruk av internett. Det forutsettes bruk av IKTverktøy. I god tid før eksamen må kandidatene legge fram en oversikt over hva de har gjort i faget. Oversikten må vise hvordan de har dekket målene i læreplanen. På eksamensdagen får kandidaten 15 minutter til å presentere sitt svar for sensorene. Resten av eksamenstiden vil

17 KODE REA3019 REA3020 Teknologi og forskningslære 2 Teknologi og forskningslære 2 praktisk prøve sensorene spørre ut kandidaten både om den framlagte besvarelsen og om tema fra oversikten over hvordan kandidaten har arbeidet med å dekke målene i læreplanen. Denne delen kan knyttes opp mot praktiske uforberedte oppgaver som for eksempel å tegne en komponent, forklare funksjonen til elektroniske komponenter, eventuelt lage en enkel krets etc. kan hentes på eksamenskontoret eller fra Privatister må avlegge både en skriftlig og en praktisk prøve. Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter. Forberedelse: 2 dager. Privatister vil få tilsendt oppgaven på epost 2 dager før eksamen. Til forberedelsedelen er alle hjelpemidler tillatt, også bruk av internett. På eksamen er alle hjelpemiddel tillatt, unntatt internett og alle former for Det forutsettes bruk av IKTverktøy. Til forberedelsedelen er alle hjelpemidler tillatt, også bruk av internett. Det forutsettes bruk av IKTverktøy. I god tid før eksamen må kandidatene legge fram en oversikt over hva de har gjort i faget. Oversikten må vise hvordan de har dekket målene i læreplanen. På eksamensdagen får kandidaten 15 minutter til å presentere sitt svar for sensorene. Resten av eksamenstiden vil sensorene spørre ut kandidaten både om den framlagte besvarelsen og om tema fra oversikten over hvordan kandidaten har arbeidet med å dekke målene i læreplanen. Denne delen kan knyttes opp mot praktiske uforberedte oppgaver som for eksempel å tegne en komponent, forklare funksjonen til elektroniske komponenter, eventuelt lage en enkel krets etc. FSP5119 Tysk nivå I Fellefag Privatister må avlegge både en skriftlig og en praktisk prøve. Det er ikke FSP5120 Tysk nivå I

18 KODE PSP5067 Tysk nivå I Privatister må avlegge både en skriftlig og en prøve. Det er ikke PSP5068 Tysk nivå I FSP5122 Tysk nivå II Fellefag Det er ikke FSP5126 Tysk nivå II FSP5125 Tysk nivå I + II Privatister kan bare avlegge eksamen i faget dersom de allerede har karakter i faget som elev. eksamen. Muntlig eksamen FSP5126 Tysk nivå II. PSP5069 Tysk nivå II Sentralt gitt skriftlig prøve: 5 timer Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I programfag

19 KODE PSP5070 Tysk nivå II Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I programfag PSP5071 Tysk III Skriftlig prøve: 5 timer. Det er ikke PSP5072 Tysk III SAM3033 Økonomistyring kan hentes på eksamenskontoret eller fra SAM3035 Økonomi og ledelse kan hentes på eksamenskontoret eller fra Til forberedelsedelen er alle hjelpemidler tillatt, også bruk av internett. På eksamen er alle hjelpemiddel tillatt, unntatt internett og alle former for Til forberedelsedelen er alle hjelpemidler tillatt, også bruk av internett. På eksamen er alle hjelpemiddel tillatt, unntatt internett og alle former for Praksiskandidater/lærlinger: På teorieksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og alle former for *) Gjelder for eksamen: Ved alle prøver med forberedelse kan utlevert materiell og notater fra forberedelsen tas med til selve prøven. Notatene må gjøres på spesielt merkede ark som skolen leverer ut, og må være skrevet for hånd hvis ikke annet er angitt for det enkelte fag.

20 Vurderingen: Det var tidligere (R94) krav om at eksamen skulle organiseres slik at kandidaten kunne få vist både bredde og dybde i kompetansen sin i faget. Dette kravet er nå tatt bort. Dette har sammenheng med at det som skal vurderes, er kompetansemålene og det som framgår av disse. Det vil være kompetansemålene som angir hva som er grunnlaget for vurderingen. Det relevante er da hvor god måloppnåelse kandidaten har oppnådd i forhold til de aktuelle kompetansemålene. Det vil i utformingen av en lokalt gitt eksamen være viktig at eksamen ikke bare prøver noen få kompetansemål, men gir kandidaten mulighet til å vise sin kompetanse i så store deler av faget som mulig. (1) Dersom det skal gis karakterer over middels ved eksamen med fra 1 til 2 dagers forberedelse, må kandidatene derfor vise at de er i stand til å dra linjer til relevante forhold også utenom tema for presentasjonen. Vurdering skal gis hver enkelt kandidat før neste kandidat kalles inn. Forskriften til opplæringsloven 324 Tredje ledd andre punkt omhandler fastsettingen av eksamenskarakteren. Her framgår det at karakteren skal fastsettes på individuelt grunnlag for hver enkelt elev eller privatist. Det er den enkeltes kompetanse som skal vurderes. Dette har sammenheng med at det som skal uttrykkes i en sluttvurdering, er kandidatens måloppnåelse i et fag. Eksamenskarakteren skal ikke gi uttrykk for hva en gruppe elevers samlede kompetanse er. Dette er ikke et forbud mot gruppeeksamen eller liknende, men innebærer at det under en gruppeeksamen må settes en eksamenskarakter for hvert medlem av en gruppe. Denne karakteren må gi informasjon om kompetansen den enkelte kandidaten viste på eksamen. Dersom den eksamenskarakteren som er gitt avspeiler gruppas kompetanse, vil dette være en feil som kan påklages. (2) Eventuelle spørsmål om bruk av hjelpemidler ved eksamen rettes til oppmeldingsstedet i god tid før For sensorveiledninger, vurderingsveiledninger og tidligere utgitte eksamensoppgaver, se under eksamen og vurdering og eksamen i videregående opplæring. *) Gjelder for skriftlig eksamen: Alle kilder som blir brukt til eksamen, direkte eller indirekte, skal oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til kilden. Dersom privatisten har med utskrift eller sitat fra nettsider skal adresse og nedlastingsdato oppgis. (1) Forskrift til opplæringsloven 314 femte ledd og 415 fjerde ledd. Vedlegg 1. Høringsnotat om endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4 vurdering side 57. (2) Forskrift til opplæringsloven 324 tredje ledd og andre punkt. Vedlegg 1. Høringsnotat om endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4 vurdering side 57.

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs Første eksamen i videregående skole etter den nye læreplanen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet (K06) ble

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015 Eksamensveiledning for privatister i matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra våren 2015 Veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl.

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. Plan for siste del av skoleåret sdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. 0900 15. mai for alle 0800-1120 Kurs i programfag hele dagen 18. mai 19.

Detaljer